~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii

powrót do strony głównej

Rozdział 1

WYKAZ ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH

C

IMIĘ

NUMER ROZDZIAŁU

2

3

4

5

6

7

CAESARIUS

 

 

 

5

 

 

CECYLIA

2

3

4.1

 

 

7

CEDONIUSZ

 

 

 

 

6

 

CELASTIUSZ

 

 

 

5

 

 

CELESTYN V (PIOTR CELESTYN)

 

 

 

 

 

 

CELSUS (CELSJUSZ)

 

 

 

 

6

 

CERBONIUSZ

 

 

 

5

 

 

CHILARIUS

 

 

 

5

 

 

CHRYSTIAN (KRYSTYN)

2

 

 

 

6

 

CHRYSTOFOR

 

 

 

 

6

 

CHRYZANT

2

 

 

 

6

 

CHRYZOGON

 

 

 

 

6

 

CLETUS patrz ANAKLET

 

 

 

 

 

 

CONCESSUS

 

 

 

5

 

 

CYPRIAN

2

 

 

 

 

 

CYRIAK (QUIRIACUS)

2

 

 

5

6

 

CYRIAKA SAMARYTANKA

 

 

 

 

6

 

CYRYL ALEKSANDRYJSKI

 

 

 

5

 

 

CYRYL I METODY

2

 

 

 

 

7

CYRYL JEROZOLIMSKI

2

 

 

5

6

 

CYRYLA

 

 

 

 

6

 

CZESŁAW

2

3

 

5

 

7

CZTERDZIESTU MĘCZENNIKÓW

2

 

 

 

 

 

CZTERNASTU WSPOMOŻYCIELI

2

 

 

 

 

 

CZTERY DZIEWICE

2

 

 

 

 

 powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~