~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 1

WYKAZ ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH

Q

IMIĘ

NUMER ROZDZIAŁU

2

3

4

5

6

7

QUADRAT

 

 

 

 

6

 

QUIRIACUS patrz CYRIAK

 

 

 

 

 

 


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~