~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 2

 

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ICH ŻYCIA I POCHODZENIA,

A TAKŻE OPIS MIEJSC SZCZEGÓLNEGO ICH KULTU

 


Dane dotyczące żywotów świętych oparte są przede wszystkim na książce „Księga Imion i Świętych” H. Frosa i Fr. Sowy, zaś dotyczące kultu – na materiałach zebranych przez ks. W. Zaleskiego w 50-ciu, udostępnionych nam zeszytach, a także na podstawie artykułów wymienionych w drugiej części bibliografii.

 

W odniesieniu do świętych i błogosławionych, którzy są reprezentowani w bardzo nielicznych wezwaniach czy wizerunkach informacje te podano w całości w tym rozdziale, w najliczniejszych – w uzupełniającym rozdziale 3.

 

Zasadniczo nie ujmuje się w rozdziale 2 świętych mało znanych czczonych w zakonach (rozdział 5) lub wymienianych z okazji informacji o relikwiach (rozdział 6).

 

Opisano też bardziej szczegółowo miejsca szczególnego kultu świętego, mające charakter miejsca pielgrzymkowego, gdzie w dniu odpustu gromadzą się rzesze wiernych, istnieją specjalne modlitwy, pieśni, litanie, wizerunek jest ozdobiony wotami, itp.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~