~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 2

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – INFORMACJA DOT. ICH ŻYCIA I POCHODZENIA,
A TAKŻE OPIS MIEJSC SZCZEGÓLNEGO ICH KULTU

N

NICEFOR (też NIKIFOR)

Wspomnienie 13 marzec.

Patriarcha, żył w VIII/IX wieku. Urodzony w Konstantynopolu, syn znakomitych obywateli wiernych wyznawców wiary. Był sekretarzem cesarza, brał udział w drugim soborze nicejskim (787 r.), został powołany na patriarchę Konstantynopola. Przeciwstawiał się dekretom cesarskim wzniecającym prześladowania czcicieli obrazów i świętych relikwii. Skazany na banicję umarł po kilkunastu latach wygnania

Imię Nicefor nie jest potwierdzone w źródłach historycznych, spotykane jest rzadko, popularność jego maleje.

Pod wezwaniem Świętego jest kościół w Kostomłotach (Si). Parafię unicką erygowano tam w 1927 roku, z tego samego czasu pochodzi kościół.

powrót do strony głównej

NIKAZY

Wspomnienie 14 grudzień.

Biskup, męczennik, V wiek. Biskup w Reims zamordowany ze swoją siostrą Eutropią i kilkoma kapłanami w czasie inwazji Wandali.

Pomaga przy cholerze. Chroni przed szkodami spowodowanymi przez myszy.

Obecnie w Polsce imię to nosi parę osób.

Kościół pod wezwaniem św. Nikazego i Chrystusa Króla jest w Węży (Op). Parafię w Węży erygowano w 1893 r., uprzednio była kaplica z 1721 roku, obecny kościół pochodzi z 1767 roku. W 1914 r. był również jeden kościół pod wezwaniem św. Nikazego.

powrót do strony głównej

NORBERT

Wspomnienie 6 czerwiec.

Urodzony w Niemczech w XI wieku, arcybiskup, był założycielem zakonu norbertanów. Po okresie światowego życia, pod wrażeniem niebezpieczeństwa śmierci w którym się znalazł, zaczął prowadzić głębokie życie duchowe. Po wyświęceniu na kapłana intensywnie działał jako kaznodzieja, uznany za proroka i cudotwórcę. Z gronem uczni osiadł w dolinie Prémentré, zakładając społeczność, która stała się zalążkiem zakonu premonstratensów, norbertanów. Kilka lat później przyjął godność arcybiskupa Magdeburga. Prowadzona przez niego działalność reformatorska wzbudzała sprzeciw, również na niwie polityki można było mieć do niego zastrzeżenia. Tym niemniej został postacią o wielkim znaczeniu dla historii Kościoła. Kanonizowany w 1582 r.

Imię Norbert jest poświadczone w XV wieku. Obecnie jest dość częste, popularność jego zwiększa się.

Kult św. Norberta związany jest z założonym przez niego zakonem norbertanów. Do Polski przybyli norbertanie w 1126 roku, w roku 1772 mieli 5 klasztorów. Norbertanki założyły pierwszy klasztor w Krakowie w roku 1250. W XVII wieku miały 7 klasztorów. (Patrz rozdział 3)

Pod wezwaniem św. Norberta jest kościół saletynów w Krakowie (ul. Wiślna) oraz kościół w Czarnowąsach (Op). Dodatkowy odpust jest w kościele św. Salwatora w Krakowie. W 1914 roku pod tym wezwaniem był 1 kościół. Święty przedstawiony jest na 35 obrazach.

Ze św. Norbertem związane jest przysłowie:

Siej na św. Norberta
będzie zboża sterta.

Nazwa jednej miejscowości pochodzi od imienia Norbert.

Czarnowąsy (Op)

Wieś położona jest nad rzeką Małą Panwią, 7 km na północ od Opola, przy szosie Opole - Namysłów.

Parafia Bożego Ciała i św. Norberta. Początki miejscowości i kościoła potwierdzone są w 1228 roku, w którym książę opolski Kazimierz przeniósł tutaj klasztor norbertanek z Rybnika. Klasztor spełniał też funkcje duszpasterskie, znany pod wezwaniem Bożego Ciała.

W czasie wojny trzydziestoletniej kościół i klasztor zostały zniszczone przez Szwedów. Odbudowany w roku 1654, został poświęcony pod wezwaniem św. Norberta. Po sekularyzacji zakonów w roku 1810 duszpasterstwo podjęli księża diecezjalni.

W ołtarzu głównym, w polu środkowym znajduje się współczesny obraz św. Norberta.

powrót do strony głównej

NOTBURGA Z EBEN

Wspomnienie 14 wrzesień.

Tyrolka, dziewica, żyła w IX/X wieku. Służąca, radośnie wypełniała swe skromne posługi. pomagała ludziom jeszcze biedniejszym niż ona, zwolniona z pracy z powodu swej dobroczynności. Po śmierci kult Jej rozpowszechnił się na cały Tyrol i kraje sąsiednie. W 1718 r. uroczyście podniesiono Jej relikwie.

Opiekuje się rodzącymi. Sprzyja spokojowi w świąteczne wieczory. Pomaga rolnikom, szczególnie przy chorobach bydła. Patronka służących, pracownic domowych, wieśniaków.

Imię należy do grupy imion nielicznych, obecnie w Polsce imię to nosi parę osób.

Święta przedstawiona jest na polichromii z XIX wieku w Gietrzwałdzie (Wm) w towarzystwie świętych niewiast Anny, Marii Magdaleny, Cecylii, Barbary, Agnieszki, Katarzyny, Heleny, Moniki, Rozalii, Elżbiety, Jadwigi, Klary i Małgorzaty. Także na polichromii z XX wieku w Jonkowie (Wm). W Modzurowie (Op) jest jej rzeźba z XVII wieku, w Ząbkowicach Śląskich (Wr) obraz z XVIII wieku. Widzimy jej rzeźbę w ołtarzu głównym z XVIII wieku w Brynicy (Op). Przedstawiona jest na feretronach z XVIII wieku w Lutkowcach (Ło) oraz w feretronie z XIX w. w Wyszkowie (Łż).


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~