~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ŚWIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występujących świętych wybrano miejscowości, kościoły (przeglądając Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha:
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica poświęcona czci świętego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku są wota;
-         w kościele jest więcej niż jeden wizerunek świętego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

A

AGATA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Danków

Cz

Kł par św. Stanisława bpa, w. 16/17, 20

Oł. b. 2 poł. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Agaty;

 

Sejny

Kaplica św. Agaty,

Na szczycie kaplicy

+

Figura św. Agaty, wewnątrz oł. świętej;

Patrz rozdział 2.

Strzelno

Gd

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 19, 20

 

 

Rzeźba św. Agaty w 18/19;

Parafia w XVI w. była pw św. Agaty.

Kraków

Kr

Kł par bazylika św. Floriana, w. 12-13, 14-15/16, 18, 20

Oł. b. sprzed 1799, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Agaty;

(oł. w prezbiterium)

Biskupice

Lb

Kł par św. Stanisława bpa, w. 18, 19, 20

Oł. gł. 3 ćw. w. 18, z rzeźbami, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Agaty barokowy w. 18, mocno przemalowany;

 

Krasnystaw

Lb

Kł par. św. Franciszka Ksawerego, w. 17-18, 19, 20

Ołtarz w kaplicy 18 w.

 

Obraz z św. Agaty w. 18, w sukience srebrnej z tegoż czasu;

Odpust był obchodzony przed 1995 r.

Witów

Łd

Kł św. Marcina, cmentarny w. 19

Tryptyk 1585, na skrzydle

 

Postać św. Agaty;

 

Lewin

Ło

Kł par św. Stanisława bpa, w. 17

W oł. b. barokowym

 

Obraz św. Agaty w. 18;

 

Czerlejno

Po

Kł par NMP. w. 18, 19, 20

Oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Agaty;

 

Połomia

Rz

Kł par św. Mikołaja, w. 16-17, 18, 19, 20

Tryptyk wyk. ok. 1500, na skrzydle

 

Mal. scena męczeństwa św. Agaty;

 

Szalejów Dolny

Sd

Kł fil. św. Anny, w. 18, 20

 

 

Obraz św. Agata olejny na płótnie, barok, w. 18;

 

Leopoldów

Si

Kł par NMP, w. 20

Feretron, w nim

 

Obraz św. Agaty 1 poł. w 19;

 

Warta

Kł par św. Mikołaja, w. 14, 17, 19, 20

Oł. gł. pocz. w. 17; w środku obraz Wniebowzięcia NMP z 1 ćw. w. 16

 

w predelli z w. 16 św. Agata przedstawiona wśród świętych towarzyszących Madonnie (obecnie w Muzeum Narodowym Warszawa);

(pierwotnie śr. tryptyku, którego skrzydła boczne i predella w Muzeum Narodowym w Warszawie); na nowych hermy dwóch śś. Niewiast w. 17.

Grzęda

Wm

Kł św. Mikołaja, w. 14, 18, 19

 

 

Obraz św. Agaty w. 19;

 

Rachanie

ZL

Kł par Przemienienia Pańskiego, w.18, 20

 

 

Obraz św. Agaty w. 18;

 

powrót do strony głównej

AGNIESZKA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Domanowo

Dr

Kł par św. Doroty, w. 16, 18, 19

W oł. b. z w. 18

 

Obraz św. Agnieszki;

Patrz rozdział 2.

Kobylin

Kl

Kł par św. Stanisława bpa, w. 16-17, 18, 19, 20

W zwieńczeniu oł. gł.

 

Rzeźba św. Agnieszki późnogotycka ok. 1518;

 

Czerna

Kr

Kł św. Eliasza, w. 17, 18-19, 20

 

 

Pustelnia św. Agnieszki, w. 17;

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Kł NMP garnizonowy (d. kł śś. Łucji i Agnieszki i d. klasztor bernardynek, w. 17-19), - w. 19-20

Oł. pseudobarokowy, z 1932-33, marmurowy i alabastrowy, w nim

+

Obraz św. Agnieszki ze sceną męczeństwa w tle, barokowy, ok. poł. w. 17, z pierwotnego oł. gł. z 1788 (odnowiony 1932 z usunięciem przemalowań);

W 1926 budynki wykupione ze składek publicznych i ofiarowane na par garnizonu. Witraż z MBzD w otoczeniu odznak formacji wojsk. sprzed 1939.

Zator

Kr

Kł par śś. Wojciecha i Jerzego, w. 14, 18

 

 

Mal. skrzydło tryptyku z ok. 1470: śś. Agnieszka, Barbara, Dorota, Urszula,

Krystyna i świętą z kwiatem lilii, w którego kielichu Dzieciątko Jezus

Kraśnik

Lb

Kł par NMP i d. klasztor kanoników regularnych, w. 15-16, 18, 19, 20

Polichromia 1 pol. w. 18,
w oł., w kaplicy

 

Postać św. Agnieszki;

obraz św. Agnieszki w. 17;

(w kaplicy NMP, w kopule)

(Oł. sprzed 1631 r.)

Lublin

Lb

Kł par św. Agnieszki, w. 17, 19

 

+

 

Żywy kult Świętej. Liczny udział w odpustach.

Lubomierz

Le

Kł par NMP i św. Maternusa, w. 18, 19, 20

 

 

Dwa obrazy św. Agnieszki olejne na płótnie, barokowe:  -z  w. 17; - z w. 18;

 

Rosocha

Łd

Kł św. Zygmunta, w. 18

 

 

Skrzydło tryptyku malowane, ze śś. Agnieszką, Andrzejem;

(gotyckie 1 ćw. w. 16)

Bąków

Op

Kł par NMP, w. 16, 20

W oł. gł. tryptyk gotycki 2 poł. w. 14,

 

Mal. postać św. Agnieszki;

(na mal. skrzydłach, konserwowanych 1956-7)

Opole

Op

Kł par NMP i św. Wojciecha „Na Górce”, w. 14-16, 18, 19, 20

 

 

Płaskorzeźba św. Agnieszki (część tryptyku ok. 1400);

Cz. środkowa tryptyku rzeźba MBzD w mandorli, po bokach płaskorzeźby śś. Katarzyny, Agnieszki, Barbary (czwarta uzupełniona w 1963, odnowiony)

Domachowo

Po

Kł par św. Michała Arch., w. 16, 18, 20

Oł. b. ok. 1700, z rzeźbami i obrazami

 

Obraz św. Agnieszki, barokowy;

 

Bobrowniki

So

Kł par św. Wawrzyńca, w. 17, 19, 20

Oł. gł. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Agnieszki;
Obraz św. Agnieszki w. 17;


w zwieńczeniu

Szadek

Kł par NMP i św. Jakuba, w. 14-15/16, 18, 19

Oł. b. z pocz. w. 17

 

Obraz św. Agnieszki w. 17;

(oł. bogato zdobiony, ze współczesnymi obrazami i rzeźbami)

Świniary Duże

Wr

Kł fil. św. Bartłomieja, w. 17-18

Oł. gł. 1698, z bramkami, rzeźbami

 

Rzeźba św. Agnieszki, drewno polichromowane;

 

powrót do strony głównej

ALEKSY

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Koziegłowy

Cz

Kł par Bożego Ciała i św. Marii Magdaleny, w. 14-16, 17, 20

Oł. b. 1 ćw. w. 18, z rzeźbami i obrazami

 

Obraz św. Aleksego mal. na desce, 1 poł. w. 18;

(odnowiony przez W. Podlaszewskiego 1956)

Pełczyska

Ki

Kł par św. Wojciecha, w. 18

Oł. b. ok. 1750 z obrazami

 

Obraz MB Różańcowej adorowanej przez śś. Katarzynę, Dominika i Aleksego ok. poł. w. 17;
obraz św. Aleksego mal. 1889;

 

Bolesławiec

Le

Kł par NMP, w. 14-15/16, 17, 18

Oł. b. 1710, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Aleksego, drewniana, barokowa;
Obraz św. Aleksego, olejny na płótnie, barok;

 

Lubomierz

Le

Kł par NMP i św. Maternusa, w. 18, 19, 20

Oł. b. barokowy św. Aleksego

 

Obraz Śmierć św. Aleksego, olejny na płótnie, barok, w. 18;

 

Kowary

Le

Kł par NMP, w. 15, 17, 18-19, 20

Oł. b., drewno polichrom. i złocone

 

Obraz św. Aleksego, olejny na płótnie, późny barok, 1728;

 

Tum pod Łęczycą

Ło

Kł NMP i św. Aleksego, w. 12, 15-17, 18, 20

 

+

 

Od XII w. kościół był pw św. Aleksego. Obecnie pw Najświętszej Maryi Panny Królowej i św. Aleksego.;

Opole

Op

Kaplica i szpital św. Aleksego, w. 14-15, 18 obecne budynki w. 19, 20

Oł. z współczesnymi rzeźbami i obrazem

+

Scena Śmierci św. Aleksego, odnowiony 1915;

(Kaplica gotycka, cz. przekształcona w 1691. Oł. po 1740, przeniesiony 1812 z kościoła franciszkanów.)

Trzepowo

Kł par św. Aleksego Wyznawcy, w. 15-16, 18-19, 20

W oł. b. prymitywnym, o sylwetowo wyciętych uszakach

+

Obraz św. Aleksego mal. na desce, zapewne 1 poł. w. 19, z postacią świętego klęczącą na obłokach oraz scenami z jego życia w dolnej części malowidła;

Święty klęczy na obłokach z atrybutami pielgrzyma: laska, kapelusz i muszla na ramieniu.
W 19 w. były przy obrazie wota. Na pocz. 19 w. podawano, że „w święta uroczyste i niedziele tuwalniami haftowanymi przyozdabiany bywa”. Obecnie następuje ożywienie kultu św. Aleksego.

powrót do strony głównej

ALOJZY GONZAGA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Dźwierszno Wielkie

Bd

Kł par św. Mikołaja, w. 19

Oł. b. ok. 1740, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Alojzego;

 

Stara Wieś

Dr

Kł par św. Michała Arch., w. 19, 20

Feretron ludowy 1866, w nim

 

Obraz św. Alojzego Gonzagi;

 

Międzybórz

Kl

Kł par św. Józefa, w. 19, 20

Oł. gł. neogotycki

 

Rzeźba św. Alojzy Gonzaga;

 

Kraków

Kr

Kł śś. Piotra i Pawła, par Wszystkich Świętych

Kaplica Wieczerzy Pańskiej, oł. 1671, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Alojzego Gonzagi w. 18;

Relikwiarz klasycystyczny św. Alojzego Gonzagi w. 18/19.

Opole Lubelskie

Lb

Kł par NMP i dawny klasztor pijarów, w. 17-18, 19, 20

W kaplicy pnad rokokową mensą, z rzeżbami po bokach

 

Obraz MB ze śś. St. Kostką, Alojzym Gonzagą i Ignacym Loyolą ok. poł. w. 18, zapewne mal. przez S. Czechowicza, w ramach klasycystycznych 1 poł. w. 19

pochodzący zapewne z kościoła pojezuickiego w Połocku i ofiarowany Rozalii Rzewuskiej przez W. Księcia Konstantego w 1 poł. w. 19.

Lubomierz

Le

Kł par NMP i św. Maternusa, w. 18, 19, 20

Oł. b. św. Alojzego, 1 poł. w. 18

 

 

 

Pomocne

Le

Kł par św. Marcina, w. 14, 18

Oł. gł. koniec w. 18

 

Rzeźba św. Alojzy Gonzaga, 1770;

(drewno polichromowane, barok)

Piotrków Trybunalski

Łd

Kł św. Franciszka Ksawerego, pojezuicki, w. 18, 19

Oł. b., nad rokokową mensą

 

Obraz św. Alojzego w. 18, w rokokowej ramie;

 

Głogówek

Op

Kł par św. Bartłomieja, w. 14-15/16, 17-18, 20

W oł. b. rokokowym

 

Obraz św. Alojzy w. 18/19;

 

Nysa

Op

Kł fil NMP i d. kolegium jezuitów, w. 17-18, 19, 20

 

 

Obraz św. Alojzego Gonzagi, owalny, 1 poł. w. 18;
Obraz św. Alojzego, barokowy w. 18;

(w bogatych ramach regencyjnych)

Turków

Op

Kł par św. Alojzego, w. 19

 

+

Obraz św. Alojzego w. 19;

 

Chojnice

Pe

Kł fil. NMP i dawne kolegium jezuitów, w. 17-18, 20

Polichromia z 1742

Oł. w kaplicy, w zwieńczeniu

 

św. Alojzy Gonzaga, pośrodku w medalionie;
Obraz św. Alojzy Gonzaga, owalny 2 ćw. w. 18;

(na sklepieniach empor, medaliony z popiersiowymi przedstawieniami śś.)

Cieksyn

Kł par św. Doroty, w. 16, 18, 19, 20

Oł. b. z 1 pol. w. 17, z obrazami

 

Obraz św. Alojzego w. 18, przemalowany;

 

Poznań

Po

Kł par, kolegiata farna, św. Sranisława bpa i d. kolegium jezuitów, w. 17/18, 19, 20

Polichromia 1740-50, na plafonach nad ołtarzem, w nawie bocznej
na gurtach przęsła krzyżowego
Oł. b. po 1745, we wnęce nastawy
w polu środkowym

 

Mal. atrybuty św. Alojzego Gonzagi (krzyż z lilią, wieniec, biret oraz bicz i łańcuch);
scena św. Alojzy Gonzaga ukazujący się św. Marii Magdalenie Pazzi;
postać św. Alojzego Gonzagi;
Rzeźba św. Alojzego Gonzagi na łożu śmierci;
Obraz św. Alojzy Gonzaga, ok. poł. w. 18,

(oł. kolumnowy z filarami, rzeźbami aniołów)
(z księgą i zwojem z inskrypcją oraz z h. Gonzagów i insygniami książęcymi)

Święciechowa

Po

Kł par św. Jakuba, w. 15-16, 18, 19, 20

Oł. b. z 2 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Alojzego;

 

Stara Wieś

Pr

Kł NMP i klasztor d. paulinów, obecnie jezuitów, w. 14-17, 18, 19, 20

 

 

Obraz Adoracja Matki Boskiej przez śś. Ignacego Loyolę, Stanisława Kostkę i Alojzego Gonzagę w. 18/19;

 

Kłodzko

Sd

Kł par NMP, w. 14, 17-18, 20

 

 

Obrazy olejne na płótnie św. Alojzego Gonzagi, barok, w. 18: - z 1704; - ołtarzowy z 1750; - z ok. 1730;(ten ostatni w klasztorze jezuitów)

Chełmża

To

Kł fil. św. Franciszka Ksawerego d. jezuitów, w. 17-18, 20

W oł. gł. ok. 1715-40, z licznymi rzeźbami i obrazami

 

Obraz św. Alojzego;

Oł. fund. przez Jana Ansgarego Czapskiego wojewodę chełmińskiego i podskarbiego wielkiego koronnego.

Kuflew

WP

Kł par śś. Marcina i Mikołaja, w. 18-19, 20

Feretron, w nim

 

Obraz św. Alojzego 2 poł. w. 18;
Obraz św. Alojzego Gonzagi mal. 1778 lub 1788;

(w ramie późnobarokowej)
(z napisem objaśniającym na blejtramie)

Bukowa Śląska

Wr

Kł fil. św. Jakuba, w. 17-18, 19, 20

Oł. gł. neogotycki z rzeźbami

 

Rzeźba św. Alojzego 2 poł. w. 17;

(rzeźby i fragmenty oł. barokowe)

Miękinia

Wr

Kł par NMP, w. 18, 20

 

 

Obraz św. Alojzy Gonzaga, olejny na płótnie, 2 poł. w. 18;

(we współczesnej ozdobnej ramie)

Wrocław

Wr

Kł par Imienia Jezus, w. 17/18, 20

Oł. b. św. Franciszka Borgiasza

 

Obraz św. Alojzy Gonzaga, olejny na płótnie, pocz. w. 19;
Rzeźby: św. Alojzy Gonzaga, marmur, barok, ok. 1740; - drewno polichromowane, barok, w. 18;

(oł. z rzeźbami i obrazami)

Rachanie

ZL

Kł par Przemienienia Pańskiego, w. 18, 20

 

 

Obraz św. Alojzego, w. 18;

 

Tarnawa

ZG

Kł fil. św. Alojzego Gonzagi, w. 20

 

+

 

 

powrót do strony głównej

AMBROŻY

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Częstochowa

Cz

Kł par śś. Andrzeja i Barbary d. paulinów, w. 17, 18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1882, na bramkach
Oł. b. 1747

 

Rzeźba św. Ambrożego 1747;

Rzeźba św. Ambrożego 1747;

 (z wykorzystaniem rzeźb z 1747)

(po bokach rzeźby)

Mstów

Cz

Kł NMP i św. Augustyna, w. 13-15, 16-18, 20

Oł. gł. ok. 1745

 

Rzeźba św. Ambrożego;

(wzorowany na oł. jasnogórskim, z kolumnami, rzeźbami)

Podzamcze

Kl

Kł fil. św. Rocha, w. 18, 20

Na belce tęczowej

 

Herma św. Ambrożego, w. 17;

(cztery hermy barokowe)

Kraków

Kr

Kł par NMP, bazylika Mariacka

Oł. gł. wyk. 1477-89, w narożnikach
Ambona z 1676, na parapecie schodów
Oł. b., 3 ćw. w. 17

 

Popiersie św. Ambrożego;

Płaskorzeźba św. Ambroży;

Posąg św. Ambroży;

(oł. Wita Stwosza, ponad częścią środkową popiersia Ojców Kła)
(płaskorzeźby Ojcowie kła)

(nawa pn., z kolumnami i rzeźbami)

Kraków

Kr

Kł bazylika Św. Trójcy i klasztor dominikanów

Oł. z pocz. w. 17, w polach b. obrazy
Kaplica św. Róży (Lubomirskich)

 

Obraz św. Ambroży;

postać św. Ambrożego;

Obraz św. Ambroży Sansedonius ze Sieny, późnobarokowy z w. 18;
Obraz bł. Albert W. z bł. Jakubem z Meranii i Ambrożym Sien. oraz św. Tomaszem z Akwinu, barokowy w. 17;

(oł. w 1924 włączony do epitafium Iwona Odrowąża, o schemacie tryptyku)
(polichromia późnorenesansowa, w kopule w węższych polach)

Gołkowice

Kt

Kł fil. św. Anny, w. 17, 19

Na parapecie ambony rzeźby

 

Rzeźba św. Ambrożego w. 18;
Rzeźba św. Ambroży, barokowa w. 18;

 

Krasnystaw

Lb

Kł par św. Fr. Ksawerego i d. kolegium jezuitów

Oł. b. z 3 ćw. w. 18

 

Rzeźba św. Ambrożego;

(kolumnowy z rzeźbami)

Kraśnik

Lb

Kł NMP i d. klasztor kanoników regularnych, w. 15-16, 17, 18, 19, 20

Polichromia z w. 18
Oł. sprzed 1631 z rzeźbami
Oł. gł. ok. 1620-30

 

Postać św. Ambrożego;
rzeźba św. Ambrożego;

rzeźba św. Ambrożego;

(w kaplicy NMP, w narożnikach Dr Kła)


(z rzeźbami Ojców Kła)

Łódź Łagiewniki

Łd

Kaplica św. Rocha, tzw. „Pustelnia”, w. 18

Mal. iluzjonistycznie ołtarzyk rokokowy

 

Przedstawienie św. Ambrożego;

 

Pelplin

Pe

Kł katedralny bazylika NMP, w. 14-16, 19, 20

Oł. b. w. 17
Stalle w. 17, w zapleckach mal. śś.

 

Rzeźba św. Ambrożego;
Mal. postać św. Ambrożego;

 

Poznań

Po

Kł par i dawne kolegium jezuitów, kolegiata św. Stanisława bpa, 17-18

Polichromia 1701 (Karola Donkwarta)

 

Św. Ambroży;
Medaliony z popiersiami teologów śś. Ambrożego, Tomasza z Akwinu (?), Hieronima i Augustyna;

(w transepcie postacie Ojców Kła),
(w emporach, w narożach medaliony, opatrzone cytatami z ich dysputy o Maryi jako przybranej matce ludzkości)

Święciechowa

Po

Kł par św. Jakuba, w. 15-16, 18, 19, 20

Ołtarz boczny 2 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Ambrożego;

 

Leżajsk

Pr

Kł par Św. Trójcy i W. Świętych, w. 17-19, 20

Oł. gł. z 1643

 

Rzeźba św. Ambrożego;

(kolumnowy z bramkami rzeźbami)

Bobolice

Sd

Kł fil. NMP, w. 15/16, 18, 20

Oł. b. 2 poł. w. 18

 

Rzeźba św. Ambrożego (?);
Rzeźba św. Ambrożego ok. poł. w. 18;

 

Chełmno

To

Kł par pokolegiacki bazylika NMP, w. 13-14, 17, 19, 20

Oł. b. 1778, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Ambrożego;

Medalion z przedstawieniem Ula św. Ambrożego, w. 17;

Medalion owalny barokowy ok. poł. w. 17, mal. na desce, w ozdobnych ramach, z kła dominikanów, z łacińskimi napisami.

Chełmża

To

kł XIII w.,

Feretron XVIII w

 

Obraz Świętego w metalowej sukience

 

Okonin

To

Kł par śś. Kosmy i Damiana, w. 14-17, 18, 19, 20

Ambona sprzed 1640, na parapecie

 

Malowidło Chrystusa Błogosławiącego, śś. Piotra, Pawła, Ambrożego, Wojciecha i Stanisława;

 

Płużnica

To

Kł par św. Magorzaty, w. 14, 18, 19, 20

Feretron 2 poł. w. 18, w nim

 

Obraz św. Ambrożego;

 

Góra Kalwaria

Wa

Kł NMP i d. klasztor bernardynów, obecnie marianów, w. 13-16, 18, 19, 20

 

 

Obraz Matka Boska z Dzieciątkiem i śś. Ambrożym i Karolem Boromeuszem, szkoła włoska, ok. poł. w. 17;

 

Krosno

Wm

Kł par NMP w. 16-17, 18, 19, 20

Fasada z 1759
Oł. b. 1847, w I kondygnacji

 

Figura św. Ambrożego;
Rzeźba św. Ambrożego;

(we wnękach figury Ojców Kła)

Płoskinia

Wm

Kł par św. Katarzyny, w. 14/15, 18, 19, 20

Polichromia 1713

 

Postać św. Ambrożego;
Rzeźba św. Ambrożego barokowa;

(w medalionach postaci śś.)
(pochodząca z oł. bocznego z 1721)

Święta Lipka

Wm

Kł par bazylika NMP, w. 17-18, 20

Polichromia 1722-37

W kopule w nawie

 

Postać św. Ambrożego;

św. Ambroży;

(w kaplicy św. Andrzeja Ap., w kopule Dr Kła; wokół kopuły nawy głównej założyciele zakonów i Ojcowie Kła)

Henryków

Wr

Kł par NMP, w. 13-14, 17, 18, 20

Oł. b. (św. Bernarda) ok. 1700,

 

Figura św. Ambrożego;

(ponad polem środkowym oł.)

Trzebnica

Wr

Kł par śś. Bartłomieja i Jadwigi Śl., w. 13, 17-18, 20

Oł. gł.  ok. 1740, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Ambrożego, drewno polichromowane ok. 1745, sygn.;

 

Wojkowice

Wr

Kł fil. św. Jana Nepomucena, w. 16, 19

Oł. gł. ok. 1670/80, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Ambrożego;

 

Żagań

ZG

Kł par NMP, w. 13/14-16, 17, 18, 20

Oł. gł. w. 18, z rzeźbami Ojców Kła,

 

Rzeźba św. Ambrożego z ulem na pszczoły – symbolem pilności i uczciwości w pracy;

W 1778 założono piorunochron (pierwszy w Europie) na niszczonej wielokrotnie piorunami wieży.

powrót do strony głównej

ANDRZEJ AP

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Bydgoszcz

Bd

Katerda śś. Mikołaja i Marcina, w. 15-16, 16/17, 18/19, 20

Oł. b.  2 poł. w. 17, z uszakami, rzeźbami

 

Rzeźba św. Andrzeja;

 

Leszna Górna

Kł par św. Marcina, w. 18

Oł. b. 2 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Andrzeja Ap.;
Rzeźba św. Andrzeja, w. 18;


(we wnęce za ołtarzem głównym)

Łękawica

Kł par św. Michała Arch., w. 16-17, 19, 20

 

 

Matka Boska z śś. Andrzejem i Piotrem, na desce ze złotym tłem, pocz. w. 16;

Część środkowa tryptyku, późnogotycka

Częstochowa

Cz

Kł par śś. Andrzeja i Barbary oraz d. paulinów, w. 17, 18, 19, 20

Oł. b. 1670  z 1643, przerabiany
Chór w. 19 (?)

+

Obraz św. Andrzeja, barokowy 1747, restaurowany 1882;
w płycinie mal. popiersie św. Andrzeja;

Relikwiarz św. Andrzeja, eklektyczny 2 poł. w. 19, w formie krzyża.

Wąsosz Górny

Cz

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 19, 20

Oł. b., z rzeźbami, w górnej części
w zwieńczeniu

 

Rzeźba św. Andrzeja;

Obraz św. Andrzeja pocz. w. 19;

(parafia sprzed 14 w., oł. pierwotnie główny, odnawiany, pocz. w. 19)

Wieluń

Cz

Kł par Bożego Ciała, w. 14-15, 17, 19, 20

 

 

Obraz św. Andrzeja w barokowej ramie 2 poł. w. 17;

 

Wyszki

Dr

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 20

W oł. gł., w górnej części

+

Figura św. Andrzeja Ap., w. 18;

Patrz rozdział 2.

Bojszów

Gl

Kł Wszystkich Świętych stary par, w. 15, 18,19 20

W oł. głównym z ok. 1700 obrazy

 

Obraz św. Andrzeja Ap.;

 

Koszęcin

Gl

Kł par Św. Trójcy, w. 18

W oł. gł. 1 poł. w. 18 Pieta oraz 14 rzeźb

 

Rzeźba św. Andrzeja, późnogotycka ok. 1510;

(rzeźby pochodzą zapewne z oł. tryptykowego)

Żernica

Gl

Kł par św. Michała Arch., w. 17, 20

Oł. gł. 1648, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Andrzeja Ap.;

 

Kozielsko

Gn

Kł par św. Józefa, w. 19, 20

Oł. b., neogotycki

 

Obraz św. Andrzeja, sygn. 1874;

(dawne wezwanie kła św. Andrzeja Ap.)

Nowa Wieś Królewska

Gn

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 16, 20

Oł. gł. z 1 poł. w. 17, w zwieńczeniu

+

Obraz św. Andrzeja, w. 17;

 

Skórki

Gn

Kł św. Katarzyny, pomocniczy, w. 19

Po bokach oł. gł. z 2 poł. w. 18

 

Postać św. Andrzeja, na desce mal. 1545;

(skrzydła renesansowe z 1545, mal. na desce postacie śś.)

Bogucice

Ki

Kł par NMP, w. 14-17, 19

 

 

Obraz św. Andrzeja barokowy ok. 1700, w starych ramach;

 

Nowy Korczyn

Ki

Kł św. Stanisława bpa i d. klasztor franciszkanów, w. 13-15, 17, 18, 19, 20

Oł. b. 2 poł. w. 18, z obrazami

 

Obraz św. Andrzeja ok. 1700;

 

Węgleszyn

Ki

Kł par św. Andrzeja, w. 16-18, 19, 20 w.

Oł. b., rokokowy, w nim

+

Obraz św. Andrzeja, sygn. 1700;

Pierwszy kościół był w XII w.

Wrocimowice

Ki

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 18

W oł. gł. rokokowym

+

Obraz św. Andrzeja, mal. 1680;
Obraz św. Andrzeja, na desce ze złotym tłem, w. 16/17, w sukience barokowej;

Parafia była w XIV w.
Przystrojenie obrazu świadczy o dawnym kulcie św. Andrzeja.

Nowe Dwory

KK

Kł fil. św. Jana Chrzciciela, w. 17, 18, 20

Witraż mal. z napisem i datą 1615 oraz

 

Postacią św. Andrzeja Ap.

 

Chocz

Kl

Kł par św. Andrzeja Ap. w. 17-19, 20

Ołtarzyk ok. 1790, z rzeźbami, w nim

+

Obraz Męczeństwa św. Andrzeja na desce 1 poł. w. 17;

 

Siedlików

Kl

Kł fil. św. Andrzeja Ap., w. 18, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 17, w nim

+

Obraz św. Andrzeja z fundatorem, barokowo ludowy;

 

Słupia Sycowska

Kl

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 17, 20

W oł. gł. rokokowym 2 poł. w. 18

+

Obraz św. Andrzeja Ap.;

 

Szczodrów

Kl

Kł par śś. Andrzeja Ap., i Andrzeaj Boboli, w. 16, 20

W oł. gł. z w. 18, obrazy

 

Obraz św. Andrzeja Ap., olejny na płótnie;

Pierwotny kościół był w XIII w.

Złoczew

Kl

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 17-18, 19

Oł. gł. 2 poł. w. 18, z obrazami
Feretron barokowy, w nim

+

Obraz św. Andrzej Ap., 2 poł. w. 18;

rzeźba św. Andrzeja ok. poł. w. 18;

Postać św. Andrzeja w herbie miasta.

Graboszyce

Kr

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 16, 18, 20

W oł. gł. wczesno-barokowym
Feretron, w nim

+

Obraz św. Andrzeja barokowy;

Obraz św. Andrzeja barokowy;

 

Kraków

Kr

Kł archikatedralny śś. Stanisława i Wacława – Wawel

Kaplica Olbrachta– w oł. po 1758,
w polu środkowym

 

Figura św. Andrzeja;

Obraz Męczeństwo św. Andrzeja, 3 ćw. w. 18, sygn.;

(pw. Bożego Ciała i św. Andrzeja Ap., po 1501, w. 18, 20 - oł. marmurowy pilastrowy, ze stiukowymi figurami)

Kraków

Kr

Kł św. Andrzeja i klasztor sióstr klarysek od 1316, ul. Grodzka, w. 11, 12/13, 14, 17/18, 20

Oł. gł. 1741-44, z czarnego marmuru z posągami i obrazami
Stalle 1701, na zapleckach

+

Obraz św. Andrzeja ze sceną powołania go na apostoła w tle, w. 19;

mal. postać św. Andrzeja;

Obraz św. Andrzej, w. 19;

W murze obwodowym kościoła, w szczycie barokowej bramki kamiennej z 1 ćw. w. 18, posążek św. Andrzeja.

Sukienka późnobarokowa w. 18/19 z obrazu św. Andrzeja.

Kraków

Kr

Kł bazylika Św. Trójcy i klasztor dominikanów

Witraże z 1 ćw. w. 15,
Oł. w tzw. sieni gotyckiej, zestawiany z części ok. 1600,

 

Z postacią św. Andrzeja;

Na obrazie postacie śś. Andrzeja, Bartłomieja i Piotra, św. Stanisława z Piotrowinem;
Obraz Męczeństwo św. Andrzeja, z ok. 1650, przemalowany w 3 ćw. w. 19;(w predelli obraz wczesnorenesansowy z pocz. w. 16, mal. temperą na desce)


(przypisywany Antoniemu Nozeniemu)

Kraków

Kr

Kł NMP bazylika Mariacka

 

 

Obraz Męczeństwo św. Andrzeja z końca w. 16;

 

Kraków

Kr

Kł par Św. Krzyża

Polichromie 1897-98, na ścianie w prezbiterium
Kaplica św. Andrzeja, w oł. tryptyk sprzed 1603, w nim

 

Postać św. Andrzeja;


Obraz Męczeństwo św. Andrzeja z w. 19;

(powtarzające pierwotną kompozycję malarską z 2 poł. w. 16)

Kraków Więcławice Stare

Kr

Kł św. Jakuba, w. 18, 19, 20

Tryptyk z 1477

 

Mal. postać św. Andrzeja;

(na wewnętrznych skrzydłach)

Trzebunia

Kr

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 18, 19

W oł. b. późno-barokowym

 

Obraz Męczeństwa św. Andrzeja 1684;

 

Mikołów

Kt

Kł św. Wojciecha (d. par), w. 16, 17, 18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1675, z uchami, rzeźbami
Oł. b. ok. 1700, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Andrzeja;

Rzeźba św. Andrzeja;

 

Chełm

Lb

Kł fil św. Andrzeja Ap., i d. klasztor reformatów, w. 17-18, 20

W nowym oł. gł., na zasuwie

+

Obraz św. Andrzeja Ap., w. 18/19;

 

Opole Lubelskie

Lb

Kł par NMP i d. klasztor pijarów, w. 17-18, 19, 20

 

 

Obraz św. Andrzeja Ap. barokowy 1 poł. w. 18;

(obecnie na plebanii)

Żelazny Most

Le

Kł św. Barbary, w. 17, 19, 20

 

 

Rzeźba św. Andrzeja, drewno malowane, barok, ok. 1710-20;

 

Gałków

Łd

Kł par Św. Trójcy, w. 19

Tryptyk 1 poł. w. 17, na skrzydłach śś.

 

Postać św. Andrzeja Ap.;

(tryptyk odnawiany 1885 i 1951)

Kaszewice

Łd

Kł par Św. Trójcy, w. 17, 18, 20

Tryptyk, na mal. skrzydle

 

Postać św. Andrzeja Ap.;

(późnogotycki 2 poł. w. 16)

Rosocha

Łd

Kł św. Zygmunta, w. 18

Z tryptyku 1 ćw. w. 16

 

Postać św. Andrzeja Ap.;

Dwa skrzydła malowane, gotyckie

Widawa

Łd

Kł par Św. Krzyża i d. klasztor bernardynów, w. 17, 18

 

 

Obraz św. Andrzej w. 17;

 

Brzozów

Ło

Kł par śś. Andrzeja Ap., i Rocha, w. 19

We wnękach oraz na sterczynach fasady
W oł. b. 1 poł. w. 18, uzupełnianym

+

Rzeźba św. Andrzeja, piaskowiec po poł. w. 19;
obraz św. Andrzeja Ap., w. 18, przemalowany;

 

Czerniewice

Ło

Kł par św. Małgorzaty, w. 18

Ołtarz główny ok. poł. w. 17,

 

Obraz św. Andrzeja Ap.;

(oł z krucyfiksem i obrazami)

Miedniewice

Ło

Kł par NMP i św. Józefa i klasztor franciszkanów (poreformacki), w. 18, 20

 

 

Obraz św. Andrzeja Ap., 1 poł. w. 19;

 

Poręba

Łż

Kł par NMP, w. 19, 20

Ambona 1652, korpus wsparty na

 

figurze św. Andrzeja (data wyryta na plecach);

 

Rzekuń

Łż

Kł par Serca PJ, w. 20

Feretron 1 poł. w. 19, w nim

 

Obraz św. Andrzeja Ap.;

o formach rokokowych

Kamiennik

Op

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 18, 20

 

+

Obraz św. Andrzeja koniec w. 18, pierwotnie w ołtarzu głównym;

Pierwszy kościół był w XIII w.

Olesno

Op

Kł fil. św. Michała Arch., w. 14, 16-17, 18, 19, 20

Oł. gł.z  1636,
Ambona 2 ćw. w. 17, na baldachimie

 

Rzeźba św.Andrzeja Ap.;
rzeźba św. Andrzeja Ap., z atrybutami męki;

(oł. z bramkami, rzeźbami i obrazami)

Popielów

Op

Kł św. Andrzeja Ap., w. 17, 19

Oł. gł. po poł. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Andzreja Ap.;

(kł cmentarny, dawny par),

Ujazd Śląski

Op

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 17, 18, 19, 20

Oł. gł. 1826, z rzeźbami

+

Rzeźba św. Andrzeja Ap.;

Pierwszy kościół był w XII w.

Garczyn

Pe

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 16, 18, 20

Oł. gł. 3 ćw. w. 18

Feretron ok. 1720, w nim

 

Obraz Męczeństwo św. Andrzeja, z czasu oł., w zwieńczeniu;
Obraz Ukrzyżowanie św. Andrzeja koniec w. 19;

Parafia i kościół były w XIII w.

(z ornamentu wstęgowo cęgowego i akantu)

Koronowo

Pe

Kł fil. św. Andrzeja Ap., (d. par.), w. 14, 16, 18, 20

W oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

+

Obraz św. Andrzeja, fundowany 1723;

Na plebanii kła par NMP, zachowane: obraz Widok Koronowa, mal. 2 poł. w. 19, oraz rzeźby 3 ewangelistów, w. 18, z ambony w kościele św. Andrzeja.

Ostrowite k/ Chojnic

Pe

Kł par św. Jakuba, w. 15-16, 17, 20

Ambona rokokowa ok. 1766, w zaplecku

 

Obraz św. Andrzeja;

 

Brwilno Górne

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 18, 20

Oł. b. ok. 1630, w polu środkowym

 

Obraz św. Andrzeja, zapewne w. 18;

(oł z kła franciszkanów w Dobrzyniu n/ Wisłą). Kościół był w XIII w.

Pułtusk

Kolegiata bazylika NMP i św. Mateusza, w. 15/16, 18, 20

Oł. b. ok. 1720, w polu środkowym
W oł. b. 1 ćw. w. 17

 

Obraz Męczeństwo św. Andrzeja ok. 1720;
Obraz św. Jan Chrzciciel ukazujący Chrystusa śś. Andrzejowi i Piotrowi, barokowy 1 poł. w. 18, przemalowany;

(w prezbiterium, w formie bogatych obramień z suchego akantu)
(z uchami, kolumnami i rzeźbami)

Brody Poznańskie

Po

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 17, 20

W oł. b. 1760, z rzeźbami

+

Obraz św. Andrzeja;

Pierwszy kościół był w XI w.

Gostyń

Po

Kł NMP i św. Filipa Neri i klasztor filipinów, w. 16-17, 18, 20

W zwieńczeniu oł. b. z 2 ćw. w. 18

 

Obraz św. Andrzeja, mal. ok. 1868, sygn.;

 

Kamionna

Po

Kł par NMP, w. 15/16, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Andrzeja;

 

Przemęt

Po

Kł par św. Jana Chrzciciela i d. cystersów, w. 17-18, 19, 20

Feretron z końca w. 18, w nim

 

Obraz św. Andrzeja Ap.;

Obraz św. Andrzej ze sceną pożaru kościoła św. Andrzeja w tle, sygn. 1803-5;

Poprzedni kościół z XV w.
Św. Andrzej w herbie miasta.
(w krużganku klasztoru)

Rawicz Sarnowa

Po

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 18, 20

Oł. gł. z 2 ćw. w. 18, w zwieńczeniu

+

Obraz św. Andrzeja;

(oł. z bramkami, rzeźbami)

Krosno

Pr

Kł farny NMP, w. 14-15/16, 17, 18, 19, 20

 

 

Obraz św. Andrzeja Ap., ze sceną Jego śmierci w tle, ok. poł. w. 17;

(obraz odnowiony 1970)

Leżajsk

Pr

Kł par Św. Trójcy i Wszystkich Świętych, w. 17-18, 19, 20

Oł. b. ok. 1700, z kolumnami, uchami

 

Obraz św. Andrzeja, w zwieńczeniu;

 

Jedlińsk

Ra

Kł par NMP i św. Stanisława bpa, w. 17, 18, 19

Oł. gł., murowana mensa, na ścianie w ozdobnej ramie

 

Obraz Chrystusa powołującego Piotra i Andrzeja na apostołów mal. w Rzymie ok. 1750,

(sprowadzony przez bpa Załuskiego, z herbem w kartuszu, przemalowany)

Sulejów Podklasztorze

Ra

Kł św. Tomasza Kantuaryjskiego i d. klasztor cystersów, w. 13-14/15, 16, 18, 19, 20

Ołtarz boczny z rzeźbami

 

Rzeźba św. Andrzeja Ap.;

(oł. wczesnobarokowy, marmurowy z herbem i datą 1645)

Łączki Jagiellońskie

Rz

Kł par NMP i św. Andrzeja Ap., w. 18, 19, 20

Oł. gł. 1750-77, w zwieńczeniu

+

obraz św. Andrzeja współczesny ołtarzowi;

(z kolumnami, rzeźbami)

Wojkówka

Rz

Kaplica Św. Krzyża, w. 18, 19, 20

 

 

Obraz św. Andrzeja na desce, zapewne w. 17 we współczesnej ramie, gruntownie przemalowany w. 20;

Kaplica wzniesiona 1775 na miejscu bitwy konfederatów barskich.

Borów

Sa

Kł par śś. Andzreja Ap., i Józefa, w. 17, 18, 19, 20

Oł. gł. z 2 poł. w. 18, w zwieńczeniu

 

Obraz Męczeństwa św. Andrzeja, 2 poł. w. 18;

 

Strzegom

Sa

Kł par NMP i św. Andrzeja, w. 16/17, 19, 20

Na parapecie chóru muzycznego

+

Rzeźba św. Andrzeja 1 ćw. w. 17;

 

Strzegom

Sd

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 14-16, 20

Oł. b. poł. w. 17

 

Obraz św. Andrzeja, olejny na płótnie w. 18;

 

Mordy

Si

Kł par św. Michała Arch., w. 17-18, 20

 

 

Obraz św. Andrzeja Ap., barokowy 1 poł. w. 18, przemalowany w. 20;

 

Olkusz

So

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 14-17, 19

Oł. gł. pocz. w. 17, z obrazami

+

Obraz Męczeństwa św. Andrzeja, wczesnobarokowy;

 

Ciężkowice

Ta

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 20

W oł. gł. z rzeźbami z 1 poł. w. 19

+

Obraz Ukrzyżowanie św. Andrzeja, koniec w. 18;

Pierwszy kościół z XIII w., spalony w 1830 r.

Męcina

Ta

Kł par św. Antoniego Pustelnika, w. 15, 17-18

 

 

Obraz św. Andrzeja Ap., w. 17, w srebrnych ramach barokowych z w. 18;

 

Stopnica

Ta

Kł par św. Andrzeja, w. 18

W oł. gł. z w. 17

+

Obraz MB ze śś. Andrzejem i Mikołajem, w. 15 (?);

(przemalowany w. 17)

Brudzawy

To

Kł fil. św. Andrzeja, w. 14-15, 17-18, 20

W oł. gł. 1 poł. w. 18, z rzeźbami

+

Obraz Męczeństwa św. Andrzeja, zapewne ok. poł. w. 19;

 

Grudziądz

To

Kł par św. Mikołaja, w. 13-14/15, 17, 18, 19-20

Oł. gł. 1728, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Andrzeja;

 

Lembarg

To

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 14-16, 18-19, 20

Oł. gł. ok. 1730, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Andrzeja;

 

Płowęż

To

Kł par św. Małgorzaty, w. 13, 17-18

Oł. b. 1760, w środku

 

Obraz śś. Andrzej i Tomasz, (apostołowie ujęci w półpostaciach na pniu drzewa na którym liczne atrybuty);

(oł. w kształcie obelisku ze współczesnymi obrazami w 3 strefach, w fantazyjnych ramach)

Radzyn Chełmiński

To

Kł par św. Anny, w. 14-16, 17, 19, 20

Oł. gł. 17/18, z rzeźbami
W oł. b. 2 ćw. w. 18

 

Rzeźba św. Andrzeja;

Obraz św. Andrzeja 1 poł. w. 19;

Trzy sukienki z obrazów oraz wota srebrne, trybowane w. 18.

Pruszków Żbików

Wa

Kł par NMP, w. 20

W nowym oł. gł.

 

Rzeźba św. Andrzeja 1 poł. w. 18;

 

Małyń

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 19/20

Chrzcielnica gotycka 2 poł. w. 15, lub pocz. w. 16

+

Płaskorzeźbiona postać św. Andrzeja w kamieniu;

Pierwszy kościół był w XII w., parafia w XV w.

Nieszawa

Kł par św. Jadwigi, w. 15-16, 17, 18, 19, 20

Oł. gł. pocz. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Andrzeja Ap.;

 

Warta

Kł par św. Mikołaja, w. 14, 17, 19, 20

W oł. b. 2 poł. w. 17, z zeźbami

 

Rzeźba św. Andrzej 1 poł. w. 17;
Płaskorzeźba św. Andrzeja w. 18/19;

 

Frombork

Wm

Kł archikatedralny NMP i św. Andrzeja Ap., w. 13, 14/15, 17-18, 19, 20

Oł. b. w zwieńczeniu szafy
Oł. b. w prezbiterium po 1750


Kaplica Salwatora – oł. 2 ćw. w. 18, w polu środkowym

+

dawniej rzeźba św. Andrzeja (obecnie w Muzeum Mazurskim w Olsztynie);
Obraz Męczeństwo św. Andrzeja sygn. 1752, w zwieńczeniu;
Obrazy św. Andrzeja znajdują się w oł. św. Anny, w górnej kondygn., sygn. 1636; - w oł.
św. Bartłomieja, 1632, w kartuszach uszaków, gdański;
Rzeźby św. Andrzeja są w oł. MB Bolesnej, z ok. poł. w. 17; - w oł. z w. 18 w kaplicy Salwatora; -  na baldachimie ambony z 1785; - na
zwieńczeniu prospektu organowego 1683-4; oraz w kapilutarzu rzeźba z w. 18
Obraz Chrystusa Zwycięskiego adorowanego przez Wszystkich Świętych (na pierwszym planie śś. Krzysztof i Andrzej);

Św. Andrzej jest patronem archidiecezji.

(oł. MB Bolesnej w 17 w. był pw św. Andrzeja Ap.)


(wzniesiona jako oratorium relikwiowe po 1740)

Ramsowo

Wm

Kł par śś. Andrzeja Ap., i Rocha, w. 18, 20

Oł. gł. z ok. 1730, z rzeźbami i obrazami

+

Rzeźba św. Andrzeja Ap.;
Obraz św. Andrzeja Ap.;

 

Święta Lipka

Wm

Kł par bazylika NMP, w. 17-18, 20

Polichromia 1722-37
Kaplica św. Andrzeja Ap., - oł. gł. 1711-14

 

Postać św. Andrzeja Ap.;

Rzeźba św. Andrzeja Ap.;

(w kaplicy  św. Abdrzeja i „Pokłonu Trzech Króli”)
(oł. kolumnowy z rzeźbami i obrazami, w średniej kondygnacji)

Warszawa

Wa

Kł archikatedralny Bazylika św. Jana Chrzciciela

Stalle kanonickie i prałackie, zaplecki dzielone stojącymi na wolutowych konsolach posągami

 

Posąg św. Andrzeja Ap.;

Pierwotne stalle były wotum Jana III Sobieskiego za wyprawę wiedeńską, po 1683, spalone 1944; odtworzone 1963-73.
Istniał w Warszawie
do w. 18, kł kanoniczek pw Św. Andrzeja, rozebrany.

Sinołęka

WP

Kaplica w. 17-18, podworska

Oł. b. z 2 ćw. w. 17, w zwieńczeniu

 

Obraz Męczeństwa św. Andrzeja w. 17,

(podklejony obrazem z martwą naturą, zapewne w. 17, szkoły włoskiej)

Małujowice

Wr

Kł par św. Jakuba, w. 14-16, 17-18, 20

 

 

Rzeźba św. Andrzeja, późnogotycka ok. 1500;

 

Michałów

Wr

Kł św. Józefa Robotnika, poewanegelicki, w. 16, 19, 20

Ambona kamienna ok. 16, na parapecie

 

Rzeźba św. Andrzeja Ap.;

 

Prusice

Wr

Kł par św. Jakuba, w. 15, 20

 

 

Rzeźba św. Andrzej Ap., drewno, barok, ok. 1740;

 

Środa Śląska

Wr

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 13-14, 17, 19, 20

W oł. gł. z 1 poł. w. 18 obraz Ostatniej Wieczerzy z tegoż czasu, oraz

 

Rzeźba św. Andrzeja, drewno polichromowane 1 poł. w. 18;

Rzeźba św. Andrzej Ap., kamienna gotycka ok. 1480;

 

Wrocław

Wr

Kł archikatedralny św. Jana Chrzciciela, w. 13-14, 15, 17, 18, 20

Portal główny
W kaplicy św. Kazimierza, w oł. 1714, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Andrzeja, kamienna
Rzeźba św. Andrzeja, drewno złocone, barok, w. 18;

Figura św. Andrzeja, srebro renesans 1590 sygn.;

(portal z piaskowca, gotyk 1 poł. w. 14)(z oł. gł. obecnie w skarbcu archikatedry)

Wrocław Bielany

Wr

Kł par św. Andrzeja Ap, w. 16-17, 20

W oł. gł. ok. 1710

+

Obraz Męczeństwo św. Andrzeja,

(olejny na płótnie)

Jabłonów

ZG

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 14-15/16, 18, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 18, w polu środkowym

+

Obraz Męczeństwo św. Andrzeja Apostoła;

 

Krosno Odrzańskie

ZG

Kł fil. św. Andrzeja Ap., w. 19

 

+

 

Pierwszy kościół był w XIII w.

Tomaszów Lubelski

ZL

Kł Św. Trójcy, NMP (dawny par), w. 17, 18, 19, 20

Oł. b. z 2 ćw. w. 18, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Andrzej Apostoł, zapewne 1 poł. w. 18;
Obraz św. Andrzeja Ap., w. 18;


(cykl obrazów śś. Apostołów, w jednakowych ramach)

powrót do strony głównej

ANIOŁ STRÓŻ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Wieluń

Cz

Kł św. Mikołaja popauliński, obecnie bernardynek, w. 14-16, 19

 

 

 

W kościele był obraz Aniołów Stróżów w srebrnych sukienkach, co świadczy o dawnym kulcie.

Gąsawa

Gn

Kł par św. Mikołaja, w. 17-18, 20

W oł. b. 1 ćw. w. 18, w prezbiterium

 

Obraz Anioł Stróż współczesny ołtarzowi;

Oł. z Trzemeszna, barokowy w kształcie ram o dekoracji akantowej z rzeźbami.

Bukownica

Kl

Kł par śś. Filipa i Jakuba, w. 18, 19

W oł. b. z 2 poł. w. 18

 

Obraz Anioła Stróża w sukience metalowej w. 19;

Przystrojenie obrazu Anioła Stróża może świadczyć o dawnym kulcie.

Kobylin

Kl

Kł par św. Stanisława bpa, w. 16-17, 18, 19, 20

W oł. b. ok. poł. w. 17, z rzeźbami

 

Obraz Anioła Stróża;

 

Koźmin

Kl

Kł par św. Wawrzyńca, w. 15, 17-18, 19, 20

W oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami w. 17

 

Rzeźby Aniołów Stróżów, koniec w. 17;

Obraz Anioła Stróża w. 17;

 

Kraszewice

Kl

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 19

Oł. b. w. 18/19, w polu środkowym

 

Obraz Anioła Stróża w sukience metalowej;

(oł. z dawnego kła) Przystrojenie obrazu może świadczyć o dawnym kulcie.

Krotoszyn

Kl

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 16-17, 18, 19

W oł. b. 2 ćw. w. 18, z rzeźbami Arch.

 

Obraz Anioła Stróża, w srebrnej sukience;

 

Kraków

Kr

Kł par bazylika śś. Michała Archanioła i Stanisława bpa, „Na Skałce”, oraz klasztor paulinów

Oł. gł. 1858-61, z rzeźbami stiukowymi 1763,
 w polu środkowym

 

Rzeźby czterech aniołów z atrybutami dotyczącymi ich funkcji;

Obraz Apoteoza Archanioła Michała w otoczeniu Anioła Stróża i aniołków;
Obrazy: Aniołowie Stróże 1 poł. w. 18, restaurowany 1879;
MBzD podającym krzyż dziecku pod opieką Anioła Stróża, 1 poł. w. 18;

(chwalebnej - kadzielnica, opiekuńczej - dziecko, pomocniczej przy budowie wszechświata (?) - węgielnica oraz jako wysłanników Bożych - kajdany św. Piotra)
Kielich neogotycki, przed 1889, sygn. oraz lawaterz neobarokowy, mosiężny, 1892, fund. bractwa Aniołów Stróżów.

Łowicz

Ło

Kł katedralny NMP i św. Mikołaja, w. 15, 16-17, 18, 19, 20

W oł. b. z 2 poł. w. 19

 

Obraz Anioła Stróża 2 poł. w. 17, przemalowany, w sukienkach w stylu regencji ok. 1725;

Tablica Bractwa Aniołów Stróżów, malowana, u góry obraz Anioła Stróża w ozdobnej ramie, ok. 1730;

Gostomia

Op

Kł par Anioła Stróża, w. 18, 19, 20

W oł. gł.

+

Obraz Anioła Stróża;
Obraz Anioł Stróż, w. 19 (na plebanii);

(z barokowymi rzeźbami z w. 18)

Jemielnica

Op

Kł par NMP d. cystersów, w. 13/14, 17, 18, 19, 20

W oł. b. 1763

 

Obraz Anioła Stróża, współczesny ołtarzowi;

(oł. wyk. w. Opawie, z rzeźbami Archaniołów po bokach)

Pelplin

Pe

Kł Bożego Ciała, w. 17, 18, 20

Oł. b. w. 17, w nim

 

Obraz Anioła Stróża w srebrnej sukience z 18 w.;

 

Pogódki

Pe

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 18, 19, 20

W kaplicy w oł. rokokowym
Feretron rokokowy 3 ćw. w. 18, w nim

 

Obraz Anioła Stróża, nowy;

Obraz Anioł Stróż, przemalowany w sukience srebrnej barokowej 1757-69;

Jeszcze w 1975 roku był odpust.

(sukienka z cechami miejską Gdańska i imienną złotnika)

Topólno

Pe

Kł par NMP, w. 16, 17, 20

W oł. b. koniec w. 17, z rzeźbami
W oł. b., jw.

 

Obraz św. Józefa z Dzieciątkiem i Aniołem Stróżem;
Obraz Anioł Stróż;

 

Lubiń k/ Kościana

Po

Kł par NMP benedyktynów, w. 12-13, 15-17, 18, 19, 20

W oł. b. stiukowym po poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz Anioła Stróża ok. poł. w. 19 (?), w rokokowych ramach;

 

Oporowo

Po

Kł par NMP, w. 17, 19, 20

Oł. b. ok. 1720-30, z rzeźbami, w polu środkowym

 

Obraz Anioła Stróża ochraniającego przed szatanem i śmiercią chłopca w stroju polskim, ok. 1650, sukienki srebrne z 2 poł. w. 17;

 

Beszowa

Sa

Kł par śś. Piotra i Pawła d. paulinów, w. 15, 17, 20

W retabulum oł. z ok. poł. w. 17

 

Obraz Anioła Stróża w. 17, w sukience w. 18;

 

Lasocin

Sa

kł par św. Michała Arch., w. 20

W oł. b., w polu środkowym

 

Obraz Aniołów Stróżów w. 18, w metalowych sukienkach;

(oł. zestawiany z ornamentami w. 17-18)

Będzin Grodziec

So

Kł fil. św. Doroty, w. 17, 19, 20

 

 

 

Na początku 20 w. notowano dawny kult Aniołów Stróżów.

Siedlce

Ta

Kł par śś. Andrzeja  Ap., i Tekli, w. 20

 

 

 

Dawny kult Aniołów Stróżów. Na pocz. w. 20 obraz przystrojony był wotami.

Żyrardów

Wa

Kł par NMP, w. 20

W oł. gł. rzeźby w. 20 oraz

 

Obraz Anioła Stróża 1 poł. w. 18;

 

Wągłczew

Kł par św. Klemensa d. kanoników regularnych, w. 17

W oł. b., pocz. w. 18
Feretron barkowy, w nim

 

Obraz Anioła Stróża zapewne w. 17, przemalowany w. 19;
Obraz Anioła Stróża mal. na desce;

(w formie bogatej ramy akantowej)

Baborów

Wr

Kł św. Józefa, cmentarny w. 18, 19, 20

W oł. b. pocz. w. 18 z rzeźbami aniołów

 

Obraz Anioła Stróża;

 

Michalice

Wr

Kł par św. Michała Archanioła, w. 17, 18, 19, 20

Polichromia 1663
Oł. b. 1699, w górnej kondygnacji

 

Anioł Stróż czuwający nad śpiącym;
Obraz Anioła Stróża, mal. zapewne 1699;

(na ścianie prezbiterium)
(kolumnowy z rzeźbami)

powrót do strony głównej

ANNA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Bydgoszcz Fordon

Bd

Kł par św. Mikołaja, w. 14-16, 17, w. 20

Feretron 1 poł. w. 18, w nim

 

Obraz św. Anny Samotrzeć, mal. na blasze koniec w. 19;

W 16 wieku działało tu bractwo św. Anny,

Łobżenica

Bd

Kł par Św. Trójcy, w. 15/16, 17, 20

W oł. b. ok. 1690, z rzeźbami

 

Obraz św. Anna nauczająca Maryję, wczesnobarokowy 1 poł. w. 17;

(pochodzi wg tradycji z nieistniejącego kła pw. Św. Anny, z h. i literami proboszcza łobżenickiego);

Solec Kujawski

Bd

Kł par św. Stanisława bpa, w. 20

Oł. gł. 1633, , w nim

 

Obraz św. Anny Samotrzeć;

(z współczesnymi rzeźbami i obrazami)

Bestwina

Kł par NMP, w. 16, 18, 19

W oł. b. rokokowym

 

Obraz św. Anny z 1 poł. w. 18, drewniane sukienki.

 

Czechowice Dziedzice

Kł par św. Katarzyny, w. 18, 19, 20

Oł. b. rokokowy, z rzeźbami, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Anny nauczającej Maryję;

Monstrancja w. 18, z trybowanymi postaciami śś. Józefa z Dzieciątkiem, Katarzyny Aleksandryjskiej i Anny.
Kult św. Anny. Obraz jej jest uroczyście odsłaniany.

Milówka

Kł par NMP, w. 19

Oł. b. rokokowy

 

Obraz św. Anny;

Dawny kult św. Anny. Na początku 18 w. ówczesny obraz św. Anny Samotrzeciej był przybrany w sukienkę i korony, wymieniany jako słynący łaskami.

Częstochowa

Cz

Kł par śś. Andrzeja Ap., i Barbary d. paulinów, w. 15-16, 17-18, 19, 20

Kaplica św. Anny w. 17 – w oł. ok. poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz Nauczanie N P Maryi pod inspiracją Trójcy Św., po poł. w. 18, przemalowany;

(dawne oratorium zakonne)

Kłobuck

Cz

Kł par śś. Marcina i Małgorzaty, w. 17, 18, 20

Oł. b. rokokowy, w. 18, z rzeźbami, w nim

 

Obraz św. Anny Samotrzeć 1 poł. w. 18 (?), w metalowej trybowanej sukience;

Na początku 17 w. powstało tu bractwo św. Anny związane z jej oł.. Posiadało udział w odpustach udzielonych arcybractwu warszawskiemu, z którym było założone. Zrzeszało członków ze wszystkich stanów.

Krzepice

Cz

Kł par św. Jakuba, w. 13-15, 20

Oł. b. poł. w. 18, z rzeźbami, w nim

 

Obraz św. Anny Samotrzeć, w. 17, w sukienkach metalowych trybowanych, o dekoracji w stylu regencji 1 ćw. w. 18;

Dawny kult św. Anny.

Ochędzyn

Cz

Kł par św. Anny, w. 15/16, 20

W oł. gł.

 

Rzeźba św. Anny Samotrzeć, późnogotycka, pocz. w. 16;

Dawny, odnowiony współcześnie kult św. Anny.

Święta Anna (Przyrów)

Cz

Kł św. Anny i klasztor dominikanek, w. 17

Kaplica św. Anny, oł. rokokowy, w nim

+

Rzeźba św. Anny późnogotycka pocz. w. 16;

Patrz rozdział 2.

Dziadkowice

Dr

Kł par Św. Trójcy, w. 18-19, 20

W oł. b.

 

Obraz św. Anny;

Kult św. Anny od 17 w., była wówczas altaria. Do dziś w odpuście uczestniczą liczni wierni, również spoza parafii.

Prostyń

Dr

Kł par Św. Trójcy, 17 - 19, 20

 

 

Korona św. Anny, wg tradycji relikwiarz, ok. 1514

Partrz rozdział 2.

Swarzewo

Gd

Kł par NMP, w. 19, 20

Oł. b. ok. 1640, w nim

 

Obraz św. Anna Samotrzeć, mal. na desce ok. 1640;

(z kilku odmian marmuru i alabastru, z kolumnami, uchami)

Żarnowiec

Gd

Kł NMP i klasztor benedyktynek, w. 13-14/15, 17-18, 19, 20

Oł. b. ok. 1700, z rzeźbami i obrazami, w nim
Feretron 1 tercja w. 18, w nim współczesne mu

 

Obraz św. Anna Samotrzeć, ze srebrnymi: berłem, jabłkiem, koronami i Gołębicą, obraz z czasu oł.;
Obrazy św. Anny Samotrzeć oraz MB ukazującej się św. Antoniemu, w sukienkach srebrnych repusowanych i grawerowanych, z cechami miejskimi Gdańska i imiennymi (z ok. 1733-62);

W 1744 założenie bractwa św. Anny.

(przybranie z ok. 1736)

(z pilastrami o promienistej glorii z Duchem Św. jako gołębicy pod pełnoplastyczną koroną adorowaną przez dwa anioły oraz z 2 wazonami na krańcach)

Gniewkowo

Gn

Kł par śś Mikołaja i Konstancji, w. 14-15, 18, 20

W oł. b.  3 ćw. w. 17

 

Obraz św. Anny Samotrzeć, 2 poł. w. 17 (?), sukienki srebrne 1756;

(przekształcony ok. poł. w. 18, z rzeźbami)

Kościeszki

Gn

Kł par św. Anny, w. 18, 19, 20

Oł. gł. 1770, w nim

+

Obraz św. Anna nauczająca Maryję, 2 poł. w. 19;

 

Łopienno

Gn

Kł par NMP, w. 13/14-16, 17, 19, 20

Oł. b. ok. 1680, w nim

 

Obraz św. Anny z Matką Boską 1 poł. w. 19;
Obraz św. Anny nauczającej Matkę Boską 1826;

 

Nowa Wieś Królewska

Gn

Kł par św. Andrzeja, w. 16, 20

Oł. gł. 1 poł. w. 16, w nim

 

Rzeźba św. Anny Samotrzeć późnogotycka pocz. w. 16;

(zapewne z kościoła w Pyzdrach)

Pakość

Gn

Kł par św. Bonawentury franciszkanów, w. 14-15, 17, 18, 20

Oł. b. ok. poł. w. 17, w nim

 

Obraz św. Anna Samotrzeć w. 17, korony i sukienki metalowe w. 17/18;

(w chórze zakonnym)

Sokolniki

Gn

Kł par św. Stanisława bpa, w. 17-18, 19

Oł. gł. 1 ćw. w. 18,
W oł. b. 4 ćw. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Anny 4 ćw. w. 17;
Obraz św. Anny Samotrzeć;

(ponad bramkami rzeźby)

Strzelno

Gn

Kł par Św. Trójcy, w. 12-15, 17, 18, 19, 20

W elewacji tympanon romański, erekcyjny

 

Z płaskorzeźbionym przedstawieniem św. Anny z młodocianą Maryją na ręku;

Patrz rozdział 2.

Wągrowiec

Gn

Kł par św. Jakuba, w. 16, 20

Polichromia w kaplicy NMP 1587
Oł. b. ok. 1770, z rzeźbami, w nim

 

Św. Anna Samotrzeć;

Obraz św. Anny Samotrzeć 1 poł. w. 17, przemalowany;

(w podłuczu arkady)

Jędrzejów

Ki

Kł par Św. Trójcy, w. 15, 16, 17, 18, 19, 20

Oł. b. późnobarokowy, z obrazami

 

Obraz śś. Anny Samotrzeć w sukienkach metalowych w. 18;

 

Nowe Brzesko

Ki

Kł par Wszystkich Świętych, w. 17, 19

W nowym oł. b.

Feretron, w nim

 

Obraz św. Anny Samotrzeć barokowy, z sukienkami rokokowymi;
obraz św. Anny Samotrzeć, późnobarokowy 1695;(z fundatorem oraz herbem i inicjałami)

Pińczów

Ki

Kaplica św. Anny, wzniesiona 1600, restaurowana w. 19, 20

 

+

 

Dawny, żywy do dziś kult, odpusty gromadzą tysiące wiernych. Przed dn dniem św. Anny odprawiana jest nowenna.

Pińczów

Ki

Kł par św. Jana Ew., w. 17

 

 

Rzeźba św. Anny Samotrzeć, późno-gotycka 1 poł. w. 16;

 

Pińczów

Ki

Kł NMP i klasztor refor-matów, w, 16-17, 18, 19, 20

Kaplica św. Anny, obecnie PJ
W oł. b. z ok. 1750

 Obraz św. Anny Samotrzeć;

 

Piotrkowice

Ki

Kł par NMP, śś. Franciszka i Marcina, w. 17, 18, 19, 20

W oł. b. ok. 1660

 

Obraz św. Anny Samotrzeć w. 17, w sukienkach i srebrnych koronach;

(związany z bogatą dekoracją tęczy)

Proszowice

Ki

Kł par NMP i św. Jana Chrzciciela, w. 15, 19

W nowym oł. b.

 

Obraz św. Anna Samotrzeć, w sukienkach barokowych;

(oł. z fragmentami oł. późnobarokowego)

Szczekociny

Ki

Kł par św. Bartłomieja, w. 17, 18, 19, 20

Oł. b. 1 poł. w. 18 z

 

Obrazem św. Anny Samotrzeć 1 poł. w. 19, w drewnianych sukienkach;

 

Witów

Ki

Kł par Św. Trójcy, w. 15, 16, 20

W oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Anny Samotrzeć z 1 poł. w. 17;

Obraz był przystrojony koronami w 18 w.

Chocz

Kl

Kł par św. Andrzeja, w. 17, 18, 19, 20

 

 

Obraz św. Anny Samotrzeć na desce koniec w. 17;

Obraz był przybrany złoconą, koroną w 18 w.
Siedem tabliczek wotywnych srebrnych m. in. z datami 1746, 1768, 1852.

Godziesze Wielkie

Kl

Kł par św. Bartłomieja, w. 18, 20

Oł. b. rokokowy ok. 1803

 

Obraz św. Anny Samotrzeć w. 17 (?), odnawianym 1781, w sukience drewnianej;

Kilka wot srebrnych w. 18 i 19. Dawny kult św. Anny, nadal żywy. Odpust gromadzi tysiące ludzi. Kł pw św. Bartłomieja ale główny odpust na św. Annę.

Kalisz

Kl

Kł kolegiacki bazylika NMP, w. 14-15, 18, 19, 20

W oł. gł. poliptyk ok. 1500, w predelli
Oł. b.

 

Postać św. Anny Samotrzeć;

Obraz św. Anny, w zwieńczeniu;

(dzieło warsztatu śląskiego, tzw. Mistrza z Gościszowic)
(oł. rokokowy z końca w. 18)

Krotoszyn

Kl

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 16, 18, 19

W oł. b. ok. 1775, z rzeźbami

 

Obraz św. Anny nauczającej Maryję, w sukienkach srebrnych;

 

Ochędzyn

Kl

Kł par św. Anny, w. 15/16, 20

W oł. gł. rzeźby późnogotyckie

+

Rzeźba św. Anny Samotrzeć, pocz. w. 16;

Dawny kult św. Anny, odnowiony w drugiej połowie 20 w.

Ostrów Wielkopolski

Kl

Kł konkatedralny św. Stanisława bpa, w. 20

 

 

Obraz św. Anny Samotrzeć, na drzewie w metalowych sukienkach w. 17;

 

Rajsko

Kl

Kł par św. Michała Arch., w. 17, 18, 19, 20

W oł. b. z ok. poł. w. 18

 

Płaskorzeźba Rodziny Maryi, późnogotycka pocz. w. 16;

Ddawny, trwający do dziś kult św. Anny. Na pocz. 16 wieku obraz zasłynął cudami. W 19 wieku podawano, że w 18 w. był tu cudowny obraz św. Anny. Wg tradycji obecny obraz MB został przemalowany z obrazu św. Anny.

Żdżary

Kl

Kł par św. Bartłomieja, w. 18

W oł. b. ok. poł. w. 17

 

Rzeźba św. Anny Samotrzeć pocz. w. 16;
Rzeźby: św. Anna Samotrzeć gotycka 4 ćw. w. 15; - późnogotycka pocz. w. 16.

(oł. przerobiony z tryptyku gotyckiego szafkowego)

Alwernia

Kr

Kł par Stygmatów św. Franciszka i klasztor bernardynów, w. 17, 19, 20

W oł. b. św. Anny, 1762
W oszklonej szafeczce na mensie oł.

 

Płaskorzeźba św. Anny Samotrzeć w. 17, korony wczesnobarokowe;
drewniany posążek późnobarokowy św. Anny Samotrzeć;

W 17 w. działało tu bractwo św. Anny. (płaskorzeźba pochodzi z konwentu w Przyrowie, podarowana 1742)

Kraków

Kr

Kl św. Bernardyna ze Sjeny i klasztor bernardynów

Kaplica św. Anny – polichromia w. 19, na sklepieniu mal.
W oł. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Przedstawiają: św. Annę nauczającą Maryję i NMP Niepokalanie Poczętą w otoczeniu członków bractwa;
Rzeźbiona grupa św. Anny Samotrzeć, z końca w. 15, warsztat Wita Stwosza;

Relikwiarz (bez metryki), pochodzi z konwentu lwowskiego, z aniołkami podtrzymującymi koronę w zwieńczeniu oraz rytym przedstawieniem św. Anny nauczającej Maryję.

Kraków

Kr

Kł par NMP, bazylika Mariacka

Oł. gł. późnogotycki, na skrzydłach nieruchomych
Oł. b. w nawie pn., z czarnego marmuru w. 18

 

Płaskorzeźby: Spotkanie św. Joachima ze św. Anną pod Złotą Bramą; Narodzenie Maryi; Ofiarowanie Maryi;
Obraz św. Anny Samotrzeć ze śś. Mikołajem oraz nieokreślonym, z w. 17, w późnobarokowej metalowej sukience, w obramieniu z trybowanej blachy z 1 tercji w. 18;
Obrazy św. Anny: -  z 2 poł. w. 18; - wg miedziorytu Jana Sadelera z obrazu Marcina de Vos z 1584;

(wyk. 1477-89 przez Wita Stwosza i jego pracownię, z fund. mieszczan krakowskich)

Widok kła św. Anny, mal. 1849 Piotr Niziński.

Kraków

Kr

Kł śś. Augustyna i Jana Chrzciciela oraz klasztor norbertanek

W oł. w klasztorze z elementów 1 ćw. w. 17

 

Obraz Św. Rodzina ze śś. Joachimem i Anną, być może w. 16/17, przemalowany w. 18,
Obraz św. Anna Samotrzeć, koniec w. 16, na desce, wtórnie używany jako feretron, konserwowany w. 20;

(oł. przeniesiony z kła 1778, przerobiony, z kolumnami i rzeźbami)

(może identyczny z obrazem sprawionym przez ksienię Dorotę Kątską w 1591)
Laska bractwa św. Anny rokokowa, z ażurowym zwieńczeniem, w którym litery SA otoczone glorią promienistą.

Kraków

Kr

Kł św. Andrzeja i klasztor klarysek


Kaplica zw. Loret - ołtarz ok. poł. w. 17 z obrazami

 

Obraz św. Anna Samotrzeć z w. 19;
Obraz św. Anna z Maryją;

Rzeźba św. Anna Samotrzeć, późnogotycka ok. 1520-30;

 

Kraków

Kr

Kł św. Mikołaja

 

 

 

Bractwo

Kraków

Kr

Kł bazylika św. Franciszka z Asyżu i klasztor franciszkanów

Polichromia w krużgankach, 1523
W oł. b. ok. 1754, kolumnowym


W „nowej zakrystii” na postumentach 14 owalnych obrazów

 

św. Annę Samotrzeć z Maryją na ręku oraz fundatorem;
Obraz MBzD, śś. Joachimem i Anną, mal. i sygn. 1757;
Obraz św. Anna Samotrzeć, barokowy, zapewne w. 17;
Obraz św. Anna nauczająca Maryję, sygn. 1826;
Obraz Chrystus z MB oraz śś. Józefem, Joachimem, Anną, Kazimierzem, Piotrem, Pawłem i Janem Kantym, z 1755;
Obraz św. Anna nauczająca Maryję, w. 18 lub 1 poł. w. 19;

(Mal. w formie tryptyku, w zachowanym prawym polu silnie uzupełnione)
(Sebastiana Stolarskiego)

Nowy Targ

Kr

Kł fil. św. Anny, w. 18, 19, 20

Polichromia kościoła

W oł. gł.

+

Postacie rozbójników i scena składania przez nich darów św. Annie;
Obraz św. Anny, XV w.;

W 19 w. pisano: „za najdawniejszy w tych stronach jest uważany kościół św. Anny, którego fundację przypisuje się zbójcom, którzy w oł. umieścili obraz przywieziony z Węgier”.
Było bractwo św. Anny.

Staniątki

Kr

Kł par NMP i św. Wojciecha, w. 13, 17/18, 20

 

 

Obraz św. Anna Samotrzeć ok. poł. w. 17, w sukienkach późnobarokowych;

(we współczesnych ramach)

Zakrzów

Kr

Kł par św. Anny, w. 20

W oł. gł. ok. 1700

+

Obraz Św. Rodziny;

Patrz rozdział 2.

Goczałkowice

Kt

Kaplica św. Anny, w. 19

W oł. gł.

+

Płaskorzeźba św. Anny Samotrzeć, gotycko renesansowa w. 16;

Nowe wota. W odpuście uczestniczą tysiące ludzi. Są pieśni do św. Anny.

Golasowice

Kt

Kł fil. NMP, w. 16-17, 18, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 18, z rzeźbami, w nim

 

Rzeźba św. Anny;
Obraz Narodzenia Matki Boskiej;

 

Lędziny

Kt

Kł par św. Anny, w. 20

 

 

 

Dawny kult Świętej. Od 17 do połowy 19 w. działało tu bractwo św. Anny.

Chłaniów

Lb

Kł par św. Mateusza, w. 17-18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1756-65, , w części środkowej

 

Obraz św. Anny nauczającej Maryję 1 poł. w. 18;

(z bramkami, rzeźbami)

Kazimierz Dolny

Lb

K fil. Św. Ducha i św. Anny, w. 16-17

W oł. gł.

+

obraz św. Anny Samotrzeć w sukience;

Przystrojenie wizerunku świadczy o d.m kulcie. W 18 w. założono tu bractwo św. Anny.

Kraśnik

Lb

Kł NMP, w. 15, 16, 18, 19, 20

Oł. b. ok. 1792, w nim

 

Obraz św. Anny Samotrzeć w sukienkach z blachy srebrnej złoconej, w. 18;

 

Lubartów

Lb

Kł par św. Anny, w. 18, 19, 20

Portal 1738, w szczycie fasady
W oł. gł. ok. 1738

 

Płaskorzeźba św. Anny Samotrzeć;

Obraz św. Anny Samotrzeć 1694;

Dzień św. Anny w 18 w. obchodzono odgrywaną przez aktorów komedią polską z ogniami sztucznymi.

Lublin

Lb

Kł par Nawrócenia św. Pawła, pobernardyński w. 15, 19

 

 

 

W 16 w. istniało bractwo św. Anny, notowano łaski za Jej przyczyną uzyskiwane. Sukienki i wota z obrazu ofiarowano na rzecz Powstania Kościuszkowskiego.

Turobin

Lb

Kł par św. Dominika, w. 15-16, 17, 18, 19, 20

Kaplica św. Anny 1620, w ołtarzu 1936

 

Obraz św. Anny Samotrzeć ok. 1630;

 

Grobla

Le

Kł fil. św. Anny, w. 15-16

 

+

Rzeźba św. Anny Samotrzeć, drewno polichromowane, gotyk 1505;

 

Kowary

Le

Kł par NMP, w. 15, 17, 18, 19, 20

Oł. b. św. Anny, barokowy 1712

 

 

 

Kowary

Le

Kaplica św. Anny, w. 18

Oł. gł. w. 18, z rzeźbami, obrazami

+

Obraz św. Anna Samotrzeć, olejny na płótnie w. 18;

Dawny, sięgający 16 w., kult św. Anny. Był tu ożywiony ruch pielgrzymkowy.

Krzeszów

Le

Kaplica górska św. Anny, w. 17

 

+

 

Dawny kult św. Anny.

Krzeszów

Le

Kł par NMP, w. 18

Oł. b. św. Anny, 1763

 

Obraz św. Anna, 1752, sygn.;

 

Krzeszów

Le

Kł św. Józefa, pomocniczy, w. 17

 

 

Rzeźba św. Anny Samotrzeć, drewno, barok, w. 17/18;

 

Brzyków

Łd

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 19

W oł. gł. po poł. w. 18

 

Obraz św. Anny Samotrzeć, w sukience z w. 18;

 

Krzepczów

Łd

Kł par św. Wojciecha, w. 18, 19, 20

Kaplica św. Anny, - w oł. z 1740

 

Obraz św. Anny Samotrzeć w. 18, w srebrnej sukience z tegoż czasu sporządzonej z tabliczek wotywnych;

Dawny kult św. Anny, w 18 w. obraz nazywano łaskawym, istniało bractwo św. Anny.

Mileszki

Łd

Kł par św. Doroty, w. 18

W oł. b. pocz. w. 17

 

Obraz św. Anny nauczającej Maryję, barokowy w sukienkach drewnianych;

 

Pabianice

Łd

Kł par śś. Mateusza i Anny, w. 16-17, 18, 19

W oł. b. zestawianym, pocz. 17 i 18 w.

+

Obraz św. Anny Samotrzeć w sukience z w. 18;
Obraz św. Anny, ludowy;

 

Piotrków Trybunalski

Łd

Kł NMP i Św. Krzyża, w. 17, 19, 20

W oł. b. ok. poł. w. 18

 

Obraz św. Anny Samotrzeć w sukienkach z w. 17/18;

 

Stryków

Łd

Kł par św. Marcina, w. 20

W oł. b. ok. poł. w. 17,z rzeźbami

 

Obraz św. Anny Samotrzeć w nowych (w. 20) sukienkach;

 

Tuszyn

Łd

Kł par św. Witalisa, w. 19 (pierwotny z w. 15)

 

 

 

Dawny kult św. Anny. W 18 w. był tu obraz Świętej przyozdobiony 3 złotymi koronami, było też 29 wotów srebrnych ofiarowanych przez wybitne osoby.

Wartkowice

Łd

Kł par NMP i śś. Wawrzyńca i Anny, w. 18

W oł. gł. barokowym

+

Obraz św. Anny Samotrzeć, w sukienkach z w. 18;

 

Bolimów

Ło

Kł pomocniczy św. Anny, w.17

W oł. gł. ok. 1640

+

Nowy obraz św. Anny Samotrzeć, przy obrazie wota, niektóre srebrne z w. 18 (?);

Kult św. Anny słynął daleko poza granicami parafii. Dzień św. Anny świętowany jest jak niedziela. W 1978 r. odpust liczył 3 tysiące osób.

Janisławice

Ło

Kł par św. Małgorzaty, w. 16, 19, 20

W oł. gł. 1670, z bramkami, rzeźbami

 

Nowa kopia obrazu św. Anny Samotrzeć w sukienkach barokowych;

Obraz Zaślubin mistycznych św. Katarzyny 1600, restaurowany 1947 (przed zdjęciem przemalowań przedstawiał św. Annę Samotrzeć).

Lubochnia

Ło

Kł par NMP, w. 19 (z d. drewnianego z 16/17 zachowane zakrystia i skarbczyk)

 

 

 

Na terenie parafii był kościół pw św. Anny z obrazem słynącym łaskami. Pisze o tym wizytacja z 1750 roku zaznaczając, że obraz jest uszkodzony.

Łęczyca

Ło

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 15, 17, 18, 19

 

 

Obraz św. Anny Samotrzeć w. 17, w sukienkach rokokowych;

W 18 wieku obok obrazu było wotum srebrne: medal z krzyżykiem. Z akt z 1877 roku wiemy, że na św. Anny był oddzielny odpust zupełny, odpust jest obchodzony do czasów dzisiejszych.

Łowicz

Ło

Kł katedralny NMP i św. Mikołaja, w. 15-16, 17, 18, 19,20

Kaplica św. Anny, ok. 1635-40, - w oł.

 

Obraz Rodziny Maryi, w sukienkach w stylu regencji ok. 1735
Obraz MBzD, śś. Anną i Janem pocz. w. 18;

(zw. Wężyka)

Piątek

Ło

Kł par Św. Trójcy, w. 15, 18

W oł. b. 1 poł. w. 17

 

Obraz św. Anny Samotrzeć w sukienkach rokokowych;

 

Śleszyn

Ło

Kł par św. Aleksandra, w. 19

W oł. gł. z 19 w.

 

Obraz św. Anny Samotrzeć, na desce, z sukienkami;

(zapewne z pocz. w.17, przemalowany)

Dąbrówka Kościelna

Łż

Kł par św. Anny, w.  16-17, 19

W oł. gł. 1875 z marmuru z rzeźbami na cokołach

+

Obraz św. Anny Samotrzeć, 1563, z datą i nieczytelną sygn. malarza, mal. temperą na desce, w górnej partii tło złote z tłoczonym ornamentem roślinnym;

Obraz całkowicie i prymitywnie przemalowany olejno, obecnie (1983) konserwowany.

Kamianka

Łż

Kł św. Anny, w. 19, 20

 

+

 

 

Kobylin Borzymy

Łż

Kł par św. Stanisława bpa, w. 17-18, 19/20, 20

 

 

Rzeźba św. Anna, barokowa ok. 1740,

(pozbawiona atrybutów, pochodzi zapewne z nie zachowanego oł. gł., w którego opisie wymieniona 1850).

Ostrołęka

Łż

Kł św. Antoniego Padewskiego i d. bernardynów, w. 17, 18, 19, 20

W oł. b. zapewne ok. 1720, kolumnowym z uszami, rzeźbami

 

Obraz św. Anny Samotrzeć 1 ćw. w. 18, w koronach z blachy srebrnej, pozłacanych;

 

Szczepankowo

Łż

Kł par św. Wojciecha, w. 16, 17, 18, 20

W oł. b. ok. poł. w. 18

 

Obraz barokowo - ludowy św. Anny Samotrzeć, zapewne ok. 1660;

 

Czarnowąsy

Op

Kł św. Anny, odpustowy, w. 17, 18, 20

Oł. gł. koniec w. 17, w nim

+

Obraz św. Anna nauczająca Maryję, mal. ok. poł. w. 19

Patrz rozdział 2.

Dobrzeń Wielki

Op

Kł par św. Katarzyny, w. 20 (poprzedni kł drewniany w. 15/16-19)

 

 

Obraz św. Anny Samotrzeć barokowy w. 17, mal. na desce, zasłonięty nowym tłem i drewnianymi sukienkami,;

(obraz pochodzi ze Stanisławowa)

Domaszkowice

Op

Kaplica św. Anny, w. 19

 

+

 

Usytuowana w lesie na wsch. od wsi , wzniesiona wraz z otaczającym ją wieńcem kapliczek Drogi Krzyżowej. Dawne miejsce kultu św. Anny.

Góra św. Anny

Op

Kł św. Anny i klasztor franciszkanów, w. 15, 17, 18, 20

W szczycie elewacji
W nowym oł. gł.

+

Płaskorzeźba św. Anny Samotrzeć;
Rzeźba św. Anny Samotrzeć, gotycka w. 15, w nowszych sukienkach;

Patrz rozdział 2.

Nysa

Op

Kł par śś. Jakuba i Agnieszki, w. 13-15, 16, 17-18, 19, 20

Kaplica św. Anny, gotycka
Kaplica barokowa– oł. 1651, z rzeźbami
Oł. b. 1 poł. w. 18, w niszy

 Rzeźba św. Anna Samotrzeć;

Rzeźba św. Anny Samotrzeć, późnogotycka ok. 1500;

(odbudowana w. 20)

(tzw. Baptysterium, w. 17)

(w kształcie ramy, okuty srebrną blachą o bogato trybowanej dekoracji akantowej, w nim nisza z obłokami i promieniami, dodanymi 1803)

Olesno

Op

Kł św. Anny, odpustowy w. 16-17, 18, 20

Oł. gł., tryptyk, pocz. w. 16, w części środkowej

+

Wielka Święta Rodzina;
Rzeźba św. Anna Samotrzeć, późnogotycka 1 poł. w. 16;

Patrz rozdział 2.

Nowe Miasto

P

Kł par św. Anny, w. 18

 

+

 

W 18 w. był obraz św. Anny przyozdobiony w srebrny pasek, działało bractwo jej imienia.

Niedamowo

Pe

Kł par św. Mikołaja, w. 20

W oł. b. ok. 1700, w ażurowej ramie

 

Obraz św. Anna Samotrzeć;

(oł. bogato zdobiony, obraz konserwowany 1974-5)

Skarszewy

Pe

Kł par św. Michała Arch., w. 14, 16, 18, 19, 20

W oł. b. ok. 1730-40, z uchami
i na zasuwie

 

Obraz św. Anna Samotrzeć, w sukience z masy papierowej
obraz św. Anna nauczająca Maryję;

oba obrazy z 2 poł. w. 18;

Świecie n/ Wisłą

Pe

Kł par św. Andrzeja Boboli, w. 20

2 feretrony z pocz. w. 18 i rokokowy z 2 poł. w. 18, w nich

 

Obrazy św. Anny Samotrzeć, zapewna z czasu fund. feretronów;

 

Wiele

Pe

Kł par św. Mikołaja, w. 20

W oł. b. poł. w. 18, (d. gł.)

 

Rzeźbiona grupa św. Anny Samotrzeć;

(kolumnowy z rzeźbami gipsowymi)

Blichowo

Kł par św. Anny, w. 16, 18, 20

Oł. gł. w. 17/18, z uszakami, rzeźbami, na zasuwie

+

Obraz św. Anna nauczająca Maryję, sygn., 1912;

Dawny, trwający do dziś kult św. Anny. W odpuście uczestniczy wiele tysięcy osób.

Bodzanów

Kł par NMP, w. 15-17, 18, 19, 20

W oł. b. w. 17, uzupełnianym, z uszakami, rzeźbami

 

Grupa św. Anny Samotrzeć w. 20 sygn.,

Dawny, trwający do dziś kult św. Anny. W odpuście uczestniczy wiele tysięcy wiernych.

Bogate

Kł par św. Anny, w. 15, 18, 20

W oł. gł. w. 20
Feretron rokokowy 3 ćw. w. 18, w nim

+

Obraz św. Anny Samotrzeć z w. 18,;
Obraz św. Anna nauczająca Maryję;

(obraz restaurowany przed 1966)

Dawny, trwający do dziś kult św. Anny.

Dłutowo

Kł par śś. Wawrzyńca i Anny, w. 19

W oł. b. w. 18

+

Obraz św. Anny;

W 18 w. obraz przystrojony był w korony, były wota. Działało tu bractwo św. Anny.

Miszewo Murowane

Kł par Wszystkich Świętych, w. 15, 17, 18, 19, 20

Kaplica św. Anny  - w ołtarzu

 

Obraz św. Anna nauczająca Maryję, sygn. 1791

Tabliczki wotywne: - barokowa 1630, ufund. do oł. św. Anny przez F. Bienieckiego z Żydkowa i jego żonę Annę ze Skarboszewa, ze św. Anną Samotrzeć, Gołębicą Ducha Św., oraz parą klęczących fund. przy krucyfiksie, na odwrociu napis fund., data, h.; - z 1 tercji w. 19, z postacią matki oraz 7-rga dzieci klęczących pod Okiem Opatrzności.

Przasnysz

Kł śś. Jakuba i Anny oraz d. klasztor bernardynów, obecnie pasjonistów, w. 16-17, 20

W nowym oł. b.

+

Obraz św. Anny Samotrzeć, 2 poł. w. 17, w sukienkach z blachy srebrnej trybowanych częściowo pozłacanych, 4 ćw. w. 17;

Monstrancja w stylu regencji 1752, promienista wysadzana kamieniami półszlachetnymi, z figurkami śś. Anny i Jakuba na ramionach.

Pułtusk

Kolegiata, bazylika NMP i św. Mateusza

W oł. b. w. 19/20

 

Obraz św. Anna nauczająca Maryję, w. 20;
Obraz św. Anna Samotrzeć ok. poł. w. 17, odnowiony 1834;

(powtarzający strukturę oł. barokowego)

Serock

Kł NMP, w.

Oł. gł. ok. 1755, z rzeźbami
W oł. b. rokokowym z rzeźbami

 

Tabliczka ze św. Anną nauczającą Maryję;
Obraz św. Anny nauczającej Maryję ok. poł. w. 19

(wokół nowego obrazu MB Częstochowskiej tabliczki wotywne posrebrzane, 2 poł. w. 18, z trybowanymi przedstawieniami)

Wojnówka

Kł fil. św. Anny, w. 20

W neogotyckim oł. gł.

+

Obraz św. Anny nauczającej Maryję, ofiarowany 1911 przez Wincentego Arendta, wójta z Podkrajewa;

W 18 w. kł był pod wezwaniem św. Anny, obraz przybrany był w 2 korony, był srebrny „świat” i gołąbek, wotum.

Białcz Stary

Po

Kł par Wszystkich Świętych, w. 17-18, 19, 20

Polichromia 1726-40,
Oł. gł. 1717
W oł. b. 3 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Postać św. Anny;

Rzeźba św. Anny Samotrzeć;
Obraz św. Anny Samotrzeć z ok. poł. w. 17, w sukienkach z 3 ćw. w. 18;

(w czwórlistnych ramach)

(przy kolumnach na cokołach rzeźby)
(na tylnej ścianie oł. sygn.); (malowanych srebrem i złotem)

Czarnków

Po

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 16, 17-18, 19, 20

Oł. b. ok. 1724-30, z rzeźbami, w nim

 

Obraz Arbor Virginis - Maryja na kwiecie lilii, ze śś. Joachimem i Anną, ok. 1635-40;
Rzeźba św. Anna Samotrzeć;
(późnogotycka pocz. w. 16)

Gostyń

Po

Kł par św. Małgorzaty, w. 15-16, 17, 20

Kaplica św. Anny, 1 poł. w. 16, oł. 1648, z rzeźbami, w nim
Na balustradzie chóru (fund 1678)

 

Rzeźba św. Anny Samotrzeć późnogotycka ok. 1510;

św. Anna Samotrzeć;

Tablica inskrypcyjna w dekoracyjnym obramieniu budowy ołtarza św. Anny 1690.
(płyciny z mal. postaciami świętych)

Gostyń

Po

Bazylika NMP i św. Filipa Neri i klasztor filipinów, w. 16-17, 18, 19, 20

Oł. b. w kaplicy 2 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Anna nauczająca Maryję,

(obraz późnobarokowy, w zwieńczeniu)

Grodziszczko

Po

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 18, 19, 20

Oł. b. rokokowy, z rzeźbami, w nim

 

Obraz św. Anny Samotrzeć, rokokowy;

 

Kostrzyn Wielkopolski

Po

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 14, 18, 19

W oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Anny Samotrzeć koniec w. 18;

Było bractwo św. Anny.

Kórnik

Po

Kł par W. Świętych, w. 15, 18, 19, 20

Oł. b. 3 ćw. w. 17, w nim

 

Obraz św. Anny Samotrzeć ok. poł. w. 19;

 

Krzywin

Po

Kł par św. Mikołaja, w. 15-16, 19, 20

W oł. b. 1643, z rzeźbami

 

Obraz św. Anna Samotrzeć, w drewnianych sukienkach w. 18;

(mal. na desce z czasów ołtarza)

Mchy

Po

Kł par św. Marcina, w. 16-17, 19

W oł. b. rokokowym z rzeźbami

 

Obraz św. Anny Samotrzeć ok. poł. w. 17, w barokowych sukienkach drewnianych;

 

Osieczna

Po

Kł św. Walentego i klasztor reformatów, w. 17-18, 20

Oł. b. 1785-7, na zasuwie

 

Obraz św. Anny nauczającej Maryję, sygn. (F. Smuglewicz 1786);

(oł. kolumnowy z obrazami)

Poznań

Po

Bazylika archikatedralna śś. Piotra i Pawła, rekonstruowana w. 20: prezbiterium w. 14 i 15, korpus ok. poł. w. 14

Na filarze w prezbiterium fragment polichromii z w. 16
Pentaptyk Sacra Conversazione, 1512 w awersach skrzydeł kwatera z rzeźbami

 

Św. Anna Samotrzeć;


rzeźba św. Anny Samotrzeć;

(pentaptyk NMP w otoczeniu śś. Katarzyny i Barbary, mistrza z Gościeszowic)

Plakietka wotywna z końca w. 17, z fund. Wojciechem Doko(w)skim klęczącym przed św. Anną Samotrzeć;

Poznań

Po

Kł św. Antoniego Padewskiego i klasztor franciszkanów, w. 17, 18, 20

W kaplicy św. Franciszka polichromia 1702
Oł. b. 1755 z parami pilastrów i obrazami
Oł. w kaplicy MB, 1688-98, na zasuwie

 

Św. Anna z Maryją;


obraz św. Anna Samotrzeć, sygn. 1947;

obraz śś. Anny i Joachima, 2 poł. w. 17;

(na podniebiu czaszy)
W 19 w. notowano tutaj otoczony czcią wiernych wizerunek św. Anny.

Rożnowo

Po

Kł par św. Katarzyny, w. 18, 20

W oł. gł. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Anny Samotrzeć ok. poł. w. 17, sukienki srebrne w. 17;

Dawny, trwający do dziś kult św. Anny. Obraz z kaplicy zburzonej na początku 19 w., określany wtedy jako cudowny.

Słopanowo

Po

Kł par św. Mikołaja, w. 17, 20

Oł. b. w. 17, w nim

 

Rzeźba św. Anny Samotrzeć;

 

Świerczyna

Po

Kł par św. Łukasza Ew., w. 17, 19, 20

Oł. b. ok. 1737, w nim

 

Obraz św. Anny Samotrzeć;

 

Wieleń n/ Notecią

Po

Kł par NMP i św. Michała Arch., w. 17, 20

W oł. b. 1 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Anny Samotrzeć, w sukience, srebrnej trybowanej z pocz. w. 18;

(mal. na desce, 2 poł. w. 16)

Brzozów

Pr

Kł par Przemienienia Pańskiego kolegiata, w. 17-18, 19, 20

Oł. w kaplicy 1677,

Ambona 4 ćw. w. 17, na korpusie
W nowym feretronie barokowe

 

Obraz św. Anna Samotrzeć, sygn., cz. pokryty sukienkami metal. 1 poł. w. 18;
Rzeźby Niepokalanego Poczęcia Maryi; śś. Joachima i Anny;
O
brazy: św. Anny Samotrzeć i Zaślubin śś. Joachima z Anną, w. 18;

Było bractwo św. Anny.
(oł. kolumnowy z rzeźbami, i obrazami)
(rzeźby w niszach między kolumnami, z nich wyrasta bujna wić winnej latorośli tworząca zaplecek z medalionem MB)

Golcowa

Pr

Kł par NMP i św. Barbary, w. 16, 18, 19

Oł. gł. 1628, , w nim

 

Obraz Matka Boska ze śś. Joachimem i Anną oraz Bogiem Ojcem nad nimi, barokowy z 1628;

(z rzeźbami, nowszymi uchami i bramkami)

Hoczew

Pr

Kł par św. Anny, w. 18, 20

Oł. gł. 1745, z bramkami, kolumnami, ażurowymi uchami i rzeźbami

+

Obraz św. Anna Samotrzeć z końca w. 17, pierwotnie mniejszy, powiększony od góry i przystosowany do oł. 2 ćw. w. 18;

Dawny, trwający do dziś kult św. Anny. W odpuście uczestniczą tysiące wiernych.

Krosno

Pr

Kł par Św. Trójcy (fara NMP, śś. Jana Chrzciciela, Szymona i Judy, Wszystkich Świętych), w. 14-15/16, 17, 18, 19, 20

Polichromie z 1541 i ok. 1646,
Kaplica św. Anny, 1402, ołtarz 1761, z kolumnami, rzeźbami, w nim
antepedium

 

zachowana scena późnogotycka -  Św. Anna Samotrzeć;
Obraz św. Anna Samotrzeć mal. zapewne 1656, przemalowany 1707;

płaskorzeźba św. Anny Samotrzeć, wyk. ok. 1700, odnowione 1972;

Było bractwo św. Anny.


(wg ryciny z 1584 Martena de Vos)

Krościenko Wyżne

Pr

Kł par św. Marcina, w. 20 (poprzedni drewniany z 1603)

 

 

Obraz św. Anna Samotrzeć, ok. 1700, na desce, w drewnianych sukienkach;

(z dawnego oł. bocznego)

Krzemienica

Pr

Kł św. Jakuba, d. par w. 16, 18,19, 20 (nowy kł par NMP, w. 20)

Oł. b. w. 18, w polu głównym

 

Obraz św. Anny Samotrzeć, koniec w. 18;

(kolumnowy z rzeźbami)

Leżajsk

Pr

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w. 16/17, 19, 20

Stalle 1648, w przedpiersiach obrazy
Kaplica MB – oł. ok. 1755, z kolumnami, rzeźbami

Muzeum prowincji bernardynów

 

Obraz św. Anna Samotrzeć z muzykującymi aniołami, mal. ok. 1650;
rzeźby śś. Anny i Joachima, późnobarokowe;

Obraz św. Anna nauczająca Maryię (wg obrazu PP Rubensa, sztychowanego przez Schelte a Bolswert);
Obraz św. Anna nauczająca Maryję, z datą 1878;
Obraz Matka Boska z Dzieciątkiem, śś. Anną i Joachimem, sygn. 1850;

Kielich z 1726, bractwa św. Anny, fund. Andrzeja Kaczkowskiego, gładki;

Dwa pacyfikały późnorenesansowe, dwustronne, kupiony 1608, od 1629 w klasztorze bernardynów we Lwowie, uzupełniony w. 18, na stopie 4 plakietki, na jednej św. Anna Samotrzeć, (ze Lwowa); oraz z datą 1617, na stopie plakietki, zapewne z medali florenckich w. 16, przedstawiającymi m. in. św. Annę Samotrzeć;

Leżajsk

Pr

Kł par Św. Trójcy i Wszystkich Świętych, w. 17, 18, 19, 20

Ołtarz w kaplicy ok. poł. w. 18, na zasuwie

 

Obraz św. Anny Samotrzeć przed 1785;

(kolumnowy z rzeźbami)

Nowotaniec

Pr

Kł par św. Mikołaja, w. 18, 20

Kaplica św. Anny – w oł. 1 poł. w. 18
w antepedium

 

Obraz św. Anny Samotrzeć ,w drewnianych sukienkach, współczesny z oł.;
płaskorzeźba śś. Anna i Joachim (na nowszym tle)

 

Rogi

Pr

Kł par św. Bartłomieja, w. 17, 19, 20

Oł. b. ok. poł. w. 17, uzupełniany w. 18, z kolumnami, uchami
Feretron 1 poł. w. 18

 

Obraz św. Anna z Matką Boską, w. 19, w bogatych ramach z suchego akantu 1 ćw. w. 18;
obraz św. Anna Samotrzeć
(w ramie z suchego akantu)

Miedzierza

Ra

Kł par św. Stanisława, w. 20
(Obok d. kł par śś. Stanisława i Anny, w. 17)

W nowym oł. b.
Mal. na szybkach okien kła i kaplicy

+

Płaskorzeźba św. Anny Samotrzeć, w. 17;
2 x św. Anna Samotrzeć, z datą 1620 i 161(3 lub 8);

 

Radoszyce

Ra

Kł par NMP, śś. Pawła, Stanisława i Doroty, w. 17, 19, 20

Kaplica św. Anny, 1631, - oł. z rzeźbami

 

Obraz św. Anny Samotrzeć w sukienkach srebrnych 2 poł. w. 18;

(ołtarz o charakterze w. 17/18)

Smardzewice

Ra

Kł par św. Anny i d. klasztor franciszkanów, w. 17, 18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1700, w polu środ.
na zasuwie

+

Obraz św. Anny Samotrzeć 1 poł. w. 16 w sukienkach w stylu regencji;
Obraz św. Anny nauczającej Maryję 1786;

Patrz rozdział 2.

Solec nad Wisłą

Ra

Kł par NMP, w. 16-17, 19, 20

W nowym oł. b.

 

Obraz św. Anny podającej owoc Dzieciątku i Matce Bożej w. 18;

(srebrne aplikacje, wota z w. 17 i 18)

Wąchock