~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ŚWIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występujących świętych wybrano miejscowości, kościoły (przeglądając Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha :
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica poświęcona czci świętego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku są wota;
-         w kościele jest więcej niż jeden wizerunek świętego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

B

BARBARA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Bydgoszcz

Bd

Kł kolegiacki, konkatedra śś. Mikołaja i Marcina, w. 15-16/17, 19, 20

Oł. b. 1 poł. w. 18, z rzeźbami, w nim
Oł. b. pocz. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Barbary, barokowy 2 poł. w 17;
Rzeźba św. Barbary;

(być może pochodzenia włoskiego lub flamandzkiego)

Wierzchucin Królewski

Bd

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 20

W w polu środkowym oł. b.,
w predelli

 

Obraz św. Barbary;

Męczeństwo Świętej;

(oł. zbliżony w formie do obelisku z rzeźbami aniołów )
Wystrój wnętrza kła rokokowy ok. 1754.

Milówka

Kł par NMP, w. 19

 

 

 

W 18 w. działało tu bractwo św. Barbary (1713).

Stara Wieś

Kł par Św. Krzyża, w. 16, 20

Oł. gł. wczesnobarokowy (przerabiany): w nim

 

Obraz MB ze śś. Katarzyną i Barbarą, na desce ze złotym tłem, pierwotnie część środkowa tryptyku, zapewne z 1 ćw. w. 16;

(przemalowany i pokryty sukienkami)

Strumień

Kł par św. Barbary, w. 18

W oł. gł. w. 18/19

+

Obraz św. Barbary;

Obraz Chrystus Ukrzyżowany ze św. Barbarą osłaniającą d. kł w Strumieniu 1688, wykonany jako wotum za ocalenie kościoła par., plebanii oraz szkoły w czasie pożaru, z napisem domalowanym 1793;

Św. Barbara jest w herbie miasta.
Monstrancja barokowa 1686, z glorią w formie kwiatu róży z figurkami śś., m.in. św. Barbary.
Relikwiarz Świętej rokokowy poł. w. 18.
Dzwon 1766, z plakietkami z śś. Barbarą i Franciszkiem Ksawerym.

Żywiec

Kł Przemienienia Pańskiego, w. 19

W kaplicy św. Wita

 

Figura św. Barbary gotycka ok. 1510;

W 1713 r. było tu bractwo św. Barbary.

Częstochowa

Cz

Kł par śś. Andrzeja i Barbary d. paulinów i kaplica „Nad Źródłem”, w. 16-17, 18, 19/20, 20

Oł. gł., pod zasuwą

W kaplicy „Nad Źródłem”

+

Obraz św. Barbara 2 poł. w. 17, w sukience srebrnej z w. 18
4 obrazy w prezbiterium ze Świętą
Obraz Świętej w. 17;

Patrz rozdział 2.

Łubnice

Cz

Kł par NMP, w. 15, 18, 19

W oł. gł. tryptyk późnogotycki rzeźbiony

 

Rzeźba św. Katarzyny, pocz. w. 16;

 

Parzymiechy

Cz

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 15, 17, 18, 19, 20

W oł. b. 1783
Feretron ludowy, z

 

Obraz św. Barbary w. 19;
Rzeźbą Świętej;

(obraz pod zasuwą, przeniesiony z rozebranej kapliczki przydrożnej)

Żarki Miasto

Cz

Kł św. Barbary, w. 17/18 (pierw. szpitalny w. 16)

W oł. gł. z dekoracją barokową

+

Obraz św. Barbary, w. 18;

 

Gdańsk

Gd

Konkatedra bazylika Mariacka, w. 14-15, 20

 

 

 

Patrz rozdział 2.

Gdynia Oksywie

Gd

Kł św. Michała Arch.

W oł. gł.

 

Obraz św. Barbary;

Patrz rozdział 2.

Żarnowiec

Gd

Kł par NMP i klasztor benedyktynek, w. 13-14, 15, 17-18, 20

Oł. b. ok. 1700, z rzeźbami i obrazami, w polu środkowym
w predelli, uchach i zwieńczeniu

 

Obraz Uwieńczenie św. Barbary;


sceny z legendy Świętej;

Oł. w kształcie ram o dekoracji akantowej oraz zaszklonymi relikwiarzami w predelli.
Oprawa medalionu relikwiarzowego, koniec w. 15 wysadzana koralami, z odlewanym popiersiem MBzD, na rewersie przedstawienie Świętej.

Karchowice

Gl

Kł par św. Katarzyny, w. 15/16, 19, 20

W oł. b. z 1736

 

Obraz św. Barbary, barokowy w. 18;
Rzeźba Świętej, późnogotycka ok. 1500;

(silnie przemalowany)
(odnowiona 1939)

Żernica

Gl

Kł par św. Michała Arch., w. 5, 17, 20

Oł. b. ok. poł. w. 19, w nim rzeźby śś.
W zwieńczeniu

 

Rzeźba (herma) św. Barbary ok. 1500;

obraz Świętej, barokowy, owalny;

Monstrancja z 1704, o bogatej dekoracji akantowej, 4 cztery emaliowane medaliony ze śś., m. in. Św. Barbara.

Gąsawa

Gn

Kł par św. Mikołaja, w. 17, 19, 20

W oł. b. w prezbiterium 1 ćw. w. 18,
(z Trzemeszna)

 

Obraz św. Barbara, współczesny ołtarzowi;

(obok oł. zawieszone: korona, kielich i berełko, srebrne, pozłacane, 1 poł. w. 18, zdjęte z obrazu świętej)

Gniezno

Gn

Kł fil. św. Jana Chrzciciela, w. 14, 15/16, 17/18, 20

Polichromia 3 ćw. w. 14, na ścianach w 2 kondygnacjach sceny

 

Postać św. Barbary;

(d. kł i klasztor bożogrobowców, obecnie franciszkanie)

Janowiec Wielkopolski

Gn

Kaplica św. Barbary, cmentarna, w. 19, 20

Oł. gł. koniec w. 17, uzupełniany w. 18 i 19, z rzeźbami, w polu środkowym

+

Obraz św. Barbary, barokowy 2 poł. w. 17, w sukience barokowej 1 poł. w. 18, bogato trybowanej, z koroną i kielichem;

W tęczy profilowana belka z napisem: „Z starego ka s. Barbary ta kaplica budowana za ofiarę parafian 1684 Janowca i obcych dobroczyńców rok 1853”;

11 plakietek wotywnych, srebrnych: 1. W kształcie korony 2 poł. w. 17; 2. Z Okiem Opatrzności w. 18; 3. Jw., wycięta w kształcie Oka Opatrzności w. 18; 4. Z niemowlęciem w. 18; 5. W kształcie serca z monogr. X B, w. 18; 6. Z Okiem Opatrzności z w. 18; 7. Z parą małżeńską klęczącą przed świętą w glorii, 2 poł. w. 18; 8. Z sercem 2 poł. w. 18; 9. W kształcie głowy w. 18/19; 10. Z parą rąk i nóg oraz sercem, w. 18/19; 11. z Okiem Opatrzności, z datą 1820)
W 15 wieku, w kaplicy znajdującej się za miastem był obraz Świętej uważany za cudowny.

Niemczyn

Gn

Kł św. Barbary, cmentarny

 

+

Obraz św. Barbary, przy nim wota;

Dawny kult św. Barbary.

Świątkowo

Gn

Kł par Św. Trójcy, w. 18, 19

Oł. b. pocz. w. 19, z rzeźbami z w. 16

 

Rzeźba św. Barbary, pocz. w. 16;

 

Chęciny

Ki

Kł par św. Bartłomieja, w. 16-17, 18, 19, 20

Oł. b. 1 poł. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz św. Barbary 1707, w sukience rokokowej;

 

Kielce Karczówka

Ki

Kł par św. Karola Boromeusza, w. 17-18, 20

Kaplica św. Barbary – w oł. z ok. poł. w. 18

 

Rzeźba Świętej, w ołowiu barokowa 1646, dodane złote atrybuty;

Patrz rozdział 2
Dawny kult św. Barbary, złote atrybuty zdobiące figurę skradziono.

Koniecpol

Ki

Kaplica cmentarna, w. 19

Oł. gł. 1624

 

Rzeźba św. Barbary;

Oł. z rzeźbami, z d. kła parafialnego.

Książnice Wielkie

Ki

Kł par NMP, w. 17, 18, 19, 20

Oł. gł., poliptyk z 1491, część środkowa trójdzielna w górnej strefie

 

Wniebowzięcie z małymi figurkami muzykujących aniołków oraz po bokach figury śś. Katarzyny i Barbary;

Poliptyk późnogotycki wykonany 1491 w Krakowie (zapewne przez malarza i snycerza Michała, pomocnika Wita Stwosza) z rzeźbioną, szafiastą częścią środkową i zwieńczeniem oraz parą nieruchomych i parą ruchomych skrzydeł malowanych. Część środkowa w ramie z napisem późnogotyckim 1491, trójdzielna, dwustrefowa, o polach arkadkowych i maswerkowych przeźroczach; w strefie dolnej Zaśnięcie NMP.

Proszowice

Ki

Kł par NMP i św. Jana Chrzciciela, w. 15, 19

Kaplica św. Barbary 1497,

 

Herma św. Barbary, drewniana z 2 poł. w. 15;

 

Święty Krzyż

Ki

Kł Św. Krzyża, w. 12-13, 14-15, 17, 18, 19, 20

Kaplica Oleśnickich – w oł. b. z ok. 1782

 

Obraz św. Barbary w sukienkach srebrnych w. 18;

(mal. na stiukowym parawaniku w narożach kaplicy)

Bobrowniki

Kl

Kł fil. św. Barbary, w. 17, 19, 20

W oł. gł. w. 18, z uszakami z w. 17

+

Obraz św. Barbary 2 poł. w. 17;

Obraz był w 18 wieku przystrojony metalową koroną.

Brzezinki

Kl

Kł fil. NMP, w. 16, 17, 20

Tryptyk z 1 ćw. w. 15;

 

Rzeźby śś. Dorota, Barbara i Katarzyna, w części środkowej;

(gotycki, rzeźbiony)

Iwanowice

Kl

Kł par św. Katarzyny, w. 15, 19, 20

Kaplica św. Barbary, z 2 poł. w. 17, - w oł. rokokowym

 

Obraz Misericordia Domini ze św. Barbarą i fund. bpem Janem Gruszczyńskim, gotycki ok. 1460;

Relikwiarz św. Barbary w kształcie wieży, fund. Mateusza Cieleckiego 1766;

Kobylin

Kl

Kł par św. Stanisława bpa, w. 16/17, 18, 19, 20

W oł. gł. tryptyk ok. 1518, na rewersie
Oł. z ok. 1700, w zwieńczeniu
Oł. b. ok. poł. w. 17, z rzeźbami

 

Mal. postać św. Barbary;

Obraz św. Barbary;

Rzeźba św. Barbary;

(tryptyk św. Stanisława bpa)

(w prezbiterium)

Kuchary

Kl

Kł par św. Bartłomieja, w. 17

Oł. gł. z ok. 1630, w predelli

 

Mal. postać św. Barbary;

 

Nasale

Kl

Kł fil. św. Wawrzyńca, w. 19, 20

Oł. b. ok. poł. w. 17,

 

Obraz św. Barbary 1 poł. w. 19;
Obraz św. Barbary, ludowo barokowy w. 18/19;

(w polu środkowym)

Odolanów

Kl

Kł par św. Barbary, w. 18, 19, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 18

+

Obraz św. Barbary;
Obraz Świętej, na drzewie, z datą 1618, na odwrociu napisy;

Patrz rozdział 2
W 19 w. notowano tu cudowny obraz.

Proszów

Kl

Kł fil. św. Rocha, w.18, 20

Oł. b. 1716, z obrazami

 

Obraz św. Barbary, barokowy;

Rzeźba św. Barbary, późnogotycka;(posiada datę 1514)

Wilkowyja

Kl

Kł par św. Wojciecha, w. 19

W oł. b.

 

Obraz św. Barbary;

Patrz rozdział 2.

Wyszanów

Kl

Kł par św. Michała Arch., w. 19

 

 

Rzeźba św. Barbary późnogotycka ok. 1510;

 

Kraków

Kr

Kł archikatedralny śś. Stanisława i Wacława - Wawel

Oł. b. św. Józefa 1759-61, w nasadzie
Kaplica Świętokrzyska

 

Obraz św. Barbary, zapewne mal. przez Tadeusza Kuntzego (Konicza) (?);
Tryptyk Św. Trójcy (1467), po bokach figurki – św. Barbary;

(oł. z pilastrami, obrazami)

Kraków

Kr

Kł par Św. Krzyża

Chrzcielnica gotycka 1423

 

Św. Barbara;

(odlana z brązu, na czarze figurka świętej)

Kraków

Kr

Kł par Bożego Ciała i klasztor kanoników regularnych

Witraż koniec w. 14 i pocz. w. 15

 

Postać św. Barbary;

Obraz Matka Boska z Dzieciątkiem adorowana przez śś. Barbarę, Katarzynę, Agnieszkę, Apolonię, z Bogiem Ojcem w górnej partii, ok. poł. w. 18;

 

Kraków

Kr

Kł św. Barbary i Dom prowincjonalny jezuitów

Oł. gł. w. 17

+

Obrazy: Świętej w. 17; MBzD i śś. biskupem (?) i Barbarą w. 17

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Kł śś. Michała Arch., i Stanisława, „Na Skałce”

Oł. b. 1742, w polu środkowym

 

Obraz św. Barbary mal. 1890, sygn.;

Patrz rozdział 2.

Paczółtowice

Kr

Kł par NMP, w. 16, 17

Skrzydła tryptyku, 3 ćw. w. 15

 

Malowane ze śś. Barbarą i Katarzyną;

(pierwotnie tworzące całość z obrazem Assumpty w oł. głównym)

Trzemeśnia

Kr

Kł par św. Klemensa, w. 18, 19

Tryptyk mal. 2 poł. w. 16, na skrzydłach

 

Postać św. Barbary;

 

Bełk

Kt

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 18

Oł. gł. z 1670

 

Rzeźba św. Barbary ok. 1500;

(w oł. rzeźby późnogotyckie)

Łaziska Rybnickie

Kt

Kł fil. Wszystkich Św., w. 16, 18, 19

Skrzydło tryptyku z 1 ćw. w. 16

 

z płaskorzeźbą na awersie św. Barbary;

(z dawnego ołtarza głównego)

Mikołów

Kt

Kł par św. Wojciecha, w. 19 w d. kościele par z w. 16

W oł. b. ok. 1700, z rzeźbami, w polu środkowym

 

Rzeźba Świętej;

Obraz św. Barbary w. 18;

Relikwiarz św. Barbary o formach barokowych, z nowszą podstawą.

Lublin

Lb

Archikatedra śś. Jana Chrzciciela i Jana Ew., w. 16-17, 18, 19, 20

 

 

 

Na początku 20 w. w katedrze znajdował się obraz Świętej przybrany srebrną sukienką i koroną. Były stare wota.

Łęczna

Lb

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 17, 18, 19, 20

 

 

Obraz św. Barbary 18(..), ufund. przez Kazimierza i Krystynę Zakrzewskich;

Patrz rozdział 2
Obraz był umieszczony w oł. b..

Łęczna

Lb

Kł par św. Barbary, w. 20

 

+

 

Kult św. Barbary odnowiony w 2 poł. 20 w., stąd wezwanie nowego kła i parafii.

Łuszczów

Lb

Kł par św. Barbary, w. 18, 19

Oł. gł. zestawiany z elem. barokowych, rokokowych, w nim
Feretron w. 18, w nim

+

Obraz św. Barbary barokowy w. 17, w sukience srebrnej pocz. w. 18;

obraz Świętej 1 poł. w. 17, znacznie przemalowany i zniszczony;

Relikwiarz św. Barbary o charakterze rokokowym 2 poł. w. 18, ostatnio odnowiony.
W 1743 r. istniało tu bractwo św. Barbary.

Polanówka

Lb

Kaplica NMP, w. 18, 19

 

 

Obraz św. Barbary w. 18 w sukienkach rokokowych z blachy;

Kaplica należy do par śś. Floriana i Urszuli w Wilkowie

Chmielno

Le

Kł fil. NMP, w. 14, 16, 19/20

 

 

Rzeźba św. Barbary, w. 16;

(drewno polichromowane późny gotyk)

Jawor

Le

Kł par św. Marcina, w. 14, 17, 18, 20

Kaplica pw św. Barbary

 
+

Rzeźba św. Barbara, 2 poł. w. 18;
Obraz św. Barbara patronka dobrej śmierci, olej / płótno, barok, w. 17/18;

(drewno polichromowane, barok)


Kaplica wzniesiona
w. 20

Mała Kamienica

Le

Kł fil. św. Barbary, w. 15, 18, 20

W oł. gł., barokowym z w. 18

+

Obraz św. Barbara, olejny na płótnie w. 18;

 

Płuczki Górne

Le

Kł fil. św. Bartłomieja, w. 13, 17, 18, 20

 

 

Rzeźba św. Barbara, drewniana gotycka, z ok. 1500;

 

Lutomiersk

Łd

Kł par NMP, w. 18

Na ścianie bocznej

 

Obraz św. Barbary w stiukowych ramach z w. 18;

Działało tu bractwo św. Barbary.

Mileszki

Łd

Kł par św. Doroty, w. 18, 19

W zwieńczeniu oł. gł. z pocz. w. 17

 

Rzeźba św. Barbary, gotycka 1 ćw. w. 15

 

Widawa

Łd

Kł par Św. Krzyża, w. 17, 18

W feretronie

 

Obraz św. Barbary, barokowy;

Istniało tu bractwo św. Barbary.

Witów

Łd

Kł św. Marcina, cmentarny, w. 19

Tryptyk 1585, na zewn. skrzydle

 

Sceny z życia św. Barbary;

(kwatery skrzydeł ze scenami z życia świętych)

Domaniewice

Ło

Kł par św. Bartłomieja, w. 20

Oł. b. ok. 1640, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Barbary;

 

Łęczyca

Ło

Kł par NMP pobernardyński, w. 17, 18, 19

Oł. b. 1764-66,z rzeźbami

 

Obraz św. Barbara,  w sukience;

 

Łowicz

Ło

Kł katedralny NMP i św. Mikołaja, w. 11-14, 15, 17, 18, 20

Oł. b. ok. poł. w. 19, w nim

 

Obraz św. Barbary pocz. w. 18 (?), w sukience rokokowej ok. poł. w. 18,

Na obrazach wota z 18 w i połowy 19 w.

Łowicz

Ło

Kł par Św. Ducha oraz śś. Katarzyny i Mateusza, w. 15, 17, 18, 19, 20

W nowym oł. b.

 

Obraz św. Barbary ok. poł. w. 18, w sukience rokokowej ok. poł. w. 18;

W kościele par pw Św. Ducha jest odpust w uroczystość św. Barbary.

Fałkowice

Op

Kł par św. Stanisława bpa, w. 19

W neogotyckim oł. gł. rzeźby gotyckie i późnogotyckie,

 

Rzeźba św. Barbary, ok. 1500;


Obraz Świętej, w. 16/17 mal. na desce;

Monstrancja fund. 1727, trybowana, z postaciami śś., m. in. Barbary (w glorii).
(pierwotnie zapewne kwatera tryptyku; na plebanii)

Głuchołazy

Op

Kł par św. Wawrzyńca, w. 13-15, 18, 19, 20

W oł. b. rokokowym

 

Obraz św. Barbary 2 poł. w. 18;

 

Grobniki

Op

Kaplica, (par św. Jana Chrz., w. 16, 18, 19, 20)

Kaplica św. Barbary, w. 18 – oł. stiukowy

 

Rzeźba Świętej, barokowa, stiukowa, wzorowana na gotyckiej;

(oł. z niszą, w której rzeźba)
Dawny kult św. Barbary.

Młodoszowice

Op

Kł fil. św. Marcina, w. 15, 17, 18, 19, 20

W oł. tryptyk 1495, w części środkowej

 

Rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem między śś. Katarzyną i Barbarą;

(odnawiany 1905, rzeźbiony z malowanymi rewersami skrzydeł)

Nowe n/ Wisłą

Pe

Kł par św. Mateusza, w. 14-15, 19, 20

Oł. b. 1707, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Barbary;
Obraz Świętej w. 18/19, w tradycjach barokowych;

W 18 w. działało tu bractwo św. Barbary (rybaków).

Sartowice

Pe

Kł par św. Barbary, w. 19 20

W feretronie z 1858

+

Obraz św. Barbary;
Rzeźba Świętej barokowa w. 18;

Patrz rozdział 2

Sierakowice

Pe

Kł par śś. Marcina i Barbary,

 

+

 

W 18 w. działało tu bractwo św. Barbary.

Swornegacie

Pe

Kł św. Barbary (d. par) w. 18, 20
Kł par św. Barbary, w. 20 nowy

Polichromia w. 18/19, w nawie
W oł. gł. 1 poł. w. 17, kolumnowym z uszakami, rzeźbami
Ambona 2 poł. w. 18, na baldachimie
Feretron 2 poł. w. 18, w nim

+

Przedstawienie Świętej, w medalionie;

Obraz Świętej, zapewne 1702, w haftowanej sukience, (odnawiany 1841, silnie uszkodzony);
rzeźba Świętej;

Obraz Świętej, mal. na desce;

Kł przeniesiony do Wdzydz Kiszewskich, gdzie znajduje się skansen budowli kaszubskich.Chorągiew procesyjna z obrazem Świętej, ludowa 2 poł. w. 19.

Ugoszcz

Pe

Kł par śś. Marii Magdaleny i Barbary, w. 18

Feretron z w. 18, w nim

+

Obraz św. Barbary;

Dawny kult św. Barbary.

Wudzyn

Pe

Kł par św. Barbary, w. 19,

Feretron 2 poł. w. 19, w nim

+

Obraz św. Barbary, fund. 1878;

Rzeźba Świętej, rokokowa 2 poł. w. 18;

Wezwanie nadano w 1282 r, kł był pod patronatem cystersów z Koronowa. W 19 w. działało tu bractwo św. Barbary.

Czerwińsk n/ Wisłą

Bazylika NMP oraz d. opactwo kanoników regularnych, obecnie salezjanie, w. 12-13, 14/15, 17, 18, 20

W oł. b., wyk. pocz. w. 20 z użyciem fragmentów ołtarzy z w. 17-18
w predelli

 

Obraz św. Barbary w. 17, częściowo przemalowany;


Ścięcie św. Barbary w. 17, mal. na desce;

Rzeźba Świętej, barokowa w. 17, z d. ołtarza, uszkodzona;

Relikwiarz - herma św. Barbary gotycka ok. 1430-40, z tylną górną częścią starszą, może z 1 poł. w. 14, z kła w Starogrodzie pod Chełmnem, (tutaj poświadczona od 1631) - popiersie z blachy srebrnej, pozłacanej, z zamknięciem na tyle głowy przerobionym w. 17.
Relikwiarz z 2 ćw. w. 18, z relikwiami śś. Klemensa, Modesta, Placyda, Ignacego, Alojzego i Barbary.
Lichtarze cynowe 1862 z rytymi napisami dot.i wezwań b. oł. (św. Barbary).

Dobrzyków

Kł par NMP i św. Stanisława bpa, w. 17, 18, 19, 20

W oł. b. 1 ćw. w. 18, z rzeźbami
Ambona koniec w. 16, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Barbary;

rzeźba Świętej;

Rzeźba Świętej, gotycka 4 ćw. w. 14;

(dawniej w płycinach kosza ambony)

Pułtusk

Kł kolegiacki, bazylika NMP i św. Mateusza, w. 15/16, 18, 20

Oł. gł. 1642, uzupełniany w. 17 i 18, z bramkami, rzeźbami, obrazami, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Barbary;

Monstrancja gotycka ok. 1450, reservaculum 2 poł. w. 17, krzyż wieńczący w. 18, na stopie rytowane postacie śś., m. in. Św. Barbary.
Pacyfikał gotycki ok. 1450, na ramionach krzyża ryte postacie śś., św. Barbara.

Serock

Kł par NMP, w. 16, 18, 20

W oł. b. rokokowym

 

Rzeźba św. Barbary;

W 17 w. działało tu bractwo św. Barbary (cechu rybaków).

Sikórz

Kł par Św. Trójcy, w. 20

 

 

Obraz św. Barbara pocz. w. 18, w sukience z blachy srebrnej, trybowanej, z h., w ramie z tegoż czasu;

W 18 w. działało tu bractwo św. Barbary.
(W pomieszczeniu przy zakrystii zbiór rzeźb z d. oł. z w. 17 i w. 18: Świętej)

Wyszogród

Kł par Św. Trójcy, w. 18, 19, 20

Kaplica św. Barbary, w. 16/17

 

Obraz św. Barbara barokowy ok. 1700, przemalowany, w ramie barokowej rzeźbionej z tegoż czasu, z fragmentami uszaków ołtarzowych z ok. 1640;

(murowana przy ówczesnym kościele drewnianym)
W 17 w. działało tu bractwo św. Barbary (1676).

Borek Wielkopolski

Po

Kł fil. św. Stanisława bp, (d. par), w. 15, 17, 18, 19

Kaplica św. Barbary, w. 18

 

Obraz św. Barbary;

Patrz rozdział 2

Bucz

Po

Kł par św. Barbary, w. 18, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 17, z rzeźbami, w zwieńczeniu
Oł. b. ok. 1780 z fragmentami ok. 1700, w polu środkowym

+

Rzeźba św. Barbary;


Obraz Świętej, barokowy w drewnianej sukience;

Monstrancja barokowa z datą 1702, na glorii plakietki: śś. Barbara i Benon po bokach.
Zespół ok. 30 wotów z w. 17-19 związanych z kultem śś. Barbary i Benona: m. in.: 1. Z 2 poł. w. 17, z postacią Świętej i klęczącymi donatorami; 2. Z końca w. 17, z postacią MBzD adorowanej przez św. Barbarę;
W 19 w. notowano tu cudowny obraz.

Kościan

Po

Kł Św. Ducha, w. 15, 17, 20

Oł. b. ok. poł. w. 17, w tondach w uszach

 

Obraz św. Barbary;

(oł. z uszakami, rzeźbami)

Osieczna

Po

Kł par Św. Trójcy, w. 16, 18, 19, 20

W oł. w kaplicy, z rzeźbami z 1894
na zasuwie

 

Obraz św. Barbary 2 poł. w. 17, w sukience srebrnej z tegoż czasu;
kopia obrazu Świętej z w. 19;

 

Pniewy

Po

Kł par św. Wawrzyńca, w. 15, 17, 18, 20

Oł. b. rokokowy, z rzeźbami, w polu środkowym

 

Obraz św. Barbary, w. 18;

 

Poznań

Po

Kł par św. Stanisława bpa i dawne kolegium jezuitów, w. 17/18, 20

W oł. b. 1735, z filarami, kolumnami i rzeźbami

 

Obraz św. Barbara, w srebrnej ramie rokokowej ok. 1750, podtrzymywanej przez anioły;

(mal. 1848 zapewne Wacław Graff, w tle fragment panoramy Poznania z bramą Wrocławską, kościołem i kolegium jezuickim oraz wieżami dawnej kolegiaty farnej i ratusza)
Relikwiarz śś. Barbary i Walentego, fund. bractwa św. Barbary, w kształcie monstrancji.

Poznań

Po

Kł par Bożego Ciała i d. klasztor karmelitów trzewiczkowych, w. 14/15, 19, 20

Dwa feretrony:

 

1. Obraz św. Barbara w. 18, sukienka metalowa z końca w. 19;
2. Obraz Świętej, w. 19;
Obraz Świętej w otoczeniu aniołów, ok. poł. w. 18;
Obraz Świętej wśród aniołów, ok. poł. w. 18 w regencyjnym kartuszu;

(obrazy w prostokątnych ażurowych obramieniach)

(w rzeźbionych ramach rokokowych)

Szamotuły

Po

Kł par NMP i św. Stanisława bpa, pokolegiacki, w. 15-16, 20

W oł. b. pocz. w. 17, z rzeźbami
na gzymsie
Oł. b. rokokowy 3 ćw. w. 18, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Barbary w. 19;

rzeźba Świętej;
Rzeźba Świętej;

Relikwiarz św. Otylii w kształcie puszki z pozłacanej blachy miedzianej, 1496, na ściankach grawerowane postacie śś. m.in. św. Barbary.

Szamotuły

Po

Kł par Św. Krzyża poreformacki, w. 17

W kaplicy, w nowszym ołtarzu

 

Obraz św. Barbary z 2 poł. w. 17;

 

Święciechowa

Po

Kł par św. Jakuba, w. 15-16, 18, 19, 20

Oł. b. 2 ćw. w. 18, w antepedium
W oł. jw., w polu środkowym

 

Płaskorzeźba Ścięcia św. Barbary;

Obraz Świętej, pod zasuwą;

(z rzeźbami)

(z rzeźbami aniołków z atrybutami Świętej)

Tomice

Po

Kł par św. Barbary, w. 15, 17, 18, 20

Oł. b. 1 poł. w. 18, w polu środkowym

+

Rzeźba św. Barbary;
obraz Świętej na desce zapewne w. 17;

(z rzeźbami)
(całkowicie przemalowany)

Dukla

Pr

Kł par św. Jana z Dukli, w. 18, 19, 20

W oł. b. 3 ćw. w. 18, z pilastrami

 

Obraz śś. Barbara i Tekla, współczesny ołtarzowi;

Relikwiarz śś. Tekli i Barbary, fund. 1765 w kształcie monstrancji prom.

Golcowa

Pr

Kł par NMP i św. Barbary, w. 16, 18, 19

W oł. b. 1628, przerobionym 1720

+

Obraz św. Barbary, 1628, z sukienką drewnianą ok. 1720, z nowszym tłem;
2 obrazy Świętej, rokokowy 2 poł. w. 18, owalny; i z w. 19;

W 18 w. działało tu bractwo św. Barbary (1700).

Leżajsk

Pr

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w, 17-18, 20

Polichromia w nawie pn. na ścianie wsch.

Oł. b. ok. poł. w. 18, przerabiany, z rzeźbami,
w polu głównym

 

Cud św. Barbary; Apoteoza Świętej w otwartej, iluzjonistycznej kopule, z boków cztery śś. Dziewice;

rzeźba Świętej w zwieńczeniu;
Obraz Męczeństwo i apoteoza Świętej, po 1630;
2 obrazy Świętej, z końca w. 17; i z 1 poł. w. 19;

(mal. Stanisław Stroiński 1758, potwierdzone archiwalnie)

(gruntownie przemalowany)
(z klasztoru bernardynów w Sokalu)

Odrowąż

Ra

Kł par śś. Jacka i Katarzyny, w. 16-17, 19

W oł. gł. ok. 1700, z rzeźbami
Oł. b., 2 poł. w. 17, szafkowy
Oł. b. sprzed poł. w. 17

 

Rzeźba św. Barbary;

Obraz Świętej;
mal. postać Świętej;
rzeźby śś. Barbary i Katarzyny;W środku obraz MBzD z tegoż czasu, w sukience ok. 1700, na ruchomych skrzydłach mal. postacie śś.;

Solec n/ Wisłą

Ra

Kł św. Barbary, cmentarny, w. 16/17, 18

Oł. gł. 3 ćw. w. 17, w polu środkowym

 

Obraz św. Barbary;

(oł z rzeźbami)

Szydłowiec

Ra

Kł par św. Zygmunta, w. 15-16, 18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1618-27, po bokach mal. śś.
Oł. b. ok. poł. w. 17
Poliptyk mal. ok. 1505, na awersach skrzydeł wewnętrznych, u góry parami postacie śś.

 

Św. Barbara;

rzeźba Świętej w uszakach;
śś. Barbary i Elżbiety, tło wszystkich kwater złote, wyciskane w romby i lilie;


Rzeźba Świętej gotycko-renesansowa ok. 1520-30, zapewne warsztat wrocławski;

(w nastawie rzeźba św. Zygmunta z synami pocz. w. 17 – oł. fund. przez Albrechta Władysława Radziwiłła stolnika litewskiego, kasztelana trockiego i jego żonę Annę Sapieżankę, okazały z bogatą dekoracją snycerską.
Poliptyk Wniebowzięcia Matki Bożej, malowany, późnogotycki ok. 1505, wykonany w warsztacie krakowskim, z fundacji Jakuba Szydłowieckiego.

Wąchock

Ra

Kł par NMP i św. Floriana oraz klasztor cystersów, w. 13, 17, 19, 20

Oł. b. ok. 1680, z obrazami
w predelli

 

Obraz św. Barbary;

Obraz świętej opłakiwanej przez aniołów;

(oł. z czarnego i białego marmuru)
W klasztorze: obraz Świętej, ludowy w. 19; Rzeźba Świętej pocz. w. 17;

Połomia

Rz

Kł par św. Mikołaja, w. 16, 17, 19, 20

Tryptyk późny gotyk ok. 1500, na rewersach skrzydeł

 

Św. Barbara;Rzeźba św. Barbara, gotycka ok. 1460;

Tryptyk wyk. przez dwóch malarzy małopolskich (krakowskich?), ze scenami z życia świętych oraz Męki Pańskiej, do 1953 w oł. gł., 1958 powtórnie zestawiony, i konserwowany; w części środkowej Sacra Conversazione: po bokach śś. Mikołaj i Katarzyna;

Ropczyce

Rz

Kł par Przemienienia Pańskiego, w. 1415, 18, 19, 20

 

 

W wieży kościelnej zbiór ok. 40 rzeźb i obrazów, m. in.: rzeźba Świętej, gotycka ok. 1460;

W kościele pw św. Barbary, który istniał w 17 i 18 w. notowano kult Świętej, śpiewano specjalne pieśni do Niej.

Bożygniew

Sd

Kł fil. św. Barbary, w. 13, 20

W oł. gł. ok. 1700, z rzeźbami

+

Rzeźba Świętej, w polu środkowym obraz św. Barbary, współczesny;
 Obraz Świętej, olej na płótnie, 1804;

 

Starków

Sd

Kł fil. św. Mikołaja, w. 14/15, 17, 18, 20

 

 

Rzeźba św. Barbara, ok. 1480;

(drewno polichromowane, gotyk)

Strzelce Świdnickie

Sd

Kł par Wszystkich Św., w. 14, 17, 19, 20

 

 

Rzeźba św. Barbara, w. 14/15;

(drewno polichromowane, gotyk)

Hanna

Si

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 18, 19, 20

W oł. b., w polu środkowym

 

Obraz św. Barbary 1 poł. w. 18, z pancerzem, kielichem oraz wieńcem nakładanymi, z blachy srebrnej;

(na tle iluzjonistycznej arch. mensa późnobarokowa, predella rokokowa)

Przesmyki

Si

Kł par św. Jakuba, w. 18, 19

Oł. gł. 2 ćw. w. 18, z rzeźbami
W oł. b. jw.
Feretron rokokowy 2 poł. w. 18, w nim

 

Rzeźba św. Barbary;

Obraz Świętej, sygn. 1887;
Obraz Świętej, barokowy, mal. na blasze;

 

Siewierz

So

Kł św. Walentego, dawniej szpitalny, w. 17, 20

W oł. gł. 1620-40

 

Obraz śś. Barbary i Walentego 1639;

Obraz był przystrojony w metalowe sukienki. W 19 wieku przy obrazie były wota.

Gwoździec

Ta

Kł par św. Katarzyny, w. 20

Oł. b., w polu środkowym

 

Obraz św. Barbary w. 17;

(oł. z rzeźbami śś. o cechach gotyckich)

Brodnica

To

Kł par św. Katarzyny, w. 13-14/15, 17, 18, 19, 20W zwieńczeniu oł. gł.
W oł. b. 1 poł. w. 18
Oł. b. rokokowy 3 ćw. w. 18

 

Rzeźba św. Barbary, gotycka 3 ćw. w. 14;
Rzeźba Świętej;

Rzeźba Świętej;
Św. Barbara, po bokach dwa anioły z atrybutami świętej;

(pierwotnie w zamknięciu prezbiterium na konsoli, obecnie zdjęta)
(mensa gotycka ok. poł. w. 14, retabulum ok. poł. w. 17, kolumnowy z bramkami, rzeźbami)
(z hermami po bokach i rzeźbami)

Chełmno

To

Kł archiprezbiterialny, bazylika NMP, w. 13-14, 16, 17, 19, 20

W oł. b. z końca w. 17

 

Obraz św. Barbara, z metalową koroną i srebrną plakietką wotywną;

Patrz rozdział 2.

Chełmża

To

Kł kolegiacki Św. Trójcy, pokatedralny, w. 13-14, 15, 17, 18, 19, 20

Oł. b. 1 po. w. 17, z rzeźbami, w zwieńczeniu

 

Rzeźba św. Barbary;

W 17 w. działało tu bractwo św. Barbary.
Pacyfikał fund. 1498, z kapliczkowym nodusem, z grawerowanymi h. oraz postaciami śś., m. in. Św. Barbara.

Chełmża

To

Kł fil. św. Mikołaja, w. 13-15, 19, 20

W oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Barbary z tegoż czasu w rokokowej sukience metalowej, trybowanej;

Ołtarz rokokowy, przeniesiony z katedry z rzeźbami dwóch śś. diakonów i w górnej kondygnacji dwóch puttów.

Linowo Królewskie

To

Oł. gł. pocz. w. 18, w polach bocznych
Oł. b. 2 ćw. w. 18, z rzeźbami, obrazami

 

Rzeźby śś. Barbara i Dorota, ok. 1500;

Obraz Świętej;

(oł. z kła franciszkanów w Chełmnie, rzeźby pochodzą z części środkowej niezachowanego tryptyku)
(Oł. b. z kła dominikanów w Chełmnie)

Okonin

To

Kł par śś. Kosmy i Damiana, w. 14, 17, 18, 19, 20

Polichromia gotycka, 4 ćw. w. 14,

 

Postać św. Barbary;

(fragment)

Starogród

To

Kł par św. Barbary, w. 18, 19, 20

W oł. gł. ok. poł. w. 18, z obeliskami, rzeźbami
Feretron rokokowy 4 ćw. w. 18, w nim

+

Płaskorzeźba z przedstawieniem św. Barbary, anioła i młodzieńca;

Obraz Świętej;

Dawny, pochodzący z XIII w. kult św. Barbary. W zamku starogrodzkim były złożone relikwie Świętej po zabraniu ich przez Krzyżaków z Sartowic. W 17 w. działało tu bractwo św. Barbary.

Święte

To

Kł par św. Barbary, w. 18, 20

W oł. gł., z uszakami, bramkami, rzeźbami

+

Obraz św. Barbary z metalowymi: koroną, palmą i kielichem;

(zestawiony ok. 1730 z użyciem elem. Oł. z pocz. w. 17)  Przystrojenie obrazu świadczy o dawnym kulcie św. Barbary.

Toruń Barbarka

To

Kł fil. św. Barbary,

 

+

Obraz wg. figury św. Barbary z 15 w.;

Patrz rozdział 2

Warka

Wa

Kł par św. Mikołaja, w. 17, 19, 20

Kaplica św. Barbary – w oł.z 1 tercji w. 17, z rzeźbami
Oł. gł. 1610, z rzeźbami po bokach

 

Obraz św. Barbary w. 17, przemalowany w. 19;

rzeźba Świętej;

(dawniej pw. Bożego Ciała)

Akt na pergaminie 1672 ustanawiający bractwo śś. Michała Archanioła i Barbary.

Szadek

Kł par NMP i św. Jakuba, w. 14-15/16, 18, 19

Oł. b. pocz. w. 17, w nim

 

Obraz św. Barbary, w. 17;

 

Włocławek

Kł katedralny bazylika NMP, w. 14-15/16, 17, 18, 19/20, 20

Kaplica św. Barbary, neogotycka po 1891, w ołtarzu tryptyk późnogotycki koniec w. 15, na awersach skrzydeł śś.

 

Mal. postać św. Barbary;

Obraz Świętej
, barokowy w. 18;

Tryptyk niewiadomego pochodzenia, wiązany z mistrzem poliptyku z Szańca, mal. ze złotymi tłami na awersach, w środku MBzD, Apokaliptyczna, na półksiężycu, w promienistej mandorli na tle gaju, z parą aniołkow podtrzymujących koronę.
Dawny kult św. Barbary.
Kielichy: 1. Gotycki fund. ok. 1434-49, na trzonie odlane figurki śś., św. Barbary; 2. Ok. 1472-80, fund. Zbigniewa Oleśnickiego, bpa włocławskiego, na stopie rytowane postacie śś., m. in. Św. Barbary; 3. Z 1 ćw. w. 16, fund. jako ekspiacja za występki, na stopie rytowane postacie śś., Barbary.

Frombork

Wm

Kł katedralny, bazylika NMP i św. Andrzeja, w. 14-16, 17, 18, 20

W predelli oł. b. św. Anny sprzed 1639,
Oł. b. NPM, św. Stefana, przed 1643
Oł. b. św. Marcina, z 1647
Oł. b. św. Augustyna z 1650

 

Obraz śś. Małgorzata, Barbara, Katarzyna Sieneńska i Maria Magdalena;
Rzeźba Świętej;

Rzeźba Świętej;

Rzeźba Świętej w zwieńczeniu;

(oł. dawniej św. Pawła)
(obraz sygn. 1636)
na belkowaniu

na belkowaniu

(oł. dawniej św. Wawrzyńca)

Orneta

Wm

Kł par św. Jana Ew., w. 14-15/16, 18, 19, 20

Polichromia koniec w. 14, na drugim filarze, za nastawą ołtarzową

 

Koronacja N P Maryi z postaciami śś. Katarzyny, Małgorzaty, Barbary i Doroty, stojącymi we wnękach cokołu tronu, koniec w. 14;
Obraz św. Barbara opiekunka konających, barokowy ok. 1700;

(na wpół ludowy)

Tłokowo

Wm

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 14/15, 16

Oł. b. 2 poł. w. 16, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Barbary z pocz. w. 15;

 

Częstocice

Wr

Kł fil. św. Barbary, w. 17, 20

Oł. gł. pocz. w. 18, z rzeźbami, obrazami

+

Obraz św. Barbara, olej na płótnie, barok, w. 17/18;

 

Kowalów

Wr

Kł fil. św. Urszuli, w. 14, 16/17, 20

Oł. gł. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Barbary, drewno polichromowane, barok, w. 17;

 

Wrocław

Wr

Kł par NMP „Na Piasku”

Tryptyk, na skrzydłach mal.
Tryptyk, na skrzydłach mal.
Tryptyk, w polu środkowym

 

Postać św. Barbary;

Postać św. Barbary;

Matka Boża z Dzieciątkiem w otoczeniu śś. Barbary i Katarzyny;

(tryptyk rzeźbiony z pocz. w. 16)

(tryptyk rzeźbiony z ok. 1490)

(tryptyk rzeźbiony z pocz. w. 16)

Wrocław Bielany

Wr

Kł par św. Andrzeja, w. 16, 17, 20

W neogotyckim oł. bocznym

 

Rzeźba św. Barbara, ok. 1400;

(drewno, polichromowane, gotyk)

Wrocław Muchobór Wielki

Wr

Kł par św. Michała Arch., w. 14/15-16

Oł. gł., w polu środkowym
w predelli

 

Chrystus w otoczeniu śś. Katarzyny, Małgorzaty, Barbary i Doroty;
Popiersia śś. Barbary i Katarzyny;

( w oł. tryptyk gotycki z ok. 1495)

(hermy)

Wrocław Ołtaszyn

Wr

Kł par NMP, w. 15, 19, 20

W neogotyckim oł. głównym

 

Rzeźba św. Barbary;

( w oł. rzeźby gotyckie z ok. 1500)

powrót do strony głównej

BARTŁOMIEJ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Grodziec Śląski

Kł par św. Bartłomieja, w. 20, ze starego kła, z w. 16, zachowana część wyposażenia wnętrza.

 

+

Obraz św. Bartłomiej ze sceną męczeństwa w. 18/19, pochodzący z oł. gł. w starym kościele;

Papież Jan Paweł II: „Jestem związany z parafią czaniecką przez moich pradziadów.”

Haźlach

Kł par św. Bartłomieja, w. 20

Oł. gł. 1650, w polu środkowym

+

Obraz św. Bartłomieja koniec w. 19, sygn. Josef Heimell z Wiednia;
Obrazy: - epitafijny barokowy z 2 poł. w. 17, MBzD adorowanej przez śś. Bartłomieja, Szymona i Judę Tadeusza oraz Michałem Archaniołem polecającym donatora; - Męczeństwo św. Bartłomieja, barokowy 2 poł. w. 17;

W czasach reformacji modlono się tu do św. Bartłomieja jako skutecznego obrońcy wiary.
(fund., paulin, ojciec Szymon Ignacy, proboszcz w Kończycach Wielkich i Haźlachu)

Kaczyce

Kł św. Bartłomieja, w. 17, 20

W oł. gł. 1 poł. w. 18, z rzeźbami

+

Obraz Męczeństwo św. Bartłomieja;

Kł przeniesiony 1971-2 z Ruptawy, gdzie wzm. 1447 pw św. Bartłomieja, ten wybudowany przed 1620.

Mierzeszyn

Gd

Kł par św. Bartłomieja, w. 15, 18, 20

Oł. gł. w polu środkowym

+

Obraz św. Bartłomieja Ap., w. 18;

(zestawiany z elem. w. 18 i 20, z uchami, figurami)

Smolnica

Gl

Kł św. Bartłomieja (d. parafialny, obecnie na cmentarzu), w. 17, 18, 20

W oł. gł. tryptyk ok. 1600, na awersie skrzydła

+

Postać św. Bartłomieja na tle krajobrazu;
Męczeństwo św. Bartłomieja;
Obraz św. Bartłomiej w. 19 (?), w rokokowej ramie;

(silnie odnowiony, mal. na desce)

(w półkolistym zwieńczeniu)

(pochodzącej z kła par. w Pilchowicach)

Szczepanowo

Gn

Kł par św. Bartłomieja, w. 18

W oł. gł. z 4 ćw. w. 17
W oł. b.

+

Obraz św. Bartłomiej z fundatorami, m. i. księdzem, przemalowany;
Obraz św. Bartłomiej 2 poł. w. 19;

(w górnej kondygnacji)

(w polu środkowym)

Szczekociny

Ki

Kł par św. Bartłomieja, w. 15, 17, 18, 19, 20

Oł. gł. sprzed 1727, w polu głównym krucyfiks oraz

+

Obraz MBzD, śś. Bartłomiejem i Stanisławem bpem, w. 17/18, powiększony i całkowicie przemalowany, w sukienkach trybowanych 1 poł. w. 18;

(uzupełniany, z rzeźbami śś., wazonami)

Monstrancja w stylu regencji przed 1727 z h. i glorią wspartą na figurce Świętego.

Kalisz

Kl

Kł kolegiacki bazylika NMP, w. 14-15, 18, 20

W oł. gł. poliptyk ok. 1500, w zwieńczeniu 8 rzeźbionych figur apostołów
w części środkowej umieszczone w 1892 mal. skrzydła tryptyku z 2 ćw. w. 16, na jednym mal.

 

Figura św. Bartłomieja;Postać św. Bartłomieja;

Poliptyk późnogotycki mal., pierwotny oł. gł. kolegiaty przeniesiony w. 18 do kościoła św. Wojciecha na Zawodziu, ponownie umieszczony w kolegiacie i zmontowany w nowej szafie 1892, dzieło warsztatu śląskiego, tzw. Mistrza z Gościszowic ok. 1500.

Łopiennik

Lb

Kł par św. Bartłomieja, w. 20

W ołtarzu, pod zasłoną

+

Obraz św. Bartłomieja Ap., barokowo ludowy, zapewne pocz. w. 19;

Patrz rozdział 2.

Niedrzwica Kościelna

Lb

Kł par św. Bartłomieja, w. 18/19, 20

 

+

 

Patrz rozdział 2.

Domaniewice

Ło

Kł par św. Bartlomieja, w. 20, (d. z pocz. w. 16, rozebrany w. 20)

W oł. gł. ok. 1720, pod zasuwą

+

Obraz św. Bartłomieja 1900, sygn.;

(uzupełniany, z rzeźbami, obrazami)

Andrzejewo

Łż

Kł par NMP i śś. Bartłomieja, Wojciecha, w. 16-17, 18, 19/20, 20

W oł. gł. ok. 1730
w zwieńczeniu
Feretron rokokowy ok. 1810, w nim

+

Rzeźba św. Bartłomieja;
Obraz Świętego, koniec w. 19;
Obraz Świętego;

Obraz św. Bartłomiej ok. 1730;

(na cokole między kolumnami)


(pierwotnie w górnej kondygnacji oł. gł. mal. na desce)

Głogówek

Op

Kł par św. Bartłomieja, w. 14, 15, 17, 18, 20

Polichromia na ścianach w prezbiterium 4 duże sceny
na sklepieniu nawy głównej
W oł. gł. 1796, kolumnowym z rzeźbami

+

z życia św. Bartłomieja, w ozdobnych obramieniach imitujących ramy obrazów;
Anołowie unoszący skórę św. Bartomieja;
Obraz Męczeństwo św. Bartłomieja 1885;
Obraz Męczeństwo św. Bartłomieja, w. 17, pierwotnie w oł. gł.;

(Kł pw św. Bartłomieja był w pierwszej połowie 13 w.
Monstrancja późnogotycka w, 15/16, wieżyczkowa, z posążkami Chrystusa, MBzD, śś. Bartłomieja i Jana Ew.

Krzyż ołtarzowy i przynależnych sześć lichtarzy, srebrne, trybowane, z plakietkami z Świętym, fund. 1666.

Kielcza

Op

Kł par św. Bartłomieja, w. 18, 19, 20

Oł. gł. kolumnowy, koniec w. 18, w nim

+

Obraz Męczeństwa św. Bartłomieja, barokowy w. 18;

 

Radzikowice

Op

Kł par św. Bartłomieja, w. 14, 15/16, 20

W oł. gł. w. 18, kolumnowym

+

Obraz Męczeństwa św. Bartłomieja;

 

Żelazna

Op

Kł par św. Mikołaja, w. 14-15/16, 20

Oł. b. 2 ćw. w. 18

 

Obraz św. Bartłomieja;

 

Polskie Łąki

Pe

Kł par św. Bartłomieja, w. 19

 

+

 

Patrz rozdział 2.

Kuczbork

Kł par św. Bartłomieja, w. 17, 18, 20

Oł. gł. ok. 1700,

+

Obraz św. Bartłomieja 2 poł. w. 19, odnowiony 1970;

 

Pułtusk

Kł kolegiacki bazylika NMP i św. Mateusza, w. 15/16, 18, 20

Polichromia
Oł. b. 1 ćw. w. 17, w polu bocznym

 

Postać św. Bartłomieja, poł. w. 16;
obraz Świętego, 1 ćw. w. 17, mal. na desce (w prostokątnej kwaterze);

(na filarach)
(ołtarz z kolumnami, obrazami, dodane zwieńczenie z w. 18)

Łączki Kucharskie

Rz

Kł par św. Bartłomieja, w. 19, 20

W oł. gł., na zasuwie

Feretron ok. 1868, z

+

Rzeźba św. Bartłomieja;
Obraz Świętego;
Obrazem Świętego;

(z rzeźbami i obrazami)

Chlina

So

Kł par św. Bartłomieja, w. 19

W oł. gł.

+

Obraz św. Bartłomieja, w. 17;

 

Kamionka Wielka

Ta

Kł par św. Bartłomieja, w. 17, 19

 

+

 

Był tu cykl narracyjny z 15 w., przedstawiający sceny z życia i śmierć św. Bartłomieja.

Kurkocin

To

Kł par św. Bartłomieja, w. 14, 16, 18, 20

Oł. gł. 2 ćw. w. 18
Oł. b. 1 poł. w. 17

+

Obraz św. Bartłomieja w. 18;
Obraz św. Bartłomieja;

(w zwieńczeniu)
(w rokokowej ramie)

Unisław Pomorski

To

Kł par św. Bartłomieja, w. 13-14, 18, 19, 20

Oł. gł. 1726, z kolumnami, rzeźbami, w polu środkowym

+

Obraz św. Bartłomieja;

Osiem plakietek wotywnych przy obrazie, srebrnych, z w. 18 i pocz. w 19, z nich 3 z sercami, 2 z postaciami par małżeńskich przed MB (pozostałe ze zwierzętami - w zwieńczeniu oł. obraz św. Wawrzyńca)

Charłupia Wielka

Kł par św. Bartłomieja, w. 18

Oł. gł. późnobarokowy

+

Obraz św. Bartłomieja, ok. poł. w. 19;

 

Jeziorany

Wm

Kł par św. Bartłomieja, w. 14, 20

 

+

 

W XV w. działało tu bractwo budowniczych kościołów św. Bartłomieja.

Skałka

Wr

Kł fil. św. Marii Magdaleny, w. 15, 17-18, 20

 

 

Obraz Męczeństwo św. Bartłomieja, olej na płótnie, barok, ok. 1746;

 

Trzebnica

Wr

Kł par śś. Bartłomieja i Jadwigi, w. 13, 17, 18, 20

Oł. gł. ok. 1745

W oł. b. św. Bartłomieja, ok. 1740
W niszy kościoła

W klasztorze

+

Rzeźba św. Bartłomieja, drewno polichromowane, ok. 1745, sygn.;
Obraz męczeństwa św. Bartłomieja, olej na płótnie, ok. 1700 (?), sygn. (?);
Figura św. Bartłomiej, szary piaskowiec, barok, pocz. w. 18;
Figura Świętego, piaskowiec, późny barok, ok. 1785; Popiersie Świętego, piaskowiec, barok, 1720; Obraz Męczeństwo św. Bartłomieja, olej na płótnie, pocz. w. 18;

Kł wzniesiony 1202-1219.

Relikwiarz w kształcie Krzyża z relikwiami św. Urbana, św. Bartłomieja, św. Wincentego, św. Martyny i św. Weneranda, srebro złocone barok, w. 17;
Relikwiarz w kształcie monstrancji z relikwiami św. Bartłomieja, mosiądz złocony, srebrzony, w. 20.

Goraj

ZL

Kł par św. Bartłomieja, w. 18, 20

W oł. gł., w polu środkowym

+

Rzeźba św. Bartłomieja, barokowa;
Obraz św. Bartłomieja;

(z fragmentami barokowymi)

powrót do strony głównej

BENEDYKT

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Żarnowiec

Gd

Kł par NMP i klasztor benedyktynek, w. 13-14, 15, 17-18, 20

Oł. gł. ok. 1700, z kolumnowy w cokołach zaszklone relikwiarze, w górnej kondygnacji
Stalle w. 18, z mal. na przedpiersiach i w zapleckach
Stalle na chórze zakonnym z datą 1754, w zapleckach

 

Obraz śś. Benedykt i Scholastyka, zapewne ok. poł. w. 17, w sukienkach srebrnych, z cechami miejskimi Gdańska, imiennymi (ok. 1736);

scenami z życia śś. Benedykta i Scholastyki, pod którymi objaśniające napisy;
mal. scenami z życia Chrystusa oraz postaciami śś. Scholastyki, Benedykta;

Rzeźba Świętego, zapewne 2 poł. w. 17;

Kielich  fund. 1644, na stopie odlane plakietki z grupą Ukrzyżowania i śś., m. in. Św. Benedyktem;
Antepedia haftowane i aplikowane, w środku postać Świętego leżącego na krzewie cierniowym, i Gołębicy, w otoczeniu mitra, pastorał i infuła oraz kruk z chlebem w dziobie, 2 ćw. w. 18; - drugie z dużą postacią św. Benedykta;
Wśród starodruków: Reguła św. Benedykta, druk 1635 w srebrnej oprawie wyk. 1749 z dekoracją i postaciami śś.

Rudy

Gl

Kł par NMP d. cystersów, w. 13-17, 17/18, 18, 20

W oł. b. ok. 1780, z rzeźbami

 

Obraz św. Benedykt ok. 1684;

 

Mogilno

Gn

Kł par św. Jana Ew., w. 11-13, 15/16, 17-18, 20

Oł. b. 4 ćw. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz św. Benedykta;

 

Święty Krzyż

Ki

Kł Św. Krzyża d. klasztor benedyktynów, obecnie oblatów, w. 12, 14-15, 17, 18-19, 20

W oł. b.
Oł. b. jw.

 

Obraz św. Benedykta;
z obrazem Śmierci Świętego (oba obrazy mal. przez F. Smuglewicza ok. 1800, odnawiane 1955);

Ołtarze we wnękach ścian nawy, z murowanymi mensami klasycystycznymi, nad którymi bez oprawy architektonicznej umieszczone obrazy.

Kraków Podgórze

Kr

Kł św. Benedykta, w. 10-11

 

+

 

Patrz rozdział 2.

Kraków Tyniec

Kr

Kł par śś. Piotra i Pawła benedyktynów, w. 15-18, 20

W rokokowym oł. b.

 

Obraz św. Benedykta, w. 18;

Patrz rozdział 2.

Staniątki

Kr

Kł MNP i św. Wojciecha oraz klasztor benedyktynek, w. 13, 17-18, 20

Polichromia w korpusie kła, na ścianach:

W oł. b. ok. 1750

 

Medaliony z papieżami z zakonu benedyktyńskiego, Nadanie przez Chrystusa przywilejów Świętemu; Wskrzeszenie Ursjona;
Obraz św. Benedykta wykładającego regułę św. Scholastyce 1752;
Obrazy: Święty wykładający regułę, barokowy; Cykl obrazów ilustrujących regułę św. Benedykta, rokokowy;

Polichromia wyk. 1760 (A. Radwański), w kościele i oratorium; w klasztorze popiersie Świętego; w furcie dwa freski z życia św. Benedykta

Figura kamienna św. Benedykta późnobarokowa, koniec w. 18, na nowym cokole.

Lubomierz

Le

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

Oł. b. św. Benedykta, 1736

 

Rzeźba św. Benedykta, barok, w. 18;
Obraz Świętego w otoczeniu zakonników, olejny na płótnie, w. 18;
Obraz Świętego (?) opat, barok, w. 18;
Rzeźba Świętego, w 19;

Na frontonie kła figura św. Benedykta, kamienna 1729;

Jemielnica

Op

Kł par NMP i d. klasztor cystersów, w. 13/14, 18. 19, 20

W oł. b. ok. 1740, z rzeźbami

 

Obraz Śmierć św. Benedykta;

Obraz Świętego, 1 poł. w. 18 (na ścianie prezbiterium);
Obraz Świętego 2 poł. w. 18 (w przedsionku zakrystii);

Kielich w tradycjach gotyckich 1610, na stopie śś., św. Benedykt.
Graduał pocysterski rękopiśmienny z 1655 z inicjałami roślinnymi, z nich jeden z postacią św. Benedykta.

Koronowo

Pe

Kł par NMP, w. 14, 17, 19

Oł. gł. 4 ćw. w. 17, w zwieńczeniu
Oł. b. ok. 1700,
Stalle barokowe koniec w. 17,

 

rzeźba św. Benedykta Papieża w glorii;

obraz św. Benedykta;
z obrazem Świętego, spisującego regułę zakonną.

(z bramkami, kolumnami rzeźbami i obrazami)

(ujęte od strony nawy w boazerię, w której obrazy śś.)

Kościerzyna

Pe

Kł par Św. Trójcy, w. 20

Feretron z mosiężnymi, srebrzonymi ramami poł. w. 19

 

Obraz Adoracja Dzieciątka na monogramie IHS przez śś. Benedykta i Scholastykę, w sukienkach;

srebrnych (MB i Dzieciątka) z ok. 1756-66 oraz w mosiężnych, srebrzonych (święci) ok. poł. w. 19.

Sierpc

Kł NMP i klasztor benedyktynek, w. 15-16, 17-19, spalone w 1945, rekonstruowany w. 20

W zwieńczeniu oł. gł. z 1893-7,
W klasztorze:

 

Obraz św. Scholastyki i św. Benedykta w. 18;
Obraz śś. Benedykta i Scholastyki, w, 17-18; - Dwa obrazy Świętego, barok;

W 18 w. podawano, że jest tu bardzo stary ołtarz św. Benedykta „cześcią malowany, cześcią wsławiony, jest  wotum srebrne w serce robione”.

Lubiń k/ Kościana

Po

Kł par NMP i klasztor benedyktynów, w. 12-13, 15, 16/17, 18, 19, 20

Kaplica św. Benedykta, w. 18, polichromia w. 17 – W oł. rokokowym 1771, z rzeźbami

 

Apoteoza św. Benedykta;


Obraz św. Benedykta w rokokowej ramie;

W klasztorze: Obraz MBzD w otoczeniu aniołków, adorowana przez śś. Grzegorza i Benedykta, po poł. w. 17, (z klasztoru benedyktynek we Lwowie);
Obraz śś. Scholastyka i Benedykt, w. 18/19 o cechach ludowych;
Rzeźby: śś. Scholastyka i Benedykt, 1 poł. w. 18 (niegdyś przy oł. gł.);

Święciechowa

Po

Kł par św. Jakuba, w. 13-15, 16, 18, 20

W oł. b.  2 ćw. w. 18, z rzeźbami
w antepedium

 

Obraz św. Benedykta;

płaskorzeźba ze sceną legendy z życia św. Benedykta (?);

 

Sieciechów

Ra

Kł par św. Wawrzyńca, w. 18, 19

W nawie we wnękach ołtarze,

 

nad mensą obraz św. Benedykta w. 17, w sukience srebrnej 1696;

(niegdyś malowane iluzjonistycznie 1768, obecnie zamalowane)

Koprzywnica

Sa

Kł par św. Floriana, pocysterski, w. 13-16, 17, 18, 19, 20

Oł. gł. sprzed poł. w. 17 (1646), w polu bocznym
W oł. b. ok. poł. w. 18

 

Posąg św. Benedykta, nowy (w. 20);


obraz św. Benedykta;
Rzeźby: śś. Bernarda i Benedykta (?), ok. poł. w. 17;

W szczycie fasady i kruchty posągi, św. Benedykta, kamienny;


(zapewne z ołtarza głównego)

Sandomierz

Sa

Kł św. Michała Arch., i d. klasztor benedyktynek, obecnie Seminarium Diec., w. 17-18, 20

W oł. gł. z ok. 1693,
W oł. b. 1694

Ambona wykonana 1694-5; bogato rzeźbiona, z korpusem wspartym na pniu drzewa genealogicznego wyrastającego

 

Figura św. Benedykta (nowa);
Obraz św. Benedykta (?) w sukience haftowanej 2 poł. w. 18;
z leżącej postaci św. Benedykta;  wśród gałęzi oplatających całą ambonę figury Ojców Kościoła i śś. benedyktynów, w baldachimie św. benedyktyn i nad nim karmiący pisklęta pelikan.

Szczyt prezbiterium z posągami, św. Benedykta, kamienny, 1765-6;
(oł. w formie ram akantowych, bogato rzeźbionych)
Antepedium haft srebrno-złoty, z postaciami MB, śś. Benedykta i Scholastyki, z końca w. 17 lub pocz. w. 18;
Kazalnica z ok. 1770, zwrócona frontem ku ulicy. Po bokach na cokołach rzeźby śś. Benedykta i Scholastyki w. 20;

Mogielnica

Wa

Kł fil. Św. Trójcy, w. 17, 19

Oł. gł. 1 poł. w. 17, z uszakami, w których

 

Mal. przedstawienie św. Benedykta, przemalowane w. 18;

 

Henryków

Wr

Kł par NMP, w. 13-14, 17, 18, 20

Oł. gł. ok. 1684, z rzeźbami, obrazami
Oł. b., w zwieńczeniu
w polu środkowym

 

Rzeźba św. Benedykta;

Rzeźba Świętego;

Obraz Świętego, mal. M. Willmann.;

Obok obrazu MB w polu środkowym stoją duże figury śś.
(oł. drewno złocone, ok. 1700)

Trzebnica

Wr

Kł par śś. Bartłomieja i Jadwigi, w. 13, 17, 18, 20

Oł. b. Serca Bożego, po 1750, z rzeźbami
Oł. b. św. Benedykta, poł. w. 18, z rzeźbami, w nim
W kaplicy św. Jadwigi, ołtarz ok. 1730-40, z rzeźbami
Sarkofag św. Jadwigi, marmur, alabaster, 1680

 

Rzeźba św. Benedykta, drewno polichrom., złocone, rokoko, w. 18;
Obraz Śmierć św. Benedykta, olej na płótnie, późny barok, poł. w. 18;

Rzeźba św. Benedykta, drewno polichrom., złocone, późny barok, 1730-40;
Rzeźba św. Benedykta, stiukowa;

Relikwiarz w kształcie Krzyża z relikwiami Krzyża Św., św. Jadwigi, św. Benedykta, św. Bernarda i św. Franciszki Rzymskiej. Medaliony św. Jadwigi, św. Benedykta, św. Bernarda i św. Scholastyki. Srebro złocone, 19 kamieni, barok, 1783.;

powrót do strony głównej

BENON

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Żerniki

Gn

Kł par NMP, w. 15, 17, 19, 20

Oł. gł. 2 ćw. w. 17, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Benona, współczesny ołtarzowi (?),

 

Borzęciczki

Kl

Kł par św. Marcina, w. 17-18, 19, 20

Feretron z poł. w. 19, w nim

 

Obraz św. Benona, 1849, na desce;

na odwrociu MBzD, zapewne w. 16, przemalowany);

Golina

Kl

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 17, 20

Oł. b. z ok. poł. w. 17, z obrazami

 

Obraz św. Benona;

Dawny kult św. Benona.

Rębowo

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 16, 17-18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1620, w polach bocznych obrazy

 

Obraz św. Benona z czasów ołtarza;

(uzupełniany, z bramkami, rzeźbami, obrazami)

Bucz

Po

Kł par św. Barbary, w. 18, 20

Oł. b. ok. 1782, w polu środkowym

 

Obraz św. Benona pocz. w. 18, w sukience drewnianej;

Patrz rozdział 2.
Monstrancja barokowa z datą 1702, na glorii plakietki śś., m. in. św. Benon.
Zespół ok. 30 wotów z w. 17-19 związanych z kultem śś. Barbary i Benona: m. in.: z 2 poł. w. 17, ze św. Benonem i trzodą; - rokokowe ze św. Benonem, (cecha złotnika czynnego 1762-66)
W 19 w. obraz św. Benona był notowany jako cudowny.

Gostyń Stary

Po

Kł par św. Marcina, w. 14, 20

Oł. b. po 1804, pod zasuwą

 

Obraz św. Benona, w. 20;

Przy obrazie ok. 15 wot barokowych.
W nowej kapliczce przydrożnej rzeźba św. Benona barokowo - ludowa.

Kościan

Po

Kł par NMP, w. 14-15, 16, 18, 20

Oł. b. z 2 poł. w. 18,
Oł. b. jw., na zasuwie

 

Rzeźba św. Benona;
Obraz św. Benona;

(rokokowy z rzeźbami, obrazami)

Gostkowo

To

Kł par NMP, w. 13/14, 16, 19, 20

 

 

Rzeźba św. Benon (?), późnogotycka ok. 1500;

 

Warszawa

Wa

Kł św. Benona i klasztor redemptorystów, w. 17, 20

 

+

 

W 17 w. kościół bractwa św. Benona, dawny kult Świętego.

Siniarzewo

Kł par NMP, w. 20, parafia św. Jakuba

Feretron owalny, w tradycjach rokokowych, w nim

 

Obraz św. Benona 2 poł. w. 18;

 

Skęczniew

Kł par Św. Trójcy, w. 19

Oł. b. z rzeźbami barokowymi, w polu środkowym

 

Obraz św. Benona w. 19;

 

powrót do strony głównej

BERNARD

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Łęgowo

Gd

Kł par św. Mikołaja, w. 18, 19, 20

Oł. b. w. 18, w polu głównym

 

Obraz św. Bernard niosący Najświętszy Sakrament, barokowy ok. poł. w. 18, w sukience metalowej w. 19;
Rzeźba Chrystus ze św. Bernardem, barokowa ok. poł. w. 18;

(kolumnowy z uchami, rzeźbami)

Różyny

Gd

Kł par św. Wawrzyńca, w. 14-16, 18, 20

Oł. b. ok. 1720-30, w polu środkowym

 

Obraz św. Bernard z opactwem oliwskim w strefie dolnej, z datą 1746;

(zapewne pochodzący z katedry oliwskiej),

Rudy

Gl

Kł par NMP i d. klasztor cystersów, w. 13-17, 17/18, 18, 20

Polichromia 1725, w kaplicy NMP
W kaplicy Św. Krzyża z ok. 1780,
W oł. b. ok. 1780,

 

Scena Adoracji NMP przez św. Bernarda (na sklepieniu)
Adoracja św. Bernarda (na sklepieniu);

Obraz Adoracji św. Bernarda ok. 1684;

W fasadzie (w drugiej kondygnacji) były kamienne posągi śś. Michała Arch., i Bernarda z w. 18 – po remoncie w 1994-6 zdjęte.

Ląd

Gn

Kł par NMP i św. Mikołaja w. 14, 17-19, 20

W oł. b. z w. 18
Ambona 1735 z

 

Obrazy św. Bernarda, dwa, z 18 w.;
rzeźba św. Bernarda;

Patrz rozdział 2.

Kraków Mogiła

Kr

Kł św. Wacława i klasztor cystersów, bazylika Krzyża Św., w. 16, 18, 20

 

 

Obraz św. Bernard opat, mal. 1761, sygn.;
Obraz św. Bernard w. 16;

Od 1882 działało tu bractwo św. Bernarda.
W klasztorze 18 obrazów ze scenami z życia św. Bernarda w. 18, przemalowane 1 poł. w. 19

Krzeszów

Le

Kł par NMP, w. 18

W fasadzie kła
Oł. b., 1738-58, św. Bernarda

 

Rzeźba św. Bernarda, kamienna;
Obraz św. Bernard, 1743, sygn.;
Obraz Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Bernardem, 1754,

 

Jemielnica

Op

Kł par NMP i d. klasztor cystersów, w. 13/14, 18. 19, 20

W oł. gł. 1734, z rzeźbami
W oł. b. ok. 1740, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Bernarda;

Obraz Wizji św. Bernarda;

Obrazy: św. Bernard (na ścianie prezbiterium); Święty, ok. poł. w. 18; Święty 2 poł. w. 18;

Kielich w tradycjach gotyckich 1610, z plakietką Ukrzyżowania oraz na stopie śś., św. Bernard.


(ten ostatni obecnie w przedsionku zakrystii)

Godziszewo

Pe

Kł par św. Jana Nepomucena, w. 18

W oł. gł. 1764

 

Obraz Wizja św. Bernarda;

(z bramkami, bogato zdobiony)

Koronowo

Pe

Kł par NMP, w. 14-15, 16, 17, 20

Oł. gł. 4 ćw. w. 17, kolumnowy z bramkami, rzeźbami i obrazami
W oł. w kaplicy 2 poł. w. 18, z rzeźbami i obrazami
Stalle barokowe koniec w. 17, ujęte od strony nawy w boazerię, w której obrazy śś.

 

Obraz Adoracji NMP przez świętych i aniołów, ze śś. Janem Ew., i Bernardem na pierwszym planie, mal. 1647, sygn. (w zwieńczeniu);
Obraz św. Bernarda z Clairvaux;


obraz Chrystusa zstępującego z krzyża i obejmującego św. Bernarda;

10 dużych obrazów ze scenami dot. dziejów zakonu, ok. poł. w. 18, prymitywnych: Nadanie reguły zakonnej; Cud św. Placyda, alegoryczny z przedstawieniem zasług zakonu; NMP ofiarowywująca cystersom habit; Król korzący się przed św. Bernardem; Udzielenie sakry biskupiej świętemu cysterskiemu; Św. Bernard przed papieżem; Święty i margrabia austriacki Leopold;Nawrócenie księcia Akwitanii przez św. Bernarda; alegoryczny z NMP i zakonnikami.

Pelplin

Pe

Kł katedralny bazylika NMP, w. 14-16, 19, 20

 

 

Obraz św. Bernarda

Patrz rozdział 2.

Pogódki

Pe

Kł par śś. Piotra i Pawła, . 18, 19, 20

Chór muzyczny 1 poł. w. 18,
W oł. b. 3 ćw. w. 18

 

Mal. wizerunek św. Bernarda, na balustradzie;
Obraz św. Bernard z narzędziami Męki Pańskiej, 1 ćw. w. 17;

W Pogódce pierwszy kł wznoszą cystersi w 1258, rozebrany 1723 w związku z budową obecnego.

Skarszewy

Pe

Kł par św. Michała Arch., w. 14-15, 18, 19, 20

W oł. b. rokokowym

 

Rzeźbiona grupa Wizji św. Bernarda z Chrystusem Ukrzyżowanym i MB;

(p. z 1 ćw. w. 18, bogato zdobiony)

Obra

Po

Kł par św. Jakuba, w. 13-14, 16-17, 18, 20

 

 

 

Patrz rozdział 2.

Owińska

Po

Kł par św. Jana Chrzciciela d. cysterek, w. 13, 17/18, 19, 20

W oł. b. 1728-30

 

Obraz Wizji św. Bernarda;
Obraz Wizja św. Bernarda (?) 2 ćw. w. 18;

(w owalnej, dekoracyjnie giętej ramie0

Sulejów Podklasztorze

Ra

Kł św. Tomasza Kantuaryjskiego i d. klasztor cystersów, w, 13-15, 16-18, 19, 20

Oł. b. w prezbiterium, koniec w. 18,
Oł. b. z 1646, w nim

 

Obraz św. Bernarda otrzymującego pas od MB, ok. poł. w. 17;
Obraz św. Bernarda, z tegoż czasu, w sukience;

Dawny kult św. Bernarda.
(w bogatych rokokowych ramach)

Wąchock

Ra

Kł par św. Floriana i klasztor cystersów, w. 13, 17, 19, 20

W oł. gł. z 1894
Oł. b. po 1750, z rzeźbami i obrazami

W krużgankach

 

Obraz Matki Boskiej w otoczeniu śś. Bernarda i Floriana 1 poł. w. 18;
Obraz Matki Boskiej z św. Bernardem koniec w. 18 lub pocz. w. 19;
Dwa obrazy: św. Bernard z atrybutami Męki Pańskiej 1 poł. w. 17; z 1604 r.

(oł. neoromański)(drugi z herbem, oba odnawiane 1944);

Tyczyn

Rz

Kł par Św. Trójcy, w. 15, 18

 

 

 

Dawny kult św. Bernarda. W 17 w. była w Tyczynie kaplica, w której odprawiano nabożeństwa do św. Bernarda.

Koprzywnica

Sa

Kł par św. Floriana, pocysterski, w. 13-16, 17, 18, 19, 20

Oł. gł. sprzed poł. w. 17 (1646)
w polu środkowym


W oł. b. ok. poł. w. 18

 

Posąg św. Bernarda, nowy (w. 20);

Obraz Wniebowzięcia Maryi, sygn. 1645, z klęczącymi u dołu adorującymi postaciami śś. Bernarda i Floriana;
Rzeźba Bernarda z Clairvaux z 2 poł. w. 17;
Rzeźby: śś. Bernarda i Benedykta (?), ok. poł. w. 17;

W szczycie fasady i kruchty posągi, św. Bernarda, kamienny;
(odnowiony 1961, między postaciami śś. ozdobny kartusz z herbami opata Zbigniewa Ossolińskiego)


(zapewne z oł. gł.)

Bardo Śląskie

Sd

Oł. b. św. Bernarda,. 1869
Ambona, 1689, z rzeźbami śś.

 

Obraz św. Bernard, barok, 1711 (z pracowni M. Willmanna);
Rzeźba św. Bernarda;
Obraz Matka Boska wręczająca habit Św. Bernardowi, barok, 1730;

(drewno polichromowane, barok klasycyzujący)

Glinka

Wr

Kł par NMP i św. Eliasza, w. 17, 18, 20

Oł. b. św. Bernarda, w zwieńczeniu
w polu środkowym

 

Obraz św. Bernard, olejny na płótnie, barok, poł. w. 18;
Obraz  Widzenie św. Bernarda, olejny na płótnie, barok, poł. w. 18;

(ołtarz drewno, barok, poł. w. 18, z rzeźbami)

Henryków

Wr

Kł par NMP, w. 13-14, 17, 18, 20

 

 

 

Patrz rozdział 2.

Lubiąż

Wr

Kł par św. Walentego, w. 18

Oł. gł. 1 pol. w. 18, z rzeźbami, obrazami

 

Rzeźba św. Bernarda, polichromowana;
Obraz Śmierć św. Bernarda, olej / płótno, barok, w. 18;

 

Stary Henryków

Wr

Kł fil. św. Marcina

Przy oł. gł., poł. w. 18,
W oł. b. św. Bernarda, ok. poł. w. 18

 

Figura św. Bernarda;

Obraz św. Bernarda;

(na ścianach figury śś.)

(z rzeźbami śś.)

Trzebnica

Wr

Kł par śś. Bartłomieja i Jadwigi, w. 13, 17, 18, 20

W kaplicy św. Jadwigi, oł. ok. 1730-40, z rzeźbami
W oł. b. św. Bernarda, po 1740
Sarkofag św. Jadwigi, 1680

 

Obraz Madonna z Dzieciątkiem i św. Bernardem, olej na płótnie, w. 17/18;
Obraz Obłóczyny św. Bernarda, olej na płótnie, pocz. w. 18;
Rzeźba św. Bernarda;


Obraz Wizja św. Bernarda, olejny na płótnie, barok ok. poł. w. 18;
rzeźba św. Bernarda, stiuk, barok, 1679-80;

Relikwiarz w kształcie Krzyża z relikwiami Krzyża Św., śś., św. Bernarda. Medalion św. Bernarda, srebro złocone, 19 kamieni, barok, 1783.;(ołtarz drewno polichromowane, złocone, późny barok)
(z marmuru, alabastru i stiuku, z rzeźbami śś.)

powrót do strony głównej

BERNARDYN ZE SIENY

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Kraków

Kr

Kł św. Bernardyna ze Sieny i klasztor bernardynów

Oł. gł.
Oł. b., kolumnowy z figurami, obrazami

+

Posąg św. Bernardyna;
Obraz św. Bernardyna ze Sieny z 2 poł. w. 18, przemalowany;

Patrz rozdział 2.

Poznań

Po

Kł par św. Franciszka z Asyżu i klasztor bernardynów, w. 15, 17, 18, 20

Oł. gł. po 1950, w nim rzeźby barokowe 1778

 

Rzeźba św. Bernardyna;

W fasadzie nisze, w nich rzeźby śś., Bernardyna, ok. 1720, piaskowiec.
Pierwszy drewniany kł pw św. Bernardyna wzniesiony 1458, murowany pw Św. Krzyża i śś. Andrzeja, Franciszka z Asyżu i Bernardyna ze Sjeny 1471-3.

Sieraków Wielkopolski

Po

Kł par NMP i d. klasztor bernardynów, w. 17, 18, 19, 20

Stalle z 1641

 

Figura św. Bernardyna ze Sjeny;

Obraz św. Bernarda ze Sieny, sygn. 1638;

(nad gzymsem koronującym wysokie nastawy zwieńczone figurkami śś.)
(pochodzi z ołtarzyka przy transepcie, rozebranego w. 19)

Leżajsk

Pr

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w. 17, 19, 20

W oł. b. po 1757

 

Obraz Wizji św. Bernardyna ze Sieny, w tle zatwierdzenie reguły Braci Mniejszych;

Patrz rozdział 2.

Ratowo

Kł fil. św. Antoniego Padewskiego pobernardyński, obecnie siostry misjonarki Św. Rodziny, w. 18, 19, 20

Oł. gł. 1762, z rzeźbami, we wnękach pond bramkami

 

Rzeźba św. Bernarda ze Sieny;

(z bramkami bogato dekorowany)

Grybów

Ta

Kł par św. Katarzyny, w. 20

 

 

Obraz św. Bernardyna, w. 18;

Patrz rozdział 2.

Przecław

Ta

Kaplica św. Bernardyna ze Sieny, w. 19

W oł. gł.

+

Obraz św. Bernardyna ze Sieny 2 poł. w. 17;

Kł pw św. Bernardyna był w 1454 r. Pierwotna kaplica była w 18 w.

powrót do strony głównej

BŁAŻEJ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Częstochowa

Cz

Kł par śś. Andrzeja i Barbary oraz d. klasztor paulinów, 17, 18, 19/20, 20

Oł. b. w. 18, przerabiany, z kolumnami, rzeźbami

 

Rzeźba św. Błażeja;

 

Krasnosielc

Łż

Kł par św. Jana Kantego, w. 18, 20

Oł. b. 2 poł. w. 19, w polu środkowym

 

Obraz św. Błażej 4 ćw. w. 18;

 

Bogacica

Op

Kł par Św. Trójcy, w. 18/19, 20

Oł. gł. koniec w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Błażeja;

Ołtarz przeniesiony po sekularyzacji 1810 z kła franciszkanów w Namysłowie, odnawiany 1908-9 oraz 1943;

Kłodzko

Sd

Kł par NMP, w. 14, 17-18, 20

 

 

Rzeźba św. Błażej, naścienna, stiuk, barok, 1675;

 

Frombork

Wm

Kł katedralny, bazylika NMP i św. Andrzeja

Kaplica Salwatora (zw. Szembeka), polichromia mal. po 1735, w medalionach

 

Popiersia świętych, których relikwie zgromadzono w kaplicy – św. Błażeja;

(wzniesiona po 1740 jako oratorium relikwiowe)

powrót do strony głównej

BOGUMIŁ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwၡgi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Strzałków

Cz

Kł par NMP, w. 16, 18, 20

W oł. b.

 

Obraz św. Bogumiła, 1697;

 

Gniezno

Gn

Kł archikatedralny NMP,

Kaplica św. Bogumiła (d. kapitularz, przerobiony w. 20),

 

Obraz Pięciu Braci Męczenników wraz z błogosławionymi Radzymem i Bogumiłem, mal. 1777 wg obrazu z warsztatu Dolabelli z 1654;

Bł. Bogumił, obok św. Wojciecha i bł. Jolanty, jest patronem archidiecezji.

Poznań

Po

Kł par bł. Bogumiła, w. 20

 

+

 

Dawna kaplica cmentarna, rozbudowana 1975, na kł św. Bogumiła, par. erygowana 1984, przy ul. Bluszczowej.
Szczególny kult bł. Bogumiła. Bł. jest drugorzędnym patronem archidiecezji.

Nienaszów

Rz

Kł par NMP, w. 19

 

 

 

Relikwiarz gotycki w kształcie monstrancji, pozłacany.
Dawny kult bł. Bogumiła.

Janiszew

Kł par św. Jadwigi Śl., w. 20

 

 

 

W Koźminie (m. w parafii Janiszewskiej, 2 km od Janiszewa) istnieje tradycja, że urodził się tutaj bł. Bogumił, kult Błogosławionego trwa do dzisiaj. Kapliczka z figurą bł. Bogumiła

Sieradz Męka

Kł par św. Wojciecha, w. 17-18, 20

Ołtarz  boczny barokowy 1 poł. w. 18 z rzeźbami i obrazami
Feretron rokokowy, w nim

 

Obraz św. Bogumiła, 1760;obraz św. Bogumiła, ludowy;

 

Uniejów

Kł par NMP, w. 14-15, 17, 19, 20

Kaplica Bł. z 2 poł. w. 17

 

Obraz bł. Bogumiła, w. 17;
Sarkofag bł. Bogumiła;

Patrz rozdz. 2.

Frombork

Wm

Kł katedralny, bazylika NMP i św. Andrzeja

W oł. b. św. Tomasza, 2 ćw. w. 17, kolumnowy z rzeźbami, obrazami

 

Obraz MB z Dzieciątkiem oraz św. Wojciechem i bł. Bogumiłem, po poł. w. 17;

W 17 w. był ołtarz bł. Bogumiła fund. przez ks. M. Judyckiego, prokuratora kanonicznego.

powrót do strony głównej

BONAWENTURA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Węgrów

Dr

Kł par śś. Piotra z Alkantary i Antoniego oraz d. klasztor reformatów, w. 17-18, 19

Kaplica św. Bonawentury – w oł. z 2 ćw. w. 18

 

Obraz św. Bonawentury;

Obraz
Świętego (?), barokowo ludowy;

Polichromia w krużgankach, 1 poł. w. 18, przemalowana, w polach między spływami sklepień postaci śś. – postać św. Bonawentury;

Pakość

Gn

Kł par św. Bonawentury, w. 17, 18, 20

Oł. b. w prezbiterium po 1765, na zasuwie
Ambona po 1769, na baldachimie

+

Obraz św. Bonawentura;

Rzeźba św. Bonawentury;

Obraz MBzD adorowana przez śś., m.in. św. Bonawenturę, sygn. 1647;

Monstrancja pocz. w. 18, na stopie w medalionach: MBzD oraz śś. Franciszka, Bonawentury i Stanisława Kostki.

Kalisz

Kl

Kł par św. Stanisława i klasztor franciszkanów, w. 13-14, 16-18, 19, 20

Oł. b.z 2 pol. w. 18, z rzeźbami, w polu środkowym

 

Obraz św. Bonawentury 4 ćw. w. 18;

 

Kraków

Kr

Bazylika św. Bernarda ze Sieny i klasztor franciszkanów

Na parapecie chóru muzycznego

 

w płycinach mal. postacie  śś. -  św. Bonawentura;


Obraz Komunia św. Bonawentury, mal. przez Wojciecha Gutowskiego 1788;

Puszka z 1700, fund. Stefana Opatkowskiego, gwardiana krakowskiego, dekorowana motywem tzw. suchego akantu, na czarze plakietki z masy perłowej z postaciami śś. Franciszka, Antoniego Pad., Klary i Bonawentury – pokrywa z figurką Baranka w glorii wśród kłosów i winnej latorośli.
Sala św. Bonawentury, dawny refektarz zakonny.

Miedniewice

Ło

Kł par NMP i św. Józefa oraz d. klasztor reformatów, w. 17-18, 19, 20

Oł. b. ok. poł. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz św. Bonawentury, w. 18;

W klasztorze obraz  św. Bonawentury w. 18;

Poznań

Po

Kł św. Antoniego Padewskiego i klasztor franciszkanów, w. 17/18

W kaplicy św. Franciszka mal. ok. 1757

W oł. b. po 1755

 

Postać św. Bonawentury;
Święty i Tomasz z Akwinu; Cudowna komunia Świętego oraz Wizja Świętego; Obraz Wizja Świętego i Andrzeja de Comitibus, w. 17, szkoła włoska;

(w tamburze śś. franciszkańscy)
(w nawie na podłuczach arkad)

Sieraków Wielkopolski

Po

Kł par NMP i dawny klasztor bernardynów, w. 17, 18, 19, 20

Stalle z 1641

Oł. b. z 1629, w formie tryptyku, z rzeźbami w prześwitach bocznych
Oł. św. Antoniego 1730-1, z rzeźbami

 

Figura św. Bonawentury;

Obraz św. Bonawentury;Rzeźba św. Bonawentury;

(nad gzymsem koronującym wysokie nastawy zwieńczone figurkami śś.) (obraz w polu bocznym)

Leżajsk

Pr

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w. 17, 19, 20

Polichromia 1757,
Oł. gł. 1637
Ambona 2 ćw. w. 17
Stalle 1648, zaplecki z rzeźbami śś.
na parapecie chóru 1680-1729
W kaplicy św. Franciszka w oł. 2 ćw. w. 17

 

Postać św. Bonawentury;
Rzeźba
Świętego;
obraz
Świętego;
na konsoli rzeźba
Świętego;

rzeźba
Świętego;

rzeźba
Świętego;

(w polach między lunetami)
w zwieńczeniu
w arkadach mal.

W klasztorze: polichromia 1 poł. w. 18, z wierszowanymi napisami polskimi; na ścianie pd. św. Bonawentura;
Obrazy
Świętego (z Sokala), 1 poł. w. 18; i drugi (ze Zbaraża), 3 ćw. w. 18;

Stary Sącz

Ta

Kł Św. Trójcy i klasztor klarysek, w. 13-14, 17, 18 20

 

 

Obraz św. Bonawentura, w całej postaci;

(przypisywany Wawrzyńcowi Cieszyńskiemu 1617)

Barczewo

Wm

Kł św. Andrzeja, pofranciszkański, w. 14-16, 19, 20

 

 

 

Patrz rozdział 2.
Istniał tu kult Świętego, odpust gromadził wielotysięczne rzesze wiernych.

powrót do strony głównej

BRONISŁAWA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Kraków

Kr

Kł św. Norberta i klasztor saletynów

W kaplicy MB Saletyńskiej

 

Plakietka metalowa z bł. Bronisławą, rokokowa z 2 poł. w. 18;

(D. kł norbertanek) Dawny kult bł. Bronisławy.

Kraków

Kr

Kł śś. Augustyna i Jana Chrzciciela oraz klasztor norbertanek

W oł. b. z 1 poł. w. 18
na mensie

 

Obraz Wizja bł. Bronisławy, 1849, sygn.

późnoklasycystyczny brązowy relikwiarz bł. Bronisławy, 1840, z fund. ksieni Ewy Stobieckiej, w kształcie trumny zwieńczonej koroną, z orłem i h. Odrowąż.

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Kaplica bł. Bronisławy, Salwator

 

+

 

Patrz rozdział 2.
Dawny kult bł. Bronisławy, rozwinięty w 17 w. Powstała wówczas pieśń do Błogosławionej, a w 18 w. litania do Niej. Notowano uproszone za Jej przyczyną łaski.

Grodków

Op

Kł par św. Michała Arch., w. 13-15, 16, 17, 19

 

 

Obraz Bł. Bronisławy w. 18;

Bł. Bronisława jest patronką diecezji opolskiej.

Kamień Śląski

Op

Kł par św. Jacka, w. 17, 20

W neogotyckim oł. b.

 

Obraz Bł. Bronisławy;

Patrz rozdział 2.
Dawny, trwający do dziś, kult Błogosławionej.

Cyganowice

Ta

Kaplica w. 19

Oł. gł. klasycystyczny

 

Obraz bł. Bronisława, 1 poł. w. 19 (kopia obrazu starosądeckiego);

 

Lubcza

Ta

Kł par Serca PJ, w. 20

 

 

 

W 19 w. wielką czcią była otoczona bł. Bronisława, rozszerzenie kultu Bł. po jej beatyfikacji w 1839 r.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~