~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ŚWIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występujących świętych wybrano miejscowości, kościoły (przeglądając Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha:
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica poświęcona czci świętego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku są wota;
-         w kościele jest więcej niż jeden wizerunek świętego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

C

CECYLIA

Miejscowość

Diecezja

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Dębno

Kr

Kł św. Michała Arch., w. 15

Oł. b. barokowy

 

Św. Cecylia, ok. 1440;

(w oł. figury śś. Dziewic)

Kraków

Kr

Kł par Św. Krzyża

Oł. b. ok. 1650, w predelli

 

Obraz św. Cecylia 1650, wzorowany na miedziorycie Schelze Bolswerta wg obrazu Piotra Pawła Rubensa z 1633;

(ołtarz kolumnowy z rzeźbami, obrazami)

Krzemienica

Ło

Kł par św. Jakuba, w. 16

Oł. b. pocz. w. 17, z obrazami

 

Obraz św. Cecylii, w. 17;

 

Bąków

Op

Kł par NMP, w. 16, 20

Oł. gł. tryptyk, na skrzydle

 

Postać św. Cecylii;

(tryptyk NMP gotycki 2 poł. w. 14 rzeźbiony z mal. skrzydłami)

Nowe n/ Wisłą

Pe

Kaplica św. Jerzego, cmentarna, w. 14, 19

W oł. gł. z ok. 1700

 

Obraz św. Cecylii;

(w kształcie ramy z rzeźbami śś.)

Przasnysz

Kł par NMP, w. 15-16, 17, 18, 19

Kaplica św. Cecylii, 1485,

 

 

(istniała zapewne do odbudowy po pożarze 1670)

Białcz Stary

Po

Kł par W.  Świętych, w. 17-18, 19, 20

Polichromia ok. 1740

 

św. Cecylia wśród muzykujących aniołów;

(nad chórem muzycznym)

Wąchock

Ra

Kł par św. Floriana i klasztor cystersów, w. 13, 17

 

 

Obraz św. Cecylii, barokowy ok. poł. w. 17;

 

Janów Lubelski

Sa

Kł par św. Jana Chrzciciela i d. klasztor dominikanów, w. 17-18, 19, 20

Oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami i obrazami

 

Obraz św. Cecylii;

obraz MB ze śś. Cecylią i Katarzyną ukazujące się we śnie św. Dominikowi;

 

Warszawa

Wa

Kł św. Marcina, franciszkanek, w. 14/15, 17-18, 19, 20

Nad chórem muzycznym w 1907-10 wprawiono

 

Witraż z przedstawieniem św. Cecylii;

Bractwo św. Cecylii (1645) miało w kościele swój ołtarz lub kaplicę.

Czarne

Kł fil. św. Michała Arch., w. 18, 20

Feretron w. 18/19, w polu środkowym

 

Obraz św. Cecylii;

(z obrazami w polu środkowym i w tondach)

Świniary Duże

Wr

Kł fil. św. Bartłomieja, w. 18

Oł. gł. 1698, z rzeźbami,bramkami

 

Rzeźba św. Cecylii;

 

powrót do strony głównej

CZESŁAW

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Kraków

Kr

Bazylika Św. Trójcy i klasztor dominikanów

Polichromia 1619-25

Kaplica św. Tomasza, w. 15
Kaplica św. Róży z Limy

 

Bł. Czesław przed Matką Boską;
mal. postać bł. Czesława;
Obraz Bł. Czesław modlący się w czasie bitwy z Tatarami, w. 17, przemalowany;
w niszy ściany rzeźba bł. Czesława, zapewne 1 poł. w. 17;

(w lunetach, w zakrystii 1 poł. w. 18 w węgarach okien)
Ławka 1770 z h. Odrowąż Bł. Czesława;
Relikwiarze: - Bł. Czesława i innych świętych, późnobarokowy z pocz. w. 18;
 - drugi jw. z 1 poł. w. 19;

Kraków

Kr

Kł śś. Augustyna i Jana Chrzciciela oraz klasztor norbertanek

 

 

Obraz Drzewo zakonu norbertanów, pocz. w. 18, w rzeźbionej ramie rokokowej;

Relikwiarz bł. Czesława w kształcie trumienki z 1743.
(z parą fund. w habitach norbertańskich, wokół głów litery i h. Odrowąż)

Lublin

Lb

Kł bazylika św. Stanisława bpa, d. dominikanów, w. 14-15, 17, 18, 20

 

 

Obraz bł. Czesława, w. 17, Bł. klęczy w habicie z kulą ognistą nad głową i dwóch nawróconych Tatarów;

 

Kamień Śląski

Op

Kł par św. Jacka, w. 17, 20

W nowym oł. b.

 

Srebrna płaskorzeźba z początku 20 w.

Monstrancja regencyjna, na stopie św. Jacek i bł. Czesław Odrowąż.
Miejscowość uznawana według tradycji za miejsce urodzenia Błogosławionego.

Janów Lubelski

Sa

Kł par św. Jana Chrz. i d. klasztor dominikanów, w. 17-18, 19, 20

Oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba bł. Czesława;

 

Swory

Si

Kł Serca PJ i bł. Czesława, w. 20

 

+

 

Kult bł. Czesława, w odpuście bierze udział wiele tysięcy wiernych. Istnieje specjalna pieśń do bł. Czesława.

Wrocław

Wr

Kł archikatedralny św. Jana Chrzciciela,

Oł. w kaplicy św. Jadwigi 1713-24, z rzeźbami, w środku

 

Rzeźba bł. Czesława, drewno złocone, barok, w. 18
Obraz św. Jadwigi w towarzystwie św. Jacka i bł. Czesława, olej / płótno;

Bł. Czesław jest patronem Wrocławia.
Relikwiarz Bł. Czesława, srebro częściowo złocone, manieryzm, ok. 1615;

Wrocław

Wr

Kł par św. Wojciecha i klasztor dominikanów, w. 13-14, 15/16, 20

Kaplica bł. Czesława, 1711-30


w klasztorze

 

Konfesja bł. Czesława, marmur, stiuk, 1711-30;
Obraz Bł. Czesław uzdrawia dziecko, 1725, sygn.;
Obraz Bł. Czesław udziela chrztu św. jw.;
Obraz bł. Czesław ok. w. 17;

Patrz rozdział 2.
Tablica bł. Czesława, brąz, barok, 1742. W gablotach nowe wota.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~