~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

¦więci w Polsce i ich kult
w ¶wietle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ¦WIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występuj±cych ¶więtych wybrano miejscowo¶ci, ko¶cioły (przegl±daj±c Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha:
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica po¶więcona czci ¶więtego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku s± wota;
-         w ko¶ciele jest więcej niż jeden wizerunek ¶więtego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

D

DOMINIK

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Rudzica

Kł par ¶w. Jana Chrzciciela, w. 18/19, 20

W oł. b. w. 18/19, z rzeĽbami

 

Obraz MB z Dzieci±tkiem adorowanej przez ¶¶. Dominika i Klarę w. 19;

 

Knychówek

Dr

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 17, 18, 19, 20

W oł. b. z 2 ćw. w. 17

 

Obraz MB Różańcowej ze ¶w. Dominikiem;

(z uszakami, obrazami)

Ostrożany

Dr

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

Na belce tęczowej Grupa Ukrzyżowania
Feretron rokokowy 2 poł. w. 18, w nim

 

RzeĽba ¶w. Dominika (i Katarzyny), barokowo ludowa, w. 18;
PłaskorzeĽba MB Różańcowej ze ¶¶. Dominikiem i Katarzyn± Sieneńsk±;
Obraz MB Różańcowa ze ¶¶. Dominikiem i Katarzyn± Sieneńsk±, poł. w. 19;

(grupa zestawiona z krucyfiksu i figur z oł. b.)

Łęgowo

Gd

Kł par ¶w. Mikołaja, w. 15-18, 19, 20

W oł. b., w polu głównymFeretrony w. 19, w nich obrazy

 

Obraz Adoracja MB Różańcowej przez ¶w. Dominika oraz zakonników, z ko¶ciołem w Łęgowie w tle, ok. poł. w. 18, w sukience srebrnej z tegoż czasu, nad obrazem kartusz rokokowy;
MBzD adorowana przez ¶w. Dominika; oraz ¶w. Dominik;

(oł. zestawiony 1749 z elem. w. 17 i 1 poł. w. 18, kolumnowy z uchami, rzeĽbami i obrazami)

Boronów

Gl

Kł par NMP, w. 17, 19, 20

Oł. w kaplicy z 1 ćw. w. 17

 

Obraz ¶w. Dominika, w zwieńczeniu;

Obraz Matka Boska Różańcowa ze ¶w. Dominikiem, poniżej dusze czy¶ćcowe, barokowy w. 17/18;

(z hermami, obrazami)

Wi¶lica

Ki

Kł kolegiacki NMP, w. 12-13/14, 15, 17, 18, 19, 20

Oł. gł., na zasuwie

 

Obraz Matki Boskiej Różańcowej z ¶¶. Dominikiem i Katarzyn± Sieneńsk± w. 18;

(oł. z kamiennym, gotyckim antependium z w. 14/15)

Grabów n/ Prosn±

Kl

Kł NMP i d. klasztor franciszkanów, w. 17, 18, 19, 20

Oł. gł. 1751-2, z rzeĽbami, w polu ¶rodkowym

 

Obraz Matki Boskiej ¦nieżnej, adorowanej przez ¶¶. Franciszka i Dominika, barokowy;

 

Kobylin

Kl

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 16-17, 18, 20

W kaplicy oł. poł. w. 17, z rzeĽbami

 

Obraz MB Różańcowej z ¶¶. Dominikiem i Katarzyn± Sieneńsk±;

otoczony wieńcem 15 medalionów w obramieniach kartuszowych z główkami aniołków, z malowanymi na blasze scenami Tajemnic Różańca.

Krotoszyn

Kl

Kł par ¶w. Jana Chrzciciela, w. 16, 18, 19

W kaplicy ołtarz z 2 ćw. w. 17
w polu ¶rodkowym

 

RzeĽba ¶w. Dominika, nowsza;

obraz ¶w. Dominika klęcz±cego przed MBzD, 2 poł. w. 19;

 

Sulmierzyce

Kl

Kł par NMP, w. 19, 20

Oł. b. ok. 1640, z rzeĽbami, obrazami

 

RzeĽba ¶w. Dominika;

Monstrancja wieżyczkowa 2 ćw. w. 17, z figurkami dwu ¶¶. dominikańskich (?), Matki Boskiej, ¶w. Jana i aniołów z emblematami Męki Pańskiej.

Kraków

Kr

Kł NMP i klasztor dominikanek, tzw. „Na Gródku”

Oł. b. z 1634, kolumnowy z rzeĽbami, obrazami, w polu ¶rodkowym
Ambona w. 17
W kaplicy klauzurowej – w ołtarzu z ok. 1700

 

Obraz ¶w. Dominika, do 1970 z drewnian± polichromowan± sukienk±, odnawiany 1839 i 1970,

w zaplecku rzeĽba ¶w. Dominika;
Obraz MBzD adorowanej przez ¶¶. Dominika i Katarzynę de Ricci, (sukienka MB metalowa, trybowana)
Obrazy: MB ¦nieżna adorowana przez dominikanów i dominikanki, 1684; - MB Różańcowa ze ¶¶. Dominikiem i Katarzyn± Sieneńsk± oraz widokiem ko¶cioła i klasztoru dominikanek w tle, mal. 1838; - ¶w. Dominik z pocz. w. 19;

Relikwiarz ¶w. Dominika klasycystyczny z 1 poł. w. 19;

Sukienka drewniana, polichromowana, z obrazu ¶w. Dominika w oł. b., barokowa, zapewne z w. 17.

Dawny kult ¶w. Dominika.( sygn. Teodor Baltazar Stachowicz)

Kraków

Kr

Bazylika ¦w. Trójcy i klasztor dominikanów, ul. Stolarska

Kaplica ¶w. Dominika (zw. Myszkowskich) – Kaplica MB

 

Obraz ¶w. Dominika, barokowy, w metalowej sukience z 2 poł. w. 17; oraz obraz ¶w. Dominika z w. 20;
Obraz MB Różańcowa z ¶¶. Dominikiem i Katarzyn± Sieneńsk± 1886;

Patrz rozdział 2.


(kopia obrazu Sassoferrato z ko¶cioła S. Sabina w Rzymie)

Kraków Pleszów

Kr

Kł NMP i ¶w. Wincentego, 18/19

Oł. b. w formie tryptyku (po 1600)

 

Postać ¶w. Dominika;

(po¶rodku ¶w. Anna Samotrzeć, na skrzydle)

Czernięcin

Lb

Kł par ¶w. Katarzyny, w. 18, 19, 20

Oł. w kaplicy, 1 poł. w. 17

 

Obraz ¶w. Dominik, 1 poł. w. 17, przemalowany;

(oł. przerabiany w. 20)

Kumów

Lb

Kł par NMP, w. 19, 20

Oł. b. 2 ćw. w. 18, w polu ¶rodkowym

 

obraz MB Różańcowej z ¶¶. Dominikiem i Brygid± w. 17/18, sukienka regencyjnej z blachy srebrnej 2 ćw. w. 18

 

Turobin

Lb

Kł par ¶w. Dominika, w. 16, 17, 20

W oł. gł. z ok. 1623 tabernakulum poł. w. 18 z rzeĽbami

+

RzeĽba ¶w. Dominika;

Lokalny kult ¶w. Dominika.

Wiskitki

Ło

Kł par Wszystkich ¦więtych i ¶w. Stanisława bpa, w. 16-17, 18, 19, 20

Oł. b. ok. poł. w. 19, w polu ¶rodkowym

 

Obraz MB Różańcowej ze ¶¶. Dominikiem i Franciszkiem w. 18;

(przemalowany, w ramie rokokowej ok. poł. w. 18)

Czyżew

Łż

Kł par ¶¶. Piotra i Pawła, w. 19

Oł. b. z w. 19, w polu ¶rodkowym
na zasuwie

 

Matka Boska z Dzieci±tkiem oraz ¶¶. Dominik i Katarzyna;
obraz o tym samym temacie, barokowy po 1704 przed 1739;

(polichromowana płaskorzeĽba wyk. 1891, sygn.)
(fund. Stanisława Godlewskiego, starosty nurskiego, konserwowany 1891)

Długosiodło

Łż

Kł par NMP, w. 20

W nowym oł. b., w polu ¶rodkowym
na zasuwie

 

Obraz MB Różańcowej ze ¶¶. Katarzyn± Sieneńsk± i Dominikiem, mal. 1883, sygn.;
obraz MB ze ¶w. Dominikiem mal. ok. poł. w. 19;

 

Miastkowo

Łż

Kł par NMP, w. 19, 20

W oł. gł. 3 ćw. w. 18, z rzeĽbami

 

Obraz MB Różańcowej ze ¶¶. Dominikiem i Katarzyn± Sieneńsk±, przysłonięty drewnianymi złoconymi sukienkami koniec w. 19 (po 1895),

Obraz wyk. po 1895 w miejsce dawnego, względnie restaurowany 1909, przeniesiony z b. oł. poprzedniego kła drewnianego.

Wysokie Mazowieckie

Łż

Kł par ¶w. Jana Chrzciciela, w. 19

W neobarokowym oł. b.

 

Obraz MB Różańcowa ze ¶w. Dominikiem, 4 ćw. w. 19;

(w drewnianych złoconych sukienkach)

Nysa

Op

Kł par ¶w. Dominika i d. klasztor dominikanów, w. 18, 20

Polichromia w. 18, na sklepieniu i na ¶cianie nad ołtarzem

+

Sceny z życia ¶w. Dominika;

Patrz rozdział 2.

Racibórz

Op

Kł fil. ¶w. Jakuba, w. 14-15, 17, 18, 20

W kaplicy oł. 1659
W oł. b. po 1774

 

RzeĽba ¶w. Dominika;
Obraz ¶w. Dominika;

(po bokach nisze muszlowe z rzeĽbami)

Byszewo

Pe

Kł par ¦w. Trójcy, w. 15-17, 18

W oł. w kaplicy 2 poł. w. 18

 

rzeĽbiona grupa z MB Różańcow± i ¶¶. Dominikiem i Katarzyn± Sieneńsk±;

 

Godziszewo

Pe

Kł par ¶w. Jana Nepomucena, w. 18

Oł. b. ok. 1740, w polu ¶rodkowym

 

Obraz MB Różańcowa ze ¶w. Dominikiem, w. 20;

(z uchami, kolumnami)

Ko¶cierzyna

Pe

Kł par ¦w. Trójcy, w. 20

Feretron

 

MB Różańcowa ze ¶¶. Dominikiem i Franciszkiem z Asyżu (?), w. 18 czę¶ciowo przemalowany;

(sukienki srebrne MB i Dzieci±tka z ok. 1756-66 oraz sukienkami mosiężnymi, srebrzonymi (¶więci) ok. poł. w. 19)

Góra

Kł par ¶w. Jakuba, w. 19, 20

Oł. b. 2 ćw. w. 18, w polu ¶rodkowym

 

Obraz MB Różańcowej ze ¶w. Dominikiem w. 18, przemalowany;

(z ornamentami rokokowymi 3 ćw. w. 18)

Kuczbork

Kł par ¶w. Bartłomieja, w. 17, 18, 20

W oł. b. z 1 ćw. w. 18

 

Obraz MB Różańcowej ze ¶w. Dominikiem ok. poł. w. 19;

 

Serock

Kł par NMP, w. 16-17, 18, 20

Oł. b. rokokowy, w zwieńczeniu

Feretron ok. 1775

 

Obraz MB Różańcowej ze ¶w. Dominikiem i Katarzyn± ze Sieny 2 poł. w. 18, silnie przemalowany;
obraz z tegoż czasu MB Różańcowej ze ¶w. Dominikiem;

(z kolumnami, rzeĽbami)

Zielona

Kł par ¶w. Marcina, w. 20

W nowym oł. gł. w polu ¶rodkowym

 

Obraz MB Różańcowej ze ¶¶. Dominikiem i Katarzyn± Sieneńsk± w. 18;

(MB i Dzieci±tko w sukienkach i koronach z blachy srebrnej pozłacanej w. 18)

Żuromin

Kł par ¶w. Antoniego Padewskiego poreformacki, w. 18, 20

W oł. b. z 4 ćw. w. 18, kolumnowym z rzeĽbami

 

Obraz MB Szkaplerznej ze ¶¶. Dominikiem i Katarzyn± Sieneńsk± 2 poł. w. 18;

 

Czacz

Po

Kł par ¶w. Michała Arch., w. 14-15, 17, 18, 19, 20

Oł. b. fund. 1798, kolumnowy, w polu ¶rodkowym

 

Obraz Matki Boskiej Różańcowej ze ¶¶. Dominikiem i Katarzyn± Sieneńsk±, neorenesansowy z ok. poł. w. 19;

 

Grodzisk Wielkopolski

Po

Kł par ¶w. Jadwigi, w. 15-16, 17, 19, 20

Oł. b. 3 ćw. w. 18, z rzeĽbami,
w polu ¶rodkowym

 

RzeĽba ¶w. Dominika;

obraz MB Różańcowej ze ¶¶. Dominikiem i Mikołajem;(sygn., mal ok. 1640-50, odnowiony 1930)

¦roda Wielkopolska

Po

Kł par NMP, kolegiata, w. 15-16, 17, 19, 20

Oł. b. z w. 18, z rzeĽbami, w nim

 

Obraz Matki Boskiej Różańcowej ze ¶w. Dominikiem, zapewne 2 poł. w. 17;

(przemalowany)

Brzozów

Pr

Kł par Przemienienia Pańskiego, w. 17, 18, 19, 20

Ołtarz w kaplicy 1677, kolumnowy z rzeĽbami
 
Feretron z ok. poł. w. 19, w nim

 

na zasuwie obraz MB Różańcowej ze ¶w. Dominikiem 2 poł. w. 18;
antepedium ok. 1700płaskorzeĽbione z ¶¶. Franciszkiem i Dominikiem;
Obraz dwustronny MB Różańcowej ze ¶w. Dominikiem i MB w otoczeniu Tajemnic Różańca,;

(u szczytu oł. płaskorzeĽbione obramienie w postaci Drzewa Jessego z rzeĽbami ¶¶. Dominika i Katarzyny Sieneńskiej oraz MB z Dzieci±tkiem)

(sygn. mal. wg sztychu z Zakładu Karola Mayera w Norymberdze)

Domaradz

Pr

Kł par ¶w. Mikołaja, w. 15/16, 18, 19, 20

W oł. b. z 1682, kolumnowym

 

Obraz MB Różańcowej ze ¶w. Dominikiem, barokowy w. 18;

 

Leżajsk

Pr

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w. 17, 18, 19, 20

Polichromia w nawie


W kruchcie, z 1758, na sklepieniu
Oł. gł. z 1637, z kolumnami między którymi w niszach rzeĽby
Chór 1689, na parapecie

 

Adoracja Chrystusa i Matki Boskiej przez ¶¶. Franciszka i Dominika z tarcz± herbow±:;
Spotkanie ¶¶. Franciszka, Dominika i Bernardyna;
RzeĽba ¶w. Dominika;rzeĽba ¶w. Dominika;

(dwukrotnie powtórzony Orzeł polski, Pogoń oraz herb Augusta III Sasa; mal. Stanisław Stroiński 1758, potwierdzone archiwalnie)


(oł. z bramkami, obej¶ciem)


(z pilastrami i kolumnami, w niszach i polach rzeĽby ¶¶.)

Janów Lubelski

Sa

Kł par ¶w. Jana Chrzciciela d. dominikanów, w. 17-18, 19, 20

 

 

16 obrazów z przedstawieniem scen z historii zakonu dominikańskiego i ¶więtych dominikańskich, z w. 18;

Patrz rozdział 2.

(w tym 9 ze ¶w. Dominikiem)

Klimontów

Sa

Kł NMP i ¶w. Jacka oraz d. klasztor dominikanów, w. 17, 18, 20

Oł. b. NMP z 1780-1, z rzeĽbami
Ambona ok. 1780,

Stalle 2 ćw. w. 17, w zapleckach

 

RzeĽba ¶w. Dominika;

na ażurowym baldachimie rzeĽba ¶w. Dominika;
cykl obrazów przedstawiaj±cych cuda ¶¶. Dominika i Jacka;

Monstrancja póĽnobarokowa 1 poł. w. 18, z figurk± ¶w. Dominika na nodusie.

Staszów

Sa

Kł par ¶w. Bartłomieja, w. 15, 17, 19

Oł.w kaplicy z rzeĽbami ¶¶
w polu ¶rodkowym

 

RzeĽba ¶w. Dominika;

obraz MB Różańcowa adorowana przez ¶¶. Dominika i Różę oraz dostojników duchownych i ¶wieckich, poł. w. 17;

(oł. rokokowy ok. 1770-80)

(w sukienkach z w. 18)

Górzno

Si

Kł par ¶w. Jana Chrzciciela, w. 18, 20

 

 

Obraz MB Różańcowej ze ¶w. Dominikiem i Katarzyn± Sieneńsk±, w sukience z blachy srebrnej pozłacanej w. 18;

(zapewne w. 18, gruntownie przemalowany)

Przecław

Ta

Kł par NMP, w. 19, 20

Oł. b. 1890, w polu ¶rodkowym

 

Obraz MB Różańcowej ze ¶¶. Dominikiem i Katarzyn±, w. 17, przemalowany;

(miał sukienk± srebrn±, zrabowan± 1794 przez Austriaków, było setki wotów)

Chełmno

To

Kł archiprezbiterialny bazylika NMP, w. 13-14, 16, 17-19, 20

Stalle 1 poł. w. 18,
Feretron barokowo ludowy, w nim

 

Mal. postać ¶w. Dominika;
obrazy ¶¶. Dominika i Barbary;

Obraz MB Różańcowa z ¶¶. Dominikiem i Katarzyn± Sieneńsk±, 2 poł. w. 18;
RzeĽba ¶w. Dominika 2 poł. w. 18;

(na zapleckach mal. postacie ¶¶.)
Feretron
Bractwa Rybackiego, z pocz. w. 19.

Sieradz

Kł ¶w. Stanisława i d. klasztor dominikanów, obecnie urszulanek, w. 13-14, 17, 18, 19, 20

Oł. b. pocz. w. 18, z rzeĽbami i obrazami
Oł. b. MB, jw.

 

Obraz ¶w. Dominika w sukience z w. 18;
Spotkanie ¶w. Dominika i Franciszka;
rzeĽba ¶w. Dominika;

 

Bisztynek

Wm

Kł par ¶w. Macieja, w. 15-16, 18, 19

W oł. b. 1772, z rzeĽbami aniołów

 

Obraz MB Różańcowej ze ¶w. Dominikiem;

 

Jeziorany

Wm

Kł par ¶w. Bartłomieja, w. 14, 20

W oł. b. z pocz. w. 18
przy uszakach

 

Obraz MB Różańcowej ze ¶w. Dominikiem i Katarzyn± Sieneńsk±;
rzeĽba ¶w. Dominika;

 

Olsztyn

Wm

Kł konkatedralny ¶w. Jakuba, w. 14, 16, 17-18, 19, 20

W kaplicy chrzcielnej, w barokowej ramie

 

Obraz z w. 18 MB Różańcowej w srebrnej sukience, w otoczeniu ¶¶. Katarzyny Sieneńskiej i Dominika;

 

Siciny

Wr

Kł par ¶w. Marcina , w. 18

Oł. b. z w. 18, w polu głównym

 

Obraz MB adorowana przez ¶w. Dominika i ¶w. Różę z Limy;

 

Strzelin

Wr

Kł par ¦w. Krzyża, w. 15, 17, 20

Oł. b. 1716, w polu ¶rodkowym

 

Obraz MB wręczaj±cej ¶w. Dominikowi różaniec, olejny na płótnie;

(nad obrazem kartusz herbowy)

Horodło

ZL

Kł par NMP i ¶w. Jacka oraz dawny klasztor dominikanów, w. 18, 20

Oł. b. po poł. w. 18, z obrazami
Feretron, w rokokowych ramach

 

Obraz ¶w. Dominika, barokowy
w zwieńczeniu;
Obraz Adoracji Dzieci±tka Jezus przez ¶¶. Dominika i Scholastykę;

 


powrót do strony głównej

DOROTA

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Winna Po¶więtna

Dr

Kł par ¶w. Doroty, w. 17, 18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1750, w zwieńczeniu

+

Obraz ¶w. Doroty, prymitywny, barokowy w. 18 (w tondzie);
Obraz z przedstawieniem Tronu Łaski i ¶w. Doroty, barokowy w poł. w. 17 (?);

(kolumnowy z uszakami, rzeĽbami)

(z niezachowanego feretronu, konserwowany 1981)

Duszno

Gn

Kł par ¶w. Doroty, w. 19

Oł. gł. ok. 1730, w zwieńczeniu
Oł. b. koniec w. 18, w polu ¶rodkowym

+

Obraz ¶w. Doroty (?), silnie przemalowany;
Obraz Męczeństwo ¶w. Doroty, ok. poł. w. 19;

(przekształcony w. 18, z rzeĽbami)

Rogowo

Gn

Kł par ¶w. Doroty, w. 1, 20

Oł. b. 1 ćw. w. 17, w polu ¶rodkowym

+

Obraz ¶w. Doroty, 2 poł. w. 19, w typie malarstwa Nazareńczyków;

(bez kolumn z uszakami niszowymi, w których rzeĽby)

Cudzynowice

Ki

Kł par Wszystkich ¦więtych, w. 18-19, 20

Oł. b. z gotyckimi rzeĽbami ¶¶.

 

RzeĽba ¶w. Doroty, 2 poł. w. 15;

 

Dębno

Kr

Kł par ¶w. Michała Arch., w. 15-16, 18-19, 20

Oł. b., barok z gotyckimi figurami ¶¶.

 

Figura ¶w. Doroty z ok. 1440 r.

 

Kraków

Kr

Kł ¶w. Marka, rektoralny

Ołtarze boczne, antepedium, obrazy

 

Obrazy: ¶w. Dorota, na desce w. 18; Apoteoza ¦więtej, sygn. 1849; ¦więtej, pocz. w. 18, zapewne z ołtarza;

Patrz rozdział 2.
Dawny, istniej±cy w 18 wieku kult ¶w. Doroty.

Kraków

Kr

Kł ¶w. Idziego, ul. Grodzka

Oł. gł. pocz. w. 17 o schemacie tryptyku, z pos±żkami ¶¶.
Stalle 1629, w niszach pos±żki ¶¶.

 

Pos±żek ¶w. Doroty;Pos±żek ¦więtej;

Stalle przy prezbiterium zmontowane w 1629 głównie z czę¶ci nagrobka ¶w. Jacka z jego kaplicy przy kle dominikanów w Krakowie, i z innych elem. architektoniczno rzeĽbiarskich z w. 16/17, wyk. z marmurów, piaskowca, kamienia pińczowskiego i alabastru.

Piotrków Trybunalski

Łd

Kł ¶¶. Jacka i Doroty, w. 14-16, 17, 19

Oł. gł. 2 poł. w. 18, w polu ¶rodkowym

+

Obraz ¶w. Doroty 1793;

 

Fałkowice

Op

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 19

W neogotyckim oł. gł. rzeĽby ¶¶.

 

RzeĽba ¶w. Doroty, barokowa ok. poł. w. 18;
Obraz ¶w. Dorota, w. 16/17, mal. na desce, pierwotnie zapewne stanowił kwaterę skrzydła tryptyku;

(rzeĽba Madonny gotycka, póĽnogotyckie i barokowe rzeĽby ¶¶.)

(z obrazami ¶¶. Jadwigi, Katarzyny i Barbary – wszystkie 4 na plebanii)

Olesno

Op

Kł ¶w. Anny, odpustowy, w. 16-17, 18, 20

Oł. b. 1 ćw. w. 17, na gzymsie hermy ¶¶.
Oł. b. w. 16, w dolnej czę¶ci

 

Herma ¶w. Doroty, pocz. w. 16, zapewne z predelli tryptyku w oł. gł.;
PłaskorzeĽba ¶w. Dorota, 1 poł. w. 16;

(kolumnowy z rzeĽbami)

Poznań

Po

Kł archikatedralny bazylika ¶¶. Piotra i Pawła

W oł. gł. 1512, w awersach skrzydeł wewn. 4 kwatery z rzeĽbami ¶¶.
Na parapecie chóru rzeĽby ¶¶.
Kaplica ¶w. Doroty fund. przed 1399 obecnie MB i ¶¶. Aniołów

 

RzeĽba ¶w. Doroty;¦więtej, póĽnogotycka ok. 1500 (ze zbiorów Muzeum ArchiDiec.lnego);

Ołtarz pentaptyk ukończony 1512 prawdopodobnie we Wrocławiu, w warsztacie rzeĽbiarskim Mistrza ołtarza z Góry ¦l±skiej i malarskim Mistrza Pasji z Góry ¦l±skiej, dla kła par pw. ¦w. Katarzyny w Górze ¦l±skiej, nabyty 1952 dla katedry poznańskiej

(w czasie przebudowy w 1650-4 poł±czona z drug± kaplic±)

Petrykozy

Ra

Kł par ¶w. Doroty, w. 18, 20

Oł. b. w. 18, z obrazami

+

Obraz ¶w. Dorota;
RzeĽba ¦więtej, gotycka ok. 1430;
RzeĽba ¦więtej, barokowa w. 18;


(na barokowej podstawie)

Wolanów

Ra

Kł par ¶¶. Doroty i Jana Ew., w. 18, 19

Oł. gł. 2 poł. w. 18, w zwieńczeniu

+

Obraz ¶w. Doroty;

 

Zachorzów

Ra

Kaplica ¶w. Izydora, w. 18

W kaplicy oł. z w. 18, w ¶rodku

 

Obraz ¶w. Doroty, sygn. 1789;

Obraz ¶w. Doroty, koniec w. 18;

 

Będzin Grodziec

So

Kł fil. ¶w. Doroty, w. 17, 19, 20

 

+

 

Patrz rozdział 2.
Kult ¶w. Doroty. „Na Dorotkę”, mimo zimy, przychodzi wiele ludzi.

Wrocław

Wr

Kł par NMP, „Na Piasku”, w. 14-15, 20

Tryptyk gotycki, na awersie skrzydła
Tryptyk gotycki, na skrzydle
Tryptyk gotycki, na skrzydle

 

Mal. postać ¶w. Doroty;

RzeĽba ¦więtej;

Mal. postać ¦więtej;

(z pocz. w. 16, rzeĽbiony, awersy skrzydeł mal.)
(z ok. 1400, rzeĽbiony)

(z pocz. w. 16, rzeĽbiony, skrzydła obustronnie mal.)

Wrocław

Wr

Kł par ¶¶. Stanisława, Doroty i Wacława, w. 14-15, 20

W oł. gł. z w. 18

+

Obraz Męczeństwo ¶w. Doroty;

Patrz rozdział 2.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~