~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ŚWIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występujących świętych wybrano miejscowości, kościoły (przeglądając Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha :
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica poświęcona czci świętego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku są wota;
-         w kościele jest więcej niż jeden wizerunek świętego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

F

FELICJAN

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Pakość

Gn

Kł par św. Bonawentury i klasztor franciszkanów, w. 17-18, 20

Oł. gł. 1780 oddzielający chór zakonny, z rzeźbami

 

na ołtarzu dwa relikwiarze rokokowe śś. Felicjana i Kandydy;

 

Brzozów

Pr

Kł par, kolegiata Przemienienia Pańskiego, w. 17-18, 19, 20

Oł. gł. 1688-1701, kolumnowy z rzeź-bami, obrazami

 

Relikwiarz w kształcie trumienki z 1688, z relikwiami śś. Felicjana i Leliusza;

(na cokole ołtarza 8 relikwiarzy)

powrót do strony głównej

FELIKS Z CANTALICE

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Kraków

Kr

Kł NMP i klasztor kapucynów, w. 18, 20

W oł. b. z ok. poł. w. 18

 

Rzeźba św. Feliksa z Cantalici w. 20 (w miejsce poprzedniej z 1 poł. w. 19);

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Kł NMP i klasztor felicjanek, w. 19

W klasztorze

 

Obrazy św. Feliksa z Cantalice: dwa z 18 w.; i jeden z w. 19;

Patrz rozdział 2.

Lubartów

Lb

Kł św. Wawrzyńca, rektoralny, i klasztor kapucynów, w. 18, 19, 20

Oł. b. ok. poł. w. 18, w zwieńczeniu
W klasztorze

 

Obraz św. Feliks z Cantalicio;

obraz św. Feliks z Cantalicio w. 18;

 

Łomża

Łż

Kł NMP i klasztor kapucynów, w. 18, 19

Oł. b. z 1790-94, z pilastrami, w nim

 

Obraz św. Feliksa z Cantalicio
Obraz św. Feliks z Cantalicio, 2 poł. w. 19;

(oł. pierwotnie z obrazem św. Feliksa sprzed 1771, sygn., wymienionym 1844 na nowy);

Prószków

Op

Kł par św. Jerzego, w. 17, 19, 20

W nawie na konsolach rzeźby

 

Rzeźba św. Feliksa z Cantalicio, ok. poł. w. 18;

 

Poznań

Po

Kł św. Antoniego Padewskiego i klasztor franciszkanów, w. 17, 18

W kaplicy św. Franciszka

 

Postać św. Feliksa z Cantalicio;

polichromia ok. 1757, na podniebiu

Sędziszów Małopolski

Rz

Kł św. Antoniego i klasztor kapucynów, w. 18, 19, 20

Oł. w kaplicy ok. poł. w. 18, w polu środkowym
W klasztorze

 

Obraz św. Feliksa z Cantalice ok. poł. w. 18, przemalowany;

Ryciny oprawne 1 poł. w. 18– św. Feliks z Cantalice;

Ryciny z przedstawieniem świętych i błogosławionych franciszkańskich i kapucyńskich

Rywałd Królewski

To

Kł NMP i św. Sebastiana oraz klasztor kapucynów, w. 17-18, 19, 20

Oł. b. w. 18/19, w polu środkowym

 

Obraz św. Feliksa z Cantalicio, barokowy (przypisywany Szymonowi Czechowiczowi);

 

Warszawa Marysin Wawerski

WP

Kł par św. Feliksa z Cantalico

 

+

 

 

powrót do strony głównej

FILIP, FILIP I JAKUB

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Wąwelno

Bd

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 18, 19, 20

Oł. rokokowy w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźby śś. Filipa i Jakuba;

Do niedawna kościół był pw świętych Filipa, Jakuba i Marii Magdaleny.

Mrzygłód

Cz

Kł par NMP, w. 17, 19 20

Oł. b. 1782, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Filipa;

 

Syców

Kl

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 15, 19, 20

W oł. gł. neogotyckim pentaptyk, w predelli

 

Płaskorzeźby śś. Filipa i Jakuba;

(pentaptyk 1914-15, rzeźbiony, rewersy skrzydeł malowane)

Kraków

Kr

Kł śś. Katarzyny i Małgorzaty i klasztor augustianów

 

 

Obraz św. Filipa 1 poł. w. 17 (z cyklu przedstawiającego apostołów w półpostaci z wersetami z Credo);

 

Mystków

Ta

Kł par śś. Filipa i Jakuba, w. 20

W nowym oł. gł., na zasuwie

 

Obraz śś. Filipa i Jakuba;

 

Chełmno

To

Kł fil. Św. Ducha, w. 13-14, 17, 20

 

 

Obraz śś. Jakub i Filip, w. 18 rokokowy;

Obrazy z kła podominikańskiego, przedstawiają świętych, z atrybutami i scenami alegorycznymi.

Chełmno

To

Kł archiprezbiterialny bazylika NMP, w. 13-14, 16, 17, 18, 19, 20

Na filarach od strony nawy gł. oraz na półfilarach stiukowe rzeźby Ap.

 

Rzeźba św. Filipa, gotycka ustawiona na konsoli, ponad rzeźbą wieloboczny baldachim;

(z których 10 rzeźb gotyckich ok. 1330-40)

Chełmża

To

Kł kolegiacki Św. Trójcy, pokatedralny, w. 13-14, 15, 16, 17-18, 20

Oł. b. 3 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźby śś. Jakuba i Filipa;

 

Krosno

Wm

Kł Nawiedzenia NMP, w. 18, 20

Oł. gł. 1725-6, z rzeźbami Ap.

 

Rzeźba św. Filipa;

(w górnej kondygnacji)

Orneta

Wm

Kł par św. Jana Ew., w. 14-15, 16, 18, 19, 20

Oł. gł. 1744, w środkowej kondygnacji

 

Rzeźba św. Filipa;

 

Tłokowo

Wm

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 14/15-16, 17-18, 20

 

 

Obraz św. Filipa, barokowy z w. 17/18;

 

Wilczków

Wr

Kł fil. NMP, w. 14-15, 19, 20

Rzeźby z tryptyku, gotyckie ok. 1470:

 

Śś. Filip i Jakub;

(drewno polichromowane)

Wrocław

Wr

Kł śś. Piotra i Pawła, rektorski, w. 14, 17, 20

Oł. gł. tryptyk Opłakiwania, ok. 1480, na skrzydle

 

Postać św. Filipa;

Tryptyk rzeźbiony, skrzydła mal.

powrót do strony głównej

FILIP NERI

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Biechowo

Gn

Kł par NMP i d. klasztor filipinów, w. 18

Oł. gł. w. 18, z rzeźbami
Oł. b., jw., w polu środkowym

 

Rzeźba św. Filipa Nereusza;

Obraz Adoracji MB przez św. Filipa Nereusza;

 

Łopienno

Gn

Kł par NMP, w. 17, 19, 20

Oł. b. ok. 1680, w polu środkowym

 

Obraz MB ukazującej się św. Filipowi Nereuszowi, kopia z Guido Reniego, zapewne włoska, 2 poł. w. 17;

 

Pogorzela

Kl

Kł par św. Michała Arch., w. 17/18, 19, 20

Oł. b. ok. 1750, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Filipa Nereusza;

 

Kraków

Kr

Kł NMP, bazylika Mariacka

Oł. w nawie głównej z 1743 z czarnego marmuru, kolumnowy, w polu środkowym

 

Obraz Wizja św. Filipa Nereusza mal. przez Giambattistę Pittoniego w 1740-50;

Relikwiarze: 1. W kształcie monstrancji gotycki z 2 tercji w. 15, z relikwiami św. Filipa Nereusza, z Chrystusem Bolesnym na tle symboli Męki Pańskiej i napisem dewocyjnym na puszce. 2. Z 1736, dar Magistratu krakowskiego, z h. m. Krakowa na stopie.

Gostyń

Po

Kł bazylika NMP i św. Filipa Nereusza, filipinów, w. 16-17, 18, 19, 20

W oł. b. w prezbiterium

+

Obraz św. Filipa mal. 1868, sygn.;

Patrz rozdział 2.

Wierzenica

Po

Kł par św. Mikołaja, w. 17-18, 19, 20

W zwieńczeniu oł. b. z ok. 1630-40
Oł. b. jw., w polu środkowym

 

Obraz św. Filipa Nereusza;

Obraz Wizja św. Filipa Neri wg Guido Reniego;

 

Studzianna

Ra

Kł par bazylika śś. Filipa Nereusza i Jana Chrzciciela filipinów, w. 17-18, 20

W oł. b. z 2 ćw. w. 18

+

Obraz św. Filipa Nereusza, kopia w. 18 z Guido Reniego;

Patrz rozdział 2.

Frombork

Wm

Kł katedralny, bazylika NMP

W oł. b. św. Bartłomieja, 1632, z rzeźbami, obrazami

 

Obraz św. Filip Neri z Duchem Świętym w postaci gołębicy, NMP i św. Józefem, 1 ćw. w. 18;

(obraz św. Filipa fund. przed 1725 i zapewne przywieziony z Włoch)

powrót do strony głównej

FILOMENA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Kobyłka

WP

Kaplica św. Filomeny, cmentarna w. 19

Oł. gł. z 1893, w polu środkowym

+

Obraz św. Filomeny, 1 poł. w. 19;

 

Chrząstawa Wielka

Wr

Kł par NMP, w. 19, 20

Oł. b. 2 poł. w. 19, w polu środkowym

 

Obraz św. Filomeny, olejny na płótnie;

 

Gniechowice

Wr

Kł par św. Filomeny, w. 15, 19, 20

Oł. gł. 1853, z rzeźbami, w polu środkowym

+

Obraz św. Filomeny, sygn., olejny na płótnie;

Patrz rozdział 2.

powrót do strony głównej

FLORIAN

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Goniądz

Bi

Kaplica św. Floriana, w. 16

 

+

Rzeźba w. 19;

W dzień św. Floriana odprawiana jest Msza św. dla strażaków.

Skoczów

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 16, 18, 19, 20

Oł. b. pocz. w. 19, w polu środkowym

 

Obraz św. Floriana z widokiem Skoczowa 2 poł. w. 17;

 

Skarżyce

Cz

Kł par Św. Trójcy i św. Floriana, w. 16-17, 18, 20

W oł. b. koniec w. 18

+

Obraz św. Floriana w. 18/19, przemalowany;

 

Sterdyń

Dr

Kł par św. Anny, w. 18/19, 20

W oł. b. 4 ćw. w. 18

Oł. b. jw., z rzeźbami

 

Obraz Chrystusa Ukrzyżowanego ze śś. Florianem i Walentym;
Rzeźba św. Floriana;

(obraz barokowo - ludowy, gruntownie przemalowany)
W murowanej kapliczce przydrożnej rzeźba św. Floriana z końca w. 18.

Bycina

Gl

Kł fil. Św. Trójcy, w. 20

 

 

 

Rzeźba św. Floriana z modelem płonącego zamku w Bycinie, na postumencie, w kartuszu napis fundacyjny.

Dziergowice

Gl

Kł par św. Anny, w. 20

 

 

 

Od wielkiego pożaru wsi w 1903 r., corocznie w dzień św. Floriana odbywają się wotywne procesje pokutne.

Wożniki

Gl

Kapliczka św. Floriana, w. 19

 

+

Rzeźba św. Floriana, ludowa;

Kapliczka położona poza miastem, na „Górze św. Floriana”. Kult św. Floriana.

Łekno

Gn

Kł par śś Piotra i Pawła, w. 16, 18, 19

Oł. gł. 1 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Floriana 1 ćw. w. 17;

 

Żnin

Gn

Kł par św. Floriana, w. 15, 16-18, 19, 20

W oł. gł. z 1795
Chrzcielnica mosiężna, puklowana
Feretron rokokowy, w nim

+

Obraz św. Floriana;
rzeźba
Świętego z końca w. 18;

płaskorzeźba św. Floriana, polichromowana;

Relikwiarz św. Floriana 1824, w tradycjach barokowych.

Szydłów

Ki

Kł par św. Władysława, w. 16-17, 19, 20

Oł. gł. pocz. w. 17, z rzeźbami, obrazami

 

Obraz św. Floriana, pocz. w. 17;

 

Koźmin

Kl

Kł par św. Wawrzyńca, w. 15, 17, 19, 20

Oł. gł. sprzed 1635, na gzymsie
Feretron ok. 1850, w nim

 

Rzeźba św. Floriana;

Obraz św. Floriana w. 19;

(z kolumnami, rzeźbami)

Pleszew

Kl

Kł par św. Floriana, w. 15/16, 18, 20

Oł. gł., w zwieńczeniu
Oł. b. barokowy, na gzymsach 4 figurki

+

Obraz św. Floriana (1707 ?);

figurka św. Floriana póżnogotycka pocz. w. 16;

(oł. barokowy z bramkami, obrazami)

Kraków

Kr

Bazylika św. Floriana

Oł. gł. sprzed 1686, w polu głównym

+

Obraz św. Florian sygn. z 1686, restaurowany 1903;

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Kł św. Anny, kolegiacki

W fasadzie, w górnej kondygnacji
Polichromia 1696 (K. Dankwarta);

 

Posąg św. Floriana, 1701;

postać św. Floriana;

(posągi stiukowe śś)

(w lunetach aniołki podtrzymujące medaliony z postaciami śś.)

Kraków Więcławice Stare

Kr

Kł par św. Jakuba, w. 18, 19, 20

Tryptyk 1477, mal. na desce, na skrzydłach śś.

 

Św. Florian (przedstawiony jako rycerz w zbroi łuskowej);

W obrazie środkowym pierwotnie św. Mikołaj na tronie ze śś. Szczepanem i Wawrzyńcem, przemalowany na Św. Trójcę.

Grzawa

Kt

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 16, 17

W oł. b. w. 17, z rzeźbami

 

Obraz św. Floriana, barokowo ludowy;

 

Katowice

Kt

Kł katedralny Chrystusa Króla, w.

 

 

 

Patronem archidiecezji jest św. Florian.

Kraśnik

Lb

Kł par NMP d. kanoników, w. 15-16, 17, 19, 20

Oł. gł. ok. 1620-30
Oł. b. 1792

 

Rzeźba św. Floriana;
obraz
Świętego;

(z bramkami, rzeźbami, obrazami)
(w zwieńczeniu)

Krężnica Jara

Lb

Kł par św. Floriana, w. 19

 

+

 

Dawny kult św. Floriana.

Łańcuchów

Lb

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 19, 20

 

 

Rzeźba św. Floriana późnobarokowa 3 ćw. w. 18, na rokokowej konsoli;

 

Rybitwy

Lb

Kł par Wszystkich Świętych, w. 17, 20

W oł. gł. 1634, z rzeźbami

 

Obraz Adoracji Trójcy Św. i MB przez śś., m. in. św. Florian, 1634, sygn.;

(z napisem fund. ks. Stanisława Tulkiewicza)

Turobin

Lb

Kł par św. Dominika, w. 16, 17, 18-19, 20

Dzwonnica w. 18, szczyt z przeźroczem w nim

 

Rzeźbą kamienną św. Floriana, rokokową ok. poł. w. 18;

Zachował się też obraz Świętego w remizie straży pożarnej.
Dawny kult św. Floriana.

Cieplice Śl. Zdrój

Le

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 18

Oł. gł. po 1794, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Floriana, drewniana, polichromowana rokokowa, po 1790;

 

Czarnowąsy

Op

Kł św. Anny, odpustowy, w. 17, 18, 20

Oł. w kaplicy z w. 17

 

Rzeźba św. Floriana;

(oł. z kolumnami, rzeźbami)

Jemielnica

Op

Kł par NMP i d. klasztor cystersów, w. 13/14, 17-18, 19, 20

Oł. gł. 1734, w zwieńczeniu
W oł. b. rokokowym w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Floriana;

Obraz
Świętego tle klasztoru w Jemielnicy;

Oł. wyk. w Niemodlinie; z bramkami po bokach, z 6 kolumnami, z rzeźbami.

Maciowakrze

Op

Kł par św. Floriana, w. 18, 20

Oł. gł., w polu środkowym

+

Obraz Adoracji św. Floriana w ozdobnej ramie podtrzymywanej przez 2 anioły;

(rokokowy z bramkami)

Żyrowa

Op

Kł fil. św. Mikołaja, w. 13/14, 18, 19, 20

Oł. b. stiukowy, w polu środkowym

 

Obraz św. Floriana, mal. zapewne 4 ćw. w. 18;

 

Brody Poznańskie

Po

Kł par św. Andrzeja, w. 17, 20

Oł. b. z 1760
Feretron 1 poł. w. 19, w nim

 

Rzeźba św. Floriana;

Obraz św. Floriana;

(z rzeźbami, obrazami)

Szydłowiec

Ra

Kł par św. Zygmunta, w. 15-16, 18, 19/20

Oł. gł. ok. 1618-27, w nim tryptyk, na skrzydłach mal. postacie śś.
Poliptyk mal., ok. 1505, na rewersie skrzydła zewn.

 

Św. Florian, kwatery mal. na desce, o wzorzystym złoconym tle;


Postać
Świętego;

(tryptyk MB sprzed 1531, oł. fund. przez A W Radziwiłła stolnika litewskiego, kasztelana trockiego i jego żonę Annę Sapieżankę, okazały, trójdzielny.
(poliptyk zamknięty)

Janów Lubelski

Sa

Kł par św. Jana Chrz. i d. klasztor dominikanów, w. 17-18, 20

Oł. b. z 2 poł. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz św. Floriana;

(oł. rokokowy z rzeźbami)

Koprzywnica

Sa

Kł par św. Floriana, w. 13-16, 17, 18, 19, 20

W oł. gł. sprzed poł. w. 17, z rzeźbami

+

Obraz Wniebowzięcia MB, sygn. 1645, z klęczącymi u dołu adorującymi postaciami śś. Bernarda i Floriana;

Patrz rozdział 2.

Modliborzyce

Sa

Kl par św. Stanisława, w. 17, 18, 19, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Floriana;

 

Bystrzyca Kłodzka

Sd

Kł św. Floriana, pomocniczy, w. 18

 

+

 

Na początku 20 wieku Bystrzyca była notowana jako miejsce dawnego kultu św. Floriana.

Wojbórz

Sd

Kł par św. Jerzego, w. 18, 19, 20

W oł. b., w. 18

 

Obraz Św. Florian, olejny na płótnie, barok, w. 18;

 

Brwinów

Wa

Kł par św. Floriana, w. 20

W oł. b. (dawniej gł.)

+

Obraz św. Floriana w. 18;

 

Dobre Miasto

Wm

Kaplica św. Mikołaja, w. 18

W oł. b.

 

Obraz św. Floriana;

(oł. rokokowy 3 ćw. w. 18)

Płoskinia

Wm

Kł par św. Katarzyny, w. 14, 18, 19, 20

Oł. b. 1721, z 1 poł. w. 18

 

Rzeźba św. Floriana;

Rzeźba św. Floriana z 1721;

(oł. z rzeźbami barokowymi)

(z niezachowanego ołtarza bocznego);

Niegów

WP

Kł par Św. Trójcy, w. 19, 20

W oł. gł. 1866, z rzeźbami
Feretron ok. poł. w. 19, w nim

 

Obraz św. Floriana;

Rzeźba Świętego;(o formach barokowych)

Henryków

Wr

Kł par NMP, w. 13-14, 17, 18, 20

W oł. b. ok. 1700, z rzeźbami

 

Obraz św. Floriana;

 

powrót do strony głównej

FRANCISZEK BORGIASZ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Kraków

Kr

Kł śś. Piotra i Pawła oraz dawne kolegium jezuitów, par Wszystkich Świętych

Kaplica Wieczerzy Pańskiej (pierwotnie do 1881 pw św. Franciszka Borgiasza), polichromia

 

W medalionach na sklepieniu sceny z życia św. Franciszka Borgiasza, słabo czytelne;
Na ścianie mal. 2 trecja w. 18 w owalnych medalionach (czytelne sceny): Krzew, koło którego przechodzi jeżozwierz; - Anioł z obcęgami na tle skały z krzyżem na szczycie, u góry Oko Opatrzności; - Okręt z rozpiętym żaglem płynący po wzburzonym morzu; - Duże drzewo; - Szkielet wsparty na cyrklu, który zakreśla krąg wokół leżących atrybutów różnych stanów; - Postać w antykizującym stroju trzymająca w ręku sztylet (?);
Obrazy św. Franciszka Borgiasza: z w. 17; Święty przyjmuje św. Stanisława Kostkę w Rzymie, 1 ćw. w. 18;

Kaplica wyposażona z okazji kanonizacji Świętego w 1671 przez Stanisława Trzebickiego, archidiakona katedry krakowskiej oraz 1689 i 1716 przez Jana i Rafała Brzechffów; patronat nad kaplicą sprawowało Bractwo Dobrej Śmierci.

Kielich barokowy z 1674, z trybowanymi popiersiami Chrystusa, MB Bolesnej i św. Barbary na koszyczku oraz śś. Ignacego Loyoli, Franciszka Borgiasza (?) i Magdaleny na stopie.

Relikwiarz św. Franciszka Borgiasza, klasycystyczny w. 18/19.

Poznań

Po

Kł par św. Stanisława, kolegiata farna i dawne kolegium jezuitów, w. 17/18

Polichromia 1740-50Oł. w kaplicy z 1747, z rzeźbami, obrazami

 

Św. Franciszek Borgiasz;
Dysputa śś. Ignacego Loyoli i Franciszka Borgiasza o Niepokalanym Poczęciu Maryi;
Rzeźba św. Franciszek Borgiasz błogosławi klęczącego św. Stanisława Kostkę, obok putto z kartą z inskrypcją;

(w nawie, na gurtach)
(w emporze zach., nad wejściem)

Wrocław

Wr

Kł par Imienia Jezus, w. 17, 20

Polichromia 1704-06


Oł. b., w polu środkowym

 

Przedstawienie św. Franciszek Borgiasz przed katafalkiem Izabeli; Święty wstępuje do zakonu;
Obraz św. Franciszek Borgiasz, olejny na płótnie, barok, w. 18;
(marmur, stiuk, złocenia, barok, ok. 1731)

powrót do strony głównej

FRANCISZEK KSAWERY

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Gołcza

Ki

Kł par św. Franciszka Ksawerego, w. 17

W kaplicy św. Franciszka Ksawerego – w oł.barokowym

+

Obraz św. Franciszka Ksawerego, w. 17;

 

Borków

Kl

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 18, 19

 

 

Obraz św. Franciszka Ksawerego w. 18;

Obraz w kruchcie, był wielokrotnie wspominany jako łaskami słynący.

Koźmin

Kl

Kł par św. Stanisława, w. 17, 19, 20

W oł. b. ok. 1720-30, z rzeźbami

 

Obraz św. Franciszka Ksawerego;

 

Kraków

Kr

Kł śś. Piotra i Pawła oraz dawne kolegium jezuitów, par Wszystkich Świętych

W prezbiterium, w tondach popiersia śś.
Kaplica Św. Trójcy (pierwotnie pw św. Franciszka Ksawerego),

 

Popiersie św. Franciszka Ksawerego;

polichromia 1629, sceny z życia św. Franciszka (słabo czytelne);

obraz św. Franciszek Ksawery z 2 scenami z jego życia w tle, w. 18 (pierwotnie w ołtarzu w kaplicy tegoż świętego)

Pn. strona kościoła poświęcona św. Piotrowi, Kościołowi Zachodniemu i św. Ignacemu Loyoli, pd. św. Pawłowi, Kościołowi Wschodniemu i św. Franciszkowi Ksaweremu.

Relikwiarz św. Franciszka Ksawerego, klasycystyczny w. 18/19.

Kraków

Kr

Kł św. Barbary i dom prowincjonalny jezuitów

Polichromia 1765 (P. F. Molitor), w 4 przęśle sklepienia
Oł. b. 1764-67, w polu środkowym

 

Apoteoza św. Franciszka Ksawerego, po bokach stiukowe sfery armilarne,

Obraz Wizja św. Franciszka Ksawerego z w. 18;
Obraz Praca misyjna Świętego, barokowy, odnowiony 1914;

w polach bocznych Święty wskazujący na mapie świata tereny swej pracy misyjnej, w 3 pozostałych nawróceni i modlący się dzicy; w lunetach Święty nawracający wodza dzikich i śmierć św. Franciszka.

Krasnystaw

Lb

Kł par św. Franciszka Ksawerego d. jezuitów, w. 17-18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1720-40, w polu środkowym

+

Obraz św. Franciszka Ksawerego chrzczącego pogańskich władców;

Patrz rozdział 2.
(późnobarokowy 1 poł. w. 18, może szkoły francuskiej lub włoskiej)

Wojsławice

Lb

Kł par św. Michała Arch., w.16/17, 18, 19,20

Oł. b. sprzed 1750, w polu środkowym

 

Obraz św. Franciszka Ksawerego, w sukience srebrnej z tegoż czasu;

 

Głogówek

Op

Kł par św. Bartłomieja, w. 14-15, 16-18, 20

Polichromia w nawie
Na filarach,
Oł. b. rokokowy, z posągami, w polu środkowym

 

Scena z życia św. Franciszka Ksawerego
Posąg św. Franciszka Ksawerego;
Posąg św. Franciszka Ksawerego;
Obraz Śmierć św. Franciszka Ksawerego 2 poł. w. 18;


(na konsolach posągi śś.)

Nysa

Op

Kł fil. NMP  i dawne kolegium jezuitów, w. 17, 18, 19, 20

W fasadzie nisze muszlowe

 

Posąg św. Franciszka Ksawerego;

Obrazy: św. Franciszka Ksawerego, koniec w. 17; Ćwiczeń ascetycznych Świętego, w. 18; i Śmierci Świętego, koniec w. 17;

(w niszach posągi śś.)

(pierwszy w ozdobnej ramie ze srebrnymi okuciami)

Otmuchów

Op

Kł par śś. Mikołaja i Franciszka Ksawerego, w. 13-15, 17/18, 19

Polichromia 1693-4,
w kaplicy na sklepieniu

Oł. w kaplicy koniec w. 17, z kolumnami, rzeźbami
w polu środkowym

+

Sceny z życia św. Franciszka Ksawerego;
Postać św. Franciszka Ksawerego;
grób św. Franciszka Ksawerego;
Rzeźba Śmierci Świętego 1696, w zwieńczeniu tegoż świętego udzielającego chrztu Indianom;
Obraz Śmierci św. Franciszka Ksawerego;

(w lunetach)


(w emporze nad transeptem)
(na nowszym tabernakulum)

Chojnice

Pe

Kł fil. NMP i dawne kolegium jezuitów, w. 17-18, 19, 20

Polichromia 1742
W kaplicy oł. 2 ćw. w. 18, w zwieńczeniu

 

Postać św. Franciszka Ksawerego;
Obraz św. Franciszek Ksawery w srebrnej aureoli (poniżej tabliczka wotywna z w. 18);

(w emporze zach. nawy)
(z kolumnami, obrazami)

Poznań

Po

Kł par św. Stanisława, kolegiata farna i dawne kolegium jezuitów, w. 17/18

Polichromia 1740-50, w nawie
w nawie bocznej dot. patronów ołtarzy
W oł. 1742, kolumnowym, z rzeźbami (symbolicznymi)

 

Św. Franciszek Ksawery;

Chwała św. Franciszka Ksawerego, z boku h. Łodzia;
Obraz Wizja św. Franciszka Ksawerego, domalowany 1743 do mal. na blasze głowy, skopiowanej przed 1660 z portretu świętego w rzymskim kościele Il Gesù, konserwowany 1845 i 1913;

Nad ołtarzem w plafonach aniołki podtrzymujące atrybuty Świętego – godło jezuitów, krzyż, rak z krzyżem oraz sfera z książką i pochodnią.
Relikwiarz św. Franciszka Ksawerego, ok. poł. w. 18, w promienistej glorii popiersie świętego z otworem na relikwie, wokół wieniec z ornamentem rocaille, zwieńczony krzyżykiem, na nodusie róże.

Stara Wieś

Pr

Kł par NMP jezuitów, w. 18, 19, 20

W oł. b. ok. 1760

 

Obraz św. Franciszka Ksawerego, w późniejszej metalowej sukience;

Patrz rozdział 2.

Łoniów

Sa

Kł par św. Mikołaja, w. 15-17, 18, 19

Kaplica zbud. 1818 św. Franciszka Ksawerego

 

Obraz św. Franciszka Ksawerego;

W pierwszej połowie 20 w. pisano o dawnym, ale wtedy wygasłym, kulcie św. Franciszka. Obecnie kult ożywiony, obraz św. Franciszka jest określany jako słynący łaskami.

Kłodzko

Sd

Kł par NMP i klasztor jezuitów, w. 14, 17-18, 20

Kaplica pw św. Franciszka, w ołtarzu z 1644,

 

Rzeźba z 1723,
Obraz św. Franciszek Ksawery, olejny na płótnie, 2 poł. w. 18;

Patrz rozdział 2.

Wodynie

Si

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 18

Oł. b. w. 18, w zwieńczeniu

 

Obraz Kazania św. Franciszka Ksawerego barokowy w. 18;
Obraz Świętego, mal. na blasze miedzianej koniec w. 18;

 

Grudziądz

To

Kł fil. św. Franciszka Ksawerego, w. 17-18, 20

Oł. gł. 1715-40, w polu środkowym

+

Obraz św. Franciszka Ksawerego, barokowy 2 poł. w. 17, w sukience z 17/18;

Patrz rozdział 2.

Jabłonowo Pomorskie

To

Kł par św. Franciszka Ksawerego, w. 19

W neogotyckim oł. b.

+

Obraz św. Franciszek Ksawery w sukience metalowej;

Patrz rozdział 2.

Młyniec

Kł fil. św. Ignacego Loyoli, w. 18

Oł. gł. po 1750
Oł. b., w polu środkowym
w antepedium

 

Rzeźba św. Franciszka Ksawerego;
Obraz św. Franciszka Ksawerego w metalowej, rokokowej sukience;
medalion z mal. scenami z życia tegoż świętego;
Obraz św. Franciszek Ksawery, w. 18/19;

(z bramkami, kolumnami, rzeźbami)

(w prezbiterium, rokokowy z rzeźbami)

Święta Lipka

Wm

Kł bazylika NMP, w. 17-18, 20

Kaplica „Pokłon Trzech Króli”
Kaplica św. Franciszka Ksawerego – w oł. z 1700
Na sklepieniu fresk
Na ścianie scena

 

Postać św. Franciszka Ksawerego, na sklepieniu;
Obraz św.
Franciszek stoi w tłumie Hindusów, mal. Piotr Kolberg;

klęczący Święty adoruje znak IHS;
chrztu wschodniego księcia przez Świętego, obok aniołek wskazuje liczbę 1200 000;

Freski Meyera, w. 18;
(
nad ołtarzem)

(ilość ochrzczonych przez misjonarza)

Wrocław

Wr

Kł par Imienia Jezus, w. 17, 20

Polichromia 1704-06
Oł. b. św. Franciszka Ksawerego, ok. 1730

 

Święty  udziela chrztu św.,
Rzeźby św. Franciszka Ksawerego klęczącego przed Krzyżem i aniołów;
Rzeźby św. Franciszka Ksawerego: marmurowa z ok. 1730; 2 gipsowe z ok. 1833 i ok. 1740;
Płaskorzeźby: Kazanie Świętego, drewno złocone, barok, 1 poł. w. 18; Święty, drewno polichromowane, w. 18; 2 alabaster, stiuk, 1 poł. w. 18; Śmierć Świętego; Święty odnajduje Krzyż Św.;


(marmur, stiuk, złocenia, barok)

powrót do strony głównej

FRANCISZEK SALEZY

Miejscowość

Diecezja

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Ostrożany

Dr

Kł par NMP, w. 17-18, 19, 20

 

 

Krucyfiks barokowy 2 ćw. w. 18, z drewnianą figurą Chrystusa na krzyżu obitym blachą srebrną, ze srebrnym trybowanym perizonium oraz złoconą raną w boku i koroną cierniową z wiązkami długich promieni;

(pierwotnie był w oł. b. - ofiarowany w pocz. w. 19 (przez Dominika Ciecierskiego), rzekomo pamiątka po św. Franciszku Salezym [1567-1622])

Kraków

Kr

Kł św. Franciszka Salezego wizytek

 

+

Obraz  Wizja św. Franciszka Salezego Chrystusa Tryumfującego, w. 18;

 

Matczyn

Lb

Kł par NMP, w. 20

W oł. gł. 2 poł. w. 17

 

relikwiarz barokowy z wizerunkiem Św. Franciszka Salezego, w. 17/18;

 

Kędzierzyn Koźle

Op

Kł fil. NMP, pofranciszkański, w. 18, 20

 

 

Obraz Wizja św. Franciszka Salezego Chrystusa Konającego, ok. poł. w. 18;

 

Mrozów

Wr

Kł par NMP, w. 17, 19, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Franciszka Salezego;

 

powrót do strony głównej

FRANCISZEK Z ASYŻU

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Inwałd

Kł par NMP, w. 18, 20

W oł. b. z ok. poł. w. 18

 

Obraz św. Franciszka;

(z rzeźbami, obrazami)

Rudzica

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 18/19, 20

Oł. b. w. 18/19

 

Obraz św. Franciszka, w. 19;

(z rzeźbami, obrazami)

Strumień

Kł par św. Barbary, w. 18, 19, 20

Oł. b. w. 18/19

 

Obraz MB w otoczeniu śś. Klary i Franciszka, przemalowany;
Obraz Stygmatyzacja Świętego 1888;

 

Częstochowa

Cz

Kł par św. Zygmunta i d. klasztor paulinów, w. 14-15, 16, 17, 18-19, 20

Oł. b. 1787, z rzeźbami
Oł. jw., w płycinie zwieńczenia
na zasuwie

 

Rzeźba św. Franciszka Serafickiego, w. 19;
stiukowy relief z emblematem św. Franciszka Serafickiego;
obraz św. Franciszek z Asyżu, mal. 1952 Bolesław Rutkowski;

Relikwiarz św. Franciszka z Asyżu, z końca w. 19, w formie trójkątnego retabulum, z 2 figurkami aniołów we wnękach po bokach okrągłej puszki na relikwie, nodus spłaszczony, stopa ażurowo wycinana w maswerki.

Szyszków

Cz

Kł św. Anny i klasztor dominikanek, w. 18

Kaplica św. Franciszka, polichromia w. 19, 2 ołtarze rokokowe
w klasztorze

 

Obraz św. Franciszka, w. 17;11 obrazów z życia św. Franciszka, w. 18;

 

Truskolasy

Cz

Kł par św. Mikołaja, w. 18, 19, 20

W pł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami aniołów

 

Obraz św. Franciszka pędzla M. Mączyńskiego 1876;

 

Drohiczyn

Dr

Kł katedralny Św. Trójcy, w. 14-16, 17/18, 19, 20

W klasztorze

 

Obraz św. Franciszek w otoczeniu świętych polskich wręczający pasek (sznur) od habitu reprezentantom wszystkich stanów, barokowy 4 ćw. w. 17;

(pierwotnie własność bractwa Paska św. Franciszka, istniejącego od 1612 przy kle franciszkanów w Drohiczynie, odnaleziony 1984 na strychu kła w Miłkowicach Maćkach, konserwowany 1990-2)

Węgrów

Dr

Kł par NMP i śś. Piotra, Pawła, Andrzeja, bazylika od 1992, w. 16-17, 18, 19, 20

W oł. b. z pocz. w. 18

W krużganku klasztoru, w iluzjonistycznym ołtarzyku

 

Obraz Stygmatyzacji św. Franciszka koniec w. 18, sygn.;

św. Franciszek;
(oraz między spływami sklepień postać św. Franciszka);

Relikwiarz św. Franciszka, kartuszowy, rokokowy ok. poł. w. 18, z cechą imienną złotnika toruńskiego (czynnego 1742-84).
(polichromia 1 poł. w. 18)

Pakość

Gn

Kł par św. Bonawentury i klasztor franciszkanów, w. 17-18, 20

Oł. gł. 1780 oddzielający chór zakonny, z rzeźbami
W oł. b. po 1765, z obrazami

 

Rzeźba św. Franciszka;


obraz Stygmatyzacja św. Franciszka;

Monstrancja barokowa pocz. w. 18, na stopie w medalionach: MBzD oraz śś. , m. in. Św, Franciszka, w glorii odlewane figurki adorujących aniołów.

Chęciny

Ki

Kł św. Józefa bernardynek, w. 17, 18, 19

Oł. b. ok. 1670-80, z rzeźbami, obrazami

 

Obraz św. Franciszka, z tegoż czasu, w sukienkach srebrnych w. 18;

 

Michałów

Ki

Kł św. Wawrzyńca, w. 19

Oł. gł., w polu środkowym

 

Obraz Śmierci św. Franciszka 2 poł. w. 18;

(ołtarz o charakterze barokowym)

Nowy Korczyn

Ki

Kł św. Stanisława i d. klasztor franciszkanów, w. 13-15, 17-19, 20

Wsch. szczyt prezbiterium
Polichromia 1761, na tęczy
na sklepieniu nawy
W oł. b.
Ambona rokokowa ok. poł. w. 18,

 

z kamiennymi obeliskami i posągiem św. Franciszka, barokowym;
Bolesław Wstydliwy przyjmujący pasek św. Franciszka;
Postać św. Franciszka;
Obraz św. Franciszka, barokowy;
Obrazki z życia św. Franciszka, na parapecie schodków;

W otaczającym murze bramka z rzeźbami późnobarokowymi, rzeźba św. Franciszka ok. poł. w. 18.

Piotrkowice Chmielnickie

Ki

Kł par NMP, śś. Franciszka i Marcina oraz d. klasztor bernardynów, w. 17-18, 19

Szczyt wsch. nad prezbiterium
Oł. gł. sprzed poł. w. 17, z rzeźbami
W oł. b. przy tęczy

+

we wnękachmalowidła MBzD, św. Franciszka i nieokreślonego świętego;
Rzeźba św. Franciszka;

Obraz św. Franciszka, w. 17, w srebrnych sukienkach;

W murze bramka na cmentarz z kamiennymi rzeźbami MB z Dzieciątkiem oraz śś. Antoniego i Franciszka, barokowymi w. 17.

Święta Katarzyna

Ki

Kł św. Katarzyny i d. klasztor bernardynów, obecnie bernardynek, w. 15-16, 17, 19, 20

Kaplica św. Franciszka

 

 

Patrz rozdział 2.
Były w niej obrazy związane z życiem Świętego.

Grabów n/ Prosną

Kl

Kł NMP pofranciszkański, w. 17, 18, 19

Oł. gł. 1751-2, w retabulum
Oł. b. ok. poł. w. 18

Ambona barokowa.

 

Obraz MB Śnieżnej, adorowanej przez śś. Franciszka i Dominika, barokowy;
Obraz Stygmatyzacji Świętego, i Świętego otrzymującego odpust;
Obraz św. Franciszka, w zaplecku;

 

Kalisz

Kl

Kł NMP, pobernardyński obecnie jezuici, w. 16-17, 18, 20

Polichromia w. 18
Oł. b. sprzed poł. w. 18
Oł. b. jw.

 

Apoteoza św. Franciszka;
Obraz św. Franciszka w. 18;

Obraz Świętego, w. 18;

(na sklepieniu nawy)


(w nastawie)

Kalisz

Kl

Kł par św. Stanisława i klasztor franciszkanów, w. 13-14, 16, 18, 19, 20

Oł. b. 2 poł. w. 18

 

Obraz Stygmatyzacji św. Franciszka mal. 1885, sygn.;
Obraz Śmierci św. Franciszka ok. 1640;

 

Kobylin

Kl

Kł Narodzenia Pańskiego i klasztor bernardynów, w. 15-16, 18, 20

W szczycie fasady z ok. 1720
Oł. b. 2 poł. w. 18

W oł. b. jw.
w zwieńczeniu

 

Rzeźba św. Franciszka, barokowa (we wnęce z niszą);
Obraz Nadania odpustu Porciunkuli św. Franciszkowi;
Obraz Stygmatyzacji św. Franciszka;
płaskorzeźba św. Franciszka;

Drzwi z przedsionka do kościoła barokowe 1726, drewniane, dwuskrzydłowe, w płycinach płaskorzeźbione postacie śś. Jana Chrzciciela i Franciszka, zwieńczenie z liści akantu, muszli i wstęg.

Koźmin

Kl

Kł par św. Stanisława, w. 17, 19, 20

Oł. gł. po 1650, w zwieńczeniu

 

Rzeźba św. Franciszka;

W 17-18 wieku istniał tu żywy kult Świętego przy jego wizerunku.

Ostrzeszów

Kl

Kł św. Michała Arch., pobernardyński, obecnie siostry nazaretanki, w. 17-18, 19, 20

Polichromia 1740, w nawie
Oł. gł. w. 18, z rzeźbami, obrazami

 

Chrystus i MB adorowana przez św. Franciszka;
rzeźba św. Franciszka;

Obraz św. Franciszka w sukience drewnianej, w. 17/18

(na sklepieniu)


(Obraz z oł. b. z w. 18, przystrojenie wizerunku świadczy o dawnym kulcie Świętego.)

Serafinów

Kl

Kł fil. św. Rozalii, w. 18, 19, 20

Oł. b. pocz. w. 17, z kolumnowy

 

Obraz Stygmatyzacji św. Franciszka, półludowy;

 

Alwernia

Kr

Kł par Stygmatów św. Franciszka i klasztor bernardynów, w. 17, 18, 19, 20

W oł. b. rokokowym św. Franciszka, na mensie w oszklonej szafeczce

W pomieszczeniach klasztornych obrazy barokowe

+

Obraz Stygmatyzacji mal. 1767;

posążek św. Franciszka otrzymującego stygmaty;

Nadanie św. Franciszkowi odpustu Porcjunkuli;
św. Franciszek z Asyżu;

Relikwiarz rokokowy św. Franciszka z Asyżu 1763.
W jednej z parterowych cel (dawnym karcerze) resztki polichromii: na sklepieniu jakby Oko Opatrzności w otoczeniu główek aniołków, w lunecie Stygmatyzacja św. Franciszka, na ścianach widok kościoła i klasztoru.

Kalwaria Zebrzydowska

Kr

Bazylika NMP i klasztor bernardynów, w. 17-18


kaplice Drogi Krzyżowej i Dróżek NMP, oraz inne na terenie Kalwarii

Oł. b. pocz. w. 18, z obrazami

w klasztorze:
w ścianach bocznych wnęki, w których rzeźby śś.

 

Obraz Odnalezienie ciała św. Franciszka przez papieża Mikołaja V (mal. przez Jana Majera);
Obrazy św. Franciszka z Asyżu: z w. 17;  z widokiem klasztoru z w. 17; - Ekstaza św., w. 17; - Śmierć św., w. 17; - Drzewo genealogiczne św. Franciszka z Asyżu, w. 17;
rzeźba św. Franciszka z Asyżu, drewniana, barokowa;

Przed fasadą kościoła obszerny plac prostokątny, tzw. Rajski plac, po bokach ujęty parterowymi podcieniami filarowymi 1823 i 1854, w których 24 konfesjonały poł. w. 19, od frontu zamknięty balustradą z żelaznych sztachet i 10 kamiennych słupów, na których rzeźby Chrystusa, MB i Świętych franciszkańskich 1823, - na placu posąg św. Franciszka 1902.

Kraków

Kr

Bazylika św. Franciszka z Asyżu franciszkanów

W oł. gł. neogotyckim 1861

+

Obraz Apoteoza św. Franciszka, 3 ćw. w. 19;

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Kł św. Andrzeja i klasztor klarysek

Polichromia 1702, w emporze
Oł. b. 1 poł. w. 18, z obrazami
Stalle w. 18/19 (w klasztorze), z mal. zapleckami

 

Św. Franciszek w otoczeniu aniołów;

Obraz Wizja św. Franciszka, w. 18;

postać św. Franciszka;


Obrazy: św. Franciszek ze św. Klarą, barokowy z w. 17; - Stygmatyzacja świętego na tle bogatego krajobrazu, 1641; -  Stygmatyzacja Świętego, sygn. 1868; - MBzD oraz św. Franciszkiem i ks. Adamem Opatoviusem, ok. 1640, wzorowany na obrazie J Gossaerta (?) w Berlinie; - Wizja św. Franciszka, w. 17; - Klaryski w czyśćcu z Chrystusem adorowanym przez MB i św. Franciszka, 1728; - św. Klara opatrująca rany Świętego, w. 18; - św. Franciszek, w. 18; - MB i św. Franciszek, barokowo – ludowy; - Chrystus ukrzyżowany ze śś. Klarą i Franciszkiem, w. 19;

W murze kościelnym bramka z 1 ćw. w. 18, w szczycie posążki śś., m. in. Św. Franciszka.
Szafy zakrystyjne fund. 1690 przez ksienię Ludwikę Zamoyską, ozdobione mal. postaciami śś., - św. Franciszka.

Relikwiarz gotycki z 1 poł. w. 15, z cylindryczną kryształową puszką, zwieńczoną kopułką, z 2 kapliczkowymi nodusami (trzecia kapliczka na puszce), z płaskorzeźbami śś., m. i. św. Franciszka, na stopie emaliowane plakietki z półpostaciami, Chrystusa, MB i św. Jana ap

Księga zmarłych z w. 18, papier żeberkowy, na karcie tytułowej Adoracja Chrystusa ukrzyżowanego oraz śś. Klara i Franciszek.

Kraków

Kr

Kł św. Józefa i klasztor bernardynek, ul. Poselska

Oł. b. 1697, w nim obrazy
Stalle rokokowe ok. 1700,
W zakrystii ołtarz z 2 poł. w. 17W klasztorze o
łtarz barokowy w kształcie ramy ozdobionej suchym akantem, ok. 1700, z obrazami

 

Obraz Stygmatyzacji św. Franciszka, mal. 1750, sygn.;
na przedpiersiach mal. postacie śś. - św. Franciszka;
Obraz Anioł przygrywający Świętemu, barokowy;
Obrazy
: - Święty przed MB z w. 17; - św. Józef z Dzieciątkiem i śś. Franciszek i Teresa, z poł. w. 17, na blasze;
Rzeźba: św. Franciszek otrzymujący stygmaty, z 1 poł. w. 19;
MB z Dzieciątkiem z w. 17, przemalowany, w sukienkach z w. 18 i Stygmatyzacji św. Franciszka z w. 18;

Obrazy: papież całujący stopy Świętego, z w. 17; - Spotkanie Świętego ze św. Dominikiem z końca w. 17; - Święty z w. 19;

Monstrancja promienista, fund. 1646 przez s. Teresę Zadzikównę, przerobiona 1724 i 1850-55; z pierwotnej zachowane na stopie postacie śś., - św. Franciszka z Asyżu.
 - Cykl podwójnych obrazów ze scenami z życia św. Franciszka z Asyżu i wierszowanymi napisami polskimi, z w. 18: - Narodziny Świętego w stajence i Chrystus przemawiający do świętego z krzyża; - Cud z bluźniercą i Święty zachęcający do pracy; - Wskrzeszenie dziecka i Święty przed sułtanem; - Wizyta u papieża i Powstanie Porcjunkuli; - Przyjęcie u papieża i Widzenie braci; - Uzdrowienie chorych i Adoracja Dzieciątka przez Świętego; - Śmierć świętego i Ucałowanie stóp świętego przez papieża;

Kraków

Kr

Kł św. Bernardyna ze Sieny i klasztor bernardynów

Oł. gł. 1758-66, (oddzielający chór zakonny z bramkami
Oł. b. 1765 św. Franciszka, kolumnowy
W kaplicy św. Anny Oł. 2 poł. w. 18
Na parapecie chóru z w. 17/18,
Konfesjonał 2 poł. w. 18 z mal.
Feretron neobarokowy 2 poł. w. 19, w nim

 

Rzeźba św. Franciszka;


Obraz Stygmatyzacji św. Franciszka z 2 poł. w. 17;
Posąg św. Franciszka;

Postać św. Franciszka w owalnym medalionie, mal. na blasze;
postać św. Franciszka;

obraz św. Franciszka z ukazującym się Chrystusem i aniołem (?),w drewnianych, złoconych sukienkach;
Obraz Świętego, z w. 17/18 oraz obraz Stygmatyzacja, z w. 18/19, na desce;

Relikwiarz św. Franciszka, w formie monstrancji promienistej, rokokowy z 2 poł. w. 18.

Wota w kaplicy MB Sokalskiej: w formie postaci: 1-2. NPM Niepokalanie Poczętej i św. Franciszka, barokowe z w. 18, trybowane; 3-4. w kształcie klęczących kobiet, barokowe z w. 18/19, lane; nadto liczne wota w. 19.

Kraków

Kr

Kł św. Kazimierza i klasztor reformatów

W fasadzie, w oszklonych wnękach
w elewacji tylnej płytka wnęka z mal.
Oł. b., pocz. w. 19, z obrazami, na zasuwie
W kaplicy P J oł. przeniesiony z nawy, częściowo przerobiony, z obrazami
Ołtarzyk (być może wyk, jako model ołtarza bocznego), ok. 1745, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Franciszka;

św. Franciszek, barokowy, przemalowany;
Obraz Stygmatyzacji św. Franciszka sygn. (W. Eliasz), odnawiany 1902-03 i 1934;
Obraz Misericordia Domini z MB, śś. Franciszkiem i Janem Kantym, z 2 ćw. w. 17, pochodzącym wg tradycji z dawnego klasztoru na Garbarach;
Obraz św. Franciszka z Asyżu, zapewne w. 18;Obrazy św. Franciszek, 1 poł. w. 18;
- śś. Franciszek i Dominik, w. 18;
- św. Franciszek, w. 18;

- Śmierć św. Franciszka, w. 19;
- Franciszek wysyłający braci na misje i - Wprowadzenie reformatów do nowowybudowanego kościoła, sygn. przez Antoniego Zembaczyńskiego, 1901.

Dwa kielichy: - z ok. poł. w. 17, na plakietkach popiersia śś., m. in. Franciszka z Asyżu na koszyczku; - z 3 ćw. w. 18 z nieistniejącego konwentu reformatów w Kryłowie (d. pow. hrubieszowski), z bogatą dekoracją oraz plakietkami przedstawiającymi śś. - Franciszka.
Relikwiarz śś. Franciszka z Asyżu i Antoniego Pad. z w. 18/19, dwustronny z Barankiem na księdze oraz księgi z tekstem pieśni ku czci św. Antoniego.
 -
21 obrazów z epizodami z życia św. Franciszka z Asyżu z końca w. 18, m. in.: Narodzenie świętego; Dzieciństwo; Chrystus przemawiający z krzyża do świętego (3 obrazy); Święty wydziedziczony przez ojca; Uzdrowienie dziecka; Przyjęcie przez papieża; Papież całuje stopy świętego; Potwierdzenie reguły franciszkańskiej przez papieża; Uznanie zakonu przez Chrystusa; Chrystus i MB ustanawiają odpust Porcjunkuli; Spotkanie św. Dominika ze św. Franciszkiem; Zebranie zakonników w Asyżu; Widzenie braci; Śmierć św. Franciszka.

Wieliczka

Kr

Kł par św. Franciszka z Asyżu i klasztor reformatów, w. 18, 19

W szczycie fasady
W oł. b. w. 18

+

Stygmatyzacja św. Franciszka, w. 18;
Obraz św. Franciszka Asyżu, 1809;
Obraz Legenda z życia świętego, w. 18;

(płaskorzeźba)

Lubartów

Lb

Kł św. Wawrzyńca, rektoralny, i klasztor kapucynów, w. 18, 19, 20

W fasadzie, w ozdobnej wnęce
W oł. b. poł. w. 18
W klasztorze

 

Malowidło św. Franciszek, nowe lub całkowicie przemalowane;
Obraz św. Franciszka;
Obrazy Świętego z w. 18, - Święty; - Święty w rozmowie z sułtanem;
(pierwszy przemalowany)

Lublin

Lb

Kł par Nawrócenia św. Pawła d. bernardynów, w. 15/16, 19

 

 

 

Od 17 w. działało tu bractwo Paska św. Franciszka.

Łódź Łagiewniki

Łd

Kł par św. Antoniego i klasztor franciszkanów, w. 18

Na elewacji mal.
Oł. b. pocz. w. 18, z obrazami
Ambona barokowa

 

Scena Stygmatyzacji św. Franciszka;
Obraz Stygmatyzacji Św. Franciszka, barokowym, w sukience w. 18;
obraz Kazanie Św. Franciszka w. 18;

Kielich późnogotycki pocz. w. 16, z przedstawieniami śś. Anny Samotrzeć, Franciszka i Bernarda na stopie.

Piotrków Trybunalski

Łd

Kł NMP bernardynów, w. 17, 19, 20

W oł. b. z 1756

 

Obraz Stygmatyzacji Św. Franciszka w. 20 w sukience w. 17/18;

 

Widawa

Łd

Kł par Św. Krzyża i d. klasztor bernardynów, w. 17, 18

Polichromia po poł. w. 18
Oł. gł. pocz. w. 18,

W oł. b. pocz. w. 18

W krużganku pd.

 

Postać św. Franciszka (na ścianach prezbiterium);
obraz św. Franciszka (na drzwiczkach bramek śś.);
Obraz św. Franciszka w sukience pocz. w. 18;
fresk św. Franciszek, w. 18;

Szafy w zakrystii intarsjowane, rokokowe, jedna ze sceną Stygmatyzacji Św. Franciszka, z widokiem miasta oraz herbami.

Łęczyca

Ło

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w. 17, 18, 19

Oł. b. rokokowy 1764-66, z obrazami

W zakrystii

 

Obraz św. Franciszka w sukience, Stygmatyzacji Świętego i sceną otrzymania odpustu;
narodziny i śmierć Św. Franciszka;
(fragmenty polichromii barokowej)

Łowicz

Ło

Kł NMP i św. Klary oraz klasztor bernardynek, w. 17, 19, 20

W szczycie
W oł. b. 2 poł. w. 17

 

Posąg św. Franciszka, w. 17;
Obraz Stygmatyzacja św. Franciszka, sygn. 1855;

(na narożach kamienne posągi śś.)

Miedniewice

Ło

Kł par NMP i św. Józefa oraz d. klasztor reformatów, w. 17, 18, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 18, kolumnowy
Oł. b. ok. poł. w. 18, w zwieńczeniu
antepedium

Antepedium w innym oł. b.
Feretron barokowy z w. 18, w nim
W klasztorze

 

Rzeźba św. Franciszka;

obraz św. Franciszka w. 18;

z przedstawieniem Stygmatyzacji św. Franciszka 1802;
z przedstawieniem Kazania św. Franciszka do ryb;
Obraz św. Franciszka;

Obraz św. Franciszka 1 poł. w. 19;

Relikwiarz św. Franciszka z Asyżu regencyjny 2 ćw. w. 18, wysadzany kamieniami.

Oprawa nowego mszału z okuciami barokowymi 1 poł. w. 18, na środkowej plakiecie płaskorzeźbiona postać św. Franciszka.

Nowe Miasto n/ Pilicą

Ło

Kł św. Kazimierza kapucynów, w. 18, 19

W oł. b. z ok. 1838

 

Obraz św. Franciszka 3 ćw. w. 18;

 

Łomża

Łż

Kł NMP i klasztor kapucynów, w. 18, 19

Fasada z trójkątnym szczytem
Oł. b. 1790-94, z pilastrami

 

Popiersie św. Franciszka, we wnęce, płaskorzeźbione
Obraz św. św. Franciszek otrzymujący odpust Porcjunkuli, barokowy;
Obraz Świętego, barokowy ok. poł. w. 18, pochodzący z miejscowości Kolosy k. Wiślicy (w zakrystii);
Obraz Świętego, 2 poł. w. 19;
Obrazy barokowe w typie w. 17, zapewne późniejsze, w. 18/19: - Rozesłanie uczniów św. Franciszka; - Święty przemawiający do ryb, silnie przemalowany; - Święty otrzymujący od MB odpust Porcjunkuli, kopia obrazu z ołtarza bocznego w kościele;(pierwotnie z obrazem sprzed 1771, sygn., wymienionym 1844 na nowy);
(ofiarowany 1765 przez Cypriana Wolickiego, proboszcza łomżyńskiego, uprzednio własność Ewy Szembekowej)

Ostrołęka

Łż

Kł św. Antoniego Padewskiego i d. klasztor bernardynów, w. 17, 18, 19, 20

Oł. b. z 1760
na zasuwie

Ambona z rzeźbami, w zwieńczeniu
Parapet chóru

 

Obraz św. Franciszka, mal. 1763;
obraz MBoskiej nadającej odpust św. Franciszkowi 2 poł. w. 18;
rzeźba św. Franciszka z Asyżu;

św. Franciszka z Asyżu;

(rokokowy, kolumnowy)

(Parapet chóru - w uszakowych płycinach, 10 mal. na płótnie w. 18-19 przedstawień śś., pod nimi wcześniejsze mal. na deskach, zapewne z 1 poł. w. 18)

Stawiski

Łż

Kł św. Antoniego Padewskiego d. franciszkanów, w. 17-18/19, 20

W oł. b. 1 poł. w. 18

 

Obraz Stygmatyzacji św. Franciszka, sygn. 1888;
Obraz św. Franciszek, barokowy w. 18;

(uzupełniany w. 20)

Głogówek

Op

Kł św. Franciszka i d. klasztor franciszkanów, w. 13-15, 17-18, 19

W oł. gł. 1751
W oł. b. rokokowym

+

Obraz św. Franciszka;
Obraz Adoracji św. Franciszka;
Dwa obrazy Widzenia św. Franciszka;

retabulum stiukowe z kolumnami,

Bysławek

Pe

Kł św. Wawrzyńca, w. 17, 19, 20

W kaplicy, w oł. z 2 ćw. w. 17

 

Obraz św. Franciszek z Chrystusem Ukrzyżowanym, koniec w. 19;

(z hermami, uszakami, zapewne pierwotnie główny)

Godziszewo

Pe

Kł par św. Jana Nepomucena, w. 18

W oł. b. ok. 1740

 

Obraz św. Franciszek z Asyżu w srebrnej sukience wyk. 1763;

 

Kościerzyna

Pe

Kł par Św. Trójcy, w. 20

Oł. b. 3 ćw. w. 18, z rzeźbami, obrazami
w zwieńczeniu


Feretron ok. poł. w. 19, w nim

 

Obraz św. Franciszek z Asyżu;

Obraz MB Różańcowa ze śś. Dominikiem i Franciszkiem z Asyżu, w sukienkach srebrnych;
obraz Świętego z w. 18;(sukienki MB i Dzieciątka, srebrne (z cechami z ok. 1756-1766) oraz sukienki mosiężnye, srebrzone (święci) ok. poł. w. 19)

Zamarte

Pe

Kł NMP i d. klasztor bernardynów, obecnie sióstr franciszkanek, w. 18, 19, 20

Polichromia 1777-8W oł. w kaplicy po 1770, z rzeźbami
na zasuwie

 

Alegoria nauk duchowych św. Franciszka; MB adorowana przez św. Franciszka; scena figuralna, być może Zatwierdzenie reguły św. Franciszka;
Obraz Wizja św. Franciszka,

Medytacja Świętego, przemalowany;
Obraz św. Franciszek przed Chrystusem Ukrzyżowanym, późnobarokowy 2 poł. w. 18, w ozdobnej ramie;

(z personifikacjami czterech cnót zakonnych: Wiary, Miłosierdzia, Pokory i Milczenia, na sklepieniu w chórze zakonnym; na ścianach słabo czytelna)

Krasne

Kl par Św. Krzyża, w. 16, 17-18, 19, 20

 

 

Obraz Stygmatyzacji św. Franciszka w. 19, w sukience barokowej;

(fund. 1694 Józefa Jagódkowicza, kanonika regularnego lateraneńskiego, dziekana przasnyskiego).

Radzanów

Kł par św. Franciszka z Asyżu, w. 20

Oł. gł., nowy, na zasuwie

+

Obraz św. Franciszka z Asyżu mal. w. 20, sygn.;

W 18 w. obraz Świętego był przybrany koroną ze srebrnych, pozłacanych promieni.

Ratowo

Kł fil. św. Antoniego Padewskiego i d. klasztor bernardynów, w. 18, 19, 20

Oł. b. po poł. w. 18

na zasuwie


Feretron rokokowy

 

Obraz Stygmatyzacja św. Franciszka koniec w. 17 lub pocz. w. 18, w sukience srebrnej;
Obraz Chrystus oraz MB nadająca odpust św. Franciszkowi z Asyżu w. 18;
Obraz
Świętego, mal. na desce;
Obraz
Świętego z MB, mal. na desce, być może w. 17;

Sukienka ufund. 1740 przez Szydłowskiego, podsędka zakroczymskiego.


(ok. poł. w. 18)

(gruntownie przemalowany)

Skępe Wymyślin

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w. 16-17, 18, 19, 20

Polichromia po 1767

Na ścianie kaplicy nastawa z w. 18
Oł. b. w. 18, z rzeźbami, w polu środkowym

 

Adoracja MB z Chrystusem przez śś. Dominika i Franciszka
Malowidło przedstawiające Świętego z w. 18 lub pocz. w. 19;
Obraz Świętego, barokowy 1 poł. w. 18, we współczesnej, srebrnej, trybowanej sukience;

(na sklepieniu prezbiterium)

(we wnęce)

Strzegocin

Kł par NMP i śś. Franciszka z Asyżu i Antoniego Padewskiego, w. 18, 20

Polichromia
W oł. b. 1789, kolumnowym
Ambona ok. 1776
W feretronie z 4 ćw. w. 18

+

Sceny: - śś. Franciszek i Dominik wstawiający się do Chrystusa za świat niszczony klęskami; - śś. Franciszek i Dominik; - Odkrycie grobu św. Franciszka;
Obraz
Świętego w rokokowej ramie, współczesny ołtarzowi;
Obraz Kazanie św. Franciszka do ryb;
obraz św. Franciszek z Asyżu;

(o charakterze rokokowym, na ścianie nawy)

(w zaplecku)

Szczawin Kościelny

Kł par NMP i d. klasztor reformatów, w. 17-18, 19, 20

W oł. b. w. 18, kolumnowym
w antepedium scena
Oł. b. jw.

 

Obraz MB z Chrystusem nadający odpust zakonnikowi franciszkańskiemu;
Stygmatyzacji św. Franciszka z Asyżu;
scena Kazania św. Franciszka do ryb;
w antepedium

Bronikowo

Po

Kł par św. Franciszka z Asyżu, w. 17-18, 20

Oł. b. 1704, z rzeźbami, w polu środkowym
W oł. b. z 1698
W feretronie z 1 poł. w. 19

+

Obraz Adoracji Ran Chrystusa przez śś. Franciszka z Asyżu i Katarzynę Sieneńską;
Obraz św. Franciszka;

obraz św. Franciszka z Asyżu;

(płaszcz Chrystusa ze srebrnej blachy ok. 1720-30; przy ołtarzu ok. 20 wotów w. 17-19);

Grodzisk Wielkopolski

Po

Kł PJ i NMP oraz d. klasztor bernardynów, w. 18, 20

W oł. b. rokokowym z  3 ćw. w. 18
Ambona 3 ćw. w. 17, w zaplecku

 

Obraz św. Franciszka, przemalowany;

obraz św. Franciszka;

Obraz św. Franciszek, 1 poł. w. 18;

 

Miejska Górka

Po

Kł Św. Krzyża i klasztor reformatów, w. 18, 19

W fasadzie nisze z figurami śś.
W piwnicy kaplica Grobu Świętego
Oł. gł. ok. 1742-45
W oł. b. jw.

W klasztorze

 

Płaskorzeźba św. Franciszka;

Rzeźba św. Franciszek stojący na trumnie, drewno i stiuk ok. poł. w. 18;
Rzeźba św. Franciszka z Asyżu;
Obraz św. Franciszek otrzymuje odpust Porcjunkuli, sygn. ok. poł. w. 19;
Obraz św. Franciszek 2 poł. w. 18;

Dawne nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu, wizerunek jego do czasów obecnych określany jest jako cudowny.

Nekla

Po

Kł par św. Andrzeja, w. 19/20

Oł. b. 2 poł. w. 18, z obrazami

 

Obraz MB ze św. Franciszkiem w sukienkach srebrnych, w. 18;

 

Osieczna

Po

Kł św. Walentego i klasztor reformatów, w. 17-18, 19, 20

Polichromia poł. w. 18, w prezbiterium

Oł. gł. 1784
Oł. b. 1785-7,w antepedium


Furta klasztorna – polichromia poł. w. 18 (zatarta)
W klasztorze

 

Chrystus i MB adorowani przez śś. Walentego, Franciszka, Antoniego;
Ekstaza św. Franciszka;
Rzeźba św. Franciszka z Asyżu;
Obraz św. Franciszka;
scena Stygmatyzacji św. Franciszka;
Obraz MBzD ukazująca się św. Franciszkowi;
scena św. Franciszek przyjmuje nowicjusza oraz scena z historii zakonu;

obraz św. Franciszka ok. poł. w. 18;

(oraz anioły trzymające tarczę z herbami fund.)
(w chórze zakonnym)(wg napisu na odwrocie mal. zakonnik Jeremiasz 1675, zapewne wg wcześniejszego wzoru graficznego)

Poznań

Po

Kł par św. Franciszka z Asyżu i klasztor bernardynów, w. 15, 17, 19, 20

W fasadzie nisze, w których rzeźby śś.
pod chórem
Stalle z reliefowymi

Kaplica św. Franciszka 1609,

+

Rzeźba św. Franciszka z Asyżu, piaskowiec;
rzeźba św. Franciszka, w. 17;
scenami z życia Świętego; (wyposażenie rekonstruowane i uzupełniane w, 20);
Obraz MBzD ukazująca się Świętemu, z datą 1663(8);
Rzeźba Święty, pocz. w. 20;

Było tu bractwo Paska św. Franciszka, założone 1588.

Pacyfikał z relikwiami św. Franciszka z Asyżu, stopa rokokowa 2 poł. w. 18, trybowana, krzyż koniec w. 18 (?) z trójlistnymi zakończeniami ramion z imitacjami kamieni szlachetnych.

Poznań

Po

Kł św. Antoniego Padewskiego i klasztor franciszkanów, w. 17, 18, 19, 20

Kaplica św. Franciszka, 1757, polichromia,
 – w oł. 1757, w polu środkowym
w zwieńczeniu

Polichromia nawy, w iluzjonistycznej kopule

Oł. gł. sprzed 1690, kolumnowy z bramkami
W kaplicy MB Boreckiej, Oł. 1688-93,
okładzina ok. 1713
na zasuwie

 

w tamburze śś. franciszkańscy -  Św. Franciszek z ptakiem
Święty (nad arkadą od strony kła)
Obraz  św.
Franciszek otrzymujący odpust Porcjunkuli, mal. ok. 1735
Płaskorzeźba Odnalezienia grobu św. Franciszka;
scena Glorii św. Antoniego (pierwotnie śś. Antoni i Franciszek adorujący miejscowy cudowny obraz MB),

Rzeźba św. Franciszka (w dolnej kondygnacji);

Drzewo Rodziny Franciszkańskiej wyrastające z postaci św. Franciszka (zapewne fragmenty pierwotnej ramy z 1676);
obraz św. Franciszek 2 poł. w. 17;

Polichromia (A. Swacha) w nawie zach. cykl żywota św. Franciszka: Narodziny, Sen o sławie rycerskiej, Mężczyzna rozpościerający płaszcz przed młodym Franciszkiem, Święty pielęgnujący trędowatego, Odnawianie kłów, Chłosta od ojca, Wyrzeczenia się ojcowizny, Rozesłanie uczniów, Święty na wozie ognistym, śś. Franciszek i Dominik, Tarzanie się w cierniach, Biczowanie, Tarzanie się w rozżarzonych węglach, Święty lepiący bałwany, Otrzymanie odpustu Porcjunkuli, Nadanie przez Jezusa reguły zakonnej, Adoracja Maryi przez Świętegp, Święty odpędzający szatana, Kazanie Świętego, Cud ukorzenionego krzyża, Śmierć Świętego; - w podłuczach arkad: Stygmatyzacja i śś. Franciszek i Antoni wypędzający szatana z opętanego;
Pacyfikał neogotycki 2 poł. w. 19 mosiężny, z relikwiami św. Franciszka.

Sieraków Wielkopolski

Po

Kł NMP i d. klasztor bernardynów, w. 17, 18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1639-40, w górnej kondygn.
Oł. b. 1629, w zwieńczeniu
w predelli

Oł. b. 1730-31, Św. Krzyża,
w glorii

Ambona poł. w. 17
Stalle 1641
Feretron rokokowy, w nim

 

Obraz Stygmatyzacji św. Franciszka, zapewne 2 poł. w. 17;

Śmierć św. Franciszka;
MB ze św. Franciszkiem piastującym Dzieciątko;
przy krucyfiksie rzeźba św. Franciszka;

rzeźbiona Adoracja Chrystusa przez św. Franciszka;
Rzeźba św. Franciszka;
Figurka św. Franciszka;
Obraz św. Franciszka adorującego Madonnę i Chrystusa, przemalowany;

(bogato zdobiony, z niszami, hermami, rzeźbami, obrazami)
(oł. w formie tryptyku, obrazy mal. zapewne przez K. Boguszewskiego)


(w niszach na balustradzie rzeźby śś.)
(z bogatą dekoracją, zwieńczone figurkami śś.)

Szamotuły

Po

Kł par Św. Krzyża i d. klasztor reformatów, 17, 20

Oł. b. 1759, w polu środkowym
w zwieńczeniu
Portal z kościoła do kaplicy
Ambona, w. 18

 

Obraz Stygmatyzacji św. Franciszka koniec w. 17;
obraz św. Franciszka ok. 1759;
Obraz śś. Franciszka i Dominika;

rzeźba św. Franciszka;
(w zwieńczeniu, w drewnianym obramieniu podobnym do ołtarzy)
(na baldachimie)

Śrem Wielkopolski

Po

Kł NMP i d. klasztor franciszkanów, w. 17, 17/18, 19, 20

W oł. b. z poł. w. 18
Oł. b. rokokowy, stiukowy

 

Obraz św. Franciszka, barokowy;
Obraz św. Franciszka;

W murze otaczającym kł brama kościelna 1779, z daszkami na których rzeźby śś. Franciszka i Antoniego.

Woźniki

Po

Kł par św. Franciszka z Asyżu, w. 20

(dawniej w oł. gł.)

+

Obraz MB ze św. Franciszkiem z pocz. w. 18, przy obrazie wota;

Patrz rozdział 2.
(Kł wzniesiony z wykorzystaniem ruin poprzedniego reformatów z w. 18)

Blizne

Pr

Kł Wszystkich Świętych, (d. par, nowy murowany w. 20), w. 15/16, 17-19, 20

Polichromia i dekoracja z w. 16, 17
Oł. b. sprzed 1646
(przerabiany w. 18, z obrazami)

 

Popiersie św. Franciszka;

Obraz św. Franciszek przed 1646, przemalowany;
Obrazy: MB adorowana przez Świętego w. 18; - św. Florian w. 17/18, na odwrociu szkic przedstawiający św. Franciszka zapewne w. 19, rama z w. 17;

(w nawie popiersia śś. z 1649, prawie całkowicie rekonstruowane w. 20)

W 17 w. działało tu bractwo Paska św. Franciszka.

Chorągiew z obrazem MB ze św. Franciszkiem, w. 18;

Dynów

Pr

Kł par św. Wawrzyńca, w. 17-18, 19

W oł. b. 2 poł. w. 17, z rzeźbami

 

Obraz Stygmatyzacja św. Franciszka;

 

Leżajsk

Pr

Kł par NMP bernardynów, w. 16-17, 19, 20

W oł. gł. 1637

 

Rzeźba św. Franciszka z Asyżu;

Patrz rozdział 2.

Rymanów

Pr

Kł par św. Wawrzyńca, w. 18, 20

W oł. b. z w. 18, pod zasuwą

 

Obraz św. Franciszka, 1865;

 

Paradyż

Ra

Kł Przemienienia Pańskiego i św. Michała Arch., w. 18, 19, 20

Oł. b. 3 ćw. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz Stygmatyzacji św. Franciszka. ok. poł. w. 18;

(obraz był przystrojony barokową złoconą sukienką)

Smardzewice

Ra

Kł par św. Anny i d. klasztor franciszkanów, w. 17-18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1700, z bramkami
Oł. b. ok. 1730 z obrazami

Ołtarz MB Różańcowej, 2 ćw. w. 17
Feretron pocz w. 18

 

Rzeźba św. Franciszka;

Obraz
św. Franciszka po stygmatyzacji, ok. 1730 i Stygmatyzacji świętego z herbem, późnobarokowe;
Obraz MBzD i św. Franciszkiem, z tegoż czasu;
Obraz Stygmatyzacji św. Franciszka;

 

Krześlin

Si

Kł par św. Mikołaja, pobernardyński, w. 18, 19, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 18
Oł. b. po poł. w. 18

 

Rzeźba św. Franciszka;
Obraz św. Franciszka w sukience srebrnej w. 18;

 

Stężyca

Si

Kł Przemienienia Pańskiego, pofranciszkański, w. 17-18/19, 20

Oł. b. 4 ćw. w. 18

 

Obraz św. Franciszka 1 poł. w. 19;
Obraz MBz D Tronującej, w otoczeniu śś. Franciszka i Dominika w. 17;
Obrazki: 1-2. Chrystusa Boleściwego i św. Franciszka z Asyżu;
(mal. dwustronnie na blasze ozdobnie wyciętej 2 poł. w. 17)

Pilica

So

Kł Imienia PJ i klasztor reformatów, w. 18, 19

W szczycie elewacji
W oł. b. regencyjnym
W klasztorze

 

Wizerunek św. Franciszka;
Obraz św. Franciszka, sygn. (Szymon Czechowicz);
Obraz
Świętego, barokowy;
Obrazy póżnobarokowe, w. 18:
 -
Święty w gościnie u kard. Hugolina; - Śniadanie Świętego;

 

Brodnica

To

Kł NMP i d. klasztor reformatów obecnie franciszkanów, w. 18, 20

W oł. b. po 1761

 

Obraz Stygmatyzacji św. Franciszka;
Obraz Drzewo genealogiczne św. Franciszka, barokowy w. 18;

 

Wielka Łąka

To

Kł par śś. Katarzyny i Małgorzaty, w. 13/14-15, 19

 

 

Obraz św. Franciszka barokowy w. 18, w srebrnej trybowanej sukience, rokokowej 2 poł. w. 18;

 

Góra Kalwaria

Wa

Kł par NMP i d. klasztor bernardynów, obecnie marianów, w. 18, 19, 20

Oł. b. 3 ćw. w. 18
Feretron o chrakterze barokowym, w nim

 

Obraz Wizji św. Franciszka;

Obraz Stygmatyzacji św. Franciszka;

Na osi fasady, w ogrodzeniu kła brama z filarkami i  4 rzeźbami z 3 ćw. w. 18, rzeźba św. Franciszka z Asyżu;

Kazimierz Biskupi

Kł Pięciu Braci Męczenników, w. 16-18, 19, 20

W oł. b. z końca w. 18

 

Obraz św. Franciszek 2 poł. w. 18 w srebrnej sukience z herbem „Pobóg”;

 

Koło

Kł NMP i klasztor bernardynów, w. 15, 18, 20

Polichromia 2 poł. w. 18
W oł. b. 4 ćw. w. 18, z kolumnami
Oł. b., jw.

Ambona rokokowa

 

Sceny z życia św. Franciszka i jego zakonu;
Obraz św. Franciszka, w drewnianej sukience 1 poł. w. 19;
Obraz
Świętego otrzymującego odpust Porcjunkuli, mal. ok. 1888, sygn.;
Rzeźna św. Franciszka, na baldachimie;

(w kopule prezbiterium i na sklepieniach naw)

Konin

Kł św. Marii Magdaleny, w. 17-18, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 18
Oł. b. ok. poł. w. 18

 

Rzeźba św. Franciszka;
Obraz Stygmatyzacji
Świętego;

(oł. z krucyfiksem i rzeźbami śś.)
(obraz z czasu ołtarza)

Warta

Kł NMP i klasztor bernardynów, w. 15, 17, 18

Oł. b. 1 ćw. w. 18,

W oł. b. jw.

 

Obraz św. Franciszka w. 17 w sukience w. 18;
Obraz Stygmatyzacja
Świętego;
Obraz
Świętego w. 17;

(ołtarze boczne bogato zdobione)


(odnowiony 1950)

Włocławek

Kł par Wszystkich Świętych i d. klasztor reformatów, w. 16/17, 18, 19, 20

W oł. b. 1768,

W murze kła brama z rzeźbami śś.

 

Obraz św. Franciszek, mal. 1913;
Obraz
Świętego, eklektyczny w. 19/20;
Rzeźba św. Franciszka, 1860;

Relikwiarz św. Franciszka z Asyżu, 1 ćw. w. 19, z glorią promienistą, w zwieńczeniu emblemat franciszkański, na rewersie Chrystus Ukrzyżowany.

Warszawa

WP

Kł NMP Bernardynów, w. 17-18, 19, 20

Polichromia z w. 18, na sklepieniu
W barokowym oł. b.

 

Sceny z życia św. Franciszka z Asyżu

Obraz św. Franciszka;

W 17 w. działało tu bractwo Paska św. Franciszka.

Wrocław

Wr

Kl par śś. Stanisłwa, Doroty i Wacława, w. 14-15, 20

Oł. gł. ok. 1720, w zwieńczeniu
Oł. b. ok. 1730, z rzeźbami
Ołtarz bpczny ok. 1750, z rzeźbami


Stalle, drewno rzeźbione, ok. 1700

 

Obraz Wizja św. Franciszka, olejny na płótnie;
rzeźba św. Franciszka z Asyżu;

rzeźba świętego, drewno polichromowane, złocone, ok. 1700;
Obraz św. Franciszek otrzymuje stygmaty, olejny na płótnie;
płaskorzeźby: 14 scen z życia św. Franciszka z Asyżu;
Obraz Wizja Świętego, w. 18;

 

Żmigród

Wr

Kł par Św. Trójcy, w. 16, 18, 19, 20

W oł. b. z ok. 1710

 

Obraz Wizja św. Franciszka, olej na płótnie;

(z rzeźbami, obrazami)


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~