~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ŚWIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występujących świętych wybrano miejscowości, kościoły (przeglądając Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha :
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica poświęcona czci świętego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku są wota;
-         w kościele jest więcej niż jeden wizerunek świętego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

I

IDZI

Miejscowość

Diecezja

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Zrębrce

Cz

Kł par św. Idziego, w. 18

Oł. gł. 2 poł. w. 17, z kolumnowy

+

Obraz św. Idzi 1714, przeniesiony 1782 z niezachowanej kaplicy Św. Idziego;

Patrz rozdział 2.

Podlesie

Ki

Kł par św. Idziego, w. 18

Oł. gł. 4 ćw. w. 18, kolumnowy
Feretron barokowy 1 poł. w. 18, w nim

+

Obraz św. Idziego 1 poł. w. 18;

Obraz św. Idziego;

Wezwanie św. Idziego kościół ma od XIV wieku.

Tarczek

Ki

Kł par św. Idziego, w. 13, 17, 20

Tryptyk ok. 1540-50, na awersach skrzydeł sceny z życia śś.

+

Św. Idziego;

Monstrancja wieżyczkowa 1626, z figurkami: śś., m. i. św. Idziego.
Pierwotny kościół powstał tu w 1067 r.

Zborówek

Ki

Kł par śś. Idziego i Mikołaja, w. 15, 20

W oł. gł. barokowym w. 18

+

Obraz św. Idziego, być może późnogotycki (z około 1500), przemal., na ramie późnogotycki nieodczytany napis;

Według tradycji pierwotny kościół był fund. przez Władysława Hermana w 1085 roku.

Brzeźnio

Kl

Kł par św. Idziego, w. 18

Oł. gł. po poł. w. 18

+

Obraz św. Idziego 2 poł. w. 18 w sukience 1817;

 

Chełstów Wielki

Kl

Kł fil. św. Idziego, w. 17, 20

 

+

Rzeźba św. Idzi, polichromowana, gotycka, ok. 1400;

 

Mikorzyn

Kl

Kł par św. Idziego, w. 20

Oł. gł. nowy z elem. w. 18, w nim

+

Rzeźba św. Idziego późnogotycka ok. 1500;

Patrz rozdział 2.

Giebułtów

Kr

Kł par św. Idziego, w. 16/17, 19

 

+

Obraz św. Idziego, sygn. 1 poł. w. 19;

Kościół ma wezwanie św. Idziego od 12 wieku.

Kraków

Kr

Kł św. Idziego, ul. Grodzka

Oł. gł. pocz. w. 17

+

Obraz św. Idziego, w. 17 (ostatnio konserwowany);

(ołtarz z rzeźbami śś. i obrazami, o schemacie tryptyku)

Inowłódz

Ło

Kł par św. Idziego, w. 15-16, 18, 19, 20

 

+

Obraz św. Idziego, karmiącego łanie, w. 16;

Patrz rozdział 2.

Wyszków

Łż

Kł par św. Idziego Opata, w. 18, 20

 

+

 

W. 12-13 wzniesienie kaplicy pw. św. Idziego rzekomo przez benedyktynów płockich w przyległej do Wyszkowa wsi Nagórze, zapewne od początku pełniącej funkcje parafialne. Wzmianka o kle w Wyszkowie 1347.

Głubczyce

Op

Kł par śś. Idziego i Bernarda, w. 18, 19, 20

Oł. gł. 1761, z rzeźbami, w polu środkowym w ramie

+

Obraz śś. Idziego i Bernarda, mal. 1761;

Figura kamienna, na rynku wzniesiona 1738 – cokół z kamienną balustradą i posągami śś. Sebastiana i Idziego.

Czerwonawieś

Po

Kł par św. Idziego, w. 13, 18, 20

Oł. gł. ok. 1778 z 3 wnękami między kolumnami,

+

w środkowej rzeźba św. Idziego zapewne z pocz. w. 17, o cechach ludowych;

Dawny kult św. Idziego. W 19 wieku notowano tu wizerunek Świętego uważany za cudowny.

Potkanów

Sa

Kł par św. Idziego, w. 14/15, 19, 20

W nowym ołtarzu głównym

+

Obraz św. Idziego, mal. 1886 w Warszawie;

Pierwotny kościół był erygowany w 12 w.

Choceń

Kł par św. Idziego, w. 20

 

+

 

Pierwotny kł sprzed 1326 pw św. Idziego.

Szadek

Kł św. Idziego, cmentarny, w. 19

Oł. gł. (zestawiany z elem., z poł. w. 17), w nim

 

Obraz św. Idziego mal. 1861, sygn.;

Obraz św. Idziego w. 17;

Według tradycji kł cmentarny był wcześniej niż kł parafialny, istniał w. 14.

powrót do strony głównej

IGNACY  LOYOLA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Mstów

Cz

Kł NMP i św. Augustyna, w. 12-15, 17-19/20

Oł. b. 2 poł. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz św. Ignacego Loyoli;

 

Mnichów

Ki

Kł par św. Stefana (Szczepana), w. 18

Oł. b. 3 ćw. w. 18, w nim

 

Obraz św. Ignacego Loyoli z herbem Łabędź, literami i datą 1771;

 

Kalisz

Kl

Kł NMP jezuitów, w. 16-17, 20

Oł. b. ok. poł. w. 18, w polu głównym

 

Obraz św. Ignacego Loyoli, w. 18;

 

Kraków

Kr

Kł śś. Piotra i Pawła, par Wszystkich Świętych oraz dawne kolegium jezuitów

W prezbiterium, w dużych płycinach płaskorzeźby
W kaplicy św. Ignacego Loyoli, polichromia w. 17
Oł. po 1719, kolumnowy, w zwieńczeniu

 

Tondo z popiersiem św. Ignacego Loyoli;

sceny z życia św. Ignacego Loyoli, w 4 medalionach;

Obraz Świętego na tle krajobrazu ze scenami z jego życia oraz Trójcą Św. w otoczeniu aniołów w górnej części, barokowy z 2 poł. w. 17 (?);

(w niszach posągi, pod niszami tonda)

Kielich barokowy z 1674, z trybowanymi popiersiami Chrystusa, MB Bolesnej i św. Barbary na koszyczku oraz śś. Ignacego Loyoli, Franciszka Borgiasza (?) i Magdaleny na stopie.
Relikwiarz śś. Ignacego Loyoli, Alojzego Gonzagi, Franciszka Borgiasza i Franciszka Ksawerego, z w. 18/19.

Kraków

Kr

Kł św. Barbary i Dom Prowincjonalny Jezuitów

Polichromia 1765, na sklepieniu

W oł. b. 1764-67

 

Apoteoza św. Ignacego Loyoli, po bokach stiukowe panoplia; w polach bocznych personifikacje 4 kontynentów;
Obraz Wizja
Świętego z w. 18;

W klasztorze obrazy (2 Ekstaza i Śmierć św. Ignacego Loyoli, z w. 17, na blasze; oraz: Świętego z w. 17, na desce; - Świętego z w. 18;

Krasnystaw

Lb

Kł par św. Franciszka Ksawerego i dawne kolegium jezuitów, w. 17-18, 19, 20

W fasadzie rzeźby śś.
Polichromia ok. 1723, nad portalem do kaplicy niegdyś pw. św. Ignacego Loyoli

 

Rzeźba św. Ignacego Loyoli, drewniana obita blachą;
iluzjonistyczne zwieńczenie z popiersiem św. Ignacego Loyoli;

w kaplicy, na sklepieniu tondo z postacią Świętego;

(na szczytach hełmów wież, rekonstruowana po pożarze wieży w 1951 na wzór figury z pocz. w. 18)
(pędzla mal. Adama Swacha)

Rawa Mazowiecka

Ło

Kł par NMP i d. klasztor jezuitów, w. 17, 18

Oł. b. 1 po. w. 18, w nim

 

Obraz św. Ignacego Loyoli w sukience w. 18;

 

Nysa

Op

Kł fil. NMP i dawne kolegium jezuitów, w. 17, 20

W fasadzie, we wnękach posągi śś.,
W kaplicy ołtarz z 1 poł. w. 19, powyżej na ścianie

 

Rzeźba św. Ignacego Loyoli;

Obraz
Świętego 2 poł. w. 18 w ozdobnej ramie rokokowej podtrzymywanej przez dwa anioły;
Obraz św. Ignacego Loyoli w. 18;

(w dolnej kondygnacji)

Chojnice

Pe

Kł fil.  NMP(pierwotnie śś. Kazimierza i Jana Franciszka Regis, oraz dawne kolegium jezuickie), w. 17-18, 20

Polichromia 1742, w nawie


W kaplicy w oł. z 2 ćw. w. 18

 

Apoteoza św. Ignacego Loyoli, stojącego na kuli ziemskiej; Wizja Świętego; Wizja Świętego, po bokach trzej śś. męczennicy japońscy
O
braz św. Ignacego Loyola, trzymający książkę wykonaną ze srebrnej blachy;

(kula podtrzymywana i otoczona przez personifikacje czterech kontynentów; - w emporze wsch. nawy, pośrodku)
(pod obrazem plakietka wotywna srebrna 1 poł. w. 18, owalna, trybowana, z popiersiem
Świętego.)

Gostyń

Po

Kł par bazylika NMP i św. Filipa Nereusza filipinów, w. 17-18, 20

W fasadzie nisze z rzeźbami ok. 1723-6
Oł. gł. 1723-6

 

Rzeźba św. Ignacego Loyoli, kamienna;

Rzeźba św. Ignacego Loyoli;(z rzeźbami śś.)

Poznań

Po

Kł par św. Stanisława i dawne kolegium jezuitów, w. 17-18, 20

Polichromia i sztukaterie barokowe

W oł. b. 1735, św. Ignacego Loyoli

 

Popiersie św. Ignacego Loyoli (?);
Apostolstwo i Nauka chrześcijańska (?) odnoszące się do św. Ignacego Loyoli; Postać św. Ignacego Loyoli; Cykl dot. św. Ignacego Loyoli: - Wizja w Storta, - Rycerz Chrystusowy i personifikacja Miłości, - Wyrzeczenie się stanu rycerskiego oraz Wizja przy pisaniu reguły zakonu; - Dysputa śś. Ignacego Loyoli i Franciszka Borgiasza o Niepokalanym Poczęciu Maryi,
Obraz Św. Ignacy na zamku Loyola, po poł. w. 18;

(w transepcie złocone tonda z reliefowymi popiersiami śś., - na gurtach przęsła i w emporze nad wejściem)
(może Szymona Czechowicza, restaurowany 1845, 1946)

Stara Wieś

Pr

Kł par NMP i d. klasztor paulinów, obecnie jezuitów, w. 17-18, 19, 20


W klasztorze

 

Rzeźba Świętego 1 poł. w. 19;
Obrazy z w. 18/19: Adoracja Matki Boskiej przez śś. Ignacego Loyolę, Stanisława Kostkę i Alojzego Gonzagę; - Modlitwa
Świętego ; - Śmierć Świętego. Rzeźbione popiersie św. Ignacego Loyoli;(ostatnie dwa pochodzące z kolegium jezuitów w Krośnie)

(rzeźbę wyk. ok. 1880 Adam Chmielowski - św. Brat Albert)

Chełmża

To

Kł Św. Trójcy, kolegiacki, w. 13-14, 15-17, 18-19, 20

W oł. b. 3 ćw. w. 18, z rzeźbami
Oł. b. jw. z rzeźbami
Feretron barokowy pocz. w. 18, w nim

 

Obraz św. Ignacego Loyoli;

rzeźba Świętego;
Obraz Świętego;

(w zwieńczeniu)

Czarże

To

Kł par NMP, w. 14, 17, 19, 20

W oł. gł. 1 poł. w. 19, z elementami w. 17

 

Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem ukazującym się w św. Ignacemu Loyoli, w tradycjach barokowych ok. poł. w. 19;

Sukienka z obrazu Matki Boskiej, trybowana pocz. w. 18. Plakietki wotywne 2 poł. w. 17 i z w. 18.

Grudziądz

To

Kł fil. św. Franciszka Ksawerego, w. 17-18, 20

Oł. b., z rzeźbami symb. 4 kontynenty

 

Obraz św. Ignacego Loyoli;

(o kształcie lekko wklęsłego obelisku) W 19 w. notowano tutaj szczególne nabożeństwo do Ignacego Loyoli.

Młyniec

Kł fil. św. Ignacego Loyoli, w. 16-17, 18

W oł. gł. po 1750, kolumnowym z bramkami, rzeźbami
na zasuwie
w obramieniu pola środkowego
mensa sarkofagowa, płaskorzeźbiona
Feretron w. 18-19, ludowy

+

Obraz św. Ignacego Loyoli, w sukience metalowej;

Obraz Święty zwyciężający szatana;
medalioniki ze scenami z życia Świętego, częściowo zamalowane;
 z medalionem ze św. Ignacym Loyolą;

z rzeźbą św. Ignacego Loyoli;

Obraz Chrystus ukazujący się Świętemu 2 poł. w. 18 lub pocz. w. 19;
Rzeźba św. Ignacy Loyola na globie ziemskim, rokokowa 3 ćw. w. 18;

Zespół plakietek wotywnych należących do obrazu Świętego w oł. gł. w. 18-19 m. in.: 1. rokokowa 3 ćw. w. 18, z powtórzeniem kompozycji obrazu ołtarzowego i klęczącą szlachecką parą małżeńską; 2. trybowana 1792, analogiczna do poprzedniej, z klęczącą szlachecką rodziną fund.; 3. Z 2 poł. w. 18, ze Świętym pod krzyżem; 4. Ze Świętym, monogramem i diabłem w postaci smoka oraz klęczącą parą szlachecką u dołu, 2 poł. w. 18; 5. Ze Świętym godzącym w smoka; 6. ze Świętym, z 1822.

Święta Lipka

Wm

Kł, bazylika NMP, w. 17-18, 19, 20

Polichromia 1722-37
Oł. b. z rzeźbami w górnej części, 1702, w polu środkowym

 

Postać św. Ignacego;
scena Chrystusa stojącego na kuli ziemskiej i obejmującego wielki krzyż, przy nim klęczy św. Ignacy oraz 4 kontynenty gdzie działają jezuici,
Obraz Wizja św. Ignacego Loyoli,;

- W kaplicy Trzech Króli
- Na sklepieniu przed ołtarzem
- Wokół kopuły adorują założyciele zakonów, m. in. św. Ignacy Loyola.

(święty wpatruje się w pojawiającą się wśród obłoków MBzD, które trzyma rozwinięty pergamin)

Brzeg

Wr

Kł par Św. Krzyża, pojezuicki, w. 18, 20

Polichromia 1739-45, scena
Oł. gł. ok. 1745, z bramkami

 

Wzniesienia Krzyża przez śś. Ignacego i Ksawerego;
rzeźby
św. Ignacy Loyola i św. Franciszek Ksawery

(na pn. ścianie prezbiterium iluzjonistyczna architektura ołtarzowa)

Wrocław

Wr

Kł par Imienia PJ, jezuitów w. 17, 20

Polichromia 1704-1706

W oł. b. św. Ignacego Loyoli, 1704

 

Sceny: Cud św. Ignacego, Święty przedstawia papieżowi regułę zakonu, św. Ignacy pisze regułę,
Obraz
Świętego, olejny na płótnie, barok, 1744, sygn.;
Dwie rzeźby
Świętego: - marmurowa, barok, ok. 1726; - gipsowa z ok. 1733;
(oł. stiukowo marmurowy, z drewnianymi rzeźbami ewangelistów)

powrót do strony głównej

IZYDOR  ORACZ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Radziechowy

Kł par św. Marcina, w. 14/15, 18, 19, 20

Kaplica św. Izydora, 1722 – w oł. z 1726

 

Obraz św. Izydora 1719, sygn.;

W 18 w. działało tu bractwo św. Izydora, dekret z 1720 r.

Cieszęcin

Cz

Kł z 18 w.

Oł. boczny 18 w.

 

Obraz Świętego z 18 w.

W 18 w. istniał tu kult św. Izydora, bractwo jego powstało dekretem z 1685 roku.

Kłobuck

Cz

Kł par śś. Marcina i Małgorzaty, w. 15/16, 18, 20

 

 

 

Patrz rozdział 2.

Leśniów

Cz

Kł NMP i klasztor paulinów, w. 18, 20

Oł. b. 1 ćw. w. 18, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Izydora Oracza;

Obraz MB Częstochowska oraz św. Izydor Oracz;

(obraz MB z napisem odnoszącym się do fund. Benedykta i Marianny Cichoniów z Czatachawy i datą 1856 na odwrocie)

Siemonia

Cz

Kł św. Izydora, w. 19

 

+

 

W parafii istniało bractwo i był obraz św. Izydora.

Winna Poświętna

Dr

Kł par św. Doroty, w. 17-18, 19, 20

Oł. b. 1754, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Izydor Oracz, w. 19/20;

Obraz Świętego, ludowy ok. poł. w. 19;

 

Graboszewo

Gn

Kł par św. Małgorzaty, w. 16, 18

W kaplicy w oł. ok. 1650 z rzeźbami, bramkami

 

Obraz św. Izydora 1 poł. w. 17, na którym herby z literami oraz sukienki barokowe;

Obszerna kaplica św. Izydora fund. Krzysztofa Marszewskiego ok. 1649, otwarta do nawy szeroką arkadą.

Wysocice

Ki

Kł par św. Mikołaja, w. 12/13

 

 

Obraz św. Izydora mal. ok. 1865-85;

Dawny, żywy do dziś kult św. Izydora. Obraz jego jest otoczony kultem.

Biała

KK

Kł par Wszystkich Świętych, w. 17-18, 19

Oł. b. 1 ćw. w. 18, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Izydora 1 ćw. w. 18;

W 17 w. działało tu bractwo św. Izydora.

Cieszęcin

Kl

Kł par św. Walentego, w. 18

Oł. b. o charakterze późnobarokowym z

 

Obrazem św. Izydora, w. 18;

W 18 w. istniał tutaj kult św. Izydora.

Wielowieś

Kl

Kł par Wszystkich Świętych, w. 17, 20

W oł. b. 2 ćw. w. 18

 

Obraz św. Izydora;

Działało tu bractwo św. Izydora.

Jaroszowice

Kr

Kł par św. Izydora, w. 19

W oł. gł.

+

Obraz św. Izydora przeniesiony z dawnej kaplicy z w. 17;

Oł. późnobarokowy z kł par. w Wadowicach.

Lutomiersk

Łd

Kł św. Izydora, w. 18

 

+

 

W 18 w. działało tu bractwo Świętego, dekret z 1780 r., opiekowali się nim solarze (handlarze solą).

Bąków

Ło

Kaplica, w. 19, cmentarna

W ołtarzu

 

Obraz św. Izydora, w sukienkach barokowych z w. 17/18;

 

Barłożno

Pe

Kł par św. Marcina w. 14,

 

 

 

W 17 w. działało tu bractwo św. Izydora.

Świecie

Pe

Kł NMP i d. klasztor bernardynów, w. 17/18

 

 

 

W 17 w. działało tu bractwo św. Izydora.

Czerwińsk n/ Wisłą

Kł par bazylika NMP, w. 12-13, 14/15, 17-19, 20

W oł. b., zapewne pocz. w. 20

 

Obraz św. Izydora Oracza w. 18;

Lichtarze cynowe 1862 z rytymi napisami dot. wezwań bocznych ołtarzy m. n. św. Izydora.

Buk

Po

Kł Św. Krzyża, w. 18, 20

W oł. b. ok. 1760, z rzeźbami

 

Obraz św. Izydora;

 

Gołębin Stary

Po

Kł par NMP, w. 17, 19, 20

W oł. b. 1666, z rzeźbami

 

Obraz św. Izydora;
mal. postać św. Izydora i klęczącymi fund., datą 1666 i napisem;


(w predelli)

Niepart

Po

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 20

 

 

 

Kł św. Izydora fund. rzekomo 1240, wzmiankowany w. 14-15, spalony 1904. Dawny, żywy do czasów obecnych kult św. Izydora. Działało bractwo jego imienia, dekret z 1654 r.

Poznań

Po

Kł Serca PJ i NMP, w. 13, 18, 20

 

 

 

Jest odpust bracki w uroczystość św. Izydora. Bractwo było w 1892 r.

Zaniemyśl

Po

Kł par św. Wawrzyńca, w. 17, 19, 20

 

 

 

Kult św. Izydora. W 17 w. działało tu bractwo jego imienia, dekret z 1662 r.

Haczów

Pr

Kł par NMP, w. 20

W oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Izydora;

 

Zwola

Si

Kł par św. Anny, w. 17, 18-19, 20

Oł. b. 4 ćw. w. 17, w tondzie zwieńczenia

 

Obraz św. Izydora Oracza w. 18;

Obraz św. Izydora Oracza barokowy 4 ćw. w. 17 (przed 1687) w otoczeniu scen z życia świętego, przemalowany;(
u dołu herb oraz inicjały Stefana Wierzbowskiego bpa poznańskiego);

Świerczynki

To

Kł par śś. Jana Chrzciciela i Jana Ew., w. 13/14, 17, 19, 20

Oł. b. koniec w. 17, w naddatkach

 

Obraz św. Izydora, owalny, silnie przemalowany;

W 17-18 w. było tutaj bractwo św. Izydora.

Lewiczyn

Wa

Kł par śś. Wojciecha i Marcina, w. 17, 18, 19, 20

Feretron 4 ćw. w. 17, w nim

 

Obraz św. Izydora Oracza;

Obraz Świętego;


(z datą 1668, napisem w języku łacińskim, sygn., restaurowany 1965-9)

Barczewko

Wm

Kł par śś. Wawrzyńca i Katarzyny, w. 16-17, 19

 

 

Obraz św. Izydora z w. 18 w rokokowej ramie;

Dawny kult św. Izydora. Kł był celem pielgrzymek związanych z tym kultem.

Barczewko

Wm

Kł par śś. Wawrzyńca i Katarzyny, w. 19, 20

 

 

Obraz św. Izydora z w. 18 w rokokowej ramie;

Dawny kult św. Izydora. Kł był celem pielgrzymek związanych z tym kultem.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~