~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ŚWIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występujących świętych wybrano miejscowości, kościoły (przeglądając Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha :
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica poświęcona czci świętego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku są wota;
-         w kościele jest więcej niż jeden wizerunek świętego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

J

JACEK

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Gidle

Cz

Kł par NMP, w. 17

Kaplica św. Jacka; ołtarz 1 poł. w. 18
W kaplicy BM Gidelskiej, na tabernakulum

 

Obraz Świętego z w. 18, w jedwabnej sukience z w. 18 otoczony wotami
Obraz (drugi) z 2 poł. w. 18

Figurka Świętego, w. 18

(tabernakulum z w. 18, kute z figurkami śś. Jacka i Daniela podtrzymującymi monstrancję z figurką MB Gidelskiej)

Bytom Rozbark

Gl

Kł par pw św. Jacka, 18/20

 

+

Figura Świętego w. 18;

Patrz rozdział 2.

Kościelec

Ki

Kł par św. Wojciecha,

 

 

 

Obok kła studzienka i figura kamienna św. Jacka z MB, na postumencie, 1844, odnowione 1929. Dawny kult MB Kościeleckiej, który według tradycji miał tu szerzyć św. Jacek.

Opatowiec

Ki

Kł par św. Jakuba, w. 17/19, 20

 

 

Dwa obrazy św. Jacka barkowe, w. 17;
Obraz św. Jacka, w. 18;

Ok. 1470 istniał kł pw. Św. Jacka z murowanym prezbiterium.

Kraków  Wawel

Kr

Kł katedralny śś. Wacława i Stanisława

Oł. b. z 1759-61
Konfesja św. Stanisława;
na pokrytej reliefami srebrnej trumnie;
Kaplica św. Trójcy – polichromia 1902-4

 

Obraz Świętego, w. 18
Figura brązowa Świętego

Śmieć św. Jacka, którego duszę oddaje św. Stanisław Chrystusowi i NMP
Święty , wśród polskich świętych prowadzonych przez arch. do Boga Ojca;

(mal. T. Kuntze ?)
(na osi kolumn figury śś.)

Kraków

Kr

Kł MB Śnieżnej, dominikanek, w. 17

Oł. b. z 1634

 

Obraz Świętego z w. 18, w zwieńczeniu
Obraz Wizja św. Jacka, z h. Odrowąż, w. 18

 

Kraków

Kr

Kł śś Augustyna i Jana Chrzciciela oraz klasztor ss. Norbertanek, w. 13/16

Oł. b., przy tęczy barokowy, 1849
Kaplica na piętrze

 

Obraz Świętego w zwieńczeniu z czasu ołtarza
Obrazy: z w. 20 Wizja bł. Bronisławy z MB i św. Jackiem; - Wizja błogosławionej z MB i św. Jackiem, z widokiem klaszloru norbertanek i kł Salwatora;
Obraz bł. Bronisławy z MB i Świętym oraz widokiem klasztoru norbertanek i dominikanów w Krakowie, w dolnych narożach h. Odrowąż;

 

Kraków

Kr

Kł Bazylika Św. Trójcy, oo. Dominikanów, w. 12/15/19

Kaplica św. Jacka, ołtarz 1695-1703,

 

Sarkfag z płaskorzeźbą Świętego z 1700, we wnęce pd. z herbem; Posąg Świętego; obrazy;

Patrz rozdział 2.

Wilchwy

Kt

Kaplica, w. 18/19

Feretron w. 19

 

Obraz w. 19, ludowy

Matka Boska Gidelska w otoczeniu śś. Dominika i Jacka

Kamień Śląski

Op

Kł par, w. 16/20

W oł. gł., nowym

+

Obraz Świętego z w. 17 (?)

Patrz rozdział 2.

Racibórz

Op

Kł fil. św Jakuba, podominikański

Oł. b., poł. w. 18

W kaplicy MB ołtarz barokowy, z

 

Obraz św. Jacek z bł. Iwo adorowani przez aniołki, w. 18;
rzeźbą św. Jacka 1659;

 

Poznań

Po

Kł Najśw. Serca PJ i MB Pocieszenia, w. 13/17

Stalle w. 18 płaskorzeźbione

 

Płaskorzeźby ze scenami z życia św. Jacka, w. 18;

Kult św. Jacka, w 1 poł. w. 20 podawano, że był tu cudowny obraz Świętego.

Przemyśl

Pr

Kł archikat. Bazylika NMP i Jana Chrzciciela, w.15-16, 18, 19, 20

W oł. b. MBzD, tzw. Jackowej, neobarokowym

 

Rzeźba Świętego, w. 19

 

Odrowąż

Ra

Kł par pw śś. Jacka i Katarzyny

Oł. b. barokowy w nawie

+

Obraz Świętego z w. 15/16;
Na ścianach 4 obrazy z życia świętego

Patrz rozdział 2.

Będziemyśl

Rz

Kł par, pocz. w. 20

Oł. w kaplicy św. Jacka (pierwotna gotycka z w. 15)

+

Dwa obrazy Świętego z ok. poł. w. 19 i barokowy Wizja św. Jacka z 2 poł. w. 17, odnowiony 1926

Patrz rozdział 2.

Sandomierz

Sa

Kł katedralny NMP, w. 11/12, 14/15/17/18, 19/20

Oł. b. 1771-3, rokokowy, w nim

 

Obraz św. Jacka;

Patrz rozdział 2.
 Obrazy zamówione 1776 w Rzymie.

Janów Lubelski

Sa

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 17/18, 19, podominikański

Oł. gł. ok. poł. w. 18
W oł. b. 2 poł. w. 18

 

Rzeźba św. Jacka;
Obraz św. Jacka, mocno przemalowany;
Obrazy z w. 18: - Św. Dominik wyprawia do Polski św. Jacka; - Przejście św. Jacka przez Wisłę koło Sandomierza; - Wskrzeszenie zmarłego Żegoty przez Świętego; - Uzdrowienie ślepych dzieci przez Świętego; - Uzdrowienie paralityczki Judyty z rodu Prandotów z Kościelca przez Świętego; - MBzD ukazująca się św. Jackowi;

 

Klimontów

Sa

Kł NMP i św. Jacka, w. 17/18, podominikański

W oł. gł. ok. 1650 z rzeźbami, w polu głównym
Stalle 2 ćw. w. 17, w zapleckach cykl obrazów

+

Rzeźba św. Jacka;
Obraz Świętego klęczącego przed MB, sygn. 1650;
przedstawiających cuda śś. Dominika i Jacka.

Ławki barokowe z herbem Odrowąż św. Jacka, pocz. w. 19. (?).

(w prezbiterium z rzeźbionymi orłami na konsolach)

Sandomierz

Sa

Kł św. Jakuba, w. 13/14, 17/18

Kaplica św. Jacka – oł. z 2 poł. w. 18

 

Obraz św. Jacka, w bogato rzeźbionej rokokowej ramie z 17 w.

Patrz rozdział 2.

Staszów

Sa

Kł par św. Bartłomieja, w. 15/17

W oł. b. ok. 1770-80

 

Obraz św. Jacka pocz. w. 18 w sukience srebrnej z tegoż czasu;

 

Wyszków

Si

Kł Krzyża Św., w. 15/18

W oł. b.

 

Obraz Świętego zapewne w. 18

Miejsce szczególnej czci św. Jacka.

Kowalewo Pomorskie

To

Kł św. Mikołaja, w. 15/18

Oł. b. pd. w. 17/18, w górnej kondygn.

 

Obraz św. Jacka, barokowy ok. poł. w. 17, przemalowany

Patrz rozdział 2.
(oł. zestawiony z wykorzystaniem fragmentów ok. poł. w. 17)

Linowo Królewskie

To

Kł św. Michała Arch., w. 16/18

W oł. b. regencyjny 2 ćw. w. 18

 

Obraz Świętego z 2 ćw. w. 18

Oł. pochodzi z kła dominikanów w Chełmnie

Wrocki

To

Kł św. Marcina, w. 14/18

W oł. b., barokowym w. 17/18 w górnej kondygnacji

 

obraz św. Jacka z kartuszem z herbem Odrowąż, mal. na desce, barokowy ok. poł. w. 17;

 

Michałowice

Wa

Kł Wszystkich Świętych, w. 16/18/20

Feretron barokowy, w. 18

 

Obraz Świętego, z czasu feretronu;

Obraz MB Różańcowej ze śś. Jackiem i Dominikiem;

Sieradz

Kł św. Stanisława bpa, w. 17/18

Oł. b. z pocz. w. 18

 

Obraz Świętego z pocz. w. 18, w sukience z w. 18

Kł podominikański. Przystrojenie obrazu św. Jacka świadczy o dawnym kulcie.

Kamion

WP

Kł św. Michała Archanioła, w. 19/20

 

 

 

Na cmentarzu kościelnym tzw. kamień św. Jacka, tradycyjnie wiązany z przeprawą przez Wisłę

Wrocław

Wr

Katedra św. Jana Chrzciciela, w. 13-18, odbudowana 1946-51

Kaplica św. Jadwigi, w oł. barokowym z 1713-24

 

Obraz Świętego, olejny na płótnie, współczesny
Rzeźba barokowa w. 18, złocona

(obraz św. Jadwigi w otoczeniu św. Jacka i bł. Czesława)

Horodło

ZL

Kł MB Różańcowej i św. Jacka, podominikański, w. 16/19

Oł. gł., po połowie w. 18, uzupełniany

+

Obraz Świętego z w. 18

Dawny kult św. Jacka, i dziś w odpuście uczestniczą rzesze wiernych z okolicznych miejscowości, a także z odległych miejsc w Polsce.

Hrubieszów

ZL

Kł św. Mikołaja, w. 18

Oł. gł., ok. poł. w. 18

 

Rzeźba Świętego, zapewne z czasu ołtarza

 

powrót do strony głównej

JADWIGA ŚLĄSKA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Glesno

Bd

św. Jadwigi, 14/18, obecny z w. 20

Oł. gł., neobarokowy

+

Obraz Świętej w polu głównym z 4 ćw. w. 19;

 

Grębień

Cz

Kł Św. Trójcy, w. 16/19

Polichromia gotycko – renesansowa
Oł. gł., na skrzydle tryptyku
Oł. b., fund. 1678
Drugi Oł. b. jw.

 

Postać Świętej, na stropie

Malowidło z przedstawieniem św. Jadwigi, w. 19
Obraz Świętej z czasu ołtarza
Nowszy obraz Świętej

Tryptyk gotycki, w części środkowej rzeźby MBzD, śś. Barbary i Mikołaja, w. 16; na skrzydłach malowidła śś. Jadwigi i Mikołaja (zapewne na miejscu gotyckich)

Gliwice

Gl

Kł Wszystkich Świętych, w. 15/19

Oł. gł. 2 tercja w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba z czasu ołtarza;

Monstrancja z 1687, fund. mieszczan gliwickich, promienista, z puszką umieszczoną w figurce MB osłaniającej płaszczem śś. Jana Chrzciciela i Jadwigę

Sieroty

Gl

Kł Wszystkich Świętych, w. 15/18

Polichromia, gotycka ok. 1470
Oł. gł. z 1622

 

Postać Świętej;

Rzeźba, późnogotycka ok. 1500;

(na ścianach prezbiterium, filarach tęczy i na ścianie apsydy)
(w górnej kondygnacji)

Kłecko

Gn

Kł par. św. Jadwigi, w. 15/20

Oł. gł., renesansowy 1596

+

Obraz w polu środkowym, nowy;

Oł. w formie tryptyku mal. i rzeźbiony z rzeźbami i bogatą dekoracją snycerską

Chęciny

Ki

Kł św. Bartłomieja, w. 14 – 16/17

 

 

Herma - relikwiarz św. Jadwigi, rzeźbiona, późnogotycka koniec w. 15;

(druga św. Bartłomieja)

Mnichowice

Kl

Kaplica św. Jadwigi, w. 19

 

+

Witraż z wizerunkiem św. Jadwigi;

Patrz rozdział 2.

Stawiszyn

Kl

Kł śś. Bartłomieja i Jadwigi, w. 14/18

Oł. b. neobarokowy z rzeźbami

+

Rzeźba Świętej z końca w. 15;

Rzeźby późnogotyckie z końca w. 15, z d. oł. gł. kolegiaty NMP w Kaliszu, w Stawiszynie przed 1706, konserwowane ze zdjęciem przemalowań 1955.

Legnickie Pole

Le

Kł par św. Jadwigi, w. 18

Fasada kł
W oł. gł.

+

Figura Świętej z 1731, kamień, barok
Obraz Znalezienie zwłok Henryka Pobożnego, olejny na płótnie, barok, ok. 1733, sygn.;

Pacyfikał z relikwiami św. Jadwigi w kształcie krzyża.

Tymowa

Le

Kł NMP, w. 18

Oł. gł. pocz. w. 17 z rzeźbami

 

Rzeźba drewno barok, 1 poł. w. 18;

Obraz olejny na płótnie, 1 poł. w. 18;

 

Gałków

Łd

Kł Św. Trójcy, w. 19

Oł. gł., tryptyk 1 poł. w. 17

 

Postać Świętej na skrzydle tryptyku;

 

Jemielnica

Op

Kł NMP i d. klasztor oo. Cystersów, w. 13/14 - 18

Ołtarz gł., wyk. 1734, z rzeźbami
Oł. b. rokokowy po poł. w. 18, przy filarach
Na ścianach

 

Rzeźba Świętej z czasu ołtarza;

Obraz Świętej z 2 poł. w. 17;


Obraz Świętej z 1787 (?);

Kielich w tradycjach gotyckich 1610, z plakietką Ukrzyżowania oraz rytymi postaciami na stopie śś. Benedykta, Bernarda, Jana Ew., Jana Chrzciciela i Jadwigi; koszyczek o dekoracji ażurowej z główkami puttów.

Rogów Opolski

Op

Kł śś. Filipa i Jakuba St., w. 13/16

Oł. gł. barokowy 2, poł. w. 17

 

Współczesny ołtarzowi obraz św. Jadwigi, w górnej kondygnacji;

 

Tworków

Op

Kł śś Piotra i Pawła, w. 17

Oł. b., koniec w. 17 z rzeźbami śś.

 

Rzeźba Świętej barokowa, koniec w. 17;

 

Biała

Kł par św. Jadwigi, w.14/18, obecny z w. 19

Nowy oł. b., lewy

+

Obraz sygn. 4 ćw. w. 19, powiększony 1930;

Relikwiarz Świętej 2 ćw. w. 18, kartuszowy z aniołkami podtrzymującymi koronę na tle glorii promienistej.

Lusowo

Po

Kł par. św. Jadwigi, w.18/19

Ołtarz (d. główny) z ok. 1776-88

+

Obraz Świętej, z czasu ołtarza;

Obraz MB ukazującej się śś. Jadwidze Śl. i Jakubowi St.

Pępowo

Po

Kł par św. Jadwigi, 2 poł. w. 15/17/19

Oł. gł., w zwieńczeniu

+

Obraz św. Jadwigi z w. 17;

Patrz rozdział 2.

Siekierki Wielkie

Po

Kł par. św. Jadwigi, w. 18

Polichromia na stropie nawy
Oł. gł., w, 18

+

Postać Świętej w obłokach w otoczeniu aniołków;
obraz Świętej z 2 poł. w. 18;

Patrz rozdział 2.

Sobiałkowo

Po

Kł św. Jakuba St., w. 17/19

Oł. gł., zestawiony z fragmentów barokowych

 

Rzeźba św. Jadwigi, późnogotycka, pocz. w. 16;

 

Wilkowo Polskie

Po

Kł par św. Jadwigi, w. 16/18

Oł. b. z końca w. 17, w polu głównym

+

Rzeźba Świętej, z czasu ołtarza;

 

Bolków

Sd

Kł par św. Jadwigi, w. 15/18

Oł. gł. neogotycki z 1890

+

Rzeźba Świętej, drewniana z czasu ołtarza;

Pacyfikał z relikwiami św. Jadwigi, barok, w. 18.

Niwa

Sd

Kł św. Szymona i Tadeusza, w. 19

Ołtarz gł. barok ok. 1670
Oł. b., ok. 1858

 

Rzeźba Świętej, gotycka, drewniana polichromowana, ok. 1510;

 

Słupice

Sd

Kł św. Jana Chrzciciela w. 19

 

 

Obraz późnobarokowy 1 poł. w. 18

Opodal cmentarza głaz narzutowy granitowy, zw. "Kamieniem św. Jadwigi".

Świdnica Śląska

Sd

Kł śś. Stanisława i Wacława, w. 14/16, 20

Oł. w kaplicy Świętej, barokowy 1 poł. w. 18; w nim

 

Rzeźba św. Jadwigi, wyk. 1684

(krąg Wita Stwosza)

Dębica

Ta

Kł św. Józefa, w. 17/19

Oł. b. późnobarokowy, 1 poł. w. 18

 

Figura Świętej, ołtarzowa z ok. 1470;

 

Unisław Pomorski

To

Kł św. Stanisława bpa, pocz. w. 18

Oł. b. ok. poł. w. 17

 

Obraz Świętej, sygn. 1842;

 

Warszawa Pelcowizna

Wa

Kł NMP, w. 17/18

Ołtarz gł. barokowy, po 1715,
W oł. b. z 1869

 

Rzeźba drewniana, polichromowana;

obraz Świętej, olejny na płótnie, z 1710;

 

Janiszew

św. Jadwigi, w. 16/18

W oł. gł. rokokowym z 2 poł. w. 18

+

Obraz św. Jadwigi, mal. 1824, na desce, na zasuwie;

Relikwiarz rokokowy wyk. 1783 z cechą złotniczą Torunia.

Brzeg

Wr

Kaplica (dawna zamkowa), w. 14/17

Oł. gł. ok. 1784
W zwieńczeniu ściany

+

Obraz, mal. koniec w. 18;
Rzeźba św. Jadwigi, na głowie lwa, gotycka ok. 1370;


(umieszczona na tle klasycystycznej płyciny z festonami)

Chróścina

Wr

Kł NMP, w. 19

Oł. gł. 2 poł. w. 19

 

Obraz Świętej, olejny na płótnie z czasu ołtarza;

 

Domaszyn

Wr

Kł św. Jerzego w. 15/20

Oł. b. NMP, barokowy, w. 17

 

Figura Świętej ołtarzowa, drewniana polichromowana, z czasu ołtarza;
Rzeźba Chrystus na krzyżu i św. Jadwiga, koniec w. 17;(drewniana polichromowana, barokowa)

Goszcz

Wr

Kł NMP, w. 14/17

W szczycie oł. gł. z ok. 1684
Oł. b. św. Jadwigi, ok. 1700

 

Figura z drewna;

Obraz, sygn. z czasu ołtarza;
Obraz Świętej sygn. o cechach rokokowych, 3 ćw. w. 18;

Postacie św. Jadwigi i księcia Henryka Brodatego.

Jaszkotle

Wr

Kł fil. św. Jadwigi, w. pocz. w. 19

Oł. gł. z 1805

+

Rzeźba Świętej w polu środkowym;

(zestawiany z użyciem fragmentów z ok. 1700)

Krzydlna Mała

Wr

Kł św. Walentego, w. 18

Oł. gł. z 1 poł. w. 18

 

Obraz olejny na płótnie z 1 poł. w. 18;
Rzeźba Świętej barokowa, 2 poł. w. 18;
Obraz olejny na płótnie barokowy 2 poł. w. 17;


(drewno polichromowane i złocone)

Łososiowice

Wr

Kł św. Michała Archanioła, w. 17

Polichromia prezbiterium z 1624,
Oł. b. z 1699

 

Postać Świętej;

Rzeźba w zwieńczeniu;

(w polach owalnych postaci śś.)

Smogorzów

Wr

Kł św. Anny, w. 14/16

Oł. b. barokowy 14 Wspomożycieli, ok. 1720

 

Rzeźba Świętej


Rzeźba św. Jadwigi, gotycka ok. 1500;
(drewno polichromowane)

Trzebnica

Wr

Kł śś Bartłomieja i Jadwigi Śl.

Kaplica gotycka w. 13 - ołtarz św. Jadwigi, ok. 1730-40

Sarkofag Świętej marmur, alabaster, 1680;

+

Rzeźba gotycka, ok. 1500, drewno polichromowane; - Obraz olejny na płótnie, poł. w. 18. św. Jadwiga przed Ukrzyżowanym;
postać św. Jadwigi, alabaster, barok, 1679-80;
 Liczne obrazy i rzeźby z w. 17 – 18, 19;

Patrz rozdział 2.

Wrocław

Wr

Katedra św. Jana Chrzciciela, w. 13/18, odbud. 1945-51

Kaplica Świętej:
Oł. marmur, barok, 1713-24 z rzeźbami
Z ołtarza głównego Katedry figura:
W kaplicy św. Jana Chrzciciela

 

Obraz św. Jadwigi w towarzystwie św. Jacka i bł. Czesława, olejny na płótnie, współczesny;
Figura srebrna renesansowa, sygn. 1590

Rzeźba srebrna barokowa 1 poł. w. 18;

Relikwiarze Św. Jadwigi: 1. Srebrny częściowo złocony, kamienie, gotycki 1512, sygn.; 2. Srebro złocone, odlewane, trybowane, 1513, w kształcie ręki; 3. Srebro częściowo złocone, szkło, 1607, sygn., w kształcie ręki.
W portalu 1 poł. w. 14: 2 rzeźby kamienne.

Wrocław

Wr

Kł śś. Stanisława, Doroty i Wacława, w. 15/20

W ołtarzu gł., ok. 1700
W ołtarzu NMP z ok. 1730
W oł. b. św. Cupertina, ok. 1720

 

Rzeźba Świętej, z czasu ołtarza

Rzeźba barokowa Świętej, ok.1720

Obraz olejny na płótnie: Ekstaza Świętej
Rzeźba, z czasu ołtarza(drewno polichromowane, złocone)

Wrocław Leśnica

Wr

Kł św. Michała Arch., w. 14/15

Oł. gł., tryptyk gotycki ok. 1495; na skrzydle

 

Rzeźba Świętej, 1495;

(środek tryptyku: Chrystus w otoczeniu 4 św. dziewic - Katarzyny, Małgorzaty, Barbary i Doroty)

Wszemirów

Wr

Kaplica św. Jadwigi, w. 18

Oł. gł. barokowy w. 18

+

Obraz barokowy olejny na płótnie, w. 18
Obraz olejny Święta na tle krajobrazu, w. 18 (?);

 

Zagórzyce

Wr

św. Jadwigi, w. 17

W oł. gł. barokowym w. 18

+

Obraz barokowy olejny na płótnie, ok. poł. w. 18;
Obraz barokowy olejny na płótnie w. 18

 

Nowa Sól

ZG

Kł św. Marii Magdaleny, w 15/9

Oł. gł. – tryptyk Ukrzyżowanie PJ

 

Barokowa rzeźba Świętej, na skrzydle;

(tryptyk – dzieło Mistrza ołtarza z Gościeszowic)

Rokietnica

ZG

św. Jadwigi z w. 14/18

Oł. gł., neogotycki z w. 19

+

Obraz Świętej, barokowy z pocz. w. 18;

 

Stara Kopernia

ZG

Kł par św. Jadwigi, w. 16/17

Ołtarz z drzewa lipowego

+

Figura Świętej, w polu głównym;

(w szczycie ołtarza Krucyfiks)

powrót do strony głównej

JAKUB  MNIEJSZY (MŁODSZY) APOSTOŁ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Koniecpol

Ki

Kaplica cmentarna, w. 19

Oł. gł., z rzeźbami śś.

 

Rzeźba św. Jakuba Mł. z 1624

(oł. z pierwotnego kł par. z 1624)

Nysa

Op

Kł śś. Piotra i Pawła, seminaryjny w. 14/19

Polichromia na sklepieniu nawy
Ołtarz gł., 1730 z rzeźbami

 

Postać św. Jakuba Mł.;

Rzeźba św. Jakuba Mł. z czasu ołtarza;

Rzeźba św. Jakuba, barokowa, w. 18

Kościół do w. 18 w posiadaniu bożogrobców, których patronem był św. Jakub Mł.

Leżajsk

Pr

Kł Św. Trójcy i Wszystkich Św., w. 17/18

Polichromia 2 poł. w. 18, w kartuszach
Ambona 2 ćw. w. 17, w niszach między kolumnami

 

Postać św. Jakuba Mł.;

Rzeźba św. Jakuba Mł.;

(w nawie gł. scena poświęcenie olejów przez św. Jakuba Mniejszego)
(rzeźby bpów jerozolimskich śś. Jakuba i Symeona oraz dwóch księży z godłami zakonu bożogrobców)

Krosno

Wm

Kł NMP, pocz., w. 18

Oł. gł. 1725-6, kolumnowy, 2 kondygnacjowy

 

Rzeźba św. Jakuba Mł., w zwieńczeniu;

Ołtarz zdobiony snycerką o motywach regencyjnych z przewagą liści akantu; rzeźby dwunastu apostołów;

powrót do strony głównej

JAKUB  WIĘKSZY (STARSZY) APOSTOŁ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Bługowo

Bd

Kł par, św. Jakuba, w. 15/19; obecny w. 20

W oł. gł. z 2 ćw. w. 18
Oł. b. MB, prawy

+

Obraz Świętego z 2 poł. w. 19;

Rzeźba Świętego z 2 poł. w. 19;

 

Kłodawa Gdańska

Gd

Kł par. św. Jakuba, w. 16/18

W oł. gł. barok ok. poł. w. 18
Oł. b. MB ok. 1720-40
W feretronie z w. 18

+

Obraz św. Jakub St. ok. poł. w. 19;

Rzeźba Świętego, na konsoli z boku pola głównego;
Obraz Świętego, w. 18;

(w ramie z płaskich liści akantu)

Koszęcin

Gl

Kł Św. Trójcy, w. 18

Oł. gł. z 1 poł. w. 18

 

Rzeźba Świętego, późnogotycka ok. 1510;

(Pieta oraz 14 rzeźb, pochodzących zapewne z ołtarza tryptykowego)

Kamieniec

Gn

Kł par, św. Jakuba,w. 14/18

W oł. b. z rzeźbami, w. 17

+

Obraz św. Jakuba St., barokowy 2 poł. w. 17;

 

Niechanowo

Gn

Kł par. św. Jakuba, w. 16/19

W oł. gł. z 3 ćw. w. 18, późnobarokowy

+

Obraz Świętego, w. 17 (?)

 

Opatowiec

Ki

Kł par, podominikański, w. 19

Szczyt dachu nawy
W oł. gł., ok. poł. w. 19

+

Rzeźba Świętego w zach szczycie;
Obraz barokowy Świętego;

 

Probołowice

Ki

Kł par, w. 18

W oł. b., rokokowym ok. 1759

+

Obraz Świętego, w. 18;

Obraz był przybrany sukienką drewnianą, co świadczy o dawnym kulcie.

Kraków Więcławice Stare

Kr

Kł par., św. Jakuba, z 14/18

Tryptyk z 1420, mal. na desce, na skrzydle

+

Postać Świętego na złotym tle;

(w środku pierwotnie św. Mikołaj na tronie ze śś. Szczepanem i Wawrzyńcem, przemal. na Św. Trójcę)

Sanka

Kr

Kł par. św. Jakuba,, w. 17

Oł. b.

+

Obraz barokowy w sukience z 1793;

Przystrojenie wizerunku św. Jakuba Ap., świadczy o dawnym kulcie.

Wisła Mała

Kt

Kł par, św. Jakuba,w. 18/20

Ołtarz gł. rokokowy z 1776
Ambona

+

Obraz św. Jakuba St. ze sceną Ścięcia w tle, sygn.;
Rzeźba Świętego;

(Ignacy Günther z Opawy 1777)

(na baldachimie)

Piotrków Trybunalski

Łd

Kł farny, św. Jakuba, w. 14/15

Ołtarz gł. 1 poł. w. 19

+

Obraz Męczeństwa Św. Jakuba, mal. 1875, sygn.;

(w polu gł. obraz Zaśnięcia MB późnogotycki ok. 1510)

Drozdowo

Łż

Kł par, w. 15/18 – 19

W oł. b. neogotyckim

+

Obraz Świętego, sygn. ok. 1890 (przed 1893);

 

Jemielnica

Op

Kł NMP, w. 13/14 – 17/18

Ołtarz gł. wyk. 1734
W oł. b. z 1763

 

Rzeźba Świętego, przy kolumnach oł.;
Obraz Świętego z 2 poł. w. 17;

(regencyjny z bramkami, kolumnami i rzeźbami)

Lasowice Małe

Op

Kł NMP, w. 17

W oł. b. ok. poł w. 17

 

Rzeźba Świętego gotycka z 2 poł. w. 14;

 

Nysa

Op

Kł par. w. 13 – 15/16/18

Na mensie oł. gł. 2 relikwiarze
Kaplica gotycka św. Jakuba Ap.
W kaplicy św. Jana Chrzciciela – w ołtarzu wyk. 1584
Kaplica NMP

+

Rzeźba Świętego na relikwiarzu, 1 poł. w. 18
Obraz św. Jakuba St. ratującego Nysę przed pożarem 1842, z d. oł. gł., barokowy, fund. 4 ćw. w. 17.
Rzeźba Świętego;

Rzeźba święego, barokowa w. 18

Kielichy: barokowy, fund. 1667, trybowany,. z przedstawieniami na stopie śś. m. in. Św. Jakuba St. oraz herbem; - późnobarokowy ok. 1700, z trybowaną stopą i nodusem, na stopie Chrystus Ukrzyżowany oraz popiersia MB Bolesnej, śś. Jana Ewangelisty, Sebastiana, Agnieszki i Jakuba St.;

Ciechocin

Pe

Kł fil św. Marcina, w. 17, 19

Oł. b. z ok. 1700, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Jakuba;

 

Ostrowite k/ Chojnic

Pe

Kł par św. Jakuba Ap. w. 14-15/16, 17, 20

W szczycie w niszy kruchty pd. z w. 18
W oł. b. z poł. w. 18

+

Rzeźba św. Jakuba St., w. 18;

Obraz św. Jakuba St. współczesny z oł.;

(rzeźba barokowa, prymitywna)

(oł. regencyjno-rokokowy z rzeźbami)

Dłużyna

Po

Kł par św. Jakuba St., w. 19, 20

W oł. gł. z 2 ćw. w. 18, z rzeźbami

+

Obraz św. Jakuba Starszego ok. 1840;

(z widokiem kościołów w Dłużynie i Lubiniu w tle)

Murowana Goślina

Po

Kł par., św. Jakuba, w. 15/18/19

Oł. gł., z ok. poł. w. 17, w środku

+

Obraz św. Jakuba siedzącego na tronie ok. poł. w. 17 (?), w sukience srebrnej 1 poł. w. 18;

Przystrojenie obrazu św. Jakuba świadczy o dawnym kulcie Świętego

Ostroróg

Po

Kł NMP, w. 15-16/18

Oł. gł., w polu środkowym

 

Obraz Świętego z ok. poł. w. 17, z sukienką.;

Patrz rozdział 2.

Poznań

Po

Bazylika archikatedr., śś. Piotra i Pawła, w. 14/15 – rekonstruowana w. 20

Kaplica MB Częstochowskiej

 

Rzeźba Świętego, póżnogotycka, polichromowana i złocona, wyk. ok. 1512;

Prawdopodobnie z warsztatu Mistrza ołtarza z Góry Śląskiej.
Obecna kaplica św. Cecylii, pierwotnie śś. Jakuba, Łazarza i Marty, w. 14/15

Żabno k/ Czempina

Po

Kł par, w. 18

W oł. gł.

+

Obraz Świętego sygn., z końca w. 18;
Obraz św. Jakuba St. w 18/19;

 

Krzemienica

Pr

Kł (d. par), w. 17/18

W oł. rokokowym ok. poł. w. 18
(ołtarz zapewne przeniesiony z kła Dominikanów w Łańcucie)

+

Obraz z w. 17, konserwowany 1981


Obraz Świętego z 1 pol. w. 19;

Obraz dwustronny: św. Jakuba i MBzD, zw. Pocieszenia dającą pasek śś. Augustynowi i Monice
Dawny, żywy do dzisiaj kult św. Jakuba Ap. W 18 w. obraz Świętego był przybrany metalowymi atrybutami, były przy nim wota, otoczony był czcią wiernych.

Skaryszew

Ra

Kł w. 13/17 – 17/19

W oł. gł. po 1732
– w zwieńczeniu

Stalle wyk. 1747

 

Obraz Świętego
Męczeństwo św. Jakuba (oba z czasu ołtarza)
obrazy ze scenami z życia św. Jakuba;

Dawny kościół Bożogrobców z Miechowa
(po obu stronach prezbiterium, na zapleckach przemalowane obrazy)

Chełmno

To

Kł archibrezbitalny Bazylika NMP, w. 13/18

Oł. b. przy 1 parze filarów
w polu środkowym

 

Rzeźba Świętego;

Obraz Ścięcie św. Jakuba;

Na filarach od strony nawy głównej i na półfilarach rzeźby 11 ap., z których 10 ok. 1330-40; jedna odtworzona 1928.

Złotowo

To

Kł św. Barbary, w. 18

 

 

 

W pierwszej połowie 20 w. notowano tutaj kult św. Jakuba Apostoła, który był związany z obroną przed klęską głodu.

Rzgów k/ Konina

Kł par., w. 16/17

Oł. b., 1 pol. w. 18

+

Obraz Świętego koniec w. 17, w sukience rokokowej z 2 poł. w. 18;
Obraz z życia św. Jakuba 2 poł. w. 17;

Dawny kult św. Jakuba Ap., o czym świadczy przystrojenie wizerunku.

Kwiecewo

Wm

Kł w. 17/19

W oł. z poł. w. 18

+

Obraz Świętego sygn. 1750;

 

Olsztyn

Wm

Kł konkatedralny, w. 14 – 18/19

Oł. gł., neogotycki, przy filarach rzeźby

+

Rzeźba Świętego gotycka, w. 15;

 

Pieniężno

Wm

Kł par śś. Jakuba i Rocha, w. 16/17

 

+

 

W 14 w. była na przedmieściu braniewskim kaplica Św. Ducha, przynależna do szpitala i przytułku dla pielgrzymów. 1520 uległa całkowitemu zniszczeniu, a na jej miejscu powstał 1554 szpital, pozostający pod opieką Bractwa św. Jakuba, przy którym kaplica św. Jakuba, konsekrowana w tymże roku.

Bukowa Śl.

Wr

Kł, w. 17/18

Oł. w kaplicy pd., barokowy z 1687

+

Rzeźba św. Jakuba St., gotycka z końca w. 14;

 

Sobótka

Wr

Kł par, w. 14/18

Oł. gł., z 1 poł. w. 18
Ambona barokowa z 1680,

+

Obraz Świętego, sygn 1770;
Płaskorzeźba Świętego

(w bogatej ażurowej ramie)
(w płycinach schodów płaskorzeźby)

Strzelce

Wr

Kł św. Marcina, w. 14/15/17

Oł. gł. skomponowany z rzeźb z późno-gotyckich tryptyków

 

Płaskorzeźba Świętego, 3 ćw. w. 15;

(6 płaskorzeźb śś.ap., m. in. Św. Jakub St., 3 ćw. w. 15, pochodzące ze skrzydeł tryptyku)

Wilczków

Wr

Kł NMP, w. 15/19

 

 

Rzeźba Świętego z tryptyku, gotycka ok. 1470;

 

Wrocław

Wr

Kł rektorski śś. Piotra i Pawła, w. 14, 17, 20

W oł. gł. tryptyk, na awersie skrzydła

 

Mal. postać św. Jakuba;

(tryptyk Opłakiwania, gotyk ok. 1480, rzeźbiony na skrzydłach mal. postaci śś.)

Wrocław Psie Pole

Wr

Kł par śś. Jakuba i Krzysztofa, w. 18/19

 

+

 

 

Jakubów

ZG

Kł par., w. 14/16/18

Oł. gł., w nim

+

Figura Świętego;

Patrz rozdział 2.

powrót do strony głównej

JAN APOSTOŁ (EWANGELISTA)

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Koziegłowy

Cz

Kł Bożego Ciała, w. 15/17

Ogrójec

Oł. gł.
Oł. b., w. 18
W kaplicy oł.z w. 17

 

Rzeźba św. Jan Ew., z Gr. Ukrzyżowania, w. 16
Obraz w zwieńczeniu, Włochy w. 17 (?)
Gr. Ukrzyżowania, z 1 ćw. w. 16
Rzeźba, w. 17

(między szkarpami prezbiterium)


Rzeźby z oł. b. z w. 16, być może stanowiły pierwotnie rzeźby w Ogrójcu.

Ostrożany

Dr

Kł par. NMP, w. 18/20

Oł. gł. 2 ćw. w. 18

 

z rzeźbami: rzeźba Św. Jana Ew.;
Obraz św. Jana Ew., ok. poł. w. 19;

 

Puck

Gd

Kł śś. Piotra i Pawła, w. 13/17

Oł. w kaplicy
W oł. w kaplicy

 

Rzeźba, ok. 1640;
Obraz Gr. Ukrzyżowania, z 1623, sygn.;

(na belkowaniu rzeźby)

Żarnowiec

Gd

Kł NMP, w. 14/18

Oł. b. z rzeźbami

 

Rzeźba, ok. 1700;

 

Gliwice

Gl

Kł par Wszystkich Świętych, w. 15/19, 20

Oł. gł. 2 tercja w. 17
Oł. w kaplicy Św. Krzyża

 

z rzeźbami:Św. Jana Ew.,
Rzeźbiona Gr. Ukrzyżowania, z 2 ćw. w. 18;
Obraz Ukrzyżowanie z Matką Boską, śś. Janem i Marią Magdaleną, koniec w. 18;
Rzeźba św. Jan Ew., późnobarokowa 2 tercja w. 18;

 

Koszęcin

Gl

Kł par Św. Trójcy, w. 18/20

Oł. gł. 1 poł. w. 18:

 

Rzeźba Św. Jan Ew., ok. 1510;

(w nim rzeźby z oł. tryptykowego)

Sierakowice

Gl

Kł par św. Katarzyny, w. 17, w. 19-20

Na belce tęczowej rzeźby barokowe:
Oł. b. po 1675 z rzeźbami:

 

Krucyfiks, MB, śś. Jan Ew. i Maria Magdalena z 1675;
rzeźba Św. Jana Ew.;

 

Bieganowo

Gn

Kł Krzyża Św., w. 15/18

W oł. gł.

 

Rzeźby, Gr. Ukrzyżowania, z 1730

 

Strzelno

Gn

Kł św. Św. Trójcy, w. 15/17, 18

Belka tęczowa
W oł. b. z 1743

 

Rzeźba, ok. 1700
Rzeźba, Gr. Ukrzyżowania, z 1743, w tle mal. widok Jerozolimy

Krucyfiks gotycki  3 ćw. w. 14, wzmiankowany 1461 jako cudowny, oł. wystawiony specjalnie dla niego.

Wylatowo

Gn

Kł śś. Piotra i Pawła, w. 13/18 - 18

Oł. gł., po 1761, w polu środkowym

 

Rzeźba, Gr. Ukrzyżowania, sprowadzona z kła w Trzemesznie przed 1744;

Krucyfiks barokowy z 2 poł. w. 17, z perizonium, koroną i rokokowymi ozdobami srebrnymi.

Nowe Brzesko

Ki

Kł par Wszystkich Świętych, w. 17/19

Oł. gł. 1664, w nim krucyfiks barokowy i

 

Rzeźby MB i św. Jana Ew., późnogotyckie w. 16;

(wykonany przez miejscowego zakonnika)

Pińczów

Ki

Kł NMP, reformatów, w. 16/17

Oł. gł. barokowy przed 1683, w nim krucyfiks rzeźbiony przed 1683, na tle
W kalasztorze, w niszach przedsionka

 

Obrazu z Matką Boską i św. Janem, z tegoż czasu;


rzeźby Matki Boskiej i św. Jana, z dawnej Kalwarii, 1 poł. w. 17;

(uzupełniany 1 poł. w. 18, z bramkami prowadzącymi do chóru zakonnego)Pińczów

Ki

Kł par św. Jaan Ewang., w. 17

W fasadzie w niszy
Ambona przed 1748, na baldachimie

+

Rzeźba kamienna św. Jana Ewang.;
Figura św. Jana Ewang.;

 

Piotrkowice

Ki

Kł par NMP i śś. Franciszka i Marcina, pobernardyński, w. 17/18

Na tęczy po bokach
Oł. b. z barokowym krucyfiksem i

 

rzeźby M Boskiej i śś. Jana Ew., w. 17.;
późnobarokowymi rzeźbami MB i św. Jana Ew., na tle płaskorzeźbionej Jerozolimy;
2 rzeźby św. Jana Ew., jedna z Gr. Pasji, ludowa, o charakterze w. 15; druga wczesnobarokowa z 1 poł. w. 17;

(krucyfiks z pelikanem z pisklętami i h. Gryf u stóp krzyża)

Brzezinki

Kl

Kł fil. NMP, w. 17, 20

W oł. gł. barokowym 2 poł. w. 17

 

Płaskorzeźbiona Gr. Ukrzyżowania, z w. 18;
Rzeźba św. Jan, pochodząca zapewne z oł. gł., barokowa w. 18;

(oł. gł., przeniesiony do tutejszego kła 1847)

Koźminek

Kl

Kł św. Jana Apostoła, w. 15/18

W oł. b. z pocz. w. 19

+

Obraz św. Jana Ew., w sukience drewnianej w. 18;

 

Rajsko

Kl

Kł par św. Michała Arch., w. 17 rozb., w. 20

Oł. gł. z krucyfiksem koniec w. 15 z

 

rzeźbami MB i św. Jana Ew., w. 18

 

Rożnów

Kl

Kł Św. Trójcy, w. 18

Oł. gł. tryptyk koniec w. 15

 

Rzeźba św. Jana Ew.;

(na skrzydłach rzeźby)

Strzałków

Kl

Kł par NMP, w. 18

W oł. b. późnobarokowym z rzeźbami

 

Obraz św. Jana Ew.;

Monstrancja wieżyczkowa 2 ćw. w. 17, (nie kompletna) z figurkami śś., MB, św. Jana i emblematami Męki Pańskiej.

Uszyce

Kl

Kł par NMP, w. 16/17

Na belce tęczowej
Oł. gł. ok. poł. w. 17, w polu środkowym

 

Rzeźby grupa Ukrzyżowania, z w. 17;
Obraz MBzD i św. Janem Ew., mal. na drzewie ok. 1600;

 

Kraków

Kr

Kł św. Barbary i Dom Powincjonalny oo. Jezuitów, w. 15/16, 18

Oł. gł. z krucyfiksem ok. 1420, w otoczeniu
W kaplicy MB oł. z 2 poł. w. 18, w nim

 

Płaskorzeźba MB i śś. Jan i Maria Magdalena, 1721

Posąg św. Jana;;

 

Kraków

Kr

Kł śś. Jana Chrzciciela i Jana Ew., oraz klasztor ss. Prezentek, w. 13/15, 17/18

Oł.gł. z 1730, z posągami
W oł. b. sprzed 1748
Na chórze

+

Posąg świętego z czasu oł.

Obraz Świętego z 1884;
Obraz barokowy, 2 poł. w. 17;

W zakrystii Chrystus na krzyżu z MB i św. Janem, na blasze koniec w. 18;

Kraków

Kr

Kł św. Franciszka z Asyżu, Bazylika oo. Franciszkanów, w. 13/15, 17/19

Polichromia:

 

Chrystus Ukrzyżowany, MB ze św. Janem, w obramieniu; MB i św. Jan;
Obraz barokowy Męczeństwo Św. Jana w oleju; i drugi jw., z 1 poł. w. 19;
Rzeźba alabastrowa z 2 ćw. w. 17;

(nad wejściem do kła, 1585)
(w krużgankach, barokowa po poł. w. 16)

Nowy Targ

Kr

Kł pomocniczy Św. Anny, w. 18

Oł. b.

 

Figura świętego, ok. 1470;

 

Wieliczka

Kr

Kł św. Klemensa, pocz. w. 19

Oł. b. z w. 18, w nim krucyfiks

 

po bokach figury MB i św. Jana Ew. późnogotyckie pocz. w. 16.

(krucyfiks na tle Jerozolimy, drewnianym i posrebrzanym)

Wieliczka – Kopalnia soli

Kr

Kaplica św. Antoniego, 1675

W oł. b.

 

Krucyfiks i posągi MB, śś. Jana Ew. i Marii Magdaleny

Oł. i rzeźby wykonane ze soli.

Ostrów Lubelski

Lb

Kł par NMP, w. 17/18

W fasadzie, w niszy
Oł. w kaplicy 2 poł. w. 18
Oł. b., przy tęczy

 

Rzeźba świętego, 2 poł. w. 18;
Rzeźba św. Jana Ew. z czasu ołtarza

Obraz św. Jana Ew. ok. poł. w. 19

(ujętej dwiema wieżami)

Pławanice

Lb

Kł fil., w. 19

Oł. gł. 1 ćw. w. 18

+

Gr. Ukrzyżowania, z w. 18,  przy oł. kilka wotów srebrnych z w. 18

Postacie MB i św. Jana mal. na desce, na wcześniejszych śladach z w. 17

Rzeczyca Księża

Lb

Kł par Św. Krzyża, w. 18

Oł. gł. 1 poł. w. 17

 

Obraz Gr. Ukrzyżowania, z w. 17, w sukienkach z w. 18

(silnie przemalowany)

Żmudź

Lb

Kł fil. Krzyża Św., w. 18

Oł. gł., w polu środkowym

 

Obraz Ukrzyżowania z Matką Boską i Św. Janem Ewangelistą, z datą 1757;

(mal, na desce, sygn., odnowiony 1860)

Bolesławiec

Le

Kł par NMP, w. 16/17

Oł. b. z 1693
Oł. b. z poł. w. 18 z rzeźbami

 

Rzeźba św. Jan Ew.,
Chrystus Ukrzyżowany, MB Bolesna, św. Jan i św. Maria Magdalena;

 

Kotliska

Le

Kł par NMP i św. Mikołaja, pocz. w. 20

 

 

Rzeźba drewniana Św. Jan Ew., 2 poł. w. 15;

Z kła św. Mikołaja z w 15/16 (ruiny)

Świeradów Zdrój

Le

Kł par Krzyża Św., w. 20

W nowszym oł. gł.

 

Figura św. Jana Ew., barokowa;

 

Gałków

Łd

Kł par Św. Trójcy, w. 17/19

Tryptyk 1 poł. w. 17 w polu środkowym

 

Chrystus na krzyżu z Matką Boską i św. Janem

Krucyfiks z Matką Boską i św. Janem, barokowy, ok. poł. w. 18.

Krzemienica

Ło

Kł par św. Jakuba Ap., w. 16

Oł. b. 2 poł. w. 17

 

Obraz św. Jana Ew., w. 17;

 

Miedniewice

Ło

Kł par NMP i św. Józefa w. 17/18, 19/20

Oł. gł. ok. poł. w. 18
Na chórze zakonnym ołtarzyk, po bokach
W klasztorze obraz:

 

rzeźba Św. Jana Ew., (fund. 1765);
rzeźby MB i św. Jana Ew.;

św. Jan Ew., w. 18;


(z rzeźbą Ukrzyżowanego)

Rawa Mazowiecka

Ło

Kł NMP pasjonistów (poaugustiański), w. 18

Oł. b. wczesnobarokowy w. 17

 

Obraz św. Jana Ewang., w. 17;
Rzeźby MB i św. Jana, 2 poł. w. 16;

 

Brynica

Op

Kł par św. Szczepana, w. 15/16, pocz. w. 20

W oł. b. z pocz w. 18

 

Obraz św. Jana na Patmos, 1 poł. w. 19;

 

Burgrabice

Op

Kł par św. Bartłomieja, w. 16/18/20

Oł. b. rokokowy z rzeźbami

 

Rzeźba św. Jana Ewang.,

Rzeźba grupa Ukrzyżowania, z w. 18;

 

Jemielnica

Op

Kł par NMP, pocysterski, w. 13/14, 18/19

Oł. w kaplicy regencyjny z rzeźbami

 

Rzeźba Św. Jana Ew.;

Kielich w tradycjach gotyckich 1610, z plakietką Ukrzyżowania oraz rytymi postaciami świętych na stopie, m. in. Św. Jana Ew.

Jemielnica

Op

Kł Wszystkich Świętych, cmentarny w. 14/17, 18/20

Oł. gł. z rzeźbami

 

Rzeźba św. Jana Ew.;
Obraz wotywny, wyk. 1673: Ukrzyżowanie z MB i ś w Janem;

 

Młodoszowice

Op

Kł fil św. Marcina, w. 15/16, 20

 

 

Rzeźba św. Jana Ewangelisty, późnogotycka koniec w. 15;

 

Nysa

Op

Kł par św. Jakuba, w. 12/14, 15-19, 20

Oł.1584, w predeli
w zwieńczeniu
Kaplica Bracka, oł. 1612
W oł. gł. na nowej mensie tryptyk w. 16
Oł.1651 kolumnowy

 

rzeźbiona Gr. Ukrzyżowania;
rzeźba św. Jana Ew.;
z rzeźbami po boakch: św. Jana Ew.;

Chrystus na krzyżu z MB i św. Janem Ew.;
z rzeźbami: św. Jana Ew.;

Kielich późnobarokowy ok. 1700, na stopie Chrystus Ukrzyżowany oraz popiersia MB Bolesnej, śś. Jana Ew., Sebastiana, Agnieszki i Jakuba St.

Rcibórz

Op

Kł par NMP, w. 14/15, 16-18, 20

Oł. gł. 1656-60, z rzeźbami, barokowy

 

Rzeźba św. Jana Ewang.;

Oł. gł. fund. przez prałata Andrzeja Scodoniusa oraz bractwo literackie, wykonany 1656-60, odnawiany 1770 i 1774, zniszczony 1945, następnie zrekonstruowany z wykorzystaniem zachowanych rzeźb oraz fragmentów.

Dobrzyków

Pe

Kł par NMP, w. 18/19, 20

Na belce tęczowej

 

MB i św. Jan Ew.;
Rzeźba św. Jana Ew., w. 18;

(grupa Ukrzyżowania z rzeźbami późnogotyckimi 1 poł. w. 16)

Koronowo

Pe

Kł par NMP, w. 13/14, 17

W oł. gł. 4 ćw. w. 17

Ambona w. 17

 

Obraz Adoracja NPM przez śś., i aniołów, sygn. 1647;
rzeźba św. Jana Ew.;

(ze śś. Janem Ewangelistą i Bernardem na pierwszym planie)
(w niszach rzeźby śś.)

Obozin

Pe

Kł fil św. Michała Arch., w. 17/19

W oł. b., 1 ćw. w. 18
Ambona ok. 1630,

 

Obraz św. Jana Ew., współczesny oł.;
Mal. postać św. Jana Ew.;


(na parapecie schodów)

Zamarte

Pe

Kł NMP, pobernardyński, w. 18

Polichromia 1777-8
Oł.z 1771, w kaplicy, po bokach

 

Mal. przedstawienie św. Jana Ew.;
rzeźby MB i św. Jana Ew.;

(na emporach)
(w polu środkowym krucyfiks)

Brwilno Górne

Pl

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 18/20

Oł. gł. pocz. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Jan Ew., z czasu oł.;

(oł. przeniesiony z kła norbertanek w Płocku, po kasacie 1819)

Zakrzewo Kościelne

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 17, remont. 18-20

Beka tęczowa z datą 1540

 

grupa Ukrzyżowania, ok. 1540 (?);

 

Buk

Po

Kł Św. Krzyża, w. 18

Oł. gł.

 

Rzeźba barokowa św. Jana Ew.

Oł.z podstawą w formie piętrzących się skał, na nich krucyfiks gotycki w. 15/16 i rzeźby MB Bolesnej, św. Jana Ew.

Cerkwica

Po

Kł Św. Krzyża, w. 19

Oł. gł. 2 ćw. w. 18

 

Rzeźba św. Jana Ew.

W środku krucyfiks późnogotycki 1 ćw. w. 16, przy nim kilkanaście tabliczek wotywnych z w. 17-18, m. in. z 1736.

Dolsk

Po

Kł Św. Ducha, w. 17

Oł. gł. 2 ćw. w. 17

 

Rzeźba św. Jana Ew.

 

Kościan

Po

Kł par NMP, w 14-16,/18

Na belce tęczowej
Oł. gł., 1620

 

Gr. Ukrzyżowania
rzeźba św. Jana Ew.
Rzeźby MB Bolesna i św. Jan Ew., wczesnobarokowe 2 ćw. w. 17;

(rzeźby późnogotyckie z 1 ćw. w. 16)
(w polach skrajnych rzeźby)
(zapewne z belki tęczowej)

Kwilcz

Po

Kł par św. Michała Arch., w. 18

W oł. b. z ok. 1781

 

krucyfiks barokowy w. 17/18, rzeźby MB Bolesnej i św. Jana Ew.,

(wokoło srebrne wota w. 17 i 18)

Osieczna

Po

Kł par Św. Trójcy, w. 18/19

Oł. gł. ok. 1777, w polu środkowym

 

Obraz Trójcy Św. z klęczącą MB i św. Janem z ok. poł. w. 17, przemalowany;

Monstrancja wieżyczkowa ok. 1660-70, z trzonem w postaci anioła i figurkami śś., MBzD, oraz MB Bolesnej i św. Jana z krucyfiksem w zwieńczeniu.

Owińska

Po

Kł św. Jana Chrzciciela, cysterek, w. 18

Malowidła z ok. 1730;
Oł. gł. ok. 1728-30; antepedium haftowane, 2 poł. w. 18, ze sceną z Apokalipsy św. Jana:

 

malowane postacie MBoskiej Bolesnej i św. Jana Ew.
- pośrodku w mandorli Bóg Ojciec, przy którym Baranek, otoczeni siedmioma świecznikami, po obu stronach dwudziestu czterech starców, w narożnikach symbole czterech ewangelistów, pod mandorlą dwie harfy;

(na ścianie pd. nawy bocznej, w dwóch wnękach pod arkadami empor)

(obramowanie kompozycji tworzą woluty, muszle, wić roślinna; haft barwny i srebrną nicią, zniszczony)

Poznań

Po

Kł par św. Jana Jerozolimskiego „za murami”, na Komandorii, w. 11-13; 15/16; 1945 rekonstr.

Oł. gł. mal. tryptyk późnogotycki 1 ćw. w. 16
na awersach:

 

Sacra Conversazione, w szafie środkowej

Św. Jan Ewangelista na Pathmos;

(do 1945 w obudowie renesansowej);

Poznań

Po

Bazylika archikatedralna śś. Piotra i Pawła, w. 14/15; rekonstruowany w. 20

Oł. gł., na rewersach skrzydeł cztery mal. kwatery ze śś.
Kaplica Św. Krzyża: oł.z 1783-87
Kruchta południowa, na ścianie wsch.

 

Św. Jana Ew., na tle krajobrazu.


Rzeźby MB Bolesnej i św. Jana Ew., między kolumnami;
krucyfiks 1 poł. w. 17 oraz rzeźby MB i św. Jana Ew. z grupy pasyjnej, pocz. w. 16, polichromowane;

Oł. gł. późnogotycki, wyk. 1512 prawdopodobnie w warsztacie rzeźbiarskim Mistrza oł. z Góry Śląskiej i malarskim Mistrza Pasji z Góry Śląskiej, dla kła par. Św. Katarzyny w Górze Śląskiej, nabyty w 1952 dla katedry poznańskiej. Pentaptyk z 2 parami skrzydeł i predellą, rzeźbiony i polichromowany.

Poznań

Po

Kolegiata farna św. Stanisława, pojezuicki, w. 17/18

Na gzymsie, w nawie:
Malowidła ścienne 1701, z 1740-50, silnie przemalowane

 

Św. Jan Ap. (figury ap. na tle paludamentów z muszlami i girlandami)
W prześle środkowym MB Pięknej Miłości ze śś. Janem Ew;

Rzeźby MB i św. Jan Ew., barokowe 1 poł. w. 18 z Gr. Ukrzyżowania;

Monstrancja 1 ćw. w. 17, zapewne z d. kolegiaty farnej, wieżyczkowa z krucyfiksem, figurką MBzD, oraz z boków figurkami śś., m. in. Św. Jana Ew., stopa z narzędziami Męki Pańskiej.
(częściowo uszkodzone, z istniejącego do 1939 oł. w podziemiach)

Poznań

Po

Kł Franciszkanów, św. Antoniego Padewskiego, w. 17/18

Oł. gł. przed 1690
W oł. b. 1755

 

Rzeźba św. Jana Ew.
Obraz św. Jana Ew., z 2 poł. w. 17
Obrazy św. Jana Ew.: z 1 poł. w. 18,
mal. na desce, owalny; 2 obrazy Świętego z ok. 1755 (dawniej w oł. b.);(w owalnej ramie z palmetami i liśćmi lauru)

Sieraków Wielkopolski

Po

Kł par., pobernardyński NMP w. 17/19

Oł. b. 1629 w formie tryptyku, na szczycie
Ambona ok. poł. w. 17, na balustradzie:

 

grupa Ukrzyżowania,

Rzeźba św. Jana Ew.,

 

Wieleń n/ Notecią

Po

Kł par NMP i św. Michała Arch.

W oł. z 1 ćw. w. 18: w kaplicy i oł. b.
W kaplicy Męki Pańskiej

 

Rzeźby św. Jana Ew.

Rzeźbiona Pasja: krucyfiks w. 17, figury MB i św. Jana 1 poł. w. 18;

 

Wołoszakowice

Po

Kł Św. Trójcy, w. 17

Belka tęczowa z krucyfiksem z 1643
Oł. gł. w. 17

 

oraz rzeźby MB Bolesnej, św. Jana i Marii Magdaleny, 2 poł. w. 17 (?)
Rzeźba św. Jana Ew., 1643;(po bokach rzeźby)

Brzozów

Pr

Kł kolegiacki Przemienienia Pańskiego, w. 17/18

Oł. gł. 1688-1701, w zwieńcz.:
w polu środkowym:
Oł. w kaplicy z 1677, na konsoli:

 

Rzeźba św. Jana Ew.;

Obraz Ukrzyżowanie z MB i św. Janem;
Rzeźba św. Jana Ew.(obraz barokowy współczesny oł., częściowo zakryty metalowymi sukienkami)

Dylągowa

Pr

Kł par św. Zofii, w. 20

W oł. gł. ok. 1700, przerobionym w. 20

 

Rzeźbiona Gr. Ukrzyżowania, z ok. 1700

Drewniany kł z 1706 przeniesiony 1970 do Siedlisk Gdyczyny.

Leżajsk

Pr

Kł par NMP, Bernardyni, w. 17/18

Polichromia, 1757:
W zwieńczeniu 2 ołtarzy bocznych z 1637
Oł. b. w nawie 1755-8
J. w.,: w polu gł.

w zwieńczeniu

Na chórze., w. 17:

 

na pilastrach św. Jan Ew.,
Rzeźby św. Jana Ew.;


Rzeźba św. Jana Ew.

krucyfiks z datą 1691, sygn. z późnobarokowymi rzeźbami MB i św. Jana;
obraz Przemienienie z postaciami apostołów Piotra, Jana, Jakuba
rzeźby śś. Janów: Chrzciciela i Ew.

(w nawie głównej na ścianach)(na predelli)

(odnawiany w. 20)

Równe k/ Dukli

Pr

Kł par św. Mikołaja, w. 20

Oł. b. z 1730, w tle:

 

współczesny obraz: MB Bolesna i św. Jan Ew., na tle Jerozolimy

(w polu środkowym krucyfiks w. 19)


Radom

Ra

Kł św. Katarzyny bernardynów, w. 15/16, w. 20

Na nowym oł. gł. rzeźbiona Gr. Pasji

 

krucyfiks, Matka Boska Bolesna i św. Jan Ew., późnogotyckie koniec w. 15

(zapewne warsztat krakowski)

Wieniawa

Ra

Kł par św. Katarzyny, w. 16/18

Oł.gł. pocz. w. 17, na zasuwie

 

Obraz Ukrzyżowanie z MB i św. Janem, mal. na drzewie z czasu oł.;

(silnie przemalowany)

Połomia

Rz

Kł par św. Mikołaja, w. 16/19-20

Tryptyk, na rewersie skrzydła

 

Mal. Gr. Ukrzyżowania;

(późnogotycki wyk. ok. 1500)

Janów Lubelski

Sa

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 17/18, pocz w. 20. podominikański

Oł. b. w. 18 z krucyfiksem, po bokach

+

Rzeźby MB i św. Jana Ew.,

Rzeźba św. Jana Ew., rokokowa;

Przy krucyfiksie liczne wota m. in. z 1820.

Parysów

Si

Kł par NMP, pocz. w. 20

Oł. gł. 2 ćw. w. 17, z rzeźbami

 

Dwie rzeźby św. Jana Ew.; druga na tabernakulum;

 

Olkusz

So

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 14/17/19

Na belce tęczowej krucyfiks oraz

 

Rzeźby MB i św. Jana Ew. 4 ćw. w. 15;

Krucyfiks z Matką Boską, św. Janem Ew. i św. Marią Magdaleną w. 14/15.

Pilica

So

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 14/18

Na ścianie tęczy krucyfiks oraz
Oł. gł. ok. poł. w. 17
Oł. w kaplicy PJ sprzed 1729

 

figury MB i św. Jana Ew., późnogotyckie w. 16.
Figura św. Jana Ew.,późnogotycka;
z krucyfiksem w. 16 oraz figurami MB i św. Jana Ew. stiukowe, późnobarokowe;

 

Iwkowa

Ta

Kł NMP, cmentarny, koniec w. 15

Tęcza z belką profilowaną; na niej krucyfiks oraz
Tabernakulum mal., późnogotyckie z

 

figury Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty, koniec w. 14;

Matka Boską i św. Janem Ewangelistą,

 

Przydonica

Ta

Kł par NMP i św. Jana Kantego, w. 16

W tęczy
Oł. b. z tryptykiem MB, w predelli

 

Gr. Ukrzyżowania, gotyckie ok. 1530;
Chrystus w studni z MB i św. Janem Ew., poł. w. 16;

 

Stary Sącz

Ta

Kł par św. Elżbiety, klaryski, w. 12/17

U nasady tęczy, na konsolach
W klasztorze, w kaplicy w oł. b.

 

Figury MB i św. Jana Ew., ok. 1670;

tryptyczek renesansowy MB w. 16, na skrzydłach dwóch śś. Janów;
Krucyfiks i przynależne doń figury MB i św. Jana Ew., gotyckie ok. 1500;

 

Zalasowa

Ta

Kł par św. Jana Ew., w. 19

Oł. gł., w zwieńczeniu

+

Obraz Wizja św. Jana, ok. 1630;

Oł. w formie tryptyku.

Brodnica

To

Kł par św. Katarzyny, w. 13/14, 17/18/20

Oł. gł., zestawiany
W oł. b. z poł. w. 17
Oł. b. z poł. w. 18

 

Św. Jana Ew., w górnej kondygnacji
rzeźba Św. Jana Ew.;
rzeźba św. Jana Ew.;

(Oł. gł. - mensa w. 14, retabulum w. 17, z rzeźbami i kolumnami)
Przy oł. b. z w. 18, z obrazem Przemienienia Pańskiego, liczne wota.

Chełmno

To

Kł archiprezbiterialny NMP, Bazylika, w. 13, 17-18, 19-20

Na filarach rzeźby,

Na belce tęczowej,
Polichromia


W 2 oł. b. z końca w. 17, rzeźby Świętego
Chór muzyczny ok. 1640
Stalle 1 poł. w. 17 i 18

 

Rzeźba Św. Jan Ew., gotycka ok. 1330-40;
św. Jan Ew.;
Pośrodku grupa z Chrystusem Ukrzyżowanym dotykającym prawą ręką ranę w boku oraz z MB i św. Janem Ew.;
oraz w jednym, w predelli obraz św. Jan na Patmos 1698 mal. na desce;
Rzeźba św. Jana Ew., w zwieńczeniu;

Obraz św. Jana Ew.;
Rzeźba św. Jan Ew., barokowa w. 17, prymitywna
Gr. Ukrzyżowania, z narzędziami Męki na krzyżu oraz figurami MB Bolesnej i św. Jana Ew.;

(od strony nawy głównej oraz na półfilarach stiukowe rzeźby apostołów)
(grupa rzeźb wyk. zapewne 1710)
(w prezbiterium gotycka, koniec w. 14)


(w jednym w 1 kondygnacji i w drugim w zwieńczeniu)


(z wykorzystaniem stal gotyckich z w. 14-15; w zapleckach obrazy)
(z Gr. Ukrzyżowania)
(w kruchcie pn., barokowa z końca w. 17)

Chełmno

To

Kł śś. Jana Chrzciciela i Jana Ew., 16/17, 19/20

W fasadzie
W oł. gł. barokowym w. 17/18

+

Figura św. Jana Ew.;
Obraz MB Niepokalanie Poczętej adorowanej przez śś. Jana Chrzciciela i Jana Ew., ok. poł. w. 19;

(Gr. Ukrzyżowania, pełnoplastyczna)

Chełmża

To

Kł pokatedralny, od 1959 kolegiacki Św. Trójcy, w. 13-14, 16-17/18, 20

Oł. b. 3 ćw. w. 18 z rzeźbami
Oł. b. przed 1824 z rzeźbami

 

Św. Jana Ew.;

św, Jana Ew., w górnej kondygnacji;

Rzeźby św. Jana Ew., z Gr. Ukrzyżowania, pocz. w. 15, oraz druga z tęczy ok. 1 ćw. w. 16;

Kielich ze stopą późnogotycką, fund. 1503, na której grawerowane przedstawienia Trójcy Św. jako Tronu Łaski, śś. Mikołaja i Jana Ew., na Patmos oraz herby Rola i biskupstwa chełmińskiego, nodus i czara w. 18;

Golub Dobrzyń

To

Kł par św. Katarzyny, 14-16

Oł. gł. 1640 z rzeźbami

 

Św. Jana Ewangelisty;

Rzeźba grupa Ukrzyżowania, z krucyfiksem późnogotyckim ok. poł. w. 16 i z MB Bolesną oraz św. Janem Ewang.;(umieszczona w kruchcie podwieżowej, postacie MB i Jana Ew. wycięte sylwetowo, mal. na desce, zapewne w. 17/18)

Świerczynki

To

Kł par śś. Jana Chrzciciela, i Jana Ew., w.14/15/17, 19/20

Nad tęczą we wnęce
Oł. gł. 1696, z rzeźbami

Oł. b., koniec w. 17, z rzeźbami
Feretron rokokowy 3 ćw. w. 18

+

Gr. Ukrzyżowania, z ok. poł. w. 17;
Św. Jana Ew., na belkowaniu oł. hermy św. bpa i św. Jana Ew., gotyckie 1 ćw. w. 15;
Rzeźba św. Jan Ew., barokowa 2 poł. w. 17;
obrazy śś. Jan Chrzciciel i Jan Ew., oraz MB, współczesne feretronowi;

(postacie MB i św. Jana, mal., wycięte sylwetowo)
Chorągiew procesyjna 1862 z obrazem św. Jana Ew.;
Monstrancja w. 17/18, trybowana ze scenami na stopie oraz figurkami NMP Niepokalanej w glorii; na ramionach odlane figurki śś., m. in. Św. Jana Ew.

Warszawa

Wa

Kł archikatedralny Bazylika Ścięcia św. Jana Chrzciciela, w. 15/16, rekonstruowany 20

Stalle kanonickie, na konsolach posągi:

 

św. Jan Ew.,
Obrazy: św. Jan na wyspie Patmos mal. Michel Willmann ok. 1682 (pochodzi z kła pocysterskiego w Lubiążu);

Stalle pierwotne, wotum króla Jana III Sobieskiego za wyprawę wiedeńską, po 1683, spalone 1944; odtworzone 1963-73.

Budzisław Kościelny

Kł par NMP, (w. 17 – rozebrany 1942 przez Niemców), w. 20

 

 

Obraz Ukrzyżowanie z MB i św. Janem, donatorami, h., w. 16/17;
Rzeźby MB i św. Jana Ew., w. 17-18;

Obraz określany jako łaskami słynący.

(o charakterze ludowym)

Straszewo

Kł par św. Marcina, w. 18/19

Oł. gł. po 1780 z rzeźbami
W oł. b. rokokowym

 

Św. Jana Ew.;

MB i św. Jana Ew.;

 

Wierzchy k/ Sieradza

Kł par św. Mikołaja, w. 18

Oł. gł. ok. 1720-30
Ambona barokowa

 

Św. Jana Ew.
z rzeźbą św. Jana Ew., w. 18;

(z bramkami i rzeźbami)

Chruściel

Wm

Kł par NMP, w. 18/20

Oł. b. poł w. 17;
Ambona, ok. 1730,

 

Rzeźba św. Jana Ew.;
Płaskorzeźba św. Jana Ew.;
Dwie rzeźby św. Jana Ew. 3 ćw. w. 17 i z 2 poł. w. 17;


(w zaplecku)

Długobór

Wm

Kł par NMP i św. Jana Ew., w. 15/16, 18/20

W oł. gł. z ok. 1740

na korpusie ambony z ok. 1640,:

 

Obraz Męczeństwa św. Jana w Oleju z pocz. w. 19;
Malowana postać św. Jana Ew., w płycinie
Obraz Męczeństwo św. Jana w Oleju, 1 ćw. w. 19, kompozycja w typie w. 17;

Dawniej wezwanie kła Jana w Oleju

Frombork

Wm

Katedra NMP i św. Andrzeja Ap., w. 14/17

Oł. b. św. Anny sprzed 1639,
W 2 oł. b. - św. Marcina z ok. 1647 i św. Bartłomieja z 1632,:
Oł. św. Józefa pocz w. 18

 

Rzeźba św. Jana Ew.;

Rzeźby św. Jana Ew. z czasu ołtarzy;


Rzeźba św. Jana Ew., na belkowaniu;

(między kolumnami drugiej kondygnacji)
(w uszakach i na belkowaniu)


(oł. marmurowy, rzeźby alabastrowe)

Nowe Kawkowo

Wm

Kł par. św. Jana Ap., w. 14, 18/19 i 20

W oł. gł. z 1866,
W oł. b. z końca w. 18:
Ambona ok. 1700,:

+

Obraz św. Jana w Oleju;
Obraz św. Jana Ew.

Mal. postać św. Jana Ew.;

Pierwotne wezwanie kła św. Jana w Oleju.

(między wolutami)

Orneta

Wm

Kł par., w. 14/15, 18/19 i 20 J Ew

Polichromia 1 poł. w. 15,
Oł. gł. 1744 z rzeźbami

Oł. w kaplicy, w polu środkowym MB ze stojącym młodzieńczym Chrystusem, w polach bocznych śś:

 

Postać św. Jana Ew.;

Rzeźba św.
Jana Ew.;


św. Jan Ew.,

Oł. w kaplicy przeniesiony 1814 z kaplicy kolegium jezuickiego w Braniewie, rekonsekrowany 1815, z czarnego i czerwonego marmuru oraz alabastrowych rzeźb; 2 kondygnacjowy, kolumnowy, zwieńczenie w formie tablicy inskrypcyjnej.
Monstrancja z pocz. w. 16, uzupełniona w 1 poł. w. 17 i w. 20, wieżyczkowa z figurkami w przezroczach: śś., m. in., św. Jana Ew. i Gr. Ukrzyżowania.

Kobyłka

WP

Kł par Św. Trójcy, w. 18/19, 20

Polichromia po 1742
W kaplicy Ogrójca

 

Postać św. Jana Ew.;
rzeźby MB i św. Jana Ew., w. 19;

(we wnęce pod lożami, polichromia odkryta 1955-60 i częściowo uzupełniana).

Głuszyna

Wr

Kł par Wszystkich Świętych, w. 19

Oł. gł. 1 poł. w. 18

 

Rzeźba św. Jana Ewang.,

 

Gręboszów

Wr

Kł fil. św. Katarzyny, w. 19

Tryptyk z 1517 rzeźbiony

 

Św. Jan Ew., mal. na skrzydle

(z mal., rewersami skrzydeł, przeniesiony ze starego kła, odnawiany 1935)

Henryków

Wr

Kł par NMP, w. 14/17/18, cystersów

Oł. gł. ok. 1684, drewno polichrom.

 

Rzeźba św. Jana Ew.

Obraz św. Jana Ew., sygn. 1676-78

 

Lewin Brzeski

Wr

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 16/17, 20

W oł. gł. z 1613

 

Płaskorzeźba Gr. Ukrzyżowania;
Rzeźba św. Jana Ew., w. 17;


(na konsoli)

Oleśnica Śl.

Wr

Kł par św. Jana Ewang., w. 13/15/pocz. w. 20

Oł. gł. 1708, drewno polichrom.

+

Rzeźba św. Jana Ewangelisty; z czasu ołtarza;

 

Strzelce

Wr

Kł par św. Marcina, w. 15/16

Oł. gł. zestawiony z rzeźb późnogotyckich tryptyków:
Oł. b.:

 

Płaskorzeźba św. Jana Ew., 3 ćw. w. 15;


Rzeźba św. Jana Ew., 1 poł. w. 17

(pochodzące ze skrzydeł tryptyku)


(pochodzące zapewne z d. ambony)

Trzebnica

Wr

Kł par śś. Bartłomieja i Jadwigi

W oł. gł. ok. 1745

 

Rzeźba Św. Jana Ew., drewniana;
Rzeźba św. Jan Ew., podtrzymujący krzyż, ok. 1700, szary stiuk;

Relikwiarz W kształcie monstrancji z relikwiami św. Jana Ew., św. Klary i św. Anastazji, srebro, barok w. 18.

Wrocław

Wr

Kł par NMP „Na Piasku”, w. 14-20

W oł. Ukrzyżowania z 1620

 

Rzeźba św. Jana Ew.
Na skrzydle tryptyku Św. Hieronim na puszczy, z 1503, rzeźba św. Jana Ew.
Tryptyk MBzD, gotyk ok. 1490,  na skrzydłach malowidła; św. Jan Ew.

 

Wrocław

Wr

Kł katedralny św. Jana Chrzciciela, w. 13 – 18, odbudowany w. 20

W kaplicy Elektorskiej
Kaplica św. Jana Ew., oł.1719


Portal główny, w. 14

 

Obraz śś. Jana Ap., i Augustyna, ok. 1726 sygn.;
Obraz św., współczesny oł., olej ma płótnie
Rzeźby św. Jan Ew.: z w. 18 drewniana; z 1 poł. w. 18, ze srebra;
Rzeźba kamienna św. Jana Ew., i druga Jana Ew. z kielichem;

W skarbcu: Gr. Ukrzyżowania, z 1590, srebro sygn. (z oł. gł.); - Św. Jan Ew., 1630, drewno obite złotą blachą.(piaskowiec)

Wrocław Muchobór Wielki

Wr

Kł par św. Michała Arch., w. 15/16

W ołatrzu głównym tryptyk, ok. 1495,

 

Rzeźby św. Jana Ew.,

(na skrzydłach)

Dub

ZL

Kł par NMP, w. 17/18/20

Na belce tęczowej
Oł. b. , z rzeźbami

 

Gr. Ukrzyżowania, z 2 ćw. w. 18;
Rzeźba św. Jana Ew., 2 ćw. w. 18;

 

Łaszczów

ZL

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 18/20

Oł. gł. 1902, w polu środkowym

 

Obraz Ukrzyżowanie z MB i św. Janem Ewangelistą 2 poł. w. 18;

 

powrót do strony głównej

JAN CHRZCICIEL

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Bielsko Biała Komorowice

Kł par św. Jana Chrz., w. 20 (stary kł z w. 16/18)

Środek dawnego tryptyku,

 

Obraz MB z św. Janem Chrzcicielem, późnogotycki pocz. w. 16.

(na desce ze złotym tłem)

Lipowa

Kł par św. Bartłomieja, w. 19

Tryptyk mal. 2 ćw. w. 16

 

Św. Jan Chrzciciel;

(na skrzydłach wewnętrznych śś.)

Olsztyn

Cz

Kł par., w. 17/18

Oł. gł.
Na pokrywie chrzcielnicy

+

Obraz Chrztu Chrystusa, 1 poł. w. 18
Płaskorzeźby: Ścięcie św. Jana Chrzciciela i Herodiada z głową św.;
Posążek, 1732


(pokrywa w formie korony z figurką)

Ciechanowiec

Dr

Kł par Św. Trójcy, w. 18

W kaplicy przy oł. z ok. poł. w. 18
Chrzcielnica 2 ćw. w. 18

 

Rzeźba św. Jana Chrzciciela, barokowa;

w zwieńczeniu figurka św. Jana Chrzciciela;(czarny marmur, pokrywa blaszana, trybowana)

Gliwice

Gl

Kł par Wszystkich Świętych, w. 15/19, 20

Oł. gł. 2 tercja w. 17

 

Rzeźba  Św. Jana Chrzciciela;
Obraz, tondo z MBzD i Świętym, renesansowe, Włochy 1 poł. w. 16;
Obraz MBzD i Świętym w otoczeniu muzykujących aniołów, ok. poł. w. 17;
Rzeźba św. Jan Chrzciciela, w. 18;

Monstrancja barokowa 1687, promienista z puszką umieszczoną w figurce MB osłaniającej płaszczem śś. – św. Jana Chrzciciela oraz figurkami Trójcy Św., Chrystusa Ukrzyżowanego, Ducha Św., w postaci gołębicy.

Koszęcin

Gl

Kł par Św. Trójcy, w. 18/20

W oł. gł. 1 poł. w. 18

 

Św. Jan Chrzciciel, ok. 1510;

(rzeźby z oł. tryptykowego)

Pawonków

Gl

Kł par św. Katarzyny, w. 19

Oł. b. 1 poł. w. 19
Chrzcielnica drewniana, pocz. w. 19

+

Obraz św. Jan Chrzciciel, sygn. 1810;
rzeźbiona Gr. Chrzest Chrystusa w Jordanie;


(na pokrywie)

Pilchowice

Gl

Kł par Ścięcia św. Jana Chrzciciela, w. 18, 20

Oł. gł. ok. 1780, w polu środkowym

Chrzcielnica 1 poł. w. 19

+

Obraz Ścięcia Świętego, w. 18 (kopia mal. z kła św. Wincentego we Wrocławiu)
rzeźba Gr. Chrztu Chrystusa w Jordanie

Monstrancja rokokowa ok. 1770, z trybowanym przedstawieniem głowy Świętego na misie (na stopie).
Kielich z 1766 z przedstawieniem głowy św. Jana Chrzciciela na misie.

Poniszowice

Gl

Kł par NMP i św. Jana Chrzciciela, w. 15 modrzewiowy

Oł. gł. ok. 1655, z rzeźbami

+

Św. Jana Chrzciciela;
Obrazy: św. Jan Chrzciciel, owalny;
Narodziny św. Jana Chrzciciela ok. 1700;(odnowiony 1955, w starej ramie z motywem akantu)

Gniezno

Gn

Kł fil., w. 14

Polichromia gotycka, 3 ćw. w. 14

+

Na ścianach sceny z życia św.; Ścięcie św. Jana; Taniec Salome przed Herodem

 

Ląd

Gn

Kł par NMP i św. Mikołaja, w. 17/18 pocysterski

Oł. gł. barokowy

 

rzeźba Św. Jana Chrzciciela, w. 18
Płaskorzeźba Głowa św. Jana Chrzciciela, alabastrowa, 3 ćw. w. 18;

W kalasztorze, w oratorium malowidło gotyckie z ok. 1370: Św. Jan Chrzciciel z klęczącym zakonnikiem.

Ostrowite Prymasowskie

Gn

Kł św. Marcina

Oł. gł., w polu środkowym

 

Obraz MBzD i św. Janem, sygn. 1623, przemalowany

(kopia z 20 w. obrazu z 1 ćw. 17 w., znajdującego się na ścianie chóru.)

Ostrowo nad Gopłem

Gn

Kł św. Mateusza, w. 15/18

Oł. gł., w górnej kondygnacji

 

Rzeźba młodocianego św., ok. 1730

Rzeźba, 2 poł. w.17;

 

Piaski

Gn

Kł pw Ścięcia św. Jana Chrzciciela, w. 17/18 – 19

W oł. b. z 2 poł. w. 18
Ambona, w zaplecku

+

Rzeźba Głowy św. Jana Chrzciciela na misie, w tradycjach gotyckich w. 16;
Mal. postać św., 2 poł. w. 17;

 

Przyłęk Szlachecki

Ki

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 18/19

W oł. gł. z ok. 1780

+

Obraz Chrztu w Jordanie, sprzed 1782;

(oł. z nowszymi rzeźbami)

Skalbmierz

Ki

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 15/17

W oł. b. pocz. w. 18
Ambona 1 poł. w. 18, na baldachimie
Chrzcielnica marmurowa
Stalle ok. poł. w. 17 (1638 ?)
W boazerii, po bokach oł. gł. obrazy

+

Obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie, pocz. w. 19;
rzeźba
Świętego;
rzeźba
Świętego;

Sceny z dziejów św. Jana Chrzciciela, w zapleckach;
Obraz  Chrzest Chrystusa w Jordanie;

Relikwiarz srebrny w formie głowy Świętego na misie, 1626.

(na drewnianej pokrywie z pocz. w. 18)

(fragmenty uzupełniane, z rzeźbioną dekoracją)
(boazeria z końca w. 17, z obrazami częściowo nowymi, częściowo z w. 17)

Tarczek

Ki

Kł par św. Idziego, w. 13, 17, 20

Tryptyk, na awersach mal.

 

Sceny z życia św. Jana Chrzciciela;

(renesansowy ok. 1540-50)

Byczyna

Kl

Kł par Św. Trójcy, w. 18

Chrzcielnica w. 18, na pokrywie

 

Rzeźbiona Gr. Chrztu Chrystusa w Jordanie;
Obraz ze sceną Chrztu w Jordanie, w. 18;(wotywny renesansowy, mal. na drzewie)

Chocz

Kl

Kł par św. Andrzeja, w. 17/18

Oł. b. stiukowy klasycystyczny

 

Obraz MBzD i św. Janem w sukience drewnianej 2 poł. w. 17;a

(św. Jan Chrzciciel stoi przy MB)

Stawiszyn

Kl

Kł par śś. Bartłomieja i Jadwigi, w. 14, 18

W oł. b. neobarokowym

 

Rzeźba św. Jana Chrzciciela z końca w. 15;

Rzeźby z d. oł. gł. kolegiaty NMP w Kaliszu, w Stawiszynie przed 1706 r.

Zduny

Kl

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 18

Chrzcielnica 2 ćw. w. 18, w zaplecku
W oł. gł. poł. w. 17

+

Scena Chrzest Chrystusa w Jordanie;

Obraz św. Jana Chrzciciela, w. 19;

 

Brzezie

Kr

Kł Przemienienia Pańskiego w. 19

 

 

Figura św. Jana Chrzciciela z Chrztu Chrystusa koniec w. 15.

 

Dolina Chochołowska

Kr

Kaplica

 

+

 

Miejsce pielgrzymek w Uroczystość św. Jana Chrzciciela.

Kalwaria Zebrzydowska

Kr

Bazylika NMP i klasztor oo. Bernardynów, pocz. w. 17

W klasztorze
Kaplica Pałac Heroda

 

Obraz, w. 18, św. Jan Chrzciciel;
Obraz Ścięcia św. Jana, mal. 1 ćw. w. 19.

Kł i klasztor w pierwotnej postaci zbudowane przez arch. włoskiego Jana Marię Bernardoniego oraz arch. i złotnika flamandzkiego Pawła Baudartha. Przez tego ostatniego wzniesione także prawie wszystkie kaplice kalwaryjskie fund. Mikołaja Zebrzydowskiego.

Kraków

Kr

Archikatedra, kł pw. śś. Wacława i Stanisława bpa, w. 10/11 - 20

Kaplica Zygmuntowska
Kaplica pw. św. Jana Chrzciciela (bpa Zadzika) – w oł.

Zakrystia (d. kaplica św. Małgorzaty).
Dawna kaplica pw. św. Mikołaja

 

Figura marmurowa, sprzed 1529

Sceny z życia św., 1645-50, odnowione 1905
Obraz Chrzest Chrystusa, malowany 1836, sygn.
Obraz MBzD i św. Janem w. 17;

Cztery kwatery oł. św. Jana Chrzciciela z 1518
Obraz barokowy MB na tronie z śś. Janem Ew. i Janem Chrzcicielem oraz aniołami (predella);W czaszy kopuły polichromia;

(z kolumnami, alabastrowymi figurami śś.)


(nowe kopie gipsowe wywiezionych do Niemiec w czasie okupacji 1939-45)

Kraków

Kr

Kł śś. Augustyna i Jana Chrzciciela oraz klasztor ss. Norbertanek, w. 12/13, - 17

W niszy oł. gł. malowidło po jego bokach

+

Św. Jan Chrzciciel na puszczy, wyk. 1876
dwie płaskorzeźby kamienne: Święty jako dziecko w otoczeniu Św. Rodziny i św. Elżbiety; - Ścięcie świętego:
Obrazy: Chrzest w Jordanie, ok. 1777, sygn.; -
Świętego z końca w. 16, na desce; -  Święty jako dziecko, w. 18;

Malowidło wzorowane na obrazie Rafaela (w Uffiziach);
(obie wyk. ok. 1777, pierwotnie złocone, ze scenami z życia świętego)

(pierwszy obraz z oł. gł. w kościele);
Medal z przedstawieniem Chrztu Chrystusa, poł. w. 19

Kraków

Kr

Kaplica MB i klasztor ss. Augustianek, w. 19/20

 

 

Obraz głowy Świętego;

Salome z głową św. Jana na misie, mal. na desce, manierystyczny z 2 poł. w. 16.

Kraków

Kr

Kł śś. Katarzyny i Małgorzaty, w. 14/15, 17W kaplicy św. Moniki, - oł. ok. 1630, w zwieńczeniu
 - w oł. z 2 poł. w. 18

 

Obraz: św. Anna Samotrzeć ze Świętym i dwoma mężami, koniec 1 ćw. w. 17;
Posąg świętego;


Obraz z Janem Chrzcicielem

(obraz MB Pocieszenia ze
Świętym i śś. Augustynem, Moniką, mal. ok. 1960)

Kraków

Kr

Kł Bożego Ciała i klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich, w. 14/16/17

Witraże z końca 14 i pocz. w. 15)
Oł. gł. z 1634-7, w górnej kondygn.
Oł. b. z 1750,
Pokrywa gotyckiej chrzcielnicy z w. 17

 

Dwa witraże z postacią św. Jana Chrzciciela;
Posąg świętego współczesny z oł.;

Posąg świętego, z czasu oł.
mal. sceną Chrztu Chrystusa z w. 18;

Obraz Ścięcie św. Jana Chrzciciela, 1665;

Kielich z 1667, z nodusem z kryształu górskiego, koszyczkiem z wizerunkami Chrystusa z krzyżem, śś. Jana Chrzciciela i Stanisława bpa, oraz MB Bolesną, śś. Janem Ew. i Wawrzyńcem na stopie; odwrocie stopy wypełnione okrągłą blaszką z rytym przedstawieniem MBzD i klęczących fund.

Kraków

Kr

Kł śś. Jana Chrzciciela i Jana Ew., oraz klasztor ss. Prezentek, w. 13/15, 17/18

Oł.gł. z 1730
W oł. b. sprzed 1748
w zwieńczeniu

Na chórze

+

Posąg świętego z czasu oł.
Obraz późnobarokowy Chrzest Chrystusa w Jordanie oraz płaskorzeźba głowy Świętego z 2 ćw. w. 16;
Obraz z 1847;

W zakrystii obraz barokowy, 2 poł. w. 17;

Kraków

Kr

Kł św. Franciszka z Asyżu, Bazylika oo. Franciszkanów, w. 13/15, 17/19

 

 

Obrazy: epitafijny, na desce, 1 ćw. w. 16; - Św. Rodziny ze śś. Elżbietą i Janem, 1 poł. w. 17; - Śmierć św. Elżbiety i cudowne karmienie św. Jana przez aniołów, w tle zabójstwo Zachariasza, z 1 poł. w. 17; - Ścięcie św. Jana Chrzciciela, manieryzm;

 

Kraków

Kr

Kł NMP, Bazylika Mariacka, w. 13/14 – 18

Ambona z 1676, w zwieńczeniu
Oł. b., 1745, w zwieńczeniu
Kaplica pw Świętego - oł.z 1748
Witraż, gotycki ok. 1370

 

Rzeźba świętego

Obraz Świętego z czasu oł.

Obraz Świętego z 1748

Chrzest Chrystusa;

W skarbczyku obrazy: - Trzej śś. Janowie: Ew., Chrzciciel i Jałmużnik, z pocz. w. 16, z kła par. w Czulicach; - św. Jan Chrzciciel, kopia z Murilla z w. 19.
Krzyż ołtarzowy gotycki z 1 poł. w. 15, z laną figurką Chrystusa oraz MBzD w całej postaci i śś., m. in.
Świętego.

Kraków

Kr

KŁ PAR pw św. Floriana, Bazylika Mniejsza, w. 12/14

Oł.gł., przed 1686,

W kaplicy św. Anny oł. w formie tryptyku, z rzeźbami: w części środkowej

 

Obraz w ośmiobocznej ramie, w górnej kondygnacji
Święty i 3 anioły, późnogotyckie 1518, na skrzydłach (kopie 1860-1): Kazanie św. Jana, Chrzest tłumów, Taniec Salome i Ścięcie św. Jana

Oł.z elementami późnogotyckimi 1518, fund. przez J. Bonera do kaplicy Świętego w kle Mariackim, ok. 1748 usuniętego do kła Św. Scholastyki (benedyktynek), 1801-2 przekazanego do kła Św. Floriana.

Kraków

Kr

Kł kolegiacki św. Anny, w. 14/17

Kaplica św. Jana Chrzciciela, polichromia z ok. 1700


Oł.z 1698 z obrazem


polichromia wyk. 1703.
W konfesji św. Jana Kantego

 

Płaskorzeźbione medaliony z postacią Dzieciątka Jezus z kulą ziemską i św. Jana Chrzciciela z barankiem;
Mal. medaliony z napisami odnoszącymi się do św; - sceny: Św. Jan na pusty-ni i Ścięcie świętego;
Chrzest w Jordanie, na antepedium medalion z głową św. Jana na misie, krzyżem oraz napisem.
przedstawiająca niebo z Trójcą Św. oraz MB ze św. Janem Chrzcicielem;
Posąg Świętego na tle kręconej kolumny, 1700;

(na pilastrach, w podłuczu i na murach tarczowych; na gzymsie pod kopułą figury aniołków z muszlą i atrybutami św. Jana: głową na misie, krzyżem i barankiem. W kopule rzeźbiony anioł z banderolę z napisem).
(obraz mal. 1699 przez Karola Dankwarta)

(Karola Dankwarta – w nawie, w czaszy kopuły)

Orawka

Kr

Kł par, w. 17/18

Polichromia z 1711
W oł. gł.

+

Sceny z historii świętego;
Obraz świętego z czasu oł.;

Patrz rozdział 2.

Wilków

Kr

Kaplica śś. Otylii i Łucji, par Św. Krzyża w Luborzycy

 

 

Obraz świętego, w. 16/17
Wizerunek świętego, (skrzydła tryptyku, mal. dwustronnie na desce) w. 16;

(w ramach późnorenesansowych, zapewne boczne części ołtarzowe)

Grzawa

Kt

Kł pw Ścięcia św. Jana Chrzciciela, w. 16/17

Oł. gł., 4 ćw. w. 17

+

Obraz św. ze scenami Chrztu i Ścięcia, w. 19;
Obrazy: Głowa Świętego, 1747, mal. na blasze; - Ścięcie św., barokowy w. 18

 

Bychawa

Lb

Kł par., w. 17

Oł. gł., w. 19

+

Obraz Chrzest Chrystusa;
Obraz Chrzest Chrystusa 2 ćw. w. 17, na blasze;

(kopia obrazu z 1667 Jakuba Callota wyk. 1933, przemal. częściowo 1953);

Legnica

Le

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 18, 20

 

+

Obrazy: Chrzest Chrystusa w Jordanie, olejny na płótnie, 2 poł. w. 17;
Chrzest Chrystusa w Jordanie;
Ścięcie św. Jana Chrzciciela;

(przypisywany M. Willmanowi)

(oba ze stiuku polerowanego, ok. 1700)

Bartoszewice

Łd

Kł św. Augustyna, w. 19

W oł. b., w 18

 Stalle, w. 18

 

Obraz Świętego, ludowy, w sukience w. 19
Płaskorzeźba św. Jan Chrzciciela;


(boki stall oraz drzwiczki późnogotyckie, pocz. w. 16, płaskorzeźbione)

Buczek

Łd

Kł par św. Jana Chrzciciela, w.15/17

W oł. gł. z ok.1620

+

Obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie, pocz. w. 17

 

Boguszyce

Ło

Kł par św. Stanisława bpa, w. 16

W oł. b. pocz. w. 18

Na bramkach oł. gł.

 

Obraz  Chrzest Chrystusa w Jordanie, mal. na desce ok. poł. w. 16;
Obraz św. Jan Chrzciciel, mal. na desce ok. poł. w. 16;

(Cztery tryptyki późnogotyckie ok. poł. w. 16, rozmontowane).

Krzemienica

Ło

Kł par św. Jakuba Ap., w. 16

W oł. b. 2 poł. w. 17

 

Obraz św. Jana Chrzciciela, w. 17;

 

Lutkówka

Ło

K par Św. Trójcy, w. 16/17, 18, 20

W oł. b. 2 ćw. w. 18

 

Obraz Głowa Świętego, z czasu oł.;
Obraz Św. Rodzina ze śś. Anną i Janem, w. 18 (?);

 

Baranowo

Łż

Kł par NMP, w. 18, 20

W oł. gł.

 

Obraz MB ze śpiącym Dzieciątkiem i św. Janem Chrzcicielem, 1 poł. w. 18, w sukienkach i koronach z blachy srebrnej;

Na obrazie plakietka z blachy srebrnej z rytym Okiem Opatrzności, w. 18.

Łomża

Łż

Kł katedralny śś. Michała Arch., i Jana Chrzciciela, w. 16/17, 18/20

Oł. b. 2 tercja w. 18 z dostawionymi po bokach rzeźbami

 

Rzeźba Świętego, późnogotycka 1 ćw. w. 16;

Obraz Dzieciństwo Chrystusa, barokowy w. 17;

(do 1939 w kościele w Kleczkowie)

(na pierwszym planie Jezus ze św. Janem oraz Maryia i Elżbieta, w głębi Zachariasz i Józef)

Charbielin

Op

Kł fil św. Jana Chrzcciiela, w. 15-16, 18, 20

W oł. gł. ok. 1800

Chrzcielnica 1654, pokrywa drewniana

+

Obraz Ścięcie św. Jana Chrzciciela, współczesny oł.;
z rzeźbioną Gr. Chrztu w Joradanie, ok. 1800;(kamienna czara puklowana, na podstawie data)

Gościęcin

Op

Kł św. Brykcjusza, odpustowy, w. 16, 17, 19

Oł. gł. w. 17
W oł. b., w polu środkowym
w zwieńczeniu

 

Rzeźba św. Jana Chrzciciela;
obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie, mal. 1896;
obraz Herodiada z głową Świętego;
Obraz św. Jan Chrzciciel, w. 17/18;

 

Nysa

Op

Kł par św. Jakuba, w. 12/14, 15-19, 20

Kaplica gotycka św. Jana Chrzciciela, na zworniku sklepienia
Oł. 1584, na osi kolumn
Kaplica Bracka, oł. 1612, z rzeźbami
Oł., 1651 z rzeźbami
Chrzcielnica koniec w. 15, na pokrywie drewnianej

 

Płaskorzeźbiona głowa św. Jana Chrzciciela;

rzeźba
Świętego;


rzeźba
Świętego;
rzeźba
Świętego;
rzeźbiona Gr. Chrztu Chrystusa w Jordanie, wyk. 1741;

Kielich fund. 1667, trybowany z przedstawieniem na stopie śś., m. in. Św. Jana Chrzciciela

Chrzcielnica kamienna umieszczona pośrodku kaplicy, otoczona kratą późnorenesansową, wyk. 1627, z ozdobną bramką oraz inskrypcją obiegającą całość poniżej zwieńczenia z wycietych w blasze postaci Chrystusa i 12 apostołów.

Nysa

Op

Kł św. Jana Chrzciciela, w. 18, 20

W oł. b. ok. 1800
Chrzcielnica marmurowa, na drewnianej pokrywie

+

Obraz św. Jana Chrzciciela, w. 18;
rzeźbiona Gr. Chrztu w Jordanie, koniec w. 18;

Sześcioboczna podstawa relikwiarza gotycka z wyrytą w nowszych czasach datą 1498, w dolnej części ażurowa, w górnej kryształy w ozdobnych uchwytach, należąca do niej drewniana figurka Świętego z w. 19, uszkodzona.

Opole

Op

Kł katedralny Św. Krzyża, w. 12, 15/17, 18/19, 20

Kaplica Piastowska w. 15/16, oł. tryptyk 1519
Kaplica św. Jadwigi, oł. 1652 z rzeźbami
Chrzcielnica 1849, na pokrywie

 

Św. Jan Chrzciciel, na mal. awrsach skrzydeł;

Rzeźba
Świętego;

rzeźbiona Gr. Chrztu Chrystusa w Jordanie;
Obraz Głowa
Świętego na misie, 1 poł. w. 18;

Tryptyk przeniesiony z Kostowa (w Kostowie był w oł. gł., przeniesiony 1804 z Łowkowic).
(oł. przeniesiony z kaplicy Piastowskiej 1964)

Otmuchów

Op

Kł par śś. Mikołaja i Franciszka Ksawerego, w. 13/15, 17/18

Oł. b. koniec w. 17 w górze
w polu środkowym

 

Rzeźba Gr. Chrzest Chrystusa w Jordanie;
Obraz Ścięcie św. Jana Chrzciciela;

 

Przechód

Op

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 18

W oł. gł. ok. 1780
Chrzcielnica ok. 1780, marmurowa,

+

Obraz św. Jana Chrzciciela, z czsu oł.;
rzeźbiona grypa Chrztu Chrystusa w Jordanie;


(nad chrzcielnicą, na postumencie)

Stary Paczków

Op

Kł Wszystkich Świętych, w. 15, 19

W neogotyckim oł. gł. część środkowa tryptyku z 1494, po bokach mal. śś.

 

Św. Jan Chrzciciel;

Kielich 1501, na stopie nakładana grupa Ukrzyżowania oraz rytowane przedstawienia MBzD, śś. i św. Jana Chrzciciela.

Szonów

Op

Kł par św. Jadwigi

Oł. w kaplicy z 2 poł. w. 17, w nim

 

Rzeźba Świętego, pocz. w. 16;

 

Zimnice Wielkie

Op

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 15, 18, 20

Polichromia w, 16/17
W oł. gł. ok. 1730
Chrzcielnica barokowa, na pokrywie

+

Chrystus Sędzia między NMP i św. Janem Chrzcicielem;
Obraz MBzD i młodocianym Świętym;
Rzeźbiona Gr. Chrztu w Jordanie, zapewne pocz. w. 18;

(w otoczeniu adorujących aniołków)

(ze sceną Chrztu w Jordanie w tle, współczesny oł.)

Chojnice

Pe

Kł NMP, pojezuicki, w. 18-19, 20

W stiukowym oł. gł. z 2 ćw. w. 18

+

Obraz MBzD i św. Janem Chrzcicielem, z datą 1662;

Pierwotne wezwanie kła śś. Kazimierza i Jana Franciszka Regis.

Pieniążkowo

Pe

Kł św. Jana Chrzciciela, w. 16, 19

W oł. gł. 4 ćw. w. 18

+

Rzeźbiona Gr. Chrztu Chrystusa w Jordanie;

 

Łętowo

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 17-18

W oł. gł. poł. w. 19

Oł. b. ok. 1774, w zwieńczeniu

+

Obraz Chrzest Chrustusa w Jordanie ok. poł. w. 19;
Obraz Głowa
Świętego na misie, sygn. 1887;
Obraz Św. Rodzina ze
Świętym, ok. poł. w. 18, w ramie barokowej;

 

Pułtusk

Kł kolegiacki NMP, w. 15/16/18, 20 Od 1975 Bazylika

W oł. b. 1 ćw. w. 17, w polu głównym

 

Obraz Święty ukazujący Chrystusa śś. Andrzejowi i Piotrowi, barokowy 1 poł. w. 18, przemalowany;

Wota, ok. 70 plakietek na oł. MB Częstochowskiej i w skarbcu, srebrne; m. in. z postacią Świętego, w. 18;

Rębowo

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 16/18

Oł.gł. ok. 1620
W feretronie z 1815

w drugim feretronie ludowym, w. 19

+

Obraz św. Jana Chrzciciela, sygn. 1862;
Obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie z tegoż czasu;
Obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie z tegoż czasu;

(w polu bocznym)

Węgrzynowo

Kł par Św. Ducha, w. 17, 19

W oł. b., w polu środkowym

 

Obraz Św. Rodzina ze śś. Anną, Joachimem i Janem, koniec w. 17;

 

Krobia

Po

Kł par Św. Mikołaja, w. 18

Chrzcielnica kamienna, z datą 1520

 

Gr. Chrzest Chrystusa w Jordanie, pod baldachimem

 

Łukowo

Po

Kł par św. Michała Arch., w. 18/19

W oł. gł. w. 17 (?)

 

Obraz MBzD i św. Janem Chrzcicielem, w. 17/18, w koronach srebrnych;

 

Ostroróg

Po

Kł par NMP, w. 17/18

Polichromia z ok. 1776, w nawie gł.:
Oł. gł. z ok. 1776 z rzeźbami

 

Kazanie św. Jana, Chrzest Chrystusa, Ścięcie św. Jana i Uczta Herodiady,
Rzeźba św. Jana Chrzciciela;

Monstrancja rokokowa 3 ćw. w. 18, na ramionach figurki śś. Jakuba i Jana Chrzciciela.

Szamotuły

Po

Kł par NMP i św. Stanisława, w. 16/17

Oł. b. pocz. w. 17

Obrazy: 4 skrzydła poliptyku mal. 1591, sygn.; ze scenami z życia św. Jana Chrzciciela

 

Rzeźba św. Jana Chrzciciela, między kolumienkami
Zwiastowanie Zachariaszowi, Nawiedzenie, Narodziny św. Jana, św. Jan na puszczy, Chrzest Chrystusa, Kazanie św. Jana, św. Jan przed Herodem, Ścięcie św. Jana;(skrzydła pochodzą z katedry wrocławskiej)

Brzozów

Pr

Kł kolegiacki Przemienienia Pańskiego, w. 17/18

Oł. w kaplicy z 1677

W oł. w kaplicy z 1758
Oł. b., w. 17, w zwieńczeniu:
Chrzcielnica barokowa w. 17/18,
Feretron 1 poł. w. 19

 

Rzeźba św. Jana Chrzciciela, na konsoli:
w zwieńczeniu;
Obraz św. Jana Chrzciciela (rzeźba i obraz z czasu oł.)
Obraz MBzD i św. Janem Chrz., 1 poł. w.17
Rzeźba św. Jana Chrzciciela;
Gr. Chrztu Chrystusa na pokrywie;
Obraz MBzD i
Świętym (kopia obrazu MB Ognistej z 1 poł. w. 19)

Obraz tzw. Matka Boska Ognista, wg tradycji znaleziony po pożarze miasta 1657, pochodzący z poprzedniego, spalonego kła, przemalowany częściowo pokryty sukienkami metalowymi 1 poł. w. 18;

Hoczew

Pr

Kł par św. Anny, w. 18

Oł. b. 2 poł. w. 18
Feretron 1 poł. w. 19

 

Obraz św. Jana Chrzciciela;
MBzD, śś. Elżbietą i Janem;
Obrazy z 2 poł w. 19: -
Świętego; - Chrzest Chrystusa w Jordanie;

(w zwieńczeniu)

Jaćmierz

Pr

Kł par NMP, w. 17/18/19

W oł. b., nowym

w zwieńczeniu:

Chrzcielnica barokowa ok. 1700

 

Obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie, 2 ćw. w. 16;
płaskorzeźba z głową
Świętego na misie, zapewne w. 14/15;
Rzeźba Chrzest Chrystusa w Jordanie;

(obraz z niezachowanego kła św. Jana Chrzciciela)
(w obramieniu 1 poł. w. 19)

(marmurowa, wzmiankowana w wizytacji kła 1721)

Białaczów

Ra

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 16/17, 19

W oł. gł. późnobarokowym

+

Płaskorzeźba Chrzest Chrystusa w Jordanie;
Obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie w. 18, przemalowany;

 

Szydłowiec

Ra

Kł par św. Zygmunta, w. 15-16, 18

Otarz główny, ok. 1618-27 w polach bocznych obrazy
Poliptyk mal. późnogotycki ok. 1505

 

Św. Jan Chrzciciela;


Święty, na rewersie skrzydła zewnętrznego;

Gruntownie przemalowane kwatery tryptyku sprzed 1531, mal. na desce o wzorzystym złotym tle.

Koprzywnica

Sa

Kł par św. Floriana, w. 13/15, 17/18, 20

Polichromia ok. w. 14 – pocz. w. 15

 

Postać św. Jana Chrzciciela 2 ćw. w. 15;

 

Raków

Sa

Kł św. Anny poreformacki, w. 17/18

W oł. gł. w. 18

 

Obraz św. Anny z śś. Janem i Józefem, z tegoż czasu;

 

Sandomierz

Sa

Kł par św. Pawła, w. 15/17/18

Chrzcienica 1 poł. w. 18, na pokrywie
Oł. b. ok. poł. w. 17

 

Rzeźba Chrzest Chrystusa w Jordanie,

Obraz MBzD, św. Janem i aniołkami ok. poł. w. 17,

 

Świdnica Śl.

Sd

Kł par śś. Stanisława i Wacława, w. 16 rest., w. 20

Kaplica chrztów

W oł. św. Jana Chrzciciela

 

Płaskorzeźba Chrzest Chrystusa w Jordanie, w. 16
Obraz św. Jana Chrzciciela, 1682;

Rzeźba św. Jana, koniec w. 17;
Obraz świętego, olejny na płótnie, koniec w. 17;

 

Orchówek

Si

Kł par św. Jana Jałmużnika, w. 18/19

Oł. gł. 1742, z rzeźbami,

+

Rzeźba św. Jana Chrzciciela;

(oł. uzupełniony 1848-9, pochodzi z Piechowic)

Uhrusk

Si

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 18/19/20

Oł. gł., w. 18, na zasuwie
Chrzcielnica ok. 1837, na pokrywie

+

Obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie, koniec w. 17
Rzeźbiona Gr. Chrzest Chrystusa w Jordanie;
Rzeźba głowy św. Jana, zapewne w. 17;

Zapewne ten sam wzmiankowany 1729, powiększony dołem i przemalowany.

Pilica

So

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 14/18

Oł. gł. ok. poł. w. 17 z figurami

+

Figura Świętego, późnogotycka;
Płaskorzeźba MBzD i małym św. Janem, barokowa;
Figura
Świętego, późnobarokowa w. 18;

Szafka na lawaterz z figurką św. Jana Chrzciciela, barokowa.

Gawłuszowice

Ta

Kł par św. Wojciecha, w. 17

Oł. gł. 2 poł. w. 18, z rzeźbami
Chrzcielnica 2 poł. w. 17

 

Rzeźba Świętego, współczesna oł.;

rzeźba Chrzest Chrystusa w Jordanie,
w zwieńczeniu;

 

Nowy Sącz

Ta

Kł par św. Małgorzaty, w. 18/19

W oł. b. rokokowym

 

Obraz św. Jana Chrzciciela, w. 17;

 

Stary Sącz

Ta

Kł par św. Elżbiety, klaryski, w. 12/17

W klasztorze, w kaplicy oł. b.

 

Obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie, syn. 1660;
Obrazy:
Święty, w. 16/17; - Tryptyczek renesansowy MB w. 16, na skrzydłach dwóch śś. Janów; - Skrzydło z płaskorzeźbioną postacią Świętego, 1 poł. w. 16, o tradycjach gotyckich;

 

Bierzgłowo

To

Kł par NMP, w. 17/18, 20

Oł. b. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie, w. 18;

 

Bobrowo

To

Kł par św. Jakuba St., w. 13/14/17

W oł. gł. z 1 ćw. w. 18
Oł. b. 2 ćw. w. 18, z
Chrzcielnica 2 poł. w. 18, na pokrywie

 

Obraz MBzD i młodocianym św. Janem, sygn. 1597, mal. na desce;
rzeźba
Świętego;
rzeźbiona Gr. Chrzest Chrystusa w Jordanie,

 

Brodnica

To

Kł par św. Katarzyny, w. 13/14, 17/18/20

Oł. b. ok. poł. w. 17
Oł. b. z ok. 1700

 

Rzeźba Św. Jana Chrzciciela;
rzeźba
Świętego, 1 poł. ;w. 17
Obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie, w. 18, mal na blasze;
Rzeźbiona głowa św. Jana Chrzciciela, koniec w. 14, na metalowej misie;

 

Chełmno

To

Kł archiprezbiterialny NMP, Bazylika, w. 13, 17-18, 19-20

Oł. b. ok. 1780, w zwieńczeniu
Oł. b. koniec w. 17 w zwieńczeniu
Stalle 1 poł. w. 17 i 18, w zapleckach

 

Obraz św. Elżbieta z młodocianym św. Janem, barokowy w. 18;
rzeźba
Świętego;

Obraz św. Jana Chrzciciela;

(wyk. z wykorzystaniem stall gotyckich w. 14-15)

Chełmno

To

Kł śś. Jana Chrzciciela i Jana Ew., 16/17, 19/20

W oł. gł. barokowym w. 17/18

+

Obraz MB Niepokalanej adorowanej przez śś. Jana Chrzciciela i Jana Ew., ok. poł. w. 19,
Rzeźba głowa
Świętego na misie, gotycka ok. 1380;

 

Golub Dobrzyń

To

Kł par św. Katarzyny, 14-16

Oł. gł. z 1640

 

Rzeźba Św. Jana Chrzciciela;

 

Mokre

To

Kł par NMP, w. 14/17/18

Oł. gł. ok. 1641
Chrzcielnica 2 poł. w. 17

 

Obraz św. Jana Chrzciciela;
rzeźba św. Jana Chrzciciela;

(w uszakach obrazy)
(na ażrowej pokrywie)

Świerczynki

To

Kł par śś. Jana Chrzciciela, i Jana Ew., w.14/15/17, 19/20

Oł. gł. 1696


Oł. b., koniec w. 17

Feretron rokokowy 3 ćw. w. 18, ze współczesnymi obrazami
Chrzcielnica w. 17/18, na pokrywie

+

Rzeźba św. Jana Chrzciciela, ponadto na belkowaniu oł. hermy śś. bpa i Jana Chrzciciela, gotyckie 1 ćw. w. 15;
Rzeźba św. Jana Chrzciciela, barokowa 2 poł. w. 17;
Rzeźba św. Jan Chrzciciel, barokowa w. 18;
Śś. Jan Chrzciciel i Ew., oraz MB;

rzeźba Chrzest Chrystusa w Jordanie,

Monstrancja barokowa w. 17/18, ze scenami na stopie: Wysłannicy do Ziemi Kanaan, Zwycięstwo Gedeona (?) oraz figurkami NPM Niepokalanego Poczęcia i puttów w glorii; na ramionach odlane figurki śś. Jana Ew., i Jana Chrzciciela, w zwieńczeniu Chrystusa Ukrzyżowanego.

Rembertów Grójecki

Wa

Kł par., w. 18/19

W oł. gł. z 2 poł. w. 18

+

Obraz Chrzest Chrystusa koniec w. 18;

(wg informacji sprowadzony 1830 z Rzymu przez Sosnowskiego);

Warszawa

Wa

Kł archikatedralny bazylika Ścięcia św. Jana Chrzciciela, w. 15/16, rekonstruowany 20

Kaplica św. Jana Chrzciciela, 1956


Kaplica Baptysterium

Ambona (1959), drewniana;

Stalle kanonickie, (pierwotne, wotum Jana III Sobieskiego za wyprawę wiedeńską, po 1683, spalone 1944; odtworzone 1963-73)

+

Na ścianie pn. wykonane 1958, w ceramice stylizowane przedstawienie św. Jana Chrzciciela z Barankiem i 10 patriarchami i prorokami po bokach
Obraz Chrzest w Jordanie, mal. Michael Willmann ok. 1682 (pochodzi z kła pocysterskiego w Lubiążu).
Płaskorzeźby: Ścięcie św. Jana; Chrzest Chrystusa; św. Jana wśród ruin Warszawy
na konsoli posąg św. Jan Chrzciciel

Obraz MBzD, św. Anną i małym św. Janem Chrzcicielem, kopia obrazu Andrea del Sarto z galerii w pałacu Pittich we Florencji.

W portalu głównym drzwi (w. 20), wykute w blasze miedzianej, ze scenami z dziejów bazyliki i z życia Świętego; w obramieniu na przemian h. państwa i Warszawy w ich rozwoju historycznym, w tympanonie krucyfiks oraz h. kapituły i prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Kielich klasycystyczny, (1796-1806), z medalionami z emalii na czarze: Chrystus błogosławiący, Ukrzyżowanie, św. Jan Chrzciciel (czwartego brak), na brzegu czary inskrypcja dewocyjna cyrylicą.

Żuków

Wa

Kł par Przemienienia Pańskiego, w 17

W oł. b. z 1 ćw. w. 18

 

Obraz Św. Rodziny ze św. Janem Chrzcicielem w. 17;

(szkoły włoskiej, ofiarowanym 1862, restaurowany 1963)

Borysławice

Kł par NMP, w, 18

Oł. gł. z fragmentami oł. z ok. 1640

 

Paskorzeźbiona scena Arona ze św. Janaem Chrzcicielem, w bogatych obramieniach;

Zapewne z kła w Kłodawie.

Małyń

Kl par św. Andrzeja Ap., w. 18

Na chrzcielnicy gotyckiej z 2 poł. w. 15 lub pocz. w. 16

 

Płaskorzeźbiony wizerunek św. Jana Chrzciciela;

 

Nieszawa

Kł par św. Jadwigi, w. 15/17/18

Kaplica św. Jana Chrzciciela, oł.z rzeźbami 1 poł. w. 17; w zwieńczeniu
Stalle 1666 z mal. zpleckami, w nich
Feretron w kształcie baldachimu pod nim

 

Rzeźba św. Jana Chrzciciela

Obraz Ścięcie św. Jana Chrzciciela 1 poł. w. 17;
scena Chrzest Chrystusa w Jordanie;

rzeźbiona Gr. Chrztu Chrystusa w Jordanie,

Monstrancja rokokowa 3 ćw. w. 18, wyk. w Toruniu, z postaciami NMP Niepokalanej pod glorią, śś. Jana Chrzciciela i Jadwigi na ramionach.

Straszewo

Kł par św. Marcina, w. 18/19

Oł. gł. po 1780

 

Rzeźb Św. Jana Chrzciciela;

Pacyfikał gotycko-renesansowy 1558, z inskrypcją dot. fund., na stopie śś. m. in. Jan Chrzciciel, na krzyżu w miejsce korpusu nowsze zaszklenie na relikwie.

Włocławek

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 16/19

Oł. gł. 1 poł. w. 18, na zasłonie
W kaplicy oł.2 poł. w. 18

+

Obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie, pocz. w. 20;
rzeźba św. Jana Chrzciciela;
Rzeźba
Świętego, barokowa w. 18;(być może pochodząca z pokrywy chrzcielnicy)

Włocławek

Kł katedralny NMP, w. 14/15, 16-18, w. 19 regotyzacja, od 1907 Bazylika Mniejsza

Pod ozdobnym kapitelem w niszach
Witraże gotyckie, wyk. ok. 1360
Stalle w prezbiterium barokowe 1683,

 

Rzeźba Św. Jana Chrzciciela, neogotycka gipsowa
Chrzest Chrystusa w Jordanie,
Jan Chrzciciel;
rzeźba
Świętego, na konsoli;

Rzeźba
Świętego z Gr. Chrztu w Jordanie, późnobarokowa 1 poł. w. 18, pochodzenia śląskiego.

Kielichy: - 1 poł. w. 17, na stopie sceny Chrztu w Jordanie, Nawiedzenia i Ścięcia św. Jana Chrzciciela; - z 1643, na koszyczku: Chrystus Salwator, Chrzest w Jordanie.
Relikwiarz kartuszowy Św. Jana Chrzciciela, rokokowy 2 poł. w. 18.

Biskupiec Reszelski

Wm

Kł par., św. Jana Chrzciciela, w. 17/18.

W oł. b. z 1772

+

Obraz Trójcy Św. z Maryją, Józefem, Anną, Joachimem, Elżbietą, Zachariaszem i Janem Chrzcicielem, w. 18;

 

Frombork

Wm

Katedra NMP i św. Andrzeja Ap., w. 14/17

Oł. b. św. Anny sprzed 1639,
Oł. b. św. Marcina ok. 1647,
Oł. b. św. Mateusza ok. 1640,
Oł. b. MB i św. Jana Chrzciciela po 1650
W oł. św. Józefa pocz. w. 18:

 

Rzeźba św. Jana Chrzciciela;

rzeźba św. Jana Chrzciciela, w uszakach

Obraz MBzD i św. Janem Chrzcicielem, flamandzki (?) 3 ćw. w. 17;
Obraz św. Jan Chrzciciel z ok. poł. w. 17, w zwieńczeniu;
alabastrowa rzeźba
Świętego, na belkowaniu;

(między kolumnami II kondygnacji)(w drugiej kondygnacji)

Orneta

Wm

Kł par., w. 14/15, 18/19 i 20 J Ew

Oł. gł. 1744,

Oł. w kaplicy,

 

Rzeźba św. Jana Chrzciciela, w dolnej kondygnacji
w polu środkowym MB ze stojącym młodzieńczym Chrystusem, w polach bocznych śś. - Jan Chrzciciel;

Rzeźba głowa św. Jana na misie, gotycka pocz. w. 15, drewniana, umieszczona obecnie w zworniku sklepienia nawy głównej, poprzednio w zwieńczeniu oł. gł., silnie przemalowana;

Oł. w kaplicy zakupiony i przeniesiony 1814 z kaplicy kolegium jezuickiego w Braniewie, z czarnego i czerwonego marmuru oraz alabastru użytego do rzeźb
Monstrancja z pocz. w. 16, uzupełniona w 1 poł. w. 17 i pocz. w. 20, wieżyczkowa z figurkami śś., m. in.
Świętego w dolnej kondygnacji, NMP w górnej, w zwieńczeniu Gr. Ukrzyżowania oraz aniołów z Arma Christi.

Tłokowo

Wm

Kł fil., w. 15,

Oł. gł. 1702
W oł. b. z 2 poł. w. 16, w polu głównym

+

Rzeźba św. Jana Chrzciciela
rzeźba
Świętego z pocz. w. 15
Obraz MBzD i
Świętym z 2 poł. w. 16;

 

Poświętne

WP

Kł par śś. Jana Chrz., i Wojciecha, w. 20

W nowym oł. głównym

+

Obraz św. Jana Chrzciciela, sygn. 1943;

 

Ludowo Śląskie

Wr

Kł fil., w. 16/18 Jana Chrzciciela

Oł. gł., w. 18

+

Obraz św. Jana Chrzciciela;
Rzeźba
Świętego, w. 18, drewno polichromowane;

(olejny na płótnie zapewne z czasu oł.)

Oleśnica Śl.

Wr

Kł par św. Jana Ew., w. 13/15/pocz. w. 20

W oł. gł. z 1708
Ambona 1605
Chrzcielnica ok. 1500 z piaskowca,

 

Rzeźba św. Jana Chrzciciela, z czasu oł.;
rzeźba
Świętego;
Chrzest Chrystusa w Jordanie
Rzeźby
Świętego: - z ok. 1500; - z w. 16


(na baldachimie)
(drewniane płaskorzeźby na czarze)

Uciechów Borowica

Wr

Kł fil. św. Bartłomieja, w. 18, 19/20

W oł. b. poł. w. 18

 

Obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie, olejny na płótnie, zapewne z czasu oł.

 

Wierzbice

Wr

Kł par Bożego Ciała, w. 16

Oł. gł., tryptyk z 1592

 

Gr. Chrztu Chrystusa w Jordanie,

(na skrzydle)

Wrocław

Wr

Kł katedralny św. Jana Chrzciciela, w. 13 – 18, odbudowany w. 20

W kaplicy św. Stanisława bpa
Kaplica św. Jana Chrzciciela  w oł. z 1816
Ambona 1719-23

+

Rzeźba kamienna św. Jana Chrzciciela

Obraz św. Jana Chrzciciela, z czasu oł., olejny na płótnie;

Płaskorzeźba ścięcie św. Jana, alabaster;
Rzeźba
Świętego, 1 poł. w. 18, srebro;
Obraz Głowa
Świętego ok. w. 17;

Portal główny, w. 14, piaskowiec z rzeźbą kamienną Świętego. Portal zakrystii, 1517 z płaskorzeźbą - Ścięcie św. Jana.
W skarbcu:
Święty, 1590 srebro sygn. (z oł. głównego); - Misa z głową św. Jana, 1611, srebro złocone, sygn.; - Relikwiarz św. Jana Chrzciciela, srebro częściowo złocone, gotyk 1512, sygn.

Wrocław

Wr

Kł par NMP „Na Piasku”, w. 14, 20

 

 

Tryptyk, na skrzydle rzeźba Świętego;
Tryptyk MBzD, gotyk ok. 1490, na skrzydle mal. św. Jan Chrzciciel;

(tryptyk Św. Hieronim na puszczy, gotyk 1503)


Wrocław Muchobór Wielki

Wr

Kł par św. Michała Arch., w. 15/16

W oł. gł. tryptyk, ok. 1495, na skrzydłach

 

Rzeźba św. Jana Chrzciciela;

 

Wrocławskie Bielany

Wr

Kl św. Andrzeja, w. 16-17, 20

 

 

Rzeźba św. Jan Chrzciciel, gotyk ok. 1400;

 

Chociszewo

ZG

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 14/16/20

W oł. gł. barokowym

+

Obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie;

 

Kożuchów

ZG

Kł par NMP, w. 15/16/18

Oł. gł. z 1668

 

Obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie;

 

Kurów Wielki

ZG

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 15

W oł. gł. barokowym

+

Obraz św. Jana Chrzciciela głoszącego nadejście Chrystusa;

 

Złotnik

ZG

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 19

W oł. gł.
W prezbiterium witraże

+

Obraz św. Jana Chrzciciela, 1958;
Cztery sceny z życia św. Jana Chrzciciela;

 

Dub

ZL

Kł par NMP, w. 17/18/20

Oł. b. 2 ćw. w. 18
Chrzcielnica 2 ćw. w. 18
w zaplecku

 

Rzeźba św. Jana Chrzciciela;
rzeźba św. Jana Chrzciciela na baldachimie;
obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie,
(zapewne współczeny, przemalowany)

Tomaszów Lubelski

ZL

Kł Św. Trójcy, NMP i śś. Jana Chrz., Tomasza Kantuaryjskiego, w. 17/18

Oł. gł. 2 ćw. w. 17, w polach bocznych

 

Obraz św. Jana Chrzciciela 2 ćw. w. 17, mal, na desce;

Obraz św. Jana Chrzciciela, w. 18;

Krzyż ołtarzowy barokowy w. 17/18, z przedstawieniem Chrztu Chrystusa oraz stopą zapewne w. 18/19.

powrót do strony głównej

JAN KANTY (JAN WACIĘGA)

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Kęty

Kł par św. Jana Kantego, w 17/18

Kaplica z 1648

+

Obraz św. Jana Kantego;

Patrz rozdział 2.

Pisarzowice

Kł par św. Marcina, w. 16/17

 

 

Obraz św. Jan Kanty z klęczącym księdzem, 1644;

(Grzegorzem Janem Zdziewojskim, proboszczem Pisarzowic i Wilamowic)

Mrzygłód

Cz

Kł NMP, w.17/20

W oł. b.

 

Obraz w sukience wyk. w Sławkowie 1811;

 

Niegowa

Cz

Kł św. Mikołaja, w. 15/18

W oł. b.

 

Obraz św. 3 ćw. w. 18
Obraz ze sceną z życia św., z tegoż czasu

(w polu środkowym)
(w zwieńczeniu)

Chroberz

Ki

Kł par NMP i św. Jana Kantego, w. 16/19

Kaplica św. Jana Kantego (od 1666), w oł.barokowym

+

Obraz św. Jana Kantego barokowy, przemalowany

Relikwiarz św. Jana Kantego rokokowy.

Nowy Korczyn

Ki

Kł par Św. Trójcy śś. Wawrzyńca i Elżbiety

Kaplica św. Jana Kantego, w oł.

 

Obraz św. Jana Kantego 3 ćw. w. 18;

Relikwiarz św. Jana Kantego z godłami U.J, rokokowy.

Pińczów

Ki

Kł par św. Jana Ew., w. 17

W oł. b., sprzed 1748

 

Obraz św. Jana Kantego w. 18/19, pod zasłoną;

 

Przemyków

Ki

Kł par św. Katarzyny, w. 15/16

W oł. b. po poł w. 18

 

Obraz św. Jana Kantego z tegoż czasu;

Relikwiarz św. Jana Kantego, w stylu regencji;

Kraków

Kr

Kł NMP, Bazylika Mariacka, w. 13/14 – 18

Oł. b. z 1743
Kaplica św. Jana Chrzciciela, oł.z posągami

 

Obraz, z czasu oł. w zwieńczeniu

Posąg św. Jana Kantego z w. 18;

Relikwiarz św. Jana Kantego, późnobarokowy z 1 ćw. w. 18, ze szklaną, cylindryczną puszką;

Kraków

Kr

Kł kolegiacki św. Anny, w. 14, 17

Kaplica mauzoleum św. Jana Kantego – ołtarz, w. 17/18

 

Postać św. Jana Kantego, inkrustowana;

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

KŁ PAR pw św. Floriana, Bazylika Mniejsza, w. 12/14

Kaplica św. Jana Kantego, w oł.
Na konsoli przy kaplicy PJ Ukrzyżowanego

 

Obraz Cud św. Jana Kantego z rozbitym dzbanem, sygn. z ok. 1767;
Rzeźba Św. Jana Kantego wyk. ok. 1779

Chorągiew kanonizacyjna św. Jana Kantego, barokowa 1767, z przedstawieniem apoteozy świętego, z herbami: Kapituły Krakowskiej i bpa Kajetana Sołtyka, papieża Klemensa XIII, Rzeczypospolitej i Akademii Krakowskiej (mal. Rossi w Rzymie, odnawiana 1910);

Monstrancja z datą 1757, na stopie św. Jan Kanty i widok kolegiaty Św. Floriana w medalionach
Pacyfikał koniec w. 15, na nodusie figurki śś., oraz dodane w 18 w. MB Bolesnej, i śś. Floriana i Jana Kantego.
Relikwiarz Św. Jana Kantego, ok. 1720, z ażurową wicią suchego akantu, w zwieńczeniu korona z krzyżem.
Na plebani: obraz  barokowy 1671, Wizja św. Jana Kantego;

Kraków

Kr

Kł Trójcy Św., Bazylika oo. Dominikanów, w. 13/15, 17/18

W oł. w pn. ramieniu krużganków ok. 1604

 

Obraz Wizja św. Jana Kantego z h. Uniwersytetu, barokowy z 2 poł. w. 17 (?),

Oł.przeniesiony po 1901 z kaplicy w Prądniku Dominikańskim (Prądnik Czerwony), 2 kondygn., trójdzielny, o schemacie tryptyku, z bogatą dekoracją

Kraków

Kr

Kł Bożego Ciała i klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich, w. 14/16/17

Oł. b. z 3 ćw. w. 18, w polu środkowym

 

Płaskorzeźba Apoteoza św. Jana Kantego;
Obraz św. J. Kantego, z 1771

Obraz święci i błogosławieni krakowscy (m. in. Jan Kanty) na tle kła Bożego Ciała i klasztoru, sygn. z chronostychem, 1771.

Liszki

Kr

Kł św. Mikołaja, w. 14/16, 19

Oł. b., w nim

 

Obraz Świętego, w. 18

Herma św. Jana Kantego drewniana, rokokowa

Malec

Kr

Kaplica, w. 19

Oł. b.

+

Wizerunek Świętego

Patrz rozdział 2.

Kijany

Lb

Kł par św. Anny, w. 17, 18/19

Oł. b. w kaplicy, klasycystyczny
W oł. b. z 3 ćw. w. 18

 

Rzeźba św. Jana Kantego

Obraz Świętego ze Św. Rodziną w. 18, w sukienkach metalowych 1847 i 1851;Trzy metalowe wota w. 19, na jednym data 1819

Pułtusk

Kł kolegiacki NMP, w. 15/16/18, 20 Od 1975 Bazylika

W oł. b.
Stalle w. 17, w zapleckach obrazy

 

Obraz św. Jan Kanty adorujący MBzD,
obraz św. Jan Kanty;

(barokowy ok. poł. w. 18, przemalowany 1834)

Poznań

Po

Bazylika archikatedralna śś. Piotra i Pawła, w. 14/15; rekonstr. w. 20

Kaplica św. Jana Kantego; w oł. 1805

 

Obraz św. Jana Kantego, sygn. 1803;

 

Przemyśl

Pr

Archikatedra NMP i św. Jana Chrzciciela, w. 15/18

 

 

 

Dawny kult św. Jana Nepomucena i św. Jana Kantego.

Olkusz