~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ŚWIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występujących świętych wybrano miejscowości, kościoły (przeglądając Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha :
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica poświęcona czci świętego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku są wota;
-         w kościele jest więcej niż jeden wizerunek świętego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

K

KAJETAN

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Gdańsk

Gd

Kł śś. Piotra i Pawła, w. 14, 20

W kaplicy

 

Obraz św. Kajetana, w. 18, w srebrnej sukience;

Patrz rozdział 2.

Mierzwin

Kl

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 16/17

 

 

 

Dawny kult św. Kajetana, na początku 20 wieku był tu obraz Świętego przystrojony wotami.

Podlesie

Kl

Kaplica św. Kajetana, należy do par w Kroczycach, w. 16, 19

 

+

 

Dawny kult św. Kajetana.

Kijany

Lb

Kł par św. Anny, w. 17, 18/19

 

 

 

Patrz rozdział 2.

Orłów

Lb

Kł par św. Kajetana, w. 20

W kościele i zakrystii

+

Obrazy św. Kajetana;

Kult Świętego wyraża się wielotysięcznym udziałem wiernych w odpuście.

Wojciechów

Lb

Kł par śś. Wojciecha oraz Piotra i Pawła w. 18

Oł. gł. w. 18, w nim

 

Obraz Adoracji MB przez św. Kajetana, silnie przemalowany;

Patrz rozdział 2.
(poprzednie wezwanie kła św. Teodora)

Górka Duchowna

Po

Kł par NMP, św. Michała Arch., w. 17/18, 19

W oł. gł. po poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz MB ukazującej się św. Kajetanowi, barokowy 1 poł. w. 18;

 

Kościan

Po

Kł Św. Ducha, w. 15-17, 20

W oł. gł. ok. 1700, z kolumnami

 

Obraz Wizja św. Kajetana;

 

Leszno Wielkopolskie

Po

Kł par św. Mikołaja, w. 17/18, 19/20

Oł. b. sprzed 1718, w polu środkowym

 

Rzeźba św. Kajetana;

 

Stoczek

Wm

Kł NMP, odpustowy, obecnie księży marianów

W jednej z kaplic krużganka

 

Obraz św. Kajetana, w. 18;

W 18 wieku istniał tutaj szczególny kult św. Kajetana.

powrót do strony głównej

KAROL BOROMEUSZ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Kończyce Małe

Kł par NMP, w. 18-19, 20

Oł. b. neobarokowy, w polu środkowym

 

Obraz św. Karola Boromeusza, 1 poł. w. 19;

 

Biechowo

Gn

Kł NMP i dawny klasztor filipinów, w. 18

Oł. gł. po poł. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Karola Boromeusza;

 

Młodzawy

Ki

Kł par Św. Ducha i NMP, w. 18, 20

W oł. w kaplicy ok. 1745, z rzeźbami

 

Obraz Święty udziela Komunii zarażonym, 1746;

Obraz mal. w Jędrzejowie, datowany i sygn., odnowiony ok. 1937.

Kraków

Kr

Bazylika Mariacka

Oł. b. w. 18, czarny marmur z pilastrami

 

Obraz św. Karola Boromeusza (mal. Łukasz Orłowski ?), odnowiony 1837;
Obraz Świętego z poł. w. 17;

Relikwiarz św. Karola Boromeusza z jego autografem z 1561, ujętym w ramkę rokokową.

Niepołomice

Kr

Kł par Dziesięciu Tysięcy Męczenników i NMP, w. 14, 17/18, 19/20

Kaplica Świętego, 1640, we wnękach
Oł. w kaplicy Lubomirskich

 

Obrazy z życia św. Karola Boromeusza;

z obrazem św. Karola Boromeusza sprowadzonym z Włoch 1604;

Patrz rozdział 2.

Grzawa

Kt

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 16/17

Oł. b. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Karola Boromeusza;

 

Lubomierz

Le

Kł NMP i św. Maternusa, w. 18

W oł. b. Świętego z 1736

 

Obraz św. Karola Boromeusza olejny na płótnie, barokowy w. 18;

 

Łowicz

Ło

Kaplica św. Karola Boromeusza w gmachu poseminaryjnym misjonarzy

Polichromia iluzjonistyczna po 1695

+

Zasadnicze sceny: Procesja św. Karola podczas zarazy w Mediolanie; Święty odwiedza budowę gmachu szkolnego; Święty rodzaje jałmużnę i przygarnia sieroty; Św. Karol rozdaje Komunię zarażonym; Gloryfikacja i Wniebowzięcie św. Karola;

(częściowo przemalowana 1888 i ok. 1917, restaurowana po II wojnie, składa się ze scen figuralnych związanych z życiem i gloryfikacją św. Karola Boromeusza ujętych w bogatą dekorację ornamentalną)

Lipowa

Op

Kł par św. Katarzyny, w. 16, 18, 20

W oł. b. ok. 1700, z rzeźbami

 

Obraz św. Karola Boromeusza, współczesny oł.;

(oł. w kształcie ram)

Staroźreby

Kł par Aniołów Stróżów i św. Onufrego, w. 19, 20

W oł. b. 1860-70

 

Obraz św. Karola Boromeusza ok. poł. w. 19;

(o charakterze barokowym)

Gostyń

Po

Kł NMP i św. Filipa Nereusza, w. 17-18

W oł. b. w kaplicy 2 ćw. w. 18

 

Obraz św. Karola Boromeusza mal. 1821-5, sygn.;

 

Obrzycko

Po

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 18, 20

W oł. b. z rzeźbami

 

Obraz św. Karola Boromeusza 1 poł. w. 19;

 

Skrzyńsko

Ra

Kł par św. Wojciecha, w. 18, 20

W nowym oł. b.

 

Obraz św. Karola Boromeusza, koniec w. 18;

(z fragmentami późnobarokowymi)

Opatów

Sa

Kł kolegiacki św. Marcina, w. 15-17/18, 19/20

W oł. b. 2 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Karola Boromeusza 1 poł. w. 18;

 

Chorzelów

Ta

Kł par Wszystkich Świętych, w. 20

Oł. b. ok. 1630, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Karola Boromeusza, w. 18;
Obraz Świętego 2 poł. w. 17;

(drugi obraz jest darem Jerzego Mycielskiego dla kła w Chorzelowie 1910)

Żyrardów

Wa

Kł par św. Karola Boromeusza,

 

+

Obraz św. Karola Boromeusza, sygn. 1891;

 

Frombork

Wm

Kł katedralny NMP i św. Andrzeja Ap., w. 14-17, 18/19, 20

W oł. b. ok. 1640


Oł. b. kantora kapituły 1640, w zwieńczeniu
Kaplica Św. Salwaora, zwana kaplicą Szembeka

 

Obraz NMP z Dzieciątkiem adorowana przez śś. św. Karola Boromeusza i Katarzynę Bolońską, pocz. w. 18;
Obraz św. Karola Boromeusza, włoski z tegoż czasu;

Popiersie św. Karola Boromeusza, w medalionie;

(oł.: czarny i szary marmur z alabastrowymi rzeźbami. Obraz sprowadzony 1722 z Rzymu)
(oł. pw śś. Karola Boromeusza i Rozalii)

(wnętrze kaplicy na planie koła, polichromia po 1735, iluzjonistyczna; w medalionach popiersia świętych, których relikwie zgromadzono w kaplicy)

Radziądz

Wr

Kł par św. Karola Boromeusza, w. 18, 20

W oł. gł. ok. 1735, z rzeźbami

+

Obraz św. Karol wśród chorych, olejny na płótnie;

 

Wołów

Wr

Kł par św. Karola Boromeusza, w. 18, 20

W oł. gł. z 1 poł. w. 18, z rzeźbami

+

Obraz św. Karola Boromeusza, olejny na płótnie;
Obraz Święty przed Chrystusem, olejny na płótnie, w. 18;

 

Wrocław

Wr

Kł Św. Trójcy i klasztor bonifratrów, w. 18

W oł. b. św. Karola Boromeusza, z 1724

 

Obraz św. Karol wśród chorych, olejny na płótnie;
Obraz Świętego olejny na płótnie, barokowy ok. poł. w. 18;

 

Radzięcin

ZL

Kł par św. Kazimierza, w. 18

Oł. b. sprzed 1792, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Karola Boromeusza;

 

powrót do strony głównej

KATARZYNA ALEKSANDRYJSKA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Smogulec

Bd

Kł par św. Mikołaja, (dawniej św. Katarzyny) w. 17, 19/20

Portal z 1617
W oł. gł. ok. 1620, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Katarzyny;
rzeźba Świętej; - w polu gł. obraz św. Katarzyny, szkoły włoskiej 1 ćw. w. 17;

(piaskowcowy, w zwieńczeniu, we wnęce)

Bielsko Biała, Stare Bielsko

Kł par św. Stanisława bpa, w. 14/15, 19, 20

Polichromia gotycka 4 ćw. w. 14

 

Św. Katarzyna;

(na ścianie pd.)

Czechowice Dziedzice

Kł par św. Katarzyny, w. 18/19, 20

Oł. gł. 2 ćw. w. 18, z rzeźbami, w polu środkowym

+

Obraz Zaślubin św. Katarzyny mal. 1741, odnowionym, częściowo przemalowanym;

Monstrancja z w. 18, z trybowanymi postaciami śś. Józefa z Dzieciątkiem, Katarzyny Aleksandryjskiej i Anny.

Kęty

Kł par śś. Małgorzaty i Katarzyny, w. 14/17,

Oł. gł. 3 ćw. w. 17, w nim

+

Obraz MB z śś. Katarzyną i Małgorzatą.;
Obraz barokowy śś. Małgorzata i Katarzyna;

(na desce z tłem srebrnym, współczesny ołtarzowi)

Międzyrzecze

Kł par św. Marcina, w. 16/17, 19, 20

Skrzydło tryptyku w. 15, mal na desce

 

 – obraz ze scenami z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej: Dysputa św. Katarzyny z filozofami, Łamanie kołem, Ścięcie św. Katarzyny, Niesienie ciała przez anioły;

 

Stara Wieś

Kł par Św. Krzyża, w. 16, 20

Oł. gł., w nim

 

obraz MB ze śś. Katarzyną i Barbarą, (przemalowany i pokryty sukienkami);

na desce ze złotym tłem, pierwotnie część środkowa tryptyku, zapewne z 1 ćw. w. 16.

Częstochowa

Cz

Kł par śś. Andrzeja i Barbary, oraz dawny klasztor paulinów, w. 15-17, 18/19

Oł. w kaplicy Najśw. Sakramentu, w. 19
W kaplicy św. Anny oł. ok. poł. w. 18
Tryptyk, na awersie skrzydła

 

Rzeźba św. Katarzyny, koniec w. 19;

Rzeźba św. Katarzyny, koniec w. 19;

św. Katarzyna;

(z fragmentami rokokowymi, z rzeźbami po bokach)


(późnogotycki z uszkodzoną datą 1521 z zachowanym jednym skrzydłem)

Ochędzyn

Cz

Kł par św. Anny, w. 15/16, 20

W oł. gł. rzeźby późnogotyckie

 

Rzeźba św. Katarzyny, pocz. w. 16;

 

Wierzbie

Cz

Kł św. Leonarda, w. 16, 18/19

W oł. gł. tryptyk, w skrzydłach

 

Figura św. Katarzyny, pocz. w. 16;

(późnogotycki rzeźbiony)

Złoty Potok

Cz

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 15-16, 17/18, 19

Oł. w kaplicy MB ok. poł. w. 17

 

Rzeźba św. Katarzyny Aleksandryjskiej

(oł. kolumnowy z rzeźbami, w górnej kondygnacji)

Żuraw

Cz

Kaplica św. Barbary, cmentarna, w. 16/18

 

 

Rzeźba Św. Katarzyna Aleksandryjska, 1 poł. w. 17;

 

Księży Las

Gl

Kł fil. św. Michała Arch., w. 15-17, 20

W oł. b. 1 poł. w. 18 w polu środkowym

 

Obraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej;

 

Poniszowice

Gl

Kł par NMP i św. Jana Chrzciciela, w. 15, 18/19, 20

Oł. gł. ok. 1655

Oł. b. 1653, z rzeźbami

 

Hermy śś. Katarzyny i Małgorzaty, ok. 1500;
rzeźba św. Katarzyny;

(kolumnowy z rzeźbami, ponadto z poprzedniego oł. 2 hermy)

Rachowice

Gl

Kł par Św. Trójcy, 15/16/17, 20

W oł. gł. sprzed 1679; w polu gł.

 

Rzeźba św. Katarzyny Aleksandryjskiej;
Obraz św. Katarzyny, zapewne w. 17;

(kolumnowy z rzeźbami)

Toszek

Gl

Kł par św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w. 15, 18/19, 20

Oł. gł. ok. 1715, z rzeźbami

+

Rzeźba św. Katarzyny;

Rzeźba Św. Katarzyna 1 ćw. w. 18;

Monstrancja 1503, wieżyczkowa z figurkami śś. m. in. Katarzyny.
Stopa 1506, z grawerowanymi postaciami śś. - św. Katarzyny.

Brzyskorzystew

Gn

Kł par św. Katarzyny, w. 18, 20

W oł. gł. poł. w. 19,
Feretron 3 ćw. w. 19

 

Obraz św. Katarzyna 3 ćw. w. 19;
z obrazem św. Katarzyny;

(w tradycjach barokowych z rzeźbami)

Gniezno

Gn

Kł katedralny NMP, w. 10/11, 14-15, 17/18, 20

 

 

Rzeźba św. Katarzyny, gotycka 1 ćw. w. 15;

 

Modliszewko

Gn

Kł par św. Jakuba, w. 18/19

Oł. gł. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Katarzyny z 1 ćw. w. 18;

 

Pomorzany

Gn

Kł fil. NMP, w. 18/19

W oł. b.

 

Rzeźba św. Katarzyny późnogotycka 1 ćw. w. 16;

 

Waliszewo

Gn

Kł fil. św. Katarzyny, w. 18/19

Oł. b. ok. 1760 z rzeźbami i obrazami
Feretron, w nim

+

Obraz św. Katarzyny;

Obraz Świętej;(o charakterze ludowym)

Książnice Wielkie

Ki

Kł par NMP, w. 17-19, 20

Oł. gł. 1491, po bokach figury

 

Rzeźba św. Katarzyny;

Oł. gł., poliptyk późnogotycki wyk. 1491 w Krakowie (zapewne przez malarza i snycerza Michała, pomocnika Wita Stwosza) z rzeźbioną, szafiastą częścią środkową i zwieńczeniem oraz parą nieruchomych i parą ruchomych skrzydeł malowanych.

Piasek Wielki

Ki

Kł par św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w. 14, 19/20

Oł. b. ok. 1700, w nim

+

Obraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej, późnobarokowy, przemalowany;
Obrazek na miedzi Świętej o charakterze barokowym, być może koniec w. 18;

 

Święta Katarzyna

Ki

Kł św. Katarzyny, w. 16/17, 19

W oł. gł.

+

Obraz Zaślubin św. Katarzyny, w. 18;
Figura św. Katarzyny, w. 19;

Patrz rozdział 2.

Wiślica

Ki

Kł kolegiacki NMP, w. 14/15, 17/18, 20

Oł. gł. z rzeźbą MBzD, na zasuwie
W oł. b.

 

Obraz MB Różańcowej z śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską w. 18;
Obraz Świętej w sukience w. 18;

(tzw. Łokietkowej ok. 1300)

Brzezinki

Kl

Kł fil. NMP, w. 16/17, 20

Tryptyk w części środkowej

 

Rzeźby śś. Dorota, Barbara i Katarzyna;

gotycki 1 ćw. w. 15, rzeźbiony;

Cudzynowice

Kl

Kł par Wszystkich Świętych, w. 18, 19

Oł. b., w prezbiterium,
w polu środkowym

 

Rzeźba św. Katarzyny (i Doroty), gotycka 2 poł. w. 15;
Obraz św. Katarzyny w. 18;

(oł. rokokowy, z rzeźbami)

Iwanowice

Kl

Kł par św. Katarzyny, w. 15, 19/20

 

+

Obraz św. Katarzyny;
Obraz Męczeństwo Świętej;

(obrazy z  2 poł. w. 18, w rokokowych ramach);

Olszyna

Kl

Kł fil. św. Wawrzyńca, w. 19

Oł. gł. 1650, z uszakami, w których

 

Obraz św. Katarzyny;

 

Podgrzybów

Kl

Kł par św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w. 19, 20

W fasadzie rzeźby
W oł. gł. stiukowym, pocz. w. 19

+

Rzeźba św. Katarzyny, pocz. w. 19;
Obraz Zaślubin św. Katarzyny z datą 1809;

(w zwieńczeniu szczytu, we wnękach)

Tursko

Kl

Kł par św. Andrzeja, w. 18, 19

W oł. gł. koniec w. 18, kolumnowym z rzeźbami
Feretron z końca w. 18, w nim

 

obraz MB Turskiej; drzeworyt ludowy kolorowany z MB, śś. Michałem, Katarzyną i Barbarą, na nim sukienka srebrna w ramie z datą 1767,
Obraz św. Katarzyny;

Przed fasadą kościoła tzw. Ogrójec koniec w. 18: w otoczeniu muru z wnękami i prześwitami, słup kamienny z rzeźbą MB Turskiej na szczycie i we wnękach śś. Barbary, Michała i Katarzyny.

Tykadłów

Kl

Kł par św. Katarzyny, pocz. w. 20

Oł. b., w nim

+

Obraz św. Katarzyny, w. 18, w sukience srebrnej rokokowej;

 

Dębno

Kr

Kł św. Michała Arch., w. 15,

W oł. gł. tryptyk mal., w. 16:
Oł. b. barokowy, w nim

 

w środku MBzD oraz śś. Michał i Katarzyna,
cztery figury śś. Katarzyny, ok. 1440;
Obraz śś. Katarzyny i Agnieszki, na desce;(Barbary, Cecylii i Doroty)
(fragment tzw. frontale, późnoromański ok. 1300)

Kraków

Kr

Kł kolegiacki św. Anny

Kaplica Świętej, polichromia ok. 1700

W oł. 1699, z rzeźbami

 

Na ścianach tarczowych mal. sceny z życia św. Katarzyny: Mistyczne zaślubiny; Męczeństwo.
W kopule płaskorzeźbione anioły z palmami oraz malowidło przedstawiające Świętą otrzymującą wieniec chwały na tle chórów anielskich.
Płaskorzeźba przedstawiającą Gloryfikację św. Katarzyny;

Na pilastrach i na podniebiach arkad mal. i płaskorzeźbione medaliony, w nich osoby z legendy o Świętej: cesarzową i dowódcę straży Porfiriusza z palmami męczeńskimi. Personifikacje cnót Świętej: Roztropności, Męstwa, Miłości i Cierpliwości.
Podest z marmuru białego i czerwonego, symbolizujący krew i mleko w nawiązaniu do męczeńskiej śmierci Świętej.

Kraków

Kr

Kł par śś. Katarzyny i Małgorzaty oraz klasztor augustianów

W oł. gł. z 1634


Kaplica św. Moniki
Polichromia pocz. w. 15 nad wejściem do klasztoru
Fragmenty ołtarzyka z 4 ćw. w. 16, w nim

+

Obraz Zaślubiny św. Katarzyny Aleksandryjskiej, mal. przez Andrzeja Wenestę 1674;
Obraz Męczeństwo Świętej, przed poł. w. 18;
Obraz Męczeństwo Świętej ze sceną przyjęcia jej w niebie przez Chrystusa, 1 ćw. w. 17, krąg Tomasza Dolabelli (?);
Veraicon, poniżej, po bokach dwie sceny męczeństwa, zapewne śś. Katarzyny i Małgorzaty;
Posąg Katarzyny Aleksandryjskiej w muszlowej niszy;

(na podstawie ryciny Paula Pontiusa wg obrazu Antoniego van Dycka Zaślubiny św. Rozalii z kościoła jezuitów w Antwerpii), fund. Kazimierza Tretera, burmistrza m. Kazimierza, (umieszczony w miejsce poprzedniego, być może mal. przez Tomasza Dolabellę 1634);
(we wsch. ramieniu krużganków)

Kraków

Kr

Kł par św. Floriana, Bazylika Mniejsza

W oł. b. w prezbiterium sprzed 1779, z rzeźbami

 

Obraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej, późnobarokowy 2 poł. w. 18;

Pacyfikał koniec w. 15, krzyż z odlewaną figurką Chrystusa na tle rytowanego żywego drzewa krzyża; nodus z figurkami śś. m. in Katarzyny.

Kraków

Kr

Kł św. Kazimierza i klasztor reformatów

W oł. b. w. 18/19

 

Obraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej, z ok. 1800 (mal. M. Stachowicz);
Obraz Świętej;

Relikwiarz św. Katarzyny 1794, drewniany skrzynkowy, obity na ściance frontowej blachą o dekoracji rokokowej.

Kraków

Kr

Kł św. Barbary i Dom Jezuitów

Polichromia 1765, w polach bocznych
Kaplica Imienia Jezus oraz śś. Jerzego, Marcina, Małgorzaty i Katarzyny

 

Św. Katarzyna;Obraz Męczeństwo św. Katarzyny Aleksandryjskiej, z 1 ćw. w. 17;

(na drugim przęśle sklepienia)

(kaplica z 1605-08, odnawiana 1741, 1913)

Kraków

Kr

Kł par NMP, Bazylika Mariacka

W kluczach okien rzeźby figuralne
Witraże gotyckie ok. 1370
W skarbcu, w drzwiczki szaf wmontowane obrazy

 

Rzeźba św. Katarzyna Aleksandryjska z czterema postaciami;
Śś. Katarzyna Aleksandryjska i Dorota;

z cyklu z legendą św. Katarzyny Aleksandryjskiej z w. 17: 1-3. Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny, Święta uczestniczy w mszy św., Cud Świętej; Widok kła św. Katarzyny;
Obrazy: 1-6. Cykl z legendą św. Katarzyny Aleksandryjskiej, pochodzący z renesansowego tryptyku: - Nawrócenie Świętej przez pustelnika, 1514; Dysputa, z h. Bonerów; Męczeństwo mędrców; Męczeństwo cesarzowej; Biczowanie Świętej; Pogrzeb Świętej, z sygn. malarza i datą 1515; oraz Męczeństwo Świętej, z końca w. 16; - Zaślubiny mistyczne św. Katarzyny;

Krzyż ołtarzowy gotycki z 1 poł. w. 15, z kapliczkowym nodusem, z laną figurką Chrystusa, przedstawieniami MBzD w całej postaci, śś. m. in. Katarzyny, w półpostaci.

(tryptyk mal. przez Hansa Suessa z Kulmbachu, 1514-15, fund. Jana Bonera (pierwotnie w kaplicy Bonerowskiej) - dwa obrazy z cyklu: Nawrócenie cesarzowej i Ścięcie św. Katarzyny zaginęły w czasie ostatniej wojny w Niemczech, dokąd cały cykl był wywieziony).
(ostatni wg napisu na odwrociu mal. przez Chrystiana Mittenleutera (?) 1784)

Raciechowice

Kr

Kł par śś. Jakuba St., i Katarzyny, w. 17/18

Oł. b., w nim

+

Obraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w. 18;

 

Spytkowice k/ Zatora

Kr

Kł par św. Katarzyny, w. 17

W oł. gł., 1645

+

Obraz Męczeństwa św. Katarzyny;

(wielofigurowy, mal w Rzymie 1646)

Tenczynek

Kr

Kł par św. Katarzyny, w. 18

Oł. b. regencyjny, w nim

+

Obraz św. Katarzyny, barokowy w sukience barokowej w. 18;

 

Brzeźca

Kt

Kł par NMP, w. 20, d. z 16 w., rozebrany

Tryptyk, na awersie skrzydła

 

Św. Katarzyna;

(mal. gotycki 4 ćw. w. 15, przemalowany w. 20)

Czernięcin

Lb

Kł par św. Katarzyny, w. 19/20

W oł. gł. ok. poł. w. 18

+

Obraz św. Katarzyny, zapewne z tegoż czasu;

 

Kościelnik

Le

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 18

Oł. gł. – tryptyk gotycki, rzeźbiony

 

Rzeźba św. Katarzyny drewniana polichromowana, z tryptyku;

Tryptyk gotycki św. Jana Chrzciciela z wrocławskiego kościoła Św. Krzyża, zwieńczenie barokowe z pocz. w. 16 i 1678.

Nowogrodziec

Le

Kł św. Mikołaja, pomocniczy, w. 17/19

Oł. b. św. Katarzyny, drewno, barok, w. 18

 

Obraz św. Katarzyny, olejny na płótnie barok, w. 18;

 

Poddębice

Łd

Kł par św. Katarzyny, w. 17, 19

Oł. gł. 1 poł. w. 17, z rzeźbami
Oł. w kaplicy, w nim

+

Rzeźba św. Katarzyny;

Obraz św. Katarzyny w. 17;(barokowy ok. 1660)

Bąków

Op

Kł par NMP, w. 16, 18, 20

Oł. gł. tryptyk, na skrzydłach mal. postacie śś. niewiast;

 

Św. Katarzyna;

Tryptyk gotycki 2 poł. w. 14, rzeźbiony z mal. skrzydłami, odnawiany w całości 1913, skrzydła konserwowane 1956-7;

Bielice

Op

Kł par św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w. 15/16, 18, 20

Polichromia
Oł. gł., w nim

+

Sceny z życia św. Katarzyny;
Obraz
Zaślubin Mistycznych św. Katarzyny, barokowy 1 poł w. 18;

(1 poł. w. 18 na sklepieniu prezbiterium, w lunetach)

Dobrzeń Wielki

Op

D. kł par św. Katarzyny, w. 19, nowy w. 20 pod tym samym wezwaniem

Oł. b. 3 ćw. w. 17

+

Rzeźba św. Katarzyny;
Rzeźba św. Katarzyny, barokowa 3 ćw. w. 17;

(w zwieńczeniu)

Gronowice

Op

Kł fil. św. Idziego, w. 20

Oł. gł. neogotycki, w nim

 

Rzeźba św. Katarzyny, gotycka 2 ćw. w. 15;

Kł zbudowany 1635 jako szpitalny pw, Bożego Ciała w Oleśnie, przeniesiony do Gronowic 1910. Odnowiony 1959, drewniany, z wieżą.

Jasienica Górna

Op

Kł par św. Mikołaja, w. 19

W oł. b., z 2 ćw. w. 19

 

Obraz św. Katarzyny;

 

Ligota Turawska

Op

Kł par św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w. 20

Oł. gł. nowy, w nim

+

Obraz Zaślubin św. Katarzyny ze sceną Męczeństwa u dołu, barokowy w. 18;
Rzeźba św. Katarzyny, renesansowa w. 16;

(oł. zestawiony w. 20, z wykorzystaniem elementów rokokowych)

Łąka

Op

Kł par św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w. 13-16, 18

Oł. gł. nowy, w nim

+

Obraz św. Katarzyny 1 poł. w. 19;

 

Mańkowice

Op

Kł par św. Katarzyny, w. 13-15, 18

W nowym oł. gł.

+

Obraz św. Katarzyny 1 poł. w. 19;

 

Paruszowice

Op

Kaplica, w. 15, 19

Tryptyk gotycki, koniec w. 15; w części środkowej

 

MBzD w mandorli oraz rzeźby 4 śś. dziewic: Barbary, Katarzyny, Małgorzaty i Doroty;

(rzeźbiony z mal. skrzydłami)

Skarbiszów

Op

Kł fil., św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w. 20

W oł. gł. pocz. w. 18, z rzeźbami

+

Obraz św. Katarzyny;

 

Śmicz

Op

Kł par św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w. 18/19

Polichromia ok. 1770, z nich
W oł. gł. w. 18,

+

Zaślubiny mistyczne św. Katarzyny; Święta przed cesarzem Maksencjuszem;
obraz Męczeństwo św. Katarzyny w. 18;

(w prezbiterium i nawie 4 duże kompozycje)
(kolumnowym z posągami)

Złotogłowice

Op

Kł par św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w. 20

 

+

Obraz św. Katarzyny 1 poł. w. 18, w ozdobnej ramie regencyjnej;

(pochodzący z dawnego oł. gł.)

Leśno

Pe

Kł par Św. Krzyża, w. 17, 19, 20

Oł. b. koniec w. 17, z rzeźbami; -w polu środkowym

 

Rzeźba św. Katarzyny;
obraz św. Katarzyna, owalny z w. 19;

 

Lubiewo

Pe

Kł par św. Mikołaja, w. 19/20

Feretron 1 poł. w. 19, w nim

 

Rzeźba św. Katarzyny, gotycka 2 ćw. w. 15;

(w tradycjach barokowych)

Skarszewy

Pe

Kł par św. Michała Arch., w. 17/18, 20

W oł. b. ok. poł. w. 18, kolumnowym z uchami i rzeźbami

 

Obraz MBzD, zw. Turską, ze śś. Dorotą, Katarzyną i Michałem Archaniołem, ok. 1770-80;

Zdjęta w czasie konserwacji (1974) sukienka srebrna z cechami m. Gdańska i imienną (z ok. 1763-89) na plebanii.

Sławęcin

Pe

Kł fil. św. Katarzyny, w. 16-18, 20

W oł. gł. 3 ćw. w. 18, z rzeźbami

+

Obraz św. Katarzyna barokowy 1654 ze sceną Męczeństwa w tle, z h. i literami odnoszącymi się do fund.;

(odnowiony 1965, srebrne atrybuty; korona, miecz i palma z w. 17, zdjęte z obrazu, znajdują się w kościele w Lichnowych)

Świecie n/ Wisłą

Pe

Kł NMP i dawny klasztor bernardynów, w. 17/18

 

 

Obraz św. Katarzyny barokowy w. 18, z metalową sukienką w. 18/19;

(zapewne z kła starofarnego św. Stanisława bpa)

Czerwińsk

Kł par NMP pokanonicki, w. 12/13, 14/15-16/17, 19. 20

W kaplicy malowidła ścienne romańskie 1 poł. w. 13,

 

Św. Katarzyny Aleksandryjskiej;

(w polach arkadowych duże postacie śś.)
Malowidła odsłonięte 1951 i wówczas konserwowane.

Miszewo Murowane

Kł par Wszystkich Świętych, w. 15-17, 18/19, 20

W oł. b. 1789-91, z kolumnami

 

Obraz św. Katarzyna Aleksandryjska;

 

Cerkwica

Po

Kł par Św. Krzyża, w. 19

W oł. b. ok. 1827

 

Obraz św. Katarzyny 2 poł. w. 17;

(z fragmentami barokowymi)

Dąbcze

Po

Kł fil. św. Katarzyny, w. 17, 20

 

+

Obraz św. Katarzyna 3 ćw. w. 17, zapewne z ołtarza;
Obraz św. Katarzyna w. 18/19;


(niemal analogiczny do poprzedniego, zapewne służył jako zasłona)

Gołębin Stary

Po

Kł par NMP, w. 17/19, 20

Oł. gł. ok. 1660-70, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Katarzyny;

 

Kościan

Po

Kł par NMP, w. 14-16, 17/18, 19, 20

Oł. b. 3 ćw. w. 18, z rzeźbami
Oł. b., w nim tryptyk 1507, w predelli

 

Rzeźba św. Katarzyny;


hermy czterech śś. Katarzyny;
(Barbary, Doroty i Małgorzaty)

Mikoszki

Po

Kaplica NMP, w. 18/19

Oł. rokokowy, w nim

 

Obraz Mistycznych zaślubin św. Katarzyny 2 poł. w. 17;

Obraz prymitywny, w rokokowej ramie. Kilka wot srebrnych z w. 18.

Opatówko

Po

Kł par św. Katarzyny, w. 18

Oł. gł., w zwieńczeniu

+

Obraz św. Katarzyny w. 18;

(zestawiony z elementów rokokowych, z rzeźbami)

Potulice

Po

Kł par św. Katarzyny, w. 18/19

W oł. b. z ok. 1728

+

Rzeźba św. Katarzyny;

 

Radlin

Po

Kł par św. Walentego, w. 16/17, 19, 20

Oł. gł. 1 poł. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Katarzyny;

 

Skoraszewice

Po

Kł par św. Katarzyny, w. 17/19

W oł. b. ok. 1700

+

Obraz św. Katarzyny, barokowy;
Rzeźba Świętej w. 17;

(przy obrazie 3 wota z w. 17 i 18)

Środa Wielkopolska

Po

Kł kolegiacki NMP, w. 15-16, 19, 20

Oł. b. 4 ćw. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz Św. Rodziny ze św. Katarzyną, na drzewie;

(Obraz manierysty włoskiego po poł. w. 16)

Strachocina

Pr

Kł par św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w. 19

W feretronie rokokowym

+

Obraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej;
Obraz Zaślubiny mistyczne Św., w. 18;

 

Średnia Wieś

Pr

Kł par NMP, w. 16/17, 18, 20

W oł. b. z 2 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Katarzyny;

 

Wesoła

Pr

Kł par św. Katarzyny, w. 19, 20

Oł. gł., w górnej kondygnacji

+

Obraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 1 poł. w. 19;

Oł. z 1884, z rzeźbami.

Chybice

Ra

Kł par św. Małgorzaty, w. 14, 17/18/19

W oł. gł. 1 poł. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Katarzyny;

Obraz Świętej 1 poł. w. 17;

 

Odrowąż

Ra

Kł par śś. Jacka i Katarzyny, w. 16-17, 19, 20

Oł. gł. ok. 1700, z rzeźbami
Oł. b. 2 poł. w. 17, , na skrzydłach
Oł. b. sprzed poł. w. 17, z rzeźbami

+

Rzeźba św. Katarzyny;

postać św. Katarzyny;

rzeźba św. Katarzyny(szafkowy z mal. ruchomymi skrzydłami)

Radom

Ra

Kł św. Katarzyny i klasztor bernardynów, w. 15/16, 19, 20

Oł. b. św. Antoniego 2 poł. w. 18, z obrazmi

+

Obrazy: Męczeństwa św. Katarzyny 2 poł. w. 18;  Zaślubin Świętej, jw;

(sygn. P. A. Datti Roma)

Gogołów

Rz

Kł par św. Katarzyny, w. 20 (stary kł z w. 16)

Oł. gł. 3 ćw. w. 17, z rzeźbami - w polu głównym

+

Rzeźba św. Katarzyny, 3 ćw. w. 17;
obraz św. Katarzyny zapewne 3 ćw. w. 17, przemalowany 2 poł. w. 18;

(z dodanymi elementami z 2 poł. w. 18)

Połomia

Rz

Kł par św. Mikołaja, w. 15/16/17, 18, 19, 20

Tryptyk późnogotycki ok. 1500, w części środkowej

 

Sacra Conversazione: MBzD, św. Mikołaj i św. Katarzyna;
na awersach kwater bocznych (skrzydło prawe) scena męczeństwa św. Katarzyny;

Tryptyk wyk. przez dwóch malarzy małopolskich (krakowskich?), ze scenami z życia śś. oraz Męki Pańskiej, do 1953 wprawiony w oł. gł., 1958 powtór-nie zestawiony, i konserwowany;

Bolków

Sd

Kł par św. Jadwigi, w. 13-15, 19, 20

 

 

Rzeźba św. Katarzyny, kamienna gotycka 1400;

 

Laskówka

Sd

Kł fil. św. Mikołaja, w. 18, 20

 

 

Płaskorzeźba św. Katarzyny, gotyk, w. 15;

 

Nowa Ruda

Sd

Kł par św. Katarzyny, w. 19, 20

W oł. gł. w. 19 z rzeźbami

+

Obraz św. Katarzyny, olejny na płótnie;
rzeźba św. Katarzyny, drewno, polichromowane, w. 19;

 

Ujejsce

So

Kaplica św. Katarzyny, w. 18/19, 20

Oł. gł. 1 po. w. 18,

+

Obraz Męczeństwo Świętej 1 poł. w. 17;
Obraz  śś. Marcin i Katarzyna, barokowo ludowy;

 

Kamionka Mała

Ta

Kł par św. Katarzyny, w. 17/18

W oł. gł.

+

Figura św. Katarzyny, w. 17;
Obraz Zaślubiny św. Katarzyny;


(kopia z w. 17, wg Tycjana na plebanii)

Odporyszów

Ta

Kł par św. Małgorzaty, w. 18, 19

Oł. rokokowy, w nim

 

Obraz św. Katarzyna w. 18;

 

Przydonica

Ta

Kł par NMP i św. Jana Kantego, w. 16, 19, 20

W oł. b. tryptyk mal., na skrzydłach
W oł. b. tryptyk mal.,

 

śś. Katarzyna i Barbara, 3 ćw. w. 15;

pośrodku MBzD ze śś. Katarzyną i Mikołajem oraz z klęczącym fund.; - sceny z życia św. Katarzyny;

(pośrodku MBzD, na półksiężycu, na tle lasku różanego)

Tropie

Ta

Kł par śś. Andrzeja i Benedykta Pustelników, w. 14, 17

Oł. b. rokokowy, w nim

 

Obraz MB ze śś. Katarzyną i Barbarą;

(mal. na desce ze złotym tłem, gotycki, zapewne w. 15/16, przemalowany)

Chełmno

To

Kł archiprezbiterialny, bazylika NMP. w. 13/14, (1326 fund. oł. św. Katarzyny), 17, 19, 20

Malowidło gotyckie ok. 1360-80
Oł. b., koniec w. 17, z rzeźbami

 

Przedstawienie św. Katarzyny w karcerze oraz powyżej Święta z atrybutami;
rzeźba św. Katarzyny;
Obraz MB Różańcowa z śś. Dominikiem i Katarzyną, 2 poł. w. 18;

 

Golub Dobrzyń

To

Kł par św. Katarzyny w Golubiu, w. 14/15, 16/17, 18, 19, 20

Oł. gł. 1640, w górnej kondygnacji

+

Obraz św. Katarzyny z mieczem i koroną metalowymi, współczesny z oł.;

 

Wabcz

To

Kł par św. Bartłomieja, w. 13/14, 18, 19, 20

Oł. b. rokokowo ludowy, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Katarzyny 1 poł. w. 19;

Rzeźby śś. Katarzyna i Barbara, gotyckie ok. 1380,

(z kręgu stylowego Madonn na lwie, należące wraz z rzeźbą z oł. głównego do części środkowej nie zachowanego tryptyku tzw. Czterech śś. Dziewic)

Pęczniew

Kł par św. Katarzyny, w. 18, 19

W oł. gł. ok. 1640

+

Rzeźba św. Katarzyny;

(z akantowymi uszami i rzeźbami)

Sieradz

Kł św. Stanisława bpa i dawny klasztor dominikanów, w. 13/14, 17/18, 19, 20

Oł. b. 1 poł. w. 18, z rzeźbami
Oł. b., rokokowy, z rzeźbami
Oł. b. późnobarokowy, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Katarzyny Aleksandryjskiej;

rzeźba św. Katarzyny;

rzeźba św. Świętej;

 

Włocławek

Kł katedralny, bazylika NMP, w. 13/15, 16-18, 20

Tryptyk późnogotycki koniec w. 15, na awersie skrzydeł
W pałacu biskupim:

 

Mal. śś. Katarzyna i Barbara;


Obraz św. Katarzyna, barokowy w. 17/18, zapewne warsztat lokalny pod wpływem pierwowzoru flamandzkiego;

Tryptyk niewiadomego pochodzenia, wiązany z mistrzem poliptyku z Szańca, malowany ze złotymi tłami na awersach, w polu środkowym MBzD, Apokaliptyczna, na półksiężycu, w promienistej mandorli na tle gaju, z parą aniołków podtrzymujących koronę;

Włocławek

Kł św. Witalisa seminaryjny, w. 14-16, 19, 20

W oł. gł. tryptyk gotycki ok. 1460, mal., w strefie dolnej o charakterze predelli postacie świętych

 

Św. Katarzyna (w części środkowej Koronacja NMP);

Tryptyk pochodzący z kła kolegiackiego w Wieluniu, skąd przed 1464 przeniesiony do kła par. w Wielgomłynach, a 1918 do Muzeum Diec. we Włocławku; 1933 ustawiony na obecnym miejscu, konserwowany 1930, malowany.

Barczewko

Wm

Kł par śś. Wawrzyńca i Katarzyny, w. 16/18, nowy w. 19

 

+

 

W 16 wieku kult św. Katarzyny był bardzo żywy na Warmii.

Franknowo

Wm

Kł św. Stanisława bpa, w. 18/19

Oł. b. rokokowy, w nim

 

Obraz Mistycznych zaślubin św. Katarzyny;

 

Henrykowo

Wm

Kł par Najśw. Serca P J i śś. Katarzyny i Marii Magdaleny, w. 14-16/18, 19/20

Nad portalem w niszy
Oł. gł. ok. 1800, w dolnej kondygnacji

+

Figura barokowa św. Katarzyny 1724;

Obraz Przyjęcie św. Katarzyny do Chwały Niebieskiej;(z rzeźbami i obrazami)
(Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny)

Płoskinia

Wm

Kł par św. Katarzyny, w. 14, 18/19, 20

Oł. b., 1721, z rzeźbami

 

Rzeźba Św. Katarzyny, 1 poł. w. 18;

Obrazy: Mistyczne Zaślubiny św. Katarzyny 1690; Św. Katarzyna 2 poł. w. 17;
Rzeźba barokowa św. Katarzyny;


(pochodzi z niezachowanego oł. z 1721)

Tłokowo

Wm

Kł św. Jana Chrzciciela, 14-16/17

Oł. b. 2 poł. w. 16 z rzeźbami
W drugim oł. b. z 1698, w zwieńczeniu

 

Rzeźba św. Katarzyny, w. 16;

Obraz Świętej w koronie;

(Co do treści obrazu opinie są rozbieżne, jedni uważają go za obraz MB, inni św. Jadwigi lub św. Katarzyny)

Brzezina

Wr

Kł fil. NMP, w. 15, 18, 19/20

Tryptyk, w polu środkowym

 

Rzeźba Madonny z Dzieciątkiem w otoczeniu św. Katarzyny i św. Bpa;

(gotycki ok. 1480)

Gręboszów

Wr

Kł fil. św. Katarzyny, w. 19

Tryptyk z 1517, w polu środkowym

+

MBzD pomiędzy śś. Katarzyną i Barbarą;

Odnawiany 1935 rzeźbiony z mal. skrzydłami, ze starego kła, z 15 wieku, później cmentarneego, drewnianego.

Kowalów

Wr

Kł fil. św. Urszuli, w. 14, 17, 20

Oł. gł., w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Katarzyny, drewno polichromowane, barok, w. 17;

 

Michalice

Wr

Kł par św. Michała Arch., w. 17/18, 19/20

Polichromia 1663, na stropie prezbiterium
Oł. b. 1699
Jw., w polu środkowym

 

Św. Katarzyna, w owalu;

rzeźba św. Katarzyny;
obraz Męczeństwa św. Katarzyny, mal. zapewne 1699;(z kolumnami i rzeźbami)

Niemil

Wr

Kł fil. św. Katarzyny, w. 16/17, 20

Oł. gł. koniec w. 17, z rzeźbami, w nim

+

Dwa obrazy św. Katarzyny, olejne na płótnie;

 

Węgry

Wr

Kł par św. Jadwigi, w. 14, 18, 20

Tryptyk, po bokach rzeźby

 

Rzeźba św. Katarzyny;

Rzeźba św. Katarzyny, drewno polichromowane, barok, ok. 1730;

(drewno polichromowane, gotyk, 1 ćw. w. 15)

Wrocław

Wr

Kł NMP „Na Piasku”, w. 14/15, 20

Tryptyk, na skrzydłach mal. postać
Tryptyk, gotyk ok. 1490, na skrzydłach

 

Św. Katarzyny;

św. Katarzyna;

(drewno polichromowane, gotyk pocz. w. 16)

Żagań

ZG

Kł par NMP, 13/14, 15-17, 20

W zwieńczeniu oł. gł. w. 18, figury śś.

 

Św. Katarzyna;

 

Wożuczyn

ZL

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

W oł. gł. 2 ćw. w. 18, kolumnowym

 

Rzeźba św. Katarzyny sprzed 1750;

 

powrót do strony głównej

KATARZYNA SIENEŃSKA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Złoty Potok

Cz

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 15-16, 17/18, 19

W oł. w kaplicy MB ok. poł. w. 17, z rzeźbami

 

Obraz MBzD adorowana przez śś. Katarzynę Sieneńską i Dominika;

 

Ostrożany

Dr

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

Feretron rokokowy 2 poł. w. 18

 

Płaskorzeźba MB Różańcowej ze śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską;
Obraz MB Różańcowa ze śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską, ok. poł. w. 19, konserwowany 1986;
Figura św. Katarzyny, barokowo ludowa w. 18, uprzednio w oł. b.;

 

Perlejewo

Dr

Kł par Przemienienia Pańskiego

Oł. b., w polu środkowym

 

Obraz MB Różańcowa ze śś. Dominikiem i Katarzyną, barokowy;

(sprawiony być może dla założonego 1748 bractwa różańcowego)

Giemlice

Gd

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 19, 20

Feretron eklektyczny, w nim

 

Obraz MB Różańcowa ze śś. Dominikiem i Katarzyną, w. 19;

(w ramie mosiężnej, posrebrzanej)

Łopienno

Gn

Kł par NMP, w. 17, 19/20

Oł. gł. ok. 1680, z rzeźbami
Kaplica św. Katarzyny, w oł.
Oł. w kaplicy NMP z 1 poł. w. 18

 

Rzeźba św. Katarzyny;

Obraz św. Katarzyny 2 poł. w. 17;

rzeźby śś. Dominika i Katarzyny;

 

Pełczyska

Ki

Kł par św. Wojciecha, w. 18

W oł. b. rokokowym ok. 1750
Jw. z obrazem

 

Obraz św. Katarzyny, w. 18;

MB Różańcowej adorowanej przez śś. Katarzynę, Dominika i Aleksego ok. poł. w. 17

 

Przemyków

Ki

Kł par św. Katarzyny, w. 15-17, 19

W oł. gł. po poł. w. 18, z rzeźbami
W oł. b. po poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Katarzyny w. 18, przemalowany;
Obraz Ukrzyżowania z MB, śś. Janem, Franciszkiem i Katarzyną, w. 17;

 

Kobylin

Kl

Kł par św. Stanisława bpa, w. 16/17, 18/19, 20

Oł. gł.: tryptyk, na rewersach
Oł. b. ok. poł. w. 17, z rzeźbami
W kaplicy oł. ok. poł. w. 17, z rzeźbami, w polu środkowym

 

Św. Katarzyna;

rzeźba św. Katarzyny;

obraz MB Różańcowej z śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską, otoczony wieńcem 15 medalionów w obramieniach kartuszowych, z mal. na blasze Tajemnicami Różańca;

(tryptyk gotycko - renesansowy ok. 1518, z mal. na desce scenami z życia św. Stanisława bpa)
Monstrancja wieżyczkowa, góra późnogotycka pocz. w. 16, po bokach glorii i w zwieńczeniu figurki MB i śś., stopa z końca w. 16 z kartuszami w których grawerowane postacie śś., m. in. Św. Katarzyny.

Sulmierzyce

Kl

Kł par NMP, w. 19, 20

Oł. b. ok. 1640, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Katarzyny Sieneńskiej;

 

Kraków

Kr

Kł NMP Śnieżnej „Na Gródku” i klasztor dominikanek

Klasztor, oł. ok. 1700, w predelli

 

Obraz Św. Katarzyna Sieneńska z w. 18, odnawiany 1857 i 1894;
Obrazy: Wizja św. Katarzyny Sieneńskiej; Św. Katarzyna Sieneńska, zapewne w. 18; MB Różańcowa ze śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską oraz widokiem kościoła i klasztoru dominikanek w tle; Św. Katarzyna Sieneńska, w. 18;

Relikwiarz śś. Katarzyny Sieneńskiej, klasycystyczny z 1 poł. w. 19;


(obraz z widokiem kła mal. Teodor Baltazar Stachowicz 1838)

Kraków

Kr

Kł Św. Trójcy bazylika Mniejsza i klasztor dominikanów

Kaplica Św. Katarzyny Sieneńskiej, w oł. 2 ćw. w. 17
w niszach pól bocznych
Kaplica MB Różańcowej, oł. gł. z 1768
Feretron z obrazami

Kaplica Św. Róży Limańskiej (Lubomirskich)
Zakrystia, ołtarzyk 2 poł. w. 19, w nim obrazy

 

Obraz Wizji św. Katarzyny Sieneńskiej, ok. poł. w. 19 ?),

posągi śś. Katarzyny Aleksandryjskiej i Sieneńskiej z ok. poł. w. 17;
Obraz MB Różańcowa z Śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską 1886;
śś. Dominika i Katarzyny Sieneńskiej, sygn. 1864;
śś. Dominikańscy, Katarzyna Sieneńska;


Obraz MBzD, św. Dominik oraz św. Katarzyna Sieneńska;
Obrazy barokowe, z przedstawieniami z życia św. Katarzyny Sieneńskiej: Komunia świętej, z końca w. 17; Ekstaza, ze sceną mistycznych zaślubin w tle, z w. 17/18, silnie przemalowany w 2 poł. w. 19; Cykl z postaciami śś. Andrzeja, Jacka, Katarzyny, Marii Magdaleny i jednej z trzech Marii u Grobu, w obramieniu bordiurowym oraz śś. Katarzyny i Tekli, w obramieniu architektonicznym.

(kaplica zw. Zbarskich, obraz wg tradycji mal. przez Teodora Baltazara Stachowicza)


(na zasuwie, kopia obrazu Sassoferrato z kościoła S. Sabina w Rzymie)
(obraz w ramach zwieńczonych festonami kwiatowo – owocowymi)
(w żagielkach, polichromia późnorenesansowa)

(sygn. przez brata Angelika Drewaczyńskiego 1878)
Relikwiarz w kształcie monstrancji św. Katarzyny barokowy z 1 ćw. w. 18;

Skarbona drewniana z w. 19 z malowidłami MB Różańcowej z śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską;

Kraków

Kr

Klasztor Dominikanów

Krużganki, ołtarzyk ok. 1604, na skrzydle

 

Św. Katarzyna Sieneńska;

Obrazy Katarzyny Sieneńskiej: 1. Z Chrystusem Ukrzyżowanym i ze św. Dominikiem, sygn. (M. Janicki 1900); 2.  MB Różańcowej i ze śś. Dominikiem, z w. 17, z domalowanymi (w. 18) 15 medalionami z tajemnicami Różańca, przemalowany; 3. MB Różańcowej i ze św. Dominikiem, sygn. (Izydor Jabłoński 1868); 4. Z pocz. w. 17, mal. na desce; 5. Mistyczne zaślubiny, z w. 17/18; 6. Stygmatyzacja, barok z w. 18;

Oł. wyk. zapewne w warsztacie dominikańskim, przeniesiony po 1901 z kaplicy w Prądniku (Prądnik Czerwony, obecnie dz. Krakowa), dwukondygn., o schemacie tryptyku, z bogatą dekoracją; w nim obrazy: w predelli Cierniem koronowanie z postacią fund., sygn. przez St. Boja -Wódkę 1604, w cz. środkowej Wizja św. Jana Kantego z h. Uniwersytetu, z 2 poł. w. 17 (?), na skrzydłach śś.: Jacek, Katarzyna, Dominik i Agnieszka z Montepulciano, w zwieńczeniu św. Rajmund z Pennaforte płynący na płaszczu;

Kraków

Kr

Kł św. Idziego

Oł. gł. późnorenesansowy z pocz. w. 17


antepedium z

2 oł. b., barokowe z 3 ćwierci w. 17, w niszach
w zwieńczeniu

 

z posążkami śś. Doroty, Cecylii, Katarzyny Aleksandryjskiej i Sieneńskiej - w zwieńczeniu obraz MB Różańcowej adorowanej przez śś. Dominika i Katarzynę Sieneńską;
z MB Różańcową adorowaną przez śś. Dominika i Katarzynę Sieneńską;
posążki śś. Pawła, Katarzyny Aleksandryjskiej, Jacka, Doroty i Jana Chrzciciela;
Śś. Wojciech, Katarzyna Sieneńska, Dominik (?), święty dominikański;

Oł. wykonany zapewne w warsztacie dominikańskim w Krakowie, architektoniczny, o schemacie tryptyku, z ornamentem okuciowym.
Przy oł. wota z w. 18-19.
(rokokowa dekoracja antepedium, trybowana w blasze)

Opole Lubelskie

Lb

Kł NMP i dawny klasztor pijarów, w. 17/18

Oł. w kaplicy rokokowy

 

Rzeźba św. Katarzyny z Genui, rokokowa przed poł. w. 18;
Obraz Cuda św. Katarzyny Sieneńskiej za sprawą Drzewa Krzyża Św., sygn. 1746;

 

Wojsławice

Lb

Kł par św. Michała Arch., w. 16-17/18, 19, 20

Oł. gł. po 1736 z krucyfiksem 4 ćw. w. 17, przy nim

 

Obraz wotywny 1 poł. w. 18, dwustronny MB Częstochowskiej i św. Katarzyny Sieneńskiej;
Obraz Komunii św. Katarzyny Sieneńskiej barokowy 1673, sygn.,;

(częściowo ryty i repusowany na płytce miedzianej, pozłacanej i posrebrzanej)

(zapewne szkoły włoskiej)

Andrzejewo

Łż

Kł par NMP i śś. Bartłomieja i Wojciecha, w. 16/17, 18/19, 20

Oł. gł. ok. 1730, w drugiej kondygnacji
Oł. b. 1810, w polu środkowym

 

Rzeźba św. Katarzyny z czasu powstania oł.
Obraz MB Różańcowej ze śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską (MB i Dzieciątko w sukience srebrnej w. 19);

(z kolumnami, bramkami i rzeźbami)

(mal. na desce, prymitywna kopia barokowego obrazu (z Czyżewa) sygn. 1812);

Długosiodło

Łż

Kł par NMP, w. 20

W nowym oł. b.

 

Obraz MB Różańcowej ze śś. Katarzyną Sieneńską i Dominikiem, mal. 1883, sygn.;

 

Miastkowo

Łż

Kł par NMP, w. 19, 20

Oł. gł. 3 ćw. w. 18, w polu środkowym, pod zasuwą

 

Obraz MB Różańcowej ze śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską, z drewnianymi, złoconymi sukienkami z końca w. 19 (po 1895);

(obraz przeniesiony z b. oł. poprzedniego kła drewnianego, może wyk. po 1895 w miejsce dawnego)

Nysa

Op

Kł par św. Dominika i dawny klasztor dominikanów, w. 18, 20

Oł. gł. rokokowy, po bokach rzeźby
N
a oł. b. rokokowym mała rzeźbiona

 

Rzeźba św. Katarzyny Sieneńskiej;

grupa MB Różańcowej z śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską, w. 18;

 

Racibórz

Op

Kł fil. św. Jakuba, w. 14-15, 17-18/19, 20

Oł. b. po 1774, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Katarzyny Sieneńskiej;

 

Byszewo

Pe

Kł par Św. Trójcy, pocysterski, w. 15-17, 18

W oł. w kaplicy w. 18, z rzeźbami

 

rzeźbiona grupa z MB Różańcową i śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską;
Obraz Św. Józef z Dzieciątkiem pomiędzy śś. Katarzyną i Barbarą;

 

Topólno

Pe

Kł par NMP, w. 17, 20

Oł. b. koniec w. 17, w górnej strefie

 

Obraz św. Katarzyny Sieneńskiej współczesny oł.;

 

Krasne

Kł par Św. Krzyża, w. 15-17, 18/19, 20

W oł. b. z 2 poł. w. 17, pod zasuwą

 

Obraz MB Różańcowej ze śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską ok. poł. w. 18, być może szkoły włoskiej.

Wzmiankowana kaplica św. Katarzyny, murowana 1579.

Krzynowłoga Mała

Kł par św. Dominika, w. 16/17, 19, 20

Oł. b. 2 poł. w. 19,
W feretronie z w. 17, malowany na desce

 

Rzeźba św. Katarzyny ze Sieny;
Obraz MB Różańcowej ze śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską

Ołtarz wyk. z użyciem rzeźb z ok. poł. w. 17;

Zielona

Kł par św. Marcina, w. 20

W nowym oł. gł. w polu środkowym

 

obraz MB Różańcowej ze śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską w. 18;

MB i Dzieciątko w sukienkach i koronach z blachy srebrnej, pozłacanej w. 18

Żuromin

Kł par św. Antoniego Padewskiego i klasztor poreformacki, w. 17/18, 19, 20

W oł. b. 4 ćw. w. 18, z rzeźbami
Jw.,
Feretron wyk. 1830, w nim

 

Obraz MB Szkaplerznej ze śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską 2 poł. w. 18
Rzeźba św. Katarzyny;
Obraz Katarzyny Aleksandryjskiej z uczonymi;

(w rokokowych ramach)


Feretron o charakterze barokowym z sygn., rzeźbiarza, odnowiony 1898.

Bronikowo

Po

Kł par św. Franciszka z Asyżu, w. 18/19, 20

W oł. b. 1704,
w polu środkowym

 

Rzeźba św. Katarzyny;
Obraz Adoracji Ran Chrystusa przez śś. Franciszka z Asyżu i Katarzynę Sieneńską,


płaszcz Chrystusa ze srebrnej blachy ok. 1720-30; przy oł. ok. 20 wot w. 17-19.

Choryń

Po

Kł par św. Katarzyny Sieneńskiej, w. 19, 20

Oł. gł. klasycystyczny, w nim

+

Obraz św. Katarzyny Sieneńskiej;

 

Brzozów

Pr

Kł kolegiacki Przemienienia Pańskiego, w. 17/18, 19, 20

Oł. b. pocz. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Katarzyny Sieneńskiej;
Obraz Męczeństwo św. Katarzyny, w. 18;

 

Klimontów

Sa

Kł NMP i św. Jacka, i dawny klasztor dominikanów, w.17/18, 20

Oł. b. 1780-01, z rzeźbami
Jw.

 

Rzeźba św. Katarzyny;

rzeźba św. Katarzyny;

Szafa Bractwa Różańcowego 2 ćw. w. 17, z mal. na drzwiczkach scenami: Zwiastowania i wewnątrz Adoracji śś. Katarzyny Sieneńskiej i Róży z Limy przez członków bractwa.

Pawłowice

Sa

Kł par św. Jakuba, w. 19

Oł. b. 1 poł. w. 19, w nim

 

Obraz MB ze św. Dominikiem i św. Katarzyną Sieneńską mal. ok. poł. w. 19, sygn.;

 

Górzno

Si

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 18/19, 20

 

 

Obraz MB Różańcowej ze św. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską, zapewne w. 18;

(gruntownie przemalowany, w sukience z blachy srebrnej pozłacanej z tegoż czasu)

Sławatycze

Si

Kł par NMP, w. (18), 20

 

 

Obraz Wizja św. Katarzyny Sieneńskiej ok. poł. w. 18;

 

Frombork

Wm

Kł katedralny NMP i św. Andrzeja Ap., w. 14-15, 16-19, 20

w predelli oł. b. św. Anny, sprzed 1639,
Oł. b. św. Wawrzyńca 1668-79
W oł. b. ok. 1640, św. Mateusza, (dziekana kapituły)

 

Obraz śś. Małgorzata, Barbara, Katarzyna i Maria Magdalena, sygn. 1636;
Rzeźba św. Katarzyny Sieneńskiej;

Obraz Mistyczne Zaślubiny św. Katarzyny Sieneńskiej w otoczeniu aniołów i świętych, ok. poł. w. 17;

(Oł. bogato zdobione, z kolumnami i rzeźbami)
(przy zwieńczeniu)

(pierwotnie oł. pw. śś. Katarzyny i Sebastiana)

Olsztyn

Wm

Kł konkatedralny św. Jakuba St., w. 14, 16/18, 19/20

Nad ołtarzem późnogotycki tryptyk, w środku

W kaplicy chrzcielnej, w barokowej ramie

 

stojąca Madonna z Dzieciątkiem na ręku w promienistej mandorli ze śś.: Katarzyną Sieneńską i Kanutem królewiczem duńskim;
Obraz MB Różańcowej w otoczeniu śś. Katarzyny Sieneńskiej i Dominika, z w. 18, w srebrnej sukience;

(szafiasty w drewnie rzeźbiony i bogato złocony z początku 16 wieku - w skrzydłach: figurki 12 apostołów)

Wrzesina

Wm

Kł św. Marii Magdaleny, w. 16/18, 19/20

Oł. gł. z w. 18, z rzeźbami
Oł. b. barokowy, w nim

 

Rzeźba św. Katarzyny;

Obraz MB Różańcowej ze śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńską, poł. w. 19;

 

Dub

ZL

Kł par NMP i św. Marii Magdaleny, w. 18, 19, 20

Oł. b. ok. poł. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Katarzyny Sieneńskiej, współczesna oł.;

 

Goraj

ZL

Kł par św. Bartłomieja, w. 18, 19

Oł. b. 1 poł. w. 19, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Katarzyny Sieneńskiej o charakterze barokowym, 1 poł. w. 19;

 

powrót do strony głównej

KAZIMIERZ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Runowo Krajeńskie

Bd

Kł par Św. Trójcy, w. 17, 20

Oł. gł. pocz. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Kazimierza Królewicza;

 

Smogulec

Bd

Kł par św. Mikołaja, w. 17/19, 20

Oł. gł. ok. 1620, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Kazimierza;

 

Mońki

Bi

Kł par NMP i św. Kazimierza, w. 20

Kaplica św. Kazimierza, poświęcona 1984

+

 

Dla uczczenia 500-lecia śmierci św. Kazimierza Królewicza.

Rozbity Kamień

Dr

Kł par Św. Trójcy, w. 20

Oł. gł. rokokowy 4 ćw. w. 18 z rzeźbami

 

Rzeźba św. Kazimierza królewicza;

Wyposażenie przeniesione ze starego kła z w. 18.

Sadowne

Dr

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 20

Oł. b., w nim

 

Obraz św. Kazimierza, sygn. 1886;
Obraz Świętego z w. 18 o charakterze ludowym, znacznie przemalowany;

 

Przyłęk Szlachecki

Ki

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 17, 19, 20

W oł. z ok. 1780

 

Obraz św. Kazimierza;

W ozdobnej rokokowej ramie.

Krotoszyn

Kl

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 16, 18/19

Oł. gł. ok. 1630-40, z rzeźbami
w oł. b. z 1775

 

Św. Kazimierza w. 18;

rzeźba św. Kazimierza;
Rzeźba Świętego, ok. poł. w. 18;

(na cokole dostawione figurki świętych)

Podzamcze

Kl

Kł fil. św. Rocha, w. 18, 20

Oł. b. w. 17, w nim

 

Obraz św. Kazimierza, barokowy;

 

Złoczew

Kl

Kł fil. Św. Krzyża, pobernardyński, w. 17, 20

W kaplicy, w oł. rokokowym

 

Rzeźba św. Kazimierza, rokokowa;

 

Kraków

Kr

Kł św. Kazimierza i klasztor reformatów, w. 17, 19, 20

Oł. b. 1745-49, na zasuwie

+

Obraz św. Kazimierza z ok. 1660-70, odnowionym 1956;
Obraz Św. Kazimierz, barokowy;

Patrz rozdział 2.

(kopia głowy z obrazu w kościele)

Rybna

Kr

Kł par św. Kazimierza, w. 19

W oł. gł. barokowym

+

Obraz św. Kazimierza;

(mal. Michał Stachowicz)

Turobin

Lb

Kł par św. Dominika, w. 16-17, 20

Oł. gł. ok. 1623
W oł. w kaplicy,

 

Rzeźba św. Kazimierza, w zwieńczeniu;
Rzeźba św. Kazimierza;


(z rzeźbami sprzed poł. w. 18)

Pożdżenice

Łd

Kł par śś. Kazimierza i Barbary, w. 19

Oł. gł., z rzeźbami i obrazami

+

Obraz św. Kazimierza 1 poł. w. 17;

 

Krzemienica

Ło

Kł par św. Jakuba, w. 16

W oł. b. 2 poł. w. 17

 

Obraz św. Kazimierza koniec w. 17;

 

Nowe Miasto n/ Pilicą

Ło

Kł św. Kazimierza, w. 18/19

W oł. gł. z ok. 1838

+

Obraz św. Kazimierza;

Grobowiec bł. Honorata Koźmińskiego. Sanktuarium Błogosławionego.

Sławoszew

Ło

Kaplica NMP, w. 19

Oł. gł. koniec w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Kazimierza;

 

Łomża

Łż

Kł katedralny śś. Michała Arch. i Jana Chrzciciela, w. 15/16, 17/18, 19, 20

Kaplica św. Kazimierza (1886)

 

Rzeźba św. Kazimierz, eklektyczna 1877, kamienna;

(z niezachowanego oł. w kaplicy pn.)

Przysiersk

Pe

Kl par św. Wawrzyńca, w. 19

Oł. b., w nim
W feretronie z 1 poł. w. 19

 

obraz św. Kazimierz, ok. poł. w. 19;
obraz św. Kazimierza, współczesny feretronowi;

(w prezbiterium, połączony z oł. gł.)
(w tradycjach barokowych)

Topólno

Pe

Kł par NMP, popauliński, w. 17, 20

Oł. gł. po 1681, w strefie dolnej
Oł. b. koniec w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Kazimierza Królewicza;

Rzeźba Świętego;

oł. z bramkami i rzeźbami,

Duninów

Kaplica Św. Trójcy, cmentarna, w. 17/19, 20

Oł. gł. 2 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Kazimierza;

 

Dziektarzewo

Kł par św. Katarzyny, w. 16/19, 20

Oł. gł. 2 ćw. w. 18, z rzeźbami
Oł. b. w. 19,

 

Rzeźba św. Kazimierza;

Obraz św. Kazimierza;

 

Krzynowłoga Mała

Kł par św. Dominika, w. 16/17, 19, 20

Oł. b. 2 poł. w. 19

 

Rzeźba Św. Kazimierza, w. 17;

(z fragmentami i rzeźbami w. 17)

Pułtusk

Kł par św. Józefa, poreformacki, w. 17/18, 19, 20

W oł. gł. 1777
Oł. w kaplicy, w zwieńczeniu

 

Rzeźba św. Kazimierza;
Obraz św. Kazimierza, 4 ćw. w. 18;

 

Sokołów

Kł par św. Stanisława bpa, w. 16/18, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Kazimierza;

 

Bronikowo

Po

Kł par św. Franciszka z Asyżu, w. 18, 20

Oł. gł. ok. 1700, przy nim na konsoli

 

Rzeźba św. Kazimierza, pocz. w. 18;

 

Czarnków

Po

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 16/17, 18, 20

Oł. gł. 1724-30, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Kazimierza;

Monstrancja wieżyczkowa, ok. 1632 z figurkami śś., m. in. Kazimierza.

Głutowy

Po

Kł par św. Kazimierza, w. 18/19, 20

Polichromia ok. 1750-60
W oł. gł. 3 ćw. w. 18

+

Apoteoza św. Kazimierza, z boków symbole cnót;
rzeźba św. Kazimierza;

(na stropie nawy, pośrodku)

Kamionna

Po

Kł par NMP, w. 15/16, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 17

 

Rzeźba św. Kazimierza;

 

Kościan

Po

Kł par NMP, w. 14-16, 17/18, 19-20

W oł. w kaplicy 1689, z rzeźbami

 

Obraz św. Kazimierza 1689;

Oł. fundacji cechu piwowarów, napis w predelli.

Opatówko

Po

Kł par św. Katarzyny, w. 18

W oł. b. ok. poł. w. 18

 

Obraz św. Kazimierza;

 

Poznań

Po

Kł św. Kazimierza i dawny klasztor reformatów, w. 17/18, 19, 20

W oł. gł. 1752, antepedium płaskorzeźbione
W oł. b. 1753, z kolumnami
Ambona rokokowa, na baldachimie

+

z apoteozą św. Kazimierza na tle draperii z baldachimem, w otoczeniu zakonników;
Obraz św. Kazimierz z MB, zapewne fund. 1696, odnowiony 1755,
Rzeźba św. Kazimierza w otoczeniu aniołów;

Tabernakulum regencyjne (stanowiące zarazem relikwiarz), sprawione 1732-33, w formie świątyni nakrytej kopułką z latarnią, ze skrzydłami z kolumienkami i balustradką, nad którymi wieżyczki zwieńczone koronami, w płycinie ponad drzwiczkami scena Pasji.

Psarskie

Po

Kł par NMP, w. 15/16, 17-19, 20

Oł. b. 1784, w nim

 

Obraz św. Kazimierza;

 

Rusko

Po

Kł par św. Wojciecha, w. 18, 20

Oł. b. rokokowy, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Kazimierza;

 

Krosno

Pr

Kł par Św. Trójcy, w. 15/16, 17/18, 20

Oł. gł. 2 ćw. w. 17,
Oł. b. 1713, z rzeźbami
Chór ok. poł. w. 17

 

Rzeźba św. Kazimierza Królewicza;
rzeźba św. Kazimierza;

rzeźba św. Świętego ok. 1713;
Obraz św. Kazimierz, kopia obrazu z 1520 wyk. w. 18/19;

(w półkolistych niszach przy oł., rzeźby)


(na parapecie wtórnie umieszczona)

Leżajsk

Pr

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w. 17, 19, 20

Oł. b. 1755-58, z rzeźbami, w polu środkowym
Jw., na predelli

 

Obraz św. Kazimierza Królewicza na tle sceny bitwy pod Płockiem, sukienka z masy papierowej 2 poł. w. 18;
śś. Jan Ewangelista i Kazimierz oraz dwaj fundatorzy z herbam;

W Muzeum Prowincjalnym Bernardynów - obraz św. Kazimierz Królewicz (przywieziony przez przesiedlonych z Sokala).

Stara Wieś

Pr

Kł par NMP, w. 18/19, 20

W oł. b. 1760, z rzeźbami

 

Obraz św. Kazimierza adorującego MB z Dzieciątkiem;

 

Radom

Ra

Kł katedralny NMP, w. 20

Kaplica św. Kazimierza, w oł.

 

Obraz św. Kazimierza, kopia z 20 w. obrazu z kła Reformatów w Krakowie;

Patrz rozdział 2.

Skórkowice

Ra

Kł par św. Łukasza Ew., w. 19/20

Oł. b., w polu środkowym

 

Obraz św. Kazimierza, w. 18;

 

Szydłowiec

Ra

Kł par św. Zygmunta, w. 15/16, 18, 20

Polichromia, w rogu sklepienia postać
Oł. gł. ok. 1618-27, w polu bocznym
w nastawie

Oł. b. ok. 1620-30, z rzeźbami

 

Św. Kazimierza (przed poł. w. 18)

obraz św. Kazimierza, mal na desce sprzed 1531;
Malowidło przedstawiające św. Kazimierza, pocz. w. 17;
Rzeźba św. Kazimierza,

(w stylu regencji, silnie przemalowana)
Oł. okazały, trójdzielny z bogatą dekoracją snycerską;w polu gł., ujętym przez figury śś. Piotra i Pawła, rzeźbiona grupa Koronacji MB, późnogotycka; w polach bocznych kwatery, mal. na desce, o wzorzystym złoconym tle, postacie świętych (zapewne sprzed 1531).

Lutcza

Rz

K par NMP, w. 20

Oł. b. 2 poł. w. 19, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Kazimierza Królewicza;

Relikwiarz św. Kazimierza Królewicza, 1858, w kształcie monstrancji promienistej, zdobiony emalią.

Koprzywnica

Sa

Kł par św. Floriana, w.13-15, 17/18, 19, 20

W oł. b. ok. poł. w. 17, z rzeźbami

 

Obraz św. Kazimierza z tegoż czasu;

 

Modliborzyce

Sa

Kł par św. Stanisława bpa, w. 17/18, 19, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Kazimierza królewicza;

 

Sandomierz

Sa

Kł katedralny NMP, w. 14/15, 17-19, 20

W oł. b. 1771-3

 

Obraz św. Kazimierza, zamówiony w Rzymie 1776;

 

Radogoszcz

Ta

Kł par Przeniesienia Relikwii św. Kazimierza, w. 17 – spalony, 19

Oł. gł. w nim

+

Obraz św. Kazimierza barokowy w. 18;

(przeniesiony z innego kościoła)

Rzochów

Ta

Kł par św. Marka Ew., w. 19

Oł. b. w. 19, w polu głównym

 

obraz św. Kazimierza Królewicza 1884, sygn.;

(z h. Polski i Litwy w zwieńczeniu)

Chełmża

To

Kł 9 kolegiacki (pokatedralny) Św. Trójcy, w. 13-14, 15-18, 19, 20

Oł. b. 2 poł. w. w18, z rzeźbami
Stalle z obrazami w zapleckach

 

Rzeźba św. Kazimierza Królewicza;

obraz św. Kazimierza, mal. na płótnie w. 17-18;

 

Nowa Wieś Królewska

To

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 14, 20

Oł. gł. ok. 1700, w zwieńczeniu
Oł. b. ok. poł. w. 19

 

Rzeźba św. Kazimierza

Obraz św. Kazimierza współczesny ołtarzowi;

(oł. z bramkami, rzeźbami)

(w górnej kondygnacji)

Świerczynki

To

Kł par śś. Jana Chrzciciela i Jana Ew., w. 13/14, 17, 19. 20

Oł. gł. barokowy 1696, z rzeźbami
Feretron 3 ćw. w. 18, w nim

 

Rzeźba św. Kazimierza Królewicza,

obraz św. Kazimierza Królewicza, ludowy;

 

Kłodawa

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

Oł. b. 1748 (?), w zwieńczeniu

 

Obraz św. Kazimierza;

 

Frombork

Wm

Kł katedralny Bazylika NMP, w. 14, 15-18, 19, 20

Oł. b. MB po 1650,
Jw.
Jw., oł. św. Jerzego,
Na balustradzie chóru,

 

Rzeźba św. Kazimierza;
Rzeźba św. Kazimierza;
Rzeźba św. Kazimierza;
św. Kazimierz w. 17 o cechach ludowych;

(na belkowaniu)

(w zwieńczeniu)
(w płycinach mal. święci)

Święta Lipka

Wm

Kł par, Bazylika NMP, w. 17/18, 20

Polichromia 1722-37
Oł. gł. 1711-14, na 3 kondygnacji

 

św. Kazimierz królewicz;
rzeźba św. Kazimierza;

(Mal. M. Meyer, wokół kopuły postaci świętych)

Wrocław

Wr

Kł katedralny św. Jana Chrzciciela, w. 13-14/15, 17/18, odbudowana w. 20

Kaplica św. Kazimierza, w oł. barokowym 1714
Oł. Serca PJ, ok. 1710, z rzeźbami

 

Obraz św. Kazimierza, olej na płótnie, współczesny;

rzeźba św. Kazimierza;
(dawniej św. Wilhelma)

Chełmsko

ZG

Kł fil. św. Kazimierza, w. 17/18

W prezbiterium

+

Figura i relikwie św. Kazimierza, w. 18;

 

Potok Górny

ZL

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 18, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 18, z rzeźbami, w nim

 

Obraz św. Kazimierza Królewicza z tegoż czasu;

 

Radzięcin

ZL

Kł par św. Kazimierza, w. 18

W oł. gł. sprzed 1792, z rzeźbami

+

Obraz św. Kazimierza;

 

powrót do strony głównej

KINGA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Częstochowa

Cz

Kł par św. Zygmunta i dawny klasztor paulinów, w. 14/15, 17/18, 19, 20

Oł. b. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Kingi, w. 19;

 

Kraków

Kr

Kł św. Andrzeja i klasztor klarysek

W oł. b. ok. 1700

 

Obraz św. Kingi, 2 ćw. w. 17;
Obraz św. Kingi, barokowy odnowiony 1881;

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Kł Bazylika św. Franciszka z Asyżu, franciszkanie

W kaplicy bł. Salomei, oł. ok. 1640

 

Obraz św. Kinga, koniec w. 19;

(Oł.z marmuru i alabastru, z posągami i obrazami)

Wieliczka

Kr

Kopalnia Soli

Kaplica św. Kingi – oł. wykonany z soli

+

Postać św. Kingi wyrzeźbiona w bryle soli;

Patrz rozdział 2.

Poznań

Po

Kł archikatedralny Bazylika śś. Piotra i Pawła

W oł. gł. pentaptyk 1512, mal. postać

 

Św. Kunegundy;

(na awersie wewnętrznego skrzydła)

Poznań

Po

Kł św. Antoniego Padewskiego i klasztor franciszkanów

Polichromia z 1702, w kaplicy MB
Oł. b. (pierwotnie bł. Salomei i św. Kunegundy)

 

Postać św. Kingi;

Obraz Bł. Salomea i Kunegunda adorujące MBzD ok. 1755 (obecnie oddzielnie na ścianie);

(w medalionach postacie śś.)

(obecnie w polu środkowym św. Maksymilian Kolbe, ok. 1980 oraz w zwieńczeniu św. Kamil de Lelis, 2 poł. w. 18)

Babice

Wa

Kł par NMP, w. 18/19

W oł. b., z rzeźbami
Feretron rokokowy, w nim

 

Obraz św. Kingi, sygn. 1887;
Obraz św. Kingi, sygn. 1874;

 

Wrocław

Wr

Kł katedralny św. Jana Chrzciciela

Kaplica śś. Barbary i Kingi – w oł. z 1719

 

Obraz śś. Barbary i Kingi;

(oł. marmurowy, z rzeźbami)

Łagów Opatowski

Sa

Kł par św. Michała Arch., w. 15/16

Oł. gł. ok. 1600, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Kunegundy;

 

Stary Sącz

Ta

Kł par św. Elżbiety Węgierskiej, w. 12-17, 20

Oł. w kaplicy 1737, w nim

 

Obraz Ślubów św. Kingi i Bolesława Wstydliwego;

 

Stary Sącz

Ta

Kł Św. Trójcy klarysek, fund. 1280 przez św. Kingę, w. 13/14, 18, 20

Oł. b. 1667, z figurami, w nim

 

dwa obrazy św. Kingi na wzorzystym tle złoconym (na zasuwie datowany 1686);

Patrz rozdział 2.

powrót do strony głównej

KLARA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Bydgoszcz

Bd

Kł fil. NMP i dawny klasztor klarysek, w. 16-18, 20

Na ścianie tęczowej
Oł. gł. 1636, w górnej kondygnacji

 

Św. Klara;
Rzeźba św. Klary;

(fragmenty polichromii 1 poł. w. 17, fryz z wici roślinnej z medalionami w których postacie śś.)

Toszek

Gl

Kł par św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w, 15, 17/18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1715, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Klary;

 

Gniezno

Gn

Kł NMP i św. Antoniego, d. oratorium klarysek, w. 14/15, 18, 20

 

 

Obraz św. Klary 1 poł. w. 17(?) w sukience srebrnej, rokokowej;

 

Kamieniec

Gn

Kł par św. Jakuba, w. 18, 20

Oł. gł. 1722-4, z obrazami

 

Rzeźba św. Klary, w górnej kondyg.;
obraz MB Częstochowskiej i na odwrociu św. Klary;

(oł. kolumnowy z bramkami i rzeźbami, w belkowaniu między kondygnacjami relikwiarz w. 18 w ramie akantowej)

Kraków

Kr

Kł św. Andrzeja i klasztor klarysek

Polichromia 1702

 

Ekstaza św. Klary, i w medalionie Apoteoza św. Klary;
Obraz y barokowe św. Klary;

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Kł św. Józefa i klasztor bernardynek

Oł. b. 1697, kolumnowy
Jw.

 

Obraz św. Klary, poł. w. 18;

Obraz św. Klary, w. 18;
Obrazy: Święt
a z monstrancją późnogotycką, z końca w. 17; - Świętej z w. 18; - z w. 18/19;

(w zwieńczeniu)

Kraków Prądnik Więcławice Stare

Kr

Kł św. Jakuba, w. 18, 19. 20

Tryptyk mal. na desce

 

Św. Klara, data 1477;

(na skrzydle zewnętrznym)

Łódź Łagiewniki

Łd

Kł św. Antoniego i klasztor franciszkanów, w. 17/18

Oł. barokowy pocz. w. 18, w nim

 

Obraz św. Klary, w sukience z w. 18;

Patrz rozdział 2.

Racibórz

Op

Kł fil. św. Jakuba, w. 14/15, 17/18, 20

Oł. b. po 1774, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Klary;

 

Zimna Wódka

Op

Kł fil. św. Marii Magdaleny w. 16, 18

Oł. b. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Klary;

 

Poznań

Po

Bazylika archikatedralna śś Piotra i Pawła

Oł. gł. pentaptyk 1512,
Stalle, na zapleckach

 

Rzeźba św. Klary;

płaskorzeźba św. Klary;

(w awersach wewnętrznych skrzydeł cztery kwatery z rzeźbami)
(po obu stronach prezbiterium, późnogotyckie z pocz. w. 16)

Borów

Sa

Kł par śś. Andrzeja Ap., i Józefa, w. 17-18, 20

Oł. b. 2 poł. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz św. Klary, mal. w Krakowie 1768, przemalowany;

 

Chlina

So

Kł par św. Bartłomieja, w. 19, 20

Oł. b. w. 18, w nim

 

Obraz św. Klary zapewne z tegoż czasu;

 

Stary Sącz

Ta

Kł Św. Trójcy i klasztor klarysek, w. 13/14, 17/18

W oł. b. ok. poł. w. 17

 

Obraz św. Klary, w. 18;

Patrz rozdział 2.

Radzyn Chełmiński

To

Kł par św. Anny, w. 14-16, 17, 19

Oł. b. 2 ćw. w. 18, z rzeźbami
Feretron rokokowy w. 18/19, w nim

 

Rzeźba św. Klary;

obraz św. Klary z tegoż czasu;

 

Wrocław

Wr

Kł św. Klary, klasztorny, w. 13, 17/18, 20

 

+

Obrazy barokowe, w. 18: Modlitwa św. Klary; Scena z życia Świętej; Rozmowa Świętej z św. Franciszkiem; Święta przed biskupem; Święta wspomaga biednych; Św. Franciszek obcina włosy św. Klarze; Święta słucha kazania; Scena z życia Świętej; Święta przyjmuje dary dworskie; Modlitwa Świętej i zakonnic; Widzenie Świętej; Święta myje nogi zakonnicom; Święta modli się o pomoc przeciwko Saracenom; Święta uzdrawia zakonnika; Modlitwa matki św. Klary; Święta naucza zakonnice; Święta i zakonnice; Święta przyjmuje Komunię św.; Widzenie Świętej; Pogrzeb; Grób; Kanonizacja św. Klary;

 

Wrocław

Wr

Kł par św. Elżbiety, w. 19, 20

Oł. gł. neogotycki, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Klary;

 

Wrocław

Wr

Kł par śś. Stanisława, Doroty i Wacława, w. 14/15, 20

Oł. gł. ok. 1720, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Klary;

 

powrót do strony głównej

KLEMENS

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Lędziny

Kt

Kł św. Klemensa (dawny parafialny), w. 18, 20

W oł. gł. 1803, z rzeźbami

+

Obraz św. Klemensa, przed 1806, gruntownie przemalowany 1872;

Według tradycji dawny kult św. Klemensa.

Miedźna

Kt

Kł par św. Klemensa Papieża, w. 17/18, 20

Oł. gł. 1 poł. w. 18, z rzeźbami, w nim
Feretron w. 19 z

+

Obraz św. Klemensa w. 19;

obrazem św. Klemensa;

 

Wieliczka

Kr

Kł par św. Klemensa, w. 17-19

 

+

 

Dawny, notowany już w 14 w., kult św. Klemensa, uważanego za patrona górników. Pod koniec 20 w. modlono się do Niego o pomoc i ocalenie kopalni przed zalaniem wodą.

Opole Lubelskie

Lb

Kł NMP i dawny klasztor pijarów, w. 17/18, 19, 20

Oł. b. po poł. w. 18, w nim

 

Obraz św. Klemensa, być może mal. przez Szymona Czechowicza;

 

Wolsztyn

Po

Kł par NMP, w. 18/19, 20

Oł. b. 1787-90, w polu środkowym

 

Stiukowa płaskorzeźba MB ukazującej się św. Klemensowi;

 

Zakrzewo

Po

Kł par św. Klemensa, w. 17/18, 20

Polichromia barokowa ok. 1730,
W oł. gł. ok. 1730 z bramkami, rzeźbami

+

trzy sceny z życia św. Klemensa;

Obraz św. Klemensa z tegoż czasu;

(na sklepieniu w polach arkadowych przedstawienia figuralne)
(na oł. dwa relikwiarze regencyjne ok. 1730)

Ustroń

Kł par św. Klemensa, w. 18/19

W oł. z w. 18, kulisowym z rzeźbami

+

Obraz św. Klemensa w. 19;

Relikwiarz Św. Klemensa 1 poł. w. 19 (?) przerobiony.

Kępa Polska

Kł par św. Klemensa, w. 18, 19, 20

Oł. gł. neobarokowy z końca w 19, na zasuwie

 

obraz św. Klemensa koniec w. 18

(z fragmentami snycerskimi i rzeźbami z 1 poł. w. 18)
Relikwiarz św. Klemensa, kartuszowy, z datami 1830-84, neoregencyjny, wyk. we Francji.

Wągczew

Kł św. Klemensa i dawny klasztor kanoników regularnych, w. 17,

Oł. b. 2 poł. w. 18, w nim
Feretron barokowy

+

Obraz św. Klemensa w. 17 w sukience drewnianej pocz. w. 18;
Św. Klemens, w. 18, mal. na desce;

 

powrót do strony głównej

KRYSPIN I KRYSPINIAN

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Częstochowa

Cz

Kł śś. Rocha i Sebastiana rektoralny, w. 17/18, 19, 20

 

 

Obraz śś. Kryspin i Kryspinian 2 poł. w. 19, fund. cechu szewców, mal. na desce, w drewnianych złoconych sukienkach;

Relikwiarz śś. Kryspina i Kryspiniana, cechu szewców, fund. 1786 przez F. Wrzesnoskiego, z owalną promienistą glorią i puszką na relikwie okoloną obłokami z 3 aniołkami.

Kalisz

Kl

Kł katedralny św. Mikołaja, w. 13-14, 17-18, 19, 20

Oł. b. 1823, w nim

 

Obraz MB adorowanej przez śś. Kryspina i Kryspiniana, współczesny z oł., w sukienkach drewnianych;

Oł. fund. przez cech szewców kaliskich.

Koźmin

Kl

Kł par św. Wawrzyńca, w. 15-17, 19, 20

W oł. b. 1679, z rzeźbami

 

Obraz śś. Kryspin i Kryspinian 2 poł. w. 18;

 

Krotoszyn

Kl

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 16, 18/19

W oł. b. 3 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz śś. Kryspin i Kryspinian w sukienkach z blachy srebrnej;

 

Ostrzeszów

Kl

Kł par NMP, w. 14/15, 17 19, 20

Oł. b. 1805, w polu środkowym

 

Obraz śś. Kryspin i Kryspinian;

(o charakterze barokowym)

Kraków

Kr

Kł śś. Piotra i Pawła, par. Wszystkich Świętych

 

 

Obraz śś. Kryspin i Kryspinian, w. 16;

Patrz rozdział 2.

Łowicz

Ło

Kł par Św. Ducha, w. 15, 19, 20

Kaplica śś. Kryspina i Kryspiniana, w nowym oł.

 

Obraz śś. Kryspin i Kryspinian;

Kaplica (cechu szewców), pierwotna 1559, nowa lub całkowicie przebudowana 1833, odnawiana 1850 i 20 w.

Warta

Kł par św. Mikołaja, w. 14, 17, 19, 20

Oł. b., z obrazami

 

Obraz śś. Kryspin i Kryspinian, zapewne w. 17, przemalowany;

(Oł. o dekoracji rokokowej)

powrót do strony głównej

KRZYSZTOF

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Świbie

Gl

Kaplica św. Benigny, w. 17, 20

W niszy nad portalem

 

Kamienna płaskorzeźba św. Krzysztofa, późnogotycka ok. 1515;

 

Kraków

Kr

Kł rektoralny św. Marka Ew.

Tryptyk z 1520-40, na awersie skrzydła

 

Św. Krzysztof;

Tryptyk gotycko renesansowy, z wyjątkiem zwieńczenia gruntownie przemalowany w 4 ćw. w. 16.

Obidowa

Kr

Kł Św. Krzyża, w. 18

 

 

 

Patrz rozdział 2.

Sędziejowice

Łd

Kł par śś. Marii Magdaleny i Klemensa, w. 18

Oł. b. pocz. w. 17, z obrazami

 

Obraz św. Krzysztof, pocz. w. 17;

 

Borki Wielkie

Op

Kł śś. Marcina i Błażeja, cmentarny, w. 17, 18

Oł. gł. 1 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Krzysztof;

(dawny parafialny)

Racibórz

Op

Kł fil. św. Jakuba, w. 14/15, 17, 18, 20

Oł. b., z rzeźbami

 

Rzeźba św. Krzysztof 2 poł. w. 17;

(oł. przekształcony w. 19)

Poznań

Po

Kł archikatedralny Bazylika śś. Piotra i Pawła

W oł. gł. pentaptyk 1512, mal. postać

 

św. Krzysztofa;

(na awersie zewnętrznego skrzydła)

Kopcie

Si

Kł par NMP i św. Krzysztofa, w. 18, 20

W nowym oł. gł., w polu środkowym

+

Obraz św. Krzysztof w. 18;

 

Podkowa Leśna

Wa

Kł par św. Krzysztofa, w. 20

 

+

 

Utrwalił się zwyczaj święcenia samochodów, w którym to „autosacrum” biorą udział tysiące kierowców.

Borysławice

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

W oł. b. o charakterze barokowym

 

Obraz św. Krzysztof, w. 18;

 

Jeziorany

Wm

Kł par św. Bartłomieja, w. 14, 20

Oł. gł. 1734, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Krzysztof;

 

Wrocław

Wr

Kł św. Macieja, pomocniczy, w. 13/14, 20

Oł. b. 1745, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Krzysztof;

Rzeźba św. Krzysztof, ok. 1750;(barokowa, drewno polichromowane)


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~