~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ŚWIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występujących świętych wybrano miejscowości, kościoły (przeglądając Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha :
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica poświęcona czci świętego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku są wota;
-         w kościele jest więcej niż jeden wizerunek świętego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

M

MACIEJ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Gidle

Cz

Kł NMP, pokartuski w. 18

Oł. b. 2 poł. w. 18, w nim

 

Obraz św. Macieja współczesny ołtarzowi;

 

Rząśnia

Cz

Kł par św. Macieja, w. 19

 

+

Obraz św. Macieja koniec w. 17;

 

Kamienna

Kl

Kł fil. Św. Trójcy, w. 16, 17/18, 19

W oł. b. ok. 1780 rokokowym

 

Obraz św. Macieja;

 

Krzeszów

Le

Kł par NMP, w. 18

Ołtarz św. Macieja 1766,

 

Obraz św. Macieja, 1743 sygn., olejny na płótnie, barokowo rokokowy;

 

Siewierz

So

Kł par św. Macieja, w. 16-17, 18, 20

Oł. gł. 4 ćw. w. 18, z rzeźbami, w polu środkowym

+

Obraz św. Macieja;

Kościół otoczony murem 2 poł. w. 18, z bramkami. Zwieńczenie z postumentami z rzeźbami Ukrzyżowania, po bokach śś. – m. in. Św. Maciej.

Bisztynek

Wm

Kł PJ i św. Macieja, w. 18

Oł. gł. 1772, z rzeźbami

+

Obraz św. Macieja;

(w nastawie)

Bisztynek

Wm

Kł PJ i św. Macieja, w. 18

Oł. gł. 1772, z rzeźbami

+

Obraz św. Macieja;

(w nastawie)

Gręboszów

Wr

Kł fil. św. Katarzyny, w. 19

Tryptyk, na rewersie skrzydła

 

Mal. postać Św. Macieja;

(tryptyk późnogotycki 1517 rzeźbiony z malowanymi skrzydłami)

Wrocław Leśnica

Wr

Kł par śś. Jadwigi i Macieja, w. 15, 18

W oł. gł. 1742-46, z rzeźbami

+

Obraz MB z patronami świątyni św. Jadwigą i św. Maciejem, olej na płótnie;

 

powrót do strony głównej

MAŁGORZATA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Chojna

Bd

Kł par św. Małgorzaty, w. 18

Oł. b. 1 ćw. w. 18, w polu środkowym

+

Obraz św. Małgorzaty, sygn. 1723, przemalowany;

 

Szubin

Bd

Kł św. Małgorzaty, pomocniczy, w. 18, 20

W oł. z 2 poł. w. 18, w polu środkowym

+

Obraz św. Małgorzaty, barokowy 2 poł. w. 17, konserwowany ok. 1960;

(w kształcie rzeźbionej ażurowej ramy z bramkami po bokach)

Kęty

Kł par śś. Małgorzaty i Katarzyny, w. 17, 19

Oł. gł. 3 ćw. w. 17, w polu środkowym

+

Obraz MB z śś. Katarzyną i Małgorzatą, na desce z tłem srebrnym;
Obraz Świętej, barokowy;

(współczesny ołtarzowi)

Cynków

Cz

Kł fil. św. Wawrzyńca, w. 17, 20

Oł. b. z fragmentami w. 17,

 

Rzeźba św. Małgorzaty, pocz. w. 16;

 

Graboszewo

Gn

Kł par św. Małgorzaty, w. 16, 18

Oł. gł. 1 ćw. w. 17, w polu środkowym

+

Obraz św. Małgorzaty, rokokowy w. 18;

 

Kościelec

Gn

Kł par św. Małgorzaty, w. 12/13, 15/16, 19

Oł. gł. 2 ćw. w. 17, z rzeźbami
Oł. w kaplicy ok. 1862

+

Rzeźba św. Małgorzaty;

Rzeźba św. Małgorzaty, barokowa w. 18;

(w górnej kondygnacji)

(w oł. rzeźby barokowe)

Tarnowo Pałuckie

Gn

Kł par św. Mikołaja, w. 17, 20

Polichromia z ok. 1639, konserwowana 1951, w polach arkadowych i medalionach, na ścianie pn.

Oł. gł. 1 ćw. w. 17, z rzeźbami, obrazami
Oł. b. z 1712, w polu głównym i w zwieńczeniu

 

Sceny z życia św. Małgorzaty: śmierć matki Małgorzaty, Nawrócenie Małgorzaty, Święta pasie owce, prefekt Olbirius z dwoma pachołkami, Porwanie Świętej przez Olbiriusza, Święta przed sądem, Święta w więzieniu, Święta ze smokiem.
Obraz św. Małgorzaty, mal. na desce, zapewne z czasu ołtarza;
Obraz św. Małgorzaty sygn., 1712;
obraz męczeństwa św. Małgorzaty tegoż malarza;
(w polu bocznym)

Wzdół

Ki

Kł par św. Małgorzaty, w. 17, 20

 

+

Obraz św. Małgorzaty 1696, przemalowany 1942;

 

Kamienna

Kl

Kł fil. Św. Trójcy, w. 16, 17/18, 19

Oł. b. ok. 1780, w polu środkowym

 

Obraz św. Małgorzaty;

 

Krzyżowniki

Kl

Kł par NMP, w. 18, 20

W oł. b. z rzeźbami
antepedium

 

Obraz św. Małgorzaty po poł. w. 18;
na dekoracyjnym kartuszu płaskorzeźba Świętej;

 

Piaski

Kl

Kaplica św. Małgorzaty, 18, 19

W oł. gł., zapewne w. 18, z bramkami

 

Obraz św. Małgorzaty, w. 18;

 

Kraków

Kr

Kł par śś. Katarzyny i Małgorzaty oraz klasztor augustianów

Oł. gł., w najwyższej kondygnacji
Malowidła w. 15,

+

Obraz św. Małgorzata, sygn. 1878;

W ramieniu pn. Verikon, poniżej po bokach 2 sceny męczeństwa, zapewne śś. Katarzyny i Małgorzaty z pocz. w. 15;(uzupełniane i przemalowywane w 2 poł. w. 15, pocz. w. 16 i 1 poł. w. 17, konserwowane w. 20)

Kraków

Kr

Kaplica śś. Małgorzaty i Judyty, należy do par. Najświętszego Salwatora

 

+

Obraz św. Małgorzata, barokowy sprzed 1680;

(uprzednio w ołtarzu w kościele Salwatora)

Kraków Prądnik, Raciborowice

Kr

Kł par św. Małgorzaty, w. 15, 19

Nad wejściem pd. w nawie
W oł. b. z dekoracją rokokową
Chór barokowy
Feretron, w nim

+

Rzeźbiona postać św. Małgorzaty, trzymającej tarczę z h. Wieniawa;
Obraz św. Małgorzaty, 1696;

obrazy z życia św. Małgorzaty 1836;
obraz św. Małgorzaty;

(na kamiennej tablicy fund. złożonej z dwóch części: górnej i dolnej, w dolnej napis minuskułowy 1476)

(na parapecie)
(późnobarokowy)

Ćwiklice

Kt

Kł par św. Marcina, w. 16/17, 18, 19/20

Tryptyk mal., na awersie skrzydła

 

Św. Małgorzata;

(gotycki 3 ćw. w. 15)

Olchowiec

Lb

Kł par św. Małgorzaty, w. 18

W oł. b. w. 18, z rzeźbami

+

Obraz św. Małgorzaty z końca w. 18;

 

Witów

Łd

Kł par św. Małgorzaty, w. 18, 20

Oł. b. ok. 1743, w nim

 

Obraz św. Małgorzaty w. 18;

 

Witów

Łd

Kł św. Marcina, cmentarny, w. 19

Parapet chóru, 1 ćw. w. 17, w płycinach

 

Dziewięć obrazów ze scenami z życia Św. Małgorzaty, 1 ćw. w. 17;
Tryptyk 1585, kwatery zewnętrzne mal. ze scenami z życia św. Małgorzaty;

 

Bąków

Op

Kł par NMP, w. 16, 20

Oł. gł. tryptyk gotycki 2 poł. w.  14,

 

Mal. postać św. Małgorzaty;

(tryptyk rzeźbiony z mal. skrzydłami)

Młodoszowice

Op

Kł fil. św. Marcina, w. 15/16, 20

W ołtarzu tryptyk 1495 rzeźbiony

 

Rzeźba Św. Małgorzaty;

(na skrzydle)

Paruszowice

Op

Kaplica w. 15 dworska, w. 19 ewangelicka,

Tryptyk gotycki, koniec w. 15

 

Rzeźba św. Małgorzaty;

(rzeźbiony)

Tuchola

Pe

Kł par Bożego Ciała, w. 20

 

 

 

Patrz rozdział 2.
(pierwszy kł z w. 13, spalony, drugi z w. 18 rozebrany przez Niemców 1940)

Zamarte

Pe

Kł NMP i dawny klasztor bernardynów, w. 18, 20

Oł. w kaplicy, w polu środkowym

 

Obraz św. Małgorzaty;

(oł. po 1770, z obrazami)

Gostyń

Po

Kł par św. Małgorzaty, w. 15/16, 17, 20

Oł. gł. ok. 1640, z rzeźbami

+

Obraz św. Małgorzaty, sygn. 1640;

(w nastawie)

Wysoka k/ Łańcuta

Pr

Kł par św. Małgorzaty, w. 20

Oł. gł. po 1945, w nim

+

Obraz św. Małgorzaty, sygn. 1718;

 

Chybice

Ra

Kł par św. Małgorzaty, w. 14, 17-19

W oł. gł. 1 poł. w. 17

+

Rzeźba św. Małgorzaty;
Obraz św. Małgorzaty ok.
poł. w. 18, w miedzianej sukience

 

Połomia

Rz

Kł par św. Mikołaja, w. 15-17, 19, 20

Tryptyk ok. 1500 malowany, na skrzydle

 

Św. Małgorzata;

Mal. przez dwóch malarzy małopolskich (krakowskich?), ze scenami z życia śś. oraz Męki Pańskiej, w części środkowej Sacra Conversazione: MBzD, św. Mikołaj i św. Katarzyna;

Świdnica Śląska

Sd

Kł par św. Józefa, w. 18, 20

 

 

Obraz św. Małgorzaty, olejny na płótnie w. 18;

(w rokokowych bogato rzeźbionych ramach)

Chełmno

To

Kł Bazylika NMP, w. 13/14, 17, 19, 20

Mal. gotyckie ok. 1360-80, w nawie

 

Św. Małgorzata w karcerze, powyżej przedstawienie Świętej z atrybutami;

 

Płowęź

To

Kł par św. Małgorzaty, w. 19

Oł. b. z 1760

+

W środkowej śś. Barbara i Małgorzata, w półpostaciach;

(Oł. w kształcie obelisku ze współczesnymi obrazami w trzech strefach)

Płużnica

To

Kł par św. Małgorzaty, w. 14, 18

Oł. b. w. 18/19, w nim

+

Obraz św. Małgorzaty z czasu ołtarza;

(w tradycjach barokowych)

Leoncin

Wa

Kł par św. Małgorzaty, w. 19, 20

Oł. gł. neogotycki ok. 1900, w nim

+

Obraz św. Małgorzaty 2 poł. w. 17;

pierwotnie zapewne w kł par. w Głusku, odnowiony 1838, może wówczas dublowany i przemalowany.

Brudzew Kolski

Kł par św. Mikołaja, w. 15, 18

W oł. b. koniec w. 18

 

Obraz św. Małgorzaty pocz. w. 19;

 

Kłodawa

Kł par NMP i dawny klasztor karmelitów, w. 18, 19, 20

Oł. b. z 1748, w nim

 

Obraz św. Małgorzaty;

 

Włocławek

Kł św. Witalisa, w. 14-15, 16, 19, 20

W oł. gł. tryptyk, w dolnej strefie o charakterze predelli

 

Postać św. Małgorzaty;

Tryptyk MB, gotycki ok. 1460.

Kłębowo

Wm

Kł św. Małgorzaty, w. 15/16, 17/18, 19

Oł. gł. 2 poł. w. 19, w nim

+

Obraz św. Małgorzaty, barokowy w. 18;

 

Jastrzębie

Wr

Kł fil. św. Wawrzyńca, w. 19, 20

Oł. b., w nim tryptyk koniec w. 15

 

Postać św. Małgorzaty;

(na malowanych skrzydłach postacie świętych)

Wrocław

Wr

Kł NMP „Na Piasku”, w. 14/15, 20

Tryptyk, na mal. skrzydłach
Tryptyk, na skrzydłach
Tryptyk z 1512, mal., złocony

 

Św. Małgorzata;

rzeźbiona postać św. Małgorzaty;

MBzD w otoczeniu śś. Mikołaja i Małgorzaty;

(NMP z pocz. w. 16)

(NMP z ok. 1490)

powrót do strony głównej

MARCIN

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Bydgoszcz Fordon

Bd

Kł par św. Mikołaja, w. 17, 20

Oł. 2 pol. w. 17, w polu środkowym

 

Obraz Adoracji NMP przez śś. Mikołaja i Marcina, barokowy 2 poł. w. 17, przemalowany;

Monstrancja z 1745, na stopie w medalionach trybowane popiersia śś., m. in. Marcina, u podstawy glorii NMP Niepokalana.

Szubin

Bd

Kł par św. Marcina, w. 15, 16/17, 19, 20

W oł. gł., na zasuwie

+

Obraz św. Marcin unoszony przez anioły, barokowy 3 ćw. w. 17, konserwowany 1974-5;

Pacyfikał barokowy 1692 (z datą i literami na stopie), bogato trybowany nad nodusem postać św. Marcina.

Międzyrzecze

Kł par św. Marcina, w. 16, 20

Oł. gł. 1765, z rzeźbami, w polu środkowym

 

Obraz Santa Conversazione z MB w otoczeniu Michała Archanioła i św. Marcina, koniec w. 15;

(stanowiący pierwotnie środek późnogotyckiego tryptyku)

Ochaby Wielkie

Kł par św. Marcina, w. 19, 20

W oł. gł. w. 19

 

Obraz św. Marcina pocz. w. 19;

Oł. z Gołysza (pow. cieszyński).

Siemkowice

Cz

Kł par św. Marcina, w. 19

W oł. gł. 2 poł. w. 18
Oł. b. w. 18

+

Obraz św. Marcina, sygn.
Obraz św. Marcina, sygn.;


(w zwieńczeniu)

Tarnowskie Góry, Stare Tarnowice

Gl

Kł św. Marcina (dawny par), w. 15, 18, 20
Nowy kł par z w. 19/20

Malowidło z 1707

+

Osiem scen z życia św. Marcina;
Obraz
św. Marcin ze sceną ofiarowania płaszcza żebrakowi pocz. w. 19;

(na sklepieniu prezbiterium)

Ląd

Gn

Kł par NMP i św. Mikołaja, w. 14, 17-18, 19, 20

Malowidła gotyckie, na ścianie pn. w dolnym pasie

 

wyjątki z legendy o św. Marcinie;

(technika freskowa, ok. 1370)

Żoń

Gn

Kł par św. Marcina, w. 18, 20

W oł. w kaplicy ok. 1630-40, z rzeźbami

+

Obraz ze sceną ukazania się Chrystusa św. Marcinowi 2 poł. w. 17,

 

Tarczek

Ki

Kł par św. Idziego, w. 13, 17, 20

Tryptyk ok. 1540-50, na awersach skrzydeł

 

Mal. sceny z życia św. Marcina;

 

Borzęciczki

Kl

Kł par św. Marcina, w. 16, 18, 20

Kaplica św. Marcina, w oł.z poł. w. 18

+

Obraz św. Marcina, 1849;

(Oł. stiukowy kolumnowy)

Kraków

Kr

Kł Bożego Ciała, kanoników regularnych

Chrzcielnica 1 pol. w. 15, z brązu

 

ze sceną Św. Marcin na koniu;

Relikwiarz św. Marcina (?), w kształcie monstrancji, rokokowy z 2 poł. w. 18;

Boguszowice

Kt

Kł św. Wawrzyńca (dawny par), w. 18

W oł. gł. rokokowym


Oł. b. ok. poł. w. 17, z rzeźbami

 

Obraz św. Marcina ze sceną z żebrakiem w tle, w charakterze w. 17, być może późniejszy;
płaskorzeźba św. Marcina;

Obraz św. Marcina, zapewne w. 17;

(ołtarz powiększony w. 18, z rzeźbami i obrazami, obraz odnowiony 1961)

(w zwieńczeniu)

Ćwiklice

Kt

Kł par św. Marcina, w. 16/17, 18, 19/20

Polichromia w. 17, w prezbiterium
W oł. gł. w. 18, kulisowy z rzeźbami
Tryptyk malowany, gotycki 3. ćw. w. 15

+

Postać św. Marcina;

Obraz św. Marcina, barokowy, przemalowany;
Santa Conversazione: MBzD oraz śś. Stanisław i Marcin;

Rzeźba - posążek żebraka pierwotnie należący do posągu św. Marcina, zapewne w. 17.

(w części środkowej tryptyku)

Zemborzyce

Lb

Kł par św. Marcina, w. 20

 

+

 

Dawny kult św. Marcina.

Jawor

Le

Kł par św. Marcina, w. 14, 17/18, 20

 

+

Rzeźba św. Marcina kamienna, gotycka z  2 poł. w. 14;
Obraz św. Marcin, olejny na płótnie barok po 1685;

 

Lipniki

Op

Kł par św. Marcina, w. 18, 20

W oł. gł. koniec w. 18

+

Obraz św. Marcina współczesny ołtarzowi;

(kolumnowym z rzeźbami)

Borzyszkowy

Pe

Kł par św. Marcina z Tours, w. 13, 18, 19, 20

Oł. gł. koniec w. 18, w polu środkowym
Feretron 1751, w nim

 

Rzeźba św. Marcina, barokowa w. 18;

Obraz św. Marcina, mal. na blasze sygn. 1751

(z 6 kolumnami, z rzeźbami)
Feretron fund. przez proboszcza Jana Borka dla Arcybractwa Różańcowego, o bogatej dekoracji grzebykowo kwiatowej, z obrazami mal. na blasze.

Ciechocin

Pe

Kł fil. św. Marcina, w. 17, 19

W oł. gł. ok. 1700, z rzeźbami

+

Obraz św. Marcina, koniec w. 19;

 

Bukowiec Górny

Po

Kł par św. Marcina z Tours, w. 18, 20

W oł. b. 2 ćw. w. 18
W feretronie z 2 poł. w. 17

+

Obraz św. Marcina;
obraz św. Marcina;

(w 18 w. obraz był przystrojony srebrną, trybowaną sukienką)

Granowo

Po

Kł par św. Marcina, w. 18, 19

Oł. gł. 2 ćw. w. 18, w zwieńczeniu
Feretron 1 poł. w. 19

+

Obraz św. Marcina z czasu ołtarza;

Obraz św. Marcina;
Obraz haftowany z postacią św. Marcina w. 17 (?).
Rzeźba św. Marcina w. 18 (na strychu);

Monstrancja rokokowa ok. poł. w. 18, z glorią podtrzymywaną przez św. Marcina i figurkami aniołów na ramionach.

Przysietnica

Pr

Kł par św. Marcina, w. 20

Skrzydło w kwaterze na awersie
w zwieńczeniu
W feretronie

+

Postać św. Marcina;

obraz św. Marcina 1 ćw. w. 17;
Obraz św. Marcina;

( skrzydła pierwotnego mal. tryptyku 1545)

(ludowy z 1837)

Białobrzegi Opoczyńskie

Ra

Kł par św. Marcina, w. 18, 19

W oł. b. z poł. w. 18

+

Obraz św. Marcina 1759;
Obraz św. Marcina na desce, w. 16, zniszczony;

 

Opatów

Sa

Kł kolegiacki św. Marcina, w. 12-15, 16-17, 18, 20

Polichromia ok. poł. w. 18, sceny

Na ścianach tarczowych


W oł. gł. 2 ćw. w. 18, z rzeźbami

+

Apoteoza św. Marcina, Wieńczenie go palmą męczeńską, Święty jako dobry pasterz ; Chwała w niebie;
Sceny z życia i chwały św. Marcina oraz przedstawienie go jako patrona kolegiaty: wręczenie planów, budowa i widok kolegiaty.
Obraz św. Marcina ok. poł. w. 18, odnawiany 1888;

(w obramieniach na tle chmur)
Akt kupna Opatowa 1514; tzw. „Przywilej Opatowski” nadany kolegiacie przez K. Szydłowieckiego 1519, (karta pergaminowa z miniaturami: na lewym marginesie klęczący kanclerz z proporcem i herbami; nad nim św. Marcin na koniu, margines górny i prawy z bogatą dekoracją roślinną).

Gogołów

Sd

Kł fil. św. Marcina, w. 16, 18, 20

 

+

Obraz Św. Marcina olejny na płótnie w. 18, ołtarzowy;
Obraz Św. Marcin na koniu, jw. w. 18;

 

Zawada k/ Tarnowa

Ta

Kł par św. Marcina, w. 15-16

Oł. gł. wczesnobarokowy, w nim

+

Obraz św. Marcina, na desce ze złotym tłem 1 poł. w. 17;
Obraz wotywny, ze św. Marcinem prezentującym Chrystusowi fundatora;

Dawny, trwający do dzisiaj, kult św. Marcina. Jest pieśń do św. Marcina.
(ks. Andrzeja Tarły, prepozyta tarnowskiego, z inwokacją i datą 1626)

Chwalborzyce

Kł par św. Marcina, w. 18, 20

Oł. b. po poł. w. 18, w zwieńczeniu

+

Obraz św. Marcina;

 

Kamionacz

Kł par św. Marcina, w. 19

W oł. gł. ok. poł. w. 19

+

Rzeźba św. Marcina 1 ćw. w. 16;

 

Włocławek

Kł katedralny NMP, w. 13/14-15, 16-18, 19, 20

Kaplica św. Marcina 1527, witraż wyk. 1881-3
Ołtarz św. Marcina

 

z przedstawieniem św. Marcina i dwóch scen z jego legendy;(oł. neobarokowy, wyk. 1883, mensa marmurowa w. 18)

Włocławek

Kł św. Witalisa, w. 14-15, 16, 19, 20

W oł. gł. tryptyk, w dolnej strefie

 

Postać św. Marcina;

(tryptyk MB, gotycki ok. 1460)

Jesionowo

Wm

Kł par śś. Marcina, Rocha i Walentego, w. 17, 20

Oł. gł. z 1684, z rzeźbami, pośrodku

+

Obraz św. Marcina;

 

Brzeg

Wr

Kł św. Mikołaja, w. 14/15, 17/18, 19, 20

Polichromia, w dolnej strefie

 

św. Marcin w bramie, nad nim wstęga z napisem dewocyjnym,

(w zakrystii ok. poł. w. 15)

Owczary

Wr

Kł par św. Marcina, w. 15/16, 18, 20

Oł. gł. 1 poł. w. 18, z rzeźbami

+

Rzeźba św. Marcina, drewno polichromowane;

 

Wrocław

Wr

Kł św. Marcina, w. 14/15, 20

 

+

Rzeźba św. Marcina, drewno polichromowane, gotyk poł. w. 15;

 

Grębocice

ZG

Kł par św. Marcina, w. 14-17, 19

W oł. gł. barokowym z rzeźbami

 

Obraz św. Marcina;

 

powrót do strony głównej

MAREK

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Solec Kujawski

Bd

Kł par św. Stanisława bpa, w. 20

Oł. gł. 1633, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Marka;

 

Pruszcz Gdański

Gd

Kł par Św. Krzyża, w. 14/15, 16/17, 18, 20

Ambona, na balustradzie korpusu
Stalle ok. 1669, na drzwiczkach

 

Obraz św. Marka, na księdze trzymanej przez niego data 1661 i sygn.;
Obraz św. Marka;

(manierystyczna ok. 1630-40)

Pyskowice

Gl

Kł par św. Mikołaja, w. 15, 17, 19, 20

 

 

Rzeźba św. Marka barokowa w. 17;

Patrz rozdział 2.

Zawada

Gl

Kł fil. św. Marka Ew., w. 19, 20

Oł. gł. w. 17, w polu środkowym

+

Obraz św. Marka w. 19;

 

Polanowice

Gn

Kł par śś. Marka Ew., i Klemensa, w. 19, 20

W oł. gł. w tradycjach barokowych

+

Obraz św. Marka Ew., ok. poł. w. 19;

 

Święty Marek

Kl

Kł fil. św. Marka, w. 17

W oł. gł. ok. 1620, z rzeźbami

+

Obraz św. Marka czytającego, na tle pejzażu, olej na płótnie;

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Kł św. Marka, rektoralny, w. 13-15, 17

Oł. gł. ok. 1618, w górnej kondygnacji
Oł. b. ok. poł. w. 18, na zasuwie
Feretron barokowy, w nim

+

Obraz św. Marka, w. 17 (?);

Obraz św. Marka;

obraz św. Marka, 2 poł. w. 17, mal. na desce;

(kolumnowy z rzeźbami)

Relikwiarz św. Marka w kształcie monstrancij, rokokowy ok., poł. w. 18;

Kamienniki

Op

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 18, 20

Oł. gł. koniec w. 18

 

Rzeźba św. Marka

(z kolumnami i rzeźbami)

Nowy Sącz

Ta

Kaplica pw św. Marka, tzw „Szwedzka”, w. 18

 

+

 

Patrz rozdział 2.

Żelazna Góra

Wm

Kł par Św. Rodziny, w. 20

Oł. gł. barokowy ok. 1700, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Marka

Ołtarz przeniesiony 1948 z kła ewangelickiego i wówczas zdekompletowany.

powrót do strony głównej

MARIA MAGDALENA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Cieszyn

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 13-16, 18, 20

W oł. gł. 1794, kolumnowym z rzeźbami

 

Obraz Umycia nóg przez św. Marię Magdalenę, mal. w Wiedniu;
Obrazy Świętej: - z 2 poł w. 18, w typie barokowym; - z 1 poł. w. 19, o cechach barokowych;
Rzeźba Świętej, barokowo ludowa;

Monstrancja w stylu regencji 1 ćw. w. 18 z plakietkami przedstawiającymi śś. Marię Magdalenę, Piotra, Pawła i Jana Chrzciciela na stopie;

Łyskonia

Cz

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 17, 18, 20

Oł. gł., w nim

 

Obraz św. Marii Magdaleny, w. 18;

 

Mstów

Cz

Kł NMP i św. Augustyna oraz dawny klasztor kanoników regularnych, w. 18, 20

Oł. b. ok. poł. w. 18, w polu środkowym
na nastawie

 

Grupa Ukrzyżowania z Marią Magdaleną;
obraz Świętej z w 18, adorowany przez dwa posążki aniołów;(we współczesnej srebrnej, trybowanej sukience i ramie z tegoż czasu)

Radomsko

Cz

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 16/18

Oł. gł., w polu środkowym

 

Obraz św. Marii Magdaleny w. 18;

 

Węgrów

Dr

Kł par Bazylika NMP, śś. Piotra, Pawła i Andrzeja Ap., w. 16/18, 19, 20

W oł. b. po 1750 z rzeźbami
Konfesjonał po poł. w. 18 z rzeźbą

 

Obraz św. Marii Magdaleny pokutującej, restaurowany 1955;
rzeźba św. Marii Magdaleny;

Obraz św. Marii Magdaleny w. 18;

 

Mikaszówka

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 20

 

+

Obraz św. Marii Magdaleny;

Obraz jest otoczony czcią. Odpust gromadzi tutaj kilka tysięcy ludzi.

Giemlice

Gd

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 19, 20

Oł. b. 1 ćw. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz Ukrzyżowania z Marią Magdaleną, pocz. w. 18;

(z kolumnami, uchami i rzeźbami)

Strzelno

Gd

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 18, 20

W oł. gł. ok. 1630, z kolumnami i rzeźbami

+

Obraz Śmierć św. Marii Magdaleny, 1 poł. w. 19, sygn., kopia obrazu z katedry w Pelplinie;

Oł. z kościoła cystersów w Oliwie; jednokondygnacjowy (zwieńczenie dorobione),

Gliwice Łabędy

Gl

Kł par NMP, w. 15, 18, 19

W kaplicy, w oł. w. 18

 

Obraz św. Marii Magdaleny 1 poł. w. 19;

(oł. z rzeźbami ludowymi)

Rudy

Gl

Kł św. Marii Magdaleny, cmentarny, w. 19

W oł. z 1 ćw. w. 18, w kształcie ramy

+

Obraz Śmierci św. Marii Magdaleny barokowy koniec w. 18;

Oł. pochodzi z kaplicy mariackiej przy kł par. przeniesiony 1785, o bogatej dekoracji akantowo wstęgowej z rzeźbami dwóch aniołków.

Sośniowice

Gl

Kaplica św. Marii Magdaleny, w. 18

 

+

 

Patrz rozdział 2.

Ryszewko

Gn

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 18, 20

Oł. b., z rzeźbami, w polu środkowym
Konfesjonał 1 ćw. w. 18, na narożniku

+

Obraz św. Marii Magdaleny, mal. 1894, w ramie o ornamencie chrząstkowym;
płaskorzeźba Świętej, pocz. w. 16;

(oł. złożony z elementów w. 16 i rokokowych 2 poł. w. 18)

Chęciny

Ki

Kł św. Józefa, w. 19

Ołtarz ok. 1670-80, z rzeźbami, w nim

 

Obraz św. Marii Magdaleny z tegoż czasu, w sukience srebrnej w. 18;

(dawniej w. 17-18, kł pw św. Marii Magdaleny)

Chomentów

Ki

Kł par Św. Krzyża, w. 18

Oł. b. 2 poł. w. 17, z rzeźbami, w nim

 

Obraz św. Marii Magdaleny z tegoż czasu w drewnianej sukience;

 

Dzierążnia

Ki

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 17, 18, 19, 20

Oł. gł. 1 poł. w. 18, w polu środkowym

+

Obraz św. Marii Magdaleny, w. 18;

(z rzeźbami neorokokowymi)

Korczyce

Ki

Kł par śś. Jacka i Marii Magdaleny, w. 19

Ołtarz nowszy, w nim

+

Obraz św. Marii Magdaleny, zapewne koniec w. 18;

Relikwiarz św. Marii Magdaleny w stylu regencji 1750.

Tarczek

Ki

Kł par św. Idziego, w. 13, 17, 20

Tryptyk ok. 1540-50, po bokach przedstawienie

 

Scena Trzy Marie;

w polu środkowym kompozycja złożona z trzech scen z postacią Chrystusa Zmartwychwstałego pośrodku;

Biała

KK

Kł par Wszystkich Świętych, w. 17/18/19

Oł. b. ok. 1709, w polu bocznym

 

Obraz św. Marii Magdaleny;

Rzeźba klęczącej Marii Magdaleny późnobarokowa;

(z rzeźbami i obrazami)

Krotoszyn

Kl

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 18, 19

W oł. gł., z rzeźbami

+

Obraz św. Marii Magdaleny, ludowy w sukience w. 19;

(oł. z fragmentami z w. 17)

Dziekanowice

Kr

śś. Marii Magdaleny i Mikołaja, w. 13, 17/18, 20

W oł. b. rokokowym

+

Obraz św. Maria Magdalena, w. 18;
Herma Świętej barokowa w. 17;
Rzeźba Świętej późnobarokowa;

 

Kraków

Kr

Bazylika Trójcy Św. I klasztor dominikanów

Kaplica św. Marii Magdaleny, ołtarz neogotycki 1880, z rzeźbami i obrazem

 

Rzeźba św. Marii Magdaleny;

Obraz Świętej, mal. 1886-87 przez Wł. Bąkowskiego;
Obrazy św. Marii Magdaleny: - z 1 ćw. w. 15, w obramieniu bordiurowym; - Chrystus u Marii i Marty, mal. 1614-20 przez Tomasza Dolabellę; - Ukrzyżowanie z MB i śś. Janem Ew. i Marią Magdaleną, mal. przez Marcina Jabłońskiego 1831; - barokowy z w. 18/19; - późnobarokowy z w. 18; - z w. 18-19, kopia obrazu Tintoretta z 1586 z kła Św. Bartłomieja w Pilźnie Czeskim; - mal. przez Johanna Paula Eisnmeyera 1818 wg Lorenza Pasinellego; - akwarela mal. 1890 (brat Angelik Drewaczyński);

(wezwanie kaplicy od 1884)


Relikwiarz św. Marii Magdaleny, klasycystyczny, z cechami neogotyckimi 1 poł. w. 19, cylindryczny.

Kraków

Kr

Kł św. Andrzeja i klasztor klarysek

W oł. gł. tabernakulum z 1693, na drzwiczkach
Oł. b. 1 poł. w. 18 Św. Rodziny, ante-pedium
Oł. z ok. poł. w. 18, antepedium

 

Chrystus Ukrzyżowany i św. Maria Magdalena, wykute w srebrnej blasze;

przedstawiającym Marię Magdalenę umywającą stopy Chrystusowi, w. 18;

z trzema Mariami u grobu Chrystusa, sygn. 1878;
Obraz św. Marii Magdaleny: - 1 poł. w. 19; - ołtarzowy w barokowej ramie;
(haftowane i uzupełnione malowidłem)


(oł. w kapitularzu)

Kraków Prokocim Kosocice

Kr

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 20 (poprzedni kł spalony 1727.)

 

+

 

Dawny kult św. Marii Magdaleny. W 19 w. odpusty były tłumnie nawiedzane, wybito medalik związany z tym kultem.

Wieliczka

Kr

Kł rektoralny św. Sebastiana, w. 16, 18, 20

 

 

Obraz św. Maria Magdalena w. 17;

 

Zalas

Kr

Kł par śś. Marii Magdaleny i Andrzeja Ap., w. 20

W oł. gł. z  1710

+

Obraz św. Marii Magdaleny barokowy, w sukience 1709;

Patrz rozdział 2.

Brzeźce

Kt

Kł par NMP, w. 20

Tryptyk mal. gotycki 4 ćw. w. 15

 

Św. Maria Magdalena, na awersie skrzydła;

Kł drewniany z końca w. 16, rozebrany 1908.

Krasnystaw

Lb

 

Polichromia ok. 1723 w kaplicy pd.
Oł. b., 1792, w zwieńczeniu
Jw., w polu gł.

 

Scena Umycia Nóg;

Obraz Komunia św. Marii Magdaleny, w. 18;
Obraz św. Marii Magdaleny, w. 18;

(Kaplica niegdyś pw św. Marii Magdaleny)

Łęczna

Lb

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 17, 18-19, 20

Nad wejściem w płycinie
W oł. gł. po 1767 (?)


w zwieńczeniu

Feretron ok. poł. w. 18, w nim

+

Płaskorzeźbiona postać św. Marii Magdaleny, zapewne w. 17;
Obraz Ukrzyżowania ze św. Marią Magdaleną u stóp krzyża, późnobarokowy, sygn., odnawiany 1835 i 1892;
Obraz Świętej zapewne w. 18, znacznie przemalowany;
Obraz Świętej z tegoż czasu, przemalowany;

(w ornamentowej ramie, z okresu budowy kła))
(z bramkami, rzeźbami i obrazami)
(w ozdobnej ramie wspartej na dwóch lwach)

Płonka

Lb

Kł NMP, w. 18, 19, 20

W oł. gł. neobarokowym

 

Krucyfiks ok. poł. w. 18, z postaciami mal. na desce MB, św. Jana Ewangelisty i Marii Magdaleny, oraz kilkoma wotami srebrnymi z w. 18;

(oł. ze starszymi fragmentami z 1 ćw. w. 18 i rzeźbami)
(mal. na śladach z w. 17-18)

Serniki

Lb

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 18, 19, 20

W oł. gł. sprzed 1779
Feretron 2 poł. w. 18 o bogatych ramach, w nim

+

Obraz św. Marii Magdaleny, gruntownie przemalowany 1945-6;
Obrazek Świętej owalny mal. na blasze w. 18;
Obraz Umywanie nóg Chrystusa przez Świętą, gruntownie przemalowany 1892;

(oł. murowany z półkolumnami i belkowaniem; obrazy wg tradycji przypisywane Janowi Bogumiłowi Plerschowi)

Turobin

Lb

Kł par św. Dominika, w. 16/17, w. 20

W oł. b. ok. 1620-30, marmurowym

 

Obraz św. Marii Magdaleny przed poł. w. 17, silnie przemalowany;

(kł zniszczony pożarem w 1951)

Bąków

Op

Kł par NMP, w. 16, 20

W oł. gł. tryptyk, na skrzydle mal.

 

Postać św. Magdaleny;

Tryptyk gotycki 2 poł. w. 16 rzeźbiony z malowanymi skrzydłami.

Dziewiętlice

Op

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 15, 17, 20

Oł. gł. ok. 1700, z rzeźbami, w nim

+

Obraz Chrystusa Ogrodnika ze św. Marią Magdaleną, ok. poł. w. 19;

 

Jasionna

Op

Kł pat św. Marii Magdaleny, w. 14/15, 20

Polichromia gotycka, ok. 1370-80
W oł. gł. neobarokowm

+

w strefie dolnej Chrystus ukazujący się św. Marii Magdalenie
Obraz św. Marii Magdaleny, mal. po 1850;

(odsłonięta 1912 i częściowo przemalowana podczas konserwacji)

Karłowice Wielkie

Op

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 18, 19, 20

W oł. gł. 2 poł. w. 18
Ambona rokokowa, na parapecie

+

Obraz św. Marii Magdaleny w. 19;
płaskorzeźba św. Marii Magdaleny umywającej stopy Chrystusa,

(z rzeźbami i płaskorzeźbami)

Czersk

Pe

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 20

Oł. gł., w zwieńczeniu
Oł. b. 1766, w polu środkowym

+

Płaskorzeźba pokutującej św. Marii Magdaleny;
rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego i klęczącej św. Marii Magdaleny

(manierystyczny)

(w kształcie ramy)

Nowa Cerkiew k/ Chojnic

Pe

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 20

W oł. gł. pocz. w. 18, z rzeźbami

+

Obraz św. Marii Magdaleny pokutującej, z czasu ołtarza;

 

Grzebsk

Kł par św. Leonarda, w. 18, 19, 20

Oł. b. pocz. w. 18, w polu głównym

 

Obraz św. Marii Magdaleny 2 poł. w. 19;

Sprowadzony w. 20 z kła reformatów we Włocławku, z dekoracją rzeźbiarską o motywie akantu, z rzeźbami ludowymi

Pilchowo

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 18, 19, 20

Oł. b. ok. 1700, w polu głównym

+

Obraz św. Marii Magdaleny w. 18, gruntownie przemalowany;

 

Czarnków

Po

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 16, 18, 20

W oł. gł. 1724-30, z rzeźbami
Na belce tęczowej

+

Obraz św. Marii Magdaleny 1844, silnie przemalowany;
Grupa Ukrzyżowania z Marią Magdaleną, 2 poł. w. 17;

Monstrancja wieżyczkowa, ok. 1632 z figurkami śś. Kazimierza, Franciszka, Katarzyny Sieneńskiej i Aleksandryjskiej, MB, Marii Magdaleny i aniołów.

Czerlejno

Po

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

W oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Marii Magdaleny w drewnianej sukience;

Altaria św. Marii Magdaleny fund. w. 18.

Długa Goślina

Po

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 17, 18, 20

W oł. gł. zestawianym

+

Obraz św. Marii Magdaleny, nowszy;

(kolumny i uszaki z 1630, obramienie w. 18 oraz nowsze rzeźby i obrazy)

Kościan

Po

Kł par NMP, w. 14-16, 18, 20

Na belce tęczowej

Kaplica z 3 ćw. w. 18, w oł. z rzeźbami

 

Grupa Ukrzyżowania z Marią Magdaleną, późnogotyckie 1 ćw. w. 16;
Obraz Świętej unoszonej przez anioły z czasu ołtarza;

 

Leszno Wielkopolskie

Po

Kł par św. Mikołaja, w. 17/18, 19, 20

W oł. b. sprzed 1719, kolumnowym
W kaplicy ołtarz ok. 1744, z rzeźbami

 

Obraz Pokuty Marii Magdaleny, sygn. 1740 (Szymon Czechowicz);
Rzeźba Świętej klęczącej, z czasu ołtarza;

 

Poznań

Po

Bazylika archikatedralna śś. Piotra i Pawła

Oł. gł., 1512 – pentaptyk

 

Rzeźba św. Magdaleny;

(w awersach skrzydeł kwatery z rzeźbami świętych)

Święciechowa

Po

 

Oł. b. regencyjny 2 pol. w. 18
Oł. b. 1 ćw. w. 18, pod krzyżem

 

Obraz św. Marii Magdaleny;

Rzeźba św. Marii Magdaleny;

(w polu środkowym)

(oł. w formie Kalwarii)

Wielichowo

Po

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 18, 20

W kaplicy, w ołtarzu

+

Obraz św. Marii Magdaleny sygn. 1858;

(dawny oł. gł. z końca w. 18, z kolumnami i rzeźbami)

Brzozów

Pr

Kł par kolegiacki Przemienienia Pańskiego, w. 17, 18, 20

Oł. gł. 1688-1701, w polu głównym

 

Obraz Ukrzyżowania z MB, św. Janem Ew. i św. Marią Magdaleną, barokowy, współczesny ołtarzowi, częściowo pokryty metalowymi sukienkami;

(z kolumnami, rzeźbami i obrazami)

Dukla

Pr

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 18, 20

Polichromia 1772-3, odnawiana 1965-6

W oł. gł. 1772-3, kolumnowy z rzeźbami

+

Trzy Marie u grobu, Chrystus u Marii i Marty, Wizja św. Marii Magdaleny, Śmierć Marii Magdaleny;
Obraz św. Marii Magdaleny, kopia wyk. 1948;

(pierwsza scena zachowana, następne rekonstruowane wg fotografii)

(obrazu z 1746 Pompeo Batoniego, obecnie w Muzeum Diec. w Przemyślu)

Kalwaria Pacławska

Pr

Kł par Św. Krzyża i klasztor franciszkanów, w. 18, 19

Kapliczka „Pustelnia św. Marii Magdaleny”

 

Obraz Świętej, w. 18;

Patrz rozdział 2.

Leżajsk

Pr

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w. 17, 18, 20

Polichromia 1758,
W oł. b. po 1630, z rzeźbami
w zwieńczeniu
na predelli

Oł. b. 1758, w zwieńczeniu
Na filarach międzynawowych, (forma nadwieszonych ołtarzyków, 1716)
Konfesjonał 2 ćw. w. 18

 

Pokuta Świętej, pod chórem
Obraz Nawrócenie św. Marii Magdaleny z emblematami Vanitas;
obraz Święta jako pokutnica;
Niewiasty u grobu Chrystusa, (wszystkie mal. ok. 1650);
Obraz św. Maria Magdalena z datą 1712 lub 1752;
Rzeźba św. Marii Magdaleny, we wnęce;


mal. z przedstawieniem Świętej;
Obraz Świętej, barokowy, po 1630, mal. na desce, we współczesnych ramach;
Obraz św. Marii Magdaleny poł. w. 17;

Relikwiarz późnobarokowy, 2 poł. w. 18, z drzewa bukszpanowego, w kształcie krzyża z płaskorzeźbami Chrystusa i Marii Magdaleny;

W klasztorze: - polichromia 1 poł. w. 18, w sieni: św. Franciszek zdejmujący Chrystusa z krzyża i św. Maria Magdalena;
 - Obraz Chrystus i pokutująca Maria Magdalena, sygn. 1862;

(w kartuszu w zwieńczeniu)

(pierwotnie zapewne w ołtarzu)

Sarzyna

Pr

Kł par śś. Sebastiana i Marii Magdaleny, w. 20

 

+

Obraz św. Maria Magdalena w. 18, sygn., w gipsowych sukienkach 1818;

(na plebanii, mal. na desce, odnowiony 1818)

Łęgonice Małe

Ra

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 18

Oł. gł. 4 ćw. w. 18, w polu środkowym

+

Obraz św. Marii Magdaleny z czasu ołtarza;

 

Malawa

Rz

Kł fil. św. Marii Magdaleny, w. 18

W oł. gł. w. 19

+

Obraz św. Marii Magdaleny;

Patrz rozdział 2.

Sierpnica

Sd

Kł fil. NMP, w. 16, 18, 20

 

 

Rzeźba św. Marii Magdaleny, drewno polichromowane gotycka w. 15;

 

Mordy

Si

Kł par św. Michała Arch., w. 17/18, 20

W oł. b. 1 poł. w. 18, z rzeźbami
Konfesjonał 1792

 

Obraz  św. Marii Magdaleny w. 18, barokowy, odnawiany 1941;
obraz Świętej z końca w. 18;(w tondzie w zwieńczeniu)

Linowo Królewskie

To

Kł par św. Michała Arch., w. 13/14, 16, 18, 20

W oł. b. 2 ćw. w. 18, z rzeźbami
u dołu

 

Obraz św. Maria Magdalena;

Maria Magdalena umywająca nogi Chrystusowi;

Oł. z kła dominikanów w Chełmnie.

(z klęczącą szlachecką rodziną fundatorów)

Orzechowo

To

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 13/14, 17

Oł. gł. ok. poł. w. 18, w zwieńczeniu
Oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami, w nim
Oł. b. ok. poł. w. 17, z rzeźbami
Konfesjonał rokokowy, w zaplecku

 

Obraz św. Maria Magdalena w. 18;

Obraz św. Maria Magdalena sygn. 1867;

Rzeźba św. Marii Magdaleny późnogotycka, pocz. w. 16;
mal. postać Świętej;

(z bramkami i rzeźbami)

Szadek

Kł par NMP i św. Jakuba, w. 14-16, 18, 19

Oł. gł. pocz. w. 17, z rzeźbami i obrazami

 

Obraz św. Marii Magdaleny, przemalowany 2 poł. w. 19;

 

Frombork

Wm

Kł katedralny Bazylika NMP i św. Andrzeja

Oł. b. św. Anny, w predelli
Oł. b. gdański ok. 1630
W ołtarzu św. Wawrzyńca
Ołtarz św. Józefa pocz. w. 18, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Maria Magdalena, sygn. 1636;
Obraz Świętej, współczesny ołtarzowi, gdański;
Obraz Świętej, kopia w. 20 pierwotnego obrazu z 2 poł. w. 17;
Obraz Śmierć Świętej, ok. 1700 (kopia obrazu Hermana Hana w Pelplinie);
Obraz Chrystus w domu Marii i Marty, gdański (?) 2 poł. w. 17;

(sprzed 1639, z kolumnami i rzeźbami)

(w kartuszach uszaków obrazy)

(z 1668-79, z kolumnami i rzeźbami)

(z marmuru czarnego i alabastrowych rzeźb)

Leginy

Wm

Kł św. Marii Magdaleny, w. 19, 20

W oł. gł. ok. poł. w. 18, z rzeźbami
Oł. b. z pocz. w. 17, w nastawie

+

Obraz św. Marii Magdaleny;

Grupa Ukrzyżowania z Marią Magdaleną, pocz. w. 17;

 

Olsztyn Gutkowo

Wm

Kł par św. Wawrzyńca, w. 15/16, 18

Oł. b., w polu górnym

 

Obraz św. Marii Magdaleny;

(wykonany na wzór ołtarza z 1715, w. 19)

Wrzesina

Wm

Kł fil. św. Marii Magdaleny, w. 19/20

Polichromia w. 18
W oł. gł. w. 18, z rzeźbami

+

Postać św. Marii Magdaleny;
Obraz Świętej (mal. 1722, sygn. Maciej Meyer)

(nad ołtarzem)

Długołęka

Wr

Kł par św. Michała Arch., w. 18, 19, 20

W oł. b. 3 ćw. w. 17, z rzeźbami

 

Obraz Ukrzyżowanie z Marią, śś. Marią Magdaleną i Janem Ew. sygn. 1870;

 

Henryków

Wr

Kł par NMP, w. 13-16, 18, 20

Ołtarz św. Marii Magdaleny, w nim

 

Obraz pokutującej Marii Magdaleny;

Obrazy św. Marii Magdaleny: - Maria lepszą cząstkę obrała; - przy grobie Chrystusa; - pod krzyżem;

(drewno rzeźbione, rokoko, ok. 1760)

(mal. przez Jana H. Kynasta, o cechach rokokowych, 3 ćw. w. 18)

Wrocław

Wr

Kł par NMP „Na Piasku”, w. 14/15, 20

Tryptyk, na mal. skrzydle
Tryptyk, na mal. skrzydle

 

Św. Maria Magdalena;

Św. Maria Magdalena;

Tryptyk MB gotycki pocz. w. 16.

Tryptyk MB gotycki ok. 1490.

Wrocław Muchobór Wielki

Wr

Kł par św. Michała Arch., w. 15, 16

Oł. gł. tryptyk, na awersie skrzydła

 

Św. Maria Magdalena

Tryptyk gotycki ok. 1495, drewno rzeźbione polichromowane.

Nowe Miasteczko

ZG

Kł par św. Marii Magdaleny, 14/15, 17-19

W oł. gł. barokowym z rzeźbami

+

Obraz Ukrzyżowania z postacią św. Marii Magdaleny pod krzyżem;

 

Biłgoraj Puszcza Solska

ZL

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 18, 19

W oł. gł. z obrazami, rzeźbami, w. 18

+

Obraz św. Marii Magdaleny, 1792;

Patrz rozdział 2.

Dub

ZL

Kł par NMP o św. Marii Magdaleny, w. 18, 19, 20

W oł. b. ok. poł. w. 18, z rzeźbami

+

Obraz św. Marii Magdaleny 1 poł. w. 18;

 

Puszcza Solska

ZL

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 20

W oł. gł.

+

Obraz św. Marii Magdaleny zapewne w. 17, przemalowany, w sukience srebrnej 1 poł. w. 18;
Płaskorzeźba Świętej o charakterze rokokowo ludowym;

Kł z w. 17 odbudowany w. 18 spalił się od pioruna 1794.

Wożuczyn

ZL

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

W oł. b. 2 ćw. w. 18, przerobiony w. 20

 

Obraz św. Marii Magdaleny, barokowy pocz. w. 18;

Oł.b. znacznie przekształcone 1 ćw. w. 20, pozbawione szczytów lub z przerobionymi szczytami i nowymi kapitelami.

powrót do strony głównej

MARTA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Kalisz

Kl

Kł par św. Stanisława bpa, w. 13/14, 17

 

 

Obraz Chrystus u Marii i Marty w. 18;

 

Kraków

Kr

Kł św. Kazimierza i klasztor reformatów

 

 

Obraz Chrystus u Marii i Marty, 1 poł. w. 17;

(prawdopodobnie kopia obrazu Fr. Bassano wyk. przez Tomasza Dolabellę w 1 poł. w. 17, odnowiony 1884)

Poznań

Po

Kł św. Antoniego Padewskiego i klasztor  franciszkanów

Malowidło 1702, na podniebiu empory muzycznej

 

Chrystus u Marii i Marty;

(mal. A. Swach)

Włodawa

Si

Kł par św. Ludwika, w. 18, 20

Polichromia 1780-6, w polach iluzjonistycznej kopuły

 

Chrystus u Marii i Marty;

Polichromia odsłonięta 1903-4, wówczas restaurowana i częściowo przemalowana.

Orneta

Wm

Kaplica Jerozolimska Św. Krzyża, w. 16, 19
(przy drodze do Pasłęka)

 

 

Obraz Chrystus w domu Marii i Marty (na odwrocie nierozpoznani św. bp.)

Obraz manierystyczny z niezachowanego oł. z kła farnego, przeniesiony do kaplicy po 1830 i wtedy zapewne przemalowany (z oł. św. Marii Magdaleny z pocz. w. 17, naklejony na zniszczoną, mal. kwaterę oł. z 2 poł. w. 16).

Sobótka

Wr

Kł par św. Jakuba, w. 12-15, 18, 20

 

 

Obraz św. Marta, olejny na płótnie, 2 poł. w. 17;

 

powrót do strony głównej

MATEUSZ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Ogrodzona

Kł par św. Mateusza, w. 19

W oł. gł. w. 18, z rzeźbami

+

Obraz św. Mateusza, 1869;

 

Sterdyń

Dr

Kł par św. Anny, w. 18/19, 20

W oł. gł. 4 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Mateusza;

 

Ostrowo n/ Gopłem

Gn

Kł par św. Mateusza, w. 15, 18, 19

Oł. gł. ok. 1730, w górnej kondygnacji

+

Obraz św. Mateusza współczesny ołtarzowi;

(z kolumnami, uszakami i bramkami)

Chomentów

Ki

Kł par Św. Krzyża, w. 18

W oł. gł. pocz. w. 18, z obrazami

 

Obraz św. Mateusza, w. 18;

 

Drołtowice

Kl

Kł par św. Mateusza, w. 19, 20

W oł. gł. neobarokowym koniec w. 19

+

Obraz św. Mateusza, olejny na płótnie;

 

Kraków

Kr

Archikatedra śś. Stanisława bpa i Wacława – Wawel

Kaplica Lipskich św. Mateusza, - w oł. z 1743-6

 

Obraz św. Mateusza, sygn. Fr. Smuglewicz;

(oł. marmurowy, kolumnowy późnobarokowy)

Brzezie n/ Odrą

Kt

Kł par śś. Mateusza i Macieja, w. 20

Oł. gł. 2 poł. w. 17, z rzeźbami

+

Rzeźba św. Mateusza;

Ze starego kła (w. 17) zachowane urządzenie.

Chałniów

Lb

Kł par św. Mateusza, w. 17/18, 29, 20

Oł. gł. ok. 1756-65, na zasuwie

+

Obraz św. Mateusza 1 poł. w. 18;

(z bramkami, rzeźbami)

Pabianice

Łd

Kł par św. Mateusza, w. 16/17, 18, 19

Oł. gł. koniec w. 17, z rzeźbami

+

Rzeźba św. Mateusza;

 

Rawa Mazowiecka

Ło

Kł NMP, i klasztor pasjonistów, w. 18, 20

Oł. b. 1 poł. w. 17, z rzeźbami i obrazami

 

Obraz św. Mateusza, w. 17;

 

Wysokie Mazowieckie

Łż

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 19

Oł. gł. neogotycki 1880, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Mateusza;

 

Gryżów

Op

Kł fil. św. Mateusza, 13, 17/18

Oł. gł. koniec w. 17, z kolumnami, w nim

+

Obraz św. Mateusza, w. 18/19;

 

Pułtusk

Kolegiata NMP i św. Mateusza, w. 15/16, 18, 20

W oł. b. ok. 1720 w prezbiterium
Oł. b. pocz. w. 18, w szczycie

+

Obraz  św. Mateusza, barokowy ok. poł. w. 18 (mal. Szymon Czechowicz ?);
Rzeźba św. Mateusza;

(w formie bogatego obramienia, z rzeźbami)
(barokowy, z rzeźbami)

Dolsk

Po

Kł Św. Ducha, dawny szpitalny, w. 17/18

Oł. gł. 2 ćw. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Mateusza;

 

Poznań

Po

Kł św. Antoniego Padewskiego i klasztor  franciszkanów

W oł. gł. sprzed 1690, w górnej kondygnacji

 

Rzeźba św. Mateusza współczesna ołtarzowi;

(z bramkami, kolumnami i rzeźbami)

Góry Wysokie

Sa

Kł par NMP i św. Wita, w. 18, 19, spalony 1944, rekonstruowany w. 20

 

 

Obraz św. Mateusza w. 18/19, w rokokowej ramie;

 

Kochanów

Sd

Kł fil. św. Mateusza, w. 17, 18

 

+

Obraz św. Mateusza, olejny na płótnie, pocz. w. 20;

 

Mielec

Ta

Kł par św. Mateusza, w. 17, 18, 20

Oł. b. po 1759, w polu środkowym

+

Obraz św. Mateusza współczesny ołtarzowi;

Ołtarz z kolumnami, rzeźbami przeniesiony z kła trynitarzy w Mielcu.

Czarże

To

Kł par NMP, w. 14, 17, 19, 20

Oł. gł. 1 poł. w. 19, z rzeźbami z w. 17

 

Rzeźba św. Mateusza;

(o charakterze barokowym)

Bądkowo

Kł par św. Mateusza, w. 14, 20

Oł. gł. 2 ćw. w. 18, w górnej kondygnacji
Chrzcielnica ok. 1800 z rzeźbą na pokrywie

+

Obraz św. Mateusza, współczesny ołtarzowi (poprzednio w ołtarzu bocznym);
Rzeźba św. Mateusza;

Monstrancja fund. 1621, (1720 dodane stopa i gloria); po bokach glorii na ramionach odlane figurki śś. Stanisława i Wojciecha, u jej podstawy Mateusza, na stopie bogata dekoracja trybowana ze scenamie Starego Testamentu.

Lubstówek

Kł par św. Mateusza Ap., w. 17

W oł. gł. sprzed poł. w. 17, z rzeźbami

+

Obraz św. Mateusza;

(oł. zdekompletowany)

Ostrowite Lipnowskie

Kł par św. Mateusza, w. 18, 19

Oł. gł. po 1813, z obrazami
Chrzcielnica

+

Obraz św. Mateusza z czasu ołtarza;

Obraz św. Mateusza, 1 ćw. w. 19;(przyścienna z baldachimem)

Sędzin

Kł par św. Mateusza, w. 18, 19, 20

Oł. gł. 1 poł. w. 18, w zwieńczeniu

+

Obraz św. Mateusza współczesny z oł.;

 

Siedlątków

Kł fil. św. Marka, w. 17, 19

Oł. gł. ok. 1635-42 z obrazami

 

Obraz św. Mateusza;

 

Frombork

Wm

Kł katedralny, Bazylika NMP i św. Andrzeja Ap., w. 14-18, 19, 20

Oł. b. św. Mateusza ok. 1640
Oł. b. św. Bartłomieja, 1632, z rzeźbami

 

Obraz św. Mateusza;

Rzeźba św. Mateusza;

(z kolumnami, hermami i rzeźbami)

(w pierwszej kondygnacji)

Leginy

Wm

Kł św. Marii Magdaleny, w. 19, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Mateusza;

 

Strzelce

Wr

Kł par św. Marcina, w. 14/16, 17. 19, 20

W oł. gł.
Oł. b. św. Anny, z rzeźbami

 

Płaskorzeźba św. Mateusza, 3 ćw. w. 15;
rzeźba św. Mateusza, 1 poł. w. 18, pochodzi z dawnej ambony;

(rzeźby i płaskorzeźby, pochodzące ze skrzydeł tryptyków)

Wilków Średzki

Wr

Kł fil. św. Mateusza, w. 16, 19/20

 

+

Obraz św. Mateusz, olejny na płótnie, barokowy, w. 18;

 

Kotla

ZG

Kł par św. Marcina, w. 18, 19

Oł. gł. barokowy, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Mateusza;

 

powrót do strony głównej

MICHAŁ ARCHANIOŁ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Wtelno

Bd

Kł par św. Michała Arch., w. 18, 19, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 18, z rzeźbami, w górnej kondygnacji

+

Obraz św. Michała Archanioła 1 poł. w. 18, w srebrnej sukience;

W XVIII w. było tutaj bractwo św. Michała Archanioła.

Mstów

Cz

Kl NMP i św. Augustyna,  w. 13-15, 17, 18, 20

Oł. b. 2 poł. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz św. Michała Arch.;

(iluzjonistyczny mal. na deskach)

Pińczyce

Cz

Kł par św. Michała Arch., w. 18, 20

W oł. gł. 4 ćw. w. 18

+

Obraz św. Michała Arch.;

(oł. z bramkami i rzeźbami)

Giemlice

Gd

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 19, 20

Oł. gł. 1 ćw. w. 18, z uchami, kolumnami i rzeźbami, w górnej kondygnacji

 

Obraz św. Michała Arch., w. 2 poł. w. 18;

Monstrancja rokokowa wyk. 1759, na glorii repusowane: Chrzest w Jordanie, św. Michał.
Wśród wotów srebrne, repusowane wotum z końca w. 18 ze św. Michałem.

Kłodawa Gdańska

Gd

Kł par św. Jakuba, w. 18, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 18,
w polu górnym

 

Rzeźba św. Michała w zwieńczeniu
Obraz św. Michała Arch., ok. poł. w. 18;

(z kolumnami i rzeźbami)

Gąsawa

Gn

Kł par św. Mikołaja, w. 17, 19, 20

Oł. b. 1 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Michała Arch., walczący z diabłem;
Rzeźba św. Michała Arch., ważący grzechy;

Oł.b. w prezbiterium, przeniesiony zapewne z Trzemeszna, barokowy, w kształcie bogatych ram o dekoracji akantowej.

Gniezno

Gn

Kł par Św. Michała Arch., w. 15, 17, 20

W oł. gł. 1 ćw. w. 19, z rzeźbami

+

Obraz św. Michała Archanioła mal. 1817, sygn., restaurowany 1945;

Monstrancja wieżyczkowa w. 17 z figurkami MB i śś. Stanisława i Michała.

Jabłkowo

Gn

Kł par św. Michała Arch., w. 18

Oł. gł. ok. poł. w. 18, w polu środkowym

+

Obraz św. Michała Arch., koniec w. 18;

 

Niestronno

Gn

Kł par św. Michała Arch., w. 18, 20

Oł. gł. ok. 1630, w górnej kondygnacji
w feretronie z w. 19

+

Obraz św. Michała Arch., kopia wg Guido Reniego 2 poł. w. 19;
obraz św. Michała Arch.;

(z uszakami, rzeźbami)

Pobieziska

Gn

Kł par św. Michała Arch., w. 13/14, 16, 19-20

W oł. gł. pocz. w. 19, z rzeźbami

+

Obraz św. Michała Archanioła z datą 1621;

 

Staw

Gn

Kł par św. Jadwigi, w. 18, 19

Oł. b. rokokowy
Jw., w polu gł.

 

Obraz św. Michała Arch., w. 18;
Obraz św. Michała Arch., w. 18;

(w zwieńczeniu)

Strzelno

Gn

Kł par Św. Trójcy i dawny klasztor norbertanek, w. 12-13, 15-16, 18, 19-20

Polichromia w kaplicy po 1743
Rama, tło i sukienka cudownego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Mariazell

 

św. Michał Archanioł zabijający smoka;

drzeworyt ze srebrną, trybowaną sukienką, oprawny w ramę obitą srebrną blachą z zaszklonymi pomieszczeniami na relikwie ujęty ornamentami i postaciami Arch. Michała i Gabriela oraz Boga Ojca z Duchem Św. w zwieńczeniu;

w obecności uskrzydlonej Niewiasty Apokaliptycznej na półksiężycu w glorii
(fund. 1766, z wyrytym napisem fund., z cechami miejskimi Torunia oraz imiennymi, wg napisu na ramie odnowione 1929)

Dębno

Kr

K św. Michała Arch., w. 15

W oł. gł. tryptyk, w środku

 

MBzD oraz śś. Michał i Katarzyna;

(tryptyk malowany pocz. w. 16)

Kraków

Kr

Kł św. Marka, rektoralny

W oł. b. ok. poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz Archanioła Michała 2 poł. w. 18;

Rzeźba Arch. Michał walczący ze smokiem, późnobarokowa 1730;

(rzeźba pochodzi zapewne z kła Michała Arch. w Krakowie, włączona w pomnik rodziny Piątkowskich postawiony ok. poł. w. 19)

Kraków

Kr

Kł śś. Piotra i Pawła oraz dawne kolegium jezuitów, par. Wszystkich Świętych

Kaplica św. Michała Arch., i Aniołów – w oł. po 1719 (?)
Na kolumnach chóru
w zwieńczeniu

 

Obraz Michała Archanioła walczącego ze smokiem, barokowy z 2 poł. w. 17;

Obraz św. Michała Arch., w. 18;
Posąg Michała Archanioła;
Obraz i rzeźba z w. 18 św. Michała;

(posąg wyk. 1733 przez Antoniego Frąckiewicza)

Kraków

Kr

Kł Nawrócenia św. Pawła i klasztor misjonarzy

W oł., w kaplicy św. Michała Arch., 2 ćw. w. 18, z posągami

 

Obraz Archanioła Michała walczącego ze smokiem;

(mal. Łukasz Orłowski, zapewne 1746, odnawianym 1796, 1929 oraz 1960)

Kraków

Kr

Kł par Bożego Ciała kanoników regularnych

W oł. b. 3 ćw. w. 18, z posągami

 

Obraz Michała Archanioła 2 poł. w. 18;

(mal. wg Rafaela, z nieczytelną sygnaturą malarza)

Kraków

Kr

Kł śś. Michała Arch., i Stanisława „Na Skałce”

W oł. gł. 1758-61, z rzeźbami stiukowymi 1763

+

Obraz Apoteoza Archanioła Michała w otoczeniu Anioła Stróża i aniołków;

(mal. Tadeusz Kuntze z fund. bpa Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego 1758).

Lublin

Lb

Kł par św. Michała Arch., w. 20

W oł gł.

+

Witraż z przedstawieniem św. Michała Archanioła;

Patrz rozdział 2.

Łask

Łd

Kł par NMP i św. Michała Arch., w. 16-18,

W oł. gł. rokokowym z rzeźbami

+

Obraz św. Michała Arch., sygn.

 

Bojanowo Poznańskie

Po

Kł par Serca PJ, w. 20

W oł. b. 1 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Michała Arch., ok. poł. w. 19;

Oł. z kła w Gołaszynie.

Buk

Po

Kł par św. Stanisława bpa, w. 19-20

W oł. gł. ok. 1775

 

Obraz św. Michała Arch.;

Oł. z kła w Woźnikach, tam był oł. gł.

Jezierzyce Kościelne

Po

Kł par św. Michała Arch., w. 19

W oł. gł. 2 ćw. w. 18, z rzeźbami

+

Obraz św. Michała Arch.;

 

Kwilcz

Po

Kł par św. Michała Arch., w. 18, 20

W oł. gł. stiukowym z rzeźbami

+

Rzeźba drewniana św. Michała Arch., w. 17/18;

 

Leszno Wielkopolskie

Po

Kł par św. Mikołaja, w. 17-18, 19, 20

W oł. b. sprzed 1719, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Michała Archanioła w locie, na tle obelisku,

 

Łukowo

Po

Kł par św. Michała Arch., w. 18, 20

Oł. b. 4 ćw. w. 18, w polu środkowym

+

Obraz św. Michała Archanioła walczącego ze smokiem, z czasu ołtarza;
Rzeźba św. Michała, ludowo barokowa 4 ćw. w. 18, odnowiona 1949;

 

Poznań

Po

Bazylika archikatedralna śś. Piotra i Pawła

Zakrystia wikariuszowska (mniejsza)
Kaplica MB i śś. Aniołów (Szołderskich), oł. po 1663, po bokach rzeźby -

 

Obraz św. Michał Archanioł, na desce, zapewne pocz. w. 17;
rzeźba św. Michała Arch. - w polu środkowym obraz Niebieskie Jeruzalem z MB Orędowniczką, św. Michałem Arch. i św. Janem Chrzcicielem oraz Trójcą Św., mal. ok. 1628,

(z Muzeum ArchiDiec.lnego)

(warsztat gdański (?), fund. z legatu bpa Andrzeja Szołdrskiego, odnawiany 1745-6, 1772 oraz 1880, z czarnego i brunatnego marmuru i alabastru, architektoniczny)

Poznań Kiekrz

Po

Kł par NMP i św. Michała Arch., w. 18-19, 20

W oł. gł. ok. 1770
antepedium

+

Obraz św. Michała Arch., w. 18;
postać św. Michała Arch.;


(z czasów ołtarza, haftowane)

Środa Wielkopolska

Po

Kł kolegiacki NMP, w. 15-16, 19, 20

W oł. b. rokokowy 1784, z rzeźbami

 

Obraz św. Michała Arch., 1654;

 

Targowa Górka

Po

Kł par św. Michała Arch., w. 19

W oł. gł. ok. poł. w. 19, z obrazami

+

Obraz św. Michała Arch. 2 poł. w. 18;

 

Bogatyńskie

Wm

Kł fil. Św. Trójcy i św. Michała Arch., w. 19

W oł. gł. 1832 z, z rzeźbami

 

Obraz św. Michała, 1615, pochodzący z oł. św. Michała z kła par. w Ornecie;

(oł zestawiony z użyciem elementów wcześniejszych)

Frombork

Wm

Kł katedralny, Bazylika NMP

W oł. b. Świętego, ok. 1640
Oł. b. św. Mikołaja, jw., w zwieńczeniu

 

Obraz św. Michał Arch., sygn. 1877;

Rzeźba św. Michała Arch.;

(z marmuru i alabastrowych rzeźb, z kolumnami)

Święta Lipka

Wm

Kł Bazylika NMP

W oł. św. Michała Arch., 1700

 

Obraz św. Michała Arch., wg Guido Reniego;

 

Unikowo

Wm

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 14,

Oł. gł. 1712 z rzeźbami i obrazami

 

Obraz św. Michała Arch.;
Obraz św. Michała Arch., barokowy;
Rzeźba św. Michała Arch., barokowa;(zapewne z ołtarza z poł. w. 17)

Blizne

Pr

Kaplica św. Michała Arch., na Wzgórzu Św. Michała, w. 19

 

+

Obraz św. Michała Arch. jest w ołtarzu bocznym kł par, (nie ma sukienek na obrazie)

Patrz rozdział 2.

Haczów

Pr

Kł NMP i św. Michała Arch., (dawny par), w. 15, 17-19, 20

Polichromia z 4 ćw. w. 15, uzupełniona 1 poł. w. 19, na ścianie
W oł. b. rokokowym
Ambona

+

św. Michał Archanioł (zachowane skrzydło i szala wagi z klęczącą postacią zmarłego),
Obraz św. Michał Arch., 2 poł. w. 18;
Rzeźba św. Michała Arch.;

Obecnie kościół filią Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.


(w zwieńczeniu baldachimu)

Kulno

Pr

Kł fil. św. Maksymiliana Kolbe, w. 19

Oł. b. w. 18, w polu środkowym

 

Ikona św. Michała Arch., współczesna z ołtarzem;

 

Leżajsk

Pr

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w. 17-18, 19, 20

W kopule kaplicy MB polichromia koniec w. 17
W oł. b., w. 18, z rzeźbami
Oł. b. po 1767, z rzeźbami
Chór w nawie pd., 1690, w przyłuczach

 

Św. Michał Arch.;
Michała Archanioła i Maryi ze Zwiastowania;
Obraz św. Michała Archanioła;

Rzeźba św. Michała Arch.;

Rzeźba św. Michała Arch.;

Obraz Św. Michał Archanioł, poł. w. 17;

(w owalnym medalionie w girlandach podtrzymywanym przez anioły; w polach,  w kartuszach)
(wg Guido Reniego, mal. zapewne przez Franciszka Lekszyckiego)

W muzeum prowincji bernardynów (przy klasztorze):  obrazy św. Michała Archanioła: Z 1 poł. w. 19, (z Sokala); Z
w. 18 (ze Zbaraża);

Miejsce Piastowe

Pr

Kł NMP i św. Michała Arch., michalici, w. 20

 

+

 

Kult św. Michała Archanioła.

Wrocanka

Pr

Kł par Wszystkich Świętych, w. 18, 19, 1963-70 całkowicie zrekonstruow.

W oł. b. 1770-5, z filarami i ażurowymi uchami

 

Obraz św. Michał Archanioł, mal. 1794, sygn.;

(wg obrazu Guido Reniego w kle Santa Maria della Concezione w Rzymie)

Warka

Wa

Kł par NMP i d. klasztor franciszkanów, w. 17-18, 19, 20

 

 

Obraz św. Michał Archanioł z aniołem stróżem i św. Wawrzyńcem, w. 17;

Monstrancja o motywach regencyjnych 1726, z rzeźbą św. Michała Arch., przy glorii;
Akt na pergaminie 1672 ustanawiający bractwo śś. Michała Arch.; zapewne wówczas była kaplica lub ołtarz.

Henryków

Wr

Kł par NMP, w. 13-14, 17, 18, 20

Oł. gł. ok. 1684
W oł. Świętego, ok. 1700

 

Rzeźba św. Michała Arch.;
Obraz św. Michała Arch., sygn.;
Obraz św. Michała Arch.;

na szczycie

(mal. Michał Willmann, ok. 1676-78)

Tyniec n/ Ślężą

Wr

Kł par św. Michała Arch., w. 13-15, 17-18, 20

Oł. gł. 1699, na szczycie

+

Rzeźba św. Michał Archanioł zwyciężający szatana;
Obraz Św. Michał Arch., 1 poł. w. 18;

 

Wszemirów

Wr

Kł par św. Michała Arch., w. 18, 20

 

+

Obraz Św. Michał Arch., koniec w. 17, owalny;
Obraz Św. Michał Arch., 1864;

 

Międzyrzecze

Kł par św. Marcina, w. 16, 17-20

W oł. gł. 1765, z rzeźbami

 

Obraz Santa Conversazione z MB w otoczeniu Michała Arch. i św. Marcina, późnogotycki koniec w. 15;

(stanowiący pierwotnie środek tryptyku)

Siemiatycze

Dr

Kł par NMP (pierwotny w. 15 pw św. Michała Arch.), w. 17-18, 20

W oł. b. św. Michała Arch., z rzeźbami
w polu środkowym

 

Rzeźba św. Michała Arch.;

współczesny ołtarzowi obraz św. Michała Archanioła wg Guido Reniego;

W ogrodzeniu kaplice; brama (z 1860), zwieńczona figurą św. Michała Arch., z 1 poł. w. 19, przeniesiona 1863 z ratusza.

Stara Wieś

Dr

Kł [ar św. Michała Arch., w. 19, 20

W oł. gł. nowym

+

Obraz św. Michała Archanioła w. 18,;

(oparty na kompozycji Guido Reniego, wg tradycji mal. przez S. Czechowicza)

Stredyń

Dr

Kł par św. Anny, w. 18/19, 20

W oł., w kaplicy 4 ćw. w. 18

 

Obraz św. Michała Archanioła, kopia wg Guido Reniego w. 19;

 

Gliwice

Gl

Kł par Wszystkich Świętych, w. 15-16, 18-19, 20

Oł. gł. 2 tercja w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Michała Arch.;

Chorągiew z obrazem św. Michała Archanioła i widokiem Gliwic z postacią Matki Boskiej, l poł. w. 19.

Żernica

Gl

Kł par św. Michała Arch., w. 15-17, 18, 20

Na szczycie dachu prezbiterium
W oł. gł. 1648, z rzeźbami

+

postać św. Michała Archanioła walczącego ze smokiem, w. 18;
Obraz św. Michała Arch., zapewne współczesny ołtarzowi;
Obraz Św. Michał Archanioł, w. 18/19;

(wycięta z blachy)


(obraz o charakterze późnobarokowym na plebanii)

Rajsko

Kl

Kł par św. Michała Arch., w. 17, 18-19, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 18, z rzeźbami

+

Rzeźba św. Michała Arch.;

 

Rożniów

Kl

Kł fil. Św. Trójcy, w. 18, 20

W oł. gł. tryptyk, w części środkowej

 

MBzD w otoczeniu św. bpa (Mikołaj?) i św. Michała Archanioła;

(tryptyk gotycki z końca w. 15, rzeźbiony z mal. skrzydłami)

Syców

Kl

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 15, 19, 20

Oł. gł., pentaptyk, neogotyk 1914-15

 

Płaskorzeźba św. Michała Archanioła;

 

Ślizów

Kl

Kł fil. św. Michała Arch., w. 19, 20

W oł. gł. 2 poł. w. 19, z rzeźbami
Oł. b., jw.

+

Obraz św. Michała Archanioła, olejny na płótnie;
rzeźba św. Michała Arch.;(drewno polichromowane)

Tursko

Kl

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 18, 19

W oł. gł. w. 18, kolumnowym z rzeźbami
Feretron koniec w. 18, w nim

 

Obraz MB Turskiej; drzeworyt ludowy kolorowany ze śś. Michałem, Katarzyną i Barbarą, na nim sukienka srebrna w ramie z datą 1767;
Obraz św. Michała Arch.;

Przed fasadą kła tzw. Ogrójec koniec w. 18: w otoczeniu muru z wnękami i prześwitami, słup kamienny z rzeźbą MB Turskiej na szczycie i śś. Barbary, Michała i Katarzyny we wnękach.

Wielowieś

Kl

Kł par Wszystkich Świętych, w. 17, 20

W oł. b., 2 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Michała Arch.;

 

Biała

KK

Kł par Wszystkich Świętych, w. 17-18, 19

Oł. gł. 2 ćw. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Michała Arch.;

 

Stare Bogaczowice

Sd

Kł par św. Józefa, w. 17, 19, 20

W oł. b. barokowym, z rzeźbami

 

Obraz św. Michała Arch., w. 17/18;

 

Sokolina

Ki

Kł par Św. Krzyża i św. Michała Arch., w. 17, 20

Oł. gł. po poł. w. 17, w zwieńczeniu
W oł. b. ok. 1720

+

Rzeźba św. Michała Arch.;

Obraz św. Michała Archanioła z herbem fund., sukienka srebrna 1 poł. w. 18, wotum metalowe z przedstawieniem klęczących postaci wotantów;

Monstrancja wczesnorokokowa 1752, z dużą trybowaną postacią św. Michała Archanioła na tle glorii.
Na cmentarzu kościelnym, na kolumnie z postumentem rzeźba kamienna św. Michała Archanioła, 1789.

Rudziniec

Op

Kł par św. Michała Arch., w. 17

Oł. gł. w. 17
Oł. b. ok. 1730, z rzeźbami

+

Obraz św. Michała Arch., w. 18;
Rzeźba św. Michała Arch.;

(w zwieńczeniu)

Strzelce Opolskie

Op

Kł par św. Wawrzyńca, w. 20

Oł. gł. 1712, w górnej kondygnacji
W oł. b. poł. w. 17

 

Rzeźba św. Michała Arch.;

Obraz św. Michała Arch., w. 18;

(z bramkami, kolumnami i rzeźbami)

Czersk

Pe

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 20

W oł. b. 1766, bogato rzeźbionym

 

Rzeźba św. Michał Archanioł zabijający smoka;

(w polu środkowym)

Konarzyny k/ Chojnic

Pe

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 18, 20

Oł. gł. po 1740, w zwieńczeniu
Oł. b. ok. poł. w. 18, z rzeźbami

 

obraz św. Michała Archanioła, owalny, współczesny ołtarzowi;
Rzeźba św. Michała Arch.;

 

Skarszewy

Pe

Kł par św. Michała Arch., w. 14-16, 18, 20

Oł. gł. 1733-4,
w polu środkowym

W oł. b. 1 ćw. w. 18 z bogatą dekoracją

Ambona ok. 1720-30

+

Rzeźba Świętego w zwieńczeniu;
obraz św. Michał Archanioł w sukience z masy papierowej, koniec w. 18;
Obraz MB Turskiej ze śś. Dorotą, Katarzyną i Michałem Arch., ok. 1770-80;
Rzeźba św. Michała Arch.;

(z kolumnami i rzeźbami)

(zdjęta z obrazu w czasie konserwacji (1974) sukienka srebrna z cechami m. Gdańska i imienną z ok. 1763-89, przechowywana na plebanii)
(na baldachimie)

Czerwińsk n/ Wisłą

Kł par Bazylika NMP, 13-14/15, 17-18, 20

Oł. gł. ok. 1630, na odcinkach gzymsów
Ambona neobarokowa, pocz. w. 20

 

Rzeźba św. Michała Arch.;

Rzeźba św. Michała Arch., w. 17, (z rozebranych oł., w płycinie korpusu);
Obraz św. Michał Archanioł w. 17/18;

W muzeum przy kle znajduje się sukienka z obrazu św. Michała Arch., w stylu regencji 2 ćw. w. 18, z blachy srebrnej, trybowanej i rytej. Jest ona świadectwem ówczesnego kultu św. Michała.

Krasne

Kł par Św. Krzyża, w. 16, 17, 18, 19, 20

Feretron w. 18, w nim

 

Obraz św. Michała Arch., 2 poł. w. 19;

Wotum w kształcie serca, z rytym przedstawieniem św. Michała Arch., (fund. M J Radzikowskiego 1694).

Czarna Sędziszowska

Rz

Kł par św. Stanisława bpa, w. 19

W oł. b. ok. poł. w. 19

 

Obraz św. Michała Arch.;

(z uchami, kolumnami i rzeźbami)

Kurozwęki

Sa

Kł NMP, ss. Miłosierdzia w. 15, 17, 20

W oł. b. rokokowym

 

Obraz św. Michała Arch., późnobarokowy w sukience w. 18;

 

Lasocin

Sa

Kł par św. Michała Arch., w. 20

W oł. gł. ok. 1700, z rzeźbami

+

Obraz św. Michała Archanioła ok. 1708-10, w metalowej sukience;

 

Łagów Opatowski

Sa

Kł par św. Michała Arch., w. 15-16/17

W oł. gł. ok. 1600, z rzeźbami

+

Obraz św. Michała Archanioła w. 18;

 

Sandomierz

Sa

Kł św. Michała Arch., i seminarium duchowne, w. 17, 18, 20

W szczycie posąg
W oł. gł. ok. 1693-5, z nowymi rzeźbami

+

Michała Arch., wyk. 1765-6;
Obraz św. Michała Arch., mal. ok. 1900;

(szczyt prezbiterium zwieńczony kamiennymi posągami śś.)

Orchówek

Si

Kł św. Jana Jałmużnika, w. 16, 18-19, 20

Feretron ludowy, w nim

 

Obraz św. Michała Arch., barokowy, prowincjonalny w typie w. 17;

(mal. na desce, silnie przemalowany)
Ołtarz i bractwo św. Michała Arch. istniały w 17 wieku.

Sławatycze

Si

Kł par NMP, w. 20

Oł. gł., w nim na zasuwie

 

Obraz św. Michał Archanioł, w. 17;
Obraz Św. Michał Arch., późnobarokowy, zapewne 3 ćw. w. 18 (po 1761);

(obraz powiększany)

(zniszczony, na loży)

Będzin

So

Kł św. Tomasza z Canterbury, w. 18, 19

Oł. b. ok. 1700, w polu środkowym

 

Obraz św. Michała Arch., 1 poł. w. 19;

 

Ujanowice

Ta

Kł par św. Michała Arch., w. 16, 18, 19

Oł. gł. rokokowy, w nim

 

Figura św. Michała Archanioła;

 

Żeleźnikowa

Ta

Kł par św. Michała Arch., w. 20

Oł. b. klasycystyczny, w nim

 

Obraz MBzD oraz śś. Michałem Arch. i Janem Ew., na desce ze złotym tłem, ok. 1460;

 

Grudziądz

To

Kł św. Mikołaja kolegiacki, w. 13-14/15, 17, 18, 20

Oł. b. 1715-40, w kształcie obelisku, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Michała Arch., w zwieńczeniu;

Do 1796 istniała kaplica św. Michała Arch. W 17 w. działało tu bractwo św. Michała Arch.

Grzybno

To

Kł par św. Michała Arch., w. 13-14, 17-19, 20

Oł. gł. w. 17-18, z rzeźbami

+

Rzeźba św. Michała Arch. 1 pol. w. 17, w zwieńczeniu;

W 19 w. było tutaj bractwo św. Michała Arch.

Dąbrowa Wielka

Kł par św. Michała Arch., w. 18

W oł. gł.  w. 17, z bramkami, rzeźbami

+

Obraz św. Michała Archanioła w. 18, w drewnianej sukience;
Obraz św. Michała Archanioła w. 18;

Patrz rozdział 2.

Nowy Dwór

WP

Kł par NMP i śś. Michała Arch., Stanisława i Apolonii, w. 18, 19, 20

Oł. b., w polu głównym

+

Obraz św. Michała Archanioła, kopia wg Rafaela 2 poł. w. 19;

 

Hulcze

ZL

Kł par Serca PJ, pocerkiewny, w. 19, 20

Oł. b. o charakterze barokowym, w nim

 

Obraz św. Michała Archanioła w metalowych sukienkach, w. 18 (?)

 

Perespa

ZL

Kł par św. Michała Arch., w. 19, 20

Oł. gł. nowszy w nim obrazy z w. 18
W nowej ambonie 6 ikon

+

Obraz św. Michał Arch. ok. poł. w. 18, z 11 scenami z dziejów jego legendy;
Ikona św. Michała Arch., zapewne w. 17/18, mal. na desce;

 

Tomaszów Lubelski

ZL

Kł NMP, Św. Trójcy i śś. Jana Chrzciciela i Tomasza Kantuaryjskiego, w. 17, 18, 19, 20

Oł. b. 2 ćw. w. 18, w polu środkowym
w antepedium

Ambona 2 ćw. w. 17

 

Obraz św. Michała Arch., współczesny ołtarzowi;
Michał Arch. wzywający na Sąd Ostateczny 1 poł. w. 19;
Rzeźba św. Michała Arch.;

(dawny kł par),(na baldachimie)

Kwielice

ZG

Kł par św. Michała Arch., w. 15/16, 18, 20

W prezbiterium

+

Rzeźba św. Michała Arch., w. 18;

Oł. gł. ustawiony na tle tej rzeźby.

Nowa Sól

ZG

Kł par św. Michała Arch., w. 16-17, 19, 20

Oł. gł. 1728, w drewnianej nastawie

 

Obraz św. Michała Archanioła, barokowy;

 

powrót do strony głównej

MIKOŁAJ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Szaradowo

Bd

Kł par św. Mikołaja, w. 19, 20 (Poprzednie dwa kły z w. 17 i 19 spalone)

W oł. gł., rzeźbami (oł. złożony 1886, z uszakami)

+

Obraz św. Mikołaja ok. 1886;

Odpust jest uroczysty. Śpiewana jest pieśń ku czci św. Mikołaja.

Ślesin

Bd

Kł par św. Mikołaja, w. 18, 19, 20

Oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami
w polu środkowym

+

Rzeźba św. Mikołaja;

obraz św. Mikołaja, koniec w. 19;

 

Bielsko Biała

Kł katedralny św. Mikołaja, w. 15, 17-19, 20

W oł. gł.

+

Obraz św. Mikołaja, w. 18;

Dawny kult św. Mikołaja.

Pierściec

Kł par św. Mikołaja, w. 19

 

+

Rzeźba Św. Mikołaj w. 15;
Cztery płaskorzeźby ze scenami z życia św. Mikołaja;

Patrz rozdział 2.

Komorniki

Cz

Kł par NMP, w. 17, 19

Oł. b. w. 18, w nim

 

Obraz św. Mikołaja, w. 18;

 

Maluszyn

Cz

Kł par św. Mikołaja, w. 18, 20

Oł. gł. rokokowy z rzeźbami z w. 16

+

Rzeźba św. Mikołaja, późnogotycka w. 16;

 

Mstów

Cz

Kł NMP i św. Augustyna oraz d klasztor kanoników regularnych, w. 13/14, 17, 19, 20

Oł. b. po poł. w. 18, z rzeźbami
Oł jw., w polu środkowym

 

Rzeźba św. Mikołaja;

Obraz św. Mikołaja 2 poł. w. 18;

 

Przyrów

Cz

Kł św. Mikołaja, w. 17, 20

W prezbiterium fragmenty polichromii w. 17
W oł. gł. poł. w. 17, w polu środkowym

+

Ukrzyżowanie i postać bpa leżącego na łożu, w kopule sceny z życia św. Mikołaja;
Posąg św. Mikołaja, gotycki , koniec w. 14, z dorobionymi rękami;

(oł. kolumnowy z bramkami, rzeźbami - na belkowaniu 2 rzeźbione relikwiarze w formie herm biskupów 2 poł. w. 17)

Wieluń

Cz

Kł św. Mikołaja, bernardynek, w. 14, 17, 19

W oł. gł. barokowym, z rzeźbami

+

Obraz św. Mikołaja, w. 18;

 

Ostrożany

Dr

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

W oł. b. 3 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

obraz św. Mikołaja bpa sprawiony 1875, sygn., konserwowany 1964;

Istnieje tutaj specjalna pieśń do św. Mikołaja.

Rozbity Kamień

Dr

Kł par Św. Trójcy, w. 20

Oł. 4 ćw. w. 18, z rzeźbami
W oł. b. 1 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Mikołaja;

Obraz św. Mikołaja pocz. w. 20, sygn.;

Wyposażenie przeniesione ze starego kła w. 18.
Jest obchodzony dodatkowy odpust w dniu św. Mikołaja.

Czapelsko (Czapielsk)

Gd

Kł fil. św. Mikołaja, w. 18, 20

W oł. gł. 1 ćw. w. 18, z rzeźbami

+

Obraz św. Mikołaja, 1 poł. w. 19;

Obraz św. Mikołaj późnobarokowy ok. poł. w. 18;

(oł. przerabiany kolumnowy z przejściami po bokach)
W 19 w. notowano tu cudowny obraz św. Mikołaja.

Gdynia Chylonia

Gd

Kł św. Mikołaja,

 

+

 

Patrz rozdział 2.

Łęgowo

Gd

Kł par św. Mikołaja, w. 18, 20

Oł. gł., na zasuwie

Feretron rokokowy ok. poł. w. 18 (w ołtarzu szafkowym)

+

Obraz MBzD i św. Mikołajem 2 poł. w. 17, konserwowany 1967;
z metalową repusowaną ramą zwieńczoną kartuszem z postacią św. Mikołaja, 2 ćw. w. 18;

Ołtarz zestawiony z elementów z różnego czasu, zapewne z katedry oliwskiej i złożony ok. poł. w. 18, o 2 kondygn., kolumnowy z uchami, rzeźbami i obrazami.
Antepedium kurdybanowe z końca w 18, z haftem i aplikacją, z NMP, św. Mikołaja i Baranka, (nieużywane).

Kozłów

Gl

Kł par św. Mikołaja, w. 16, 17, 20

 

+

Obraz Św. Mikołaj, zapewne 1 poł. w. 19;

Znaczny kult św. Mikołaja, odpust obchodzony uroczyście.

Tarnowskie Góry, Repty Stare

Gl

Kł par św. Mikołaja, w. 19

 

+

Obraz św. Mikołaj z dziewicami i trzema młodzieńcami;

(sygn. W. Eliasz w Krakowie, 1849) Relikwiarz św. Mikołaja rokokowy.

Dźwierszno Wielkie

Gn

Kł par św. Mikołaja, w. 19

W oł. gł. ok. 1741, z rzeźbami

+

Obraz św. Mikołaj, , ze srebrną, trybowaną infułą i pastorałem oraz drewnianą, pozłacaną sukienką;

(obraz współczesny ołtarzowi)

Gniewkowo

Gn

Kł par śś. Mikołaja i Konstancji, w. 14/15, 18, 20

Przy ołtarzu gł. z 2 ćw. w. 18, rzeźby
W oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

+

Rzeźba św. Mikołaja barokowa 2 ćw. w. 18;
Obraz św. Mikołaja 2 poł. w. 19;

(na konsolach przyściennych)

Gniezno

Gn

Kł katedralny NMP, w. 10-11, 14-16, 17/18, 20

Kaplica św. Mikołaja, 2 poł. w. 14, w oł. stiukowym w. 18

 

Obraz św. Mikołaja w. 19;

 

Łubowo

Gn

Kł par św. Mikołaja, w. 17, 20

Oł. gł. po poł. w. 17, z rzeźbami

+

Rzeźba św. Mikołaja;

Monstrancja z pocz. w. 18, z figurkami MB, śś. Wojciecha i Mikołaja.

Pieranie

Gn

Kł par św. Mikołaja, w. 18, 20

Oł. gł. ok. 1735-6, z rzeźbami
Feretron rokokowy 2 poł. w. 18, w nim

+

Rzeźba św. Mikołaja;

płaskorzeźba św. Mikołaja;

Obraz Św. Mikołaj, mal. na desce, barokowy;

(pierwotnie zasłona obrazu MB Pierańskiej w oł. gł., uszkodzony)

Powidz

Gn

Kł par św. Mikołaja, w. 19

W ołtarzu bocznym

+

Obraz św. Mikołaja, w. 19/20, wokół liczne wota;

Monstrancja w stylu regencji i figurkami śś. Jana Chrz. i Mikołaja 1 poł. w. 18.

Siedlimowo

Gn

Kł par św. Michała Arch. w. 18

W oł. b. ok. 1796, z rzeźbami

 

Obraz św. Mikołaja z datą 1796;

 

Szczepanowo

Gn

Kł par św. Bartłomieja, w. 19

W oł. b. 4 ćw. w. 17

 

Obraz św. Mikołaj, znacznie przemalowany współczesny ołtarzowi;

 

Tarnowo Pałuckie

Gn

Kł par św. Mikołaja, w. 17, 20

Polichromia ok. 1639, konserwowana 1951, na ścianie malowidła w układzie 3 strefowymOł. gł. 1 ćw. w. 17, w polu bocznym
W oł. b. 3 ćw. w. 17, z rzeźbami

+

Sceny z życia św. Mikołaja: Narodziny i Dzieciństwo; Mikołaj obdarowuje trzy siostry; Mikołaj wchodzi do świątyni w Mirze; Wyświęcenie na bpa; Ocalenie okrętu w czasie burzy; Legenda o skradzionym skarbie; Legenda o uratowaniu skazańca; Legenda o wskrzeszeniu zamordowanych dzieci;
Obraz św. Mikołaja mal. na desce 1 ćw. w. 17;
Obraz św. Mikołaja, - w polu gł.; obraz cudu Świętego – w zwieńczeniu; Święty na katafalku - w predelli;

(z rzeźbami i obrazami)

Zieleniec

Gn

Kł par św. Mikołaja, w. 17, 20

W oł. gł. ok. poł. w. 17, z rzeźbami
Feretron ludowy, w nim

+

Obraz św. Mikołaja;

obraz św. Mikołaja;

 

Bejsce

Ki

Kł par św. Mikołaja, w. 14-15, 19

Portal z kruchty do nawy 1600, w nim
W oł. b. neogotyckim

+

Popiersie św. Mikołaja, kamienne;

obraz św. Mikołaja, barokowy (sprzed 1743);

Monstrancja rokokowa sprzed 1740, z postacią św. Mikołaja bpa podtrzymującego glorię i figurkami aniołów.

Kozłów

Ki

Kł par NMP, w. 16-17, 19, 20

Oł. b. - poliptyk z pocz. w. 17, w polu środkowym

 

Obraz św. Mikołaj z Bari;

(zapewne przeniesiony z klasztoru franciszkanów w Chęcinach; złożony z pola środkowego z predellą i zwieńczeniem, 2 stałych skrzydeł oraz 2 ruchomych)

Książnice Wielkie

Ki

Kł NMP, w. 17-19, 20

W oł. b. z końca w. 17

 

Rzeźba św. Mikołaja, ok. 1500, fund. ks. Mikołaja z Koprzywnicy;

 

Małoszów

Ki

Kł par św. Mikołaja, w. 17, 19, 20

W oł. gł. rokokowym z rzeźbami

+

Obraz św. Mikołaja, 2 poł. w. 18;

 

Słaboszów

Ki

Kł par św. Mikołaja, w. 19

W oł. b. z ok. 1876

+

Obraz św. Mikołaja, w sukience późnobarokowej sprzed 1791;
Rzeźba św. Mikołaja z w. 16;

Przystrojenie obrazu św. Mikołaja jest świadectwem ówczesnego kultu.

Tarczek

Ki

Kł par św. Idziego, w. 13, 17, 20

Tryptyk ok. 1540-50 mal. w ramach złoconych, na awersach mal. sceny z życia

 

Św. Mikołaja: - jako młodzieniec, gdy rozcina płaszcz, aby okryć biednego; - jako biskup z pastorałem i księgą na której leża 3 chlebki;

(w polu środkowym postać Chrystusa Zmartwychwstałego, po bokach Zwiastowanie i Trzy Marie, na rewersach skrzydeł sceny z Męki Pańskiej, na awersach sceny z życia świętych)

Witów

Ki

Kł par Św. Trójcy, w. 15-16, 20

W oł. gł. 2 ćw. w. 18

 

Obraz św. Mikołaja w. 18;

(z nowszymi rzeźbami)

Zborówek

Ki

Kł par śś. Idziego i Mikołaja, w. 15, 20

W nasadzie oł. gł.

W oł. b. tryptyk w. 16, w starych ramach

+

Rzeźba św. Mikołaja, późnogotycka ok. 1500;
Obraz św. Mikołaja z portretem fund. w stroju duchownego z herbem Kościesza;(w polu środkowym)

Goła

Kl

Kł fil. św. Mikołaja, w. 17/18

W oł. gł. 1 ćw. w. 18, z rzeźbami
Oł. b. ok. poł. w. 17, z rzeźbami

+

Obraz św. Mikołaja, z czasu ołtarza;

Rzeźba św. Mikołaja;

 

Koryta

Kl

Kł par NMP i św. Mikołaja, w. 19

W oł. gł. 2 ćw. w. 18, z rzeźbami
Feretron z 1810 roku

+

Obraz św. Mikołaja, barokowy przemalowany;
Obraz św. Mikołaja;

Od 1810 roku istnieje Bractwo św. Mikołaja (obecnie liczy 80 członków).

Koźmin

Kl

Kł par św. Wawrzyńca i dawny klasztor oraz kolegium mansjonarzy, w. 15, 17, 19, 20

Oł. gł. przed 1635, w partii cokołowej małe figurki
W oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Figurka św. Mikołaja;


Obraz św. Mikołaja w. 17;

(z kolumnami i rzeźbami)


Na zasuwie obraz Wniebowzięcia NMP z 3 ćw. w. 16;

Miskat

Kl

Kł św. Rocha, cmentarny w. 18, 20

 

 

Obraz św. Mikołaja barokowy, w sukience metalowej;

 

Ostrzeszów

Kl

Kł fil. św. Mikołaja, w. 18, 19

Oł. gł. 1771, z rzeźbami

+

Rzeźba św. Mikołaja późnogotycka, pocz. w. 16;

 

Staw

Kl

Kł par św. Mikołaja, w. 16, 19

Szczyt fasady z blendami, w których
W oł. gł.

+

Płaskorzeźba św. Mikołaja, pocz. w. 16;

Obraz św. Mikołaja;

(zachowana część z pocz. w. 16)

Chrzanów

Kr

Kł par śś. Mikołaja i Wawrzyńca, w. 14/15, 17, 20

W oł. gł. 1882, z rzeźbami

+

Obraz św. Mikołaja;

Wizerunek św. Mikołaja jest na dawnej pieczęci parafii, również na pieczęci miejskiej z 16 wieku.

Dziekanowice

Kr

Kł śś. Marii Magdaleny i Mikołaja, w. 13, 17, 18

W oł. b. rokokowym

+

Obraz św. Mikołaja w. 18;
Obraz Świętego, późnobarokowy w. 18;
Herma św. Mikołaja w. 17;

 

Kraków

Kr

Kł par śś. Katarzyny i Małgorzaty oraz klasztor augustianów,

Oł. gł. 1634, w 2 kondyg. we wnęce
z boku, w owalu

W oł. b. neogotyckim 1864
W kaplicy MB polichromia pocz. w. 16

 

Posąg św. Mikołaja z Tolentynu;

Obraz Śmierć św. Mikołaja z Tolentynu (?) z 1 ćw. w. 17;
Obraz św. Mikołaja z Tolentynu, przywiezionym z Budy 1868 (?);
W polu środkowym MBzD oraz śś. Augustynem i Mikołajem z Tolentynu (trzymającym okręt, atrybut św. Mikołaja z Bari), w typie Sacra Conversazione, dookoła małe sceny wydzielone mal. ramami.
Obraz Wizja św. Mikołaja z Tolentynu, ok. 1700;

(oł. dwukondygnacjowy kolumnowy z rzeźbami)

Monstrancja z 1861-62, z napisem dot. fund. , z figurkami MB oraz śś. Mikołaja z Tolentynu i Augustyna, tarczami z h. Polski i Litwy oraz 25 medalami z w. 17-19, wprawionymi w stopę.

Relikwiarz w kształcie monstrancji św. Mikołaja z Tolentynu, z 2 poł. w. 18, przerobiony w poł. w. 19;

Kraków

Kr

Kł par św. Mikołaja, w. 12, 17

W oł. gł., w. 17

 

Obraz św. Mikołaja;

Patrz rozdział 2.

Liszki

Kr

Kł par św. Mikołaja, w. 19

W oł. b.

+

Obraz św. Mikołaja, w. 18 w srebrnej sukience;

 

Pszczyna Łąka

Kt

Kł par św. Mikołaja, w. 17, 18

 

+

Obraz św. Mikołaja w. 17-18; (pochodzi z gł. oł. w kościele – na  plebanii)

Patrz rozdział 2.

Wilcza Górna

Kt

Kł par św. Mikołaja, w. 18

W oł. gł. 3 ćw. w. 17

+

Obraz św. Mikołaja z końca w 17;

Obraz przeniesiony z Gorzyc.
Monstrancja rokokowa 1776, z figurkami śś., m. in. św. Mikołaja (fund. przez ks. Franciszka Ogórka, proboszcza w Pilchowicach).

Czernięcin

Lb

Kł par św. Katarzyny, w. 19, 20

W oł. b. 1 poł. w. 17

 

Obraz św. Mikołaja 1875;

 

Częstoborowice

Lb

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 17-18, 19

W oł. b. w. 19, z rzeźbami

 

Obraz św. Mikołaja;

(o charakterze barokowym)

Lublin

Lb

Kł par św. Mikołaja, w. 16/17

W oł. gł.

 

Rzeźba św. Mikołaja;

Patrz rozdział 2.

Puchaczów

Lb

Kł par NMP, w. 18/19, 20

W oł. b. sprzed 1866

 

Obraz św. Mikołaja zapewne 3 ćw. w. 18;

 

Targowisko

Lb

Kł par św. Tomasza Becketa, w. 18, 19, 20

W oł. b., z rzeźbami

 

Obraz św. Mikołaja 2 poł. w. 18;

 

Kotliska

Le

Kł par NMP i św. Mikołaja, w. 20

 

+

Rzeźba Św. Mikołaj, drewniana, barok, w. 18;
Obraz św. Mikołaja (ze starego kła par)

Obraz św. Mikołaja na czas odpustu jest umieszczany w oł. gł.. Dawny kult św. Mikołaja obecnie wzrasta.

Borszewice

Łd

Kł par śś. Stanisława i Mikołaja, w. 19

Oł. b. koniec w. 17

+

Obraz św. Mikołaja, barokowy;

Kult św. Mikołaja, do dzisiaj istnieje bractwo Jego imienia.

Kałów

Łd

Kł par Wszystkich Świętych, w. 18, 20

Szczyt fasady barokowy
W oł. gł. z w. 18

 

Obraz św. Mikołaja, zniszczony;

Obraz św. Mikołaja, przemalowany;
Rzeźbiona herma św. bpa (Mikołaja ?) zapewne w. 15;

(między wolutami i pilastrami)

Srock

Łd

Kaplica św. Mikołaja, w. 17, 19

 

+

Obraz św. Mikołaja pocz. w. 17;

Odpust jest połączony z 40 godzinnym nabożeństwem.

Bąków

Ło

Kł par św. Mikołaja, w. 19/20

W oł. b.

+

Obraz św. Mikołaja w. 17 (?), w sukienkach rokokowych ok. 1750
Obraz św. Mikołaja, pocz. w. 19;

 

Tum pod Łęczycą

Ło

Kł św. Mikołaja, w. 18

Oł. gł. w. 18 z obrazami

+

Obraz św. Mikołaja w typie ikony pocz. w. 17;

 

Dzielów

Op

Kł par św. Mikołaja, w. 18-19

W oł. gł. 1 poł. w. 19, z rzeźbami

+

Obraz św. Mikołaja, 4 ćw. w. 15;

Patrz rozdział 2.

Głogówek

Op

Kł św. Mikołaja, poszpitalny w. 18

 

+

Obraz św. Mikołaja, w. 18;

Patrz rozdział 2.

Gościce

Op

Kł par św. Mikołaja, w. 17, 19

W oł. gł. 1 poł. w. 19

+

Rzeźba św. Mikołaja;

Monstrancja fund. 1719 z postacią św. Mikołaja podtrzymującego glorię, w której MB, śś. Jakub St. i Jan Chrzciciel.

Jasienica Górna

Op

Kł par św. Mikołaja, w. 19

W oł. gł. 2 ćw. w. 19

+

Obraz św. Mikołaja;

W dniu odpustu zachowany zwyczaj całowania relikwii Św.

Krzanowice

Op

Kł fil. św. Mikołaja, w. 18, 20

W neogotyckim oł. gł. rzeźby dwóch bpów, w. 18

+

Obraz św. Mikołaja (święty trzyma 3 złote kule nad otwartą księgą);

W dniu odpustu odbywa się procesja jeźdźców, którzy 3 razy okrążają kł., udzielane jest błogosławieństwo.

Ligota Prószkowska

Op

Kł par św. Mikołaja, w. 18

Oł. gł. 2 ćw. w. 18,

mensa z kartuszem, w którym

+

Obraz św. Mikołaja, współczesny ołtarzowi;
przedstawienie św. Mikołaja ratującego żeglarzy;
Rzeźba św. Mikołaja. gotycka ok. poł. w. 14;

(w retabulum w kształcie ramy z bogatą dekoracją)

Otmuchów

Op

Kł par śś. Mikołaja i Franciszka Ksawerego, w. 17/18, 19

Polichromia 1693-4,
 
W oł. gł. z końca w. 17

+

6 scen z życia Św. Mikołaja;
mal. grób św. Mikołaja;
obraz św. Mikołaja błogosławiącego rozbitków sygn. 1696 (M. Willman);
Rzeźba Św. Mikołaja, późnogotycka ok. 1500;

(-w lunetach
- w emporze nad transeptem, polichromia odnowiona pocz. w. 18)
(oł. kolumnowy z bogatą dekoracją przekształcony 1800 – 2)

Żelazna

Op

Kł par św. Mikołaja, w. 15-17, 20

W oł. gł. pocz. w. 18, z rzeźbami

+

Obraz św. Mikołaja, współczesny z oł.;

 

Dąbrówka

Pe

Kł fil. św. Jana Nepomucena, w. 18, 20

Oł. b. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz św. Mikołaj, w sukience drewnianej z w. 19;

 

Smłodzino

Pe

Kaplica św. Mikołaja,

 

+

 

Patrz rozdział 2.

Wiele

Pe

Kł par św. Mikołaja, w. 20 (po kł z w. 14, 16 i 18)

Oł. b. neobarokowy, w górnej kondygnacji

+

Rzeźba św. Mikołaja, późnogotycka koniec w. 15 lub pocz. w. 16;

Patrz rozdział 2.

Gąsiorowo

Kł fil. NMP, Jana Chrzciciela i Jedenastu Tys. Męczenników, w. 18, 20

W oł. gł. w. 18

 

Obraz św. Mikołaja bpa, koniec w. 19;
Obraz św. Mikołaj, 2 poł. w. 18;
Obraz śś. Mikołaja i Marcina 2 poł. w. 18;

(w ramie barokowej ok. 1700)

Kuczbork

Kł par św. Bartłomieja, w. 17, 18, 20

W oł. b. 1 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Mikołaja mal. 1853 w Żurominie, sygn.;

 

Rębowo

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 16, 17-18, 20

W oł. b. 2 poł. w. 17
Feretron ludowy w. 19, w nim

 

Obraz św. Mikołaja bpa ok. poł. w 19;
obraz św. Mikołaja;

(z rzeźbami z w. 17)

Sadłowo

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 18, 19, 20

W oł. b. po 1756, z rzeźbami

 

Obraz św. Mikołaja;

 

Bonikowo

Po

Kł par św. Mikołaja, w. 18, 20

W oł. b.,
Feretron, w nim

+

Rzeźba św. Mikołaja 2 poł. w. 18;
Obraz św. Mikołaja, na desce 2 poł. w. 17;

(z elementami w. 17 i 18, z płaskorzeźbionymi medalionami)

Krzywiń

Po

Kł par św. Mikołaja, w. 15-18, 19, 20

Oł. gł. sprzed 1628, 3 kondygnacjowy z rzeźbami
Oł. b. 1634, w zwieńczeniu
Oł. b. 1 poł. w. 17, na gzymsie

+

w dolnej kondygnacji rzeźby ołtarzowe z ok. 1500: MBzD w otoczeniu śś. Mikołaja i Eustachego;
Rzeźba św. Mikołaja;

Rzeźba św. Mikołaja koniec w. 15;

Monstrancja 1754, z figurkami śś. Mikołaja, Katarzyny i Boga Ojca oraz orła u podstawy glorii.
Na parafii jest Księga kultu świętego, śpiewane są pieśni i wezwania litanijne. Parafia ma pieczęć z wizerunkiem św. Mikołaja.

Miejska Górka

Po

Kł par św. Mikołaja, w. 15-17,18, 20

W oł. gł. z końca w. 18

+

Obraz św. Mikołaja;

Monstrancja wieżyczkowa w. 16/17, z figurkami śś. Bartłomieja i Mikołaja (?) oraz MBzD.
Odpust jest obchodzony uroczyście.

Osieczna

Po

Kł par Św. Trójcy, w. 16, 18, 19-20

W oł. w kaplicy ok. 1777

 

Obraz św. Mikołaja;

 

Prochy

Po

Kł par św. Mikołaja, w. 18, 20

W oł. gł. 2 poł. w. 19, z rzeźbami

+

Obraz św. Mikołaja 2 poł. w. 18;

Uroczysty odpust poprzedzany jest rekolekcjami.

Ryczywół

Po

Kł par św. Mikołaja, w. 20

Oł. gł. neobarokowy, w nim

+

Obraz św. Mikołaja otrzymującego insygnia biskupie od Chrystusa i Matki Boskiej, z ok. 1646, przemalowany i powiększony 1924, z napisem z tegoż czasu;

Monstrancja wieżyczkowa 1620, z figurkami Matki Boskiej, śś. Wojciecha i Mikołaja; na stopie herby fund.; odnowiona 1747.

Słopanowo

Po

Kł par św. Mikołaja, w. 17

Malowidła figuralne obejmują: w prezbiterium

w nawie dalszeW oł. gł. w formie barokowej ramy

+

4 sceny z legendy św. Mikołaja: Nawrócenie złodzieja; Sobór nicejski; Obdarowanie trzech sióstr; Ocalenie trzody od wilków;
Ocalenie okrętu w czasie burzy; Wskrzeszenie zamordowanych dzieci (?); Śmierć św. Mikołaja - inne sceny bardzo zniszczone;
Obraz św. Mikołaja otrzymującego insygnia biskupie od Chrystusa i Maryi;

Dawny kult św. Mikołaja, w XIX w. notowano tu cudowny obraz Świętego.

Wierzenica

Po

Kł par św. Mikołaja, w. 17, 19, 20

Oł. gł. 1630-40, z bramkami i rzeźbami

+

Rzeźba św. Mikołaja;

Obraz MB ukazująca się św. Mikołajowi barokowy w. 17/18, na desce;

Uroczysty odpust poprzedzany jest rekolekcjami.
(dawniej jako zasłona w oł. gł.)