~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ŚWIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występujących świętych wybrano miejscowości, kościoły (przeglądając Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha :
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica poświęcona czci świętego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku są wota;
-         w kościele jest więcej niż jeden wizerunek świętego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

R

RAFAŁ ARCHANIOŁ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Hebdów

Ki

Kł NMP i dawny klasztor norbertanów (obecnie pijarów), w. 13, 17/18

Oł. b. rokokowy, w polu środkowym

 

Obraz św. Rafała Arch., z Tobiaszem, późnobarokowy;

 

Pińczów

Ki

Kł par św. Jana Ew., w. 15, 17-18

W kaplicy Aniołów oł. ok. poł. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz Archanioła Rafała z młodym Tobiaszem, z tegoż czasu;

(późnobarokowy, z rzeźbami aniołów)

Kalwaria Zebrzydowska

Kr

Kaplica św. Rafała Archanioła, w, 17

W fasadzie pod trójkątnym szczytem

 

Rzeźba św. Rafała, 1716 kamienna;

 

Poznań

Po

Kł św. Małgorzaty, pom., w. 14-15,17, 19, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 18, rzeźby archaniołów

 

Rzeźba św. Rafała Archanioła;

(na cokołach po bokach oł.)

Wolsztyn

Po

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

Fasada z rzeźbami, na attyce
Polichromia 1778, w nawie bocznej

 

Posąg św. Rafała Arch., ok. 1780;

św. Rafał Arch., z Tobiaszem;

 

Leżajsk

Pr

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w. 17, 19, 20

Kaplica MB, kopuła polichromie i dekoracje stiukowe, w. 17
Oł. b. ok. 1755, z rzeźbami

 

Postać św. Rafała Arch.,


rzeźba św. Rafała Arch.;

w owalnych medalionach

Jeziorany

Wm

Kł par św. Bartłomieja, w. 14, 16, 18, 20

Oł. b. 1 poł. w. 19, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Rafała Arch.;

 

Trzebnica

Wr

Kł par śś. Bartłomieja i Jadwigi, w. 13, 17, 18, 20

Oł. b. po 1735, z rzeźbami Archaniołów
Oł. b. pocz. w. 18, z rzeźbami, w zwieńczeniu

 

Rzeźba św. Rafała Arch., drewno polichromowane, złocone, rokoko, po 1735;
Obraz św. Rafał z Tobiaszem, olej / płótno, późny barok, poł. w. 18;

 

powrót do strony głównej

ROCH

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Bydgoszcz

Bd

Katedra śś. Mikołaja i Marcina, w. 14-16, 17, 19, 20

W oł. b. 1696, z rzeźbami

 

Obraz św. Roch, w sukience srebrnej, fund. 1841;

(obraz współczesny ołtarzowi)

Gromadno

Bd

Kł par św. Jakuba, w. 19

W oł. b. ok. 1730-40, z rzeźbami
W feretronie

 

Obraz św. Rocha współczesny ołtarzowi;
Obraz św. Rocha 2 ćw. w. 18;(regencyjnym z rzeźbami aniołków)

Osiek

Bd

Kł par św. Rocha, w. 19

 

+

 

Dawny kult św. Rocha, odpust gromadził rzesze wiernych, również i z dalszych okolic. Obecnie odpust lokalny.

Białystok

Bi

Kł par Chrystusa Króla i św. Rocha, w. 20

Kł pom. św. Rocha, kaplica w. 18

+

 

Patrz rozdział 2.

Konopnica

Cz

Kł par św. Rocha, w. 17, 19, 20

Oł. gł. 1796, w polu środkowym

 

Obraz św. Rocha z fundatorem oraz datami 1567-1641;

(przemalowany w. 19)

Krzepice

Cz

Kł par św. Jakuba, w. 13-15, 20

W kaplicy św. Józefa, w oł z rzeźbami

 

Obraz św. Rocha;

 

Mokrsko

Cz

Kł par św. Stanisława bpa, w. 17, 19/20

Oł. b. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz św. Rocha w. 17;

 

Pątnów

Cz

Kł par św. Jana Ap., w. 20

W nowym ołtarzu bocznym

 

Obraz św. Rocha, mały;

Kult św. Rocha związany z ocaleniem od zarazy. Liczny udział w odpuście wiernych z sąsiednich miejscowości. W okolicy kościoła jest studzienka przy której, według legendy, miał się objawić św. Roch.

Ciechanowiec

Dr

Kł par Św. Trójcy, w. 18, 19, 20

W oł. w kaplicy ok. 1739, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Rocha w. 19;

(w polu środkowym)

Miłkowice (Maćki)

Dr

Kl par św. Rocha, w. 18, 20

W oł. gł. poł. w. 18

+

Obraz św. Rocha 2 poł. w. 18;

Patrz rozdział 2.

Rozbity Kamień

Dr

Kl par Św. Trójcy, w. 20

W oł. b. 1 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Rocha, sygn. 1906;

Wyposażenie przeniesione ze starego kła, odnowione 1924.

Gorzyce

Gn

Kł par Wszystkich Świętych i Rocha, w. 19, 20

W oł. b., w zwieńczeniu

+

Obraz św. Rocha ok. poł. w. 19 ze srebrną sukienką z 20 w.

Patrz rozdział 2.

Donaborów

Kl

Kł par św. Marcina, w. 18, 20

W oł. b. 1 poł. w. 18

 

Obraz św. Rocha, sygn. 1883, przy nim wota srebrne m. i. 1692, 1708, 1767;

 

Górzno

Kl

Kł fil. św. Mateusza, w. 18, 19, 20

Oł. b. 1789, w nim

 

Obraz śś. Sebastiana i Rocha;

Kult św. Rocha, możliwe, że od 16/17 w. Ślady kultu przetrwały do dziś, odpusty gromadzą licznych wiernych.

Mikstat

Kl

Kł św. Rocha, cmentarny, w. 18, 19, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 18, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Rocha sygn. 1707;

Dawny kult św. Rocha. Kaplica została zbudowana jako wotum. Odpusty do dziś gromadzą kilkutysięczne rzesze.

Ostrzeszów

Kl

Kł fil. św. Mikołaja, w. 18, 19

Oł. gł. 1771, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Rocha w sukience metalowej w. 18;

 

Parzynów

Kl

Kł par św. Mikołaja, w. 18

Oł. b. rokokowy z rzeźbami, w nim

 

Obraz św. Rocha;

Dawny kult św. Rocha, trwający do czasów obecnych, odpusty gromadzą licznych wiernych, przychodzą grupy pątnicze i z dalszych okolic.

Podzamcze

Kl

Kł fil. św. Rocha, w. 18, 20

Oł. gł. 1 poł. w. 17, z rzeźbami, obrazami

+

Obraz św. Rocha;

Dawny kult św. Rocha. W 19 w. notowano tu cudowny obraz św. Rocha. Kult żywy do czasów dzisiejszych.

Siedlemin

Kl

Kł par św. Mikołaja, w. 19, 20

 

 

Obraz św. Rocha nowszy w sukience srebrnej barokowej; wota 1 poł. w. 18;

Patrz rozdział 2.

Lublin

Lb

Kł par Nawrócenia św. Pawła, pobernardyński, w. 15, 18, 20

 

 

 

Zapewne był obraz św. Rocha w sukience w. 18, bowiem jest informacja, że sukienkę z tego obrazu ofiarowano na rzecz Powstania Kościuszkowskiego.

Łask

Łd

Kł par NMP i św. Michała Arch., w. 16, 17, 18

W oł. b. rokokowym z obrazami śś.
W feretronie

 

Obraz św. Rocha w rokokowych ramach;
Obraz św. Rocha barokowy;

Dawny, żywy jeszcze w 19 w., kult św. Rocha.

Mikołajewice

Łd

Kł par NMP i śś. Piotra i Pawła, w. 18, 19

Oł. b. pocz. w. 17 w polu środkowym

 

Obraz św. Rocha, zapewne z czasu ołtarza;

 

Szczerców

Łd

Kaplica św. Barbary, na cmentarzu, w. 18

Oł. gł. koniec w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Rocha;

Obraz św. Rocha, w. 17;

 

Wolbórka Wincentów

Łd

Kaplica św. Rocha, w. 20 (par Wola Wiązowa)

 

+

Obraz św. Rocha, w. 17;

Dawny, żywy do dziś, kult św. Rocha, odpusty gromadzą tysiące wiernych.

Boczki Chełmońskie

Ło

Kł par św. Rocha, w. 18, 20

Feretron ludowy z

+

Obrazem św. Rocha;
obraz św. Roch o charakterze ludowym w. 18;

Dawny, trwający dotąd kult św. Rocha. W odpuście uczestniczy kilka tysięcy wiernych.

Brochów

Ło

Kł par śś. Rocha i Jana Chrzciciela, w. 16, 17, 19, 20

Feretron barokowy w. 17-18, w nim

+

Obraz św. Rocha;

Relikwiarz św. Rocha w stylu regencji 2 ćw. w. 18, z Chustą św. Weroniki w zwieńczeniu krzyża;
Dawny kult św. Rocha, do dziś w odpustach uczestniczy wiele tysięcy wiernych.

Łęgonice

Ło

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 18

Kł fil św. Rocha na górce „Przeprośna”

 

Obraz 14 Wspomożycieli i św. Rocha;

Patrz rozdział 2.

Nieborów

Ło

Kł par NMP, w. 19

Oł. b. z obrazami

 

Obraz św. Rocha ok. poł. w. 18, fragment większego malowidła, sukienka w części ok. poł. w. 18;

Przystrojenie obrazu św. Rocha świadczy o dawnym kulcie. Istniało tu również bractwo św. Rocha.

Nowe

Ło

Kł par św. Floriana, w. 18

Oł. b. w. 18, w nim

 

Obraz św. Rocha, w. 19;

Dawny żywy do dziś kult św. Rocha. Odpusty gromadzą tysiące wiernych.

Pszczonów

Ło

Kł par św. Doroty i Wszystkich Świętych, w. 16, 19

Oł. b. w. 19, w polu środkowym

 

Obraz św. Rocha 1883, sygn.;

 

Długosiodło

Łż

Kł par NMP, w. 20

Oł. b., nowy, pod zasuwą

 

Rzeźba św. Rocha w. 19, sprowadzona z Francji: wokół niszy dwadzieścia jeden tabliczek wotywnych z blachy srebrnej w. 17 trybowanych lub rytych;


Rzeźba św. Rocha, barokowa pocz. w. 17 drewno polichromowane;

Tabliczki, m. i.: 1. z 1632 z ryta ze św. Anną Samotrzeć i z inicjałami; 2. z 1639 ze św. Rochem; 3. z 1654 jw., fund. Reginy i Jana Milewskich; 4. z 1668 z Chrystusem Ukrzyżowanym i klęczącym szlachcicem z inicjałami; 5. z MBzD, fund. przez W. Burcaka; 6. z Chrystusem Ukrzyżowanym i MB Bolesną oraz św. Janem Ew., z inicjałami; 7. z MBzD, postaciami kobiety i mężczyzny, inicjałami oraz h.; 8-9. ze św. Rochem, z Anną Wolińską z Łosia oraz z Trójcą Św.; 10. ze św. Rochem oraz fund. Barbary z Soboczyna; 11. ze Św. Rodziną przy stole, wg sztychu Callota w. 17.

Krasnosielc

Łż

Kł par św. Jana Kantego, w. 18, 20

Oł. b. 2 poł. w. 19, w nim

 

Obraz św. Roch 2 poł. w. 18, w sukience z blachy srebrnej trybowanej, z tegoż czasu;

(na obrazie tabliczka wotywna z 2 poł. w. 18, z blachy srebrnej, z rytym przedstawieniem owiec i krowy pod Okiem Opatrzności)

Lubotyń Stary

Łż

Kaplica św. Rocha, cmentarna, w. 19, 20

Oł. gł. 2 ćw. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz św. Rocha mal. na desce w. 17, odnawianym w. 19-20;

 

Łomża

Łż

Kł katedralny śś. Michała Arch., i Jana Chrzciciela, w. 16, 17, 18, 20

 

 

Obraz św. Roch w. 18/19, o charakterze wotywnym;

Patrz rozdział 2.

Dobrzeń Wielki

Op

Kł św. Rocha, odpustowy w. 17, 18, 20

Oł. gł. 1700, w polu środkowym

 

Obraz, Adoracji św. Rocha, z czasu ołtarza;

Patrz rozdział 2.

Głuchołazy

Op

Kł św. Rocha cmentarny w. 17, 19

Oł. gł. 1625, w naddatkach mal. medaliony, w nich

 

śś. Roch i Sebastian;


Rzeźby śś. Sebastiana i Rocha, barokowe 1 poł. w. 18;

Dawny kult św. Rocha. Od 17 w. przybywały tu liczne pielgrzymki, kult ten trwał do początku 20 w.

Klisino

Op

Kł fil. Św. Krzyża, w. 16, 19

W neogotyckim ołtarzu bocznym

 

Obraz św. Rocha w. 18/19;

Patrz rozdział 2.

Olesno

Op

Kł fil. św. Rocha, wotywny, w. 18

W ołtarzu pocz. w. 18

+

Obraz św. Rocha z widokiem miasta Olesna w tle, w drewnianej sukience;

Patrz rozdział 2.

Zimnice Wielkie

Op

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 15, 18, 20

Oł. b. 3 ćw. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz św. Rocha ok. poł. w. 19;

 

Błądzim

Pe

Kł par św. Rocha, w. 20


W nowej kapliczce murowanej

+


rzeźba św. Rocha barokowo ludowa, w. 18;

Dawny kult św. Rocha w odpuście brały udział wielotysięczne rzesze wiernych.

Płochocin

Pe

Kł par św. Wawrzyńca, w. 19

W oł. b. 1 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Rocha 1892;

 

Świecie n/ Wisłą

Pe

Kł NMP i dawny klasztor bernardynów, w. 17-18

W oł. w kruchcie 3 ćw. w. 17 z rzeźbami

 

Obraz św. Rocha 1839;

 

Zdroje

Pe

Kł par św. Mateusza, w. 20

Kaplica św. Rocha, pocz. w. 20

 

 

Kult św. Rocha od połowy w. 19.

Cieksyn

Kł par św. Doroty, w. 16, 18, 19, 20

Oł. b. 1 pol. w. 17, w polu środkowym

 

Rzeźba św. Rocha;

 

Obory

Kł par NMP i klasztor karmelitów, w. 17, 19, 20

W oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Rocha, zapewne współczesny ołtarzowi, przemalowany;

 

Rębowo

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 16, 17-18, 19, 20

W oł. b. ok. 1700, z rzeźbami

 

Obraz św. Rocha 1852, sygn.;

(w prezbiterium)

Sadykierz

Kł fil. św. Rocha, w. 19, 20

Oł. gł. pocz. w. 20, w polu głównym

+

Płaskorzeźba św. Rocha;

Dawny kult św. Rocha. Odpust gromadzi wielotysięczne rzesze z okolicznych parafii.

Gostyń Stary

Po

Kł par św. Marcina, w. 14, 20

Oł. b. po 1804, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Rocha pocz. w. 19;

Dawny, żywy do dziś, kult św. Rocha. W odpustach uczestniczą kilkutysięczne rzesze wiernych.

Lutom

Po

Kł par NMP i św. Andrzeja Ap., w. 18, 19, 20

W oł. b. po 1862, z rzeźbami

 

Obraz św. Rocha, sygn., ok. 1860;

 

Łódź

Po

Kł par św. Jadwigi, w. 17, 18, 19, 20

W oł. gł. ok. 1670, z rzeźbami

 

Obraz MB Pocieszenia z klęczącymi śś. Rozalii i Rocha, sygn., 1866;

 

Osieczna

Po

Kł par Św. Trójcy, w. 16, 18, 19, 20

W oł. w kaplicy
Stalle ok. 1800

 

Obraz św. Rocha, w. 19;
Rzeźba św. Rocha, barokowa;


(ustawiona wtórnie)

Parzęczewo

Po

Kł par św. Michała Arch., w. 18, 20

Oł. b. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz św. Rocha;

 

Rawicz Sarnowa

Po

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 18, 20

W kaplicy MB
W oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Rocha, stiukowa barokowa;
Obraz św. Rocha;

(we wnękach ściennych rzeźby śś.)

Święciechowa

Po

Kł par św. Jakuba, w. 15, 18, 20

W oł. b. pocz. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Rocha;

 

Wieszczyczyn

Po

Kł par św. Rocha, w. 20

 

+

Obraz św. Rocha 1 poł. w. 19;

Dawny kult św. Rocha, odpusty gromadzą do dziś tysiące wiernych.

Wąchock

Ra

Kaplica św. Rocha, w. 19

 

+

 

Dawny, żywy do dziś, kult św. Rocha, w odpuście uczestniczą tysiące wiernych.

Rzeszów Słocina

Rz

Kł par śś. Rocha i Marcina, w. 20

Oł. b., w nim

+

Obraz św. Rocha w metalowej sukience;

Patrz rozdział 2.

Sandomierz

Sa

Kł św. Michała Arch., w. 17, 18, 20

 

 

Obraz św. Rocha w 17/18 w bogato rzeźbionych, rokokowych ramach;

(pochodzi z ołtarza bocznego rozebranego pocz. w. 20)

Łuków

Si

Kł św. Rocha, cmentarny

 

+

 

Kult św. Rocha, odpust gromadzi kilkunastotysięczne rzesze wiernych.

Międzyrzec Podlaski

Si

Kaplica św. Rocha, na cmentarzu w. 19

 

+

 

Kult św. Rocha, żywy do czasów dzisiejszych. Odpust gromadzi kilkunastotysięczne rzesze wiernych.

Mordy

Si

Kaplica św. Rocha, w. 19

We wnęce nad wejściem
W oł. neogotyckim

+

Rzeźba św. Rocha, po poł. w. 19;

obraz św. Rocha 1861;

Kult św. Rocha. W  odpuście bierze udział wiele tysięcy wiernych.

Brzezinko

To

Kł św. Rocha, pomocniczy, w. 19

Ołtarz ok. 1700, w nim

 

Obraz św. Rocha ok. poł. w. 19, odnowiony po 1945;

Patrz rozdział 2.

Chełmno

To

Kł archiprezbiterialny Bazylika NMP, w. 13-14, 16, 17, 19, 20

Oł. b. koniec w. 17, w polu środkowym

 

Obraz św. Roch w sukience srebrnej, trybowanej, z cechą m. Torunia i imienną, barokową w. 17/18,

(oł kolumnowy z rzeźbami)

Chełmża

To

Kł fil. św. Mikołaja, w. 13-15, 19, 20

W oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Roch z metalową koroną, laską i palmą;

Oł. przeniesiony z katedry.

Czarże

To

Kł par NMP, w. 14, 17, 19, 20

W oł. b. ok. 1700, z rzeźbami

 

Obraz św. Rocha współczesny ołtarzowi;

Oł. pochodzi ze Starogrodu.

Dębowa Łąka

To

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 13/14, 15, 17, 19, 20

Oł. b. 1 poł. w. 18

 

Rzeźba św. Rocha z aniołem;

(w dolnej kondygnacji, w polu środkowym)

Grudziądz

To

Kł par św. Mikołaja, kolegiacki, w. 13/14, 15-17, 18, 19, 20

 

 

Obraz św. Roch, barokowy w. 17-18, w sukience srebrnej i koronie w. 18, częściowo przemalowany;

W 19 wieku działało tu bractwo św. Rocha.

Kijewo Królewskie

To

Kł par św. Wawrzyńca, w. 13, 17, 18, 20

W oł. b. 2 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Rocha;

W 18 w. było tutaj bractwo św. Rocha.

Papowo Biskupie

To

Kł par św. Mikołaja, w. 13-14, 18

W oł. b. 3 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Rocha 1861;

W 18 w. było tutaj bractwo św. Rocha.

Ryńsk

To

Kł par św. Wawrzyńca, w. 14, 17

Oł. b. pocz. w. 18, z rzeźbami i obrazami

 

Obraz św. Rocha ok. poł. w. 19, w metalowych sukienkach rokokowych;

Do ołtarza należące wota, m. i., trzy srebrne rytowane w. 18.

Szynwald

To

Kł par NMP, w. 16, 18, 19

W oł. b. 17/18, z rzeźbami i obrazami

 

Obraz św. Rocha, owalny;

 

Trzebcz

To

Kł par NMP, w. 13-14, 18/19

Oł. b., w polu środkowym

 

Obraz św. Rocha 2 poł. w. 19, z nieczytelną sygnaturą;

(zestawiany 2 poł. w. 19 z elementów w. 18 i 19)

Belsk

Wa

Kł par Św. Trójcy i śś. Piotra i Pawła, w. 18, 19, 20

W oł. b. o charakterze barokowo klasycystycznym

 

Obraz św. Roch w sukience z blachy srebrnej 4 ćw. w. 18;

Relikwiarz św. Rocha klasycystyczny ok. 1840.

Jasieniec

Wa

Kł św. Rocha,

 

+

 

Na cmentarzu kościelnym figura św. Rocha z ok. 1875 na cokole wystawionym 1737 przez Wł. Grzegorzewskiego, z napisem upamiętniającym fundację szpitala dla ubogich w Jasieńcu.

Pruszków Żbików

Wa

Kł par NMP, w. 20

W oł. gł. z w. 20

 

Obraz św. Rocha 2 poł. w. 19;

(w oł. rzeźby z 1 poł. w. 18)

Tarczyn

Wa

Kł par św. Mikołaja, w. 16, 17, 19, 20

Oł. b. ok. poł. w. 19, pod zasuwą

 

Obraz św. Roch mal. 1852, sygn.;

 

Warszawa Powsin

Wa

Kl par św. Elżbiety, w. 18, 19, 20

 

 

 

We wsi Bielawa, w par Powsin, trwa do dziś zwyczaj święcenia bydła w uroczystość św. Rocha, świadczy to o Jego dawnym kulcie.

Barłogi

Kł św. Rocha, w. 20

 

 

Obraz św. Rocha w. 17/18;

Dawny, sprzed 18 w., kult św. Rocha, żywy do dziś. Odpusty od dawnych czasów gromadzą tysiące wiernych.

Borysławice

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

Oł. b. o charakterze barokowym, w nimFeretron 2 poł. w. 18, w nim

 

Obraz św. Rocha w. 18;

Obrazek mal. dwustronnie na drzewie, śś. Rocha i Izydora, ok. poł. w. 17 (?), w rzeźbionej ramie rokokowej;
obraz św. Rocha;

W 19 w. istniał kult św. Rocha, przy kaplicy publicznej. Liczne zastępy Jego czcicieli gromadziły się w czasie odpustów.
(obcięty i zniszczony);

Chełmica Duża

Kł par św. Jakuba, w. 20

W ołtarzu bocznym

 

obraz św. Rocha;

Kult św. Rocha od 19 w.

Chwalborzyce

Kł par św. Marcina, w. 18, 19, 20

Oł. w kaplicy po poł. w. 18, z obrazami

 

Obraz św. Rocha z czasu oł., w sukience srebrnej rokokowej;

Dawny, żywy do dziś, kult św. Rocha. Na odpust przybywają tysiące wiernych.

Dąbie n/ Nerem

Kł par Św. Trójcy, w. 18

Oł. b. koniec w. 18, z obrazami

 

Obraz św. Roch, barokowy w. 18 (na zasuwie);

Relikwiarz św. Rocha, rokokowy 3 ćw. w. 18, o bogatej trybowanej dekoracji.

Giewartów

Kaplica św. Rocha, w. 19

Ołtarz 1811, w nim

 

Obraz św. Rocha koniec w. 18;

Dawny, żywy do dziś, kult św. Rocha, odpusty gromadzą kilkutysięczne rzesze wiernych.

Góra k/ Cielc

Kł par NMP, w. 18, 19

W oł. gł. pocz. w. 19, z rzeźbami
W ołtarzu bocznym

 

Obraz św. Rocha, w. 18;

obraz św. Rocha w. 18;

Dawny kult św. Rocha. Jeszcze w dziś Jego obraz „czczony od wieków”, jest określany jako łaskami słynący.

Konin Morzysław

Kł par św. Wojciecha, w. 20

W oł. gł.

 

Obraz św. Rocha z 17 w., złocona sukienka;

Przystrojenie wizerunku świadczy o dawnym kulcie. Obraz do dzisiaj jest określany jako łaskami słynący.

Pieczew

Kł par św. Stanisława bpa, w. 18, 19

W oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Rocha, w. 18;

 

Zygry

Kł par św. Rocha, w. 19

 

+

 

Dawny kult św. Rocha. Odpusty gromadzą wielotysięczne rzesze wiernych.

Bażyny

Wm

Kł par śś. Mikołaja i Rocha, w. 14-16, 17, 19, 20

Oł. gł. 2 ćw. w. 18,

W oł. b. ok. 1780

+

Rzeźba św. Rocha, w dolnej kondygnacji;
Obraz św. Roch, barokowy 2 poł. w. 18;

(oł. kolumnowy, z rzeźbami)

Dywity

Wm

Kł par śś. Szymona i Judy Tadeusza, w. 14-16, 19

Oł. b. neogotycki, w polu środkowym

 

Obraz św. Rocha;

 

Jesionowo

Wm

Kł par śś. Marcina, Rocha i Walentego, w. 14, 17-20

Oł. b. ok. 1780, w polu środkowym

 

Obraz św. Rocha;

 

Jonkowo

Wm

Kł par śś. Jana Chrzciciela i Rocha,, w. 14-16, 18, 20

Oł. gł. w. 18, z rzeźbami, w polu środkowym

 

Obraz św. Rocha z napisem „Eris in pete patronus” (będziesz patronem w zarazie), mal. w. 19 (Jan Rudkowski z Dobrego Miasta);

Kult św. Rocha istniał od dawnych czasów, odpust gromadził kilkunastotysięczne rzesze wiernych i z dalszych okolic. O rozmiarach kultu świadczy to, że w 18 w. dodano do tytułu kościoła drugiego patrona św. Rocha. Obecnie kult lokalny w obrębie parafii.

Klewki

Wm

Kł par śś. Walentego i Rocha, w. 18, 19

Polichromia stropu barokowo ludowa w. 18
Oł. b. 1720-30, w polu środkowym

+

Mal. postać św. Rocha;


Obraz św. Rocha w srebrnej sukience;

Dawny kult św. Rocha, do dziś w odpuście uczestniczą pątnicy spoza parafii.
(zmartwychwstającego na wzór Chrystusa i otrzymującego przez aniołów zlecenie Boże w postaci tabliczki z napisem: Eris in peste patronus (Będziesz patronem od epidemii);

Ramsowo

Wm

Kł par śś. Andrzeja i Rocha, w. 14, 18

W oł. b. późnobarokowym, z rzeźbami
W niszy ok. ambony

 

Obraz św. Rocha;

Obraz św. Rocha z 1674;

W 18 w. szczególną cześć odbierał tutaj św. Roch, do kła przybywali pątnicy.

Tłokowo

Wm

Kł fil. św. Rocha, w. 17,18

Oł. gł. sprzed 1790, z rzeźbami, w polu środkowym

+

Obraz św. Rocha (zabytkowy obraz św. Rocha skradziono w 1974 r.);

Powstanie kła św. Rocha łączy się z legendą o znalezieniu w lesie przez pasterzy, w 1652 r bursy i puszki z Najśw. Sakramentem. Jest to pokazane na reliefie cokołu krzyża na cmentarzu. Przybywały tutaj liczne pielgrzymki, tak iż Tłokowo stało się największym sanktuarium św. Rocha na Warmii.

Krasnobród

ZL

Kł par NMP, podominikański, w. 17

Kaplica św. Rocha z 18 w. (w lesie)

 

Obraz św. Rocha;

Patrz rozdział 2.

Tarnogród

ZL

Kł fil. św. Rocha, w. 17, 19

W oł. gł. ok. poł. w. 17

 

Obraz św. Rocha ok. poł. w. 19;

Patrz rozdział 2.

powrót do strony głównej

ROZALIA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Radomsko

Cz

Kaplica św. Rozalii, w. 17

 

+

 

Wzniesiona jako wotum mieszkańców Radomska w czasie szalejącej zarazy.

Sławno

Gn

Kaplica św. Rozalii, cmentarna, w. 18, 20

Oł. gł. ok. 1785, w nim

+

Obraz św. Rozalii, w. 18;

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Kł św. Barbary i dom prowincjalny jezuitów

 

 

Obrazy: św. Rozalii: z ok. poł. w. 18;
Św. Rozalia z w. 17;
Św. Rozalia wykuwająca napis na skale, w. 17;
Śmierć św. Rozalii z w. 17;

Relikwiarz św. Rozalii, z w. 18/19, w kształcie skrzynki, z atrybutami świętej na pokrywie.
Dawny kult św. Rozalii, rozwinięty w 17 w., w uroczystość Świętej gromadziły się liczne rzesze wiernych.

Opole Lubelskie

Lb

Kł par NMP i dawny klasztor pijarów, w. 17, 18, 19, 20

 

 

Obraz św. Rozalii 1 ćw. w. 19 (rzekomo portret Rozalii Rzewuskiej);

Relikwiarz św. Rozalii pocz. w. 19;
Dawny kult św. Rozalii. W 19 w., podczas epidemii obnoszono Jej obraz w feretronie po mieście. Zachował się obrzęd całowania Jej relikwiarza.

Łódź

Po

Kł par św. Jadwigi, w. 17, 18, 19, 20

W oł. gł. ok. 1670, z rzeźbami

 

Obraz MB Pocieszenia z klęczącymi śś. Rozalią i Rochem, sygn., 1866;

 

Mądre

Po

Kł par św. Jadwigi, w. 19/20

 

 

 

Dawny kult św. Rozalii. W dzień Jej święta przybywały grupy pątnicze.

Krosno Polanka

Pr

Kł par św. Wojciecha, w. 15, 19, 20

W oł. b. ok. 1700, z rzeźbami
antepedium z

 

Obraz św. Rozalii 1855;

płaskorzeźbą Śmierci św. Rozalii;(późnobarokowe, współczesne ołtarzowi

Stara Wieś

Pr

Kł NMP i klasztor jezuitów, w. 18, 19, 20

Oł. b. ok. 1760,
w polu środkowym

 

Rzeźba św. Rozalii;
obraz św. Rozalii;

(w zwieńczeniu)

Wrocanka

Pr

Kł par Wszystkich Świętych, w. 18, 19, 20

Kaplica św. Rozalii, w oł z 1861

 

Obraz św. Rozalii ok. 1860,w ramie rokokowej 2 poł. w. 18;

Patrz rozdział 2.

Frombork

Wm

Kł katedralny, Bazylika NMP i św. Andrzeja, w. 14, 15-17, 18, 19, 20

Ołtarz śś. Karola Boromeusza i Rozalii, kolumnowy z rzeźbami, w polu środkowym

 

Obraz św. Rozalii, mal. na blasze miedzianej, prawdopodobnie włoski z okresu budowy ołtarza (w przewodniku po Warmii autorzy podają, że obraz ma sygn. Piotr Kolberg);

Oł. 1640 fund. jako wotum za uratowanie diecezji przed zarazą, z marmuru czarnego, białego, brunatnego i różowego oraz alabastru użytego do rzeźb (oł. kantora kapituły, w prezbiterium do 1750)

Klewki

Wm

Kł par śś. Walentego i Rocha, w. 14-16, 18, 20

 

 

 

Istniało tutaj w 18 wieku bractwo św. Walentego, otaczające również czcią św. Rozalię, św. Franciszka Ksawerego i św. Annę. Obecnie kult ma charakter lokalny.

Krosno

Wm

Kł par NMP, d. odpustowy, w. 17/18, 19, 20

Oł. z rzeźbami
w polu środkowym

 

Rzeźba św. Rozalii;
obraz św. Rozalii;

(we wsch. Kaplicy, w krużgankach odpustowych)

Purda Wielka

Wm

Kł par Św. Krzyża i św. Michała Arch., w. 14-16, 20

 

 

 

Dawniej w Purdzie odbierała wielką cześć św. Rozalia. Odpust gromadził kilkanaście tysięcy wiernych, dzisiaj ma charakter lokalny.

Chlewo k/ Bukownicy

Kl

Kł par św. Marcina, w. 17, 18

Oł. b. barokowy, w nim

 

Obraz św. Rozalii w sukience metalowej z wotami w. 18;

 

Goliszew

Kl

Kł par NMP, w. 19, 20

Oł. b. ok. 1840, w nim

 

Obraz św. Rozalii;

Dawny kult św. Rozalii, przychodziły tutaj pielgrzymki. Jeszcze dziś odpusty gromadzą tysiące ludzi.

Krotoszyn

Kl

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 15, 18, 19

Oł. b.,  ok. 1772-5, w polu środkowym

 

Obraz św. Rozalii;

 

Serafinów

Kl

Kł fil. św. Rozalii, w. 18, 19, 20

W oł. gł. 1 poł. w. 18, z rzeźbami
Oł. b. 2 ćw. w. 18

+

Obraz św. Rozalii sygn. Wrocław 1906;

mal. scenki z życia św. Rozalii
;;
(w predelli z 1 poł. w. 17, 2 tonda)

Dawny kult św. Rozalii. Kaplica została zbudowana jako wotum. Kult żywy do dziś, odpusty gromadzą kilkutysięczne rzesze w dniu Jej uroczystości.

Perzowa Góra

Ki

Kaplica św. Rozalii, w. 17

 

+

 

Kaplica w naturalnej jaskini, częściowo wykutej sztucznie w wielkim bloku skalnym na szczycie wzgórza.

Romany

Łż

Kł par NMP, w. 19

Oł. b. ok. 1867, w polu środkowym

 

Obraz św. Rozalii Pustelniczki z tegoż czasu;

 

Święta Rozalia (Stary Szelków)

Łż

Kł św. Rozalii, w. 18-1944, w. 20 (1946)

W nowym oł. gł.

+

Obraz św. Rozalii, może z w. 18, przemalowany, w drewnianej pozłacanej sukience z w. 19;

Sanktuarium św. Rozalii.

Olesno

Op

Kł fil. św. Rocha, wotywny, w. 18

 

 

Obrazy:  Św. Rozalia z śś. Sebastianem i Rochem, h. Olesna, monogramem i datą 1708; MB Częstochowska ze śś. Rozalią, Sebastianem i Rochem, ludowy;

Kościół zbudowany jako wotum po wygaśnięciu zarazy. Obraz św. Rozalii uznawany był kiedyś jako cudowny.

Gostycyn

Pe

Kł par św. Marcina, w. 19, 20

 

 

 

W święto św. Rozalii uroczysta procesja z figurą Świętej.

Gawłuszowice

Ta

Kł par św. Wojciecha, w. 17, 19, 20

W oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Rozalii;

 

Stary Sącz

Ta

Kł śś. Rocha i Sebastiana, cmentarny, w. 17

Oł. b. pocz. w. 18, w polu środkowym

 

Rzeźba św. Rozalii na tle skalistej groty, współczesna ołtarzowi;

 

powrót do strony głównej

RÓŻA Z LIMY

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Kraków

Kr

Kł Bazylika Św. Trójcy i klasztor dominikanów

Kaplica św. Róży Limańskiej, zw. Lubomirskich
W oł. sprzed 1621

 

na polichromii postać św. Róży z Limy;


obraz św. Róży z Limy, w. 17;
Obrazy: Św. Róża ze św. Dominikiem, z 2 poł. w. 17; - Apoteoza św. Róży, z 1 poł. w. 18, na blasze; - Św. z Dzieciątkiem, z w. 18-19; - z w. 19, na desce;

(polichromia późnorenesansowa, w żagielkach)

(oł. kolumnowy z rzeźbami)

Czernięcin

Lb

Kł par św. Katarzyny, w. 19, 20

Oł. w kaplicy 1 poł. w. 17

 

Obraz św. Róży z Limy 1 pol. w. 17, przemalowany;

(w polu bocznym)

Kraśnik

Lb

Kł par NMP i d. klasztor kanoników regularnych, w. 15-16, 17, 18, 19, 20

Oł. gł. ok. 1620-30, w antepedium scena
Oł. w kaplicy NMP sprzed 1631,
w uszach

 

Adoracji MBzD przez śś. Różę z Limy i Dominika oraz  Winnicy Pańskiej i Niesienia Winnego Grona;
rzeźba św. Róży z Limy;
obraz św. Róży z Limy, w. 17;

(antepedium z 1 poł. w. 18, z blachy miedzianej posrebrzanej, o bogatej ornamentacji roślinnej w ramie drewnianej, rzeźbionej, rokokowej)

Grodzisko Górne

Pr

Kaplica, koniec w. 19

Feretron ludowy koniec w. 19

 

Obraz MB Różańcowej z śś. Dominikiem i Różą, na blasze;

(w ażurowej ramie)

Sandomierz

Sa

Kł św. Jakuba i dawny klasztor dominikanów, w. 13-14, 15, 17, 20

Część środkowa dawnego poliptyku z przedstawieniem

 

MB Różańcowej adorowanej przez śś. Dominika i Różę z Limy oraz dostojników świeckich i duchownych;

(wśród których m. i. Zygmunt III Waza, kardynał Jerzy Radziwiłł, z datą 1599, mal. na desce, restaurowany 1959)

Staszów

Sa

Kł par św. Bartłomieja, w. 15, 17, 19

Oł. w kaplicy ok. 1770-80, z rzeźbami
w polu środkowym

 

Rzeźba św. Róży z Limy;
Obraz MB Różańcowej adorowanej przez śś. Dominika i Różę, poł. w. 17, sukienka z w. 18;


(oraz dostojników duchownych i świeckich)

Niwiski

Si

Kł par NMP, w. 18 - 20

Oł. b. 1 poł. w. 18

 

Rzeźba św. Róży z Limy;

(oł. z rzeźbami sprzed połowy 18 w.)

Mielec

Ta

Kł par św. Mateusza, w. 16-17, 18, 20

W kaplicy MB oł. sprzed 1714, w nim

 

Obraz MB Różańcowej z śś. Dominikiem i Różą, koniec w. 19;

(oł. z kolumnami, uchami i rzeźbami)

Przecław

Ta

Kł par NMP, w. 19

W oł. b., neogotycki, w polu środkowym

 

Obraz MB Różańcowej ze śś. Dominikiem i Różą, w. 17, przemalowany;

 

Jeziorka

Wa

Kł par Przemienienia Pańskiego, w. 20

Oł. b., z rzeźbami barokowymi

 

Rzeźba św. Róży z Limy 2 poł. w. 18;

 

Brześć Kujawski

Kł św. Michała Arch., w. 14-16, 19, 20

Feretron 2 poł. w. 18, w nim

 

Obraz Chrystusa ukazującego się św. Róży z Limy;

Kł i klasztor ss. Elżbietanek,

Trzebnica

Wr

Kł par śś. Bartłomieja i Jadwigi, w. 13, 17, 18, 20

Oł. b. ok. 1730, z rzeźbami
Oł. b. poł. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Róża z Limy, drewno polichromowane, barok, ok. 1730;
Rzeźba św. Róży, drewno malowane, klasycyzm, pocz. w. 19;

 


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~