~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ŚWIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występujących świętych wybrano miejscowości, kościoły (przeglądając Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha :
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica poświęcona czci świętego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku są wota;
-         w kościele jest więcej niż jeden wizerunek świętego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

T

TEKLA

Konopiska

Cz

Kł par św. Walentego, w. 20

 

 

Obraz nierozpoznanej świętej z 1 poł. w. 17;

Był też obraz św. Tekli w srebrnej sukience.

Miejscowość Diec. Kościół Ołtarz / miejsce Wezwanie Wizerunek Kult / Uwagi / Inne
1 2 3 4 5 6 7

Kamieniec

Gn

Kł par św. Jakuba, w. 18, 20

Oł. b. z 2 poł. w. 17

 

Rzeźba św. Tekli;

(rzeźby po bokach ołtarza)

Kielce

Ki

Kł katedralny NMP i św. Konstantyna, w. 12-16, 17-18, 19, 20

W oł. b. z ok. 1730 ze współczenymi rzeźbami i obrazami

 

Obraz św. Tekli;

 

Nowy Korczyn

Ki

Kł św. Stanisława bpa d. franciszkanów, w. 13-15, 17-19, 20

W oł. b., w polu środkowym

 

Obraz św. Tekla, barokowy, w. 18;

Dawny kult św. Tekli.

Pińczów

Ki

Kł par św. Jana Ew., w. 15-17, 18

W oł. b. sprzed 1748, z rzeźbami

 

Obraz św. Tekli ok. poł. w. 18, w srebrnej sukience z tegoż czasu;

 

Piotrkowice

Ki

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 17, 20

W nowym oł. b.

 

Obraz św. Tekla, 1 poł. w. 18, w sukience w stylu regencji;

 

Blizanów

Kl

Kł par NMP, w. 16, 18, 19

Kaplica św. Tekli, po poł. w. 18, w oł. w kształcie rzeźbionej ramy

 

Obraz św, Tekli, ok. 1760;

Pisano, iż wizerunek był przystrojony pozłacaną koroną, co świadczy o dawnym kulcie św. Tekli.
Niegdyś był odpust w dniu św. Tekli.

Krotoszyn

Kl

Kł par śś. Piotra i Pawła i d. klasztor trynitarzy, w. 15-17, 18, 20

W oł. b. na filarze nawy z 3 ćw. w. 18

 

Obraz św. Tekli;

 

Dobrzyca

Kł par św. Tekli, w. 18, 19, 20

W oł. gł. 1780, z rzeźbami

+

Obraz św. Tekla, mal. 1780, sygn.;

 

Kraków

Kr

Kł św. Wojciecha, rektoralny

Oł. gł. ok. poł. w. 18, z rzeźbami, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Tekli z w. 17 (?);

Relikwiarz św. Tekli z 1755, z lwami na podstawie, przedstawieniem świętej i gołębicą Ducha Św.
W XVIII wieku był tutaj żywy kult św. Tekli.

Kraków

Kr

Kł śś. Augustyna i Jana Chrzciciela oraz klasztor norbertanek

Oł. b. 1 poł. w. 18, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Tekli 1 poł. w. 18;

Obraz św. Tekla, 3 ćw. w. 18;


(późnobarokowy z h. Ciołek i literami Petroneli Poniatowskiej)

Dzierzkowice

Lb

Kł par śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny, w. 18, 19

Oł. b. 2 poł. w. 18, w zwieńczeniu
Feretron, w nim

 

Obraz św. Tekla;

Obraz św. Tekli, w. 18/19;

 

Lublin

Lb

Kł Nawrócenia św. Pawła, w. 15, 19, 20

 

 

 

Patrz rozdział 2.

Olchowiec

Lb

Kł par św. Małgorzaty, w. 18

Oł. b., koniec w. 18,
Ambona barokowa,
Feretron w. 18/19, w nim

 

Obraz św. Tekli;
rzeźba św. Tekli;
obraz św. Tekla, barokowo ludowy;

(w zwieńczeniu)
(na baldachimie)

Czerniewice

Ło

Kł par św. Małgorzaty, w. 18, 20

Oł. gł. z ok. poł. w. 17

 

Obraz św. Tekli;

(oł. ze współczenymi rzeźbami i obrazami)

Gąsiorowo

Kł fil. NMP i śś. Jana Chrzciciela, Jedenastu Tysięcy Męczenników, w. 18, 19 20

Oł. b. 1 ćw. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz św. Tekli, w. 18;

 

Sadłowo

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 18, 19, 20

 

 

Obraz św. Tekli, w. 18/19, pierwotnie w oł. gł.;

Wotum plakietki: - trybowana z cechą miejską Torunia i imienną, z MBzD, śś. Antonim i Teklą, 1 poł. w. 18;
- grawerowana z cechą miejską Torunia i imienną, ze św. Teklą, w. 18.

Siecień

Kł par św. Józefa, w. 16, 18, 19, 20

W oł. b. 2 poł. w. 19
Feretron rokokowy 3 ćw. w. 18, zapewne ok. 1764, w nim

 

Obraz św. Tekla;
Obraz św. Tekli w obramieniu imitującym tkaninę spływającą spod korony w zwieńczeniu;

 

Dukla

Pr

Kł par św. Jana z Dukli i klasztor bernardynów, w. 8, 19, 20

Oł. b. 3 ćw. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz śś. Barbary i Tekli, współczeny ołtarzowi;

Relikwiarz śś. Tekli i Barbary, 1765, fund. przez Zenobiusza Błędowskiego, w kształcie monstrancji promienistej.

Jaśliska

Pr

Kł par św. Katarzyny, w. 18, 20

Oł. b. 2 poł. w. 18, w polu głównym

 

Obraz św. Tekla, rokokowy ok. poł. w. 18, z napisem o uratowaniu obrazu z pożaru na plebanii 1771, odnowiony 1948;

Patrz rozdział 2.

Nowosielce Kozickie

Pr

Kł par śś. Jerzego i Tekli, w. 18, 20

W oł. b. ok. poł. w. 18

+

Obraz św. Tekli;

(d. nazwa wsi: Wojtkowa)

Stara Wieś

Pr

Kł par NMP, popauliński w. 18, 20

Oł. b.  z ok. poł. w. 18, w nim

 

Obraz św. Tekli;

 

Krępa Kościelna

Ra

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 20

W oł. b. z 2 poł. w. 18

 

Obraz św. Tekli;

(oł. z rzeźbami, dawny główny)

Wąchock

Ra

Kł par NMP i św. Floriana, w. 13-14, 17-18, 20

Oł. b., w. 18, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Tekla, w drewnianej sukience;

 

Beszowa

Sa

Kł par śś. Piotra i Pawła d. paulinów, w. 15, 17, 20

W oł. b. rokokowym, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Tekli;
Obraz św. Tekli, rokokowy, w sukience;

Relikwiarz św. Tekli o motywach regencyjnych i rokokowych.

Krześlin

Si

Kł par św. Mikołaja oraz dawny klasztir bernardynów, w. 18,19, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 18, przerabiany, z rzeźbami, obrazami
Feretron barokowy, w nim

 

Obraz św. Tekli, w. 18, w sukience srebrnej z w. 18;

Obraz św. Tekli;

(Skrzydla klasztoru przebudowane w. 20 na nawy boczne)

Lubcza

Ta

Kł Serca PJ, w. 20

 

 

 

Dawny kult śś. Mikołaja, Tekli i Walentego. W XVIII wieku znajdujące się wówczas w kościele obrazy tych Świętych przystrojone były wotami.

Męcina

 Ta

Kł par św. Antoniego Pustelnika, w. 14-15

 

 

Obraz św. Tekli, w srebrnych ramach barokowych z w. 18;

 

Dulsk

To

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

W oł. b. ok. 1730, z rzeźbami

 

Obraz św. Tekli, w. 18;

 

Izdebno

Wa

Kł par NMP, w. 17-18, 19,20

W nowym oł. b.

 

Obraz Męczeństwo św. Tekli, mal. koniec w. 18, sygn.

 

Łęczeszyce

Wa

Kł par św. Jana Chrzciciela i klasztor paulinów, w. 18, 19, 20

Oł. b., na tle iluzjonistycznej architektury

 

Postać św. Tekli (w polu głównym);


Obraz św. Tekla, w. 18, uszkodzony

(mensa murowana, polichromia wyk. 1765, odnawiana 1868)
Portret zakonnika paulińskiego trzymającego obraz św. Tekli, w. 18.

Warszawa

Wa

Kł św. Marcina, poaugustiański (obecnie ss. Franciszkanki), w. 14-15, 16, 17-18, 20

 

 

 

W 17-18 wieku działało bractwo Zgromadzenie św. Tekli (1764), miało wówczas w kościele swój ołtarz lub kaplicę.

Kikół

Kł par św. Wojciecha, w. 20

 

 

Obraz św. Tekla, rokokowy 3 ćw. w. 18, w sukience srebrnej, trybowanej i grawerowanej;

(z cechą imienną złotnika toruńskiego z ok. 1793-1826, oraz cechą warsztatu warszawskiego, w którym sukienkę pozłocono ok. poł. w. 19)

Kłótno

Kł par Św. Trójcy, w. 19, 20

W oł. b. rokokowym z 2 poł. w. 18
Feretron rokokowo ludowy, pocz. w. 19, w nim

 

Obraz św. Tekla;

Rzeźba św. Tekli;

Cztery plakietki wotywne srebrne, 1 poł. w. 19, przynależne do obrazu św. Tekli: - dwie w kształcie serc, jedna z nich z datą 1819, jedna z przedstawieniem oczu, jedna ryta z przedstawieniem niemowlęcia.

Koło

Kł NMP i klasztor bernardynów, w. 15, 18, 20

Oł. b., z kolumnami, rzeźbami, obrazami

 

Obraz św. Tekli w sukience srebrnej, w. 18;

 

Wąkłczew

Kł par św. Stanisława bpa, w. 15, 16, 18, 20

 

 

Obraz św. Tekli, sygn. 1808, mal. na drzewie;

Dawny kult św. Tekli, na początku 19 wieku obraz był przystrojony sukienką.

Tomaszów Lubelski

ZL

Kł Św. Trójcy, NMP i śś. Jana Chrzcicieka, Tomasza Kantuaryjskiego (d. parafialny), w. 17, 18, 20

Oł. b. 1 poł. w. 18, z rokokowymi ornamentami, na zasuwie

 

Obraz św. Tekla, w. 18, przemalowany, z sukienką miedzianą, posrebrzaną 1 ćw. w. 19;

 

powrót do strony głównej

TERESA OD JEZUSA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Żerków

Kl

Kł par św. Stanisława bpa, w. 18, 19, 20

Oł. gł. 1 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Teresy;

 

Czerna

Kr

Kł św. Eliasza i klasztor karmelitów bosych, w. 17, 18, 20

 

 

Obrazy:  św. Teresa od Jezusa barokowe dwa; - Ekstaza świętej, 1754, (z ołtarza bocznego); - Św. Rodzina z św. Teresą i św. Eliaszem, barokowy; - Święta, mal. na blasze zapewne 1762;

W narożniku cmentarzyka kapliczka z płaskorzeźbą św. Teresy od Jezusa, marmurową, barokową, przeniesioną ze zniszczonej pustelni pw. tej Świętej.

Kraków

Kr

Kł par śś. Katarzyny i Małgorzaty oraz dawny klasztor augustianów

Oł. b. ok. 1700 z czarnego i paczółto-wickiego marmuru

 

Obecnie z innymi obrazami


obraz Wizja św. Teresy z Awila, ok. 1700 (?), (ołtarzowy);

Ołtarz kolumnowy, przeniesiony 1874-75 z d. karmelickiego kościoła pw Śś. Michała i Józefa w Krakowie, gdzie poświęcony był św. Teresie z Awila, obraz z tegoż ołtarza jest oddzielnie;

Poddębice

Łd

Kł par św. Katarzyny, w. 17, 19

Oł. gł. 1 poł. w. 17, z rzeźbami i obrazami

 

Obraz św. Teresy w. 17, przemalowany;

 

Kościerzyna

Pe

Kł par Św. Trójcy, w. 20

W oł. b. rokokowym z 3 ćw. w. 18

 

Obraz św. Teresy, w. 19-20;

z rzeźbami i obrazami

Obory

Kł par NMP i klasztor karmelitów, w. 17-18/19, 20

Oł. b. ok. poł. w. 18,
Oł. b., koniec w. 17
Feretron rokokowy, w nim

 

Rzeźba św. Teresy z Awila;
Rzeźba św. Teresy z Awila;

Obraz św. Teresy;

(oł. kolumnowe z rzeźbami)

Żuromin

Kł św. Antoniego Padewskiego d. refor-matów, w. 18, 20

W oł. b. 4 ćw. w.18, z rzeźbami

 

Obraz św. Teresy z Awila, nowszy;

 

Poznań

Po

Kł św. Józefa i klasztor karmelitów bosych, w. 17, 19, 20

 

 

Obrazy: Ekstaza św. Teresy, sygn., mal. dla karmelitanek poznańskich; - św. Teresa jako przewodniczka karmeli-tanek w. 17; - Św. Rodzina ze śś. Teresą, Janem od Krzyża w otoczeniu muzykujących aniołów, w. 18; - Dwa obrazy św. Teresa z w. 18; - Ekstaza św. Teresy w. 18; - MBzD adorowana przez śś. Józefa i Teresę; - Święta, sygn. 1870;
(ten ostatni z oł. gł. kła karmelitanek w Poznaniu przy ul. Wiciowej);

Parysów

Si

Kł par NMP, w. 20

Oł. gł. 2 ćw. w. 17, w polach owalnych

 

Obraz św. Teresy;

(po bokach zwieńczenia)

Chorzelów

Ta

Kł par Wszystkich Świętych, w. 20

Oł. b. 1 poł. w. 18, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Teresy z Awila, współczesnym ołtarzowi;

(oł. z uchami i obrazami)

Rzochów

Ta

Kł par św. Marka Ew., w. 19

Oł. b., 1884 z obrazami

 

Obraz św. Teresy mal. ok. 1889, sygn.;

 

Włocławek

Kł katedralny bazylika NMP, w. 13-14/15,16, 17-18, 19, 20

Kaplica św. Teresy, w oł. neogotyckim

 

Obraz św. Teresa, sygn. 1928, w otocze-niu osiem małych scen;
Obraz św. Teresa, mal. 1928;(w składziku na piętrze wieży)

Glinianka

WP

K par św. Wawrzyńca, w. 18

W oł. bocznym

 

Obraz św. Teresy z Awila, barokowy zapewne 2 poł. w. 18;

 

Glinka

Wr

Kł par NMP i św. Eliasza, w. 17, 18, 20

W oł. św. Teresy Wielkiej, poł. w. 18

 

Obraz św. Teresa z Awila, olej na płótnie, barok, poł. w. 18;

 

Wrocław

Wr

Kł par św. Antoniego Padewskiego, w. 17, 20

Oł. MB, 1725, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Teresy z Awila;

 

powrót do strony głównej

TOMASZ Ap.

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Kraków

Kr

Kł par Św. Krzyża

Polichromia po poł. w. 16
Chrzcielnica, na czarze

 

Postać św. Tomasza;

św. Tomasz;

(w prezbiterium postacie apostołów)

(gotycka 1423, odlana z brązu)

Kraków

Kr

Bazylika Św. Trójcy i klasztor dominikanów

 

 

Obraz Niewierny Tomasz, barokowy z w. 17, gruntownie przemalowany;

 

Kraków

Kr

Kł św. Tomasza Ap., duchaczek, ul. Szpitalna

Oł. gł. pocz. w. 18, w zwieńczeniu

+

Obraz św. Tomasza z pocz. w. 18;

Relikwiarz św. Tomasza w. 19;

Kowary

Le

Kł par NMP, w. 15-17, 18, 19, 20

 

 

Obraz Tomasz, barok, w. 17 olejny na płótnie;
Rzeźba św. Tomasza Ap., 1 poł. w. 18;

 

Kietrz

Op

Kł par św. Tomasza Ap., w. 16-17, 18, 19, 20

Polichromia 1 poł. w. 18
W oł. gł. 1 poł. w. 18, z rzeźbami

+

popiersie św. Tomasza;

Obraz św. Tomasz wyznaje wiarę Zmartwychwstałemu Chrystusowi;

(na sklepieniu pod wieżą)

(obraz odnowiony 1895)

Płowęż

To

Kł par św. Małgorzaty, w. 13, 17, 19

Oł. b. rokokowy 1760, w środku

 

Obraz śś. Tomasz i Andrzej Ap. ujęci w półpostaciach na pniu drzewa, na nim liczne atrybuty;

(w kształcie obelisków z obrazami w trzech strefach)

Orneta

Wm

Kł par św. Jana Ew., w. 14-15, 18, 19, 20

Oł. gł. 1744, w środkowej kondygnacji

 

Rzeźba św. Tomasza Ap.;

(kolumnowy z bramkami i rzeźbami)

Strzelce

Wr

Kł par św. Marcina, w. 14-15/16, 17, 19, 20

W oł. gł.

 

Płaskorzeźba św. Tomasza Ap., 3 ćw. w. 15, pochodzi ze skrzydeł tryptyku;

(rzeźby ze starych tryptyków, oraz po bokach płaskorzeźby ze skrzydeł)

Tomaszów Lubelski

ZL

Kł NMP, Św. Trójcy i śś. Jana Chrzciciela i Tomasza Kantuaryjskiego (d. par), w. 17, 18, 19, 20

Oł. gł. 2 ćw. w. 17, w polach bocznych
Na ścianach prezbiterium obrazy Ap., w. 18

 

Obraz św. Tomasza Ap. 2 ćw. w. 17, mal na desce;
Obraz św. Tomasza Ap. w. 18
(w jednakowych ramach
);

(Oł. z cudownym obrazem MB Szkaplerznej, przeniesionym po 1783 z kła trynitarzy w Tomaszowie, przerabiany, z bramkami, obeliskami, pilastrami i rzeźbami.

powrót do strony głównej

TOMASZ Z AKWINU

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Kożuchówek

Dr

Kł par św. Wawrzyńca, w. 20

Oł. b. 1 poł. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz MB ze św. Tomaszem z Akwinu w. 18, w sukienkach wraz z tłem z blachy srebrnej z tegoż czasu;

(przerobiony w. 20)

Kraków

Kr

Bazylika Św. Trójcy i klasztor dominikanów

Kaplica św. Tomasza, w. 15, ołtarz neogotycki z posągami
Ołtarzyk późnorenesansowy z pocz. w. 17, w zwieńczeniu
Ołtarz w tzw. sieni gotyckiej, w retabulum z półkolumienkami

 

Posąg św. Tomasza, wykonany w Monachium z pocz. w. 20;
Obraz Szkoła św. Tomasza z Akwinu z ok. 1630 (warsztat Tomasza Dolabelii).
Obraz Wizja św. Tomasza z Akwinu;


Obraz św. Tomasza z Akwinu o cechach renesansowych, w ramie z częściowo zatartym łacińskim napisem i datą 1600;

Obrazy św. Tomasza z Akwinu:
1. Święty adorujący Najśw. Sakrament, z ok. 1600, na desce, pochodzący z oł. w kaplicy Św. Tomasza; 2. Święty depczący heretyków z ok. poł. w. 17; 3. Święty piszący, z krucyfiksem i gołębicą Ducha Św., z końca w. 17; 4. Wizja św. Tomasza, z w. 17/18, mal. zapewne przez br. Kazimierza Cisowskiego, odnowiony w. 19; 5. Wizja św. Tomasza, z w. 18; 6. Święty z bł. Albertem Wielkim, z w. 18; 7. Święty ze śś. Piotrem i Pawłem, z w. 18; 8. św. Tomasz, z końca w. 18; 9. św. Tomasz przed papieżem, z w. 19; 10. Z przedstawieniem Szkoły bł. Alberta Wielkiego ze św. Tomaszem, z końca w. 17; 11. Święty, litografia włoska z w. 19/20;

(o schemacie tryptyku)


(oł. zestawiony z części z ok. 1600, obraz pochodzi niewątpliwie z ołtarzyka ustawionego w prezbiterium kościoła)Monstrancja późnobarokowa sprzed 1756, pochodząca z klasztoru dominikanów w Podkamieniu, dekorowana emalią malarską, bogato kameryzowana, z posążkami śś. Tomasza z Akwinu, Jacka i Dominika oraz figurką pelikana, w zwieńczeniu wieniec uważany za ślubny królowej Bony Sforzy, podstawa klasycystyczna z czasu po 1788.


Relikwiarz św. Tomasza z Akwinu, późnobarokowy z ok. 1700 z posążkiem świętego pośrodku;

Kraków

Kr

Kł NMP „Na Gródku” i klasztor dominikanek

Nad wejściem do tzw. Wieczernika

 

Obraz Wizji św. Tomasza z Akwinu z ok. poł. w. 18, odnowiony 1971;
Obrazy: - św. Tomasz z Akwinu z 1 poł. w. 19; - Wizja św. Tomasza z w. 19;

(poprzednio na zasuwie w oł. b.)

Dwa relikwiarze rokokowe z 2 poł. w. 18 św. Tomasza Ap.

Kraków

Kr

Kł św. Józefa, bernardynek, ul. Poselska

W oł. b. z 1697

 

Obraz św. Tomasza z Akwinu, mal. 1 poł. w. 18, sygn.,

 

Kraków

Kr

Kł śś. Michała Arch., i Stanisława bpa „Na Skałce”

Oł. b. 1744-5, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Tomasza z Akwinu;

Dwa obrazy św. Tomasza z Akwinu, 1 poł. w. 18;

(z kolumnami, rzeźbami)

Niedamowo

Op

Kl par św. Mikołaja, w. 20

W oł. b. ok. 1700, w zwieńczeniu koliste,
Ołtarz jw., w zwieńczeniu

 

dwukrotne przedstawienie św. Tomasza z Akwinu, w polu głównym (z 1705);
Scena przekazania dominikanom wizerunku św. Tomasza przez NPM przy udziale śś. Barbary i Katarzyny;

z kolumienkami, ażurowymi ramami

Leżajsk

Pr

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w. 17, 19, 20

Polichromia 1750
Oł. b. 1755-8, z rzeźbami

 

Postać św. Tomasza z Akwinu;
rzeźba św. Tomasza z Akwinu;

(na sklepieniu w polach między lunetami)

Sandomierz

Sa

Kł św. Jakuba i d. dominikanów, w. 13-14/15, 17-19, 20

Skrzydła mal. poliptyku z 1599

 

Postać św. Tomasza z Akwinu;

(restaurowany 1959)

Unisław Pomorski

To

Kł par św. Bartłomieja, w. 20

W oł. b., z rzeźbami, w polu środkowym

 

Obraz św. Tomasza w tradycjach barokowych w. 18-19;

(oł. zestawiany z elementów w. 17-18)

Hrubieszów

ZL

Kł par św. Mikołaja d. dominikanów, w. 16-17, 18, 20

Oł. gł. ok. poł. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Tomasza z Akwinu;

 

powrót do strony głównej

TRZEJ KRÓLOWIE

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Łęgowo

Gd

Kł par św. Mikołaja, w. 14-15, 18, 19, 20

 

 

Obraz Hołd Trzech Króli z końca w. 17;

 

Sieroty

Gl

Kł par Wszystkich Świętych, w. 15, 17-19, 20

Polichromia ok. 1470, na ścianie pd.

 

Hołd Trzech Króli,

 

Gniezno

Gn

Kł archikatedralny NMP, w. 10-12, 13-14/15, 16, 18-19, 20

 

 

Obraz Hołd Trzech Króli, z w. 17/18;
Plakieta reliefowa 1 ćw. w. 17, srebrna, trybowana, we współczesnych ramach z imitacji hebanu z okuciami srebrnymi, z przedstawieniem Hołd Trzech Króli;

(ze znakiem złotniczym Augsburga, darowana przez bpa chełmskiego Jana Różyckiego)

Klecko

Gn

Kł par św. Jadwigi Śl., w. 16, 18, 20

Oł. gł. 1596, w formie tryptyku mal. i rzeźbiony, na skrzydłach

 

Mal. scena Hołdu Trzech Króli;

 

Tarnowo Pałuckie

Gn

Kł par św. Mikołaja, w. 17, 20

Polichromia ok. 1639, w prezbiterium

 

Pokłon Trzech Króli;

 

Chęciny

Ki

Kł par św. Bartłomieja, w. 14, 17, 18-19, 20

Kaplica Trzech Króli zw. Fodygów 1614, ponad wejściem
ołtarz z marmuru kieleckiego ok. 1614, z rzeźbami, w predelli

 

Malowidło Hołdu Trzech Króli w. 17 (?), całkowicie przemalowane 1894;

płaskorzeźba Hołdu Trzech Króli;

 

Książnice Wielkie

Ki

Kł par NMP, w. 17-19, 20

Oł. gł., poliptyk wyk. 1491,  na skrzydłach kwatery z plastycznymi maswerkami

 

Scena Pokłon Trzech Króli (poliptyk otwarty);

Poliptyk późnogotycki NMP wyk. w Krakowie (zapewne przez malarza i snycerza Michała, pomocnika Wita Stwosza) z rzeźbioną, szafiastą cz. środkową i zwieńczeniem oraz parą nieruchomych i parą ruchomych skrzydeł malowanych;

Moskorzew

Ki

Kł par św. Małgorzaty, w. 14, 16, 19, 20

Oł. b. ok. 1635, w predelli

 

Obraz Pokłonu Trzech Króli sygn. 1635;

 

Bralin

Kl

Kł NMP odpustowy w Pólku pod Bralinem, w. 18, 19

W Oł. bocznym tryptyk NMP ok. 1520, na awersach skrzydeł

 

Scena Pokłonu Trzech Króli;

 

Kraków

Kr

Archikatedra śś. Stanisława i Wacława - Wawel

Kaplica Św. Krzyża (Świętokrzyska), 3 ćw. w. 15,
Tryptyk MB Bolesnej i Chrystusa Bolesnego, 4 ćw. w. 15, rzeźbiony, na rewersie skrzydła
Kaplica NMP, Zygmuntowska. W. 16, ołtarz w formie pentaptyku, w środku
Kaplica św. Tomasza Kantuaryjskiego, w. 16, ołtarz z datą 1824, w retabulum

 

Mal scena Hołdu Trzech Króli;


Hołd Trzech Króli;
obraz Hołdu Trzech Króli z 1 poł. w. 16;
Kwatera tryptyku z Hołdem Trzech Króli, rzeźbiona, 1 poł. w. 16;

Pentaptyk: cz. środkowa i awersy skrzydeł ruchomych pokryte kutymi w srebrnej blasze płaskorzeźbami ze scenami z życia Maryi; w środku Boże Narodzenie, Hołd Trzech Króli, Oczyszczenie, Zaśnięcie Matki Boskiej (w tympano-nie), renesansowy fund. Zygmunta I 1531-8; płaskorzeźby wykute przy częściowym wzorowaniu się na drzeworytach Albrechta Durera; obrazy mal. Jerzy Pencz; w predelli schowek na przynależne do ołtarza naczynia liturgiczne obity srebrną blachą z 6 kutymi Orłami Zygmuntowskimi; nad zameczkiem skrzynki cecha imienna złotnika M. B. (odnowiony koniec w. 20)

Kraków

Kr

Kł par bazylika św. Floriana

Oł. b. neobarokowy 1887-9,  rzeźbami, w polu środkowym

 

Obraz Hołd Trzech Króli, sygn. 1889, restaurowany 1943-4;

Pacyfikał późnogotycki koniec w. 15, zapewne wyrób krakowski, na stopie na czterech polach rozmieszczona rytowana scena Hołdu Trzech Króli.

Kraków

Kr

Kł par NMP bazylika Mariacka

Witraże gotyckie, ze scenami
Oł. gł. wyk. 1477-89 przez Wita Stwosza, na awersach skrzydeł ruchomych
Stalle w. 16/17
W oł. z 1743, pośrodku
Stalle w Kaplicy Arch. Michała, 2 poł. w. 15

 

Hołd Trzech Króli;
Pokłon Trzech Króli;
Hołd Trzech Króli;płaskorzeźba Hołdu Trzech Króli;

Obraz Hołd Trzech Króli mal. 1740-50;

obraz Hołd Trzech Króli;

Obraz Pokłon Trzech Króli z w. 17/18;

(okno pn. w wsch.)
(okno wsch.)
(pentaptyk o jednej parze skrzydeł ruchomych i drugiej nieruchomych, rzeźbiony polichromowany)

w zapleckach(w zaplecku z 1 poł. w. 17 obrazy)

Kraków

Kr

Kł św. Kazimierza i klasztor reformatów

 

 

Obraz Hołd Trzech Króli sygn. przez Michała Stachowicza 1813-15, odnawiany 1902-03, 1934 i 1957;
Obraz Hołd Trzech Króli, naśladowca Pawła Veronese, barokowy w. 17;

 

Kraków

Kr

Kł bazylika Św. Trójcy i klasztor dominikanów

Tzw. mała zakrystia, w. 14 Kaplica Trzech Króli do w. 18

 

Kwatera ze sceną Hołdu Trzech Króli z 1430-40;


Kwatera z poliptyku z mal. sceną Hołdu Trzech Króli z 1460-70;
Dwa obrazy przedstawiające Hołd Trzech Króli:
- wenecki z 1 poł. w. 17, przemalowany w 2 poł. w. 19;
- z w. 19, kopia obrazu Tiepola;

 

Krzeszowice

Kr

Kł par św. Marcina, w. 19

W oł. gł.

 

Obraz Hołdu Trzech Króli, 1597;

 

Kliczków

Le

Kł fil. Trzech Króli, 15-16

W oł. gł. tryptyk

+

Pokłon Trzech Króli, drewno mal. i polichromowane późny gotyk;

 

Lubomierz

Le

Kł par NMP i św. Maternusa, w. 14, 18-20

Malowidła, barok, w. 18
Oł. Trzech Króli, barokowy, w nim

 

Scena Pokłonu Trzech Króli;

Obraz Pokłon Trzech Króli olejny na płótnie, barok, w. 18;

(na stropie kościoła)

Boguchwałów

Op

Kł fil. ś. Mateusza, w. 17, 20

Oł. b. 1602, w formie tryptyku, w części środkowej
na awersach mal.

 

Płaskorzeźba Pokłonu Trzech Króli, uszkodzona;

cztery sceny z legendy o Trzech Królach;

 

Grodków

Op

Kł par św. Michała Arch., w. 13-15, 16, 17-18, 19

W Oł. w kaplicy tryptyk ok. 1600 na skrzydłach
W kaplicy w Oł. ok. 1600, przerabianym, w zwieńczeniu

 

Mal scena Pokłonu Trzech Króli;


Obraz Pokłonu Trzech Króli, mal. na drzewie, zapewne 1674;

 

Lipowa

Op

Kł par św. Marcina, w. 15/16, 20

W oł. gł. regencyjnym z rzeźbami

 

Obraz Pokłonu Trzech Króli, znacznie przemalowany;

 

Olesno

Op

Kł św. Anny, odpustowy w. 16-17, 18, 20

W Oł. głównym tryptyk z pocz. w. 16, na skrzydłach

 

Płaskorzeźba Pokłonu Trzech Króli;

 

Grodzisk Wielkopolski

Po

Kł par św. Jadwigi Śl., w. 15, 17, 18-19, 20

W oł. gł. 4 ćw. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz Hołdu Trzech Króli, sygn. 1856;

(wg tradycji ofiarowany przez Tomasza Łubieńskiego, odnowiony 1930)

Kościan

Po

Kł par NMP, w. 14-16, 18, 19. 20

W dolnej kondygnacji ołtarza głównego tryptyk ok. 1525, w polach bocznych w dwu strefach płaskorzeźbione kwatery ze scenami

 

Pokłonu Trzech Króli;

Tryptyk późnogotycki (wyk. między 1512-29, zapewne pierwotny Oł. gł.).

Połajewo

Po

Kł par św. Michała Arch., w. 17-18, 20

W nowym bocznym Oł. nieduży tryptyk renesansowy, 1572, na skrzydłach

 

Hołd Trzech Króli;

w środku scena Pokłonu Pasterzy, w predelli Rodzina Maryi, w zwieńczeniu Bóg Ojciec (na skrzydłach Zwiastowanie, Nawiedzenie, Hołd Trzech Króli, Obrzezanie)

Skoraszewice

Po

Kł par św. Katarzyny, w. 20

W oł. gł. z ok. 1640

 

Obraz Pokłonu Trzech Króli,;

współczesny ołtarzowi, odnowiony 1936

Śmigiel

Po

Kł św. Wita i Towarzyszy Męczenników, w. 18, 20

W Oł. głównym tryptyk późnogotycki 1506, rzeźbiony, w wypukłym reliefie, po bokach płaskorzeźbione kwatery

 

Ze sceną Pokłonu Trzech Króli;

w obudowie wczesnobarokowej 1645 (obie daty na odwrociu ołtarza); w polu środkowym scena Wniebowzięcia NPM.

Wolsztyn

Po

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

Polichromia sklepień rokokowa 1778, w nawie głównej

 

Narodzenie Chrystusa z Hołdem pasterzy i Trzech Króli;

 

Krzemienna

Pr

Kł fil. NMP, (d. cerkiew gr. - kat.), w. 19, 20

W oł. b. 2 poł. w. 18

 

Obraz Pokłonu Trzech Króli renesansowy 2 poł. w. 16;

 

Łęgonice Małe

Ra

Kł par św. Marii Magdaleny, w. 18

Oł. b. 4 ćw. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz Pokłonu Trzech Króli, 1 poł. w. 18;

 

Bardo Śląskie

Sd

Kł NMP, w. 17-18, 20

Oł. b. Pokłonu Trzech Króli, klasycyzujący, z 1869;

 

Obraz Pokłon Trzech Króli, barok, 1710;

 

Świdnica Śląska

Sd

Kł par śś. Stanisława bpa i Wacława, w. 14-16, 20

Oł. b. - poliptyk, rzeźbiony, mal. i złocony, gotyk w. 15, na skrzydłach

 

Mal. Pokłon Trzech Króli;Obraz Pokłon Trzech Króli, olejny na płótnie koniec w. 17;

ze sceną środkową Zaśnięcia NMP, stylistycznie związany z kręgiem Wita Stwosza, z podwójnymi malowanymi skrzydłami, wyk. Melchior ze Świdnicy w 1492.

Dłużec

So

Kł par śś. Mikołaja i Wawrzyńca, w. 18, 20

Oł. b. w. 16/17, z rzeźbami i współczesnymi obrazami

 

Obraz Hołdu Trzech Króli;

 

Tarnów

Ta

Kł Św. Krzyża i klasztor bernardynów, w. 15, 18, 19, 20

Ołtarzyk 1 poł. w. 17, w formie tryptyku, w predelli

 

Hołd Trzech Króli;

 

Radoszki

To

K par śś. Wawrzyńca i Mikołaja, w. 18, 20

Oł. b. 2 ćw. w. 17, w polu środkowym

 

Obraz Pokłonu Trzech Króli, owalny, zapewne przycięty;

 

Warszawa

Wa

Kł archikatedralny bazylika św. Jana Chrzciciela

Kaplica Trzech Króli (Mędrców Wschodu)
W oł. w nawie pd.

 Obraz Pokłon Trzech Króli, w bogatej ramie z 2 poł. w. 19;

istniała 1490-1842

(kopia obrazu Ghirlandaia z 1487, z Galerii Uffizi we Florencji)

Brześć Kujawski

Kł par św. Stanisława bpa, w. 14-15, 26-27/18, 19, 20

 

 

Płaskorzeźba Pokłonu Trzech Króli, późnogotycka ok. 1520;

(pierwotnie cz. środkowa oł. skrzydłowego, wiązana z toruńskim warsztatem Mistrza Tryptyku św. Wolfganga)

Frombork

Wm

Kł archikatedralny bazylika NMP, w. 14-15, 17, 18, 19, 20

W nawie poliptyk MB z 1504 (dawny oł. gł.), na awersach skrzydeł
W oł. b. ok. 1647, z rzeźbami

 

Pokłon Trzech Króli, rzeźbiony (uszkodzony);


Obraz Pokłon Trzech Króli, pocz. w. 17, silnie przemalowany w 2 poł. w. 19;

(poliptyk późnogotycki datowany źródłowo i inskrypcyjnie 1504, wyk. w Toruniu, rzeźbiona część środkowa i awersy skrzydeł wewn., malowane rewersy i skrzydła zewn., ustawiony na wnękowej predelli z hermami)

Kolno

Wm

Kł Trzech Króli, w. 14-16, 19

 

+

Płaskorzeźba Pokłon Trzech Króli z warsztatu mistrza ołtarza św. Wolfganga w Toruniu, z pocz. w. 16, (obecnie w Kurii Biskupiej w Olsztynie)

 

Małujowice

Wr

Kł par św. Jakuba Ap., w. 14-15/16, 17-18, 19, 20

Portal, w tympanonie płaskorzeźbiona
Polichromia, zapewne z 1 ćw. w. 16, na szczycie wsch.
na ścianie nawy

 

Scena Pokłonu Trzech Króli

Pokłon Trzech Króli i Zwiastowanie pasterzom;

scena Pokłonu Trzech Króli;

(portal zach. we wieży)

(ponad stropem zachowane sceny figuralne nadnaturalnej wielkości)

(domalowana w. 19)

Strzelniki

Wr

Kł fil.   , w. 13/14, 17-18, 20

Polichromia gotycka ok. poł. w. 15, na ścianie pd. przedstawienie

 

Pochód Trzech Króli z licznymi konnymi rycerzami, proporcami herbowymi i architekturą w tle oraz Pokłon Trzech Króli w stajence

 

Wrocław

Wr

Kł par NMP „Na Piasku”, w. 14-15, 20

Oł. gł. – pentaptyk MB ok. 1500, na skrzydłach

tryptyk MB gotycki pocz. w. 16,na skrzydłach

 

Płaskorzeźba Pokłonu Trzech Króli;mal. Pokłon Trzech Króli;

Pentaptyk Matki Bożej z Dzieciątkiem, drewno rzeźbione, malowane, złocone, gotyk, ok. 1500, skrzydła płaskorzeźbione i malowane


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~