~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ŚWIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występujących świętych wybrano miejscowości, kościoły (przeglądając Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha :
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica poświęcona czci świętego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku są wota;
-         w kościele jest więcej niż jeden wizerunek świętego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

U

URBAN

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Lubecko

Gl

Kł par NMP, w. 16/17, 18, 20

W oł. b. z 2 poł. w. 17

 

Obraz św. Urbana współczesny ołtarzowi, przemalowany;

 

Wola

Kt

Kł par św. Urbana, w. 19

Oł. gł. 2 poł. w. 19,

+

Obraz św. Urbana;

 

Kraków Więcławice Stare

Kr

Kł par św. Jakuba Ap., w. 18, 19, 20

Tryptyk mal. 1477,

 

Postać św. Urbana;

(na zewnętrznym skrzydle)

Opole

Op

Kł katedra Św. Krzyża, w. 15-16, 17, 18, 19, 20

W oł. b. stiukowym z 1774

 

Rzeźba św. Urbana współczesna ołtarzowi;

(pozostałe rzeźby z w. 19/20)

Tworków

Op

Kł fil. św. Urbana, w. 18

W oł. gł. ok. 1779, z rzeźbami

+

Obraz św. Urbana z widokiem wsi i postaciami fundatorów;

 

Obra

Po

Kł św. Jakuba i d. cystersów (obecnie oblatów), w. 13-15, 17, 18, 19, 20

Na sklepieniach polichromia 1753-4

 

Św. Urban IV klęczący przed Najśw. Sakramentem, w otoczeniu adorantów duchownych i świeckich;

(cykl przedstawień świętych zakonu cystersów – w prezbiterium w pierwszym przęśle)

Iwkowa

Ta

Kapliczka św. Urbana, zwana Pustelnią, w. 17

W ołtarzyku z  2 poł. w. 17 współczesny

+

Obraz św. Urbana;

 

powrót do strony głównej

URSZULA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Krępa

Cz

Kł par św. Urszuli, w. 18, 19

W oł. b. z pocz. w. 19

+

Obraz św. Urszuli mal. na desce w. 16;

 

Ląd

Gn

Kł NMP i św. Mikołaja, d. cystersów (salezjanie), w. 12-14, 17, 18, 19, 20

W oł. b. koniec w. 17, z rzeźbami

 

Obraz św. Urszuli ok. 1700;

Patrz rozdział 2.

Kalisz

Kl

Kolegita, Bazylika NMP, w. 14-15, 18, 19, 20

Oł. b. rokokowy

 

Obraz św. Urszuli w sukience rokokowej;

(z kła jezuitów)

Krzeszów

Le

Kł par NMP, w. 13, 18

Oł. b. św. Urszuli, barokowy

 

Obraz św. Urszula z Towarzyszkami, 1743, sygn.;

 

Lubomierz

Le

Kł par NMP i św. Maternusa, w. 14, 18-20

 

 

Figura św. Urszuli, w. 19/20;
Dwa obrazy św. Urszuli;
Obraz św. Urszula na tle panoramy Lubomierza, w. 18;

(stiukowa)
(olejne na płótnie, barokowe, w. 18)

Obra

Po

Kł św. Jakuba i d. cystersów (obecnie oblatów), w. 13-15, 17, 18, 19, 20

W oł. b., z rzeźbami 2 ksieni cysterskich

 

Obraz Męczeństwa św. Urszuli ok. 1766, sygn.;

(w zwieńczeniu płaskorzeźba św. Barbary)

Poznań

Po

Bazylika archikatedralna śś. Piotra i Pawła

Oł. gł. - pentaptyk z 2 parami ruchomych skrzydeł i predellą, rzeźbiony  z 1512,

 

Rzeźba św. Urszuli, na awersie skrzydła;

Relikwiarz św. Urszuli i Towarzyszek, tzw. Św. Jukundyna, fund. 1522; w kształcie 8-bocznej puszki z kopulastym wiekiem.

Wieleń Zaobrzański

Po

Kł fil. NMP, w. 17-18, 20

W oł. b. ok. 1735

 

Obraz św. Urszuli, zapewne z czasu ołtarza;

(przerabiany, obecnie bez zwieńczenia)

Lubenia

Rz

Kł par św. Urszuli, w. 17-18, 20

 

+

Obraz Świętej nowy;

Dawny kult św. Urszuli.

Korzenna

Ta

Kł par św. Urszuli z Towarzyszkami, w. 18

Oł. gł. poł. w. 17, ze współczesnym

+

Obrazem św. Urszuli z Towarzyszkami;

 

Kowal

Kł par św. Urszuli, w. 16/17, 19, 20

W oł. gł. pocz. w. 18, przekształcony, kolumnowy z uszakami, rzeźbami

+

Obraz św. Urszuli z Towarzyszkami, barokowy pocz. w. 18, w bogato trybowanej srebrnej sukience rokokowej 2 poł. w. 18;

(obraz całkowicie przemalowany)

Kowalów

Wr

Kł fil. św. Urszuli, w. 14, 16/17, 20

W oł. gł. w. 17, z rzeźbami i obrazami

+

Obraz św. Urszuli barokowy w. 17;

 


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~