~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ŚWIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występujących świętych wybrano miejscowości, kościoły (przeglądając Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha :
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica poświęcona czci świętego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku są wota;
-         w kościele jest więcej niż jeden wizerunek świętego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

W

WACŁAW

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Bielsko Biała
Stare Bielsko

Kł par św. Stanisława, bpa, w. 14-15, 17, 19, 20

Polichromia z 4 ćw. w. 14

 

Postać św. Wacława;

(w prezbiterium)

Tarnowskie Góry Stare Tarnowice

Gl

Kł św. Marcina, (d. par), w. 14/15, 17-18, 20

Kaplica św. Wacława, pocz. w. 17, malowidła 1707

 

W kopule osiem przedstawień, zapewne częściowo ze scenami z życia świętego;
Rzeźba św. Wacława w. 17;

(nieczytelnych lub słabo czytelnych)

Bodzentyn

Ki

Kł par NMP i św. Stanisława bpa, w. 15, 17-18, 19, 20

W oł. gł. 1545-6, z rzeźbami; w polu głównym obraz Ukrzyżowania, mal. w Krakowie 1546-7, sygn.

 

Rzeźba św. Wacława;

Ołtarz wzniesiony 1545-6 z fund. bpa S. Maciejowskiego jako oł. gł. katedry na Wawelu, przeniesiony 1647 do katedry w Kielcach, a następnie przed 1728 do Bodzentyna; renesansowy, z bogatą, złoconą dekoracją snycerską, rzeźbami śś. Stanisława i Wacława;

Kraków

Kr

Kł archikatedralny śś. Stanisława i Wacława – Wawel, w. 10/11, 12-13/14, 15, 16-18, 19, 20

W oł. b. (w ambicie, marmur) z 1747
Konfesja św. Stanisława, w krzyżu kła, na osi kolumn
Kaplica Zygmuntowska, w niszach ścian figury

+

Obraz św. Wacława;

Figura św. Wacława z brązu;


Figura św. Wacława, marmur;

Kaplica grodowa NMP i śś. Feliksa i Adaukta, pierwsza katedra wawelska św. Gereona, pw. śś. Stanisława i Wacława w. 12-13.

Relikwiarz św. Zygmunta w kształcie renesansowej monstrancji z figurkami św. Stanisława bpa, św. Wacława i św. Zygmunta oraz herbami: Orzeł królewski i Wąż Sforzów, fund. przez Zygmunta I Starego, wyk. 1533 w Norymberdze.
Drugi, rokokowy, (wg napisu relikwie otrzymał z okazji ingresu bp A. S. Załuski od bpa W. Sierakowskiego 1747 i przekazał je katedrze).

Łowicz

Ło

Kł par Św. Ducha, w. 15-17, 19, 20

W nowym ołtarzu bocznym obrazy

 

Obraz św. Wacława ok. poł. w. 18, w sukience rokokowej z tegoż czasu;

 

Czarnowąsy

Op

Kł św. Norberta i d. klasztor norbertanek, (obecnie jadwiżanek), w. 13-14, 17, 18, 19, 20

Skrzydło tryptyku z pocz. w. 16, na awersie

 

Postać św. Wacława;

Tryptyk z częścią środkową mal. 1953 oraz skrzydłami późnogotyckimi.

Leżajsk

Pr

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w. 17, 19, 20

Oł. b., z rzeźbami
Chór z 1689, na parapecie

 

Rzeźba św. Wacława;

Rzeźba św. Wacława;

(w zwieńczeniu)

(w niszach i wnękach rzeźby)

Szydłowiec

Ra

Kł par św. Zygmunta, w. 15/16, 18, 19, 20

Poliptyk późnogotycki ok. 1505, na rewersie skrzydła

 

Postać św. Wacława;

Poliptyk malowany, wyk., w warsztacie krakowskim.

Sandomierz

Sa

Kł katedralny NMP, w. 12-13/14, 15-17, 18, 19, 20

Kwatera tryptyku gotycko renesansowego ok. 1520-30

 

Mal. postać św. Wacława;

(tło złote, wzorzyste)

Dziećmorowice

Sd

Kł par św. Jana Ap., w. 14, 19, 20

 

 

Rzeźba św. Wacława, drewniana, polichromowana, koniec w. 16;

 

Świdnica Śląska

Sd

Kł par śś. Stanisława i Wacława, w. 13, 14-16, 20

W oł. gł. 1694, z rzeźbami
Oł. b. św. Józefa z rzeźbami

+

Rzeźba św. Wacława, barokowa;

Rzeźba św. Wacława, koniec w. 17;

Obraz św. Wacław, olejny na płótnie, pocz. w. 18, sygn.;

Rzeźba św. Wacława, gotycka z piaskowca; w. 15/16 (w ogrodzie).

Skrzyszów

Ta

Kł par św. Stanisława bpa, w. 16, 18, 19

W oł. gł. barokowym z w. 18

 

Obraz św. Stanisława bpa z śś. Wacławem i Michałem, koniec w. 15;

(oraz z fund. h. Leliwa, mal. na desce)

Grabie

To

Kł par św. Wacława, w. 14, 16, 18, 20

Oł. b. św. Józefa 1714, na zasłonie

+

Obraz św. Wacława;

(kolumnowy ze współczesnymi obrazami)

Frombork

Wm

Kł archiDiec.lny Bazylika NMP, w. 14, 15-16, 17-18, 19, 20

Oł. b. św. Michała Arch. (kustosza kapituły) ok. 1640, w naczółku
Oł. b. MB Bolesnej po 1650, na belkowaniu
Kaplica Salwatora, między pilastrami

 

Rzeźba św. Wacława;rzeźba św. Wacława;


w medalionie popiersie św. Wacława;

(kolumnowy wyk. z czarnego i różowego marmuru i alabastru – rzeźby)


(w. 16 św. Wacława)


(zw. kaplicą Szembeka – oratorium relikwiowe)

Wrocław

Wr

Kł archikatedralny św. Jana Chrzciciela, w. 12, 13-14, 15, 17-18, 20

Portal główny gotycki 1 poł. w. 14

 

Rzeźba św. Wacława, kamienna;

(z piaskowca z rzeźbami)

Wrocław

Wr

Kł par NMP, „Na Piasku”

Skrzydło z tryptyku gotyckiego ok. 1490

 

Mal. postać św. Wacława;

(drugie w Muzeum we Wrocławiu)

Wrocław

Wr

Kł par śś. Stanisława bpa, Doroty i Wacława, w. 14/15, 20

Oł. gł. ok. 1720, z rzeźbami

+

Rzeźba św. Wacława;

rzeźba św. Wacław, barok, w. 18;(drewno złocone, srebrzone)

Wrocław

Wr

Kł par śś. Stanisława bpa, Doroty i Wacława, w. 14/15, 20

W oł. gł. ok. 1720, z rzeźbami

+

Rzeźba św. Wacława, drewno złocone, srebrzone, barok, w. 18;

 

Wrocław Jerzmanowice

Wr

Kł św. Jadwigi Śl., pom., w. 14-15, 19, 20

Oł. gł. pocz. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Wacława;

 

powrót do strony głównej

WALENTY

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Czeszewo

Bd

Kł par św. Mikołaja, w. 18

Oł. b. pocz. w. 17, w polu środkowym

 

Obraz św. Walentego barokowy;

 

Konopiska

Cz

Kł par św. Walentego, w. 20 (pierwotnie kł pw śś. Wawrzyńca i Walentego)

 

+

Obraz śś. Walenty i Wawrzyniec, ok. poł. w. 17, pochodzący z d. oł. gł.;

W 1 poł. w. 19 postać św. Walentego przybrana była srebrną sukienką.

Przyrów

Cz

Kł par św. Doroty, w. 20

Oł. b. w. 18, w polu głównym

 

Rzeźba św. Walentego;

(oł. przerabiany, z rzeźbami)

Sterdyń

Dr

Kł par św. Anny, w. 18/19, 20

Oł. b. 4 ćw. w. 18, z rzeźbami, w nim
W feretronie z końca w. 18

 

Obraz PJ Ukrzyżowanego ze śś. Florianem i Walentym, barokowo - ludowy, gruntownie przemalowany;
Obraz cudu św. Walentego;

Dawny, duży kult św. Walentego. Odpust gromadził liczne rzesze czcicieli, istniała nowenna i pieśń do św. Walentego. Obecnie kult lokalny, ciągle żywy.

Gdańsk Matarnia

Gd

Kł św. Walentego, w. 15, 19

 

+

 

W 19 w. notowano tu szczególny kult św. Walentego.

Koszęcin

Gl

Kł par Św. Trójcy, w. 18, 20

W oł. z 1 poł. w. 18, z rzeźbami współczesnymi i z w. 16

 

Rzeźba św. Walentego ok. 1510;

Pieta i 14 rzeźb świętych z ok. 1510, pochodzą zapewne z oł. tryptykowego.

Góra k/ Inowrocławia

Gn

Kł par Św. Trójcy, w. 19

W rokokowym oł. b. z końca w. 18

 

Obraz św. Walentego, przy nim tabliczka wotywna, srebrna, trybowana koniec w. 18, z przedstawieniem świętego oraz pary fund. z niemowlęciem;

Przy końcu w. 19 obraz Świętego nazywano przesławnym.

Markowice

Gn

Kł par NMP d. karmelitów (obecnie misjonarzy oblatów), w. 17/18, 20

W oł. b. pocz. w. 18, z rzeźbami świętych karmelitańskich

 

Obraz św. Walentego późnobarokowy w. 18;

 

Ostrowo nad Gopłem

Gn

Kł par św. Mateusza (w 1527 śś. Mateusza i Walentego), w. 15, 18, 19

Oł. b. po 1720,


Ołtarz w kaplicy 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Walentego, barokowy w. 17 (?), przemalowany 1769, odnowiony 1968,
Rzeźba św. Walentego;


Rzeźba św. Walentego,
relikwiarzowa, barokowa 1 poł. w. 18;

Sukienka z obrazu św. Walentego, rokokowa, sprawiona przez F. Wochnieńskiego miejscowego proboszcza (1764-79), trybowana. Plakietki wotywne, srebrne, rokokowe 2 poł. w. 18: 1-3. z trybowanymi przedstawieniami świętego, z nich jedna z przedstawieniem fundatora; ponadto (w zakrystii): 1. Fund. przez M. Morzickiego 1727, z rytowanym przedstawieniem MBzD i św. Walentego; 2. Fund. 1758, trybowana, sylwetkowa; 3-4. z w. 18, z rytowanymi wyobrażeniami św. Walentego.

Pakość

Gn

Kł par św. Bonawentury i klasztor franciszkanów, w. 17-18, 19, 20

Oł. b. rokokowy po 1765, w polu środkowym

 

Obraz św. Walentego współczesny ołtarzowi;

(oł. z rzeźbami, obrazami)

Wągrowiec

Gn

Kł par św. Jakuba, w. 14, 16, 20

W oł. b. barokowy z 1674, w prezbiterium

 

Obraz św. Walentego 1 poł. w. 16 (na obrazie błędna data 1674);

Dawny kult św. Walentego, niewątpliwie od w. 17, który trwa. Odpust do dziś gromadzi licznych wiernych.

Wylatowo

Gn

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 18, 20

Ołtarz w kaplicy 4 ćw. w. 18,

 

Obraz św. Walentego, współczesny, przemalowany;

Przy oł. 2 plakietki wotywne prymitywne: regencyjna 2 ćw. w. 18, z rytymi św. Walentym i parą szlacheckich fund.; oraz trybowana 1752 z fund. klęczącym przed św. Walentym.

Cieszęcin

Kl

Kł par św. Walentego, w. 18

W oł. b. o charakterze barokowym

+

Obraz św. Walentego w. 18;

Kult św. Walentego istniał w 18 w. Święty zwany był „cudownym głosem ludu”. Sprowadzono Jego relikwie. Kult był żywy jeszcze w połowie 20 w.

Gruszczyce

Kl

Kł par św. Stanisława bpa, w. 18, 20

Oł. b. rokokowy z rzeźbami

 

Rzeźby śś. pustelnika i diakona;

Na pocz. 20 w. notowano tutaj cudowny obraz św. Walentego. Dawny, conajmniej od 18 w., kult Świętego.

Kalisz

Kl

Katedra św. Mikołaja, w. 13-15, 16-18, 19, 20

Oł. b. z 1 ćw. w. 19, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Walentego w. 18 (?);

(oł. cechu szewców)
Dawny kult św. Walentego.

Kobylin

Kl

Kł par św. Stanisława bpa, w. 16-17, 18, 19, 20

W oł. b. ok. 1700, w prezbiterium

 

Obraz św. Walentego w sukience posrebrzanej w.18/19 (z nie istniejącego kościoła Św. Ducha);

Przystrojenie wizerunku świadczy o dawnym kulcie. Od dawna działało tu bractwo św. Walentego.

Pogorzela

Kl

Kł par św. Michała Arch., w. 18/19, 20

Oł. b. ok. 1750, w polu środkowym

 

Obraz św. Walentego uzdrawiającego chorych, przemalowany;

 

Sulmierzyce

Kl

Kł par NMP, w. 19, 20

W oł. b. ok. poł. w. 19, z rzeźbami

 

Obraz św. Walentego w. 17 w sukience srebrnej rokokowej;

Przystrojenie obrazu św. Walentego świadczy o dawnym kulcie.

Wysocko Wielkie

Kl

Kł par Św. Krzyża, w. 16-17, 18

Oł. b., koniec w. 18

 

 

W 19 i w 1 poł. 20 w. notowano tu cudowny obraz św. Walentego.

Żegocin

Kl

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

Oł. b. 1754, w nim

 

Obraz św. Walentego barokowy;

Patrz rozdział 2.

Kraków

Kr

Kł par śś. Katarzyny i Małgorzaty i klasztor augustianów

Oł. b. ok. poł. w. 18, z pilastrami, w polu głównym

 

Obraz św. Walentego uzdrawiającego ślepą dziewczynkę, mal. Władysław Łuszczkiewicz 1880

(oł. w pn. - zach. narożniku krużganków).

Kraków

Kr

Kł Bazylika św. Floriana

W oł. b. ok.1730, kolumnowy z rzeźbami

 

Obraz św. Walentego, barokowy 1 poł. w. 18, (przeniesiony 1813 ze zburzonego kościoła pw Św. Walentego na Pędzichowie – patrz rozdz. 2);

Relikwiarze św. Walentego: 1. Barokowy 2 poł. w. 17, odnowiony po 1957, drewniany, polichromowany i złocony; 2. rokokowy, wg inskrypcji sprawiony 1754, zwieńczony koroną, z ornamentem rocaille na stopie.
Szafka na wota, trójdzielna, w rzeźbionej ramie rokokowej 2 poł. w. 18 (liczne także wota z przedstawieniem św. Walentego).

Łętownia

Kr

Kł par śś. Szymona i Judy Tadeusza, w. 18

W kaplicy oł. rokokowy

 

Obraz św. Walentego koniec w. 17;

Patrz rozdział 2.

Bieruń Stary

Kt

Kł św. Walentego, cmentarny, w. 16/17

Oł. gł. zestawiany z elementów w. 17 i 18, z rzeźbami

+

z dwoma obrazami św. Walentego, barokowym 1723 z napisem Ex Voto T U; oraz drugim mal. przez Jana Nogę starszego, 1907;

Dawny kult św. Walentego, odpusty gromadziły kilkanaście tysięcy wiernych, do czasów dzisiejszych są licznie uczęszczane.

Krasnystaw

Lb

Kł św. Franciszka Ksawerego d. jezuitów, w. 17-18, 19, 20

W oł. b. regencyjnym  współczesny

 

Obraz św. Walentego w sukience srebrnej;

 

Kraśnik

Lb

Kł NMP i d. klasztor kanoników regularnych, w. 15-16, 19

Kaplica NMP, d. św. Walentego
Feretron rokokowy 2 poł. w. 18, w nim

 

Obraz Świętego, ok. poł. w. 17, w sukience z blachy srebrnej z tegoż czasu;
Obraz św. Walentego;

(obraz usunięty z ołtarza w kaplicy MB Nieustającej Pomocy)

Matczyn

Lb

Kł par NMP, w. 20

W oł. b. z końca w. 18

 

Obraz św. Walentego;

Bardzo dawne nabożeństwo do św. Walentego, do dzisiaj składane są dziękczynienia za uzdrowienia.

Opole Lubelskie

Lb

Kł NMP i dawny klasztor pijarów, w. 17, 18, 20

Oł. b. po poł. w. 18, w polu środkowym

 

Obraz św. Walentego, być może mal. przez Szymona Czechowicza;

(przemalowany)

Mileszki

Łd

Kł par św. Doroty, w. 18, 19

W oł. b.

 

Obraz św. Walentego barokowy w drewnianych sukienkach;

 

Rzechta

Łd

Kaplica NMP, w. 20 (par w Strońsku)

 

 

 

W połowie w. 20 podawano, że niegdyś był tu cudowny obraz św. Walentego.

Domaniewice

Ło

K par św. Bartłomieja, w. 20

W oł. b. z obrazami

 

Obraz Walentego uzdrawiającego chorego w. 18;

Ołtarz sprowadzony podobno z Lutomierska 1780;

Kocierzew

Ło

Kł par św. Wawrzyńca, w. 19

W oł. b.

 

Obraz św. Walentego w. 18, w sukience 2 poł. w. 18, przemalowany;

 

Łomża

Łż

Kł katedralny śś. Michała Arch., i Jana Chrzciciela, w. 15-16, 17-19, 20

Oł. b. ok. 1600, z kolumnami, między nimi w niszach rzeźby

 

Rzeźba św. Walentego;

Istniał oł. b. św. Walentego może identyczny jak, wspomniany w wizytacji 1598, co świadczy o dawnym kulcie Świętego.

Łomża

Łż

Kł katedralny śś. Michała Arch., i Jana Chrzciciela, w. 15-16, 17-19, 20

Oł. b. ok. 1600, z kolumnami, w niszach rzeźby

 

Rzeźba św. Walentego;

Istniał oł. b. św. Walentego może identyczny jak ten, wspomniany w wizytacji 1598, co świadczy o dawnym kulcie.

Dobrodzień

Op

Kł św. Walentego, w. 17

W oł. b.

+

Obraz św. Walentego, barokowy;

Dawny, trwający do dziś kult św. Walentego.

Kierpień

Op

Kł par NMP, w. 14, 17-18, 19, 20

W oł. b. z w. 20

 

Obraz św. Walentego, w. 20;

Patrz rozdział 2.

Łącznik

Op

Kł par NMP, w. 18, 20

 

 

Obraz św. Walentego w. 18, z widokiem w tle wsi i kościoła w Łączniku oraz zapewne zamku w Chrzelicach;

(w nowszej ramie wota srebrne, niektóre z w. 18)

Korzeń

Kł par św. Walentego, w. 20

W oł. gł. z ok. poł. w. 18

+

Obraz Cud św. Walentego mal. 1866, sygn.;

Ołtarz pochodzi z kła par w Gąbinie.

Krzynowłoga Mała

Kł par św. Dominika, w. 16-17, 19, 20

W oł. b. z w. 20 o zwieńczeniu barokowym

 

Obraz św. Walentego w. 19, silnie przemalowany;

Zbiór figurek woskowych ludowych w. 18-19 przeznaczonych do obrzędów w procesji na święto Przemienienia Pańskiego oraz w dzień św. Walentego.

Łęg

Kł par św. Katarzyny, w. 15, 17, 18, 19, 20

 

 

 

Plakietki wotywne z blachy srebrnej, trybowane i ryte (z obrazu MB Szkaplerznej z datą 1636): Z 2 poł. w. 17, z postacią św. Walentego; - Z dzieckiem zawiniętym „w kij”, leżącym u stóp Świętego, z postacią klęczącej kobiety oraz półpostacią Świętego podtrzymującego dłoń Chrystusa z grupy Piety; - Znacznych rozmiarów z trybowaną, stojącą postacią Świętego ok. poł. w. 18.

Szczawin Kościelny

Kł NMP i d. klasztor reformatów, w. 17-18, 19, 20

Oł. b. 4 ćw. w. 18w polu głównym,
w zwieńczeniu
w antepedium

 

Z obrazami:
Św. Walentego;
Cud św. Walentego;
scena z cudownej działalności świętego;

(kolumnowy z rzeźbami)

Żuromin

Kł par św. Antoniego Padewskiego d. reformatów, w, 17-18, 20

Oł. b. 4 ćw. w. 18, z obrazami w rokokowych ramach

 

Obraz Cudu św. Walentego 2 poł. w. 18 (w polu środkowym);

 

Bukowiec Górny

Po

Kł par św. Marcina z Tours, 18, 20

Oł. b. z końca w. 17, w polu środkowym

 

Obraz św. Walentego;

 

Kościan

Po

Kł par NMP, w. 14, 15-16, 17, 18, 19, 20

W oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Walentego, późnogotycka pocz. w. 16;

W w. 19 notowano tu również cudowny obraz św. Walentego.

Krobia

Po

Kł par św. Mikołaja, w. 18, 20

 

 

 

Patrz rozdział 2.

Obra

Po

Kł św. Walentego, w. 18, 20

 

+

Rzeźba św. Walenty, pocz. w. 16;

Dawny kult św. Walentego. W 19 w. notowano tu jego cudowny wizerunek.

Osieczna

Po

Kł św. Walentego d. reformatów, w. 17-18, 20

W oł. b., barokowym

 

Obraz św. Walentego 1 poł. w. 17, przy nim kilka starych tabliczek wotywnych;

Patrz rozdział 2.

Pakosław

Po

Kł par NMP i św. Walentego, w. 19/20

 

+

Rzeźba św. Walenty 1523 (?);

Dawny kult św. Walentego, żywy do czasów obecnych. W 19 i w 1 poł. 20 w. notowano tu cudowną figurę Świętego.

Poznań

Po

Bazylika archikatedralna śś. Piotra i Pawła,

 

 

Rzeźba św. Walenty późnogotycka, polichromowana i złocona ok. 1512;

(wyk. prawdopodobnie we Wrocławiu, w warsztacie Mistrza Ołtarza Góry Śląskiej dla kościoła Św. Katarzyny w Górze Śl., odnowiona ok. 1955)

Poznań

Po

Kł par św. Stanisława bpa,

W oł. b.

 

Obraz św. Walenty wśród chorych, w. 17/18, w mosiężnej rokokowej ramie wyk. 1750 i rzeźbami trzymających ją aniołów ok. 1967 posrebrzonymi;
(restaurowany 1748, 1845, 1967, do tego czasu w sukience posrebrzanej, miedzianej, trybowana z ornamentem kwiatowym na ornacie, 1 poł. w. 18)

Plakietki wotywne: po 1751, trybowana, z mężczyzną klęczącym przed Świętym; z kobietą z dzieckiem przed Świętym.

Relikwiarz św. Walentego, fund. bractwa św. Barbary, w kształcie monstrancji, w glorii herb Poznania zwieńczony koroną.

Wielichowo

Po

Kaplica św. Walentego, w. 19

W oł. gł. z ok. poł. w. 18, z rzeźbami,

 

Obraz św. Walentego w. 17 w sukience srebrnej 1 poł. w. 18;

Dawny kult Śwętego żywy do dziś. W 1 poł. w. 20 był tu cudowny obraz.

Futoma

Pr

Kł par śś. Walentego, Leonarda i Michała Arch., w. 20

W oł. gł. z w. 19

+

Obraz św. Walentego, obok liczne wota;

Dawny kult św. Walentego. Od pocz. w. 20 obraz jest otoczony czcią wiernych, przybywających tutaj i z dalszych okolic. Notowane są łaski uproszone za przyczyną Świętego. Kult rozwija się, odpusty gromadzą tysięczne rzesze wiernych. Jest litania do św. Walentego.

Hoczew

Pr

Kł par św. Anny, w. 18, 20

W oł. b., uzupełnianym z uchami, kolumienkami

 

Obraz św. Walentego sprzed 1745;

Relikwiarz św. Walentego 2 poł. w. 18, późnobarokowy, w kształcie monstrancji.

Stromiec

Ra

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 20

 

 

 

Na początku 20 w. podawano, że znajduje się tutaj cudowny obraz św. Walentego.

Kiełczyna

Sa

Kł par św. Mikołaja, w. 19

W oł. b. z w. 19

 

Obraz św. Walentego;

Dawny, trwający do dziś, kult św. Walentego.

Koprzywnica

Sa

Kł par św. Floriana, w. 13-15, 16-17, 18, 20

Kaplica św. Walentego, ołtarz sprzed poł w. 17, z rzeźbami i obrazami

 

Obraz św. Walentego 1 poł. w. 18;Obraz scena z życia św. Walentego 1 poł. w. 18;

(w. 19 przebudowana z dawnej biblioteki)

Dawny kult św. Walentego, który po dziś dzień jest otaczany szczególną czcią.

Stolec

Sd

Kł par św. Wawrzyńca, w. 20

W oł. b. koniec w. 17, z rzeźbami

 

Obraz św. Walentego w. 18 w sukience rokokowej;

Dawny kult Świętego. Do dzisiaj obraz jest określany jako łaskami słynący.

Sławatycze

Si

Kł par NMP, w. 20

W oł. b.

 

Obraz Cudu św. Walentego z martwym dzieckiem, późnobarokowy 3 lub 4 ćw. w. 18;

Dawny, żywy do dziś, kult św. Walentego.

Uhrusk

Si

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 17-18, 19, 20

W oł. b., w polu głównym

 

Obraz św. Walentyna bpa, w sukience drewnianej złoconej i polichromowanej,

(obraz o charakterze barokowym zapewne 1 poł. w. 19)

Włodawa

Si

Kł par św. Ludwika d. paulinów, w. 18, 19, 20

W kaplicy ołtarz ok. 1781-6, w nim

 

Obraz Cudu św. Walentego z martwym dzieckiem, po 1774;

(obraz zapewne z czasu budowy ołtarza)

Siewierz

So

św. Walentego, 17, 20

W oł. gł. 1620-40, z rzeźbami, obrazami

+

Obraz śś. Barbary i Walentego 1639 w metalowych sukienkach;

Przystrojenie wizerunków świętych świadczy o dawnym kulcie. W 19 w. przy obrazach były liczne wota.

Limanowa

Ta

Kł par Bazylika NMP, w. 20

 

 

 

W d. kościele par w 17 i 18 w. był kult św. Walentego. W poł. 18 w. ówczesny obraz św. Walentego określano jako łaskami słynący. Obraz ten znajduje się obecnie w Paszynie.

Lubcza

Ta

Kł Serca PJ, w. 20

W oł. b.

 

Obraz św. Walentego;

Patrz rozdział 2.

Brodnica

To

Kł par św. Katarzyny, w. 13-15, 17-18, 19, 20

Oł. b. ok. 1730, z bramkami, rzeźbami

 

Obraz św. Walentego, być może 2 poł. w. 17, przemalowany;

W 19 w. istniał tutaj żywy kult św. Walentego.

Chełmno

To

Kł Bazylika NMP, w. 13-14, 16, 18,19, 20

Stalle, 1 poł. w. 18, w zapleckach

 

Mal. postać św. Walentego;

Patrz rozdział 2.

Chełmża

To

Kł fil. św. Mikołaja, w. 13-15, 19, 20

 

 

Obraz św. diakon (Walenty w stroju kapłańskim udziela Komunii Świętej), w 18;

Patrz rozdział 2.

Pluskowęsy

To

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 14-15, 18

 

 

 

W 1 poł. 20 w. podawano, że obraz św. Walentego był niegdyś ozdobiony wotami, co świadczy o dawnym kulcie.

Ciechocin

Kł par św. Małgorzaty, w. 14, 18, 19

 

 

Obraz św. Walentego w metalowych sukienkach z 18 w.;

Przystrojenie wizerunku świadczy o dawnym kulcie św. Walentego.

Witowo k/ Aleksandrowa Kujawskiego

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 19/20

Feretron rokokowy, w nim

 

Obraz św. Walentego;

Obraz św. Walentego, barokowy w. 18;

 

Wrząca Wielka

Kł par św. Jakuba, w. 19

Oł. b. pocz. w. 17, z rzeźbami

 

Obraz św. Walentego pocz. w. 19;

Ołtarz przeniesiony z kła w Kole, rzeźby o tradycjach gotyckich.

Frombork

Wm

Kł archiDiec.lny bazylika NMP, w. 14, 15-16, 17-18, 19, 20

Oł. b. św. Bartłomieja ok. 1622, w polu środkowym

 

Obraz św. Walentego;

(oł. z kolumnami, wyk. z marmuru i z alabastrowymi rzeźbami)

Jesionowo

Wm

Kł par śś. Marcina, Rocha i Walentego, w. 17, 20

W nowym ołtarzu

+

Obraz św. Walentego;
(Oł. b. rokokowy z 1781 z obrazem św. Walentego, przeniesiony do kaplicy w Kabikiejmach.)

Dawny kult św. Walentego. Kościół był celem pielgrzymek związanych z tym kultem.

Kabikiejmy

Wm

Kaplica św. Walentego,

W oł. gł. z 1781

+

Obraz św. Walenty, sygn. 1824 (P. Rutkowski);

(oł. pochodzi z Jesionowa)

Klewki

Wm

Kł par śś. Walentego i Rocha, w. 18

Polichromia stropu w. 18, barokowo ludowa ukazuje
W oł. gł. rokokowym koniec w. 18

+

NMP Niepokalanego Poczęcia, św. Walentego i św. Rocha, w trzech polach utworzonych z girland i wici roślinnej
Obraz św. Walentego w. 20, w intarsjowanej ramie z datą 1768;

Kult św. Walentego sięga conajmniej 18 w. Istniało tutaj wówczas bractwo św. Walentego. Obecnie kult ma charakter lokalny.

Lubiąż

Wr

Kł par św. Walentego, w. 18

W oł. gł. stiukowym z 1 poł. w. 18

+

Obraz św. Walenty uzdrawia młodzieńca, 1 poł. w. 18;
Rzeźba Walentego, 2 poł. w. 18;
Obraz św. Walentego, 1691-92, sygn.;

(olejny na płótnie, barokowy)

Szczebrzeszyn

ZL

Kł par św. Mikołaja, w. 17

W oł. b. barokowym

 

Obraz św. Walentego w sukience srebrnej, przy obrazie wota;

 

Tomaszów Lubelski

ZL

Kł NMP, Św. Trójcy, śś. Jana Chrzciciela i Tomasza Kantuaryjskiego (d. par), w. 17, 18, 19, 20

Oł. b. 2 ćw. w. 18, z akantowymi uszakami

 

Obraz św. Walenty 1 poł. w. 18, z sukienką metalową, posrebrzaną w. 18;

 

powrót do strony głównej

WAWRZYNIEC

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Dźwierszno Wielkie

Bd

Kł par św. Mikołaja, w. 19

Oł. b. ok. 1741, w polu środkowym

 

Rzeźba św. Wawrzyńca;

 

Gołańcz

Bd

Kł par św. Wawrzyńca, w. 20

Oł. b. 1 ćw. w. 18, z obrazami

+

Obraz św. Wawrzyńca;

(oł. ze starego kła)

Dolistowo

Bi

Kł par św. Wawrzyńca, w. 18, 20

 

+

Obraz św. Wawrzyńca, barokowy;

Patrz rozdział 2.

Bielowicko

Kł fil. św. Wawrzyńca, w. 18, 20

W oł. gł. z w. 19
Część środkowa tryptyku z 3 ćw. w. 16,

 

Obraz św. Wawrzyńca ok. poł. w. 19;
Obraz przedstawia Santa Conversazione - MB ze śś. Piotrem i Wawrzyńcem;
Obraz św. Wawrzyńca, barokowo-ludowy w. 18;

 

Cynków

Cz

Kł fil. św. Wawrzyńca, w. 17, 20

W tęczy rzeźby

W oł. gł. 2 ćw. w. 17, z rzeźbami

 

Św. Wawrzyńca, rzeźba ludowa ok. 1631;
Obraz św. Wawrzyńca w. 19;

(obok Chrystusa Ukrzyżowanego)

Cynków

Cz

Kł fil. św. Wawrzyńca, w. 17, 20

W tęczy rzeźby PJ Ukrzyżowanego i
Oł. gł. 2 ćw. w. 17, w polu środkowym

 

Św. Wawrzyńca, rzeźba ludowa ok. 1631;
Obraz św. Wawrzyńca w. 19;(oł. z rzeźbami, obrazami)

Różyny

Gd

Kł par św. Wawrzyńca, w. 14-15, 18, 20

W elewacji wsch. we wnęce
W oł. gł. w. 18, z bramkami, uchami i rzeźbami
Oł. b. ok. 1720-30, ze współczenymi rzeźbami i obrazami

+

Rzeźba św. Wawrzyńca w. 18 (?);

Rzeźba św. Wawrzyńca ok. poł. w. 18;


w szczycie rzeźba św. Wawrzyńca;
w polu głównym obraz św. Wawrzyńca;

Relikwiarz św. Wawrzyńca, barokowy z datą 1746 i napisem fund. przez opata pelplińskiego W. S. Leskiego, z h. na stopie, z repusowaną postacią św. Wawrzyńca na drzwiczkach 5 bocznej puszki.
(oł. zapewne z katedry oliwskiej)

Kochanowice

Gl

Kł par św. Wawrzyńca, w. 19

Oł. gł. 1 poł. w. 19, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Wawrzyńca barokowa w. 17;
Obraz św. Wawrzyńca, barokowy w 18/19;

(oł. z rozebranego kościoła drewnianego w Lisowie)
(we współczesnej rzeźbionej ramie)

Ostrowo nad Gopłem

Gn

Kł par św. Mateusza (w 1527 śś. Mateusza i Walentego), w. 15, 18, 19

Oł. b. po 1720, w zwieńczeniu współczesna mu

 

Rzeźba św. Wawrzyńca;

Plakietka wotywna z w. 18, z rytowanym przedstawieniem św. Wawrzyńca (wota obecnie przechowywane w zakrystii);

Gorysławice

Ki

Kł fil. św. Wawrzyńca, w. 16-17, 20

W oł. gł. z ok. poł. w. 17

+

Obraz śś. Szczepana i Wawrzyńca;

z fundatorem w stroju kanonickim z zatartym herbem

Kalisz

Kl

Kł Bazylika NMP, w. 14-15, 18, 19, 20

Oł. b. koniec w. 18, z obrazami

 

Obraz św. Wawrzyńca w sukience srebrnej rokokowej;

Ołtarze boczne przeniesione z kła jezuitów, rokokowe koniec w. 18.

Kosmów

Kl

Kł par św. Wawrzyńca, w. 17, 19, 20

W oł. b. 1 poł. w. 18

+

Obraz św. Wawrzyńca barokowy w sukience drewnianej;

 

Kościelna Wieś

Kl

Kł par św. Wawrzyńca d. benedyktynów, w. 12-13, 18, 19, 20

W oł. gł. rokokowym, stiukowym

+

Obraz św. Wawrzyńca w sukience srebrnej 1800;

(z rzeźbami śś. benedyktyńskich)

Koźmin

Kl

Kł par św. Wawrzyńca, w. 15, 17-18, 19, 20

Oł. b. 3 ćw. w. 17

Feretron ok. 1850, w nim

+

Obraz św. Wawrzyńca w. 19 (?) przemalowany, w sukience srebrnej 1 poł. w. 18;
Obraz św. Wawrzyńca w. 19;

 

Olszyna

Kl

Kł fil. św. Wawrzyńca, w. 19

W polu środkowym oł. gł. z 1650

+

Obraz św. Wawrzyńca;

(z klęczącą postacią księdza fundatora, napisem fundacyjnym i datą 1697)

Ołobok

Kl

Kł par św. Jana Ew., i d. klasztor cysterek, w. 15/16, 17-18, 19, 20

Feretron pocz. w. 19, w nim

 

Obraz św. Wawrzyńca;
Obraz św. Wawrzyńca barokowo ludowy w sukience metalowej

Figura św. Wawrzyńca przed kościołem, kamienna, barokowa.

Złoczew

Kl

Kł par św. Andrzeja Ap., w. 17, 18, 19

 

 

 

W skarbcu: rozebrany oł. z pocz. w. 18 w formie ramy z liści akantu z obrazem św. Wawrzyńca w. 18 w drewnianej sukience.

Kraków

Kr

Kł par NMP, Bazylika Mariacka

Kaplica Świętego – w oł. z 1746

 

Obraz Męczeństwa św. Wawrzyńca z w. 18;

(oł z czarnego marmuru)

Kraków

Kr

Kł św. Andrzeja i klasztor klarysek

 

 

Obrazy: 1. Męczeństwo św. Wawrzyńca z w. 18; 2. Św. Wawrzyniec, skrzydło tryptyku z w. 16/17; 3. Św. Wawrzyniec barokowy; 4. z 1 poł. w. 19;
Rzeźba św. Wawrzyńca barokowo ludowa z w. 19;

 

Kraków

Kr

Kaplica NMP i klasztor sióstr augustianek, ul. Skałeczna

 

 

Obraz św. Wawrzyniec, sprzed 1875;

Patrz rozdział 2.

Ligocka Kuźnia

Kt

Kł par św. Wawrzyńca,  w. 20

Oł. gł. rokokowy, w polu środkowym

+

Obraz Męczeństwa św. Wawrzyńca, sygn. przez Michała Willmana 1685;
Obraz śś. Marcin i Wawrzyniec, zapewne w. 17;

Kościół z w. 18 został przeniesiony z Boguszowic w. 20.

Mokre

Kt

Kł par św. Wawrzyńca, w. 14-16, 18-19, 20

W oł. głównym

 

obraz św. Wawrzyńca, manierystyczny, 2 poł. w. 16, przemalowany (?);

 

Skrzyszów

Kt

Kł par św. Mikołaja, w. 20

Oł. b. ok. 1600, w polu środkowym

 

Obraz Męczeństwo św. Wawrzyńca w. 17;

(główny z dawnego kła par św. Wawrzyńca)

Karczmiska

Lb

Kł par św. Wawrzyńca, w. 19

 

+

 

Kult św. Wawrzyńca, wielotysięczne rzesze na odpuście. Ludzie traktują ten dzień jak święto.

Lublin Czerniejów

Lb

Kł par św. Wawrzyńca, w. 17, 20

Oł. gł. pocz. w. 17, z obrazami

+

Dwa obrazy św. Wawrzyńca: współczesny ołtarzowi - drugi zapewne w. 18;

Dawny kult św. Wawrzyńca. Obecnie kult lokalny.

Śnieżka

Le

Kaplica św. Wawrzyńca, w. 17, 20 (par. NMP w Karpaczu)

 

+

 

Patrz rozdział 2.

Zgierz

Łd

Kł śś. Wawrzyńca i Józefa, w. 18

Oł. gł. z retabulum z 1644, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Wawrzyńca;

 

Boguchwałów

Op

Kł fil. św. Mateusza, w. 17, 20

Oł. b. z 1602, na rewersie skrzydła

 

Św. Wawrzyniec;

(oł. o charakterze tryptyku z rzeźbioną sceną środkową i mal. skrzydłami)

Czarnowąsy

Op

Kł św. Anny, odpustowy, w. 17, 18-20

Oł. w kaplicy koniec w. 17, w nim

 

Obraz Męczeństwo św. Wawrzyńca wg, Rubensa;

(oł. z kolumnami, współczesnymi rzeźbami i obrazami)

Dąbrowa

Op

Kł par św. Wawrzyńca, w. 17, 20

W oł. gł. z pocz. w. 19

 

Obraz św. Wawrzyńca;

 

Królowe

Op

Kł par św. Wawrzyńca, w. 16-18, 19

Oł. gł. poł. w. 19, w polu środkowym

+

Obraz Męczeństwo św. Wawrzyńca;

(oł. z kolumnami, rzeźbami)

Nysa

Op

Kł św. Franciszka z Asyżu i d. kapucynów, w. 17, 19

W kaplicy w ołtarzu

 

Obraz św. Wawrzyńca 2 poł. w. 18, w rokokowych ramach;

Kł i klasztor pokapucyńaki. Założony 1659 na miejscu kaplicy pw św. Wawrzyńca, wzmiankowanej 1468.

Otmuchów

Op

Kł par śś. Mikołaja i Franciszka Ksawerego, w. 13-15, 17-18, 19

W kaplicy oł. z 1 poł. w. 19, w nim

 

Oraz św. Wawrzyńca koniec w. 17;

(oł. kolumnowy z rzeźbami)

Płochocin

Pe

Kł par św. Wawrzyńca, w. 19

 

+

 

W 18 w. notowano tutaj żywy kult św. Wawrzyńca.

Blizno

Kł fil. św. Wawrzyńca, w. 18, 19, 20

W oł. gł. pocz. w. 18

+

Obraz św. Wawrzyńca, zapewne w. 18, przemalowany;

 

Dłutowo

K par św. Wawrzyńca, w. 19

W nowym oł. gł., na zasuwie

+

Obraz św. Wawrzyńca z końca w. 18;

Przy obrazie św. Wawrzyńca było wotum.

Zakroczym

Kł św. Wawrzyńca i klasztor kapucynów, w. 18, 19, 20

W oł. gł. kilkakrotnie przerabianym

+

Obraz Męczeństwo św. Wawrzyńca 1772-5, sygn. Szymon Czechowicz;

(odnowiony 1868, w 1944 odcięty od dołu, zrekonstruowany i odrestaurowany 1957)

Dolsk

Po

Kł św. Wawrzyńca, w. 17, 18

W oł. gł.

+

Obraz św. Wawrzyńca ok. poł. w. 17, w sukience drewnianej, przy obrazie wota srebrne barokowe, m. in. z 1670 i 1718;
Obraz Męczeństwa św. Wawrzyńca w. 17;
Rzeźba św. diakona w. 17;

Dawny kult św. Wawrzyńca, notowano tutaj nadzwyczajne łaski uzyskane za Jego wstawiennictwem. Jest litania i pieśń do Świętego. Kult żywy do dziś, obraz jest określany jako cudowny. Odpusty gromadzą tysięczne rzesze.

Kamieniec Poznański

Po

Kł par św. Wawrzyńca, w. 20

 

+

Obraz św. Wawrzyniec, ok. 1680-90, w sukience srebrnej, częściowo złoconej, z tegoż czasu;
Rzeźba św. Wawrzyniec barokowo – ludowa;

 

Kościan

Po

Kł NMP, w.14-15/16, 18, 19, 20

W oł. b. 2 poł. w. 18
Oł. w kaplicy, w zwieńczeniu

 

Obraz św. Wawrzyńca;
Obraz św. Wawrzyńca;


(oł. późnorenesansowy, z kolumienkami)

Łomnica

Po

Kł par św. Wawrzyńca, w. 18, 20

Polichromia w. 18
W oł. gł. ok. 1770, z bramkami nad nimi rzeźby

+

Postać św. Wawrzyńca
Rzeźba św. Wawrzyńca;

Obraz św. Wawrzyńca;

(w polu kartusza rokokowego)

Mączniki

Po

Kł par św. Wawrzyńca, w. 17/18

W oł. b. rokokowym, w polu środkowym

 

Rzeźba św. Wawrzyńca;

 

Pniewy

Po

Kł par św. Wawrzyńca, w. 15, 17-18, 20

Oł. gł. p 1772, w polu środkowym

+

Obraz Męczeństwa św. Wawrzyńca, wg Rubensa;

(oł. ze współczesnymi rzeźbami i obrazami)

Przysietnica

Pr

Kł par św. Marcina, w. 20

Oł. b. 1625, w górnej kondygnacji
Oł. b. 1 ćw. w. 17, po bokach skrzydła tryptyku z 1545

 

Obraz św. Wawrzyniec współczesny ołtarzowi, przemalowany;
Malowana postać św. Wawrzyńca, na awersach skrzydeł;

(zakupiony 1710 z kła franciszkanów w Krośnie, kolumn. z uchami i rzeźbami)
(główny ze starego kła z kolumnowy z rzeźbami)

Szydłowiec

Ra

Kł par św. Zygmunta, w. 15/16, 18, 19, 20

Poliptyk późnogotycki ok. 1505, na rewersach skrzydeł

 

Postać św. Wawrzyńca;

(malowany, wyk., w warsztacie krakowskim)

Sandomierz

Sa

Kł katedralny NMP, w. 12-13/14, 15-18, 19, 20

Kwatera tryptyku ok. 1520-30

 

Mal. postać św. Wawrzyńca;

(tryptyk gotycko renesansowy, tło złote, wzorzyste)

Szyk

Ta

Kł par śś. Barbary i Stanisława bpa, w. 16, 17

Tryptyk 1 poł. w. 16,

 

Obraz św. Wawrzyńca

 

Góra Świętego Wawrzyńca

To

 

 

 

 

Patrz rozdział 2.

Kijewo Królewskie

To

Kł par św. Wawrzyńca, podominikański, w. 17, 18, 20

W oł. gł. z w. 17/18, z rzeźbami (pierwotne zwieńczenie oł. z kła franciszkanów w Chełmnie, częściowo uzupełniony nowymi ornamentami)

 

Obraz św. Wawrzyńca sygn. 1934, na obrazie metalowe nimby oraz srebrne plakietki wotywne;

Plakietki z w. 18: - rytowana z popiersiem niewiasty i literami; - rytowana z postacią klęczącą przed Matką Boską; - trybowana z szlachcicem klęczącym przed Matką Boską.
Dyplom potwierdzenia odpustu przez papieża Piusa VI 1782.

Radoszki

To

Kł par śś. Wawrzyńca i Mikołaja, w. 18, 20

W oł. gł. ok. 1730, z bramkami, rzeźbami,
W oł. b., w polu bocznym
W ołtarzu jw., w zwieńczeniu

+

Obraz śś. Mikołaja (?) i Wawrzyńca, barokowy koniec w. 17;
Obraz św. Wawrzyńca;

Obraz św. Wawrzyńca, owalny;(oł. b. późnorenesansowy ze współczesnymi obrazami)

Ryńsk

To

Kł par św. Wawrzyńca, w. 14, 17

Oł. gł. ok. poł. w. 17,
w polu środkowym

+

Mal. trzy sceny z życia św. Wawrzyńca;
obraz Męczeństwa św. Wawrzyńca, w. 16/17,;

- w predelli
(wg napisu odnawiany 1641, 1883 i 1932)

Unisław Pomorski

To

Kł par św. Bartłomieja, w. 13-15, 18, 19, 20

W górnej kondygnacji oł. gł. z 1724, ze współczesnymi rzeźbami, obrazami

 

Obraz św. Wawrzyńca;

Osiem plakietek wotywnych przy obrazie w oł. gł., srebrnych, z w. 18 i pocz. w 19, z nich trzy z trybowanymi lub rytymi sercami, dwie z trybowanymi przedstawieniami par małżeńskich przed Matką Boską, pozostałe przeważnie z rytymi przedstawieniami zwierząt.

Dobrzejewice

Kł par św. Wawrzyńca, w. 19, 2-

Oł. gł. 2 poł. w. 18, z rzeźbami, w górnej kondygnacji

+

Obraz św. Wawrzyńca nowszy lub silnie przemalowany, w sukience srebrnej, trybowanej, rokokowej, koniec w. 18;

(oł. pochodzi z katedry włocławskiej)

Kościelna Wieś

Kł par św. Wawrzyńca, 12-13, 15, 17, 20

W oł. gł., poł. w. 18
- w medalionach

+

Obraz św. Wawrzyńca, mal. 1898;
śś. Szczepan i Wawrzyniec;

(oł. z rzeźbami i bramkami nad którymi medaliony współczesne ołtarzowi)

Kościelna Wieś

Kł par św. Wawrzyńca, 12-13, 15, 17, 20

W oł. gł. 1 poł. w. 18, z rzeźbami
nad bramką

+

Obraz św. Wawrzyńca, mal. 1898;

medalion ze św. Wawrzyńcem(medaliony współczesne ołtarzowi)

Sieradz Męka

Kł par św. Wojciecha, w. 17-18, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 17, z obrazami
Oł. b. 1 poł. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Wawrzyńca, 2 poł. w. 17;

Rzeźba św. Wawrzyńca, barokowa;

(poprzednia wieś Męka Księża)

Szadek

Kł par NMP i św. Jakuba, w. 14-15, 16. 18, 19

Oł. gł. pocz. w. 17, ze współczesnymi obrazami
Oł. b. jw.,

 

Obraz św. Wawrzyńca, przemalowany zapewne 2 poł. w. 19;

Obraz Męczeństwa św. Wawrzyńca, na desce;
Rzeźba św. Wawrzyniec rokokowy 2 poł. w. 18;

 

Warta

Kł NMP i d. klasztor bernardynek, w. 18, 19

Oł. b. 2 po. w. 18, z rzeźbami i obrazami

 

Obraz św. Wawrzyńca w. 18, w sukience pocz. w. 18;
Obrazy św. Wawrzyniec pocz. w. 18 i pocz. w. 19;

 

Krekole

Wm

Kł par Św. Krzyża i św. Wawrzyńca, w. 15-16, 18

Na pozornym sklepieniu
Oł. gł. pocz. w. 18, w zwieńczeniu
Na ambonie z 1728

+

Sceny z życia św. Wawrzyńca ok. 1719;

obraz św. Wawrzyńca;

rzeźba św. Wawrzyńca;

Polichromia oraz rozpięte na płótnie malowidła.

Olsztyn Gutkowo

Wm

Kł par św. Wawrzyńca, w. 15-16, 18

Oł. gł. koniec w. 18, z rzeźbami, w polu środkowym

+

Obraz św. Wawrzyńca

Na szczycie wieży chorągiewka ze św. Wawrzyńcem i datą 1778.
Kult św. Wawrzyńca, dawniej odput gromadził kilkanaście tys. wiernych, obecnie kult lokalny.

Olsztyn Gutkowo

Wm

Kł par św. Wawrzyńca, w. 15-16, 18

W oł. gł. koniec w. 18, z rzeźbami

+

Obraz św. Wawrzyńca

Patrz rozdział 2.

Tłokowo

Wm

Kł św. Jana Chrzciciela, w. 14-15/16, 17

Oł. b. z 2 poł. w. 16

 

Rzeźba św. Wawrzyńca z pocz. w. 15;

(oł. zestawiany, z rzeźbami z 1 ćw. w. 15 i z w. 16)

Dzierżoniów

Wr

Kł par św. Jerzego, w. 13-15, 17-18, 20

Oł. b. Św. Wawrzyńca, ok. 1730, z rzeźbami

 

Obraz Męczeństwa Św. Wawrzyńca, olejny na płótnie w bogato rzeźbionej ramie z rzeźbami 2 aniołków;

 

Jastrzębie

Wr

Kł fil. św. Wawrzyńca, w. 19, 20

W barokowym oł. gł. z ok. 1720, obrazy
W oł. b. tryptyk z końca w. 15,: w części środkowej

+

Obraz św. Wawrzyńca w. 19;

Matka Boska z Dzieciątkiem pomiędzy śś. Barbarą i Wawrzyńcem;(tryptyk późnogotycki rzeźbiony z malowanymi skrzydłami, odnawiany 1930)

Strzelniki

Wr

Kł fil. św. Antoniego, w. 14, 17, 19, 20

Polichromia gotycka z ok. poł. w. 15

 

Męczeństwo św. Wawrzyńca (?);

znacznych rozmiarów św. Wawrzyniec;

(w prezbiterium na ścianie wsch.)

(w nawie, z boku tęczy)

Wilkszyn

Wr

Kł par św. Wawrzyńca, w. 18, 20

W oł. gł. z w. 18

+

Obraz Męczeństwo św. Wawrzyńca diakona, olejny na płótnie;

 

Ługi

ZG

Kł par św. Wawrzyńca, w. 13, 15, 20

W prezbiterium przy obrazie MB figury

+

Figura św. Wawrzyńca, gotycka (?)

 

Rapocin

ZG

Kł par św. Wawrzyńca, w. 20

 

+

 

Patrz rozdział 2.

powrót do strony głównej

WERONIKA

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Pakość

Gn

Kalwaria Męki Pańskiej,

Kł Ukrzyżowania, w. 17, 20

Kaplica Św. Weroniki, w. 17/18
Oł. b. 2 poł. w. 18, z obrazami, w zwieńczeniu

 Obraz św. Weroniki współczesny oł.;

 

Kalwaria Zebrzydowska

Kr

Kalwaria Męki Pańskiej, Brama zachodnia Drugi Upadek, zbudowana 1615-16

Kaplica św. Weroniki

Posąg kamienny Chrystusa upadającego pod krzyżem, ponad baldachimem
wewnątrz

 

Obraz św. Weroniki w ramie klasycystycznej;rzeźba św. Weroniki ok. 1910;

(posąg barokowy pod baldachimem barokowo klasycystycznym)(na miejscu pierwotnej barokowej)

Luborzyca

Kr

Kł par Św. Krzyża, w. 14, 19, 20

W oł. gł. sprzed 1778, z rzeźbami

 

Rzeźba późnobarokowa św. Weroniki;

 

Bąków

Op

Kł par NMP, w. 16, 20

W oł. gł. tryptyk 2 poł. w. 14, na skrzydle

 

Postać św. Weroniki;

Tryptyk rzeźbiony z mal. skrzydłami, odnawiany w całości 1913, skrzydła konserwowane 1956-7.

Szamotuły

Po

Kł par Św. Krzyża d. reformatów, w. 17, 20

W kaplicy w oł. b., nowszym

 

Obraz św. Weroniki z 2 poł. w. 17;

 

Bałtów

Ra

Kł par NMP, w. 17, 20

W oł. rokokowym z 2 poł. w. 18

 

Obraz Chrystusa dającego chustę św. Weronice w. 18;

 

Wrocław

Wr

Kł par śś. Stanisława, Doroty i Wacława, w. 14/15, 20

W oł. b. ok. 1730, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Weroniki, ok. 1720;

(drewno polichromowane, złocone, barokowa)

powrót do strony głównej

WINCENTY

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Skoczów

Kł par śś. Piotra i Pawła, w. 18, 19, 20

Oł. b. pocz. w. 19 (?), z obrazami

 

Obraz św. Wincentego barokowy;

(oł. o charakterze barokowym)

Kraków Pleszów

Kr

Kł par NMP i św. Wincentego, w. 19

W oł. gł. późnobarokowym

+

Obraz św. Wincentego 1810;

Obraz św. Wincenty 1 poł. w. 17;

Ołtarz zakupiony z kła Wszystkich Świętych w Krakowie.

Skórzewo

Po

Kł par śś. Wincentego i Marcina

W oł. gł. wyk. 1775, z kolumnami i rzeźbami

+

Obraz nowy.

Ołtarz późnobarokowy, wyk. 1775 jako oł. b. dla kła reformatów w Woźnikach przez snycerzy zakonnych, przeniesiony 1948, architektoniczny z dwiema parami kolumn, rzeźbami aniołków na gzymsie.

Przemyśl

Pr

Kł par św. Marii Magdaleny franciszkanów, w. 14-16, 18

W zwieńczeniu oł. b. z w. 18, z rzeźbami

 

Obraz św. Wincentego, w. 18, w mosiężnej trybowanej sukience sprzed 1881;

2 relikwiarze z 18 w., skrzynkowy i w kształcie monstrancji. Pacyfikał z w. 18 z wysokim krzyżem na szczycie.
Dawny kult św. Wincentego Męczennika, Jemu przypisywano cudowne ocalenie Przemyśla.

Chełmno

To

Kł śś. Jana Chrzciciela i Jana Ew., w. 13-14, 16/17, 18, 20

Oł. b. 1 ćw. w. 18, z rzeźbami i obrazami

 

Obraz św. Wincentego ok. poł. w. 19;

(kł pocysterski, obecnie siostry miłosierdzia)

Czarże

To

Kł par NMP, w. 14-15/16, 17/18, 19, 20

 

 

 

Plakietka wotywna z przedstawieniem św. Wincentego w. 18.

Wrocław

Wr

Kł archikatedralny św. Jana Chrzciciela, w. 12-13/14, 15, 17-18, 20

Freski, gotyk, ok. 1420 –30
Południowa ściana zewnętrzna;
Oł. b. św. Wincentego Diakona, marmur, manieryzm – barok, 17/18

 

Postać św. Wincenty; Śś. Wincenty i Barbara;
Rzeźba św. Wincenty, piaskowiec, gotyk, 1470
Płaskorzeźba, Męczeństwo św. Wincentego, brąz, manieryzm, 1614, sygn.;
Rzeźba św. Wincenty,
srebro, barok, 1 poł. w. 18;
Figura św. Wincenty srebro, renesans 1590, sygn., (z ołtarza głównego);

Relikwiarz św. Wincentego, srebro odlewane, ryte, drewno, barok, 1723, sygn.;

powrót do strony głównej

WINCENTY DE PAUL

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Siemiatycze

Dr

Kł par NMP i d. klasztor misjonarzy, w. 17, 18, 20

W oł. b. ok. 1730, z rzeźbami

 

Obraz św. Wincentego à Paulo, barokowy 1730;

 

Kraków

Kr

Kł par św. Wincentego a Paulo i klasztor misjonarzy, w. 19-20, ul. Filipa

Witraże wyk. 1912, neogotycki
Oł. b. neogotycki, z rzeźbami

 

Postać św. Wincentego a Paulo;

rzeźba Świętego, 1924;

Obrazy św. Wincentego a Paulo: dwa koniec w. 19; Święty poleca MB bł. Jana Gabriela Perboyre koniec w. 19; Święty, w półpostaci i całopostaciowy, wzorowany na obrazie w klasztorze Sióstr Miłosierdzia w Lublinie w. 18; Święty jako założyciel zgromadzeń misjonarzy i szarytek, 1874, sygn.; Święty, półpostaciowy, w medalionie z wieńca laurowego, ok. 1930, wg ryciny z 1663 Petera van Schuppen (zw. Turonensis);

 

Kraków

Kr

Kł Serca PJ i klasztor sióstr miłosierdzia, ul. Warszawska

Malowidła ścienne 1874, w prezbiterium sceny mal. temperą
Ołtarz 1895, w polach arkadek antepedium mal. na złotym tle

 

Święty polecający Sercu Pana Jezusa zgromadzenia misjonarzy i szarytek w Polsce
św. Wincenty a Paulo;


Rzeźba Świętego, 4 ćw. w. 19;
Portret św. Wincentego a Paulo 1 poł. w. 19;
Figura Świętego, koniec w. 19, gipsowa sprowadzona z Francji  (w marmurowej niszy ściennej na furcie);

W fasadzie domu zakonnego sióstr, od pn. obraz MB Częstochowskiej 2 poł. w. 19, mal. ma płótnie w oszklonej gablocie; w pd. części figurka Świętego z dziećmi 1 poł. w. 20, w przeszklonej wnęce. W murze od pd. 2 kapliczki, dwustronne z rzeźbami Świętego, z napisem dot. poświęcenia 24. 04. 1864, w St-Vincent-de-Paul we Francji;

Dwa relikwiarze Świętego, skrzynkowe, 1 ćw. w. 20, wyk. we Francji, odlewy złocone.

Kraków

Kr

Kł Nawrócenia św. Pawła i klasztor misjonarzy, ul. Stradom

Polichromia na sufitach przedsionków przy prezbiterium pocz. w. 20
- na sklepieniu absydy, nawy i w prezbiterium 2 poł. w. 18
Ołtarz w kaplicy 2 ćw. w. 18, z posągami,

 

Przedstawia św. Wincentego a Paulo pośredniczącego w sporze między możnowładcą a szlachcicem i biorącego udział w poświęceniu kościoła;
Święty z dziećmi, (nad arkadą przedsionka);

Obraz św. Wincentego a Paulo wśród cierpiących, (przypisywanym Tadeuszowi Kuntze) mal. zapewne ok. 1788, odnawianym 1796 i 1929;
Obrazy św. Wincentego a Paulo: Wizja, z 1 poł. w. 18, pochodzący z bocznego ołtarza; Święty wśród ubogich i chorych, ze srebrnym krzyżem i stułą trybowaną w kwiaty, fund. 1761, z kła misjonarzy w Chełmnie; Święty, z w. 19, przemalowany; Kazanie Świętego, z postaciami MBzD i aniołkami oraz personifikacji Wiary i Miłości depczących Herezję i Rozpustę, akwaforta wyk. 2 ćw. w. 18, obcięta;
Dwa obrazy Świętego, w. 18;

6 relikwiarzy św. Wincentego a Paulo:
 - dwa kameryzowane;
 - z mal
. na blasze obrazkami świętych. Wincentego a Paulo i Józefa z Dzieciątkiem, z ok. poł. w. 19;
 - trzy z końca w. 19, dwa neogotyckie, z końca w
. 19, kameryzowane, trzeci z 2 poł. w. 19, w formie neogotyckiej monstrancji z posążkami aniołków.

Brzozów

Pr

Kł par Przemienienia Pańskiego, kolegiacki, w. 17-18, 19, 20

W kaplicy, w oł. b. 1758, z rzeźbami aniołów

 

Obraz Kazania św. Wincentego a Paulo współczesny ołtarzowi;

 

Sandomierz

Sa

Kł Św. Ducha d. duchaków,  ss. Miłosierdzia, w. 13-15, 17, 18, 20

Oł. b. 2 poł. w. 18, z rzeźbami,

 

Obraz św. Wincentego a Paulo 1 poł. w. 19;

 

Mienia

WP

Kaplica św. Józefa, w. 19, 20

W kaplicy ołtarz pocz. w. 19,

 

Obraz św. Wincentego à Paulo i bł. Ludwiki w otoczeniu chorych, mal. 1803, sygn., restaurowany 1910.

Relikwiarz św. Wincentego à Paulo i bł. Ludwiki kartuszowy, klasycystyczny pocz. w. 19.

powrót do strony głównej

WINCENTY FRRERIUSZ

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Gidle

Cz

Kł NMP i klasztor dominikanów, w. 17

W kaplicy ołtarz 2 poł. w. 18, w nim

 

Obraz św. Wincentego Ferreriusza z tabliczką wotywną z 1802r., mówiącą o cudownym uzdrowieniu dziecka;

 

Kraków

Kr

Kł śś. Augustyna i Jana Chrzciciela oraz klasztor sióstr norbertanek

 

 

 

Wota: rokokowe, ok. poł. w. 18, owalne, płaskorzeźbione, w rocaillowym obramieniu, w półpostaci św. Wincenty Ferreriusz; 2 barokowe, plakieteki; z końca w. 18, trybowane, całopostaciowe przedstawienie Świętego, ofiarowane przez Tomasza Modelskiego.

Kraków

Kr

Kł Św. Trójcy Bazylika i klasztor dominikanów

Kaplica NMP- w oł. b., z posągami

 

Obraz św. Wincenty Ferreriusz w srebrnej sukience, w. 18;

Patrz rozdział 2.

Płonka

Lb

Kł par NMP, w. 18, 19, 20

W oł. b. neobarokowym

 

Obraz św. Wincentego Ferreriusza 2 poł. w. 18;

(z rzeźbami rokokowymi)

Borzęcin

Wa

Kł par św. Wincentego Ferreriusza, w. 19

W oł. gł. po 1855, z rzeźbami

+

Obraz św. Wincentego Ferreriusza ok. poł. w. 19;

 

Brześć Kujawski

Kł św. Michała Arch., i klasztor sióstr elżbietanek (podominikański), w. 14-15, 17, 19, 20

Ołtarz w kaplicy rokokowy 2 poł. w. 18, w nim

 

Obraz św. Wincentego Ferreriusza, późnobarokowy 1 poł. w. 18, z dwiema scenami z życia świętego w tle oraz bogatą sukienką srebrną, trybowaną, rokokową 2 poł. w. 18;

 

Sieradz

Kł św. Stanisława urszulanek (podominikański), w. 13-14, 17-18, 19, 20

Oł. b. rokokowy, z rzeźbami i obrazami

 

Obraz św. Wincentego z Ferrary w sukience w. 17;

 

powrót do strony głównej

WINCENTY KADŁUBEK

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Złotniki

Ki

Kł par Wszystkich Świętych, w. 17, 18/19

W oł. b. rokokowym

 

Obraz bł. Wincentego Kadłubka koniec w. 18;

 

Bysławek

Pe

Kł św. Wawrzyńca i klasztor sióstr miłosierdzia (dawniej benedyktynek), w. 17, 19, 20

 

 

Obraz Wizja bł. Wincentego Kadłubka, rokokowy 1773;

 

Koronowo

Pe

Kł par NMP, w. 13-14, 17, 19, 20

 

 

Obraz bł. Wincenty Kadłubek, namalowany w związku z beatyfikacją 1764;

 

Koprzywnica

Sa

Kł par św. Floriana, w. 13, 16-17, 18, 19, 20

W oł. b. ok. poł. w. 17 z rzeźbami puttów

 

Obraz bł. Wincentego Kadłubka;

 

Włostów

Sa

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 13-14, 16, 18-19, 20

 

 

 

Istnieje tu dawny kult bł. Wincentego Kadłubka, urodzonego we wsi Karwów (3 km).

powrót do strony głównej

WOJCIECH bp 

Miejscowość

Diecezja

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Runowo Krajeńskie

Sd

Kł par Św. Trójcy, w. 17, 19

Oł. gł. z pocz. w. 17, z rzeźbami

 

Rzeźba św. Wojciecha;

 

Mstów

Cz

Kaplica św. Wojciecha, w. 17, 18, 19, 20

Ołtarz 1 poł. w. 17, przerabiany

+

Obraz św. Wojciecha bpa;

 

Żarki Miasto

Cz

Kł par śś. Szymona i Judy Tadeusza, w. 16, 18, 19

Kaplica Świętego z w. 17 – w oł. 1 poł. w. 18

 

Obraz św. Wojciecha, w. 17 (?)
postać św. Wojciecha

(w polu głównym)
(antependium malowane)

Skibniew (Podawce)

Dr

Kł św. Wojciecha, w. 18, 19 (nowy kł par murowany z w. 20)

 

+

 

W 1997 sprowadzono z Gniezna do kła relikwie św. Wojciecha. Tutaj odbyły się w kwietniu 1997 Diec.lne obchody tysiąclecia śmierci Świętego.

Kwietniewo, Święty Gaj

Eb

Kł fil. Św. Wojciecha, w. 19

 

+

 

Patrz rozdział 2.

Gdańsk Św. Wojciech

Gd

Kł par św. Wojciecha, w. 11-13, 16, 20 Kaplica św. Wojciecha, w. 16

W oł. gł.

+

Obraz św. Wojciech adoruje Matkę Boską, w. 17;

Patrz rozdział 2.

Bytom

Gl

Kł par św. Wojciecha, w. 13-15, 19, 20

Nowy oł. gł. św. Wojciecha

+

 

W 1997 roku uroczyście sprowadzono relikwie Świętego z Pragi w Czechach.

Budziejewko

Gn

Kł par św. Wojciecha w. 19

W oł. gł.

+

Obraz Kazania św. Wojciecha ok. poł. w. 19;

Patrz rozdział 2.

Gniezno

Gn

Kł archikatedra NMP i św. Wojciecha, w. 10-11, 14/15, 16, 17-18, 20

Oł. gł. - konfesja św. Wojciecha

+

Trumienka barokowa z 1662, srebrna, trybowana, cyzelowana i odlewana, z pełnoplastyczną postacią Świętego na wieku;

Patrz rozdział 2.

Trzemeszno

Gn

Kł par Bazylika NMP i św. Michała Arch., w. 10-13, 14-15/16, 18, 20

Oł. gł. koniec w. 18, z rzeźbami (mensa oł. wyk. 1969)

 

Rzeźba św. Wojciecha;
pod mensą rzeźba leżącego św. Wojciecha, z konfesji, 2 poł. w. 18;

Patrz rozdział 2.

Kielce

Ki

Kł katedralny NMP, w. 12-16, 17-18, 19, 20

Tryptyk ok. 1500, na awersie skrzydła

 

Mal. postać św. Wojciecha;

(tryptyk późnogotycki Koronacji NMP, pochodzi z Łagiewnik)
Relikwiarzyk szafkowy – tryptyk z ok. 1630, na skrzydłach mal. śś. Wojciech i Stanisław.

Kościelec

Ki

Kł par św. Wojciecha, w, 13-17, 18, 19, 20

Fasada z romańskim portalem i rzeźbami
Oł. b. 1 poł. w. 18,

+

Rzeźba św. Wojciecha, kamienna, zapewne ok. 1628-34;
Obraz św. Wojciech, mal. 1872;

 

Mokrsko Dolne

Ki

Kł par NMP, w. 13-17, 19, 20

W d. prezbiterium polichromia z w. 16
W oł. b. rokokowym

 

Postać św. Wojciecha, stojąca

Obraz św. Wojciecha, 1741;

Polichromia odsłonięta po 1946, obecnie schowek.

Cieszęcin

Kl

Kł par św. Walentego, w. 18

W oł. gł., na zasłonie

 

Obraz św. Wojciecha;

Patrz rozdział 2.

Kalisz Zawodzie

Kl

Kł fil. Św. Wojciecha, w. 18, 19

 

+

 

Kościół istniał w XI wieku. Wg tradycji powstanie kościoła związane jest ze św. Wojciechem, który w drodze do Gniezna miał w tym miejscu odprawiać Mszę św., i nauczać.

Kraków

Kr

Kł par NMP, bazylika Mariacka

Na służkach, pod baldachimami
Oł. b. z w. 18, w zwieńczeniu

 

Rzeźba św. Wojciecha, 1890;

obraz św. Wojciecha w owalnym medalionie z 1745;

(ustwione na konsolach, w połowie ścian naw, rekonstr. 20 w.)
(oł. z czarnego marmuru)

Kraków

Kr

Kł Św. Trójcy i klasztor dominikanówKaplica św. Róży
Oł. w tzw. sieni gotyckiej, w predelli

 

Obraz Męczeństwo św. Wojciecha, 1649;
Posąg Świętego, zapewne 1 poł. w. 17;
Obraz Męczeństwo św. Wojciecha z pocz. w. 16, mal. temperą na desce;

(przypisywany Antoniemu Nozeniemu)

(w niszach ścian posągi śś.)
(oł. zestawiony głównie z części z ok. 1600)

Kraków

Kr

Kł św. Wojciecha rektoralny, w. 11/12, 17, 18

 

+

Obraz św. Wojciech, w. 17;

Patrz rozdział 2.

Modlnica

Kr

Kł par NMP i św. Wojciecha, w. 15-16, 17, 19

W oł. b. z 1 poł. w. 18

+

Obraz św. Wojciecha, sygn. 1 poł. w. 19;

Patrz rozdział 2.

Stryszów

Kr

Kaplica w. 19

 

 

Rzeźba św. Wojciecha na postumencie, 1768;

Miejscowa tradycja mówi, że w okolicy udzielał chrztu św. Wojciech.

Mikołów

Kt

Kł fil. św. Wojciecha (d. par), w. 16, 19, 20

W oł. gł. ok. 1675, z rzeźbami,

+

Obraz św. Wojciecha 1675, odnawiany 1802 i 1898;

 

Radzionków

Kt

Kł par św. Wojciecha, w. 19

 

+

Obraz św. Wojciech, barokowy;

Wg tradycji kł wzniesiony w czasach Św. Wojciecha, wzmiankowany 1326.

Grabów

Lb

Kł par Przemienienia Pańskiego, w. 20

 

 

 

Kult św. Wojciecha, w odpuście bierze udział wiele tysięcy wiernych.

Lublin Czerniejów

Lb

Kł par św. Wawrzyńca, w, 17, 20

W predelli oł. gł. z pocz. w. 17

 

Św. Wojciech, pocz. w. 17;

 

Łowicz

Ło

K NMP i św. Wojciecha, w. 17, 17/18, 20

W oł. b. ok. 1720

+

Obraz św. Wojciech, 1 poł. w. 18;

Patrz rozdział 2.

Szczepankowo

Łż

Kł par św. Wojciecha, w. 13, 16-17, 19, 20

W oł. gł. kolumnowym z 1753

+

Obraz św. Wojciecha, barokowy w. 17 ? całkowicie przemalowany, w typie portretu reprezentacyjnego;

(w tle na kolumnie rokokowy kartusz z mitrą i pastorałem oraz inskrypcją: S. Adalbertus Poray, h. Poraj i litery)

Opole

Op

Kł NMP i św. Wojciecha „Na Górce”, w. 13-14/15, 17, 18-19, 20

Oł. gł., w retabulum

+

Obraz Chwała śś. Wojciecha i Katarzyny (?), barokowy ok. poł. w. 18, odnowiony 1828,;

Patrz rozdział 2.

Bobowo

Pe

Kł par św. Wojciecha, w.  20

 

+

 

Wg tradycji zachowała się wiadomość, że w okolicy Bobowa głosił słowo Boże św. Wojciech.

Cerkwica

Pe

Kł fil św. Wojciecha, w. 19, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 18, w zwieńczeniu
Feretron ok. poł. w. 18, w nim

+

Obraz św. Wojciecha, w. 18/19;

Obraz św. Wojciecha

 

Gorzędziej

Pe

Kł par św. Wojciecha, w. 18-19

 

+

 

Patrz rozdział 2.

Krzynowłoga Mała

Kł par św. Dominika, w. 16-17, 19, 20

W oł. b. z w. 20

 

Obraz św. Wojciecha, sygn. 1904;

(zwieńczenie oł. z 1 poł. w. 18)

Pułtusk

Kł bazylika NMP i św. Maternusa, w. 15/16, 18, 20

Oł. gł. z 1642-3
Stalle z w. 17, w zapleckach obrazy

 

Rzeźba św. Wojciecha z 2 poł. w. 17;
Obraz św. Wojciecha;

(oł. uzupełniany bramkami, kolumnami)

Chrzypsko Wielkie

Po

Kł par św. Wojciecha, w. 17, 18, 20

W oł. gł. zestawiany z elementów w. 17 i 18,

+

Obraz Matki Boskiej adorowanej przez św. Wojciecha, z widokiem Gniezna w tle, 1863;

 

Dalewo

Po

Kł par św. Wojciecha, w. 14, 17, 20

W oł. gł. zestawiany z elementów w. 17 i 18, z bramkami i rzeźbami,

+

Obraz Adoracji Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez św. Wojciecha i Stanisława 1 ćw. w. 17, w sukience srebrnej 1 poł. w. 18;

 

Blizne

Pr

Kł par Wszystkich Świętych, w. 15/16, 17, 19-20

Polichromia z w. 16, w nawie

 

Św. Wojciech, w ozdobnych ramach;

(mal. prostokątne sceny, dzielone psami oranamentów)

Dynów

Pr

Kł par św. Wawrzyńca, w. 17-18, 19

Oł. b. 2 poł. w. 17, z rzeźbami, w polu głównym

 

Obraz św. Wojciecha późnobarokowy w. 18;

 

Krosno

Pr

Kł par Św. Trójcy, w. 14-15/16, 17, 18, 20

Kaplica Świętego w. 15, przebud. 17 w. – oł. ok. pol. w. 17

W kruchcie kaplicy śś. Piotra i Pawła
w oł. z ok. 1646

 

Obraz św. Wojciech, barokowy ok. poł. w. 17;
obraz Wykupienie ciała św. Wojciecha, barokowy ok. poł. w. 17;
Mal. postać Świętego, ok., 1646;

rzeźba Świętego w zwieńczeniu;

(obraz „wykupienie ciała” dużych rozmiarów, dostosowany do ściany z wycięciem na okno, we współczesnej ramie)

(oł. kolumnowy z uchami, ze współczesnymi rzeźbami i obrazami)

Krosno Polanka

Pr

Kł par św. Wojciecha, w. 15, 19, 20

W oł. b. z ok. 1700

+

Obraz św. Wojciecha z 2 poł. w. 19;

(oł. przeniesiony w 1748 z kła par w kształcie owalnej glorii z rz. aniołków)

Bieliny

Sa

Kł par św. Wojciecha, w. 17

W oł. gł.

+

Obraz Świętego jako orędownika parafii;

Patrz rozdział 2.

Momina

Sa

Kł par św. Wojciecha, w. 14-15/16, 17, 18, 20

W oł. gł. rokokowym 2 poł. w. 18

+

Obraz św. Wojciecha z w. 16/17 na złotym wytłaczanym tle, przemalowany;

W murze kościelnym na bramce rokokowej z 1805 kamienna rzeźba Świętego.

Górki

Si

Kł par św. Wojciecha, w. 16/17, 19, 20

W oł. gł. z końca w. 17

+

Obraz św. Wojciecha, sygn. 1891;

(oł. z bramkami, rzeźbami)

Gawłuszowice

Ta

Kł par św. Wojciecha. w. 17, 19, 20

W oł. gł. z 1764

+

Obraz św. Wojciecha;

(oł. kolumnowy z rzeźbami i obrazami)

Męcina

Ta

Kł par św. Antoniego Pustelnika, w. 14-15

 

 

Obraz Męczeństwo św. Wojciecha z poł. w. 16;

 

Brodnica

To

Kł par św. Katarzyny, w. 13-15, 17, 19, 20

Oł. b. z 1 poł. w. 17, przerabiany

 

Rzeźba św. Wojciecha z ok. 1700;

 

Jabłonowo Pomorskie

To

Kł par śś. Franciszka Ksawerego i Wojciecha, w. 19

 

+

 

Istniało tu bractwo św. Wojciecha.

Lisewo

To

Kł par Św. Krzyża, w. 13-14, 16-19, 20

W oł. gł. rokokowym z 2 poł. w. 18

 

Obraz św. Wojciecha z 1842;

(oł. z rzeźbami, pochodzi z kła franciszkanów w Chełmnie)

Sieradz Męka

Kł par św. Wojciecha, w. 17/18, 20

Oł. gł. 2 poł. w. 17, ze współczesnymi obrazami
Ambona z końca w. 17

+

Obraz św. Wojciecha;


rzeźba św. Wojciecha;

Wg tradycji św. Wojciech miał w tym miejscu po raz pierwszy ustawić Krzyż, stąd nazwa „Męka”, wywodząca się prawdopodonie od Bożej Męki. Miejsce związane z kultem św. Wojciecha.

Frombork

Wm

Kł archikatedralny Bazylika NMP

Oł. b. 2 ćw. w. 17, z rzeźbami
Oł. b. po 1630, w zwieńczeniu
Oł. b. jw., z końca w. 17, w zwieńczeniu

 

Obraz MBzD oraz św. Wojciechem i bł. Bogumiłem, po poł. w. 17;
rzeźba św. Wojciecha;

rzeźba św. Wojciecha;(z marmuru czarnego i alabastrowych rzeźb)

Samolubie

Wm

Kł fil. Św. Wojciecha, w, 20

 

+

 

Nowe miejsce kultu św, Wojciecha,

Święta Lipka

Wm

Kł par Bazylika NMP, w. 17-18, 20

Kaplica św. Wojciecha, freski z 1 ćw. w. 18, w kopule
w nawie, na balkonach
Oł. gł. 1711-14, w 3 kondygnacji

 

Sceny związane z życiem i męczeństwem św. Wojciecha :


postać św. Wojciecha;
rzeźba św. Wojciecha;

Św. Klęczy i modli się w swoim rodzinnym mieście w Libicach (Czechy); Przyjęcie święceń biskupich w Moguncji; Święty ze swoim bratem Radzymem (Radzimem) i ks. Boguszą udają się do Gniezna; Pożegnanie św. Wojciecha przez ks. Bolesława Chrobrego przed wyprawą na misje do Prusów; Scena nauczania rzesz Pomorzan (pod drzewem, w dali głaz narzutowy); Chrzest pogan w Gdańsku; Męczeńska śmierć św. Wojciecha w grodzisku Cholin (Święty Gaj, okolice Dzierzgonia woj. elbląskie); Wysłannicy księcia Bolesława Chrobrego wykupujący od Prusaków ciało świętego (na wagę złota).

Międzyrzecz

ZG

Kł par św. Jana Chrzciciela, w. 13-15/16, 17, 20

 

 

 

Wg tradycji w Międzyrzeczu przebywał i założył klasztor benedyktynów św. Wojciech. W kilka lat po jego męczeńskiej śmierci, w 1001 roku, z Pereum w Italii, od św. Romualda przybyli tu i założyli erem mnisi Benedykt i Jan. Przyłączyli się do nich Polacy: Izaak, Mateusz i Krystyn. Niedługo potem (10.11.1003) ponieśli męczeńską śmierć.

Tomaszów Lubelski

ZL

Kł Św. Trójcy, NMP i śś. Jana Chrzciciela, Tomasza Kantuaryjskiego (d. par), w. 17, 18, 20

Oł. b. z 1 poł. w. 18, z rokokowymi ornamentami

 

Obraz św. Wojciech, 1678, z klęczącym fundatorem w stroju zakonnika;

Kult św. Wojciecha bpa i męczennika. Wiadomość o jego objawieniach pochodzi z w. 17. W 18 w. pisano o cudownym obrazie Świętego w nieistniejącym dzisiaj kle trynitarzy.

powrót do strony głównej

WSZYSCY ŚWIĘCI

Miejscowość

Diec.

Kościół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Mielżyn

Gn

Kł par Wszystkich Świętych, w. 16, 18

W oł. gł. z 2 poł. w. 18 współczesny mu

+

Obraz Wszystkich Świętych;

 

Orchowo

Gn

Kł par Wszystkich Świętych, w. 18

W oł. gł. ok. 1790, na zasuwie

+

Obraz Wszyscy Święci;

(kolumnowy z bramkami, rzeźbami i obrazami)

Świątkowo

Gn

Kł par Św. Trójcy, w. 18, 19

W oł. gł. z pocz. w. 19, z rzeźbami

 

Obraz Wszystkich Świętych koniec w. 19;

(lub w tym czasie gruntownie przemalowany)

Iwanowice

Ki

Kł par Św. Trójcy, w. 18

Oł. gł. wczesnobarokowy z obrazami

 

Obraz Św. Trójcy w otoczeniu Świętych;

 

Złotniki

Ki

Kł par Wszystkich Świętych, w. 17

Oł. gł. w. 18, z rzeźbami i obrazami

 

Obraz Wszystkich Świętych koniec w. 18;

 

Droszewo

Kl

Kł par Wszystkich Świętych, w. 18, 19, 20

W neogotyckim oł. gł. z rzeźbami

+

Obraz Wszystkich Świętych 1869;

 

Zakliczyn

Kr

Kł par Wszystkich Świętych, w. 18, 19

W w oł. gł. z rzeźbami

+

Obraz Św. Trójcy adorowanej przez Wszystkich Świętych, pocz. w. 18;

 

Szeroka

Kt

Kł par Wszystkich Świętych, w. 18-19

W oł. gł. ok. 1810, z rzeźbami aniołów

+

Obraz Wszystkich Świętych z Św. Trójcą w górnej części, sygn. 1816;

 

Czułczyce

Lb

Wszystkich Świętych, w. 17-18, 19

W oł. gł. po 1777, z rzeźbami puttów

+

Obraz Wszystkich Świętych w. 18;

(kł d. par., obecnie na cmentarzu)

Deptułczyce

Lb

Kł par Wszystkich Świętych, w. 17, 19, 20

Oł. gł. po poł. w. 18, w polu środkowym

+

Obraz Wszystkich Świętych barokowy, zapewne 2 ćw. w. 18;

Oł. przeniesiony z kła w Trzeszczanach (pow. hrubieszowski), bez zwieńczenia)

Jemielnica

Op

Kł Wszystkich Świętych cmentarny, w. 14, 17, 18, 19, 20

W oł. gł. 1738, kolumnowym z rzeźbami

+

Obraz Wszystkich Świętych 1749;

 

Miszewo Murowane

Kł par Wszystkich Świętych, w. 15, 17, 18, 19 20

Oł. gł. 1789-91, w zwieńczeniu

+

Obraz Adoracja Trójcy Św. przez Wszystkich Świętych koniec w. 18;

 

Jeżewo

Po

Kł par Wszystkich Świętych, w. 18, 19, 20

W barokowym ołtarzu głównym

+

Obraz Wszystkich Świętych mal. 1746 sygn. 1746, restaurowany 1885;

 

Kleszczewo Poznańskie

Po

Kł par Wszystkich Świętych,

W oł. gł. z ok. 1760-62, z rzeźbami

+

Obraz Wszystkich Świętych;

 

Michorzewo

Po

Kł par ၎MP i Wszystkich Świętych, 18-19, 20

W oł. b. pocz. w. 19
Dwa feretrony z 18/19, w nich

+

Obraz Wszystkich Świętych;
Obrazy Wszystkich Świętych (jeden wg obrazu z ołtarza bocznego);

(współczesny ołtarzowi)

Mórkowo

Po

Kł par Wszystkich Świętych, w. 16, 17, 19, 20

W neogotyckim ołtarzu głównym

+

Obraz Świętych Obcowanie, być może w. 18, przemalowany;

 

Blizne

Pr

Kł par Wszystkich Świętych, w. 15/16, 17, 19, 20

Polichromia z ok. poł. w. 17, w nawie


W oł. gł. 1721, kolumnowym z bramkami, rzeźbami

+

15 popiersi Świętych w kolistych medalionach ujętych w ramy, Gołębica Ducha Św., i pośrodku MB Niepokalanie Poczęta mal. 1970
Obraz Adoracji MB przez Wszystkich Świętych, barokowy ok. poł. w. 17, odnowiony 1966;
Obraz Chrystus Zmartwychwstały z MB i świętymi koniec w. 17, wzmiankowany w wizytacji kościoła 1745, mal. na desce;

(w miejsce niezachowanej sceny Koronacji Matki Boskiej)

Chorągiew z obrazem Matki Boskiej adorowanej przez świętych, w. 18.

Krosno

Pr

Kł par (fara) Św. Trójcy, NMP, śś. Jana Chrzciciela, Szymona i Judy, Wszystkich Świętych, Dziesięciu Tys. Żołnierzy, w. 14-15/16, 17, 18, 19/20, 20

W oł. gł. 1633, uzupełnianym

+

Obraz Adoracji MB przez Wszystkich Świętych, wyk. 1638-46;
Obraz Memento Mori, u dołu kościotrup, symbole Vanitas i klęczący fund., w środku postać starca, śmierć skąpca i piekło, w górze Chrystus Salwator Mundi w otoczeniu MB i świętych;

(kolumnowym z bramkami, i rzeźbami)


(fundator ks. Kasper Rożyński)

Leżajsk

Pr

Kł par Wszystkich Świętych, w. 17, 18, 19, 20

W oł. gł. 1643, kolumnowym z bramkami, rzeźbami

+

Obraz Adoracja Trójcy Św. i MB przez Wszystkich Świętych, połączona z chwałą zakonu bożogrobców;

(współczesny ołtarzowi, sygn., konserwowany 1961)

Wrocanka

Pr

Kł par Wszystkich Świętych, w. 18, 19, 20

W oł. gł. 1770-05, z bramkami, uchami

+

Obraz Adoracja MB przez Wszystkich Świętych, na desce;

(wzmiankowany w wizytacji kościoła 1645, konserwowany 1963-70)

Wrocanka

Pr

Kł par Wszystkich Świętych, w. 18, 19, 20

Oł. gł. 1770-05, w polu środkowym

+

Obraz Adoracja MB przez Wszystkich Świętych, na desce, wzmiankowany w wizytacji kościoła 1645;

(oł. z bramkami, filarami i ażurowymi uchami)
(obraz konserwowany 1963-70)

Nowa Ruda

Sd

Kł NMP pom., w. 16, 20 na wzgórzu „Góra Wszystkich Świętych”

 

 

 

Kościół zbudowano jako wotum za ocalenie od zarazy. Na pocz. w. 20 notowano tutaj dawne szczególne nabożeństwo do Wszystkich Świętych.

Chorzelów

Ta

Kł par Wszystkich Świętych, w. 20

Oł. gł. ok. 1630, na zasuwie

+

Obraz Adoracja Trójcy Św. przez Wszystkich Świętych, zapewne współczesny ołtarzowi, przemalowany;

(kolumnowy z rzeźbami, obrazami)

Stary Sącz

Ta

Kł Św. Trójcy i klasztor klarysek, w. 13-14, 17-18, 19, 20

W oł. gł. stiukowy, rzeźby i dekoracje wyk. 1696

 

Św. Trójca ze Świętymi trybowana w srebrnej blasze ok. 1700;

Oraz tabernakulum z figurami Świętych i Ostatnią Wieczerzą również trybowaną w srebrnej blasze ok. 1700.

Chełmno

To

Kł śś. Jana Chrzciciela i Jana Ew., sióstr miłosierdzia, w. 14-15, 17, 19, 20

W oł. b. z 1 ćw. w. 18, kolumnowym z obrazami

 

Obraz Świętych adorujących Oko Opatrzności, w 18;

(Oko w glorii z blachy srebrnej trybowanej)

Michałowice

Wa

Kł par Wszystkich Świętych, w. 18, 19, 20

W oł. gł. po 1754

+

Obraz Wszystkich Świętych 2 poł. w. 18;

(oł. w formie rozbudowanego tabernakulum)

Raciążek

Kł par Wszystkich Świętych i św. Hieronima, w. 16/17, 18

Oł. gł. ok. 1615, z rzeźbami i obrazami, na zasuwie

+

Obraz Chrystusa Salwatora adorowanego przez Wszystkich Świętych ok. poł. w. 19;

 

Sieradz

Kł farny Wszystkich Świętych, w. 14-16, 17-19, 20

W oł. gł. ok. 1730,

+

Obraz Wszystkich Świętych w. 18;

 

Frombork

Wm

Kł archikatedralny, Bazylika NMP i św. Andrzeja,

Oł. b. ok. 1640, z rzeźbami i obrazami,

Oł. b. z końca w. 17 z marmuru czarnego, białego, z kolumnami i rzeźbami,
Kaplica Salwatora zw. kaplicą Szembeka, po 1740
Ołtarz 2 ćw. w. 18, w nim współczesny mu

 

Obraz Zaślubiny św. Katarzyny w otoczeniu aniołów i świętych, zapewne ok. poł. w. 17;
Obraz Wszyscy Święci adorujący Koronację NPM, zapewne włoski, barokowy ok. 1709, (obrazy sprowadzone z Rzymu 1709);
Wzniesiona jako oratorium relikwiowe


Obraz Chrystusa Zwycięskiego adorowanego przez Wszystkich Świętych

Polichromia kaplicy Salwatora późnobarokowa mal. po 1735, iluzjonistyczna, w kopule Adoracja Św. Trójcy przez Wszystkich Świętych.
[obraz w kaplicy - na pierwszym planie śś. Krzysztof i Andrzej; mensa sarkofagowa z ustawionym na niej wielkim relikwiarzem w formie trumny; w obramienie obrazu, mensę i trumnę wpuszczone oszklone skrzynki na relikwie ze srebrnymi, repusowanymi ramami, dekorowanymi ornamentem regencyjnym, wyk. 1730-8; na pilastrach i belkowaniu ołtarza umocowane dalsze 20 relikwiarzy w kształcie szafek, skrzynek, kapliczek trumienek i feretronów, współczesnych ołtarzowi, drewnianych (dwa obecnie na ołtarzu gł. Katedry)]

Głuszyna

Wr

Kł par Wszystkich Świętych, w. 19

W oł. gł. 1 pol. w. 18, z rzeźbami

 

Obraz Wszystkich Świętych ok. poł. w. 18;

 

Siemysłów

Wr

Kł par Wszystkich Świętych, 19, 20

W oł. gł. ok. 1720, z rzeźbami

+

Obraz Wszystkich Świętych, współczesny ołtarzowi;

 


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~