~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

¦więci w Polsce i ich kult
w ¶wietle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA MIEJSC I PRZEDMIOTÓW KULTU
UZUPEŁNIENIE ROZDZIAŁÓW 2 i 4 DLA WYBRANYCH ¦WIĘTYCH        Dla licznie i bardzo licznie występuj±cych ¶więtych wybrano miejscowo¶ci, ko¶cioły (przegl±daj±c Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce), w których występuje co najmniej jedna cecha :
-         wizerunek jest umieszczony w ołtarzu głównym;
-         jest odrębny ołtarz lub kaplica po¶więcona czci ¶więtego;
-         wizerunek jest (był) przybrany sukienkami;
-         przy wizerunku s± wota;
-         w ko¶ciele jest więcej niż jeden wizerunek ¶więtego;
-         wizerunek jest szczególnie zabytkowy.

Z

ZOFIA

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Częstochowa

Cz

Kł par ¶¶. Andrzeja i Barbary, d. klasztor paulinów obecnie Instytut Teologiczny, w. 17-18, 19, 20

Oł. b. 1747, w zwieńczeniu

 

Obraz ¶w. Zofia z córkami, 1896;

Obraz ¶w. Zofia z córkami, barokowy, owalny z ołtarza z 1747;

(oł. przerabiany, z rzeĽbami, obrazami)

Piotrkowice Chmielnickie

Ki

Kł ¶w. Stanisława bpa, (d. par), w. 16. 19, 20

W oł. gł. ok., 1630, z obrazami

 

Obraz ¶w. Zofii z czasu ołtarza;

 

Kraków

Kr

Kł par ¦w. Krzyża

Kaplica ¶w. Zofii, w antependium

 

Mal. postaći ¶w. Zofii z córkami z dat± 1698;

(ołtarz nowy)

Kraków

Kr

Kł ¶w. Marka rektoralny

Kaplica MB – oł. b., w antepedium
Oł. b. ok. poł. w. 18, w zwieńczeniu

 

PłaskorzeĽba ¶w. Zofii z córkami oraz członkami Bractwa ¶w. Zofii,
Obraz ¶w. Zofii z córkami;

Patrz rozdział 2.

Ostrów Mazowiecka

Łż

Kaplica ¶w. Zofii, cmentarna, w. 19

W oł. z ok. 1830, z bramkami

+

Obraz ¶w. Zofii z córkami;

 

Poznań

Po

Bazylika archikatedralna ¶¶. Piotra i Pawła

Kaplica ¦w. Krzyża (Górków), od pocz. w. 15 do pocz. w. 16 kaplica pw ¶w. Zofii

 

 

(ołtarz ¶w. Zofii fund. 1408 przez mieszczankę poznańsk± Katarzynę Pabiszow±)

Sieraków Wielkopolski

Po

Kł par NMP d. bernardynów, w. 17, 18, 19, 20

Oł. b., z rzeĽbami, obrazami, w predelli

 

Obraz ¶w. Zofia z córkami (mal. zapewne przez Krzysztofa Boguszewskiego);

(Oł. w formie tryptyku z fund. Zofii z Kostków Opalińskiej z 1629)

Leżajsk

Pr

Kł par NMP i klasztor bernardynów, w. 17-19. 20

Polichromia w nawie mal. 1758
W oł. b. ok. poł. w. 18, z rzeĽbami
W kaplicy MB ołtarz z ok. 1679

 

¦w. Zofia z córkami, w tle sceny trzech męczeństw, pejzaż z elem. architektury;
Obraz ¶w. Zofii z córkami, po 1630, mal. na desce;
antependium z ok. poł. w. 19, wyk. w Paryżu z monogramem Marii i malowidłami ¶¶. Katarzyny i Zofii oraz z herbami

(na ¶cianie pd. fragment architektury iluzjonistycznej)
(oł. póĽnobarokowy z ornamentami rokokowymi, z parami kolumn)
(oł. przerabiany, kolumnowy z rzeĽbami, obrazami)

Bobowa

Ta

Kł ¶w. Zofii, pomocniczy, w. 15-18, 19, 20

W oł. gł. z w. 18/19

+

Obraz ¶w. Zofii z córkami, pocz. w. 16;

Dawny kult ¶w. Zofii, który był szczególnie żywy w 17 i 18 w.

Moszczenica Niżna

Ta

Kł fil. ¶w. Mikołaja, w. 17, 19, 20

Oł. gł. 1 poł. w. 17,

 

Obraz ¶w. Zofii z trzema córkami ok. 1480;

(w górnej kondygnacji)

Brodnia

Kł par ¶w. Stanisława bpa, w. 18, 19, 20

W oł. gł. 1 ćw. w. 18, z rzeĽbami

 

RzeĽba ¶w. Zofii;

 

powrót do strony głównej

ZYGMUNT

Miejscowo¶ć

Diec.

Ko¶ciół

Ołtarz / miejsce

Wezwanie

Wizerunek

Kult / Uwagi / Inne

1

2

3

4

5

6

7

Bielsko Biała, Stare Bielsko

Kł par ¶w. Stanisława, w. 14-16, 17, 19, 20

Polichromia gotycka, w apsydzie

 

Postać ¶w. Zygmunta, 4 ćw. w. 14;

(odsłonięta i konserwowana 1930)

Częstochowa

Cz

Kł par ¶w. Zygmunta i d. klasztor paulinów, w. 14-15, 17, 18-19, 20

Oł. gł. 1874, w zwieńczeniu
Oł. b. 1787 z rzeĽbami z w. 19

 

W tondzie obraz ¶w. Zygmunt, ok. 1874, restaurowany 1949;
RzeĽba ¶w. Zygmunta;

Monstrancja z barokow± glori± promienist±, 4 ćw. w. 17, trybowana i grawerowana, z elem. odlewanymi, na ramionach figurki ¶¶. Zygmunta i Wawrzyńca.

Wieruszów

Kl

Kł par Ducha ¦w. i d. paulinów, w. 17-18, 19

Oł. gł. 2 poł. w. 17, z rzeĽbami

 

RzeĽba ¶w. Zygmunta;

 

Kraków

Kr

Archikatedra ¶¶. Stanisława bpa i Wacława, Wawel

Konfesja ¶w. Stanisława, w. 17
Kaplica Wazów, w narożnikach ¶¶.
Kaplica Zygmuntowska, w niszach

 

Pos±g ¶w. Zygmunta;

Figura ¶w. Zygmunta w. 13, kamienna;

Figura ¶w. Zygmunta w. 16, marmurowa;

(na osi kolumn pos±gi ¶¶.)

Relikwiarz ¶w. Zygmunta w kształcie renesansowej monstrancji, z figurkami ¶¶. oraz herbami, fund. przez Zygmunta I  Starego, wyk. 1533 w Norymberdze.

Rosocha

Łd

Kł ¶w. Zygmunta, w. 18

W zestawianym, barokowym oł. gł.

 

RzeĽba ¶w. Zygmunta gotycko – renesansowa, 1 poł. w. 16;

 

Prószków

Op

Kł par ¶w. Jerzego, w. 17, 19, 20

Oł. gł. z w. 17/18

 

RzeĽba ¶w. Zygmunta;

(z bramkami, kolumnami w niszach rzeĽby ¶¶.)

Królewo

Kł par ¶w. Zygmunta, w. 17, 18-19, 20

 

+

Obraz ¶w. Zygmunt, zapewne w. 17/18, w sukience z masy papierowej w. 18;

Patrz rozdział 2.

Płock

Kł katedralny NMP, w. 12/13-15, 17-18, 19, 20

Kaplica gotycka ¶w. Zygmunta

 

 

Patrz rozdział 2.

Żukowo

Kł par ¶w. Zygmunta, w. 18, 19, 20

W neobarokowym oł. b. z 2 poł. w. 19

+

Obraz ¶w. Zygmunta 2 poł. w. 19;

 

Szydłowiec

Ra

Kł par ¶w. Zygmunta, w. 15/16, 18, 19, 20

Polichromia
Oł. gł. ok. 1618-27,

Oł. b. ok. 1620-30,

+

Postać ¶w. Zygmunta;
rzeĽba ¶w. Zygmunta z synami w. 17;
mal. postać ¶w. Zygmunta;
RzeĽba ¶w. Zygmunta;
PłaskorzeĽba ¶w. Zygmunta, 2 ćw. w. 16;

(regencyjna, na stropie)
(w nastawie)
(po bokach postaci ¶¶.)
(oł z rzeĽbami ¶¶.)

Ostromecko

To

Kł par ¶¶. Mikołaja, Stanisława i Jana Chrzciciela, w. 15-16, 17, 19, 20

Oł. gł. 1 ćw. w. 18,

 

¦w. Zygmunt, mal. w medalionie, przemalowany;

(oł. w kształcie ramy z owalnymi medalionami, w których malowane postacie ¶¶.)


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~