~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4

WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH


4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI

BARBARA

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

XIV

 

 

 

 

6

2

4

 

 

 

 

 

 

 

1

 

13

XV

 

 

2

1

28

26

2

 

 

 

 

 

2

9

 

 

70

XVI

4

 

3

5

31

31

1

1

 

 

 

 

5

8

1

 

90

XVII

59

13

83

99

90

1

6

3

 

3

2

 

6

1

 

1

367

XVIII

61

42

204

261

184

1

12

2

 

34

 

 

6

14

 

2

823

XIX

12

8

35

115

34

1

2

 

 

33

1

1

 

1

 

 

243

XX

2

 

3

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Razem:

138

63

330

486

374

62

27

6

 

70

3

1

19

35

2

3

1619


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Bielsko Żywiecka

3

1

 

 

 

 

6

4

20

3

 

33

Bydgoska

Bd

1

1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Częstochowska

Cz

4

8

2

 

 

3

7

10

31

27

 

78

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

2

14

12

 

28

Elbląska

Eb

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

1

1

 

 

 

 

 

2

9

 

 

11

Gliwicka

Gl

1

4

 

 

 

1

1

16

20

5

 

43

Gnieźnieńska

Gn

5

2

 

 

1

2

3

14

34

13

 

67

Kaliska

Kl

3

2

5

 

 

4

10

31

49

12

 

106

Katowicka

Kt

8

1

 

 

 

3

3

9

3

1

 

19

Kielecka

Ki

1

2

3

 

 

3

2

19

26

 

 

50

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Krakowska

Kr

2

2

 

3

1

6

7

9

24

5

 

55

Legnicka

Le

4

7

 

 

1

2

5

6

27

2

1

44

Lubelska

Lb

3

 

2

 

 

 

 

6

22

5

1

34

Łomżyńska

Łż

1

1

2

 

 

 

1

2

9

11

 

23

Łowicka

Ło

3

 

 

 

 

 

 

13

22

3

1

39

Łódzka

Łd

2

 

 

 

 

1

2

13

8

 

 

24

Opolska

Op

 

6

 

 

2

11

8

34

59

12

 

126

Pelplińska

Pe

7

3

1

 

 

1

 

8

38

10

 

57

Płocka

1

4

 

 

1

3

3

13

28

26

3

77

Poznańska

Po

5

 

1

 

 

2

11

36

89

24

3

165

Przemyska

Pr

4

 

 

 

 

 

 

10

27

7

1

45

Radomska

Ra

4

1

 

 

 

 

2

22

12

15

 

51

Rzeszowska

Rz

1

 

 

 

 

3

1

1

4

1

 

10

Sandomierska

Sa

5

3

 

 

 

1

 

4

31

1

 

37

Siedlecka

Si

1

 

4

 

 

 

 

2

9

10

 

21

Sosnowiecka

So

6

 

 

 

 

1

2

2

8

3

 

16

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Świdnicka

Sd

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

1

 

1

 

1

3

4

2

11

1

 

22

Toruńska

To

5

2

 

 

3

4

 

19

34

6

 

66

Warmińska

Wm

2

 

 

 

1

1

2

14

25

3

 

46

Warszawska

Wa

1

 

 

 

 

 

 

6

3

 

 

9

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

4

Włocławska

3

 

6

 

 

2

 

13

41

7

 

63

Wrocławska

Wr

 

1

 

 

2

11

8

20

77

14

 

132

Zamojsko Lubaczowska

ZL

1

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

4

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

3

4

 

 

 

1

 

 

5

 

 

6

Razem:

 

99

66

27

3

13

70

90

367

823

243

10

1619BARTŁOMIEJ

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

XV

 

 

 

 

5

6

1

 

 

 

 

 

1

2

 

1

16

XVI

1

 

 

2

3

 

2

 

 

 

 

 

1

2

 

 

11

XVII

11

1

10

18

11

5

2

2

 

 

 

 

1

2

 

 

63

XVIII

27

7

14

39

30

 

5

 

 

2

1

 

2

1

 

 

128

XIX

6

1

2

26

5

 

1

 

 

4

1

 

 

 

 

1

47

XX

3

1

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

9

Razem:

48

10

26

89

56

11

11

2

 

6

2

 

5

8

 

2

276


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

6

1

 

 

 

 

 

5

3

1

 

9

Bydgoska

Bd

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

4

 

 

 

 

 

 

 

8

2

 

10

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Elbląska

Eb

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

1

3

Gliwicka

Gl

2

1

 

 

 

 

3

1

1

1

 

6

Gnieźnieńska

Gn

4

 

 

 

 

 

 

3

4

2

 

9

Kaliska

Kl

8

 

 

 

 

4

 

3

4

3

 

14

Katowicka

Kt

3

 

 

 

 

 

1

3

1

2

 

7

Kielecka

Ki

5

 

 

 

 

1

 

4

6

1

 

12

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

5

1

2

 

 

2

2

3

6

 

 

13

Legnicka

Le

4

4

 

 

 

1

 

2

4

1

 

8

Lubelska

Lb

2

 

 

 

 

 

 

 

4

2

 

6

Łomżyńska

Łż

3

 

1

 

 

 

 

 

5

3

 

8

Łowicka

Ło

5

 

 

 

 

 

 

2

3

4

3

12

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Opolska

Op

10

3

 

 

 

2

1

8

10

1

1

23

Pelplińska

Pe

4

1

 

 

 

2

 

 

5

4

 

11

Płocka

7

 

 

 

 

 

1

6

2

1

1

11

Poznańska

Po

3

 

 

 

 

 

1

2

 

2

 

5

Przemyska

Pr

5

 

 

 

 

 

 

3

4

 

1

8

Radomska

Ra

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Rzeszowska

Rz

4

 

 

 

 

 

 

1

2

5

 

8

Sandomierska

Sa

4

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

4

Siedlecka

Si

3

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Sosnowiecka

So

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toruńska

To

8

1

 

 

2

 

 

2

14

3

 

21

Warmińska

Wm

1

2

 

 

 

 

 

1

6

2

 

9

Warszawska

Wa

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

Warszawsko Praska

WP

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Włocławska

7

 

 

 

 

1

2

3

2

1

 

9

Wrocławska

Wr

3

4

 

 

 

2

 

4

21

 

1

28

Zamojsko Lubaczowska

ZL

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

4

6

 

 

 

 

 

 

1

4

 

5

Razem:

 

138

35

3

 

2

16

11

63

128

47

9

276
BENEDYKT

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

XV

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

XVII

7

 

7

19

9

 

2

2

 

 

2

 

1

1

 

1

51

XVIII

9

3

25

41

25

 

5

 

 

 

2

 

1

2

 

2

115

XIX

1

1

4

4

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

16

XX

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Razem:

17

4

37

64

40

1

8

2

 

2

5

 

2

4

 

3

189


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

1

 

4

 

5

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

3

7

 

 

10

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Kaliska

Kl

1

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

Katowicka

Kt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielecka

Ki

1

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

8

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

 

1

 

 

 

 

 

1

12

1

1

15

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

2

15

3

 

20

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

 

5

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódzka

Łd

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opolska

Op

 

 

 

 

 

1

 

 

7

 

 

8

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

3

1

1

 

5

Płocka

2

 

 

 

 

 

 

2

6

2

 

10

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

5

15

1

 

21

Przemyska

Pr

1

 

 

 

 

 

 

2

2

1

 

5

Radomska

Ra

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

7

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Sandomierska

Sa

1

 

 

 

 

 

 

11

7

 

1

19

Siedlecka

Si