~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4

WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH


4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI

CECYLIA

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

XV

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XVI

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XVII

3

1

7

9

5

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

27

XVIII

2

3

7

24

19

 

8

 

 

2

 

 

 

 

 

 

65

XIX

 

1

3

11

6

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

24

XX

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

4

Razem:

5

5

17

45

32

1

13

 

 

3

1

 

 

 

2

 

124


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

 

4

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

3

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

 

5

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

 

4

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

 

 

 

 

1

1

 

2

7

5

1

17

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

7

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Opolska

Op

 

 

 

 

1

 

 

2

5

1

 

9

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

2

5

1

 

8

Płocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

3

6

 

1

10

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

1

1

 

1

 

3

Radomska

Ra

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Warszawska

Wa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

2

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Włocławska

 

 

 

 

 

 

 

1

5

1

 

7

Wrocławska

Wr

 

 

 

 

 

 

 

4

11

2

 

17

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

2

1

1

27

65

24

4

124powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~