~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4

WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH


4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI


DOMINIK

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

XVI

 

 

1

3

 

1

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

8

XVII

12

3

26

51

24

1

2

1

 

4

3

 

3

 

 

1

131

XVIII

10

5

68

134

51

 

11

3

 

34

1

 

2

1

 

 

320

XIX

4

1

15

75

6

 

1

 

 

20

 

 

 

 

 

 

122

XX

1

 

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Razem:

28

9

113

269

81

2

17

4

 

58

4

 

5

2

 

1

593


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

1

4

4

 

9

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

1

13

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

4

16

4

1

25

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

 

9

7

 

16

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

6

5

4

 

15

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

1

 

6

1

 

8

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

 

 

10

8

3

 

21

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

1

1

4

9

 

1

16

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

 

5

Krakowska

Kr

 

 

 

 

 

1

2

31

18

10

1

63

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1

 

9

Lubelska

Lb

1

 

 

 

 

 

 

7

7

 

 

14

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

2

11

15

2

30

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

2

4

4

 

10

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

2

4

2

 

8

Opolska

Op

1

 

 

 

 

 

 

4

12

 

 

16

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

3

9

 

2

14

Płocka

1

 

 

 

 

 

 

5

27

10

1

43

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

8

23

5

 

36

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

1

10

12

9

 

32

Radomskla

Ra

 

 

 

 

 

 

1

1

3

1

 

6

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

3

2

4

 

9

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

1

1

22

2

 

26

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

1

4

10

4

 

19

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Szczecińsko Kamieńska

SK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

 

 

1

3

8

 

12

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

7

15

3

 

25

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

2

10

5

 

17

Warszawska

Wa

1

 

 

 

 

 

 

1

8

5

 

14

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Włocławska

2

 

 

 

 

 

 

6

15

2

 

23

Wrocławska

Wr

 

 

 

 

 

 

 

 

19

4

1

24

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

11

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

8

 

 

 

 

2

8

131

320

122

10

593DOROTA

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

XIV

 

 

1

 

4

1

2

1

 

 

 

 

 

 

2

1

12

XV

 

 

 

1

17

12

1

 

1

 

 

 

1

3

 

 

36

XVI

1

1

1

2

13

14

1

 

 

 

1

 

 

6

 

 

40

XVII

9

2

12

8

10

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

44

XVIII

12

7

14

19

13

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

67

XIX

4

 

7

9

4

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

27

XX

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Razem:

26

10

35

39

62

29

5

1

1

2

2

 

2

11

2

1

228


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

2

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

1

 

 

 

 

1

1

 

 

5

 

7

Drohiczyńska

Dr

2

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Elbląska

Eb

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

 

3

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

3

1

2

3

1

 

10

Gnieźnieńska

Gn

3

1

 

 

2

1

2

1

6

2

 

14

Kaliska

Kl

 

 

1

 

1

1

4

6

2

3

 

17

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

4

Kielecka

Ki

1

 

 

 

 

2

1

2

2

 

 

7

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

 

 

 

1

3

4

5

3

4

3

 

23

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łomżyńska

Łż

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łowicka

Ło

1

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

2

Łódzka

Łd

4

2

 

 

1

1

2

6

2

 

 

12

Opolska

Op

 

 

 

 

1

5

7

1

3

1

 

18

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Płocka

2

 

 

 

1

3

2

3

 

2

 

11

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

2

6

7

7

3

 

25

Przemyska

Pr

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Radomskla

Ra

3

 

 

 

 

1

 

1

7

3

 

12

Rzeszowska

Rz

2

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

2

Sandomierska

Sa

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Sosnowiecka

So

 

1

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Świdnicka

Sd

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Toruńska

To

 

 

 

 

 

2

1

2

4

 

 

9

Warmińska

Wm

 

 

 

 

1

 

 

2

2

2

1

8

Warszawska

Wa

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Włocławska

4

 

 

 

 

2

 

1

11

 

 

14

Wrocławska

Wr

1

 

 

 

1

4

2

 

4

 

 

11

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

30

7

1

1

12

36

40

44

67

27

1

228powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~