~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4

WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH


4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI


ELŻBIETA

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

2

1

6

XV

1

 

 

 

2

7

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

12

XVI

 

 

 

5

6

17

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

31

XVII

8

 

19

25

7

2

8

 

1

2

2

 

 

 

 

 

74

XVIII

26

 

29

55

39

 

17

2

 

6

1

 

 

 

 

 

175

XIX

8

 

2

29

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

44

XX

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Razem

43

 

51

116

56

27

30

2

1

11

5

 

 

 

2

1

345


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

1

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

1

4

1

 

6

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Elbląska

Eb

 

2

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

1

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

Gliwicka

Gl

 

1

 

 

 

 

 

1

3

1

 

5

Gnieźnieńska

Gn

1

 

 

 

 

 

 

4

7

1

 

12

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

1

1

 

4

2

 

8

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

2

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

1

2

2

8

1

 

14

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

 

 

1

 

2

1

8

11

12

2

 

36

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

2

 

 

6

 

 

8

Lubelska

Lb

 

1

 

 

 

 

1

2

6

2

 

11

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

1

4

4

 

9

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

1

3

2

 

 

6

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

2

Opolska

Op

 

1

 

 

2

3

2

9

16

2

 

34

Pelplińska

Pe

1

 

 

 

 

 

 

3

6

2

 

11

Płocka

 

 

 

 

 

 

 

2

4

3

 

9

Poznańska

Po

1

 

 

 

 

 

6

6

9

4

 

25

Przemyska

Pr

 

2

 

 

 

 

 

6

8

2

1

17

Radomskla

Ra

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

 

5

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

1

3

1

1

 

6

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

1

1

 

1

4

 

 

7

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

1

6

2

 

9

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

2

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

 

3

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

3

11

1

 

15

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

1

2

2

13

4

 

22

Warszawska

Wa

1

1

 

 

 

 

 

2

 

 

1

3

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Włocławska

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

7

Wrocławska

Wr

2

 

 

 

1

2

2

1

21

3

 

30

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

3

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

1

 

 

 

 

1

 

3

 

1

5

Razem:

 

7

10

1

 

6

12

31

74

175

44

3

345ELŻBIETA WĘGIERSKA

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

XV

 

 

 

 

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

XVI

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

XVII

4

 

10

2

14

 

4

 

 

 

1

 

 

 

 

1

36

XVIII

16

1

20

16

30

 

3

 

 

1

 

 

1

 

 

 

88

XIX

2

1

3

14

10

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

33

XX

3

 

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

8

Razem:

26

2

34

34

58

8

10

 

 

3

1

 

1

 

1

1

179DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

1

 

 

 

5

 

1

7

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Elbląska

Eb

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

1

2

1

 

4

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

6

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

 

 

1

5

 

 

6

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

1

1

 

 

 

2

1

2

5

4

 

14

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

6

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Łódzka

Łd

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

1

3

Opolska

Op

2

 

 

 

 

1

 

5

18

2

 

26

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

2

Płocka

 

 

 

 

 

 

 

2

2

5

 

9

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

1

11

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Radomskla

Ra

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

 

5

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Siedlecka

Si

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosnowiecka

So

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

1

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

Toruńska

To

 

 

 

 

1

 

 

1

2

 

 

4

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

 

7

4

 

11

Warszawska

Wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławska

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

1

10

Wrocławska

Wr

 

1

 

 

 

3

1

6

23

5

2

40

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Razem:

 

10

5

 

 

3

6

5

36

88

33

8

179powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~