~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4

WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH


4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI


FLORIAN

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

5

XVI

 

 

 

 

3

4

1

 

 

 

1

 

2

 

 

 

11

XVII

17

4

13

11

34

 

4

 

 

 

 

 

2

2

 

1

88

XVIII

27

8

33

67

100

 

6

 

1

2

1

 

5

5

 

3

258

XIX

7

2

9

29

22

1

 

 

 

6

 

 

 

2

 

3

81

XX

2

1

3

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10

Razem

53

15

58

108

160

6

13

 

1

8

2

 

9

13

 

7

453DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Bielsko Żywiecka

2

1

 

 

 

 

 

1

3

2

 

6

Bydgoska

Bd

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

2

3

 

 

 

 

 

4

15

6

 

25

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

1

6

2

 

9

Elbląska

Eb

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

1

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Gliwicka

Gl

1

1

 

 

 

 

 

6

4

3

1

14

Gnieźnieńska

Gn

2

 

 

 

 

 

1

1

5

 

 

7

Kaliska

Kl

3

1

 

 

 

 

2

6

10

4

 

22

Katowicka

Kt

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

1

3

Kielecka

Ki

3

 

 

 

 

 

 

2

12

2

 

16

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

1

3

 

 

 

4

2

9

11

4

1

31

Legnicka

Le

 

1

 

 

 

 

 

1

16

2

 

19

Lubelska

Lb

3

 

 

 

 

 

 

4

6

3

 

13

Łomżyńska

Łż

1

 

 

 

 

 

 

1

2

2

 

5

Łowicka

Ło

2

 

 

 

 

 

 

2

1

1

 

4

Łódzka

Łd

5

3

 

 

 

 

 

 

3

1

 

4

Opolska

Op

7

3

 

 

 

 

 

8

45

10

 

63

Pelplińska

Pe

 

2

 

 

 

1

 

 

1

 

 

2

Płocka

6

 

 

 

 

 

 

 

4

11

5

20

Poznańska

Po

3

 

 

 

 

 

1

5

22

5

 

33

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

3

5

2

1

11

Radomska

Ra

2

 

 

 

 

 

2

1

3

3

 

9

Rzeszowska

Rz

1

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Sandomierska

Sa

2

1

 

 

 

 

 

9

6

 

 

15

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosnowiecka

So

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

3

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

1

5

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Tarnowska

Ta

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2

 

4

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

1

1

8

 

 

10

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

 

19

2

 

21

Warszawska

Wa

2

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

Warszawsko Praska

WP

1

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

7

Włocławska

1

1

 

 

 

 

 

7

9

4

 

20

Wrocławska

Wr

 

1

 

 

 

 

1

14

25

2

 

42

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

3

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

59

33

 

 

 

5

11

88

258

81

10

453FRANCISZEK Z ASYŻU

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XV

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

XVI

 

 

1

6

 

2

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

12

XVII

19

6

34

74

26

1

5

4

 

 

9

 

7

3

 

2

190

XVIII

39

29

149

277

95

 

33

10

 

16

1

1

10

13

 

12

685

XIX

7

6

25

100

24

 

3

1

 

12

 

 

 

7

3

 

188

XX

2

 

4

19

7

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

34

Razem

67

41

213

476

152

5

47

16

 

28

11

1

18

23

3

14

1115DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

2

 

 

 

1

 

1

 

10

6

 

18

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

6

3

 

 

 

 

 

1

16

6

1

24

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

1

2

13

1

3

20

Elbląska

Eb

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

2

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Gliwicka

Gl

2

1

 

 

 

 

 

2

5

 

1

8

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

5

14

5

 

24

Kaliska

Kl

 

1

 

 

 

 

 

12

31

7

1

51

Katowicka

Kt

2

 

 

 

 

 

 

 

2

5

 

7

Kielecka

Ki

1

 

 

 

 

 

 

16

26

2

 

44

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

5

3

 

 

 

2

2

21

75

21

2

123

Legnicka

Le

5

 

 

 

 

 

 

2

18

2

 

22

Lubelska

Lb

 

1

 

 

 

 

 

1

24

3

1

29

Łomżyńska

Łż

1

 

 

 

 

 

 

 

16

8

4

28

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

6

18

7

1

32

Łódzka

Łd

2

 

 

 

 

 

1

6

13

1

 

21

Opolska

Op

4

8

 

 

 

 

 

4

27

2

 

33

Pelplińska

Pe

1

1

 

 

 

 

 

2

29

7

3

41

Płocka

3

 

 

 

 

 

 

6

18

10

5

39

Poznańska

Po

2

1

 

 

 

 

4

34

96

4

2

140

Przemyska

Pr

1

3

 

 

 

 

1

17

26

21

1

66

Radomska

Ra

1

 

 

 

 

 

 

6

20

5

 

31

Rzeszowska

Rz

1

 

 

 

 

 

 

6

7

2

1

16

Sandomierska

Sa

1

2

 

 

 

 

 

1

7

7

 

15

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

4

11

5

 

20

Sosnowiecka

So

2

 

 

 

 

 

 

1

7

1

 

9

Szczecińsko Kamieńska

SK

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

2

 

 

 

 

1

 

1

2

2

 

6

Toruńska

To

 

 

 

 

 

1

 

5

30

1

 

37

Warmińska

Wm

2

 

 

 

 

 

 

4

16

4

 

24

Warszawska

Wa

3

1

 

 

 

 

 

1

13

4

4

22

Warszawsko Praska

WP

 

1

 

 

 

 

 

1

7

1

 

9

Włocławska

 

 

 

 

 

1

1

10

28

16

2

58

Wrocławska

Wr

2

3

 

 

 

 

1

11

44

14

1

71

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

1

 

 

 

 

 

 

15

5

 

20

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

1

2

 

 

 

 

 

 

1

3

1

5

Razem:

 

65

42

 

 

1

5

12

190

685

188

34

1115
FRANCISZEK KSAWERY

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII

3

 

8

11

8

 

2

 

 

 

1

 

1

 

 

1

35

XVIII

10

11

38

60

38

 

9

2

 

 

1

 

 

2

 

 

171

XIX

1

1

3

9

8

 

1

 

 

1

 

 

 

3

 

 

27

XX

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Razem

15

12

49

80

55

 

12

2

 

1

2

 

1

5

 

1

235DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

2

7

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

7

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

6

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

 

 

 

 

 

 

 

3

9

 

 

12

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

 

9

1

 

10

Lubelska

Lb

1

 

 

 

 

 

 

1

11

1

 

13

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Łódzka

Łd

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Opolska

Op

1

 

 

 

 

 

 

11

10

1

 

22

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

Płocka

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

4

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

1

21

1

 

23

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

Radomska

Ra

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedlecka

Si