~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4

WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH


4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI

GABRYEL ARCHANIOŁ

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

XV

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

XVI

 

 

1

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

XVII

11

1

5

2

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

XVIII

8

2

19

10

24

 

2

1

 

1

 

 

3

 

 

 

70

XIX

 

 

1

1

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

XX

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Razem:

19

3

26

13

47

4

3

2

 

1

 

 

3

 

 

1

122


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

1

3

9

 

 

13

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

3

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

5

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

6

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

1

3

4

 

 

1

9

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

1

 

 

 

 

1

1

2

5

 

 

9

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opolska

Op

 

 

 

 

1

 

 

1

4

 

 

6

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płocka

 

 

 

 

1

 

 

5

2

 

 

8

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

1

8

 

 

9

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

1

4

1

 

6

Radomskla

Ra

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

4

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

Sosnowiecka

So

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

10

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

6

Warszawska

Wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawsko Praska

WP

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławska

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

4

Wrocławska

Wr

 

 

 

 

 

 

 

2

5

 

 

7

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

2

1

 

 

2

2

5

37

70

5

1

122GRZEGORZ

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

XV

 

 

 

1

 

3

3

 

 

 

 

 

1

1

 

 

9

XVI

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

XVII

10

2

12

10

26

 

2

8

 

 

2

1

1

 

 

 

74

XVIII

23

3

25

25

62

 

11

8

 

1

1

1

 

 

 

1

161

XIX

1

 

3

4

4

1

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

17

XX

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Razem:

34

5

41

41

95

5

18

16

 

3

3

2

2

1

 

3

269DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

3

5

1

 

9

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

4

3

 

 

7

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

6

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

6

5

 

 

11

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

6

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

1

 

1

4

 

 

6

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Krakowska

Kr

1

 

 

 

 

3

 

7

10

3

 

23

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

1

 

 

6

 

 

7

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

5

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

4

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opolska

Op

 

 

 

 

 

1

 

9

21

5

 

36

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

6

Płocka

 

 

 

 

 

1

 

 

4

 

1

6

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

1

 

5

16

1

 

23

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

5

6

4

 

15

Radomskla

Ra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

3

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

6

22

 

 

28

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

7

7

 

 

14

Warszawska

Wa

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławska

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

4

Wrocławska

Wr

 

 

 

 

2

1

1

3

19

3

1

30

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

Razem:

 

3

 

 

 

2

9

3

74

161

17

3

269


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~