~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4

WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH


4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI


HELENA

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XV

 

 

 

 

2

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

XVI

1

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

6

XVII

6

4

8

8

11

 

3

1

 

1

1

 

 

 

 

 

43

XVIII

8

6

16

23

21

 

9

2

 

2

 

 

2

2

 

 

91

XIX

2

 

3

8

4

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

1

20

XX

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

4

Razem:

17

10

29

41

39

5

14

3

 

3

1

 

3

3

1

2

171


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

5

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

2

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

2

 

 

7

 

 

9

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

4

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

 

1

 

 

 

2

 

3

7

 

1

13

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

1

4

 

 

5

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

4

2

 

 

6

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

6

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opolska

Op

 

1

 

 

1

 

1

10

15

4

 

31

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Płocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

1

4

2

13

 

 

20

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

3

5

2

1

11

Radomskla

Ra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

4

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

1

1

 

 

 

 

 

3

2

 

 

5

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

4

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

Warszawska

Wa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

2

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławska

 

 

 

 

 

 

 

2

11

4

 

17

Wrocławska

Wr

 

 

 

 

 

 

 

1

5

2

 

8

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Razem:

 

1

5

 

 

1

6

6

43

91

20

4

171HIERONIM

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

XV

 

 

 

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

XVI

 

 

 

3

1

3

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

11

XVII

7

1

4

15

12

 

6

5

 

 

1

 

1

 

 

 

52

XVIII

16

6

27

41

37

 

14

6

 

1

1

3

1

2

 

1

156

XIX

1

1

2

9

3

 

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

20

XX

 

1

1

1

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Razem:

24

9

34

70

56

7

27

13

 

2

2

3

2

4

 

2

255


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

7

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

1

4

 

 

5

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

1

10

 

 

11

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

6

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

1

 

3

4

 

 

8

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

1

1

1

2

 

 

5

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Krakowska

Kr

 

 

 

 

2

 

1

7

14

4

 

28

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

4

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

2

8

 

 

10

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

1

2

2

2

 

7

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

3

Opolska

Op

 

 

 

 

 

1

2

3

11

1

1

19

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Płocka

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

2

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

3

4

14

1

1

23

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

6

5

3

 

14

Radomskla

Ra

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

6

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Toruńska

To

 

 

 

 

 

1

 

1

7

 

 

9

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

1

8

Warszawska

Wa

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

6

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławska

 

 

2

 

 

1

 

 

8

 

 

9

Wrocławska

Wr

 

 

1

 

2

1

2

4

21

2

1

33

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

1

7

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

1

 

 

 

 

 

 

 

6

 

1

7

Razem:

 

1

 

3

 

4

6

11

52

156

20

6

255powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~