~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4

WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH


4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI


IDZI

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

XVI

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

4

XVII

3

 

 

3

2

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

11

XVIII

7

 

2

10

6

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

28

XIX

 

 

 

7

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

10

XX

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Razem:

11

 

3

21

11

1

1

 

 

3

1

 

3

2

 

 

57


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

2

 

 

 

 

 

 

1

3

3

 

7

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Kaliska

Kl

5

2

 

 

 

2

1

1

5

 

 

9

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielecka

Ki

4

 

 

 

 

1

1

1

5

 

 

8

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

1

1

 

 

 

 

 

2

 

3

 

5

Legnicka

Le

 

1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łomżyńska

Łż

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Łowicka

Ło

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Łódzka

Łd

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opolska

Op

 

3

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznańska

Po

2

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Radomskla

Ra

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandomierska

Sa

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawska

Wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Włocławska

1

1

 

 

 

 

 

2

 

3

 

5

Wrocławska

Wr

 

1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

20

11

 

 

 

3

4

11

28

10

1

57IGNACY LOYOLA

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII

3

1

3

8

6

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

23

XVIII

12

5

28

54

43

1

8

 

 

6

1

1

1

1

 

2

163

XIX

3

 

6

10

11

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

33

XX

1

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Razem

19

6

37

75

61

1

9

 

 

8

1

1

2

1

 

3

224


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

 

5

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

4

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

2

1

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

3

Gnieźnieńska

Gn

1

 

 

 

 

 

 

5

11

2

 

18

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

3

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

 

 

 

 

 

 

 

7

8

 

 

15

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

 

7

Lubelska

Lb

1

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

8

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

 

6

Łódzka

Łd

1

 

 

 

 

 

 

 

3

2

 

5

Opolska

Op

 

 

 

 

 

 

 

1

11

 

 

12

Pelplińska

Pe

1

 

 

 

 

 

 

 

9

1

1

11

Płocka

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

3

Poznańska

Po

1

1

 

 

 

 

 

 

12

 

 

12

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

 

6

3

 

9

Radomskla

Ra

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

4

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

4

24

4

 

32

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

2

12

6

 

20

Warszawska

Wa

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Włocławska

 

1

 

 

 

 

 

 

4

2

 

6

Wrocławska

Wr

1

 

 

 

 

 

 

1

15

 

 

16

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

3

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

11

6

 

 

 

 

 

23

163

33

5

224


IZYDOR

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XVII

2

3

10

20

1

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

39

XVIII

2

8

28

36

8

 

7

 

 

4

 

 

 

 

 

 

93

XIX

2

2

9

48

2

 

1

 

 

10

 

 

 

 

 

 

74

XX

 

1

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Razem:

6

14

50

105

12

 

8

 

 

17

 

 

 

 

 

 

212


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

1

1

 

 

 

 

 

4

9

2

 

15

Drohiczyńska

Dr

1

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

4

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

2

3

1

 

6

Kaliska

Kl

1

 

 

 

 

 

 

 

10

4

 

14

Katowicka

Kt

2

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

6

Kielecka

Ki

2

1

 

 

 

 

 

 

2

5

 

7

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Krakowska

Kr

1

1

 

 

 

 

 

3

6

3

 

12

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Łomżyńska

Łż

2

 

 

 

 

 

 

 

4

10

 

14

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

2

1

4

1

8

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

2

6

 

 

8

Opolska

Op

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

7

Pelplińska

Pe

 

2

 

 

 

 

 

 

3

1

 

4

Płocka

1

 

 

 

 

 

 

 

2

14

1

17

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

12

7

9

1

29

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

5

Radomskla

Ra

1

1

 

 

 

 

 

 

3

2

1

6

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1