~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4

WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH


4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI

JACEK

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

XVI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

XVII

3

1

9

38

17

 

3

 

 

 

1

 

 

 

 

1

73

XVIII

7

2

21

33

32

 

5

2

 

4

2

 

1

1

 

2

112

XIX

1

2

4

7

9

 

1

 

 

 

 

 

1

3

 

 

28

XX

 

 

1

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Razem:

11

5

35

84

60

1

9

2

 

4

3

 

2

6

 

3

225


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

2

 

 

 

 

 

 

 

4

3

 

7

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwicka

Gl

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

Kaliska

Kl

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Katowicka

Kt

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielecka

Ki

2

1

1

 

 

 

 

1

4

3

1

9

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

2

 

 

 

 

 

2

33

11

3

 

49

Legnicka

Le

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

6

Łomżyńska

Łż

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Łódzka

Łd

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Opolska

Op

4

2

 

 

 

 

 

1

10

1

 

12

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Płocka

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

2

9

 

 

11

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

4

5

4

 

13

Radomska

Ra

1

 

 

 

 

1

 

6

1

 

 

8

Rzeszowska

Rz

2

 

 

 

 

 

 

1

4

5

 

10

Sandomierska

Sa

2

4

 

 

 

 

1

6

14

1

 

22

Siedlecka

Si

 

 

2

 

 

 

 

3

4

4

 

11

Sosnowiecka

So

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

1

5

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

4

11

 

 

15

Warmińska

Wm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawska

Wa

 

1

 

 

 

 

 

5

1

3

1

10

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławska

 

 

 

 

 

2

 

2

2

 

 

6

Wrocławska

Wr

1

1

 

 

 

 

 

 

6

 

3

9

Zamojsko Lubaczowska

ZL

2

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

34

11

3

 

 

3

3

73

112

28

6

225
JAKUB MŁODSZY

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XVII

3

 

 

4

7

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

15

XVIII

6

 

3

4

12

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

XIX

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XX

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Razem:

10

 

4

9

20

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

49


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Bydgoska

Bd

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Drohiczyńska

Dr

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

2

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

1

2

 

 

 

 

1

1

1

 

 

3

Legnicka

Le

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opolska

Op

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

6

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Płocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

1

5

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Radomska

Ra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

6

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Toruńska

To

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

3

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Warszawska

Wa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławska

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocławska

Wr

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Razem:

 

11

2

1

 

1

 

1

15

30

1

1

49JAKUB STARSZY

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

4

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

XV

1

 

 

2

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

XVI

2

 

 

1

7

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

XVII

17

1

10

24

25

 

1

2

 

1

2

 

4

1

 

 

88

XVIII

53

3

27

51

54

 

6

4

 

4

2

 

6

4

 

1

215

XIX

8

1

2

15

8

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

37

XX

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Razem:

82

5

39

93

102

5

10

6

 

5

4

 

10

6

 

1

368

DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Bydgoska

Bd

6

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

4

Częstochowska

Cz

3

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

Drohiczyńska

Dr

 

1

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Elbląska

Eb

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Ełcka

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

2

2

 

 

 

 

 

8

9

1

 

18

Gliwicka

Gl

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Gnieźnieńska

Gn

12

 

 

 

 

 

3

4

13

5

 

25

Kaliska

Kl

2

 

1

 

 

1

 

3

1

2

1

8

Katowicka

Kt

2

 

 

 

 

1

 

1

1

 

 

3

Kielecka

Ki

9

 

 

 

 

 

 

2

5

4

 

11

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

4

 

 

 

 

2

2

5

13

 

 

22

Legnicka

Le

 

2

 

 

 

1

 

1

3

 

 

5

Lubelska

Lb

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łomżyńska

Łż

2

 

 

 

 

 

 

2

5

1

 

8

Łowicka

Ło

4

 

 

 

 

 

 

2

3

1

 

6

Łódzka

Łd

2

 

 

 

 

 

 

1

4

2

 

7

Opolska

Op

7

3

 

 

1

 

3

8

16

3

 

31

Pelplińska

Pe

9

1

 

 

 

 

 

4