~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4

WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH


4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI


MACIEJ

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

XVI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

XVII

1

2

4

2

3

 

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

15

XVIII

9

1

6

14

12

 

2

 

 

1

2

 

 

 

 

 

47

XIX

1

 

2

2

3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

XX

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Razem:

12

3

12

18

18

1

5

1

1

1

2

 

1

1

 

 

76


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Bydgoska

Bd

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

1

1

 

 

 

 

 

2

3

 

 

5

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwicka

Gl

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnieźnieńska

Gn

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliska

Kl

1

 

 

 

 

 

1

5

5

 

 

11

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

 

 

 

 

 

1

 

1

2

1

 

5

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Lubelska

Lb

1

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

2

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Łowicka

Ło

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opolska

Op

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

4

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

2

Płocka

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

2

5

 

 

7

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Radomska

Ra

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

3

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Sosnowiecka

So

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

 

6

4

 

10

Warmińska

Wm

1

 

 

 

 

 

 

1

4

1

 

6

Warszawska

Wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławska

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocławska

Wr

1

1

 

 

 

 

1

1

4

1

 

7

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

16

2

1

 

 

1

2

15

47

10

1

76
MAŁGORZATA

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

5

XV

1

 

1

 

11

12

3

 

 

 

 

 

 

5

 

 

33

XVI

2

 

1

 

11

13

1

 

 

 

1

 

 

3

 

 

32

XVII

14

 

9

22

13

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

61

XVIII

10

6

28

43

21

 

2

 

 

1

 

1

 

 

 

 

112

XIX

7

 

3

18

2

 

 

 

 

3

 

 

 

1

1

 

35

XX

1

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Razem

35

6

44

84

58

26

10

1

 

4

1

1

 

9

3

 

282


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

3

 

 

 

 

 

1

2

1

 

 

4

Bydgoska

Bd

2

1

 

 

 

 

 

1

3

 

 

4

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

1

2

3

2

 

 

8

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

2

Gliwicka

Gl

1

 

 

 

 

2

 

1

1

 

 

4

Gnieźnieńska

Gn

4

 

 

 

 

2

1

10

8

4

 

25

Kaliska

Kl

 

2

 

 

 

 

4

2

10

1

 

17

Katowicka

Kt

1

 

 

 

 

1

3

 

 

 

 

4

Kielecka

Ki

3

1

 

 

 

1

 

2

2

2

 

7

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

3

2

1

 

2

6

2

3

8

4

 

25

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Lubelska

Lb

4

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

4

Łomżyńska

Łż

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łowicka

Ło

6

1

 

 

 

 

 

4

1

4

 

9

Łódzka

Łd

2

 

 

 

 

 

4

9

2

 

 

15

Opolska

Op

4

 

 

 

1

7

1

2

15

2

 

28

Pelplińska

Pe

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Płocka

2

 

 

 

 

1

1

4

4

 

2

12

Poznańska

Po

2

1

 

 

 

1

6

5

1

 

 

13

Przemyska

Pr

2

 

 

 

 

 

 

 

5

1

1

7

Radomska

Ra

3

 

 

 

 

 

 

2

4

1

 

7

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

Sandomierska

Sa

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedlecka

Si

1

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

4

Sosnowiecka

So

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

1

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Tarnowska

Ta

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toruńska

To

3

 

 

 

1

1

1

2

11

 

 

16

Warmińska

Wm

4

 

 

 

1

 

2

2

1

2

 

8

Warszawska

Wa

3

 

 

 

 

 

 

2

1

5

1

9

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Włocławska

3

 

1

 

 

3

 

 

11

2

 

16

Wrocławska

Wr

12

 

 

 

 

6

2

1

12

1

 

22

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

77

9

3

 

5

33

32

61

112

35

4

282
MARCIN

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XIV

 

 

1

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

XV

 

1

 

 

4

4

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

11

XVI

2

 

1

3

8

2

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

19

XVII

18

3

17

30

15

1

4

1

 

1

1

 

3

1

 

 

95

XVIII

26

6

17

51

21

 

3

 

 

3

 

 

2

1

 

1

131

XIX

8

1

4

32

4

 

 

1

 

3

 

 

 

 

1

 

54

XX

 

 

3

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Razem:

54

11

43

119

54

7

12

2

1

7

2

 

5

3

1

1

322


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

7

 

 

 

 

 

 

 

3

2

 

5

Bydgoska

Bd

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

Częstochowska

Cz

5

 

 

 

 

1

 

 

5

1

 

7

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbląska

Eb

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwicka

Gl

4

2

 

 

 

 

1

3

5

2

 

11

Gnieźnieńska

Gn

8

2

 

 

 

1

2

9

4

4

 

20

Kaliska

Kl

11

 

 

 

 

1

 

2

4

1

 

8

Katowicka

Kt

1

 

 

 

 

1

 

5

5

1

 

12

Kielecka

Ki

7

 

 

 

 

 

1

7

4

2

1

15

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

9

1

1

1

 

2

1

4

3

1

 

12

Legnicka

Le

3

5

 

 

1

 

1

1

5

1

 

9

Lubelska

Lb

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Łomżyńska

Łż

 

 

1

 

 

 

2

 

2

 

 

4

Łowicka

Ło

7

 

 

 

 

 

 

 

6

3

 

9

Łódzka

Łd

2

3

 

 

 

 

2

1

2

4

 

9

Opolska

Op

9

5

 

 

 

 

 

8

10

 

 

18

Pelplińska

Pe

9

2

 

 

 

 

 

2

6

2

 

10

Płocka

6

1