~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4

WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH


4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI

OJCOWIE KOŚCIOŁA

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

2

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

XVI

1

 

1

1

1

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

XVII

5

 

4

3

25

2

2

24

 

 

 

 

 

 

 

 

65

XVIII

14

1

7

14

57

 

17

30

 

 

 

 

 

 

 

1

141

XIX

1

 

 

2

3

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

13

XX

 

 

 

 

1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Razem

23

1

12

20

87

8

26

61

 

 

 

 

 

 

 

1

239


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

1

10

 

 

11

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

5

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

5

2

 

 

7

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

6

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

1

3

1

 

5

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

 

 

3

7

 

 

10

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

 

 

 

 

 

2

3

7

3

3

 

18

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

3

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Opolska

Op

 

 

 

 

 

 

 

13

29

 

1

43

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

4

Płocka

 

 

 

 

 

 

 

3

 

4

 

7

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

2

 

10

1

 

13

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

3

Radomska

Ra

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

1

 

2

1

 

 

4

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

8

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

4

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

3

7

11

 

 

21

Warszawska

Wa

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Włocławska

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

8

Wrocławska

Wr

 

 

 

 

 

2

 

6

19

4

1

32

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

4

Razem:

 

 

 

 

 

 

5

11

65

141

13

4

239
ONUFRY

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII

1

 

1

6

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

12

XVIII

3

4

20

20

15

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

1

67

XIX

1

1

1

6

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

13

XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

5

5

22

32

20

1

2

 

 

4

1

 

 

 

 

1

93


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

7

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

6

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

 

 

 

 

 

1

 

1

5

 

 

7

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

2

11

 

 

13

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

 

5

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

5

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opolska

Op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Płocka

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

 

9

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

9

Przemyska

Pr

1

 

1

 

 

 

 

 

9

2

 

11

Radomska

Ra

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Rzeszowska

Rz

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandomierska

Sa

1

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Siedlecka

Si

1

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawska

Wa

 

 

 

 

 

 

 

1

4

 

 

5

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocławska

Wr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

4

 

4

 

 

1

 

12

67

13

 

93


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~