~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4

WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH


4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI

PAWEŁ

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

2

5

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

11

XVI

3

 

 

3

 

6

4

 

 

 

 

 

1

3

 

 

20

XVII

5

3

9

17

24

 

3

2

 

 

 

 

 

2

 

 

65

XVIII

6

4

14

54

64

 

8

18

1

1

1

2

 

1

 

2

176

XIX

 

2

3

15

6

 

2

 

 

2

 

 

 

 

1

 

31

XX

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Razem:

14

9

27

91

99

9

18

20

1

3

1

2

2

6

1

2

305


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

1

 

 

 

 

 

 

 

8

1

 

9

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

1

 

 

 

 

 

1

1

2

 

 

4

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbląska

Eb

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

1

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

5

Gliwicka

Gl

1

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

3

2

 

2

1

 

8

Kaliska

Kl

1

 

 

 

 

1

1

6

21

 

 

29

Katowicka

Kt

2

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

6

Kielecka

Ki

1

 

 

 

 

1

2

3

3

 

 

9

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Krakowska

Kr

 

1

 

 

 

1

2

7

7

2

 

19

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

1

 

 

6

 

 

7

Lubelska

Lb

1

 

 

 

 

 

 

2

7

 

1

10

Łomżyńska

Łż

1

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

4

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

2

4

2

3

 

11

Łódzka

Łd

1

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2

Opolska

Op

 

 

 

 

 

1

 

5

17

 

 

23

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

1

5

 

 

6

Płocka

1

 

 

1

 

 

1

2

3

1

 

8

Poznańska

Po

1

 

 

 

 

 

3

2

9

1

 

15

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

1

4

1

2

 

8

Radomska

Ra

1

 

 

 

 

 

1

1

2

 

 

4

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

4

Sandomierska

Sa

1

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

4

Siedlecka

Si

1

 

 

 

 

 

 

 

9

3

 

12

Sosnowiecka

So

1

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

3

7

 

 

10

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

1

1

7

6

2

 

17

Warszawska

Wa

 

1

 

 

 

 

 

1

3

2

 

6

Warszawsko Praska

WP

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Włocławska

 

 

 

 

 

 

1

4

10

6

 

21

Wrocławska

Wr

 

 

 

 

 

2

2

3

23

1

 

31

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Razem:

 

20

4

0

1

 

11

20

65

176

31

1

305
PAWEŁ PUSTELNIK

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII

4

 

5

11

6

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

1

29

XVIII

 

1

8

9

7

 

5

1

1

 

 

1

1

1

 

2

37

XIX

 

 

 

15

2

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

20

XX

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Razem:

4

1

14

36

15

 

5

1

1

1

1

1

2

3

 

3

88


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

8

6

1

 

15

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

3

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

5

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

 

 

 

 

 

 

 

4

4

14

 

22

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Opolska

Op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

5

Płocka

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

4

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

1

8

2

1

12

Radomska

Ra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

3

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawska

Wa

 

 

 

 

 

 

 

1

4

 

1

6

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławska

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Wrocławska

Wr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

 

29

37

20

2

88
PIOTR

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

XV

1

 

 

 

3

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

XVI

1

 

 

2

4

1

1

1

 

 

 

 

2

2

 

 

14

XVII

9

3

24

41

38

 

2

5

 

 

1

2

6

2

 

 

133

XVIII

17

2

28

95

104

 

20

20

 

5

1

16

4

3

 

1

316

XIX

3

1

14

31

17

 

1

1

 

 

 

1

 

2

 

 

71

XX

 

 

1

3

1

 

2

 

 

1

1

 

 

 

1

 

10

Razem:

31

6

67

172

167

3

28

27

 

6

3

19

12

9

2

1

553


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

1

 

5

2

 

 

8

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

2

 

 

 

 

1

3

2

1

 

 

7

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

10

4

 

 

14

Elbląska

Eb

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

1

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

3

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

2

5

4

 

 

11

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

7

10

2

 

 

19

Kaliska

Kl

 

 

 

 

2

1

6

13

3

 

 

25

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

1

4

5

 

 

10

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

 

8

9

3

 

 

20

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

1

 

 

1

1

1

18

20

8

1

 

50

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

3

11

 

 

 

14

Lubelska

Lb

1

 

 

 

 

 

4

12

3

2

 

21

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

1

1

2

2

 

 

6

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

4

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

4

2

 

 

 

6

Opolska

Op

 

 

 

 

 

 

3

28

2

 

 

33

Pelplińska

Pe

1

 

 

 

 

 

5

12

 

 

 

17

Płocka

1

 

 

 

 

3

9

5

7

2

 

26

Poznańska

Po

2

1

 

 

 

1

10

31

4

1

 

47

Przemyska

Pr

1

 

 

 

 

1

11

21

6

 

 

39

Radomskla

Ra

1

 

 

 

1

 

4

9

1

 

 

15

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

3

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

1

9

 

 

 

10

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

10

2

1

 

13

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

2

Szczecińsko Kamieńska

SK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

1

 

 

 

1

 

4

 

 

 

5

Toruńska

To

 

1

 

 

 

 

10

5

 

 

 

15

Warmińska

Wm

1

2

 

 

 

 

7

10

3