~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4

WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH


4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI

RAFAŁ ARCHANIOŁ

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII

3

1

4

2

7

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

XVIII

4

3

25

11

31

 

4

 

 

 

 

 

1

 

 

2

81

XIX

1

 

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

8

4

30

15

40

 

7

 

 

 

 

 

1

 

 

2

107


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

2

7

1

 

10

Drohiczyńska

Dr

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwicka

Gl

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Gnieźnieńska

Gn

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

9

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

 

 

1

4

 

 

5

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

1

 

 

 

 

 

 

2

7

 

 

9

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

4

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódzka

Łd

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Opolska

Op

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

4

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Płocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

4

11

 

 

15

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

1

4

 

 

5

Radomska

Ra

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

3

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

Sosnowiecka

So

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

 

5

Warszawska

Wa

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławska

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Wrocławska

Wr

 

 

 

 

 

 

 

3

14

 

 

17

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

4

4

 

 

 

 

 

20

81

6

 

107
ROCH

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI

 

 

 

4

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

XVII

14

1

29

45

27

 

1

1

 

2

 

 

 

1

 

 

121

XVIII

29

27

136

178

87

 

8

1

 

25

2

 

 

4

 

1

498

XIX

3

8

48

131

25

 

 

 

 

20

 

 

 

2

 

1

238

XX

2

 

7

6

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Razem:

48

36

220

364

140

1

10

3

 

47

2

 

 

7

 

2

880


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Bielsko Żywiecka

1

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2

Bydgoska

Bd

1

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

5

Częstochowska

Cz

6

5

4

 

 

 

1

8

34

11

2

56

Drohiczyńska

Dr

1

1

3

 

 

 

 

 

5

9

1

15

Elbląska

Eb

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

1

17

2

 

20

Gliwicka

Gl

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnieźnieńska

Gn

1

2

 

 

 

 

1

9

19

10

1

40

Kaliska

Kl

1

4

8

 

 

 

 

4

34

11

 

49

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Kielecka

Ki

1

 

 

 

 

 

 

3

7

 

 

10

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

1

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

Krakowska

Kr

 

1

 

 

 

 

1

5

2

1

 

9

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

5

Lubelska

Lb

1

 

 

 

 

 

 

 

2

5

 

7

Łomżyńska

Łż

3

1

11

 

 

 

 

4

17

14

 

35

Łowicka

Ło

3

1

 

 

 

 

 

3

19

22

2

46

Łódzka

Łd

2

5

1

 

 

 

 

8

20

2

 

30

Opolska

Op

3

6

 

 

 

 

 

15

37

9

 

61

Pelplińska

Pe

3

1

 

 

 

 

 

5

21

9

 

35

Płocka

 

3

 

 

 

 

 

3

24

17

2

46

Poznańska

Po

2

 

1

 

 

 

 

3

62

18

 

83

Przemyska

Pr

1

 

 

 

 

 

1

2

6

1

 

10

Radomska

Ra

2

1

 

 

 

 

 

3

6

7

1

17

Rzeszowska

Rz

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

Sandomierska

Sa

 

1

 

 

 

 

 

1

2

1

 

4

Siedlecka

Si

 

3

3

 

 

 

 

3

8

5

 

16

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toruńska

To

 

1

1

 

 

 

 

16

43

20

 

79

Warmińska

Wm

2

3

7

 

 

 

1

7

30

9

 

47

Warszawska

Wa

3

 

 

 

 

 

 

1

9

19

4

33

Warszawsko Praska

WP

1

 

 

 

 

 

 

 

6

7

 

13

Włocławska

2

2

7

 

 

 

1

9

38

25

 

73

Wrocławska

Wr

1

1

 

 

 

 

 

2

13

1

 

16

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

2

 

 

 

 

 

2

4

1

 

7

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

46

55

47

 

 

 

6

121

498

238

17

880
ROZALIA

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XVII

3

2

8

16

4

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

XVIII

12

10

18

37

17

 

1

 

1

10

 

 

 

2

 

 

108

XIX

3

 

4

47

2

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

74

XX

2

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Razem:

20

12

31

103

24

1

2

 

1

28

 

 

 

2

 

 

224


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

2

1

 

 

 

 

 

2

4

2

 

8

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

Elbląska

Eb

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnieźnieńska

Gn

 

1

 

 

 

 

 

1

7

3

 

11

Kaliska

Kl

 

1

4

 

 

 

 

2

15

3

1

21

Katowicka

Kt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielecka

Ki

1

1

 

 

 

 

 

2

4

 

 

6

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

1

1

 

 

 

 

 

4

3

3

 

10

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

Łomżyńska

Łż

 

1

2

 

 

 

 

 

5

10

3

18

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Opolska

Op

 

1

 

 

1

 

 

3

2

3

 

9

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Płocka

 

1

 

 

 

 

1

 

1

14

2

18

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

2

8

2

 

12

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

2

12

1

 

15

Radomska

Ra

2

1

 

 

 

 

 

 

2

2

 

4

Rzeszowska

Rz

 

1

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

Sandomierska

Sa

 

2

 

 

 

 

 

 

2

1

 

3

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

 

 

1

6

 

 

7

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

 

2

8

11

 

21

Warmińska

Wm

1

 

 

 

 

 

 

9

6

1