~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4

WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH


4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI

SCHOLASTYKA

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

XVII

1

 

2

8

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

14

XVIII

7

 

12

19

12

 

1

 

 

3

2

 

 

2

 

2

60

XIX

1

 

1

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

6

XX

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Razem:

9

 

15

29

16

 

1

 

 

4

3

 

1

2

 

2

82


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drohiczyńska

Dr

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

5

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

 

7

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opolska

Op

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

 

4

Płocka

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

 

5

Poznańska

Po

 

1

 

 

 

 

 

 

6

 

 

6

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2

Radomska

Ra

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

5

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

 

7

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toruńska

To

 

 

 

 

 

 

1

 

8

 

 

9

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawska

Wa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

2

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławska

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Wrocławska

Wr

 

 

 

 

 

 

 

1

4

 

 

5

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

2

 

 

 

 

1

14

60

6

1

82
SEBASTIAN

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

XVI

 

 

1

3

3

3

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

12

XVII

8

2

14

25

25

2

2

 

 

 

 

 

2

1

 

 

81

XVIII

16

10

52

60

57

 

8

 

 

1

1

 

1

2

 

 

208

XIX

6

1

9

30

6

 

 

 

 

4

 

 

 

2

 

 

58

XX

1

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

5

Razem:

31

13

78

119

93

5

13

 

 

5

1

 

4

6

 

 

368


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

1

 

 

 

 

 

 

1

8

1

 

10

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

6

9

 

 

15

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Gliwicka

Gl

 

 

 

 

 

 

 

2

1

2

 

5

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

1

5

7

 

 

13

Kaliska

Kl

 

1

 

 

 

 

1

7

16

1

 

25

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

1

 

7

 

 

8

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

15

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

2

2

 

 

 

 

3

7

13

7

1

31

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

Lubelska

Lb

1

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

6

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

1

3

1

 

5

Łódzka

Łd

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Opolska

Op

2

3

 

 

 

1

2

13

34

4

1

55

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

3

Płocka

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

4

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

5

14

2

 

21

Przemyska

Pr

2

1

 

 

 

 

2

6

7

4

2

21

Radomska

Ra

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

 

4

Rzeszowska

Rz

 

1

 

 

 

 

 

2

2

4

 

8

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

1

3

4

 

8

Siedlecka

Si

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

1

 

 

3

 

 

4

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

1

3

1

 

 

 

 

1

4

2

 

7

Toruńska

To

2

 

 

 

 

 

 

1

10

8

 

19

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

2

2

14

1

 

19

Warszawska

Wa

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

1

4

Warszawsko Praska

WP

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Włocławska

 

1

 

 

 

 

 

4

10

1

 

15

Wrocławska

Wr

 

2

 

 

 

1

 

2

20

5

 

28

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Razem:

 

13

16

1

 

 

4

12

81

208

58

5

368
STANISŁAW bp

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

4

6

6

1

 

 

 

 

 

 

2

1

 

20

XVI

4

 

5

9

11

16

2

 

 

 

 

 

7

3

1

 

58

XVII

27

6

34

64

53

3

4

1

 

 

4

 

14

6

1

1

218

XVIII

51

20

76

124

71

 

15

 

 

9

3

 

7

14

 

2

392

XIX

16

2

18

74

11

 

6

 

 

14

 

 

 

10

1

 

152

XX

6

 

6

9

 

 

4

 

 

 

 

 

1

 

4

 

30

Razem:

104

28

140

284

152

25

32

1

 

23

7

 

29

35

8

4

872


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

2

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

5

 

 

 

 

1

1

1

6

 

 

9

Bydgoska

Bd

2

1

 

 

 

 

 

2

1

 

 

3

Częstochowska

Cz

11

5

 

 

 

1

1

7

20

5

2

36

Drohiczyńska

Dr

8

 

 

 

 

 

1

3

9

10

2

25

Elbląska

Eb

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

Gliwicka

Gl

2

1

 

 

 

1

 

4

6

 

 

11

Gnieźnieńska

Gn

8

1

 

 

 

1

 

6

17

 

 

24

Kaliska

Kl

11

2

1

 

 

2

4

9

12

5

1

33

Katowicka

Kt

4

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Kielecka

Ki

12

4

 

 

 

3

9

26

32

2

2

74

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

3

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

13

4

1

1

 

3

10

22

20

10

3

69

Legnicka

Le

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Lubelska

Lb

19

2

3

 

 

1

 

9

18

11

3

42

Łomżyńska

Łż

11

1

2

 

 

 

3

3

5

4

2

17

Łowicka

Ło

9

1

 

 

 

 

2

6

15

7

 

30

Łódzka

Łd

4

3

 

 

 

 

1

4

6

4

 

15

Opolska

Op

6

2

 

 

 

 

 

 

11

1

 

12

Pelplińska

Pe

6

2

 

 

 

 

 

2

4

2

 

8

Płocka

13

2

 

 

 

 

3

11

17

17

4

52

Poznańska

Po

9

8

1

 

 

1

7

10

46

13

 

77

Przemyska

Pr

16

1

 

 

 

 

1

10

13

8

3

35

Radomskla

Ra

10

3

 

 

 

 

2

10

17

7

2

38

Rzeszowska

Rz

6

3

 

 

 

 

 

4

5

11

 

20

Sandomierska

Sa

13

2

 

 

 

 

1

9

14

3

1

28

Siedlecka

Si

8

2

6

 

 

 

 

5

11

3

1

20

Sosnowiecka

So

5

1

 

 

 

 

2

2

2

5

 

11

Szczecińsko Kamieńska

SK

8

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

3

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Tarnowska

Ta

18

2

 

 

 

2

4

10

7

4

 

27

Toruńska

To

4

1

 

 

 

 

1

8

15

4

 

28

Warmińska

Wm

2

1

1