~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Rozdział 4

WEZWANIA I WIZERUNKI NAJLICZNIEJSZEJ GRUPY ŚWIĘTYCH


4.1          SPIS WEZWAŃ I WIZERUNKÓW WYBRANYCH ŚWIĘTYCH W UKŁADZIE TABELARYCZNYM, WG DIECEZJI

WACŁAW

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

XV

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

XVI

1

 

 

1

3

6

3

 

 

 

 

 

1

1

 

 

16

XVII

12

 

7

1

18

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

40

XVIII

10

 

10

8

33

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

XIX

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4

XX

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Razem:

23

 

19

12

57

6

7

 

 

 

1

 

2

3

 

1

131


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

3

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Drohiczyńska

Dr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Gliwicka

Gl

 

1

1

 

 

 

 

3

1

2

 

6

Gnieźnieńska

Gn

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

3

Kaliska

Kl

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

8

Katowicka

Kt

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

3

Kielecka

Ki

1

 

1

 

 

1

4

 

 

 

 

5

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

1

1

2

 

 

 

3

 

4

 

 

7

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

1

2

9

 

 

12

Lubelska

Lb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

3

Łódzka

Łd

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opolska

Op

1

 

1

 

 

 

1

7

6

 

 

14

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Płocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznańska

Po

 

 

 

 

 

 

 

7

6

1

 

14

Przemyska

Pr

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

Radomska

Ra

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Siedlecka

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosnowiecka

So

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

2

Toruńska

To

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Warmińska

Wm

 

 

 

 

 

 

 

5

3

 

 

8

Warszawska

Wa

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Warszawsko Praska

WP

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławska

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocławska

Wr

1

 

1

 

1

 

2

2

22

1

 

28

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

10

5

15

 

3

2

16

40

64

4

2

131
WALENTY

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

XVI

 

 

1

2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

XVII

6

2

31

40

2

 

1

 

 

 

 

 

1

5

 

1

89

XVIII

16

23

102

134

38

 

4

 

 

11

2

 

 

12

 

 

342

XIX

3

5

27

70

5

 

1

 

 

8

 

 

 

5

 

 

124

XX

2

 

7

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Razem:

27

30

168

251

51

 

7

 

 

19

2

 

1

22

 

1

579


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko Żywiecka

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

2

Bydgoska

Bd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

1

 

1

 

 

 

 

5

12

 

 

17

Drohiczyńska

Dr

 

 

1

 

 

 

 

 

6

 

 

6

Elbląska

Eb

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

1

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

Gliwicka

Gl

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnieźnieńska

Gn

 

1

 

 

 

 

1

2

39

5

 

47

Kaliska

Kl

1

 

12

 

 

 

 

11

18

4

 

33

Katowicka

Kt

 

1

 

 

 

 

 

1

5

 

1

7

Kielecka

Ki

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

 

14

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

 

2

2

 

 

 

1

3

18

6

 

28

Legnicka

Le

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Lubelska

Lb

 

 

2

 

 

 

 

3

17

1

1

22

Łomżyńska

Łż

 

 

 

 

 

 

2

 

6

6

 

14

Łowicka

Ło

 

 

 

 

 

 

 

1

14

6

 

21

Łódzka

Łd

 

1

 

 

 

 

 

8

7

 

 

15

Opolska

Op

1

3

 

 

 

 

 

5

13

6

2

26

Pelplińska

Pe

 

 

 

 

 

1

 

1

3

1

 

6

Płocka

3

 

 

 

 

 

 

1

23

30

5

59

Poznańska

Po

3

3

1

 

 

 

4

20

25

6

 

55

Przemyska

Pr

2

 

 

 

 

 

 

7

16

9

1

33

Radomska

Ra

 

 

 

 

 

 

 

1

6

3

 

10

Rzeszowska

Rz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

Sandomierska

Sa

 

 

 

 

 

 

 

3

5

3

 

11

Siedlecka

Si

 

 

1

 

 

 

 

 

7

3

 

10

Sosnowiecka

So

 

3

 

 

 

 

 

2

2

 

 

4

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowska

Ta

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Toruńska

To

1

 

2

 

 

 

 

2

13

2

 

17

Warmińska

Wm

2

4

1

 

 

 

1

4

20

7

1

33

Warszawska

Wa

 

 

 

 

 

 

 

1

3

3

2

9

Warszawsko Praska

WP

1

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

4

Włocławska

2

 

5

 

 

 

 

1

26

13

 

40

Wrocławska

Wr

1

 

 

 

 

 

 

1

10

2

 

13

Zamojsko Lubaczowska

ZL

 

 

 

 

 

 

 

 

9

2

1

12

Zielonogórsko Gorzowska

ZG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

20

20

28

 

 

1

9

89

342

124

14

579
WAWRZYNIEC

MIEJSCEWIZERUNEK Z WIEKU :

Ołtarz główny

Zwieńczenie

Ołtarz boczny

Obraz

Figura, rzeźba

Tryptyk

Polichromia

Ambona

Chrzcielnica

Feretron

Stalle

Konfesjonał

Monstrancja

Relikwiarz

Witraż

Fasada

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Przed XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

XV

1

 

 

 

4

3

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

10

XVI

 

 

3

4

3

7

 

 

 

 

 

 

4

1

 

1

23

XVII

24

5

27

48

29

2

3

3

 

 

1

 

4

 

 

 

146

XVIII

45

18

72

112

87

 

12

3

 

12

 

 

5

2

 

6

374

XIX

14

1

12

43

20

 

1

 

 

5

 

 

 

 

1

1

98

XX

2

 

2

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Razem:

87

24

116

211

144

12

18

6

 

17

1

 

14

3

1

8

662


DIECEZJA

Symb. Diec.

KOŚCIÓŁ

WIZERUNEK Z WIEKU:

 

 

Parafialny

Inny

Odpust

Przed XIV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Białostocka

Bi

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Bielsko Żywiecka

3

 

 

 

1

 

1

 

1

2

 

5

Bydgoska

Bd

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstochowska

Cz

3

1

 

 

 

 

 

8

4

1

 

13

Drohiczyńska

Dr

2

 

 

 

 

 

 

3

2

2

 

7

Elbląska

Eb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańska

Gd

3

 

 

 

 

 

 

4

7

 

 

11

Gliwicka

Gl

2

1

 

 

 

 

1

2

6

1

 

10

Gnieźnieńska

Gn

4

2

 

 

 

 

1

7

31

8

 

47

Kaliska

Kl

8

2

 

 

 

 

1

13

27

9

 

50

Katowicka

Kt

5

 

 

 

 

 

4

6

5

 

 

15

Kielecka

Ki

5

1

 

 

 

 

2

1

6

1

 

10

Koszalińsko Kołobrzeska

KK

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakowska

Kr

3

 

 

 

 

 

2

2

12

3

1

20

Legnicka

Le

 

5

 

 

 

 

 

1

9

 

 

10

Lubelska

Lb

5

 

 

 

 

1

 

2

11

1

 

15

Łomżyńska

Łż

2

1

1

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Łowicka

Ło

6

 

 

 

 

1

 

6

9

 

3

19

Łódzka

Łd

3

2

 

 

 

 

 

7

6

 

 

13

Opolska

Op

8

6

 

 

 

1

 

17

16

13

 

47

Pelplińska

Pe

5

2

 

 

 

 

 

3

16

2

1

22

Płocka

7

3

 

 

 

 

 

5

9

2

 

16

Poznańska

Po

9

6

2

 

 

 

3

21

60

16

 

100

Przemyska

Pr

3

 

 

 

 

 

1

5

8

3

1

18

Radomska

Ra

6

 

 

 

 

 

1

2

7

3

 

13

Rzeszowska

Rz

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Sandomierska

Sa

2

1

 

 

 

 

1

 

5

1

 

7

Siedlecka

Si

 

 

1

 

 

 

 

3

4

 

 

7

Sosnowiecka

So

3

 

 

 

 

 

 

2

3

2

 

7

Szczecińsko Kamieńska

SK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świdnicka

Sd

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Tarnowska

Ta

4

 

 

 

 

 

1

 

2

1

 

4

Toruńska

To

7

2

 

 

1

 

1

9

17

 

1

29

Warmińska

Wm

7

1

1

 

 

1

1

4

15