~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ  5

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI CZCZENI W ZAKONACH

5.2

ALFABETYCZNY SPIS ŚWIĘTYCH CZCZONYCH W ZAKONACH, KTÓRYCH WIZERUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOŚCIOŁACH KLASZTORNYCH I POKLASZTORNYCH

 

IMIĘ

OKREŚLENIE OSOBY

WIEK

MIEJSCE KULTU (WIZERUNEK)

ACHACY (AKACJUSZ)

Żołnierz, męczennik z Kapadocji lub dowódca 10 tysięcy męczenników z góry Ararat. Patrz też rozdział 2.

IV

Kłodzko

ADELGUNDA (ALDEGUNDA)

Założyła klasztor w Maubenge. Wizjonerka.

VII

Przemyśl benedyktynki

ADIUT

Franciszkanin, brat męczennik w Marrakeszu (1220).

XIII

Kraków franciszkanie

ADRIAN (HADRIAN III) Św. Papież, utrzymywał poprawne stosunki z dworem bizantyjskim, nie tolerował siewców niepokoju. IX Kolanowice

ADRIAN JANSSEN

Męczennik z Gorkum, norbertanin

XVI

Kraków norbertanki; Pełcznica; Strzelno I, norbertanki

ADRIAN OPAT

Opat w Canterbury, odmówił stanowiska arcybiskupa.

VII/VIII

Kraśnik; Wąchock

AGNIESZKA CZESKA

Córka króla Ottokara, sprzeciwiała się planom małżeńskim ojca wobec niej. Przebywała w Trzebnicy u św. Jadwigi. Założyła w Pradze klasztor zakonu franciszkańskiego i została jego ksienią. Beatyfikowana przez Piusa IX, kanonizowana w 1989 przez Jana Pawła II.

XIII

Kraków bernardynki; Poznań franciszk.; Wrocław I franciszk.;

AGNIESZKA Z MONTEPULCIANO

Mistyczka dominikańska bł., obdarzona niezwykłymi łaskami

XIII/XIV

Kraków dominikanie, dominikanki; Trzebnica

AKURSJUSZ

Franciszkanin, brat ścięty w Marrakeszu (1220).

XIII

Kraków franciszkanie

AKWILIN (AKWILINUS)

Bawarczyk, męczennik, zabity w Mediolanie przez Arian. Patrz też rozdział 2.

X/XI

Czerwińsk; Kraków kł Bożego Ciała

ALBERT AVOGADRO, PATRIARCHA

Patriarcha Jerozolimy, twórca podwalin Zakonu Karmelitów

XII

Kłodawa; Kraków kł św. Tomasza, Obory; Trutowo

ALBERT SICULUS (Z TRAPANI)

Włoch, arcybiskup Trapani, poświęcił się nawracaniu Żydów na Sycylii; uratował Messynę przed głodem

XIV

Bydgoszcz; Poznań kł pokarmelicki;

ALBERT WIELKI

Dominikanin, dr Kościoła, żył w Niemczech. Patrz też rozdział 2.

XIII

Kraków dominikanie

ALBERYK

Miał udział w zakładaniu opactwa w Molesmes, które opuścił przechodząc do Citeaux i był tam drugim opatem zakonu cystersów po św. Robercie.

XII

Jemielnica; Koronowo; K-ów Mogiła; Obra; Wieleń Zaobrzański

ALBIN BP

Francuz, biskup. Patrz też rozdział 2.

V/VI

Czerwińsk; Kraków kł Bożego Ciała

ALEKSANDER IV

Papież z zakonu cystersów. Kuzyn papieża Grzegorza IX, kanonizował św. Klarę i potwierdził prawdziwość stygmatów św. Franciszka.

XIII

Poznań franciszkanie; Wieleń Zaobrzański

ALEKSANDER MACCHIAVELLI

Pustelnik III Zakonu Karmelitańskiego, bolończyk

XIV

Czerna

ALEKSANDER NEWSKI

Książę Nowogrodu zasłużony dla potęgi Rosji, czczony w cerkwi

XIII

Kraków Kleparz misjonarze

ALEKSANDER Z HALES

Doktor teologii, franciszkanin, uczestniczył w obradach soboru w Lionie w 1245.

XII/XIII

Poznań franciszkanie

ALFONS MARIA MAZUREK

Karmelita bosy – 108 Męczenników za wiarę (MzaW) - Patrz rozdział 2

XX

 

ALFONS RODRIGUEZ

Hiszpan, jezuita, furtian w kolegium w Palmie, mistyk. Patrz też rozdział 2.

XVI/XVII

Kraków jezuici bazylika NSPJ i kł św. Barbary;

ALOJZY KOSIBA

Reformata, brat zakonny. Urodził się w Libuszy koło Gorlic, życie spędził w klasztorze w Wieliczce. Będąc kwestorem stał się wędrownym misjonarzem. Pobożny, pełen pokory i miłości bliźniego.

XIX/XX

Sł. B.

AMABIL

Świątobliwy kaznodzieja w Clermont.

V

Kraków kł Bożego Ciała

AMBROŻY SIENEŃSKI (SANSEDONIUS)

Dominikanin, kaznodzieja, słynny mediator w ówczesnych sporach politycznych.

XIII

Kraków dominikanie

ANAKLET (CLETUS, KLET)

Papież, trzeci kolejny po św. Piotrze i Linusie, wymieniany w tzw. Kanonie rzymskim „Linusa, Kleta, Klemensa”.

I

Kraków kł Bożego Ciała, kł św. Marka

ANASTAZY MĘCZENNIK

Prawdopodobnie Anastazy apokryzjariusz – za sprzeciwianie się monoteletyzmowi skazany przez Konstantyna II na wygnanie i tortury.

VII

Obory

ANASTAZY PANKIEWICZ

Bernardyn - Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

ANDRZEJ ABELLON

Dominikanin bł., Francuz. Reformował konwenty w Marsylii, Saint-Maximin, Aix, Arles, dobry administrator. Pomagał cierpiącym.

XIV/XV

Kraków dominikanie

ANDRZEJ BOBOLA

Polak, jezuita, męczennik. Pracował na Wileńszczyźnie, na Pińsczyźnie jako duszpasterz, spowiednik. Patrz też rozdział 2.

XVI/XVII

Warszawa jezuici

ANDRZEJ CACCIOLI (de SPELLO)

Uczeń św. Franciszka z Asyżu. Kaznodzieja działający w Hiszpanii i Włoszech.

XIII

Poznań franciszkanie; Zamarte

ANDRZEJ COMITIBUS (CONTI)

Spokrewniony z papieżami Innocentym II, Grzegorzem IX, Aleksandrem IV i Bonifacym VIII. Nie przyjął godności kardynała.

XIII

Grodzisk Wlkp.; Kalisz II pofrancisz-kański; Poznań franciszkanie; Zamarte

ANDRZEJ CORSINI

Karmelita, biskup Fiesoli, opiekun ubogich, dobry administrator, zwalczał nadużycia.

XIV

Bydgoszcz; Obory; Poznań kł pokarme-licki; Trutowo

ANDRZEJ HIBERNON

Bł. Hiszpan, wstąpił do franciszkanów zreformowanych. Brat zakonny, czciciel NMP. Słowem i przykładem nawracał grzeszników, mahometan.

XVI

Pilica

ANDRZEJ ŚWIERAD

Benedyktyn, pustelnik, zwany Żurawkiem. Po pobycie w klasztorze schronił się do pustelni koło Nitry. Patrz rozdział 2

XI

Tropie

ANGELINA Z MARCIANO (ANGELA)

Bł. Pochodziła z Marsciano, założycielka Zgromadzenia Tercjarek Franciszkanek Regularnych

XIV/XV

Kraków bernardynki; Lubomierz

ANGELUS AUGUSTYN MAZZINGHI

Karmelita z możnej rodziny florenckiej, profesor teologii

XIV

Kłodawa; Markowice; Trutowo

ANIAN

Biskup Aleksandrii, uczeń św. Marka i jego następca na stolicy biskupiej.

I

Kraków kł Bożego Ciała

ANICET ADALBERT KOPLIŃSKI

Kapucyn - Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

ANIELA

Córka króla Czech, mistyczka, przełożona klasztoru karmelitanek w Jerozolimie

XII/XIII

Poznań pokarmelicki

ANIOŁ KARMELITA (ANGELUS) (A. z JEROZOLIMY, A. z SYCYLII)

Karmelita, prezbiter, męczennik. Syn konwertyty z judaizmu, być może był patriarchą w Jerozolimie, umęczony na Sycylii.

XII/XIII

Bydgoszcz; Obory; Poznań pokarmelicki; Przemyśl karmelici; Trutowo

ANIOŁ Z AKRY (ACRI)

Włoch, kapucyn, kaznodzieja. Patrz też rozdział 2.

XVIII

Łomża; Sędziszów Młp.

ANTONI

Bł. męczennik węgierski

 

Bydgoszcz

ANTONI BALDINUCCI

Bł. Włoch, jezuita, poświęcał się pracy misyjnej, zakładaniu stowarzyszeń religijnych, zwłaszcza Sodalicji Maryjnych.

XVII/XVIII

Poznań fara kł. pojezuicki

ANTONI PUSTELNIK

Urodzony w Egipcie, eremita. Patrz też rozdział 2.

III/IV

Czerwińsk; Kraków paulini; Miejska Górka; Włodawa

ANTONI Z MALASDINA

 

 

Przemyśl franciszkanie

ANTONIN PIEROZZI

Arcybiskup Florencji, wzorowy duszpasterz, troszczył się o chorych, wizytował kościoły i klasztory, reformował kler.

XIV

Kraków dominikanie; Zakrzewo Kościelne

ANZELM

Włoch, benedyktyn, dr Kościoła. Po okresie intensywnej działalności opackiej mianowany został arcybiskupem Canterbury, prymasem Anglii. Patrz rozdział 2.

XI

Sędziszów Młp.

APOLINARY

Biskup Hierapolis we Frygii. Patrz rozdział 2.

II

Kraków bernardynki

APOLONIA

Męczennica za wiarę w Aleksandrii. Patrz też rozdział 2.

III

Kraków kł Mariacki, kł św. Barbary, kł bernardynek; Miejska Górka; Poznań franciszkanie

ARSENIUSZ

Diakon w Rzymie, później eremita w Egipcie.

IV/V

Sandomierz I kł benedyktynek

ASTESANUS Z CISALPINY

Franciszkanin, słynny kazuista, opracował ważne dzieła teologiczne

XIII/XIV

Kraków franciszkanie

ATHENOGENES

Był współbiskubem w Sebaście, za wiarę skazany na śmierć w płomieniach. Patrz też rozdział 2.

III

Kobyłka

AUGUSTYN AURELIUSZ BP HIPPONY

Urodzony w Afryce, w Tagaście, tworzył dzieła filozoficzne, teologiczne, dr Kościoła. Patrz rozdział 2

IV

Kraków augustianie, paulini, kł Bożego Ciała, kł św. Marka, kł śś. Piotra i Pawła, kł św. Barbary

AUGUSTYN BP LUCERAŃSKI

Bł. dominikanin, biskup Zagrzebia i Lucerny, opiekun biednych.

XIII/XIV

Kraków dominikanie

AURELIA

Świątobliwa norbertanka

 

Kraków norbertanki

AVERTINUS GALLUS (AWERTYN)

Karmelita, brat konwers, zmarł w czasie pielgrzymki do Jerozolimy.

XIV

Bydgoszcz; Obory

BARBARA LANGA

Świątobliwa panna, Polka. Patrz też rozdział 2.

XVI/XVII

Chełmno I misjona-rze; Kraków jezuici, kł św. Barbary, kł śś. Piotra i Pawła

BENEDYKT PUSTELNIK

Polak, mnich, męczennik. Towarzysz Andrzeja Świerada. Patrz rozdział 2

X/XI

Tropie

BENEDYKT XI

Bł. papież z Zakonu dominikanów, mediator, legat na Węgry, Polskę, Serbię, Dalmację potem obrany papieżem. Wzmocnił rolę kolegium kardynalskiego mianując nowych kardynałów spośród zakonów żebraczych.

XIII

Kraków dominikanie;

BENEDYKT XII

Bł., Francuz. Papież, wywodzący się z Zakonu cystersów. Zwalczał nadużycia. Rozpoczął budowę pałacu apostolskiego w Awinionie.

XIII/XIV

Wieleń Zaobrzański

BENEDYKT XIII

Papież, dominikanin. Prowadził surowy, skromny tryb życia. Kanonizował Stanisława Kostkę.

XVII/XVIII

Zakrzewo Kościelne

BENEDYKT Z NURSJI

Włoch, eremita. Ze zgromadzonymi wokół niego mnichami założył klasztor na Monte Casino. Patron Europy. Patrz rozdział 2.

V/VI

Chełmno II; Henryków; Kraków kł Mariacki, K-ów Tyniec, K-ów Mogiła; Lubiń; Lubomierz; Sandomierz I; Tarnowo Pałuckie

BENEDYKT Z URBINO

Bł. Włoch, kapucyn, towarzyszył Wawrzyńcowi z Urbino w misjach w Austrii i Czechach.

XVI/XVII

Łomża; Miejska Górka

BENWENUT

Biskup z Osimo, gorliwy, energiczny duszpasterz, zwalczał nadużycia.

XIII

Poznań franciszkanie; Węgrów

BERARD Z CARBIO

Franciszkanin, kapłan, znawca języka arabskiego, wspaniały mówca. Razem z 4 towarzyszami umęczony w Marrakeszu (1220)

III

Poznań franciszkanie; Kraków franciszkanie

BERNARD Z AOSTY

Powołał hospicjum na Montjoux, dziś zwane „Wielkim Świętym Bernardem”, obsługiwane przez kanoników regularnych. Patron alpinistów.

XI

Kraków kł Bożego Ciała

BERNARD Z ASYŻU

Jeden z pierwszych towarzyszy św. Franciszka

XIII

Sędziszów Młp.; Żdżary

BERNARD Z BALBAO

 

 

Sędziszów Młp. kapucyni

BERNARD Z CLAIRVAUX

Francuz, cysters, wybitny kaznodzieja, dr Kościoła. Patrz rozdz. 2.

XII

Henryków; Kraków kł klarysek, K-ów Mogiła; Ląd; Lubiń; Obra; Przemęt; Święta Lipka; Tarnowo Pałuckie; Wieleń Zaobrzański

BERNARD Z CORLEONE

Kapucyn-brat konwers, ciężko pokutował w zakonie za popełnione przedtem zabójstwo. Kanonizowany 3.06.2001 r.

XVII

Łomża kapucyni

BERNARD Z WĄBRZEŹNA

Polak, benedyktyn, mistrz nowicjatu i ojciec duchowy w Lubiniu. Patrz rozdział 2

XVI

Lubiń; Wąbrzeźno

BERNARDYN ZE SJENY

Włoch, franciszkanin. Reformator zakonu Braci Mniejszych, inicjator obserwantów zwanych w Polsce bernardynami. Wielki kaznodzieja, autor dzieł teologicznych. Patrz rozdział 2.

XIV/XV

Kraków bernardyni, franciszkanie; Leżajsk; Poznań bernardyni,

BERTOLD Z KALABRII

Włoch, karmelita, (drugi) generał zakonu karmelitów. Patrz rozdział 2.

XIII

Kraków kł św. Tomasza; Obory

BONAWENTURA BP Z POTENZY

Franciszkanin, wybitny kaznodzieja, w Ravello mistrz nowicjuszy. Stronił od zaszczytów, ofiarny w pomocy ofiarom epidemii

XVII/XVIII

Sanok franciszkanie

BONAWENTURA Z BAGNOREGIO

Włoch, franciszkanin, kardynał, wybitny teolog, dr Kościoła. Patrz rozdział 2.

XIII

Chwalęcin; Kalisz I franciszkanie; Kalisz II poreformacki; Kraków bernardyni, bernardynki, klaryski, reformaci; Leżajsk; Łomża; Miejska Górka; Osieczna; Poznań franciszkanie; Warszawa dominika-nie; Wrocław franciszkanie

BROKARD (BROCHARD)

Karmelita, następca św. Bertolda z Kalabrii, na jego prośbę Albert Avogadro ułożył regułę zakonu

XII/XIII

Kraków karmelitanki; Obory

BRONISŁAWA

Błogosławiona, Polka, norbertanka. Miała pochodzić z rodu Odrowążów, tego samego co św. Jacek i bł. Czesław. Patrz rozdział 2,

XIII

Kraków kł norbertanek

BRUNON

Brunon z Kwerfurtu (imię zakonne Bonifacy), Niemiec, biskup, misjonarz zabity w czasie misji u Jadźwingów. Patrz rozdział 2.

X

Chełmno I misjonarze

BRUNON JAN ZEMBOL

Reformata - Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

CAESARIUS

Prawdopodobnie biskup Arles, założyciel zakonu żeńskiego. Napisał przeciw arianom traktat o tajemnicy Trójcy Św.

VI

Kraków kł św. Marka

CELASTIUSZ

Francuz, biskup Metzu

VIII

Kraśnik

CELESTYN

Patrz  PIOTR CELESTYN

 

 

CERBONIUSZ

Świątobliwy biskup. Król Gotów Totila skazał go na pożarcie przez niedźwiedzie, które zaczęły się do niego łasić.

VI

Kraków kł   Bożego Ciała; Kraśnik

CHILARIUS

Być może jest to św. Hilary
Urodzony we Francji, wybrany został biskupem w Poitiers, dr Kościoła, - patrz rozdział 2.

IV

Kraków kł św. Marka

CLETUS

Patrz ANAKLET

 

 

CONCESSUS

Wybitny członek Zakonu Marków, męczennik zamordowany ze św. Hilarym

III

Kraków kł św. Marka

CYRIAK (QUIRIACUS)

Męczennik rzymski, zamęczony w czasach prześladowań Dioklecjana. Patrz rozdział 2.

IV

Kłodzko; Kraków kł św. Marka

CYRYL ALEKSANDRYJSKI

Patriarcha Aleksandrii, doktor Kościoła, walczył z nestorianizmem, przyczynił się do jedności z kościołem wschodnim.

IV/V

Bydgoszcz; Kraków kł św. Tomasza, kł śś. Piotra i Pawła jezuici; Obory; Poznań fara

CYRYL JEROZOLIMSKI

Urodzony zapewne w Jerozolimie, biskup, dr Kościoła. Autor znakomitych homilii i głębokich katechez. Patrz rozdział 2.

IV

Bydgoszcz; Chwalęcin; Kraków jezuici kł św. Barbary i kł Piotra i Pawła pojezuicki

CZESŁAW

Polak, dominikanin. Możliwe, że był bratem św. Jacka i bł. Bronisławy, krewnym Iwona, biskupa krakowskiego. Był prowincjałem dominikanów we Wrocławiu. Patrz rozdział 2.

XIII

Wrocław III kł św. Wojciecha

DANIEL Z BELVEDERE

Męczennik, umęczony z 7 towarzyszami w Mauretanii. W 1227 r siedmiu braci z Zakonu św. Franciszka, na czele których stał Daniel, wyruszyło na misje do Maroka, przybyli do miasta Ceuta, tam zostali pobici, wtrąceni do więzienia i skazani na śmierć.

XIII

Poznań kł św. Fran-ciszka franciszkanie, kł św. Antoniego bernardyni

DEMETRIUSZ

Senator, przeznaczył szpital dla zakonu marków, sam stając się jego członkiem i ponosząc śmierć męczennika za Juliana Apostaty. IV

III

Kraków kł św. Marka

DIONIZY

Św. Papież, zreorganizował gminę rzymską. Walczył o czystość wiary, zwołał synod w Rzymie potępiający herezje dotyczące natury Trójcy Św.

III

Bydgoszcz; Kraków kł św. Tomasza; Obory; Trutowo

DIONIZY BP

Męczennik, był pierwszym biskupem Paryża. Stał się ofiarą prześladowań za Waleriana. Patrz rozdział 2.

III

Chwalęcin; Kłodzko

DOMINIK

Hiszpan ze znacznego rodu Guznamów, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego Dominikanów. Patrz rozdział 2.

XII/XIII

Cieszyn II podomini-kański; Janów Lubel-ski; Kraków klaryski, bernardynki, domini-kanie; Warszawa dominikanie

DYDAK Z ALKALI

Obserwant, misjonarz na Wyspach Kanaryjskich, bronił uciskaną miejscową ludność.

XV

Kęty, Kraków klaryski, franciszka-nie, reformaci; Leżajsk; Łódź Łagiewniki; Przemyśl reformaci; Stary Sącz

DYDAK Z KADYKSU

Kapucyn, wybitny kaznodzieja, apostoł Andaluzji.

XVIII

Sędziszów Młp.

EGIDIUS ENNEUS

 

 

Sędziszów Młp.

ELEONORA

Angielka, mniszka, ksieni w Tadcaster. Patrz rozdział 2.

VI/VII

Kraków bernardynki

ELEUTER (ELEUTERIUSZ)

Św., papież, zwalczał herezję montanistów.

II

Kraków kł Bożego Ciała

ELIGIUSZ

Francuz, biskup Noyon Tournai. Patrz rozdział 2.

VI

Kraków franciszkanie

ELPIDUS

Pierwszy biskup Toledo

 

Bydgoszcz

EMILIA PODOSKA

Sł. B. Polka, norbertanka, mistrzyni nowicjatu, dążyła do przywrócenia żarliwego ducha w swoim zakonie. Sumienna, wymagająca ale też pełna dobroci i taktu. Odznaczała się głęboką miłością do Jezusa Eucharyst. i Matki Najśw.

XIX

Kraków norbertanki

ERAZM

Przypuszczalnie pochodził z Antiochii. Był biskupem w Formi, zamęczony w czasie prześladowań Dioklecjana. Patrz rozdział 2.

IV

Kłodzko

EUFEMIA

Męczennica skazana na śmierć w czasie prześladowań za panowania Dioklecjana. Patrz rozdział 2.

III

Kraków franciszkanie

EUFRAZJA Z TEBAIDY

Wg legendy mniszka odznaczająca się surowością życia i cierpliwością.

IV/V

Poznań pokarmelicki

EUFROZYNA Z ALEKSANDRII

Nie godząc się na małżeństwo uciekła z domu, w przebraniu męskim schroniła się wśród mnichów. Zasłynęła ze świętości, wiodąc życie pełne wyrzeczeń.

V

Poznań pokarmelicki

EUGENIA Z ALEKSANDRII

Pustelnica, męczennica rzymska

II

Kraków kł św. Barbary; Poznań pokarmelicki

EUGENIUSZ III PAPIEŻ

Włoch, wstąpił do opactwa w Clairvaux, papież. Patrz rozdział 2.

XII

Wieleń Zaobrzański

EUSTACHY

Męczennik, informacje o nim mają charakter legendarny. Miał być generałem rzymskim o imieniu Placydes, podczas polowania między rogami namierzanego jelenia ukazał mu się krzyż. Po tym zdarzeniu generał nawrócił się i przybrał imię Eustachy. Patrz rozdział 2

III

Frombork; Kłodzko; Wąchock

EUZEBIUSZ Z OSTRZYHOMIA

Kanonik w katedrze w Ostrzyhomiu (Węgry), następnie eremita, utworzył zakon (Zakon Św. Pawła Pierwszego Pustelnika - paulini). Patrz rozdział 2.

XII/XIII

Kraków paulini

EVODIUS (EWODIUSZ)

Ochrzczony razem ze św. Augustynem, później był biskupem Uzala.

IV/V

Strzelin

EWARYST

Św. Papież, Grek z Antiochii. Utworzył kolegium diakonów i podzielił Kościół na 25 parafii. Prawdopodobnie umęczony za wiarę w czasach Trajana.

I/II

Kraków kł Bożego Ciała

EWERMOD

Norbertanin, bp Ratzeburga, współpracował ze św. Norbertem, z nim głosił naukę w Antwerpii i Magdeburgu, później został biskupem Ratzeburga.

XII

Czarnowąsy; Kraków norbertanki

FELICJAN

Męczennik, biskup Foligno, apostoł Umbrii. Patrz też rozdział 2 i 6.

III

Włodawa

FELIKS III

Włoch, papież. Patrz rozdział 2.

V

Kraków kł Bożego Ciała; Ląd

FELIKS WALEZJUSZ

Francuz, razem ze św. Janem z Mathy, miał być współzałożycielem Zakonu Od Wykupu Niewolników, późniejszych trynitarzy. Patrz rozdział 2.

XIII

Kraków bonifratrzy

FELIKS Z CANTALICE

Włoch, kapucyn, kwestarz, posiadał wielki dar słowa i niewątpliwy dar rady. Patrz rozdział 2.

XVI

Kraków kapucyni; Sędziszów Młp.

FELIKS Z NIKOZJI

Kapucyn, brat, opiekun chorych i biednych, szerzył nabożeństwo do Eucharystii i Matki Boskiej Bolesnej. Kanonizowany 23 października 2005 w Rzymie przez papieża Benedykta XVI.

XVIII

Łomża

FIDELIS CHOJNACKI

Kapucyn - Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

FIDELIS Z SIGMARINGEN

Urodzony w Szwabii, kapucyn. Prowadził pracę ewangelizacyjną wśród kalwinów, przez nich zabity, czczony jako męczennik. Patrz rozdział 2.

XVI/XVII

Łomża; Sędziszów Młp.; Żdżary

FILOMENA

Męczennica rzymska. Patrz rozdział 2.

III

Kalisz I franciszkanie; Kobyłka; Kraków dominikanie

FLORIAN STĘPNIAK

Kapucyn - Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

FLORYD

Biskup z Citta del Castella (Perugia)

VI

Czerwińsk

FRANCISZEK BORGIASZ

Hiszpan, jezuita. Książę Gandii, ojciec ośmiorga dzieci, zarządca dziedzicznego księstwa. Po śmierci żony, wyświęcony na kapłana. Patrz rozdział 2.

XVI

Kraków jezuici kł św. Barbary i kł śś. Piotra i Pawła

FRANCISZEK CAMACHO

Hiszpan, misjonarz w Peru, kwestarz, opiekun biednych i ubogich

XVII

Kraków bonifratrzy; Wrocław kł Trójcy Św.

FRANCISZEK DE GERONIMO (HIERONIMO)

Jezuita, misjonarz ludowy, zakładał kasy chorych, kasy zapomogowe, prekursor związków zawodowych

XVII/XVIII

Brzeg; Chojnice

FRANCISZEK POSSADAS

Dominikanin, bł., teolog, stronił od godności i zaszczytów.

XVIII

Kraków dominikanie; Warszawa dominikanie

FRANCISZEK REGIS CLET

Pochodził z Grenoble, misjonarz, męczennik. Wysłany na misje do Chin po 30 latach pracy został po torturach uduszony.  Patrz rozdział 2.

XIX

Kraków Stradom misjonarze

FRANCISZEK SOLANO

Hiszpan, franciszkanin – obserwant. Apostoł Peru

XVI/XVII

Leżajsk;, Poznań bernardyni; Zamarte

FRANCISZEK Z ASYŻU

Włoch, diakon, stygmatyk. Założyciel Zakonu Braci Mniejszych (franciszkanie) i zakonu klarysek, założył też franciszkański III zakon świeckich i regularne męskie i żeńskie zakony, oparte na III regule. Patrz rozdział 2.

XII/XIII

Kraków reformaci, bernardyni, bernar-dynki, klaryski, paulini; Leżajsk; Poznań franciszkanie; Przemyśl reformaci; Święta Lipka

FRANCISZEK Z PALEMONE

Kapucyn, kapłan i wyznawca, niezwykłej pobożności i skromności.

XVI

Sędziszów Młp.

FRANCISZEK Z PAOLI

Wstąpił do Braci Mniejszych, pragnąc surowszego życia udał się na pustkowie, tam garnęli się do niego uczniowie. Założył dla nich klasztor w Cosenzy i nazwał ich najmniejszymi.

XV

Kraków franciszka-nie; Sędziszów Młp.

FRANCISZEK ZE SIENY

Dominikanin bł., nawrócony przez Ambrożego Sansedoniusa, godził wrogów.

XIV

Bydgoszcz

FRANCISZKA RZYMIANKA

Włoszka, była inicjatorką zgromadzenia o nowatorskim charakterze - zakonnice żyły poza klasztorem i zajmowały się działalnością charytatywną. Po śmierci męża i dzieci została jedną z nich. Patrz rozdział 2.

XIV/XV

Kraków franciszkanie;

FRANCISZKA Z AMBOISE

Bretonka, księżna, praktykowała dzieła miłosierdzia, potem skromna przeorysza w Nantes.

XV

Kraków karmelitanki

FRANK (FRANCUS)

Karmelita wyznawca, brat. W młodości szef bandy, oślepł, nawrócił się po odzyskaniu wzroku

XIII

Obory; Przemyśl karmelici

FRYDERYK Z HALLUM

Był wikarym a następnie proboszczem w rodzinnej miejscowości. W wieku 50 lat wstąpił do norbertanów i założył opactwo w Mariengaarden.

XII

Kraków norbertanki

FRYGIDIAN

Augustianin, biskup w Lukce. Syn króla Irlandii.

VI

Kraków kł Bożego Ciała

GABRYEL FERRETI

Bł. Pochodził z możnej, włoskiej rodziny z Ankony. Po wstąpieniu do Braci Mniejszych poświęcił się pracy wśród biednych i chorych Ankary.

XIV/XV

Miejska Górka; Zamarte

GEBHARD

Urodzony w Bregencji, biskup Konstancji, reformował kler i życie zakonne. Patrz rozdz. 2.

XI

Brynica

GELAZY I

Św. Papież w trudnych czasach najazdów Germańskich, separatyzmu Wschodu, teolog. Ustanowił święto Oczyszczenia Najśw. Maryi Panny. Patrz też rozdz. 6.

V

Kraków kł Bożego Ciała

GERARD, APOSTOŁ WĘGIER (TEŻ GELLERT)

Włoch, biskup, męczennik. Przybył na Węgry jako wychowawca św. Emeryka. Po siedmiu latach spędzonych w pustelni powołano go na biskupstwo diecezji szegedyńskiej. Patrz rozdział 2.

X/XI

Bydgoszcz; Obory; Sandomierz I benedyktynki

GERARD, PATRON ANTIOCHII

 

 

Bydgoszcz

GERMANA

Zapewne Germana Cousin, żyjąca w nędzy ułomna pasterka, pełna modlitwy, pomocna bliźnim

XVI

Piotrkowice

GERTRUDA WIELKA

Niemka, benedyktynka. Wychowana przez benedyktynki w Helfcie, życie spędziła w zakonie. Jedna z największych mistyczek chrześcijańskich, pisma jej cechuje pobożność chrystocentryczna. Patrz rozdział 2.

XIII

Henryków; Kłodzko; Lubin; Przemyśl benedyktynki; Tarnowo Pałuckie; Żarnowiec

GERTRUDA Z ALTENBERGU

Norbertanka, córka św. Elżbiety Turyńskiej, przeorysza opactwa Altenberg

XIII

Kraków norbertanki

GILBERT Z NEUFFONTAINES

Norbertanin, założył klasztor w Neuffontaines. Do klasztoru wstąpiły też żona Poncja i córka Pertonela.

XII

Czarnowąsy; Kraków norbertanki

GILERMUS Z VAURONILLON

Franciszkanin konwentualny, obrońca prawdy o Niepokalanym Poczęciu NMP.

XV

Kraków franciszkanie

GOTARD (GODEHARD)

Pustelnik, opat w Altaich, później jako biskup rządził kościołem w Hildesheim. Patrz rozdział 2.

XI

Strzelin

GOTFRYD (GODFRYD)

Niemiec z Cappenbergu, pochodził z możnego rodu, pod wpływem św. Norberta, mimo oporu rodziny, wstąpił do premonstratensów. Patrz rozdział 2.

XII

Pełcznica

GUNDYSŁAW Z AMARANTU

Portugalczyk, kapłan i wyznawca. Wg legendy zbudował most, do którego na jego wezwanie przypływały ryby – pokarm dla robotników.

XII/XIII

Kraków dominikanie

GUNSALWUS  Z LAGOS

Portugalczyk, augustianin, kaznodzieja

XIV

Poznań fara

GWARYN

Biskup Palestriny.

XII

Kraków kł Bożego Ciała

GWIDON Z CORTONY (KORTONY)

Uczeń św. Franciszka. Żył w pustelni.

XII/XIII

Poznań franciszkanie

HADRIAN OSMOŁOWSKI

Bernardyn, kapłan, pracował w wielu klasztorach pełniąc funkcje kaznodziei, spowiednika, kapelana. Miał szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu.

XIX/XX

Sł. B.

HELENA

Urodzona w Bitynii lub Serbii, żona cesarza, matka cesarza Konstantyna. Fundatorka wielu kościołów. Patrz rozdział 2.

IV

Święta Lipka

HENRYK KRZYSZTOFIK

Kapucyn - Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

HENRYK Z HELMS (HELMISIUS)

Niemiec, franciszkanin, kaznodzieja katedralny w kolonii, prowincjał klasztoru

XVI

Kraków franciszkanie

HERKULAN

Biskup Perugii, męczennik, ścięty na rozkaz króla Ostrogotów

VI

Czerwińsk; Kraków kł Bożego Ciała

HERMAN JÓZEF

Niemiec, norbertanin. Patrz rozdział 2.

XIII

Kraków norbertanki; Nowy Sącz; Pełcznica; Święta Lipka;

HERMAN MORAWITA (MORAWIANIN)

Dominikanin, mistyk, kaznodzieja, towarzysz św. Jacka i bł. Czesława. Patrz rozdział 2

XIII

Czarnowąsy; Kraków dominikanie; Opole; Strzelno II; Żmigród

HERMENEGILD

Hiszpan, syn króla Wizygotów. Został zamordowany za odmowę przejścia na arianizm. Patrz rozdział 2

VI

Włodawa

HERUBIN

 

 

Sędziszów Młp.

HILARY PAWEŁ JANUSZEWSKI

Karmelita trzewiczkowy - Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

HILDEGARDA

Niemka, benedyktynka. Ksieni zgromadzenia, założycielka klasztorów. Patrz rozdział 2.

XII

Henryków

HILDEGUNDA

Norbertanka, przedtem żona księcia Lotaryngii, przeorysza ufundowanego przez siebie klasztoru

XII

Kraków norbertanki

HOMOBONUS (GUTMAN)

Włoch, kupiec z Cremony, nadzwyczaj uczciwy. Stał się znany jako wspomożyciel ubogich. Patrz rozdział 2.

XII

Chełmno I; Kraków bazylika Mariacka

HONORAT WACŁAW KOŹMIŃSKI

Polak, (1829-1916), kapucyn, założyciel zgromadzenia Sióstr Felicjanek oraz stowarzyszeń tercjarskich, z których powstało wiele zgromadzeń zakonnych. Autor i tłumacz pism pobożnych. Patrz rozdział 2.

XIX/XX

Nowe Miasto n/ Pilicą

HOSIUS

Święty, wyznawca.

 

Strzelin

HROZNATA Z TEPLEY

Norbertanin, Czech z wybitnej rodziny, założył klasztor w Tepley w Bawarii.

XIII

Kraków norbertanki

HUGON Z NOVO CASTRO

Włoch, franciszkanin, teolog, obrońca nauki o Niepokalanym Poczęciu

XIV

Kraków franciszkanie

HUMBELINA

Siostra św. Bernarda, przeorysza klasztoru w July-les-Nonnains

XII

Henryków; Kamie-niec Ząbkowicki; Trzebnica

HUMILIANA

Włoszka, bł. Tercjarka franciszkańska obdarzona nadzwyczajnymi łaskami: ekstazy i ducha prorockiego

XIII

Osieczna

IDZI Z ASYŻU

Franciszkanin, ulubiony towarzysz św. Franciszka, w modlitwie i kontemplacji miał przeżycia mistyczne

XIII

Przemyśl franciszka-nie;

IGNACY AZEVEDO

Portugalczyk, jezuita. Wyjeżdża z towarzyszami zwerbowanymi na wyjazd misyjny do Brazylii, nie docierają tam jednak, giną z rąk Kalwinów.

XVI

Poznań fara, kł pojezuicki

IGNACY LOYOLA

Hiszpan, założyciel Towarzystwa Jezusowego (jezuitów). Patrz rozdział 2.

XV/XVI

Kłodzko; Kraków kł śś. Piotra i Pawła; Święta Lipka

ILDEFONS Z TOLEDO

Hiszpan, opat, później biskup Toledo, pisarz i teolog. Patrz rozdział 2.

VII

Staniątki

INNOCENTY V

Dominikanin, bł., Francuz, arcybiskup Lyonu, potem kardynał, teolog, pierwszy papież dominikański.

XIII

Kraków dominikanie; Opole

ISFRYD Z RATZEBURGA

Biskup, asceta, prześladowany przez chana, stał na straży sprawiedliwości.

XIII

Kraków norbertanki

IWO (IWON) Z BRETANII

Kapłan, obrońca ubogich. Patrz rozdział 2.

XIII

Frombork; Leżajsk; Przemyśl franciszkanie

IZAJASZ BONER

Polak, zwany błogosławionym, augustianin. Po studiach teologicznych w Padwie był profesorem teologii na Akademii Krakowskiej. Patrz rozdział 2.

XV

Bogoria kł pw Św. Trójcy, d. marków; Kraków augustianie

JACEK

Polak, dominikanin, przyjęty do zakonu przez założyciela św. Dominika. Patrz też rozdział 2.

XIII

Janów Lubelski; Kraków dominika-nie; Święta Lipka; Warszawa dominikanie;

JADWIGA ŚLĄSKA

Niemka, żona księcia śląskiego Henryka Brodatego. Ufundowała dla cysterek klasztor w Trzebnicy. Patrz też rozdział 2.

XII/XIII

Kraków bernardynki; Trzebnica; Święta Lipka

JAKUB KISAI

Patrz rozdział 2 – Męczennicy Japońscy.

XVI

Chojnice; Kraków jezuici; Poznań fara pojezuicki

JAKUB LECOPS

Bł., norbertanin, umęczony w Gorkum

XVI

Kraków norbertanki; Strzelno I

JAKUB SOJECKI (JAKUB Z PRZYROWA)

Polak, świątobliwy ksiądz z zakonu marków – Kanoników Regularnych od Pokuty, przy kościele św. Marka w Krakowie. Patrz rozdz. 2.

XVI/XVII

Kraków kł św. Marka

JAKUB STREPA (JAKUB STRZEMIĘ)

Polak, franciszkanin, arcybiskup halicki. Pochodził z diecezji krakowskiej, działał jako misjonarz na Rusi i w Mołdawii. Patrz rozdział 2.

XIV

Kraków bernardyni; Przemyśl franciszkanie,

JAKUB Z MARCHII

Uczeń św. Bernardyna ze Sjeny, organizator życia zakonnego, kaznodzieja.

XV

Leżajsk; Poznań bernardyni; Zamarte

JAKUB Z MEVANII

Bł. kapłan i wyznawca. Wstąpił do dominikanów ze Spoletto, zwalczał herezje nikolaitów i miał dar czynienia cudów.

XIII

Kraków dominikanie

JAN ANTONIN BAJEWSKI

Franciszkanin konwentualny. Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

JAN BEYZYM

Polak, jezuita. Misjonarz, na Madagaskarze opiekował się trędowatymi. Patrz rozdział 2.

XIX/XX

Kraków bazylika jezuitów

JAN BOŻY

Portugalczyk, świecki, organizator opieki szpitalnej. Wraz z towarzyszami stworzył zawiązek zakonu szpitalnego - bonifratrów. Patrz rozdział 2.

XV/XVI

Cieszyn I; Kraków bonifratrzy; Lubomierz; Wrocław bonifratrzy; Zebrzy-dowice I; Ząbkowice Śląskie;

JAN CHRZCICIEL Z NURSA

Kapucyn, wyznawca

XVI

Sędziszów Młp.

JAN DE BRITTO

Portugalczyk, przełożony misji w Indiach. Uwięziony, torturowany i ścięty.

XVII

Poznań fara, pojezuicki

JAN DUNS SCOTT (SZKOT)

Bł. Wstąpił do Braci Mniejszych, odbył studia filozoficzne i teologiczne, wykładał w Oxfordzie i Cambridge, zyskał tytuł doktor subtelny i maryjny. Bywa nieraz określany jako Jan z Kolonii, franciszkanin.

XIII/XIV

Kraków franciszkanie; Leżajsk; Poznań kł franciszkanów, kł farny jezuici; Prze-myśl franciszkanie

JAN FERUS Z MOGUNCJI

Franciszkanin, obserwant, kaznodzieja w katedrze w Moguncji. Na prześladowania luteran odpowiadał dobrocią i łagodnością

XVI

Kraków franciszkanie

JAN FRANCISZEK REGIS

Francuz, jezuita. Był misjonarzem ludowym. Patrz rozdział 2.

XVII

Kraków jezuici kł św. Barbary i śś. Piotra i Pawła

JAN GABRYEL PERBOYRE

Franciszkanin lazarysta, umęczony w Chinach.

XIX

Kraków Kleparz II misjonarze, Stradom I misjonarze

JAN GRANDE

Hiszpan, bonifrater, zmarł w czasie dżumy gdy pomagał chorym. Patrz rozdział 2.

XVI

Cieszyn I; Kraków bonifratrzy; Prudnik; Wrocław IV

JAN HENRYK GRUYER

Męczennik francuski

XVIII

Kraków Stradom I misjonarze

JAN JEROZOLIMSKI

Biskup Jerozolimy, następca Cyryla Jerozolimskiego. Patrz rozdział 2

IV

Bydgoszcz

JAN JÓZEF OD KRZYŻA

Reformata, pracował nad reformą franciszkanów, kaznodzieja

XVIII

Kęty; Osieczna; Pilica

JAN KAPISTRAN

Włoch, franciszkanin - obserwant. Wędrowny kaznodzieja działał we Włoszech, Austrii, Niemczech, na Śląsku, również w Krakowie. Patrz rozdział 2.

XIV/XV

Kraków bernardyni, reformaci, paulini; Leżajsk; Poznań ber-nardyni; Włocławek

JAN ŁOBDOWCZYK (JAN Z ŁOBDOWA)

Polak, franciszkanin, jeden z pierwszych franciszkanów w Toruniu, do śmierci żył w klasztorze w Chełmnie.  Patrz rozdział 2.

XIII

Chełmno I misjona-rze; Łódź Łagiewniki

JAN OD KRZYŻA

Hiszpan, karmelita, dr Kościoła. Pod wpływem św. Teresy od Jezusa podejmuje dzieło reformy zakonu, który przyjmuje nazwę „Karmelici Bosi”. Autor wielkich dzieł mistycznych. Patrz rozdział 2.

XVI

Czerna; Frombork; Kraków paulini; Poznań karmelici; Przemyśl karmelici, karmelitanki

JAN PATRIARCHA

Patriarcha Jerozolimy, być może Jan IV mnich, przestrzegał przed monofizytyzmem.

VI

Bydgoszcz

JAN RUYSBROECK

Belg, wielki średniowieczny autor mistyczny

XIV

Kraków kł Bożego Ciała

JAN Z BRIDLINGTON

Anglik, przeor w Bridlington, miewał widzenia i ekstazy oraz dar uzdrawiania chorych i wskrzeszania zmarłych.

XIV

Czerwińsk; Kraków kł Bożego Ciała

JAN Z DUKLI

Polak, franciszkanin obserwant. Był wielkim kaznodzieją, oddanym spowiednikiem. Patrz rozdział 2.

XV

Dukla; Kraków bernardyni

JAN Z GIOTO (GOTO)

Jezuita, męczennik japoński
Patrz rozdział 2

XVI

Chojnice, Kraków jezuici, Poznań fara

JAN Z KOLONII

Dominikanin, męczennik z Gorkum

XVI

Kraków dominikanie, franciszkanie

JAN Z MATHY

Założyciel Zakonu Trynitarzy zajmujących się wykupem jeńców chrześcijańskich z Jerozolimy, po nieudanych wyprawach krzyżowych.

XII/XIII

Kraków bonifratrzy

JAN Z PERUGII

Wysłany przez św. Franciszka do nawracania muzułmanów w Hiszpanii. Ścięty w Walencji razem ze współtowarzyszem Piotrem z Sassoferato.

XIII

Grodzisk Wlkp.

JAN Z PRADO

Hiszpan, franciszkanin. Udał się do Maroka, by odnowić tam misje franciszkańskie, Aresztowany, umęczony, w końcu ukamienowany.

XVI/XVII

Osieczna

JAN Z SAN FECUNDO

Hiszpan, słynny kaznodzieja w Salamance.

XV

Kraków franciszkanie

JOANNA de AZA

Matka św. Dominika

XII

Kraków dominikanie

JOANNA SCAPELLI

Założycielka klasztoru karmelitanek w Reggis. Utrzymywały się tylko z jałmużny.

XV

Poznań pokarmelicki

JOLANTA (JOLENTA)

Węgierka, żona księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego, z którym tworzyła liczne fundacje pobożne. Siostra św. Kingi. Po śmierci męża przebywała u klarysek w Starym Sączu, a resztę życia spędziła u klarysek w Gnieźnie. Patrz rozdział 2.

XIII

Kalisz I franciszkanie

JÓZEF ACHILLES PUCHAŁA

Franciszkanin konwentualny. Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

JÓZEF HYMNOGRAF

Sycylijczyk, uczeń św. Grzegorza Dekapolity, kapłan przy Hagia Sofia. Autor utworów poetyckich i hymnów.

IX

Kraków Kleparz II misjonarze

JÓZEF IGNACY GUZ

Franciszkanin konwentualny. Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

JÓZEF Z KUPERTYNU

Włoch, franciszkanin konwentualny, mistyk. Patrz rozdział 2.

XVII

Kraków klaryski; Poznań; Przemyśl franciszkanie; Święta Lipka; Wrocław I

JÓZEF Z LEONESSY

Włoch, kapucyn, głosiciel misji ludowych. Patrz rozdział 2.

XVII

Łomża; Sędziszów Młp kapucyni

JULIANA Z MONT CORNILLON

Francuska, augustianka, opatka. Patrz rozdział 2.

XIII

Henryków; Tarnowo Pałuckie

JUSTINUS Z PANIGALEO

 

 

Sędziszów Młp

JUSTYN DE JACOBIS

Św. misjonarz, wikariusz misji w Abisynii. Przypisuje się mu nawrócenie 12000 osób

XIX

Kraków Stradom I misjonarze,

JUSTYNA Z PADWY

Męczennica, pochodziła ze znakomitej rodziny w Padwie. Patrz rozdział 2.

III

Kraków bernardynki

KAROL HERMAN STĘPIEŃ

Franciszkanin konwentualny. Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

KAROL SEZZE

Św. Włoch, franciszkanin, mistyk, autor dzieł teologicznych.

XVII

Wieliczka

KATARZYNA RICCI

Włoszka, dominikanka, przeorysza doświadczała przez 12 lat „ekstazy męki”

XVI

Kraków dominikanki; Opole

KINGA

Węgierka, żona księcia piastowskiego Bolesława Wstydliwego. Po śmierci męża wstąpiła do założonego przez siebie klasztoru klarysek w Starym Sączu.  Patrz rozdział 2.

XIII

Kraków bernardynki, klaryski; Przemyśl franciszkanie; Stary Sącz klaryski

KLARA

Włoszka, założycielka klarysek. Pod wpływem kazań św. Franciszka i przykładu jego życia, zrezygnowała z wygodnego życia i zdecydowała się żyć według ideałów ewangelicznych, pociągając za sobą swoją siostrę Agnieszkę. Patrz rozdział 2.

XIII

Kraków kł s. Andrzeja klaryski, bernardynki; Wrocław II

KLARA Z MONTEFALCO

Augustianka, mistyczka

XIII

Kraków augustianie

KLAUDIUSZ LA COLOMBIERE

Francuz, Jezuita, przełożony domu w Paray-le-Monial, pierwszy apostoł kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

XVII

Kraków jezuici bazylika

KLEMENS ALEKSANDRYJSKI

Klemens z Aleksandrii, święty, grecki filozof i teolog wczesnochrześcijański. Po odmowie składania pogańskich ofiar zabity z innymi chrześcijanami.

II/III

Kraśnik

KLEMENS I

Włoch, papież. Zapewne czwarty następca św. Piotra. Możliwe, że zmarł na wygnaniu ale czczony był jako męczennik. Patrz rozdział 2.

I

Kraków kł Bożego Ciała

KLET

Patrz ANAKLET

 

 

KOLUMBA Z RIETI

Bł. Tercjarka dominikańska, mistyczka.

XV

Kraków dominikanie

KONRAD Z PARZHAM

Niemiec, kapucyn furtian w pielgrzymkowej miejscowości Altötting. Patrz rozdział 2.

XIX

Sędziszów Młp

KONRAD Z PIACENZY

Włoch, pustelnik. Pokutował do końca życia za to, że z jego przyczyny skazano na śmierć niewinnego człowieka. Patrz rozdział 2.

XIII/XIV

Miejska Górka; Wrocław I franciszkanie

KONSTANCJA

Córka Konstantyna Wielkiego, fundatorka bazyliki św. Agnieszki w Rzymie. Patrz rozdział 2.

IV

Poznań franciszkanie

KONSTANTY, CYSTERS

 

Henryków

KORBINIAN

Biskup Freisingu, zakładał klasztory.

XVII/XVIII

Kraków Tyniec

KORNELIUSZ I

Św. Papież, zwolennik wybaczania tym, którzy w czasie prześladowań zaparli się wiary. Zwołał synod, który w 251 roku ekskomunikował antypapieża.

III

Sanok

KRYSTYN GONDEK

Bernardyn. Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

KRYSTYNA OD CHRYSTUSA

Bł., tercjarka franciszkańska żyjąca w wielkich umartwieniach, wizjonerka.

XVII

Czarnowąsy; Kraków norbertanki

KRYSTYNA Z BOLZANO

Męczennica rzymska, według tradycji pochodziła z Tyru w Fenicji. Patrz rozdział 2.

III/IV

Kraków bernardynki

LANDOLF Z NEAPOLU (LANDULFUS)

Włoch, franciszkanin, teolog, autor traktatu o Niepokalanym Poczęciu.

XIV

Kraków franciszkanie

LAURENCJUSZ

Arcybiskup Dublina, zreformował i sprowadził do swej katedry Kanoników Regularnych. Modlitwą uspokoił burzę na morzu.

XII

Kraków kł Bożego Ciała

LEON I WIELKI

Pochodził z Turcji, papież, dr Kościoła. Patrz rozdział 2.

V

Chwalęcin; Kraków paulini, kł Bożego Ciała; Poznań pokarmelicki

LEONARD Z PORTO MAURIZIO

Włoch, reformata, kaznodzieja. Przez 40 lat prowadził misje ludowe. Patrz rozdział 2.

XVII/XVIII

Chocz; Kęty; Kraków reformaci; Miejska Górka; Poznań bernardyni; Przemyśl franciszkanie

LIBERIUS (LIBERIUSZ)

Papież, zwalczał arian.

IV

Kraków bazylika Mariacka, kł św. Marka

LUCJUSZ I

Papież, mężny w wyznawaniu wiary. Wyrozumiały wobec „upadłych”, za co był krytykowany.

III

Kraków kł   Bożego Ciała

LUDMIŁA

Księżna czeska, męczennica.  Patrz rozdział 2.

IX/X

Kraków kł św. Marka

LUDOLF (LUDOLFUS) Z RATZEBURGA

Norbertanin, biskup, zamęczony w więzieniu.

XIII

Czarnowąsy; Kraków norbertanki; Strzelno

LUDWIK BERTRAND

Hiszpan, dominikanin, głosił Ewangelię w Kolumbii, nawrócił tysiące Indian.

XVI

Kraków dominikanie; Warszawa dominika-nie

LUDWIK BP TULUZY

Jego ojcem był król Neapolu a stryjem król Francji św. Ludwik IX. Zrezygnował z zaszczytów, przyjął habit franciszkański, odwiedzał chorych, więźniów, troszczył się o Żydów. Konsekrowany na bpa Tuluzy, w rok później zmarł w wieku 22 lat.

XIII

Leżajsk; Łomża; Poznań franciszkanie, bernardyni; Ratowo; Węgrów

LUDWIK JÓZEF FRANCOIS

Męczennik francuski.

XVIII

Kraków Stradom I misjonarze

LUDWIK PIUS BARTOSIK

Franciszkanin konwentualny. Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

LUDWIK Z PRUS

Franciszkanin-obserwant, teolog. Napisał podręcznik teologicznej i praktycznej wiedzy dla osób zakonnych i księży diecezjalnych „Trilogium animae”

XV

Kraków franciszkanie

LUDWIKA DE MARILLAC

Francuska, założycielka zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia - szarytek. Po wczesnej śmierci męża oddała się dziełom miłosierdzia. Patrz rozdział 2.

XVI/XVII

Kraków Kleparz II misjonarze

LUTGARDA (LUDGARDA)

Urodzona na terenie dzisiejszej Belgii, benedyktynka, cysterka, mistyczka. Patrz rozdział 2.

XII/XIII

Henryków; Przemyśl benedyktynki; Tarnowo Pałuckie

MAKARY JEROZOLIMSKI (MACARIUS)

Biskup Jerozolimy. Zwalczał arianizm, brał udział w obradach soboru nicejskiego, na którym potępiono tę herezję. Patrz rozdział 2.

III/IV

Chwalęcin; Frombork;

MAKSYMILIAN MARIA KOLBE

Polak, franciszkanin konwentualny, męczennik. Patrz rozdział 2.

XIX/XX

Niepokalanów

MALACHIASZ

Arcybiskup Armagh, Irlandczyk, przyjaciel św. Bernarda z Clairveux. Od Kanoników Regularnych wziął regułę zakładając wiele klasztorów.

XII

Czerwińsk

MAŁGORZATA MARIA ALACOQUE

Francuska, wizytka w Paray-le-Monial, mistyczka. Patrz rozdział 2.

XVII

Kraków kł Bożego Ciała

MAŁGORZATA WĘGIERSKA

Węgierka, dominikanka, siostra św. Kingi i bł. Jolanty (Jolenty). Wiodła życie pełne wyrzeczeń, pokory, ubóstwa.

XIII

Kraków dominikanie; Warszawa dominikanie

MAŁGORZATA Z KORTONY (CORTONY)

Włoszka. Po nawróceniu, członkini Trzeciego Zakonu św. Franciszka Patrz rozdział 2.

XIII

Leżajsk; Miejska Górka

MANFRETUS

Słynny kaznodzieja, uczeń św. Wincentego Ferreriusza.

XV

Kraków dominikanie

MANSWET

Pierwszy biskup Toul.

IV

Kraśnik

MARC KAROSZA (MAREK KRIZ)

Kanonik z Ostrzyhomia, zginął w Koszycach śmiercią męczeńską z rąk protestantów, wraz z jezuitami Melchiorem Grodzieckim i Stefanem Pongraczem.

XVI/XVII

Kłodzko

MARCELI I

Papież w trudnych czasach prześladowań. Patrz rozdział 2.

IV

Kraków kł Bożego Ciała

MARCELIN IV

Rzymianin, papież. Prawdopodobnie na skutek prześladowań zmarł w więzieniu. Patrz rozdział 2.

III/IV

Czerwińsk; Kraśnik

MARCIN OPRZĄDEK

Reformata.  Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

MARCINA

Męczennica, czczona w Rzymie od VII w.

 

Kraków norbertanki

MARCYANA (MARCJANA)

Męczennica z Mauretanii, umęczona za znieważenie posągu Diany.

III

Staniątki benedyktynki

MARCYNIAN

Męczennik rzymski

 

Sandomierz I benedyktynki

MARIA ACARIE

Bł. karmelitanka. Urodzona w Paryżu, poślubiła Piotra Akarie, miała 6 dzieci, 3 córki zostały karmelitankami. Fundowała klasztory w Pontois, Dijon, Amiens, Tours, Rouen. Po śmierci męża wstąpiła do klasztoru w Amiens i przyjęła imię zakonne Maria od Wcielenia.

XVI/XVII

Poznań karmelici

MARIA EGIPCJANKA

Pustelnica pokutująca do końca życia za wcześniejsze rozwiązłe życie w Aleksandrii. Patrz rozdział 2.

IV/V

Kraków dominikanie; Sandomierz benedyktynki; Strzelno II kł św. Prokopa

MARIA MAGDALENA DE PAZZI

Włoszka, mistyczka. W 15 roku życia wstąpiła do karmelitanek. Patrz rozdział 2.

XVII

Poznań pokarmelicki; Przemyśl karmelici i karmelitanki; Trutowo

MARIA REDI patrz TERESA MAŁGORZATA OD NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO

 

 

 

MATERNUS (MATERN)

Biskup, działał na terenie diecezji trewirskiej i kolońskiej. Patrz rozdział 2.

XVI

Lubomierz; Łódź Łagiewniki

MATEUSZ Z BASCIO

Zwolennik głębszych reform obserwantów. Uzyskał zgodę papieża Klemensa VII na zachowanie reguły o większej surowości.

XVI

Sędziszów Młp

MATYLDA

Niemka, córka Teodoryka, królowa, matka cesarza Ottona I Wielkiego. Patrz rozdział 2

X

Święta Lipka; Żmigród

MAUR

Włoch, syn senatora, ulubiony uczeń św. Benedykta, opat na Monte Casino.

V

Chełmno II pocysterski; Lubiń; Wielkie Czyste; Żarnowiec

MAURYCY

Najprawdopodobniej oficer armii rzymskiej - Legii Tebańskiej. Patrz rozdział 2.

III

Frombork; Święta Lipka

MECHTYLDA Z HELFTY

Niemka, młodsza siostra św. Gertrudy, mistyczka, prekursorka nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

XIII

Henryków; Lubiń; Przemyśl benedyktynki; Wrocław kł św. Antoniego; Żarnowiec

MELCHIOR GRODZIECKI

Polak, męczennik, kaznodzieja i duszpasterz, kapelan wojskowy w Koszycach. Patrz rozdział 2.

XVI/XVII

Cieszyn II podominikański; Kłodzko

MELCHIOR JÓZEF FORDON

Urodzony w Grodnie, w Krakowie wstąpił do franciszkanów i po święceniach wrócił jako duszpasterz w diecezji wileńskiej. Ocalił ryzykując życiem 13 strażaków. Skromny i pokorny, został gwardianem w klasztorze w Grodnie, który wcześniej odnowił.

XIX/XX

Sł. B.

MELCHIZEDECH.

Bł.

XV

Warta I pobernardyński

MĘCZENNICE Z COMPIEGNE

Teresa od św. Augustyna i 15 karmelitanek bosych, ścięte w czasie rewolucji francuskiej 1794,

XVIII

Poznań pokarmelicki

MĘCZENNICY DOMINIKAŃSCY

Zamordowani w okresie wojen husyckich na Śląsku. Patrz rozdział 2.

XV

Ząbkowice Śląskie

MĘCZENNICY JAPOŃSCY

Paweł Miki, Jan z wyspy Gioto i Jakub Kisai, jezuici wraz z innymi, wśród których byli także misjonarze; Włosi i Hiszpanie, po torturach zostali ukrzyżowani. Patrz rozdział 2.

XVII

Chojnice; Kraków kł św. Barbary jezuici; Miejska Górka; Poznań fara

MĘCZENNICY JAPOŃSCY, FRANCISZKANIE

24 franciszkanów w tym 3 kapłanów Hiszpanów, ukrzyżowani w Nagasaki razem z  jezuitami (1597)

XVI

Poznań kł św. Franciszka; Przemyśl franciszkanie

MĘCZENNICY, KANONICY REGULARNI

Kanonicy Regularni umęczeni w Anglii w 1572 roku.

XVI

Kraków kł Bożego Ciała; Kraśnik

MĘCZENNICY SANDOMIERSCY

Dominikanie, zostali zamordowani wraz z wieloma mieszkańcami Sandomierza w czasie najazdu tatarskiego. Patrz rozdział 2.

XIII

Sandomierz kł św. Jakuba; Sieradz

MĘCZENNICY Z CEUTY

7 franciszkanów, ścięci po nieudanej próbie nawracania mahometan w Maroku (1227)

XIII

Poznań kł św. Franciszka; Przemyśl franciszkanie

MĘCZENNICY Z GORKUM

Mikołaj Pieck gwardian franciszkański oraz 11 franciszkanów, dominikanin, augustianin, norbertanie, czterech kapłanów diecezjalnych. Uwięzieni, mimo udręk, odmówili uznania heretyckich poglądów i zostali powieszeni. Patrz rozdział 2.

XVI

Miejska Górka

MĘCZENNICY Z MARRAKESZU

5 franciszkanów ścięci przez Maurów przy próbie ich nawracania

XIII

Kraków franciszkanie

MĘCZENNICY Z TULUZY

Trzech dominikanów ściętych w czasie ruchu Waldensów 1242.

XIII

Kraków dominikanie

MĘCZENNICY Z ZAKONU MARKÓW

Trzech zakonników, którzy zginęli z rąk Tatarów w 1260 r.

XIII

Kraków kł św. Marka

MICHAEL

Prawdopodobnie Michał Giedroyć zwany błogosławionym. Kanonik regularny, zakrystianin w kościele św. Marka w Krakowie. Patrz rozdział 2.

XV

Kraków kł św. Marka

MICHALINA Z PESARO (Michalina Metella)

Wdowa, wstąpiła do III zakonu św. Franciszka, obdarzona ekstazą.

XIV

Kraków franciszkanie

MICHAŁ CZARTORYSKI

Patrz rozdział 2. – 108 MzaW

XX

 

MICHAŁ GIEDROYĆ

Kanonik regularny, zakrystianin w kościele św. Marka w Krakowie. Patrz rozdział 2.

XV

Bogoria kł pw Św. Trójcy, d. marków; Kraków kł św. Marka

MICHAŁ TOMASZEK

Franciszkanin. Natychmiast po święceniach kapłańskich udał się na misje do Peru w 1988 r. Został tam zamordowany w 1991 r. przez członków terrorystycznej organizacji „Świetlisty szlak”.

XX

Sł. B.

MIKOŁAJ FERBER Z HERBORN

Niemiec, franciszkanin obserwant, kaznodzieja w walce z luteranami

XV

Kraków franciszkanie

MIKOŁAJ IV PAPIEŻ

Pierwszy papież franciszkanin, odznaczał się wiedzą, dobrocią, ascetyzmem i pokorą.

XIII

Poznań franciszkanie

MIKOŁAJ Z LYRY

Kapelan na dworze paryskim. Uczestnik soboru w Bazylei, napisał 12 dzieł, bronił prawdy o Niepokalanym Poczęciu NMP.

XIII/XIV

Kraków franciszkanie

MIKOŁAJ Z TOLENTYNU (TOLENTINO)

Włoch, XIII w., augustianin, kaznodzieja. Patrz rozdz. 2.

XIII/XIV

Kraków augustianie

MONIKA

Urodzona w Numidii, matka św. Augustyna. Patrz rozdział 2.

IV

Kraków augustianie

MORICUS

Członek zakonu szpitalników w Rzymie

XII ?

Kraków kł św. Marka

NARCYZ TURCHAN

Bernardyn. Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

NORBERT

Urodzony w Niemczech, arcybiskup, założyciel zakonu premonstratensów, norbertanów. Patrz rozdział 2.

XI/XII

Brynica; Czarnowąsy; Kraków norbertanki

NOTBURGA Z EBEN

Tyrolka, dziewica, służąca. Patrz rozdział 2.

IX/X

Brynica; Ząbkowice Śl., podominikański

ODULF Z UTRECHTU

Syn frankońskiego cesarza. Jako kapłan działał przy katedrze w Utrechcie.

IX

Czerwińsk

OFKA (EUFEMIA)

Eufemia Domicella, dominikanka, córka księcia raciborskiego Przemysława i Anny Mazowieckiej. Patrz rozdział 2.

XIV

Kraków dominikanki

OTTO (OTTON)

Franciszkanin, kapłan, wysłany z 4 towarzyszami do nawracania Maurów, umęczony w Marrakeszu

XIII

Kraków franciszkanie

PACYFIK Z NOWARY

Franciszkanin - obserwant, kaznodzieja, propagator krucjaty przeciwko Turkom

XV

Chocz; Korycin; Kraków reformaci; Osieczna; Szczawin Kościelny; Węgrów; Zamarte; Zaręby Kościelne

PACYFIK Z SAN SEVERINO

Franciszkanin, kaznodzieja. Dotknięty rozlicznymi cierpieniami, znosił je z wielką cierpliwością.

XVII/XVIII

Kęty; Sędziszów Młp

PANTALEON (PANTALEJMON)

Umęczony w Nikomedii w czasie prześladowań Dioklecjana. Patrz rozdział 2.

IV

Kłodzko;

PAPIAN

Biskup, męczennik afrykański.

V

Kraśnik

PASCHALIS BAYLON

Hiszpan, brat zakonny franciszkanin. Patrz rozdział 2.

XVI

Chocz; Kalisz II; Kalwaria Zebrzydowska; Konin; Leżajsk; Osieczna; Włocławek

PATRYK

Urodzony w Brytanii, apostoł Irlandii, biskup. Patron Irlandii. Patrz rozdział 2.

IV/V

Kraków kł Bożego Ciała; Kraśnik

PAULA

Rzymianka, matka św. Eustochii. Jako wdowa ufundowała i prowadziła klasztor w Betlejem pomagając pielgrzymom. Patrz rozdział 2.

V

Święta Lipka

PAWEŁ MIKI

Patrz rozdział 2. - Męczennicy Japońscy

XVI

Chojnice

PAWEŁ PUSTELNIK (P. Z TEB, P. EREMITA)

Pochodził z Teb, pustelnik. Jest patronem zakonu paulinów. Patrz rozdział 2.

III

Alwernia; Kraków paulini; Warszawa paulini

PELAGIA

Młoda chrześcijanka z Antiochii, zginęła w czasie prześladowań Dioklecjana.

IV

Kraków, bernardynki; Sandomierz benedyktynki

PEREGRYN (PELEGRIN)

Biskup, męczennik, wg legendy biskup Auxerre. Patrz rozdział 2.

III

Trzebnica

PETRONELA NORBERTANKA

Norbertanka, żona Gilberta z Neuffontains.

XVI

Kraków norbertanki

PIĘCIU PIERWSZYCH POLSKICH MĘCZENNIKÓW EREMITÓW

BENEDYKT, JAN, MATEUSZ, IZAAK, KRYSPIN. Benedykt i Jan byli Włochami, benedyktynami, bracia Izaak i Mateusz oraz Kryspin byli Polakami. Benedykt pędził życie w pustelniach. Za namową św. Brunona z Kwerfrutu zdecydował się prowadzić prace misyjne w Polsce. Tu Bolesław Chrobry dał im koło Międzyrzecza (ZG) miejsce na erem i środki na utrzymanie. Pięciu eremitów zostało zamordowanych, szósty, Barnaba ocalał, był w tym czasie wysłany do Rzymu. Patrz rozdział 2

XI

Kazimierz Biskupi

PIOTR

Franciszkanin, brat męczennik w Marrakeszu (1220).

XIII

Kraków franciszkanie

PIOTR BONIFACY ŻUKOWSKI

Franciszkanin konwentualny - Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

PIOTR CELESTYN

Pustelnik, założył kongregację pustelników Świętego Ducha. Wybrany papieżem mimo, iż nie był kardynałem ani biskupem, przyjął imię Celestyn V, wkrótce sam zrezygnował, zmarł jako eremita.

XIII

Czerna karmelici; Lubiń

PIOTR FOURIER

Św., kanonik regularny, proboszcz, inicjator stowarzyszenia Najświętszej Panny (opieka nad dziewczętami)

XVI/XVII

Kraków kł Bożego Ciała

PIOTR IRENEUSZ ROGUE

Męczennik francuski

XVIII

Kraków Stradom I misjonarze

PIOTR KANIZY

Holender, jezuita, teolog, pisarz, dr Kościoła. Działał w Niemczech, nazywany drugim po św. Bonifacym apostołem Niemiec. Patrz rozdział 2.

XVI

Prudnik

PIOTR KARMELITA patrz PIOTR TOMASZ

 

 

 

PIOTR REGALADO

Św. Hiszpan, współdziałał w reformie franciszkanów, mistrzem jego był Piotr z Villacrecer, pociągało ich życie w pustelni ale pozostawali w łączności z franciszkanami konwentualnymi.

XIV/XV

Poznań franciszkanie; Zamarte

PIOTR SKARGA

Jezuita, kapłan, kaznodzieja zasłynął kazaniami wobec dworu królewskiego, kazaniami na Litwie. Autor „Żywotów Świętych”.

XVI/XVII

Kraków kł. Piotra i Pawła

PIOTR TOMASZ

Hiszpan, karmelita, legat papieski na Wschodzie, skuteczny mediator.

XIV

Bydgoszcz; Obory; Poznań pokarmelicki

PIOTR Z ALKANTARY

Hiszpan, franciszkanin, reformator, autor pism ascetycznych. Patrz rozdział 2.

XVI

Kraków bernardyni, klaryski, reformaci; Miejska Górka; Osieczna; Poznań bernardyni; Przemyśl reformaci; Wrocław I franciszkanie

PIOTR Z AMBIENNE

 

 

Obory

PIOTR Z SASSOFERRATO

Franciszkanin, zakonnik wysłany przez św. Franciszka do nawracania muzułmanów w Hiszpanii. Został przez nich zabity razem z towarzyszącym mu Janem z Perugii.

XII

Grodzisk Wlkp.; Warta II bernardynki

PIOTR Z WERONY

Włoch, dominikanin. Patrz rozdział 2.

XII/XIII

Kraków dominikanie; Pilawa Dolna; Sieradz

PIUS V

Włoch, dominikanin, papież. Po wyborze na Stolicę Piotrową podjął dzieło reformy Kościoła w duchu soboru trydenckiego. Patrz rozdział 2

XVI

Kraków dominikanie; Opole; Pilawa Dolna; Warszawa dominikanie

PLACYD

Włoch, prawdopodobnie jeden z pierwszych uczniów św. Benedykta. Patrz rozdział 2.

VI

Chełmno II; Koronowo; Lubiń; Lubomierz; Łódź Łagiewniki; Żarnowiec

PONCJA

Norbertanka, córka Gilberta z Neuffontains.

XVI

Kraków norbertanki

PONCJAN

Św. Papież, w czasie jego pontyfikatu schizma rozdzielała chrześcijan Rzymu. Zarówno Poncjan jak i antybiskup Rzymu Hipolit zostali skazani na wygnanie przez cesarza Maxymina. Wprowadził do liturgii śpiew psalmów.

III

Kraków kł Bożego Ciała

POSSIDONIUS (POSYDONIUSZ)

Biskup w Numidii. Prawdopodobnie naoczny świadek życia św. Augustyna i pierwszy jego biograf.

IV/V

Alwernia

PROSPER Z REGGIO

Biskup Regio Emilia, dobrodziej biednych. Kościół pod jego wezwaniem powstał już w VII w.

V

Kraśnik; Pińczów

PULCHERIA

Cesarzowa w Konstantynopolu, budowała kościoły, popierała rozwój kultury.

V

Pińczów

QUIRIACUS

Patrz CYRIAK

 

 

RAFAŁ JÓZEF KALINOWSKI

Polak, karmelita bosy, (1835-1907). Patron Sybiraków. Patrz rozdział 2.

XIX/XX

Czerna; Poznań karmelici

RAFAŁ MELCHIOR CHYLIŃSKI

Polak, franciszkanin konwentualny, (1694-1741). Spowiednik, kaznodzieja, opiekun ubogich i chorych, Patrz rozdział 2.

XVIII

Kraków franciszka-nie; Łódź Łagiewniki

RAFAŁ Z PROSZOWIC

Polak, zwany błogosławionym, bernardyn, dr filozofii, uczeń św. Szymona z Lipnicy. Patrz rozdział 2.

XV/XVI

Gielniów; Warta I

RAJMUND Z PENYAFORT

Hiszpan, dominikanin. Autor podręcznika teologii moralnej.  Patrz rozdział 2.

XII/XIII

Kraków dominikanie

RAJNOLD (RAJNHOLD)

Był przypuszczalnie mnichem u św. Pantaleona, został zamęczony w Kolonii. Patrz rozdział 2

X

Kraków markowie

REGINALD

Pustelnik w Abruzzach.

XI

Kraków dominikanie

RESTYTUT

Męczennik rzymski. Patrz też rozdział 2.

III

Strzelno I norbertanki

RICHARDA

Świątobliwa norbertanka
lub
Być może chodzi o Ryszrdę (patrz niżej)

 

Kraków norbertanki

RIQUERA

Pierwsza zakonnica norbertanka, poświęciła się opiece nad chorymi.

XII

Czarnowąsy; Kraków norbertanki

RYTA Z CASCIA (RITA)

Włoszka, augustianka, stygmatyczka. Po śmierci męża i dwóch synów schroniła się do klasztoru augustianek. Patrz rozdz. 2.

XIV/XV

Kraków augustianie

ROBERT Z MOLESMES

Opat klasztoru w Molesmes, zreformował życie zakonne, założył opactwo w Citeaux.

XII

Kraków Mogiła; Obra; Owińska; Przemęt; Tarnowo Pałuckie; Wieleń Zaobrzański

ROMAN JURAJSKI

Francuz, początkowo był pustelnikiem, później z innymi w Jurze francuskiej był mnichem. Patrz rozdział 2.

V

Kraśnik

ROMUALD Z CAMALDOLI

Włoch, założyciel kamedułów. Patrz też rozdział 2.

X/XI

Lubiń; Kraków bernardynki; Obra

RÓŻA Z LIMY

Peruwianka, tercjarka dominikańska, mistyczka. Patrz rozdział 2.

XVI/XVII

Kraków dominikanie; Kraśnik; Trzebina; Warszawa dominikanie

RÓŻA Z VITERBO

Włoszka, tercjarka franciszkańska, żarliwa apostołka i ascetyczka. Patronka Katolickiej Młodzieży Żeńskiej. Patrz rozdział 2.

XIII

Kraków bernardynki; Poznań karmelitanie

RUDOLF AQUAVIVA

Jezuita, Włoch, syn księcia, ukrzyżowany z towarzyszami gdy prowadził misję w Indiach.

XVI/XVII

Chojnice

RYSZARDA

Cesarzowa, żona Karola Otyłego. Fundatorka wielu klasztorów, niesłusznie posądzona o zdradę żyła jako prosta mniszka w klasztorze w Andlan

IV

 

SADOK

Dominikanin - Patrz MĘCZENNICY SANDOMIERSCY

XIII

Janów Lubelski; Sieradz

SALENCUS

Wybitny członek zakonu Marków.

 

Kraków kł św. Marka

SALOMEA

Polka, córka Leszka Białego, księżna halicka, klaryska. Patrz rozdział 2.

XIII

Kraków franciszka-nie, bernardynki, klaryski; Nowe Miasto n/ Pilicą; Przemyśl francisz-kanie; Warszawa franciszkanie

SALWATOR Z HORTHY

Hiszpan, franciszkanin, gorliwy w modlitwie, odznaczał się pokorą, prostotą i zamiłowaniem do umartwień. Towarzyszyły mu nadzwyczajne cuda, które ściągały licznych potrzebujących ale też były przyczyną podejrzeń władz kościelnych.

XVI

Leżajsk; Pilica

SANSEDONIUS patrz AMBROŻY SIENEŃSKI

 

 

 

SARA

Pustelnica nad Nilem

IV/V

Poznań pokarmelicki

SATURNIN

Pierwszy biskup Tuluzy. Śmierć poniósł na arenie wleczony przez byka. Kult jego rozszerzył się we Francji i Hiszpanii. Patrz też rozdział 6.

I

Kraków kł  Bożego Ciała

SCHOLASTYKA

Włoszka, siostra św. Benedykta z Nursji. Patrz rozdział 2

V/VI

Lubiń, Sandomierz, Staniątki, Trzebnica, Żarnowiec

SEBASTIAN Z APPARIZIO

Bł., Hiszpan, służący, potem robotnik w Meksyku. Brat kwestarz, wstąpił do franciszkanów mając 71 lat, kwestował 26 lat.

XVI

Kęty

SERAFIN (SERAFION)

Biskup Antiochii czczony jako autor pism teologicznych

III

Bydgoszcz

SERAFIN Z MONTEGRANARO

Kapucyn, brat. Był murarzem, po wstąpieniu do zakonu zasłynął ze świętości życia, darów proroctwa i czynienia cudów.

XVI

Lubartów; Sędziszów Młp

SERGIUSZ I

Św. Papież, walczył o prymat Rzymu, do kalendarza liturgicznego wprowadził święto Podniesienia Krzyża Św., i kilka świąt maryjnych.

VII

Kraków kł Bożego Ciała

SOLICITUS

Brat szpitalny św. Krzyża.

XII

Kraków kł św. Marka

SPIRYDION Z CYPRU

Biskup Tremituntu na Cyprze. Początkowo był zwykłym pastuchem ale odznaczał się wielką pobożnością i mądrością. Miał dar czynienia cudów.

IV

Bydgoszcz; Obory

STANISŁAW  TYMOTEUSZ TROJANOWSKI

Franciszkanin konwentualny - Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

STANISŁAW KAZIMIERCZYK

Polak, kanonik regularny laterański, gorliwy kaznodzieja, spowiednik i mistrz nowicjatu. Patrz rozdział 2.

XV

Bogoria kł pw Św. Trójcy, d. marków; Kraków kł Bożego Ciała

STANISŁAW KOSTKA

Polak, (1549-1567), jezuita. Zmarł na malarię w wieku 18 lat, Patron młodzieży. Patrz rozdział 2.

XVI

Kłodzko; Rostkowo

STANISŁAW Z OPOROWA

Polak, paulin. Po ukończeniu Akademii Krakowskiej wstąpił do zakonu, był spowiednikiem i stałym kaznodzieją jasnogórskim, znanym w całym kraju. Patrz rozdział 2.

XVI

Kraków paulini

STANISŁAW Z POZNANIA

Karmelita, jako misjonarz został wysłany do Prus, nawrócił wielu naukami i przykładem życia. Zamordowany przez pogan w 1412 roku został pochowany przez nowonawróconych, którzy w 1420 roku przekazali jego ciało do kościoła karmelitów w Bydgoszczy.

XV

Bydgoszcz karmelici

STEFAN BRULEFER

Anglik, kapłan i wyznawca, wyjątkowy mówca, przełożony obserwantów

XV

Kraków franciszkanie

STEFAN HARDING

Organizator zakonu cystersów, ułożył przepisy zakonne Charta Charitatis. Trzeci  z kolei opat cystersów po Robercie i Alberyku. Przyjął do zakonu Bernarda z Clairvaux.

XII

Henryków; Kraków Mogiła; Owińska; Obra; Tarnowo Pałuckie; Wieleń Zaobrzański

STEFAN PONGRACZ

Węgier, jezuita, w Koszycach zginął okrutną śmiercią męczeńską z rąk protestantów, wraz z śś. Markiem Krizem i Melchiorem Grodzieckim.

XVI/XVII

Kłodzko

SYKSTUS I

Włoch, papież męczennik. Patrz rozdział 2.

II

Kraków kł  Bożego Ciała

SYKSTUS IV

Papież, za jego panowania rozgorzały spory teologiczne między dominikanami, franciszkanami i augustianami. Przyniosło mu sławę wybudowanie Kaplicy Sykstyńskiej.

XV

Poznań franciszkanie

SYKSTUS V

Papież, uporządkował administrację kościelną, ustalił liczbę kolegium kardynalskiego na 70.

XVI

Poznań franciszkanie

SYLWESTER I

Papież, zwalczał herezję Ariusza, rozbudował także bazyliki rzymskie. Patrz rozdział 2.

III/IV

Obory

SYMFORIAN FELIKS DUCKI

Kapucyn - Patrz rozdział 2 – 108 MzaW

XX

 

SZYMON BALACCHI

Dominikanin, brat, podziwiany dla wielkich umartwień jakie znosił z cierpliwością

XIV

Kraków dominikanie

SZYMON STOCK

Anglik, karmelita, generał zakonu. Patrz rozdział 2.

XII/XIII

Czerna; Poznań pokarmelicki; Trutowo

SZYMON Z LIPNICY

Polak, bernardyn. Po uzyskaniu na Akademii krakowskiej stopnia bakałarza wstąpił do franciszkanów, był uznanym kaznodzieją zwłaszcza w środowisku akademickim. Beatyfikowany w 1685, kanonizowany 3 czerwca 2007 r, przez papieża Benedykta XVI. Patrz rozdział 2.

XV

Bogoria kł pw Św. Trójcy, d. marków; Kraków bernardyni

SZYMON Z TORUNIA

Polak, franciszkanin. Patrz rozdział 2.

XIII

Chełmno

ŚWIĘTOSŁAW ZWANY MILCZĄCYM

Polak, kleryk, potem ksiądz - mansjonarz w kościele Mariackim w Krakowie. Patrz rozdział 2.

XV

Bogoria kł pw Św. Trójcy, d. marków; Kraków bazylika Mariacka

TELESFOR

Św., papież 125-138. Brak jest o nim wiarygodnych danych, przypuszczalnie był pustelnikiem, następnie pierwszym biskupem Rzymu. Wprowadził 7 tygodniowy post przed Wielkanocą polecił księżom odprawianie 3 mszy Św., w czasie Bożego Narodzenia oraz śpiew Gloria w czasie pasterki. Poniósł śmierć męczeńską podczas prześladowań Hadriana.

II

Bydgoszcz; Głębowice; Kraków kł św. Tomasza; Obory; Trutowo; Poznań kł pokarmelicki

TEODOR ŻOŁNIERZ (T. Z EUCHAITY

Żołnierz rzymski, umęczony w Euchaicie. Patrz rozdział 2.

III/IV

Frombork; Święta Lipka

TEODORYK

Zapewne Teodoryk z Metzu, biskup, doradca cesarzy Niemiec, przyczynił się do rozwoju życia kościelnego i zakonnego

X

Kraśnik

TEOTONIUSZ

Prepozyt Kanoników Regularnych św. Krzyża w Portugalii. Miał dar wypędzania złych duchów.

XII

Czerwińsk; Kraków kł Bożego Ciała

TERESA MAŁGORZATA OD NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO (MARIA REDI)

Włoszka, Maria Redi, karmelitanka, mistyczka, apostołka kultu Najświętszego Serca Jezusowego, zmarła młodo w wieku 28 lat.

XVIII

Kraków karmelici, karmelitanki

TERESA MARIA MARCHOCKA

Karmelitanka bosa, mistrzyni nowicjatu, przeorysza w Krakowie, Lwowie i Warszawie. Inicjatorka budowy klasztorów. Fizyczne cierpienia i mistyczne przeżycia doprowadziły ją do Boga.

XVII

Kraków dominikanie, Poznań kł św. Józefa

TERESA WIELKA (T. Z AVILLI, T. OD JEZUSA)

Hiszpanka, karmelitanka, dr Kościoła, mistyczka. Patrz rozdział 2.

XVI

Czerna; Poznań karmelici, kł pokarmelitański; Przemyśl karmelici, karmelitanki

TOMASZ Z VILLANUOVA

Hiszpan, augustianin, biskup Walencji. Zyskał miano apostoła Hiszpanii. Patrz rozdz. 2.

XVI

Kraków augustianie; Wieluń

TRUDO

Św. Belg, kapłan, założyciel klasztoru w St. Troud diecezji leodyjskiej.

VII

Kraśnik

TUDERTINUS

Święty z Bretanii.

VI

Sędziszów Młp

TYTUS BRANDSMA

Holender, karmelita bosy, męczennik z Dachau.  Patrz rozdział 2.

XX

Kraków karmelici, karmelici bosi

UBALD Z GUBBIO

Włoch, biskup, odnowił reguły zakonne Kanoników Regularnych Kongregacji Laterańskiej. Patrz rozdział 2.

XII

Kraków kł Bożego Ciała

URBAN I

Rzymianin, papież walczył ze schizmą wywołaną przez Hipolita. Patrz rozdział 2.

III

Kraków kł Bożego Ciała

URBAN IV

Papież z zakonu cystersów, za jego pontyfikatu upadło bizantyjskie cesarstwo łacińskie podległe papieżowi. W 1264 roku wprowadził święto Bożego Ciała dla całego Kościoła Zachodniego.

XIII

Wieleń Zaobrzański

VENTURA

Włoch, eremita, członek zakonu szpitalników, założył w Spello szpital i kościół pw Św. Krzyża.

XII ?

Kraków kł św. Marka

WACŁAWA

Zwana błogosławioną, córka księcia Kazimierza Opolskiego, ksieni konwentu w Czarnowąsach.

XIII

Czarnowąsy

WAWRZYNIEC Z BRINDISI

Św., kapucyn, doktor Kościoła, teolog, prowincjał, gorliwy i skuteczny kaznodzieja. Działał w Austrii, Czechach, Niemczech i Hiszpanii.

XVII

Krosno; Łomża; Sędziszów Młp; Warszawa franciszkanie

WENANTY ANDRESS

Franciszkanin reformata, kaznodzieja, wykładowca mistyki. Odznaczał się wielką pobożnością, prawością i gorliwością o zbawienie dusz ludzkich oraz wielkim nabożeństwem do NMP i Świętych.
W Kętach czczony jako świątobliwy.

XVIII

Kęty

WENANTY JÓZEF KATARZYNIEC

Franciszkanin. Pochodził z ubogiej rodziny, po studiach we Lwowie jako kapłan odznaczał się wielkim duchem modlitwy, gorliwością w spełnianiu obowiązków, zwłaszcza w konfesjonale, umartwieniu, ale i pogodą ducha. Jego kult jest żywy w Kalwarii Pacławskiej.

XIX/XX

Sł. B.

WERONIKA GIULIANI

Włoszka, należała do zakonu mniszek klarysek kapucynek. Patrz rozdz. 2.

XVII/XVIII

Łomża; Warta I pobernardyński

WERONIKA NEGRONI Z BINASCO

Włoszka, augustianka. Patrz rozdz. 2.

XIII

Kraków augustianki,

WERONIKA ZE STRZELNA

Polka, urodzona w Krakowie, wstąpiła we Wrocławiu do norbertanek. Tam zmarła i została pochowana. Patrz rozdz. 2.

XV

Strzelno I

WILHELM VARRO

Anglik, był mistrzem bł. Jana Dunsa Szkota. Uważa się go za inicjatora ruchu o Niepokalanym Poczęciu NMP.

XIII

Kraków franciszkanie

WILHELM Z AKWITANII, mnich

Benedyktyn, zaprzyjaźniony ze św. Benedyktem z Anionu. Patrz też rozdz. 2

VIII/IX

Henryków

WILHELM Z BOURGES

Francuz, cysters w klasztorze w Pantiguy, tu zostaje przeorem, opatem a później biskupem Bourges. Patrz rozdział 2.

XII/XIII

Wrocław

Kł. św. Antoniego

WILHELM Z ESKILL

Francuz, kanonik regularny, najpierw w Paryżu, później przeniesiony do klasztoru w Eskill w Danii. Patrz też rozdział 2.

XII

Czerwińsk

WILHELM Z MALEVAL, PUSTELNIK

Włoch, eremita. Kult św. Wilhelma Pustelnika zatwierdził Innocenty III. Patrz rozdział 2.

XII

Kraków augustianie

WILHELM Z OCKHAM

Uczeń bł. Jana Dunsa Szkota, odstąpił od jego scholastycznej nauki, stworzył własny system filozoficzny tzw. minimalizm.

XIV

Kraków franciszkanie

WINCENTY DE PAUL (WINCENTY a PAULO)

Francuz, założyciel zgromadzeń misjonarzy i sióstr miłosierdzia. Patrz rozdział 2.

XVI/XVII

Kraków misjonarze I, misjonarze II

WINCENTY KADŁUBEK

Polak, cysters, biskup, zwany błogosławionym, autor Kroniki Polskiej. Patrz rozdział 2.

XII/XIII

Jędrzejów

WIT

Męczennik sycylijski, umęczony z guwernerem Modestem i nianią Krescencją. Patrz rozdz. 2.

III/IV

Kłodzko

WITALIS Z SALZBURGA

Żył na terenie obecnej Austrii, założył opactwo w Zell, które było ośrodkiem życia religijnego. Patrz rozdział 2.

VIII

Warszawa franciszkanie

WŁADYSŁAW Z GIELNIOWA

Polak, bernardyn, płomienny kaznodzieja. Patrz rozdział 2.

XV

Gielniów; Warszawa kł św. Anny;

WŁODZIMIERZ

Pierwszy chrześcijański władca Rusi. Chrześcijaństwo przyjął z Bizancjum, czczony szczególnie w cerkwi prawosławnej. Patrz też rozdz. 2.

X/XI

Kraków Kleparz misjonarze II

WŁODZIMIERZ LEDÓCHOWSKI

Polak, urodzony w Loosdorf (Austria), zmarł w Rzymie w 1942 r. Generał jezuitów. Udoskonalił organizację zakonu, rozwijał działalność zakonu na całym świecie, łączył mądrość z dobrocią dla każdego.

XIX/XX

Sł. B.

WOJCIECH GOLSKI

Benedyktyn, mnich w opactwie lubińskim, zginął zamęczony w Dachau

XX

Sł. B.

WOJCIECH MARIA BAUDISS

Do Jezuitów wstąpił we Lwowie. profesor i wychowawca, brał czynny udział w reformie zakonu Bazylianów. Szerzył nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i św. Józefa.

XIX/XX

Sł. B.

WOJCIECH MĘCIŃSKI

Jezuita, misjonarz w Japonii. Poniósł tam śmierć męczeńską (proces beatyfikacyjny nie ukończony)

XVI/XVII

Chojnice

WOLFGANG

Niemiec, benedyktyn, biskup, odnowiciel i reformator klasztorów. Patrz rozdział 2

X

Wąchock

ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKI

Franciszkanin. Po święceniach kapłańskich w 1986 r. i uzyskaniu magisterium z teologii udał się na misje do Peru w 1988 r. Został tam zamordowany w 1991 r. przez członków terrorystycznej organizacji „Świetlisty szlak”.

XX

Sł. B.

ZENO (ZENON)

Biskup Werony, pochodził z Afryki, uczył swoich wiernych przykładem i słowem, zwalczał arianizm.

IV

Alwernia

ZYGMUNT MREŁA

Benedyktyn, mnich w opactwie tynieckim, zginął zamęczony w Dachau

XX

Sł. B.

ZYGMUNT NESTOROWICZ

Kapucyn, kapłan i wzorowy duszpasterz towarzyszący parafianom w ciężkich chwilach, dobrze działał w wielu placówkach, gdzie go kierowano, wytrwały, cierpliwy, przejawiał wielką moc ducha.

XX

Sł. B.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~