~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ  5

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI CZCZENI W ZAKONACH


  5.4.
WYBRANE KOŚCIOŁY ZAKONNE LUB POZAKONNE I USYTUOWANIE W NICH WIZERUNKÓW ŚWIĘTYCH
 
ALWERNIA  Kościół pw Stygmatów św. Franciszka
Kościół Bernardynów z XVII w. Cudowny obraz Chrystusa Miłosiernego „Ecce Homo”
·     Obrazy z XVII w. :
-         Possidonius;
-         Zeno (Zenon);
-         Paweł Eremita;
 
BOGORIA  Kościół pw Św. Trójcy
W XVII wieku przy ówczesnym kościele zostali osadzeni kanonicy regularni, markowie do 1797 roku. Obecny kościół barokowy z połowy XVIII wieku, remontowany i restaurowany w XIX i XX w.
Obrazy z XVIII w. świętych i błogosławionych krakowskich z wieku XV:
·       Stanisław Kazimierczyk;
·       Michał Giedroyć;
·       Izajasz Boner;
·       Szymon z Lipnicy;
·       Świętosław.
 
BRYNICA  Kościół pw św. Szczepana
Po kościele prawdopodobnie z XV/XVI w. rozebranym na początku XX w., obecny z 1904 r.
·     Ołtarz główny z początku XVIII w. z rzeźbami świętych, m. in.:
         Norbert;       Notburga;
·     Ołtarz boczny z w XVIII z rzeźbami świętych, m. in.:
rzeźba Gebhard (?).
 
BRZEG  Kościół pw Świętego Krzyża
Kościół z XVII w., Jezuici do 1776r.
·     Obraz z XIX w. -  Franciszek de Hieronimo.
 
BYDGOSZCZ  Kościół pw św. Marcina i św. Mikołaja
·     Wizerunki w stallach z XVIII w., przeniesionych z kościoła Karmelitów:
Na stallach pn. Na stallach pd. :
   
 - Anioł Karmelita (Angelus)  - Albert Siculus
 - Gerard, apostoł Węgrów  - Jan, patriarcha Jerozolimy
 - Cyryl aleksandryjski  - Spirydion z Cypru
 - Telesfor, papież  - Dionizy, papież
 - Jan, patriarcha Jerozolimy (Jan Jerozolimski)  - Piotr Tomasz, abp Krety
 - Andrzej Corsini  - Gerard, patron Antiochii
 - Antoni, męczennik węgierski  - Franciszek ze Sieny
   
Na stallach dwusiedzeniowych, od pn. : Na pd.:
   
 - Serafin, bp Antiochii  - Avertinus Gallus
 - Cyryl Jerozolimski  - Elpidus, pierwszy biskup Toledo
 
·        Ambona w. XVII    obraz świątobliwego Stanisława z Poznania, karmelity.
 
CHEŁMNO I  Bazylika pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Kościół z XIII w., restaurowany w XIX w. W latach 1676-1825 pod zarządem Misjonarzy. Cudowna Pietà - Matka Boża Chełmińska, z pierwszej połowy XVII w.
·     Polichromia gotycka z XIV –XV w., odsłonięta w XX wieku; wśród rozpoznanych scen męczeństwa świętych:
-         Męczeństwo Apolonii;
·     Stalle, XVIII w., wizerunki świętych :
-         Brunona;
-         Filipa Neri;
-         Barbary Langi;
·     Ołtarz boczny z XVII w., w polu głównym - obraz Homobonusa.
Relikwie Jana z Łobdowa, przeniesione w 1809 roku ze zlikwidowanego kła franciszkanów, w którym był Jego ołtarz.
 
CHEŁMNO II  Kościół pw św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
Kościół z XIII/XIV w., restaurowany w XIX w., przy klasztorze pierwotnie cysterek, później bernardynek a następnie od XIX w. Sióstr Miłosierdzia (szarytek).
·     Chór muzyczny, XVII w., w medalionach rzeźby świętych :
          - Placyd;                                   - Stanisław Kostka;
          - Maur;                                     - Bernard;
·     Stalle, XVIII w., w zapleckach obrazy :
 - Scholastyka;
 - Maur;
 - Benedykt z Nursji;
 
CHOCZ  Kościół pw św. Michała Archanioła
Kościół Reformatów z XVIII w.
·     Ołtarz główny, XVIII w.  Rzeźba - Leonard z Porto Maurizio;
·     W nawie ołtarz boczny, XVIII w.   Obraz -  Paschalis;
·     Obraz XIX w., - Pacyfik z Nowary;
 
CHOJNICE  Kościół pw Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
Po drewnianym kościele z XVII w. obecny z XVIII w. joannici do 1780 r, obecnie jezuici.
·     Polichromie z XVIII w., święci :
-         Franciszek de Geronimo (Hieronimo)               - Jan z Gioto
-         Rudolf Aquaviva                                             - Paweł Miki      męczennicy japońscy;
-         Wojciech Męciński                                          - Jakub Kisai
 
CHWALĘCIN  Kościół pw Św. Krzyża
Polichromia XVIII w. :
 - Anastazy I, papież;  - Macarius (Makary Jerozolimski);
 - Cyryl Jerozolimski;  - Maximus (Maksym);
 - Dionizy;  - Piotr Damiani;
 - Hugo;  - Rupert z Deutz;
 - Leon I, papież;  - Bonawentura z Bagnoregia;
 
CIESZYN I  Kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Kościół z XVII w., przebudowany w XVIII i XIX w. Bonifratrzy.
·     Obrazy z XIX w., :
-         Jan Boży;
-         Jan Grande;
 
CIESZYN II  Kościół pw św. Marii Magdaleny
Kościół podominikański  z drugiej połowy XIII w., przebudowany w XVIII w.
Obrazy świętych :
·        Dominik w. XVII, pochodzący ze zwieńczenia ołtarza
·        Wizja Dominika z 2 poł. XVIII w.
·        Dwa obrazy Melchiora Grodzieckiego oraz Jego relikwie.
 
CZARNOWĄSY  Kościół pw św. Norberta
Kościół z XIII w., odbudowany i przebudowany w XVII i XVIII w. Norbertanie do 1810r.
·     Ołtarz główny z XVIII w. - obraz Norberta;
·     Obrazy z XVIII w. :
 - Ewermodus biskup Ratzeburga  - Gilbert uzdrawiający (Gilbert z Neuffontaines)
 - zaślubiny Hermana Józefa  - Krystyna od Chrystusa wśród dusz czyśćcowych
 - Ludolfus bp (Ludolf z Ratzeburga)  - Riquera
 - Wacława, córka księcia Kazimierza Opolczyka  

CZERNA  Kościół pw św. Eliasza

Kościół i klasztor OO. Karmelitów Bosych z XVII w. Sanktuarium MB Szkaplerznej oraz św. Rafała Kalinowskiego.
·     Grobowiec Rafała Kalinowskiego.
·     Kaplica św. Jana od Krzyża.
·     W klasztorze obrazy z XVIII w. święci :
-         Jan od Krzyża;                                      Teresa od Jezusa (z Avili), 2 obrazy;
-         Szymon Stock;                                      Piotr Celestyn
-         Aleksander Macchiavelli, bolończyk.
 
CZERWIŃSK n/ WISŁĄ  Kościół bazylika  Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
Kościół z XII w., przebudowywany w XV i XVII w. w zarządzie Kanoników Regularnych do 1819r., od 1923r. Salezjanów. Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia, Pani Mazowsza.
·     W ołtarzu głównym z w. XVII  rzeźba  Augustyna;
·     Ołtarz boczny XVIII w., z rzeźbą Augustyna i obrazem  Odulfa
·     Stalle złożone z części ok. 1640 i barokowych ok. poł. XVIII w, uzupełniane w początku XX w - obrazy w zapleckach z XVII w. przedstawiają świętych :
 - Floryd   - Malachiasz
 - Herkulan  - Wilhelm (z Eskill?)
 - Albin  - Franciszek Salezy
 - Antoni Padewski  - Akwilin
 - Odulf z Utrechtu  - Marcelin papież
 - Jan z Bridlington  - Teotonius
 
·        Obraz z w. XIX - Antoni Pustelnik.
 
DUKLA  Kościół pw św. Jana z Dukli i klasztor bernardynów
Zespół wzniesiony w XVIII wieku, kościół przebudowany XIX/XX w. Sanktuarium św. Jana z Dukli.
·     W blendzie fasady obraz Wizji Jana z Dukli, 3 ćw. XVIII w.
·     Polichromia z 2 poł. XVIII i XX w., ze scenami z życia Jana z Dukli.
·     W kaplicy, przy grobie Jana z Dukli liczne wota srebrne. Relikwiarz na rękę Jana z Dukli, w kształcie rokokowego kartusza z główkami aniołków i ręką błogosławionego, wyk. 1743.
 
FROMBORK KATEDRA  Kościół pw Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja
Kościół wzniesiony w XIV w. gotycki z dobudowanymi kaplicami św. Jerzego w. XV, i z w. XVIII pw Salvatora, restaurowany w. XX.
·     Ołtarz boczny w. XVII,  w zwieńczeniu - obraz Wizja Eustachego.
·     Kaplica pw śś. Salwatora i Teodora z Amazji.
·     Polichromia w. XVIII, w medalionach :
 - Alban z Werulanum  - Marcin I, papież
 - Emilian  - Makary
 - Iwon  - Maurycy
 - Jan od Krzyża  
 
GIELNIÓW  Kościół pw Bł. Władysława z Gielniowa
Kościół pierwotny z XV w, obecny wzniesiony w XIX w, restaurowany XX w.
Kaplica pw. Bł. Ładysława
Feretron barokowy XVIII w. z obrazami :  Ładysław i Rafał z Proszowic;
Relikwiarz   Władysław z Gielniowa z XVIII/XIX w.
 
GŁĘBOWICE  Kościół pw Matki Bożej Szkaplerznej i św. Eliasza
Kościół z XIII w., odbudowany po zniszczeniach w XVIII w. Karmelici do 1810r.
·     Obraz XVIII w. -  Telesfor;
 
GRODZISK WIELKOPOLSKI  Kościół pw Najświętszego Imienia Jezus i Niepokalanego Poczęcia NMP.
Kościół z XVII w., Bernardyni do kasaty Zakonu w 1830r.
·     Obrazy z XVIII w. :
         -  Jan z  Perugii
         -  Piotr z  Sassoferato
         -  Andrzej Comitibus (Conti.)
 
HENRYKÓW  Kościół pw Najświętszej Maryi Panny
Kościół z XIII w., rozbudowany w XIV, XVII i XVIII w. Cystersi. Sanktuarium Matki Bożej - Matki Języka Polskiego.
·     Ołtarz boczny XVIII w. św. Bernarda z Clairvaux; (obraz skradziony, w to miejsce umieszczona słynąca łaskami figurka Matki Boskiej), w ołtarzu figury świętych :
Bernard;               Gertruda;              Mechtylda;
·     Ołtarz boczny, XVII w.  św. Benedykta, (obraz skradziony, w to miejsce obraz Matki Bożej) z figurami śś. :
Benedykt z Nursji;          Hildegarda;           Elżbieta;
 
·     Obrazy z XVIII w. :
 - Humbelina;  - Juliana z Mont Cornillon;
 - Lutgarda;  - Przyjęcie Bernarda przez Stefana Hardinga;
 - Bernard poucza siostrę Humbelinę;  
 
JANÓW LUBELSKI  Kościół pw św. Jana Chrzciciela
Kościół z klasztorem fundowane ok. poł. w. 17 dla dominikanów. Obecny kościół murowany z w. XVII/XVIII, restaurowany w. XIX. Po kasacie klasztoru 1864, budynki wykorzystane na plebanię, przebudowane w. XX. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Różańcowej.
W ołtarzu głównym rzeźby w. XVIII:  śś. :
 - Jacek;                -  Sadok.
10 obrazów z życia św. Dominika i historii Zakonu dominikanów.
 
JEMIELNICA  Kościół pw Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny
Kościół z XIII/XIV w. fundowany dla cystersów (w ich posiadaniu do kasaty zakonu), wielokrotnie ulegał pożarom w XVII i XVIII w., rozbudowany w XVIII w.
·     Obrazy z XVIII w.
-         Benedykt;                            - Bernard (trzy obrazy);
-         Scholastyka;                        - Alberyk.
 
JĘDRZEJÓW  Kościół pw św. Wojciecha i klasztor cystersów
Opactwo fundowane w XII w., obecny kościół z XIII w., przebudowany XV w., spalony w XVIII wieku, restaurowany w XIX i XX w. Sanktuarium ku czci błogosławionego Wincentego Kadłubka.
·     Polichromia z w. XVIII, odnowiona pocz. w. XIX. Na ścianach nawy głównej i transeptu w prostokątnych, uszakowatych polach sceny z życia świętych i papieży - cystersów. W kaplicy bł. Kadłubka polichromia 3 ćw. XVIII w.: w kopule iluzjonistyczna architektura z aniołami, poniżej w rokokowych medalionach sceny z życia Wincentego Kadłubka.
·     W kaplicy ołtarz z XVIII w., z obrazem Wincentego w sukience srebrnej, trumienka z relikwiami Błogosławionego, tablica marmurowa inskrypcyjna z 1633 ku Jego czci.
 
KALISZ I  Kościół pw św. Stanisława bpa i klasztor franciszkanów
Kościół z XIII/XIV w (wg tradycji fundowany przez Bolesława Pobożnego i Jolantę), przebudowany XVI-XVII w., restaurowany w XIX i XX w.
W dawnej dzwonnicy z w. XVII, w przyziemiu kaplica Bł. Jolanty. Relikwiarz Jolanty - drewniana trumienka, koniec w. XVIII, sprowadzony 1958 z Gniezna, umieszczony na ołtarzu w prawej nawie.
W ołtarzach bocznych z 2 poł. w. XVIII obrazy świętych :
·     Bonawentura z 4 ćw. w. XVIII        - Filomena z 1 poł. w. XIX.
 
KALISZ II  Kościół pw Świętej Rodziny, dawniej pw św. Józefa i Piotra z Alkantary
Kościół z XVII w., rozbudowany w XVIII w. Do XIX w. reformaci, obecnie nazaretanki.
·     Ołtarz boczny,  XVIII w.  -  Paschalis.
·     W prezbiterium dwa ołtarzyki z XVIII w., z obrazami śś.
 - Bonawentura;      - Andrzej Comitibus (Conti);
 
KALWARIA  ZEBRZYDOWSKA  Bazylika pw Matki Bożej Anielskiej.
Kościół z XVII w., rozbudowany na przełomie XVII i XVIII w. Bernardyni. Sanktuarium Pasyjno - Maryjne.
·     Obraz XVIII w.  -  Paschalis
 
KAMIENIEC  ZĄBKOWICKI  Kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Kościół z XIV w., przebudowany w XVIII w., pocysterski.
·     Obraz z XVII/XVIII w - Humbelina.
 
KAZIMIERZ BISKUPI  Kościół pw śś. Pięciu Braci Męczenników i klasztor misjonarzy (pobernardyński)
Obecny kościół wzniesiony w XVI w., odbudowany w końcu XVIII, odnowiony w XIX i XX w.
·     W ołtarzu bocznym obraz  z końca w. XVIII, Komunia świętych zakonników z XVII w., sarkofag z trumienką z relikwiami.
·     Polichromia z XIX/XX w., w medalionach obrazy z życia świętych pustelników:
Bolesław Chrobry obdarowuje eremitów złotem;            -  Wojciech wśród eremitów;
Wdowa obdarowująca zakonników rybą;                       -  Śmierć Pięciu Braci Męczenników.
Do w. XIX istniało pięć kościołów, każdy pod wezwaniem jednego ze Świętych Braci (dzisiaj jest kościół parafialny pw św. Mateusza i kościół pw św. Izaaka, na cmentarzu). Kult Pierwszych Męczenników Polskich Braci Benedykta, Jana, Izaasza, Mateusza i Krystyna wznowiony w drugiej poł. XX w..
 
KĘTY  Kościół pw Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Kościół z XVIII w. Reformaci.
Kaplica św. Dydaka z Alkali.
·     Obrazy :
 - Jan Józef a Cruce (Jan Józef od Krzyża)  - Leonard z Porto Maurizio
 - Pacyfik z Sanseverino  - Wenanty Andress
 - Sebastian z Apparizio  
 
KŁODAWA  Kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Kościół z XVIII w., pokarmelicki.
·     Ołtarz boczny, rokokowy, Angelus Augustyn Mazzinghi;
·     Obraz XIX w. - Albert Avogadro;
 
KŁODZKO  Kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i klasztor jezuitów
Obecny kościół wzniesiony w 2 poł. XIV w., przebudowywany XVII-XVIII, restaurowany XX w.
W barokowym ołtarzu głównym znajduje się figura Madonny Kłodzkiej, gotycka z końca XV w.
·     Rzeźby naścienne, stiukowe z ok. 1675:
 - Akacjusz  - Erazm
 - Cyriakus,  - Pantaleon
 - Dionizy bp,  - Wit
 - Eustachy  
·     Obrazy olejne na płótnie, barokowe XVIII w. :
 - Ignacy Loyola  - Marc Karosza, jezuita
 - Gertruda,  - Stanisław Kostka
 - Melchior Grodziecki, jezuita  - Stefan Pongracz, jezuita
·     Miejsce kultu Melchiora Grodzieckiego.
 
KOBYLIN  Kościół pw Narodzenia Pańskiego (Matki Bożej przy żłóbku)
W połowie XV wieku sprowadzenie Zakonu Bernardynów i wzniesienia dla nich kościoła powiększonego w XVI wieku. Ok. 1720 gruntowna przebudowa i barokizacja. W 1831 kasata zakonu i zamiana klasztoru na szkołę; od 1929 ponownie w ręku bernardynów, w XX wieku odnowienie wnętrza i sprzętów.
·     W ołtarzach bocznych z w. XVIII rzeźby śś :
 - Bonawentura;                - Ludwik Król;
 - Bernarda ze Sieny;
·     Obraz barokowy z w. XVIII -  Pacyfik.
 
KOBYŁKA  Kościół pw Św. Trójcy
Kościół z 2 ćw. XVIII wieku, rozbudowany dla jezuitów, w których posiadaniu do 1778, później bernardyni do poł. XIX w.
·     Polichromia i zdobienia z XVIII w., w prezbiterium medalion z postacią Athenogenesa bpa i męczennika;
·     Kaplica pw św. Filomeny (na cmentarzu, wzniesiona w. 19), w ołtarzu obraz Filomeny 1 poł. w. 19.
 
KOLANOWICE  Kościół pw św. Barbary.
Kościół wzniesiony w Opolu w 3 ćw. XVII wieku przez bernardynów, po kasacie zakonu przeniesiony do Kolanowic. Po odbudowie poświęcony w 1812 r, odnowiony 1934.
·     Obraz XVIII w. - Hadrian III papież (Adrian)
 
KONIN  Kościół pw św. Marii Magdaleny.
Po kościele z XVII w, kościół Reformatów z XVIII w.
·     Obraz XVIII w., - Paschalis
 
KORONOWO  Kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Kościół z XIV w., przebudowany w XVII w., pocysterski.
·     W kaplicy, w górnej kondygnacji ołtarza, obraz z XVII w.: Obłóczyny Alberyka;
10 obrazów z XVIII w. przedstawiających sceny z dziejów zakonu z Bernardem z Clairvaux i Placydem.
 
KRAKÓW  AUGUSTIANIE  Kościół pw św. Katarzyny i św. Magdaleny.
Kościół augustianów z XIV w. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Kult bł. Izajasza Bonera.
·     Ołtarz główny XVII w., posągi śś :
          - Tomasz z Villanuowa,
          - Wilhelm (z Maleval?),
          - Mikołaj z Tolentynu
·     8 obrazów z XVII wieku ze scenami z życia Augustyna.
·     Obraz XVII w. -  Mikołaj z Tolentynu
Malowidło ścienne, XX w. -  Rita z Cascia
W kaplicy św. Moniki obrazy śś :
·        Monika, z w. XVII;
·        Klara z Montefalco, z w. XVIII.
W kaplicy bł. Izajasza Bonera (obok krużganków klasztornych) znajduje się grobowiec – mauzoleum z relikwiami Błogosławionego. Znajdują się tutaj także dwa fragmenty Jego nagrobka z 1615 roku oraz obraz Izajasza z XIX w.
 
KRAKÓW  AUGUSTIANKI  Klasztor Sióstr augustianek
Klasztor augustianek z XVII w. W oratorium, w ołtarzu obraz z końca XVII wieku Matki Boskiej adorowanej przez śś. Augustyna i Monikę.
·     Obraz XVIII w. -  Weronika z Binasco;
 
KRAKÓW TYNIEC  BENEDYKTYNI   Kościół pw Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Po poprzednim kościele sprzed XIII w., obecny kościół z XVII w., benedyktyni.
·     Polichromia XIV/XV w.   Sceny z legendy o Korbinianie.
·     Stalle z XVII w.   -   10 obrazów z życia Benedykta i dziejów Zakonu.
 
KRAKÓW  BERNARDYNI  Kościół pw św. Bernardyna ze Sjeny i klasztor Bernardynów
Klasztor bernardynów założony przez św. Jana Kapistrana, wikariusza generalnego franciszkanów obserwantów, który przybył do Polski w 1453, wówczas wzniesiono pierwszy drewniany kościół, gotycki murowany wzniesiono w XV wieku, przebudowano w. XVII.
W fasadzie w niszach posągi śś. :
-         Bernardyn ze Sjeny;                              - Franciszek;
-         Szymon z Lipnicy;                                - Jan Kapistran
·     Kaplica bł. Szymona z Lipnicy, w niej pośrodku kaplicy;
-         na mensie ustawiony sarkofag z posągiem Szymona z Lipnicy w pozycji leżącej z marmuru paczółtowickiego, w. XVII;
-         w ołtarzu obraz -  Szymon z Lipnicy z 1685, ze scenami z życia błogosławionego;
-         z XX w. - malowidła ścienne i witraż ze scenami z życia błogosławionego.
·        Obrazy w. XVII :
-         Modlitwa Szymona z Lipnicy przed krucyfiksem;
-         Jan Kapistran, na tle obozu tureckiego;
·        Obrazy w. XVIII :
-         Jan z Dukli z ukazująca się Matką Boską z Dzieciątkiem;
-         Władysław z Gielniowa;
·        Rzeźby z w. XVIII (przy ołtarzu głównym i bocznych) :
-         Bernardyn;                         - Franciszek;
-         Jan Kapistran;                    - Klara
·        Malowidła na parapecie chóru z w. XVII/XVIII :
-         Bernardyn ze Sjeny;                     - Antoni Padewski;
-         Bonawentura z Bagnoregio;          - Piotr z Alkantary;
-         Jan Kapistran;                              - Szymon z Lipnicy;
Na rewersie pacyfikału z 1 tercji w. XVIII przedstawienia śś.: Bernardyna, Jana Kapistrana, Jakuba Strepy i Jana z Dukli.
 
KRAKÓW  BERNARDYNKI  Kościół pw św. Józefa.
Kościół Bernardynek z XVII w. Sanktuarium Dzieciątka Jezus Koletańskiego.
         W ołtarzu bocznym, w zwieńczeniu obraz z XVIII w. – Róża z Viterbo;
W ołtarzu bocznym obrazy z XVIII w. :
-         Bonawentura z Tomaszem z Akwinu;
-         Klara, w zwieńczeniu;
·        Klasztor
-         w wirydarzu polichromia z XIX w. : Spotkanie Franciszka z Dominikiem;
·        Kaplica zmarłych
-         Stalle z XVIII w., na nich między innymi:
-         Kinga;                            - Elżbieta;
-         Angela;                          - Róża z Viterbo;
-         Franciszek;                    - Salomea;
-         Apolonia;                      - Helena;
-         Jadwiga;                        - Krystyna z Bolsano;
-         Apolinary;                     - Agnieszka Czeska;
-         Pelagia,                         - Justyna z Padwy;
 - Eleonora;
·        Inne pomieszczenia (korytarze) :
-         Cykl siedmiu podwójnych obrazów ze scenami z życia św. Franciszka z Asyżu z  XVII w.;
-         Obraz z XVIII/XIX w. – Romuald z modelem kościoła;
 
KRAKÓW  BONIFRATRZY   Kościół pw Świętej Trójcy.
Kościół bonifratrów (przedtem Trynitarzy) z XVIII w.
·     Polichromie XVIII w. :
         Jan z Mathy,
         Feliks Walezjusz.
·     Ołtarz boczny z XX w., obraz XVIII w. :
Jan z Mathy;
·     Ołtarze boczne z XX w., obrazy XIX w. :
         Jan Boży,
         Jan Grande.
·     Obraz XIX w. -  Franciszek Camacho.
 
KRAKÓW  MOGIŁA  CYSTERSI  Kościół pw św. Wacława.
Kościół cystersów z XIII w., przekształcony w XVI i XVIII w., wielokrotnie odbudowywany po pożarach i zniszczeniach wojennych. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego z cudownym Krucyfiksem (z ok. poł. XV wieku).
 
·     W klasztorze obrazy śś. :
-         Bernard, z XVI w.;                                - Alberyk; z XVII w.;
-         Florian;                                                 - Stefan opat (Harding), z XVIII w.;
-         Robert (z Molesmes), z  XIX w.;           - Benedykt, z XIX w.;
Cykl 18 obrazów z XVIII wieku ze scenami z życia Bernarda z Clairvaux.
 
KRAKÓW  DOMINIKANIE  Bazylika pw Trójcy Przenajświętszej (Kr)
Kościół z XIII w., przebudowany w XIV w., odbudowany po spaleniu w XIX w. Dominikanie przybyli do Krakowa z Bolonii w 1221, za sprawą św. Jacka i bpa krakowskiego Iwona Odrowąża, w 1222 objęli parafialny kościół Krakowa pw. św. Trójcy, poświęcony w 1223.
W kaplicy, w późnobarokowym ołtarzu obraz Matka Boska z Dzieciątkiem tzw. Różańcowa, kopia z w. XVI obrazu z bazyliki S. Maria Maggiore w Rzymie. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.
·     W prezbiterium :
-         obraz z XVII w. - Jacek, jego wizja, mal. przez Dolabellę;
-         obraz z XVIII w. -  Sadok i 48 dominikanów (Ich męczeństwo w Sandomierzu w 1240);
·     Kaplica św. Jacka (położona nad Małą Zakrystią) :
-         Ołtarz św. Jacka z XVII w., wyk. przez Baltazara Fontanę;
-         We wnękach ścian obrazy z XVII w. pędzla Dolabelli : Jacka – 4 szt.; Czesława;
-         Ławka intarsjowana z XVIII, z przedstawieniem – Herman Morawita; - Czesław;
·     Kaplica św. Marii Magdaleny :
-         Ołtarz z ok. 1880, w nim rzeźby: - Apolonii;  - Filomeny;
·     Kaplica Matki Boskiej Różańcowej :
-         Ołtarz z XVIII w., z posągami papieży : Piusa V; - Benedykta XI (w KZSwP prawdopodobnie omyłkowo podano IX);
·     Kaplica św. Dominika :
-         Ołtarz z XVIII w. w polu głównym obraz Dominika, przywieziony z Rzymu w 1642 r., w sukience metalowej z XVII w.;
-         W zwieńczeniu ołtarza posąg  Joanny de Aza, (matki św. Dominika);
·     Kaplica św. Róży z Limy :
-         Ołtarz z XVII w., w szczycie obraz Róża z Limy;
·     Mała Zakrystia (dawna kaplica św. Piusa V) :
-         Obraz z XVIII w. - Pius V papież;
·     Skarbiec :
-         Obraz z XIX w. – Teresa Maria Marchocka, karmelitanka (imię zakonne: Teresa);
·     Klasztor :
-         Ołtarz z XVII w., o schemacie tryptyku, mal. :
-         Agnieszka z Montepulciano, na skrzydle;
-         Rajmund z Penyaforte, płynący na płaszczu, w zwieńczeniu.
-         Ołtarzyk z w. XVIII z obrazem – Apolonii;
-         Obrazy :
-         Agnieszka dominikanka (z Montepulciano), w. XVII/XVIII;
-         Ambroży Sansedonius (Sieneński), w. XVIII;
-         Andrzej Abellon, w XX;
-         Antonin, abp florencki, w. XVII/XVIII;
-         Augustyn, bp lucerański, w XVII;
-         Czesław modlący się w czasie bitwy z Tatarami, w. XVII;
-         Dominik, - 13 obrazów Świętego, w. XVII;
-         Filip Neri (Nereusz), w. XVII;
-         Franciszek Possadas, w. XVIII;
-         Gundysław ze sceną połowu ryb, w. XVIII;
-         Innocenty V papież, dominikanin, w. XIX;
-         Jan z Kolonii scena męczeństwa w Gorkum, w. XVII/XVIII;
-         Kolumba z Rieti, w. XVIII/XIX;
-         Ludwik Bertrand, 5 obrazów, z tego 2 z przedstawieniem Świętego nawracającego Indian, w. XVII/XVIII;
-         Małgorzata Węgierska, 2 obrazy, w. XVII/XVIII;
-         Męczeństwo dominikanów w Tuluzie, w. XVII/XVIII;
-         Manfretus, w. XVIII;
-         Maria Egipcjanka, w. XVIII;
-         Męczeństwa dominikanów w Tuluzie, z XVII/XVIII w;
-         Piotr z Werony, 3 obrazy z w. XVIII;
-         Reginald, 2 obrazy z w. XVIII/XIX;
-         Szymon Balacchi, dominikanin, obraz sprawiony z okazji beatyfikacji 1820;
-         Szkoła bł. Alberta Wielkiego – 2 obrazy z XVII w.
1. Z Jakubem z Mevanii, Ambrożym Sieneńskim i Tomaszem z Akwinu;
2. Z wieloma uczniami;

-         Pius V, sprawiony na uroczystości kanonizacyjne, pochodzący z ołtarza;
-         Tomasza z Akwinu, 10 obrazów;
 
KRAKÓW  DOMINIKANKI  Kościół pw Maki Bożej Śnieżnej.
Kościół dominikanek z XVII w.
·     Obraz XVII w.  -  Katarzyna de Ricci,
·     Obraz Wizja Agnieszki z Montepulciano z XVIII w. i relikwiarz XVIII w.
·     Portret z XVIII w. Ofki Eufemii;
 
KRAKÓW  FRANCISZKANIE  Kościół bazylika św. Franciszka.
Kościół z XIII w., rozbudowany w XV w, odbudowany po pożarze w XIX w. Gotycki, zniekształcony ostatnią odbudową. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Smętnej Dobrodziejki.
 
·     Kaplica bł. Salomei (w. XV, XVII) :
-         ołtarz z XVII w. z obrazami - Salomei z w. XVII; - Kinga z w. XIX;
-         na mensie relikwiarz Salomei z XVII w.
-         polichromia z XIX w. przedstawia sceny z życia Salomei;
 
·     Klasztor
-         Dawna kaplica Eligiusza, XV w;
-         Sala Bonawentury, XVII w.
·     Polichromia w krużgankach z XVI w. (?),  – w medalionach popiersia męczenników i świętych oraz wybitnych franciszkanów, z napisami objaśniającymi w obramieniach;
 
-         Z prawej strony wejścia:
-         Bernardyn ze Sieny (prawdopodobnie napis zmieniony przy konserwacji, jest to Berard męczennik
z Marrakeszu, bo za nim są pozostali czterej)

-         Piotr;
-         Acursius (Akursjusz);
-         Adiut;
-         Otton;
 
-         Z lewej strony:
-         Mikołaj z Lyry;
-         Stefan Brulefer (Brulifer);
-         Hugon z Castro;
-         Henryk Helmisius;
-         Wilhelm z Ockham;
-         Ludwik z Prus;
-         Jan z Kolonii (tak określony jest Jan Duns Szkot);
-         Landulfus z Neapolu;
-         Jan Ferus z Moguncji;
-         Astesanus z Cisalpiny;
-         Wilhelm Varro
-         2 inne nieczytelne;
 
·     Obrazy :
-         Śmierć św. Franciszka z w. XVII;                   - Cud Józefa z Kupertynu z w. XVII/XVIII;
-         Franciszka Rzymianka z w, XVII;                   - Michalina Metella z w. XVIII;
-         Jan z San Facundo, z w. XVII/XVIII;              - Eufemia (?) z w. XIX;
-         Komunia Bonawentury z w. XVIII;                  - Franciszek a Paulo z w. XIX;
-         Posiłek Dydaka z w. XVIII;                             - Rafał Chyliński z w. XIX;
 
KRAKÓW  JEZUICI  Bazylika pw Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kościół Jezuitów z początku XX w. Obraz Serca Pana Jezusa, pochodzący z Płocka. Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
·     Ołtarz boczny XX w. -  Alfons Rodriguez,
·     Ołtarz boczny XX w., płaskorzeźba    Jan Beyzym;
·     Fresk XX w.  -  Klaudiusz La Colombiere.
 
KRAKÓW  Kościół jezuitów pw św. Barbary
Kościół wzniesiony w XIV – XV w. Polichromia z XVIII wieku przedstawia na przęsłach sklepienia między innymi:
- Augustyn;
- Cyryl Jerozolimski;
- Apolonia;
·     Obrazy barokowe z wieku XVII :
-         Franciszek Borgiasz, powołanie do zakonu jezuitów;
-         Barbara Langa;
W klasztorze:
Rysunek z XVIII w.  -  Eugenia, scena męczeństwa;
·     Obraz z XVIII w.
-         Paweł Miki, Jan z Gioto, Jakub Kisai -  męczennicy japońscy;
·     Miedzioryty z XVIII w. :
-         Paweł Miki, Jan z Gioto, Jakub Kisai;
-         Franciszek Borgiasz;
-         Jan Franciszek Regis;
·     Obraz z XIX w. :
-         Alfons Rodriguez.

KRAKÓW  Kościół pw Świętych Apostołów Piotra i Pawła, pojezuicki
Kościół wzniesiony przez Jezuitów w XVI/XVII w. (staraniem ks. Piotra Skargi), do drugiej połowy XVIII wieku w ich posiadaniu. Przed fasadą kościoła 12 posągów Apostołów. Naprzeciw wzniesiono w 2000 roku posąg Piotra Skargi, którego kult skupia się w kościele i jest do dzisiaj żywy.
·     Główny ołtarz z XVIII w., w częściach bocznych posągi śś.:
Augustyn;                                Hieronim;
Cyryl Aleksandryjski;               Cyryl Jerozolimski;
-         Kaplica poświęcona św. Stanisławowi Kostce urządzona w 1639, w związku z uroczystym wprowadzeniem relikwii Świętego. W ołtarzu obrazy św. Stanisława Kostki z 2 tercji XVII wieku.
-         Kaplica pw św. Ignacego Loyoli urządzona w XVII wieku, w barokowym ołtarzu obrazy Świętego z XVII i XIX w.
-         Kaplica Św. Trójcy, poprzednio św. Franciszka Ksawerego (wezwanie zmienione w XIX wieku), w ołtarzu z 1675 roku obrazy barokowe z tegoż czasu Jana Franciszka Regis, w górnej kondygnacji i w predelli.
-         Kaplica Wieczerzy Pańskiej – do 1881 roku pw św. Franciszka Borgiasza uposażona w 1671 z okazji kanonizacji Świętego. Polichromia ze scenami z życia i atrybutami Świętego.
 
·     W krypcie z XVIII w. grób Barbary Langa.
 
KRAKÓW  KANONICY REGULARNI  Kościół w Bożego Ciała.
Kościół Kanoników Regularnych z XIV-XV w., rozbudowany w. XVII.   Kult bł. Stanisława Kazimierczyka.
W nawie pn. ołtarz - Ołtarz – mauzoleum (pierwotnie nagrobek)  - Stanisława Kazimierczyka, w. XVII
·     Nagrobek XV w.   Stanisław Kazimierczyk,
·     Obrazy XVII w. :
-         Augustyn (dwa obrazy);               - Gwaryn;
-         Gelazy;                                        - Ubald;
-         Jan Ruysbroeck;                          - Patryk (w klasztorze);
·     Obrazy XVIII w. :
-         Augustyn;
-         Ubald (dawniej  w ołtarzu bocznym);
-         Stanisław Kazimierczyk;
-         Teotoniusz (w klasztorze);
·     Obraz z XIX w. -  Piotr Fourier, (w klasztorze)
 
·     Stalle  XVII w., w zapleckach posągi papieży :
Stalle pn.: Stalle pd.:
 - Eleuter  - Klemens I
 - Anaklet  - Sykstus I
 - Marceli I  - Leon I (Wielki)
 - Feliks III  - Poncjan
 - Ewaryst  - Lucjusz I
 - Urban I  - Sergiusz I
 
·     Na zapleckach stall obrazy z XVII wieku malowane przez Tomasza Dollabelę:
Stalle pn. Stalle pd.
Kanonicy regularni wymordowani w Anglii w 1572 roku;  - Bernard z Aosty wypędza szatana;
 - Amabil spotyka się z aniołem i wypędza węże;  - Anian, cud poruszania gór (wielką wiarą);
 - Cerboniusz wydany na pożarcie niedźwiedziom;  - Albin uwalnia więźniów;
 - Frygidian, w tle Cud wskrzeszenia dziewczynki;  - Jan z Bridlingen, cud wskrzeszenia zmarłych;
 - Saturnin, na obrazie scena męczeństwa świętego;  - Akwilin ponosi śmierć męczeńską z rąk arian;
 - Laurencjusz, cud uspokojenia burzy na morzu;  - Teotoniusz, scena śmierci – uciekają szatani;
 - Patryk wypędza węże (symbol złych duchów);  - Herkulan – scena męczeństwa;
 
W kaplicy Matki Bożej, w ołtarzu bocznym obraz Wizji Małgorzaty Alacoque, 2 poł. w. XIX.
 
KRAKÓW  Kościół pw Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i klasztor  oo. Kapucynów, ul. Loretańska 11
Kościół barokowy z 1 poł. w. XVIII i klasztor oo. kapucynów. Sanktuarium maryjne – Domek Loretański.
·     W ołtarzu bocznym z połowy XVIII w., rzeźba - Feliks z Cantalice, z XX w. (w miejsce poprzedniej rzeźby z pierwszej połowy XVIII w.), liczne wota.
 
KRAKÓW  KARMELICI  Kościół pw Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Karmelicka
Kościół Karmelitów z XIV w., odbudowany po zniszczeniach w XVII w. Sanktuarium Matki Bożej Piaskowej.
·     Obraz XX w.,   -   Tytus Brandsma;
 
KRAKÓW  Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Rakowicka
Kościół Karmelitów Bosych z XX w.  Sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP.
·     Obrazy świętych z XX w. :
         Teresa Małgorzata od Serca Pana Jezusa (Anna Maria Redi).
         Tytus Brandsma.
 
KRAKÓW  KARMELITANKI BOSE  Kościół pw św. Teresy od Jezusa.
Kościół z XVIII w. Karmelitanki.
·     Obraz XVII/XVIII w   -   Brochard z wizją Matki Bożej z Dzieciątkiem,
·     Obraz XVIII w.   -    Franciszka d’Amboise,
·     Obraz XX w.   -   Teresa Małgorzata od Serca Pana Jezusa (Anna Maria Redi).
 
KRAKÓW  Kościół pw św. Tomasza.
Kościół z XVII w. Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, duchaczek, pokarmelicki.
·     Ołtarz boczny XVIII w., obrazy :
-         Bertold z Kalabrii;                        - Albert Avogadro, patriarcha Jerozolimy;
-         Dionizy, papież;                           - Telesfor, papież;
-         Cyryl Aleksandryjski;
 
W oratorium jest współczesny obraz Gwidona z Montpellier oraz relikwiarz Błogosławionego.
 
KRAKÓW  Kościół pw św. Andrzeja i klasztor SS. Klarysek.
Kościół Klarysek z XI w. , przebudowany w XII i XIII z wykorzystaniem wcześniejszych budowli. Około 1700 r gruntownie przebudowano wnętrze, w połowie XX wieku przeprowadzono częściową rekonstrukcję (romańskiego) kościoła, nadal prowadzi się badania; w kościele i jego najbliższego otoczenia.
Polichromia późnobarokowa, pocz. w. XVIII, na sklepieniu w prezbiterium Apoteoza św. Klary,  - Salomei i św. Kingi, w emporze św. Franciszek. Na ścianach naw i pod balustradą empor sześć scen z życia  - Salomei.
Klasztor :
·     Stalle XVIII w. - w chórze zakonnym, w zapleckach obrazy śś.:
Ludwik;                           Bonawentura
W oratorium, w ołtarzach z w. XVII, obrazy z tegoż czasu :
-         Salomea, w metalowej sukience;
-         Kinga;
-         oraz obrazy: Męczeństwo klarysek w Zawichoście i Św. Franciszek ze św. Klarą.
 
W kapitularzu 3 szafy zakrystyjne z XVII wieku, z malowanymi postaciami :
-         Bonawentury,           - Franciszka,
-         Antoniego Padewskiego,    - Salomei
-         Klary,                                - Kingi,
-         Ludwika,                            - Dydaka,
-         Bernarda,                           - 12 scen z życia Salomei.
Korytarze klasztorne :
·     Obrazy z XVIII w. :
-         Klara opatrująca rany Franciszka;
-         Józef z Kupertynu (2 obrazy);
-         Małgorzata z Kortony;
-         Piotr z Alkantary.
 
KRAKÓW  Kościół pw św. Marka, dawniej Kanoników Regularnych od Pokuty.
Kościół z XIII w., wielokrotnie niszczony pożarami i odbudowywany, do XIX w związany z zakonnikami reguły św. Augustyna, Fratres de Paenitentia, zwanymi Markami, których powstanie wywodzi się od papieża Kleta i Cyriaka.  Kult Michała Giedroycia.
·     Ołtarz z XVIII wieku w nawie pd., na zasuwie obraz Cyriaka, w antepedium malowidło przedstawiające Jakuba z Przyrowa.
·     Nagrobek XVII w. - Michał Giedroyć,
·     Tryptyk z XVI w. - Postać św. Ludmiły,
·     Obraz  XVII w. - Klet,
·     Obrazy XVIII w. :
         Moricus kuszony przez diabła;
         Ventura ze Spello;
         Rajnold leżący w trumnie;
         Obraz zbiorowy wybitnych członków Zakonu Fratres de Paenitentia :
Cletus, Quiriacus, Caesarius, Ventura, Solicitus, Michael, Moricus, Rainaldus, Liberius, Demetrius, Concessus, Chilarius, Salencus;
Męczennicy z zakonu marków;
W pobliżu chóru w XVII wieku znajdował się ołtarz dedykowany św. Wenturze ze Spello. Został wymieniony na obraz Salomei.
W zakrystii:
-         Lawaterz z XVII w., z posągami Augustyna i Cyriaka.
-         Drzwi szafy z XVII w. ozdobiono w XVIII w. malowidłami : Klet, Augustyn, Jakub Sojecki.

KRAKÓW  MISJONARZE I  Kościół pw Nawrócenia św. Pawła Ap., ul. Stradom
Kościół Zgromadzenia Księży Misjonarzy z XVIII w.
·     Polichromia XIX w.   - Franciszek Regis Clet,  - Jan Gabryel Perboyre, -  Justyn de Jacobis
·     Obraz XVIII w.  - Wincenty de Paul,
·     Obraz XIX w.- Justyn de Jacobis,
·     Odlew żeliwny XX w.  - Jan Gabryel Perboyre.
·     Obrazy z XX w. błogosławionych męczenników francuskich:
-         Jan Henryk Gruyer;
-         Piotr Ireneusz Rogue;
-         Ludwik Józef Francois.
 
KRAKÓW  MISJONARZE II   Kościół pw św. Wincentego a Paulo, ul. Św. Filipa
Obrazy z w. XIX :
 
 - Męczeństwo Jana Gabryjela Perboyre;  - Aleksander Newski (skrzydło tryptyku);
 - Józef Hymnograf (skrzydło tryptyku);  - Włodzimierz;
 - Ludwika Marillac de Gras;  - Wincenty de Paul (2 obrazy);
 
KRAKÓW  NORBERTANKI  Kościół pw św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela.
Pierwotny kościół z XII w., wielokrotnie niszczony najazdami, pożarami, obecny w kształcie z XVI w. Norbertanki.
·     Ołtarz boczny XVIII w., obraz Wizja Hermana Józefa.
·     Ołtarz boczny z obrazem Bronisławy z XIX w., otrzymującej błogosławieństwo od Chrystusa; na ołtarzu trumienka z relikwiami Błogosławionej.
·     Na ołtarzu św. Józefa posążek - Bonifacego, kopia w. XX figurki rokokowej z 3 ćw. w. XVIII.
·     Kaplica – oratorium z ołtarzem z XVII w., w którym jest obraz Norberta, z XVIII wieku oraz 16 obrazów z życia Norberta.
·     Malowidła neorenesansowe na sklepieniach, w lunetach medaliony z przedstawieniami śś. i bł. norbertańskich :
 - w prezbiterium :  
- Bronisława; - Adrian Janssen;
- Rikvera (Rikwera); - Jakub Lecops;
 -  w nawie :  
- Poncja; - Ludolf;
- Gertruda; - Herman Józef;
 -  w chórze zakonnym :  
- Richarda; - Aurelia;
- Evermod; - Fryderyk z Hallum;
 
·     Stalle  XVIII w., ponad siedzeniami drewniane, owalne płaskorzeźbione medaliony, częściowo pozłocone, z profilowymi popiersiami śś., bł. lub zmarłych w opinii świątobliwości norbertanów:
 - Norberta  - Krystyny od Chrystusa
 - Ludolfa z Ratzeburga  - Ewermoda z Ratzeburga
 - Bronisławy  - Gertrudy z Altenbergu
 - Gilberta z Neuffontaines  - Isfryda z Ratzeburga
 - Fryderyka z Hallum  - Marciny
 - Petroneli i Poncji  - Hildegundy
 
·     Obrazy :
-         Apolonia, późnobarokowy, ok. poł. w. XVIII;
-         Bronisława, kilkanaście obrazów, m.in. z Matką Boską i Jackiem, z różnych czasów od XVI wieku;
-         Hermana, 3 obrazy z XVII – XVIII w.;
-         Hroznaty, z widokiem opactwa norbertanów w Tepley, w. XIX;
-         Norbert, 12 obrazów z XVII – XX w.;
-         Petronela (ze św. Piotrem), w. XVIII;
·     Rzeźby :
-         Bronisława, w. XVIII;
-         Herman Józef z Dzieciątkiem Jezus, w. XVIII (dwie, jedna w kaplicy ogrodowej);
 
KRAKÓW  PAULINI  Kościół pw św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa.
Po kościele z XI w., wielokrotnie rozbudowywanym, obecny z XVIII w., zwany „Na Skałce”. Paulini od XV w. Sanktuarium św. Stanisława biskupa i męczennika.
·     Parapet chóru w. XVII/XVIII -  Jan Kapistran,
·     Ołtarz boczny XVIII w. z rzeźbą wizji Euzebiusza z Ostrzyhomia i obrazem z XIX w "Spotkanie pustelników śś. Pawła i Antoniego".
W klasztorze:
·     Obraz z XVII w. święci :
Paweł i Antoni, pustelnicy (na wyciętej sylwetowo desce, przemalowany)
·     Obrazy  XVIII w. :
 -  Euzebiusz z Ostrzyhomia  - Stanisław z Oporowa
 - Jan od Krzyża  - Leon I Wielki
 - Augustyn  
 
·        Obrazy XIX w.:
-         Franciszek;
-         Paweł Pustelnik, cykl 10 obrazów ze scenami z życia Świętego.
 
KRAKÓW  REFORMACI  Kościół pw św. Kazimierza.
Kościół Reformatów z XVII w., restaurowany w XVIII i XX w.
·     Fasada, w szczycie płaskorzeźba – Piotr z Alkantary.
·     W klasztorze obrazy XVIII w. :
 
 - Komunia św. Bonawentury z Bagnoregio;  - Franciszek z Asyżu – 21 obrazów z epizodami z życia Świętego;
 - Dydak z Alkali i sceny z jego życia;  - Leonard z Porto Maurizio;
 - Jan Kapistran;  - Pacyfik;
 
·     Ołtarz z 2 poł. w. XVIII z obrazem z tegoż czasu - Piotr z Alkantary.
 
KRAKÓW  BAZYLIKA MARIACKA pw Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny
Po kościele z początku XIII w. obecny z XIV w., rozbudowany w XV w. (kaplica), przebudowany w XVIII w., gotycki, murowany, trzynawowy z 14 kaplicami i dwiema wieżami.
·        W nawie głównej ołtarz z XVIII w. z obrazami :
-         Apolonii;
-         Liberiusza;
·        W nawie północnej, w ołtarzu z XVIII w., obraz – Benedykt z Nursji;
·        W nawie południowej, w ołtarzu kamienny krucyfiks późnogotycki ok. 1491, wyk. przez Wita Stwosza, przybrany srebrną, barokową koroną, tło ze srebrnej, trybowanej blachy z widokiem Jerozolimy, wyk. XVIII w.
-         Na ołtarzu relikwiarz Teodora, późnobarokowy, w kształcie oszklonej trumienki.
·        Obrazy
-         z XVI w. :
-         Trzej święci Janowie: Ewangelista, Chrzciciel i Jałmużnik;
-         Cykl z legendą Katarzyny Aleksandryjskiej, (6 obrazów);
-         z XVII w.:
-         Longin;
-         Karol Boromeusz;
-         z XVIII w.:
-         Świętosław;
-         Homobonus (dwa obrazy, jeden w trybowanej sukience);
 
KRAŚNIK  Kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Augustyna.
Kościół z XV w., odbudowany po pożarach w XVII, XVIII i XIX w. Do XIX w Kanoników Regularnych.
·     W antepedium ołtarza głównego z 1 ćw. w. XVII, znajduje się scena Adoracji Matki Bożej z Dzieciątkiem przez Różę z Limy i Dominika.
·     Stalle XVII w. zaplecki z obrazami śś, kanoników regularnych w arkadowych obramieniach :
 
po prawej stronie : po lewej :
- Prosper; - Roman;
- Cerboniusz; - Klemens Aleksandryjski;
- Patryk; - Adrian opat;
- Trudo; - Papian;
- Teodoryk; - Manswet;
- Scena Męczeństwa śś. kanoników regularnych w Anglii; - Marcelin IV;
  - Celastiusz;
 - w zwieńczeniach 12 ośmiobocznych obrazków ze scenami z życia świętych kanoników regularnych.
 
KROSNO  Kościół pw Podwyższenia Krzyża Świętego.
Kościół z XVIII w., późnobarokowy z kaplicą przy nawie. Kapucyni
·     Ołtarz boczny XIX w.   -   Wawrzyniec z Brindisi.
 
LĄD  Kościół pw Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja.
Po kościele z XII/XIII w., obecny z XVII w. rozbudowany w XVIII w. W posiadaniu cystersów do 1819r., od 1921r. Salezjanie.
·        Obraz - Bernard, w. XVIII (sprowadzony z Rzymu),
·        Obraz w. XIX  - Feliks III.
Polichromia w. XVIII, przedstawienie  Bernarda.
 
LEŻAJSK  Kościół pw Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
Po kościele drewnianym z XVI w., obecny kościół Bernardynów z XVII w. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.
·     Polichromia w prezbiterium z XVIII w.  przedstawienia śś.:
Jan Duns Szkot;
W polach między lunetami:
Augustyn;                                               Bonawentura.
Ambroży;                                               Hilary
Tomasz z Akwinu,                                  Hieronim;
·     W nawie pn na ścianie wsch. malowidła z życia świętych min. przedstawiające cuda św. Antoniego Padewskiego:
- z osłem klękającym przed Hostią;
- z odnalezieniem serca skąpca w skrzyni ze złotem;
- kazanie do ryb;

·     W kopule obrazy Czterech Dziewic: Apolonia, Otylia, Tekla i Małgorzata;
·     W ołtarzu gł. z 1637 r.
- w niszach: rzeźby św. Franciszka z Asyży i Bernardyna ze Sjeny;
- w zwieńczeniu: św. Bonawentury i Ludwika z Tuluzy

·     Stalle XVII w. rzeźby:  - Ludwik z Tuluzy,  - Bonawentura.
·     Ołtarz w kaplicy Matki Boskiej, rzeźby w zwieńczeniu z XVII w:  - Ludwik z Tuluzy,  - Bonawentura.
·      Kaplica św. Franciszka
- Ołtarz z XVII w.
- w niszach rzeźby Bonawentury i Ludwika z Tuluzy;
- w drugiej kondygnacji rzeźby Jana Kapistrana i Bernardyna ze Sjeny;

Klasztor.
·     Polichromia z XVIII w. w sieni, na ścianie południowej:
-         Bernardyn ze Sjeny;            - Bonawentura;
-         Jan Kapistran;                     - Ludwik z Tuluzy;
·     Obrazy XVII w. :
             - Bernardyn ze Sjeny z widokiem miasta w tle
           - Jan Kapistran i  Paschalis Baylon na tle bitwy z Turkami
           - Salwator z Horthy
           - Franciszek Solano
           - Jakub z Marchii
           - Małgorzata z Kortony
             - Piotr z Alkantary (z Sokalu)
·     Obrazy XVIII w.:
 - Franciszek, 13 obrazów przedstawiających sceny z życia Świętego.
·     Obrazy XIX w.:
 - Iwo
 
LUBARTÓW  Kościół pw św. Wawrzyńca.
Kościół z XVIII w. Kapucyni.
·     Ołtarz boczny XVIII w.,  - Serafin z Montegranaro.
 
LUBIŃ  Kościół pw Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Po kościele z XII w., kościół z XV w., rozbudowany w XVIII w. Do XIX w. Benedyktyni, przywróceni w 1923r.
Nagrobek  - Bernarda z Wąbrzeźna, w formie sarkofagu z XVIII w.
·     Ołtarze boczne w kaplicy XVIII w., rzeźby :
 - Romuald  - Maur
 - Placyd  - Mechtylda
 - Bernard  - Benedykt
 - Gertruda  
·     Ołtarz boczny XIX w.,  obraz  - Piotr Celestyn,
·     Obraz XVII w.,   - Bernard z Wąbrzeźna.
 
LUBOMIERZ  Kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Maternusa.
Kościół z XIII w., odbudowany w XVIII w. benedyktynek do 1810r.
Na frontonie kościoła kamienna figura z XVIII w - Benedykt i Maternus;
·     12 ołtarzy bocznych z XVIII w. min. Karol Boromeusz, Benedykt, Alojzy i Franciszek Ksawery;
- rzeźby drewniame z XVIII w.: Benedykt, Scholastyka
- rzeźby gipsowe XIX-XX w.: Augustyn, Urszula i Angela
- obrazy olejne z XVIII w.: Śmierć św. Alojzego i Śmierć św. Franciszka Ksawerego
·     Figura XIX w.,  -  Angela.
·     Obrazy XVIII w.;
         Benedykt;
         Jan Boży;
·        Rzeźba z XVIII, w ołtarzu bocznym    Benedykt;
·        Rzeźba z XIX w.,   -  Placyd.
 
ŁOMŻA  Kościół pw Matki Bożej Bolesnej.
Kościół Kapucynów z XVIII w.
·     Obrazy XIX w. :
         Wawrzyniec z Brindisi
         Fidelis z Sigmaringen
·     Obrazy XIX w.  (z rycin XVIII w.) :
 - Anioł z Akry  - Benedykt z Urbino
 - Bernard z Corleone  - Bonawentura z Bagnoregio
 - Feliks z Nikozji  - Józef z Leonissy
 - Ludwik bp Tuluzy  - Weronika Giuliani
 
ŁÓDŹ  ŁAGIEWNIKI  Kościół w św. Antoniego
Kościół z XVIII w.  Franciszkanie.
Rzeźby w. XVI :   -   Maternus i Placyd.
·     Ołtarz boczny XVII/XVIII w.,  obraz  - Dydak z Alkali
·     Obrazy w. XVIII:  - Rafał rozdaje jałmużnę    ;    Jan Łobdowczyk (Jan z Łobdowa) – patron żeglarzy.
W podziemiach kła znajduje się grób Rafała Chylińskiego.
 
MARKOWICE  Kościół pw Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Kościół z XVII w., przebudowany w XVIII w. Karmelici do 1825r.
·     Ołtarz boczny XVIII w., obraz Anioł August Mazzinghi, (Angelus Augustyn).
 
MIEJSKA  GÓRKA  Kościół pw Świętego Krzyża.
Po kościele z XVII w. obecny z XVIII w. Franciszkanie.
W fasadzie figura – Piotr z Alkantary.
·     Ołtarz główny z XVIII w., rzeźba  -  Konrad z Piacenzy,
·     Ołtarz z XVIII w., obraz  -  Antoni Pustelnik, z XIX w.
·     Ambona z rzeźbą Bonawentury.
·     Rzeźba XVIII w.  -  Gabryel Ferreti,
·     Obrazy XVIII w. :
 - Męczennicy z Gorkum;  - Męczennicy japońscy z Nagasaki;
 - Małgorzata  z Cortony;  - Leonard z Porto Maurizio;
 - Benedykt z Urbino;  - Apolonia;
 
NIEPOKALANÓW  Kościół pw Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i klasztor franciszkanów
Kościół z XX w. Sanktuarium maryjne i św. Maksymiliana.
Kaplica poświęcona św. Maksymilianowi Kolbe. Miejsce ściśle związane z postacią Świętego.
 
NOWE MIASTO n/ PILICĄ  Kościół pw św. Kazimierza i klasztor kapucynów
Kościół z XVIII w., restaurowany XIX w.
·        W ołtarzu bocznym z ok. 2 ćw. XIX w. obraz  -  Salomea.
·        W kaplicy znajduje się sarkofag z relikwiami Honorata Koźmińskiego.
 
NOWY  SĄCZ  Kościół pw Świętego Ducha.
Po kościele z XV w. obecny z XVII w. przebudowany w XIX w. Norbertanie do 1784 roku, później pod opieką jezuitów.
·     W klasztorze obrazy świętych i błogosławionych :
-         z XVII w. – Norbert;
-         z XVIII w. – Herman Józef;
-         z połowy XIX w. – Ignacy Loyola;
 
OBORY  Kościół pw Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Kościół karmelitów z XVIII w.
·     Ołtarz główny XVII w., rzeźby XIX w.;    - Telesfor, papież  i   - Dionizy, papież,
(W polu środkowym ołtarza rzeźba Pieta, gotycka 1 poł. w. 15, obita sukienką srebrną rokokową 1756)

·     Stalle rokokowe ok. poł. XVIII w., w zapleckach malowane postaci, na przedpiersiach popiersia świętych :
Stalle lewa strona : Stalle prawa strona :
   
 - Dionizy, papież;  - Albert Avogadro;
 - Cyryl bp Jerozolimy;  - Andrzej Corsini;
 - Anioł Karmelita;  - Wojciech, patriarcha Jerozolimski;
 - Gerard, męczennik apostoł Węgier;  - Piotr Tomasz;
 - Elizeusz, prorok;  - Telesfor, papież;
 - Spirydion, biskup;  - Eliasz, prorok;
 - Cyryl Aleksandryjski;  - Piotr z Ambienne;
 - Anastazy, męczennik;  - Awertyn, wyznawca;
 - Frank, wyznawca;  - Bertold z Kalabrii;
   - Brokard;
   - Jan od Krzyża;
·     Obraz z XIX w. – Sylwester I, papież.

OBRA  Kościół pw św. Jakuba Apostoła.
Po kościołach drewnianych i kościele z XVI w., obecny z XVIII w. Cystersi do 1836r.
W fasadzie, w drugiej kondygnacji rzeźby świętych : Bernarda z Clairvaux i Romualda.
·     Polichromia XVIII w. - pierwsi opaci cysterscy :
         Robert, odbierający pierścień;
         Alberyk, otrzymujący biały habit;         (Albert – podano omyłkowo w KZSwP)
         Stefan Harding, otrzymujący czarny pas.
 
OPOLE  Kościół pw Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha
Kościół z XIV w., wielokrotnie niszczony pożarami i przebudowywany. Dominikanie do 1811r.
·     Ołtarz boczny XVIII w.:
rzeźba  - Katarzyna Ricci;
Figury papieży :
-         Innocentego;
-         Piusa V;
·     Grób  - Hermana Morawity.
 
OSIECZNA  Kościół pw św. Walentego.
Kościół z XVIII w., poreformacki, obecnie Franciszkanie. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.
·     Ołtarz boczny XVIII w., z obrazami : - Piotr z Alkantary; - Paschalis (w zwieńczeniu ołtarza).
·     Obrazy x XVIII w. :
 - Bonawentura  - Jan z Prado
 - Humiliana  - Pacyfik z Nowary
 - Jan Józef od Krzyża  - Piotr z Alkantary
 
OWIŃSKA  Kościół pw św. Jana Chrzciciela
Pierwotny kościół z w. XIII, sprawiony dla cysterek, obecny z w. XIX.
·        Ołtarz boczny z rzeźbami z XVIII w. :
-         Roberta z Molesmes;
-         Stefana Hardinga.
 
PEŁCZNICA  Kościół pw św. Mikołaja.
Kościół z XIII w., przebudowany w XVIII w., ponorbertański.
·     Ołtarze boczne XVIII w.,  rzeźby :
-         Gotfryd z Cappenbergu;
-         Adrian Janssen;
-         Herman Józef.
 
PILAWA  DOLNA  Kościół pw św. Katarzyny.
Kościół z XVI w, przebudowany w XVIII w.
·     Obrazy XVIII w. :
-         Piotr z Werony, męczennik;
-         Pius V papież.
 
PILICA  Kościół pw św. Stanisława BM
Kościół z XVIII wieku, Reformaci.
·     Ołtarz główny, obraz z XVIII w.  - Jan Józef od Krzyża;
·     Obrazy XVIII w. :
-         Salwatora z Horthy;
-         Andrzeja Hibernon.
 
PIŃCZÓW  Kościół pw Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Kościół z XVII w.  Reformaci. Sanktuarium diecezjalne z obrazem Matki Boskiej Mirowskiej.
·     Ołtarz boczny XVIII w.  -  Prosper
·     Obrazy XVII w, przeważnie w ramach barokowych :
-         Piotr z Alkantary (przed 1683);               - Bonawentura 1685;
-         Komunia  Bonawentury 1717;                 - Pulcheria (w klasztorze).
 
PIOTRKOWICE CHMIELNICKIE  Kościół pw Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, św. Franciszka i św. Marcina
Kościół z XVII w., odbudowany po pożarze w XIX w., w posiadaniu bernardynów do XIX w., obecnie karmelitów bosych. Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej.
·     Ołtarz boczny XVII w., obraz z w. XVIII  -  Germana.
 
POZNAŃ  Kolegiata farna pw św. Stanisława bpa
Dawne Kolegium i szkoła jezuitów, fundowany w połowie XIII wieku. Obecny kościół zbudowany w XVII/XVIII w., bazylikowy. Wystrój wnętrza barokowy.
Na gzymsie figury 12 Apostołów, w transepcie 4 Ojców Kościoła oraz w złoconych tondach reliefowe postaci świętych: Ignacego Loyoli i Stanisława Kostki.
·        Polichromia XVIII w. :
 - Jan de Britto; - Ignacy Azevedo z towarzyszami;
 - Męczennicy japońscy:
- Paweł Miki;
- Jan z Gioto;
- Jakub Kisai;
- Jan Duns Szkot;
- Gunsalwus z Lagos;
- Emeryk;
·        Ołtarz w kaplicy NMP Niepokalanie Poczętej, w. XVIII z rzeźbami :
-         Antoni Baldinucci;
-         Ignacy Azevedo.
·        Obrazy w. XVIII :
-         Jan de Britto;
-         Cyryl Aleksandryjski.
 
POZNAŃ  Kościół pw Bożego Ciała
Kościół wzniesiony w XV w., gotycki. Dawniej karmelitów trzewiczkowych, objęty przez reformatów i w 1898 erygowana parafia. W XX w. przeprowadzono generalny remont.
·        Polichromia w. XVII, na sklepieniu nawy głównej i w kaplicy Św. Krzyża :
 - Anioł karmelita;  - Telesfor papież;
 - Andrzej Corsini odbierający klucze m. Poznania;  - Leon I, papież;
·        Malowidło na chórze w. XVII : Matka Boża i osiem karmelitanek :
 
 - Sara;  - Eufrozyna;
 - Aniela;  - Eufrazja;
 - Joanna Scapelli;  - Eugenia;
 - Teresa z Avili;  - Maria Magdalena de Pazzi;
·        Dekoracja sztukatorska w. XVIII –  Frank adorujący Chrystusa Ukrzyżowanego.
 
·        Kaplica Matki Boskiej Szkaplerznej, ołtarz boczny w. XVIII w polu głównym obraz : Wizja Andrzej Corsini.
·        Obrazy w. XVII :
 - Albert z Trapani (Siculus);  - Józef z Kupertynu;
 - Piotr karmelita (prawdopodobnie Piotr Tomasz);  - Szymon Stock odbierający szkaplerz z rąk Matki Bożej
 
POZNAŃ  Kościół pw św. Franciszka i klasztor bernardynów
Kościół i klasztor fundowany w XV wieku dla bernardynów, obecne zbudowania z XVII-XVIII w. Kasata w 1835 zakonu, znaczne straty wyposażenia i uszkodzenie budowli w II wojnie światowej. Objęty przez franciszkanów w 1948 i odbudowywany do 3 ćw. XX w.
·        W fasadzie rzeźby piaskowcowe z ok. 1730 świętych :
 
 - Jan Kapistran;  
 - Bernardyn ze Sjeny;  - Jakub z Marchii;
 - Franciszek Solano;  - Piotr z Alkantary;
 - Bonawentura;  - Ludwik z Tuluzy;
·        Obraz w. XVII/XVIII:  -  Daniel z Belvedere i 6 towarzyszy, męczennicy z Ceuty;
·        Obrazy z XIX w. :
-         Leonard z Porto Maurizio;
-         Piotr z Alkantary;
-         Męczennicy japońscy, franciszkanie;
·        Witraże z XX w. śś. :
-         Piotr z Alkantary;
-         Leonard z Porto Maurizio;
 
POZNAŃ  FRANCISZKANIE  Kościół pw św. Antoniego Padewskiego.
Kościół zbudowany w XVII wieku, rozbudowany w XVIII, barokowy, bazylikowy na planie krzyża.
·        W kaplicy Matki Boskiej  polichromia z XIX w. - przedstawienia świętych :
w medalionach:

-         Jan Duns Szkot;                                    Konstancja;
-         Agnieszka Czeska;                                Apolonia;
·        W kaplicy św. Franciszka, w tamburze święci franciszkańscy :
 
 - Andrzej Caccioli (ze Spello);  - Daniel z Belvedere;
 - Andrzej de Comitibus (Conti);  - Gwidon z Kortony;
 - Benwenut, bp Osimo;  - Ludwik z Tuluzy;
 - Berard z Carbio;  - Piotr Regalado;
 - Bonawentura;  - Józef z Kupertynu;
 
·        Na podniebiu przedstawienia papieży franciszkańskich :
 - Aleksander IV;  - Mikołaj IV;
 - Sykstus IV;  - Sykstus V;
 
·        Na podłuczach arkad (nawy boczne) :
-         Bonawentura (Komunia Św., Wizja Świętego);
·        W nawie zach. :
-         Franciszek - cykl 21 malowideł z życia Świętego, w. XVIII (mal. A. Swach)
·        Ołtarze boczne w. XVIII, z rzeźbami śś. :
 - Jan Duns Szkot;  - Aleksander z Hales;
 - Ludwik bp Tuluzy;  - Bernardyn ze Sieny;
 
·     Obraz z w. XVII Wizja Bonawentury i Andrzeja de Comitibus  (Conti).
 
POZNAŃ  Kościół pw św. Józefa i klasztor Karmelitów Bosych
Kościół z ok. poł. XVII w., przebudowany w. XIX, rekonstruowany w XX wieku.
·        W niszach fasady rzeźby :
-         Rafała Kalinowskiego;        Teresy Marii Marchockiej, karmelitanki;
 
·        Obrazy z XVIII w. :
 - Teresa z Avilli jako przewodniczka karmelitanek;  - Maria Acaria, karmelitanka;
Św. Rodzina ze śś. Teresą i Janem od Krzyża w otoczeniu muzykujących aniołków;  - Jan od Krzyża,
 - Teresa (3 obrazy);  - Róża z Viterbo;
·     Obraz z XIX w. :  -  Teresa z Avili (z ołtarza głównego kościoła karmelitanek w Poznaniu);
·     Obrazy z XX w. :
-         Ekstaza  - Jana od Krzyża;
-         Ekstaza Teresy z Avilli;
-         Męczeństwo karmelitanek z Compiegne.
W klasztorze :
·        Obraz z w. XVII   -  Maria Acaria, karmelitanka.
 
PRUDNIK  Kościół pw Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Kościół z XVII w.  Bonifratrzy.
·     Obrazy z XVII w., święci :
-         Ludwik bp Tuluzy;
-         Bonawentura;
·     Obrazy XVIII w. :
         Jan Grande;
         Piotr Kanizy.
 
PRZEMĘT  Kościół pw św. Jana Chrzciciela.
Po kościele z XV w., obecny z XVII w., odbudowany po pożarze w XVIII w. Cystersi do 1836r.
·     Ołtarz główny XVII w. :
-         Robert z Molesmes;           - Bernard z Clairvaux;
·     Obrazy z XVIII w. – sceny z życia Bernarda (dwa obrazy).
 
PRZEMYŚL  Kościół pw św. Antoniego Padewskiego i klasztor reformatów
·     Obraz z XVIII w. – Piotr z Alkantary.
W klasztorze :
·     Obrazy z XVIII w. :
-         Piotr z Alkantary;
-         Ludwik król;
·     Obrazy z XIX w. :
-         Dydak z Alkali;
-         Męczennicy franciszkańscy (japońscy).
 
PRZEMYŚL  Kościół pw św. Marii Magdaleny i klasztor franciszkanów
·     Malowidła (polichromia) z XVIII w. :
-         Na sklepieniu :
-       Jan Duns Szkot;
-       Bonawentura;        {obrońcy tezy o Niepokalanym Poczęciu NMP}.
-         II przęsło nawy zach. –
-       Męczennicy franciszkańscy z Ceuty;
-         III przęsło nawy zach. –
-       Męczennicy franciszkańscy japońscy (z Nagasaki);
-         Na ścianie III przęsła nawy zach.:
-       Męczeństwo franciszkanów z rąk Wołochów w 1498 r.;
-         Na skrajach ścian popiersia śś. :
-       Kinga;                   - Józef z Kupertynu;
-       Salomea;               - Antoni Malasdina;
·     Rzeźby z XVIII w. :
-         Jan Duns Szkot;    - Idzi z Asyżu;
·     Obraz z XVIII w. - Grzegorz z Nazjanu;
·     Ołtarz z XVIII w., w nim obrazy :
-         w polu głównym - Wizja Kajetana;
-         na zasuwie - Jakub Strzemię;
-         w zwieńczeniu - Ekspedyt.
·     W klasztorze :
·     Obrazy z XVIII w. :
-         Franciszek Salezy;
-         Leonard z Porto Maurizio;
-         Wizja Jana Dunsa Szkota;
-         Orędownictwo Iwona;
-         Wskrzeszenie Łazarza;
·     Rzeźby z XVIII w. :
-         Józef z Kupertynu;
-         Bonawentura.
 
PRZEMYŚL  Kościół pw św. Teresy z Avili i klasztor karmelitów bosych
·     Malowidła z XVIII w. :
-         na ścianach przęsła :
-         Obłóczyny nowicjuszy karmelickich przez śś. Teresę z Avili i Jana od Krzyża;
-         Wizja  - Teresy z Avili;
-         na sklepieniu w zakrystii :
-         Teresa z Avili;
-         Jan od Krzyża.
·     Obraz z XVII w. sprowadzony z Rzymu (?) - Przebicie serca Teresy z Avili;
·     Obraz z XIX w. -  Onufry na modlitwie;
·     Antepedia rzeźbione z XVIII w. :
-         Męczeństwo Tekli;
-         Męczeństwo Apolonii;
-         Onufry na modlitwie.
·     W klasztorze :
-         Malowidło z XVIII w., w kolistych medalionach :
-         Teresa z Avili;
-         Jan od Krzyża;
-         Maria Magdalena de Pazzi.
·     Stalle z XVIII w. :
-         Anioł Karmelita adorujący Chrystusa;           - Francus na modlitwie.
·     Obrazy :
-         z XVII w.  -  Jan od Krzyża;
-         z XVIII w.  -  Teresa z Avili.
 
PRZEMYŚL  Kościół  Matki Bożej Szkaplerznej i klasztor karmelitanek bosych
·     Ołtarz główny z 1909 r., z rzeźbami i obrazami śś. :
-         rzeźba Jana od Krzyża;
-         rzeźba Teresy z Avili.
-         Obrazy :
-         prorok Eliasz;
-         Jan od Krzyża;
-         Maria Magdalena de Pazzi.
 
PRZEMYŚL  Kościół  Świętej Trójcy i opactwo benedyktynek
·     Ołtarz boczny z XIX/XX w. z rzeźbami, w nim :
-         w polu głównym - obraz z XVIII w. śś. Benedykt i Scholastyka adorujący Boga Ojca;
-         antependium - Benedykt nadaje regułę benedyktynom
·     Obrazy :
-         z ok. poł. w. XVII - Adoracja ran Chrystusa przez benedyktynki: Gertrudę, Scholastykę; Mechtyldę, Ludgardę i Aldegundę;
-         z XVIII w. :
-         Kajetan z Dzieciątkiem Jezus, z dawnego ołtarza bocznego;
-         Męczeństwo Erazma, przemalowany.
 
RATOWO  Kościół pw św. Antoniego.
Kościół z XVIII w., pobernardyński.
·     Ołtarz główny XVIII w.,  rzeźba  -  Ludwik, bp Tuluzy.
 
ROSTKOWO  Kościół pw św. Stanisława Kostki
Kościół obecny wzniesiony w. XIX, wcześniej w zarządzie jezuitów. Sanktuarium św. Stanisława Kostki.
·        W ołtarzu głównym obraz z w. XIX  -  Stanisław Kostka przyjmuje Dzieciątko Jezus z rąk Matki Boskiej oraz Jego relikwie uroczyście przewiezione z Rzymu.
 
SANDOMIERZ I  Kościół pw św. Michała.
Kościół z XVII w., przekształcony po pożarze w XVIII w. Benedyktynki do XIX w.
·     Szczyt prezbiterium zwieńczony kamiennymi posągami śś., w. XVIII :
Michała Archanioła,              Benedykta             Scholastyki
·     Ołtarz boczny z XVII w., z obrazem  - Benedykt, obraz zapewne z czasu ołtarza, w sukience haftowanej.
·     Posąg  -  Benedykt, z XVIII w.;
·     Ambona w. XVII, rzeźba  -  Benedykt z Nursji;
·     Stalle XVII w. malowidła śś. :
-         Arseniusz;                                - Maria Egipcjanka;
-         Gerard apostoł Węgrów;           - Marcynian;
·     Drzwi XVII w. w płycinie mal.  - Pelagia.
 
SANDOMIERZ II  Kościół pw św. Jakuba
Kościół z XII/XIII w., dominikanów. W XVII wieku dobudowana kaplica pw Męczenników Dominikańskich. Gruntownie przebudowany wraz z rekonstrukcją stanu romańskiego w. XX. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.
·     Polichromia z XVIII wieku przedstawiająca męczeństwo dominikanów sandomierskich w 1259 r.
 
SANOK  Kościół pw Podwyższenia Krzyża Świętego
Kościół z XVII w., gruntownie przebudowany z końcem w. XIX. Franciszkanie.
W klasztorze :
·     Obraz XVIII w. - Bonawentura z Potenzy;
·     Z w. XIX portrety papieży z zakonu franciszkańskiego :
-         Mikołaj IV;                               - Korneliusz I;
-         Aleksander V;                           - Klemens XIV;
-         Sykstus IV
 
SĘDZISZÓW Młp.  Kościół pw św. Antoniego.
Kościół Kapucynów z XVIII w.
·     W kaplicy dwa ołtarze z XVIII w. z obrazami :
-         Wawrzyńca z Brindisi, w zwieńczeniu obraz z w. XIX;
-         Feliksa z Cantalice, w polu głównym z XVIII w.
·     Obrazy XVIII w. :
-         Anioł z Akry;
-         Fidelis;
-         Józef z Leonissy;
-         Dydak z Kadyksu;
·     Obraz z XX w.  -  Konrad z Parzham.
·     Ryciny oprawne z w. XVIII z przedstawieniem świętych i błogosławionych franciszkańskich i kapucyńskich:
 
(1.) - Justinus z Panigaleo; (3.) - Franciszek z Asyżu;
- Egidius Enneus; - Fidelis z Sigmaringen;
- Bernard z Asyżu; - Józef z Leonissa (Leonissy);
- Herubin; - Mateusz z Bassio;
- Franciszek z Paoli; - Feliks z Cantalice;
- Wincenty; - Serafin z Montegranaro;
   
(2.) - Sebastian; (4.) – Pacyficus z Sanseverino;
- Hieronim; - Franciszek z Palemone;
- Anselm (Anzelm); - Tudertinus;
- Konstanty; - Jan Chrzciciel z Nursa;
- Bernard z Balbao; - Piotr;
 
SIERADZ  Kościół pw św. Stanisława.
Kościół z XIV w., odbudowany po pożarach w XIV i XVII w. Dominikanie do 1864r., obecnie kameduli.
·     Ołtarz boczny XVIII w., obraz XVII w.  -  Piotr z Werony;
·     Obraz XVIII w.  -  Sadok, męczennik sandomierski;
·     Obraz XVII w.  -  Męczeństwo Piotra z Werony.
 
STANIĄTKI  Duszpasterstwo św. Wojciecha.
Kościół z XIII w. Benedyktynki.
·     Obrazy z XVIII w.  śś. :
-         Marcyana;                           -   Ildefons;
 
STARY  SĄCZ  Kościół pw Św. Trójcy (św. Elżbiety.)
Pierwotny kościół z XIII w. pw św. Klary, zapewne drewniany, obecny z XIV w, odbudowany w XVII w. (z tego okresu klasztor), restaurowany kilkakrotnie. Klaryski.
·     Ołtarz boczny z czarnego marmuru, barokowy w. XVII; w nim - dwa obrazy Kingi;
·     Obraz z XVIII w.  -  Dydak z Alkali
·     W kaplicy św. Kingi ołtarz z XVII w z figurą Świętej z XV w. (figura dostosowana do ubierania habitu i welonu).
Dawny grobowiec Kingi w kształcie tumby z XVI/XVII w. (sprzed beatyfikacji).
 
STRZELIN  Kościół pw Podwyższenia Krzyża Świętego.
Kościół z XV w., przebudowany w XVII w.,  poaugustiański.
·     Kaplica rotunda pw św. Gotarda.
·     Obrazy XVIII w. :
-         Evodius;                    - Hosius;
 
STRZELNO I  Kościół pw Świętej Trójcy.
Kościół z XIII w., przebudowany i rozbudowany w XVII i XVIII w. Norbertanie do 1837r.
·     Kaplica św. Restytuta :
-         Polichromia XVIII w., sceny z życia Restytuta :
-         Scena skazania Restytuta na śmierć;             - Restytut w rycerskiej zbroi;
·     Ołtarz boczny XVIII w., obrazy z XVIII w. :
-         Adrian Janssen;
-         Jakub Lecops;
-         Ludolf z Ratzeburga.
·     Stalle XVIII w.    -    Weronika ze Strzelna.
·     Relikwiarz XVIII w., w kształcie trumienki z rzeźbą Restytuta w zbroi, półleżącego.
 
STRZELNO II  Kł pw św. Prokopa
Data budowy i fundatora nieudokumentowane, wspomniany na przełomie XII/XIII w., przebudowany w. XV, później włączony w zabudowania klasztorne norbertanów. Przywrócenie funkcji liturgicznej od XVIII w.
·     Konfesjonał w. XVIII   -   Herman Morawita.
·     Tablice w. XVII,  reliefy z przedstawieniami :
Maria Egipcjanka unoszona przez aniołów;
Komunia Onufrego;

 
SZCZAWIN  KOŚCIELNY  Kościół pw Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Kościół z XVII w., przebudowany w XVIII w. Reformaci do 1864r.
·     Ołtarz boczny XVIII w.   -   Pacyfik z Nowary.
 
ŚWIĘTA LIPKA  Kościół bazylika pw Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i klasztor jezuitów
Kościół z XVII-XVIII w. Sanktuarium maryjne.
·     Polichromia z pocz. XVIII w., z przedstawieniami świętych (między innymi) :
- Kaplica „Pokłon Trzech Króli”  
Herman Józef; Maurycy;
Bernard z Clairvaux; Franciszek Ksawery;
Ignacy Loyola; Dominik;
Makary; Jacek;
 - Kaplica św. Andrzeja, w kopule kaplicy wizerunki Doktorów Kościoła  
Zachodniego : Wschodniego :
Ambroży; Bazyli Wielki;
Hieronim; Grzegorz z Nazjanu;
Augustyn; Atanazy;
Grzegorz; Jan Chryzostom;
 - W nawie głównej śś.:
Maurycy; Helena;
Teodor; Paula;
Jadwiga Śl.; Matylda;
·        Ołtarz boczny z obrazem z 1702 r - Wizja Ignacego Loyoli.
 
TARNOWO  PAŁUCKIE  Kościół pw św. Mikołaja.
Po kościele z XIV w. obecny kościół z XVII w. Cystersi do 1835r.
·     Chór z XVII w. :
 - Benedykt z Nursji;  - Bernard z Clairvaux;
 - Gertruda Wielka;  - Juliana z Mont Cornillon;
 - Lutgarda;  - Robert z Molesmes;
 - Stefan Harding;  
 
TROPIE  Kościół pw śś. Andrzeja i Benedykta, pustelników.
Kościół obecny wzniesiony w XIV w., przebudowany 1 ćw. w. 17. Miejscowość Tropie do XVII wieku miała nazwę Święty Świerad.
·     W ołtarzu głównym obraz Koronacji Najświętszej Maryi Panny przez Trójcę Przenajświętszą z postaciami adorujących świętych Andrzeja Świerada i Benedykta z 1670 r. W tle obrazu widok kościoła w Tropiu.
·     Ołtarz boczny z XVIII w., z figurą Świerada;
 - obraz Benedykta, pustelnika (w. XVIII, na zasuwie).

 
TRUTOWO  Kościół pw św. Anny.
Kościół Karmelitów z XVIII w. kościół i klasztor odnowione w XX wieku.
·     Polichromia XVIII w. :
                       na sklepieniu Ewangeliści i Ojcowie Kościoła;
                       na ścianach nawy święci :
 - Telesfor papież;  - Dionizy papież;
 - Mikołaj IV, papież;  - Andrzej Corsini;
 - Anioł Karmelita;  - Albert Avogadro;
 - Teresa z Avili;  - Maria Magdalena de Pazzi;
-         ponad tęczą scena Nadania szkaplerza Szymonowi Stockowi oraz prorocy Eliasz i Elizeusz.
 
·     Ołtarz boczny XVIII w., rzeźby :
-         Dionizy, papież;                        - Telesfor, papież;
-         w zwieńczeniu, obraz Marii Magdaleny de Pazzi;
·     Ambona XVIII w.   -   Angelus August Mazzinghi (w zaplecku).
·     Feretron i obraz z XVIII w.  -  Szymon Stock przyjmujący szkaplerz.
 
TRZEBNICA  Kościół pw św. Bartłomieja i św. Jadwigi Śl.
Kościół z XIII w., przebudowany w XVII w., rozbudowany w XVIII w., restaurowany XX w. Kościół romańsko-gotycko-barokowy, pocysterski, obecnie w zarządzie salwatorianów. Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej.
·     Sarkofag z XVI w.  - Jadwigi Śl. :
-         rzeźby z cokołu: Scholastyka; Humbelina; Benedykt; Bernard;
·     Ołtarze boczne z XVIII w. :
-         Matki Bożej, w nim rzeźby : Róża z Limy; Agnieszka z Montepulciano, dominikanka;
-         Peregryna. W głównym polu obraz: Peregryn przed Ukrzyżowanym;
·     Obraz z XVIII w. Gertruda;
·     Obrazy ze scenami z Legendy o  - Jadwidze :
18 szt.  z XVII w.,
22  szt. z XVIII w., oraz liczne rzeźby Świętej, w tym gotycka, polichromowana z ok. 1500 r.

 
WARSZAWA  Kościół pw Św. Ducha i klasztor paulinów
Pierwotny kościół Św. Ducha szpitalny z XIV wieku objęli paulini w 1662 roku, po przebudowie w 1 poł. XVIII wieku w ich posiadaniu do kasaty zakonu w 1819. Od 1947 ponownie paulini.
·     W fasadzie kościoła odbudowanego po zniszczeniach z 1944, rzeźby na wzór późnobarokowych śś.:
-         Pawła Pustelnika;            - Antoniego opata
·     Obraz z w. XX   -   Paweł Pustelnik.
 
WARSZAWA  Kościół św. Franciszka i klasztor franciszkanów
Pierwotny, drewniany z ok. poł. XVII wieku, zniszczony przez Szwedów, odbudowany 1663, rozebrany po wzniesieniu obecnego z pocz. w. XVIII. Odbudowany po zniszczeniach wojennych w latach 1945-56.
·        Obrazy z 2 poł. XVIII w. (z dawnych ołtarzy bocznych):
-         Salomea;               - Wawrzyniec z Brindisi;
·        Obraz z poł. XX w.   -   Witalis.
 
WARSZAWA  Kościół pw św. Jacka i klasztor dominikanów
Kościół wznoszony etapami w ciągu 1 poł w. XVII, remontowany i odnowiony w. XVIII/XIX. Odbudowany 1947-59, ponownie konsekrowany 1962.
·        W fasadzie zrekonstruowane barokowe rzeźby śś. Jacka i Dominika.
·        Obrazy z 2 poł. w. XVII:
 - Dominik (dwa);  - Ludwik Bertrand (dwa);
 - Jacek;  - Pius V;
 - Róża z Limy;  - Bonawentura;
 - Cud Małgorzaty Węgierskiej (z klasztoru w Poznaniu);  
·        Obraz z  XVII/XVIII w.   -   Jacek z monstrancją i figurką Matki Bożej;
·        Obrazy z XVIII w. :
 - Dominik (dwa);  - Pius V;
 - Franciszek Possadas, dominikanin;  - Jacek;
 - Ludwik Bertrand;  
·        Obraz z XIX w.   -   Jacek z monstrancją i figurką Matki Bożej.
·        Dwa obrazy z XX w.   -   Jacek.
 
WARSZAWA  Kościół pw św. Andrzeja Boboli i klasztor jezuitów
Kościół wzniesiony z końcem XX w. Sanktuarium św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski.
·        W ołtarzu głównym obraz Andrzeja Boboli, w mensie Jego ciało w kryształowo srebrnej trumnie - relikwiarzu z 1938 r.
 
WARTA I  Kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Kościół bernardynów z XV w., restaurowany i przebudowywany w XVII i XVIII w.
·     Płyta nagrobna XVII w.    -    Melchizedech.
·     Nagrobek z XVII w. Rafała z Proszowic w formie sarkofagu z leżącą rzeźbioną postacią Błogosławionego.
·     Obraz XVIII w.   -   Rafał z Proszowic;
·     Rzeźba w. XVIII   -   Weronika Guliani.
 
WARTA II  Kościół pw Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Kościół bernardynek z XVIII w.
·     Ołtarz boczny XIX w., z obrazem z XIX w.   -   Piotr z Sassoferato, zakonnik.
 
WĄCHOCK  Kościół pw św. Floriana.
Kościół cystersów z XIII w., przebudowany w XVIII w.
·     Obrazy z XVII w. :
-         Adrian opat;
-         Wolfgang;
-         Eustachy;
 
WĘGRÓW  Kościół pw św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego Padewskiego.
Kościół z XVII/XVIII w.., w zarządzie Reformatów do 1864r.
·     Polichromia XVIII w. :
-         Benwenut, biskup;           Ludwik bp Tuluzy;
·     Obraz z XVIII w.   -   Pacyfik z Nowary.
 
WIELEŃ  ZAOBRZAŃSKI  Kościół pw Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Po kaplicy drewnianej z XVII w. obecny kościół z XVIII w. Cystersi do XVIII w.
·     Stalle z XVIII w. w malowanych zapleckach :
-         Sceny z wizji świętych :
 - Alberyka;  - Bernarda z Clairvaux;
 - Roberta z Molesmes;  - Stefana Hardinga;
-         obrazy papieży cysterskich :
 - Aleksandra IV;  - Benedykta XII;
 - Eugeniusza III;  - Urbana IV;
 
WIELICZKA  Kościół pw  św. Franciszka.
Kościół z XVIII w. Reformaci. Sanktuarium Maryjne.
·     Obraz XVII w.   -   Karol Sezze.
 
WIELKIE  CZYSTE  Kościół pw św. Katarzyny.
Kościół z XIII w., rozbudowany w XIV w., restaurowany w XIX w., własność cysterek z Chełmna, później benedyktynek.
·     Feretron z XVIII w. z obrazami :
-         Katarzyna;                - Maur.
 
WIELUŃ  Kościół pw Bożego Ciała.
Kościół z XIII w., odbudowywany po zniszczeniach w XV, XVII, XIX i XX w., poaugustiański.
·     Obraz z XVIII w.   -   Tomasz z Villanuowa.
 
WŁOCŁAWEK  Kościół pw Wszystkich Świętych.
Kościół z XVII w., rozbudowany w XIX, odnawiany w XX w. Reformaci.
·     Ołtarze boczne z w. XVIII, z rzeźbami świętych :
-         Jan Kapistran;                    - Bernardyn ze Sjeny;
-         Bonawentura;                     - Ludwik król;
-         obraz Paschalisa, z XX w., w zwieńczeniu.
 
WŁODAWA  Kościół pw św. Ludwika.
Kościół z XVIII w. Paulini.
·     Ołtarz główny XVIII w., z rzeźbami świętych :
-         Antoni Pustelnik;                - Felicjan, bp;
-         Hermenegildus.
 
WROCŁAW I  Kościół pw świętych  Stanisława, Doroty  i  Wacława.
Kościół gotycki z XIV/XV w., poaugustiański. W XVII wieku oddany franciszkanom. Restaurowany w XX w.
·     Ołtarz boczny barokowy w. XVIII, Cupertina (Józefa z Kupertynu), z rzeźbą Świętego z XVIII w.
-                         w zwieńczeniu :
-       obraz   -   Bonawentura;
-       rzeźba   -   Piotr z Alkantary.
·     Obrazy z XVIII w.   -   Agnieszka Czeska;
                                 -   Konrad z Piacenzy.

 
WROCŁAW II  Kościół pw św. Antoniego, parafia św. Mikołaja
Kościół wzniesiony w XVII w., restaurowany w XX wieku.
·     Ołtarz główny marmurowy z pocz. XVIII w.,   -   obraz Antoniego z Padwy, przy nim rzeźby świętych
-         w górnej kondygnacji ustawione na konsolach
-         Klara;               Mechtylda;
·     Obrazy z XVIII w. świętych m. in. :
-         Wilhelm (z Burges?);                   - Jan od Krzyża;
·     Ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa, dawniej Wilhelma.
 
WROCŁAW III  Kościół  pw. Św. Wojciecha
Dominikanie. Kościół wzniesiony XIII w., rozbudowany poł. w. XIV i XV/XVI, odbudowany po 1945. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.
·        Kaplica bł. Czesława (cudownie ocalona w czasie zburzenia kościoła w II wojnie światowej) :
-         Konfesja Czesława, z marmuru i stiuku, w. XVIII. Na prostokątnej płycie wspartej na narożach przez postacie aniołów z mieczami i spoczywającej na alegorycznych scenach zwierzęcych, umieszczona prostokątna skrzynia i trumna, ozdobiona płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z życia Błogosławionego.
·        Polichromia z XVIII w. w kaplicy Błogosławionego ze scenami z jego życia.
·        Obrazy Czesława :
-         z w. XVII (w klasztorze);
-         z w. XVIII :
-       Czesław uzdrawia dziecko;
-       Czesław udziela chrztu św. tatarskiemu dostojnikowi.
 
WROCŁAW IV BONIFRATRZY  Kościół pw Trójcy Świętej.
Kościół bonifratrów z XVIII w. (parafia św. Maurycego).
·     Ołtarz boczny z 1 ćw. XVIII w. Jana Bożego, z obrazem Świętego z czasu ołtarza.
·     Ołtarz boczny z 1 ćw. XVIII w, z boku rzeźba   -   Jan Boży.
·     Ołtarz boczny z początku XX w., z rzeźbami po bokach:
-         Maria Małgorzata Alacoque;                  bł. Jan Grande;
·     Obrazy z początku XX w. :
-         Jan Grande;
-         Franciszek Camacho.
 
ZAKRZEWO KOŚCIELNE  Kościół pw Św. Apostołów Piotra i Pawła.
Kościół obecny z XVII w, wielokrotnie remontowany, drewniany na kamiennej podmurówce.
·     Ołtarz główny barokowy z ok. 1640 r., przeniesiony z kościoła Dominikanów z Płocka po 1805; z rzeźbami :
-         Antonin Pierozzi, abp Florencji;                     - Albert Wielki, bp Ratyzbony;
-         Benedykt XIII, papież;                                  - Augustyn.
W kościele znajduje się także obraz z XVII w.  -  Antonin Pierozzi.
 
ZAMARTE  Kościół pw Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Kościół z XVIII w. Bernardyni.
·     Polichromie z XVIII w. :
Strona pd.: Strona pn.:
 - Andrzej Conti;  - Jakub z Marchii;
 - Pacyfik z Nowary;  - Szymon z Lipnicy;
 - Piotr Regalado;  - Andrzej Caccioli;
 - Franciszek Solano  - Gabryel Ferreti
 
ZARĘBY  KOŚCIELNE  Kościół pw Najświętszego Imienia Jezus.
Kościół z XVIII w., rozbudowany w XIX w., poreformacki.
·     Obraz XVIII w.   -   Pacyfik z Nowary.
 
ZĄBKOWICE  ŚLĄSKIE I  Kościół pw św. Józefa Oblubieńca.
Kościół bonifratrów z XIX w.
·     Obraz XVIII w.   -   Uzdrowienie chorego przez Jana Bożego.
 
ZĄBKOWICE  ŚLĄSKIE II  Kościół pw św. Anny
Kościół z ok. poł. XIV w, przebudowany w XIX wieku, podominikański.
·        Rzeźba z XVIII wieku   -   Notburga.
·        Relikwie Męczenników Dominikańskich z Ząbkowic Śląskich.
 
ZEBRZYDOWICE koło Wadowic   Kaplica pw św. Floriana.
Kościół i klasztor bonifratrów fundowane z końcem XVI w., dawny dwór Zebrzydowskich, z 2 poł. XVI w., rozbudowany w związku z fundacją szpitala. Restaurowany dwukrotnie w XIX wieku i w czasach nowszych.
Kaplica pw św. Floriana przy klasztorze z XVII w. Po likwidacji szpitala po II wojnie światowej, przebudowa kaplicy na kościół.
·     Obraz barokowy   -   Jan Boży.
 
ŻARNOWIEC  Kościół pw Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
Kościół z XIII w., odbudowany w XIV w. Do XVI w. cystersi, do XIX w. benedyktynki.
·     Ołtarz główny XVII/XVIII w. figury :
-         Maur;                       Placyd;
·     Kielich z XVII w., na nim rzeźbione postaci : - Gertruda, - Maur, - Mechtylda, - Placyd.
 
ŻDŻARY  Kościół pw św. Bartłomieja.
Kościół z XVIII w., dawniej prawdopodobnie kapucynów.
·     Obrazy XVIII/XIX w :
-         Bernard z Asyżu;                Fidelis z Sigmaringen.
 
ŻMIGRÓD  Kościół pw Trójcy Świętej.
Kościół z XVI w., odbudowany w XVIII w.
·     Ołtarz główny z XIX w., w formie tryptyku; na drzwiczkach tabernakulum Madonna z Dzieciątkiem i Herman.
·     Rzeźby z XVIII w., święci, m.in. :
-         Matylda;                   - Klara;
Obraz z XIX wieku   -   Jan Bergmans przed Krzyżem. 


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~