~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


A

AGATA

Hymn (o dziewicy męczennicy Hymn na Jutrznię)                    [3]

O Chryste, źródło czystości
I dawco siły w męczeństwie,
Nagradzasz świętych za cnoty,
Więc przez nich przyjmij te modły.

Sławimy dzisiaj z radością
Dziewicę pełną odwagi:
Za czystość serca i mękę
Podwójną cieszy się chwałą.

Przez mężne wiary wyznanie
Złożyła z życia ofiarę
I cierpiąc ciała katusze
Oddała ducha w Twe ręce.

Przykładem odtąd się stała,
Jak lęk zwyciężać należy
I gardzić świata ponętą,
By pełnię wiary osiągnąć.

Niech jej przyczyna za nami
Wyjedna Twe miłosierdzie,
Uwolni z grzesznych skłonności
I Twojej łasce nas podda.

O Synu Matki Dziewicy,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Majestat będzie i chwała
Przez całą wieczność bez kresu. Amen.

powrót do strony głównej

AGNIESZKA

 

Godzina czytań                                                                              [43]

 

1.      Miłości Bożej gorejąca żarem,
Słabość niewieścią przemogła Agnieszka;
Nad życie ciała czystość swą dziewiczą
Mężnie przeniosła.

2.    Zastępy niebian duszę jej świetlaną
Ponad gwiazdami unoszą do raju
I z Oblubieńcem łączy się nietknięta
Oblubienica.

3.     Nad naszym losem użal się, dziewico,
Aby ktokolwiek twe wspomni zwycięstwo,
Otrzymał błogie odpuszczenie grzechów,
Wolność i łaskę.

4.    Na twoje prośby niechaj Król wszechświata
Zwróci się pełen łagodnej dobroci
Do swego ludu, aby go obdarzyć
Życiem spokojnym.

5.     Pokorne hołdy złóżmy Barankowi,
Który kieruje gwiazdami i ziemią;
To Jego chciała mieć za Oblubieńca
Czysta Agnieszka. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                         [43]

 

1.      To dzień narodzin męczeńskich
Błogosławionej Agnieszki,
Co własną krwią uświęcona,
Ducha zwróciła niebiosom.

2.    Do zamążpójścia za młoda,
Ale dojrzała do męki,
Z radosną twarzą jej szuka,
Jakby zdążała na gody.

3.     Zmuszona, aby pochodnią
Bożków okadzać ołtarze,
„Nie takie - mówi – pochodnie
Niosą dziewice Chrystusa.

4.    Ta żagiew wiarę spopiela,
We mnie więc, we mnie uderzcie,
Bym własnej krwi strumieniami
Wrogie ognisko zgasiła!”

5.     Zraniona, pełna godności,
Szatą się cała otula,
By jej upadek na ziemię
Nie był skromności obrazą.

6.    Niech Ciebie, Jezu zrodzony
Z nienaruszonej Dziewicy,
I Ojca z Duchem Najświętszym
Całe stworzenie wysławia. Amen.

powrót do strony głównej

ALBIN

Wezwania                                                                                     [3]

 

Święty Albinie,            módl się za nami.

-         gorliwy pasterzu diecezji,
-         gorliwy siewco słowa Bożego,
-         światło Kościoła świętego,
-         doskonały wzorze cnót,
-         wzorze pobożności,
-         mężu modlitwy,
-         przykładzie żywej wiary,
-         przykładzie mocnej nadziei,
-         wzorze miłości Boga i bliźniego,
-         przykładzie życia umartwionego,
-         troskliwy o dyscyplinę kościelną,
-         pogromco występków,
-         obrońco czystości wiary,
-         pokorny sługo Boga,
-         żyjący wiecznie wśród zbawionych,
-         orędowniku nasz u Boga,
-         patronie w naszych potrzebach.

Módl się za nami święty Albinie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Hymn z brewiarza o pasterzach

 

Mężu natchniony przez łaskę,
Promienny wzorze świętości,
Cześć tobie dzisiaj oddając
Sławimy Bożą potęgę.

Kapłan najwyższy i wieczny
Przywrócił Bogu swych braci;
Dając nam Nowe Przymierze
Obdarzył ludzkość pokojem.

On ciebie w swojej mądrości
Uczynił sługą zbawienia,
Abyś i Ojcu dał chwałę
I Jego życie ludowi.

Duch cię Najświętszy namaścił
I ustanowił pasterzem,
Abyś pokarmem zbawiennym
Nasycił lud odkupiony.

Teraz, gdy niebem się cieszysz,
Patronem bądź dla Kościoła,
Uproś dla jego owieczek
Płomienną miłość Chrystusa.

Bóg w Trójcy Świętej jedyny
Niech przyjmie pieśń uwielbienia,
Ten, który ciebie nagrodził
Za wierną służbę dla Niego.

powrót do strony głównej

ALEKSY

Pieśń legenda o św. Aleksym. Najstarsza redakcja utworu pochodzi z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie:                           [2]

Ach, Krolu wieliki nasz,
Coż ci dzieją Maszyjasz,
Przydaj rozumu k mej rzeczy,
Me sierce bostwom obleczy,
5.       Raczy mię mych grzechow pozbawić,
Bych mogł o twych świętych prawić:
Żywot jednego świętego,
Coż miłował Boga swego.
Cztę w jednych księgach o nim;
10.     Kto chce słuchać, ja powiem.
W Rzymie jedno panię było,
Coż Bogu rado służyło;
A miał barzo wieki dwor,
Procz panosz trzysta rycerzow,
15.     Co są mu zawżdy służyli,
Zawżdy k jego stołu byli.
Chował je na wielebności i na krasie,
Imiał kożdy swe złote pasy.
Chował siroty i wdowy,
20.    Dał jim osobno trzy stoły;
Za czwartym pielgrzymi jedli,
Ci (ji) do Boga przywiedli;
Eufamijan jemu dziano
Wielkiemu temu panu;
20.    A żenio (jego) dziano Agłijas;
Ta była ubostwu w czas.
Był wysokiego rodu,
Nie miał po sobie żadniego płodu,
Więc-ci jęli Boga prosić,
30.    Aby je tym darował,
Aby jim jedno plemię dał;
Bog tych prośby wysłuchał.
A gdy się mu syn narodził,
Ten się w lepsze przygdził:
35.     Więc mu zdziano Aleksy,
Ten był oćca barzo lepszy.
Ten więc służył Bogu rad,
Iże był star dwadzieścia, k temu cztyrzy lata.
Więc k niemu rzekł ociec słowa ta:
40.    „Miły synu, każę tobie,
Pojimże jekąć żonę sobie;
Ktorej jedno będziesz chcieć,
Ślubię tobie, tę masz mieć”.
Syn odpowie oćću swemu,
45.    Wszeko słusza starszemu:
„Oćcze, wszekom ja twoje dziecię,
Wiernie dałbych swoj żywot prze cię;

         Pieśń zawiera 240 wierszy.

 

Dwie zwrotki pieśni - modlitwy zapisanej w Hortulusie polskim z XVI w.:         [11]

1.      „W prawym ubóstwie Krystusaś naśladował,
ojca i matki dla niegoś się zaprzał,
leżąc pod wschodem, podejmując krzywdy
i prześladowanie skromnie cierpiąc.

2.    Proś za nami króla niebieskiego,
by nam dał dar Ducha Swiętego,
byśmy dla niego uciski cirpieli,
w przeciwnościach się skromnie mieli”.

powrót do strony głównej

ALFONS LIGUORI

 

Litania do świętego Alfonsa Marii Liguori                                            [5]

 

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże,                          zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,                         zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,            zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo           *  módl się za nami
-         Święty Alfonsie Liguori,
-         Przykładzie cierpliwości w cierpieniach,
-         Obrońco katolickiej wiary,
-         Odpowiadający ubogim świętą Ewangelię,
-         Czuły pocieszycielu nieszczęśliwych,
-         Najbieglejszy w nawracaniu grzeszników,
-         Mądry przewodniku na drodze doskonałości,
-         Żarliwy obrońco chrześcijańskiej karności,
-         Posłuszny obrońco Stolicy Apostolskiej,
-         Czujny pasterzu powierzonej Tobie trzody,
-         Starający się o dobro ogólne Kościoła świętego,
-         Nabożny czcicielu Dzieciątka Jezus.
-         Żarliwy czcicielu Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
-         Najpobożniejszy w rozmyślaniu o Męce Pańskiej,
-         Czuły czcicielu Najświętszej Maryi Panny,
-         Doskonały w czystości ciała i duszy,
-         Założycielu Zgromadzenia Redemptorystów.

P.: Módl się za nami, święty Alfonsie Mario.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty nieustannie dajesz swojemu Kościołowi nowe przykłady życia chrześcijańskiego, spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości i razem w nim osiągnęli nagrodę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

ALOJZY

 

Litania do świętego Alojzego Gonzagi                                                              [5]

 

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,    *  Módl się za nami.

-         Święty Alojzy Gonzago,
-         Święty Alojzy, który zachowałeś nieskalaną łaskę świętej niewinności aż do śmierci,
-         który stroniłeś nawet od cienia grzechu,
-         który z największą ostrożnością strzegłeś swoich zmysłów,
-         który cierpliwie znosiłeś wszystkie przeciwności w duchu pokuty,
-         który zakończyłeś swoje życie w surowej pokucie,
-         który byłeś wierny swemu powołaniu,
-         który wyżej ceniłeś pokorę krzyża niż blask książęcej korony,
-         który znajdowałeś największą rozkosz w modlitwie i w rozmyślaniu rzeczy Boskich,
-         Przedziwny w umartwianiu samego siebie,
-         Zwierciadło wstrzemięźliwości i uczciwości,
-         Gorliwy wielbicielu Jezusa ukrzyżowanego,
-         Żarliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu.
-         Przedziwny w rozkrzewianiu nabożeństwa do Serca Jezusowego,
-         Najwierniejszy z synów Maryi,
-         Piękna Lilio czystości,
-         Który uczyniłeś z siebie ofiarę miłości bliźniego,
-         Który dobrowolnie wybrałeś ubóstwo,
-         Pokorny naśladowco Chrystusa,
-         Miłośniku dusz czystych,
-         Wzorze i opiekunie niewinności,
-         Patronie młodzieży,
-         Doradco w wyborze stanu życia,
-         Ucieczko pokutujących grzeszników.

         Módlmy się:

Boże, dawco niebieskich darów, Ty połączyłeś w świętym Alojzym Gonzadze nieskalaną czystość życia z surową pokutą. Ponieważ nie naśladowaliśmy go w niewinności, spraw przez jego modlitwę i wstawiennictwo, abyśmy pełnili pokutę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń do św. Alojzego.                                                                  [1]

 

1.      Serc tysiąc wita Cię,
Ust tysiąc modli się,
Ty kwiecie rajski:
Byś słabym, biednym nam,
Był mocą w niebie tam,
Alojzy święty!

2.    Jak lilia żyłeś Ty,
Jak rannej rosy łzy,
Ty kwiecie rajski!
Dziś zdobisz niebian świat,
Patronie młodych lat,
Alojzy święty!

3.     Dziewiczych wzorze rzesz,
Młodzieży przykład ślesz,
Ty kwiecie rajski!
Dziewicom czystość daj,
Młodzieńcom cnoty raj,
Alojzy święty!

4.    Wśród grzechów ludzkich ran,
Zachował Ciebie Pan,
Ty kwiecie rajski!
Aniołom jesteś brat,
Niebieskich łanów kwiat,
Alojzy święty!

powrót do strony głównej

AMBROŻY

 

Hymny św. Ambrożego                                                                          [3]

 

Pieśń poranna

Wieczny Twórco, co swą mocą
Dzień sprawujesz z ciemną nocą.

Ty chcąc nam ulżyć tęskności,
Prowadzisz czas w odmienności.

Już się stróż nocny ozywa,
Co piejąc dzień obwoływa;
Kaganiec podróżnych gości,
Rozdzielca nocnych ciemności.

Przezeń Lucyfer wzbudzony
Oświeca niebieskie domy;
Zbójce z usadek pierzchają,
Skoro głos ten poczuwają.

Ten morskie skromi rozruchy,
Skąd żeglarz lepszej otuchy;
Na ten kościelna opoka
Łzy swe wylewa z oka.

Wstańmyż zaraz, tenżeć isty
Budzi nas stróż grzebienisty.

Ten i ospałych strofuje,
Ten w zaprzeniu grzech skazuje.

Głos, w nocnych cieniach, kurowy
Źle nie tuszy, chorym zdrowy,
Miecz łotrowski w poszwy wraca,
Upadłym wiarę przywraca.

Jezu, wejrzyj, a z krewkości
Ratuj pogrążonych w złości!

Jeśli wejrzysz, powstaniemy
I łzami złości zmyjemy.

Tyś nam słońce, oświeć zmysły,
Przebudź i śpiące umysły,
Skąd Cię naprzód, Boże żywy,
Nasz niech wyzna głos chętliwy.

Bądź chwała Bogu Ojcowi,
Bądź chwała Jego Synowi
I z Duchem Świętym społecznie,
Teraz i bez końca wiecznie.

                   (tłum. S. Grochowski)

 

Pieśń wieczorna

 

Twórco wszechświata, Boże nasz
Dzierżący kręgu ziemi ster,
Dzień przyoblekasz w jasny strój
A noc utulasz łaską snu.

Znużone członki by się znów
Skrzepiły na jutrzejszy trud,
By ocknął się zmęczony duch,
By go opuścił smętny lęk.

Modląc się po zamknięciu dnia,
W momencie, gdy nastaje noc;
Wspomóż nas winny spełnić ślub,
Ten oto podnosimy hymn.

Niech Cię serc naszych wielbi pieśń
I na Twą chwałę chórem brzmi,
Niech miłość czysta Tobie gra
I niech uwielbi trzeźwa myśl.

Gdy noc nad ziemią zamknie się,
Wkrąg ją otuli
gęsty cień,
Niechaj nie zaćmi wiary mrok,
Skroś cieniów niech jej płonie blask.

Nie dozwól myśli zapaść w sen,
Niech go nie spęta żaden grzech;
Czystym ochłodą będzie on
I nie dopuści sennych mar.

Wyzuty z lubieżności zmysł,
O Tobie serce niechaj śni,
Zawistny i podstępny wróg
Niech strachem nie nawiedza go.

(tłum. E. Porębowicz)

 

Hymn na Jutrznię                                                                         [43]

 

1.      Chwalmy mężnego pasterza,
Pełnego cnót i dobroci,
Który oddalił od świata
Niszczący wiatr niepokoju.

2.    Nie bał się gromów monarchy,
Nie lękał władczej kobiety,
Zamknął podwoje kościoła
Przed nieprawością cesarza.

3.     Mistrz niezrównany tłumaczył
Głębiny Bożych tajemnic,
Miodem płynącą wymową
Wykładał Pismo ludowi.

4.    W duchu natchnionym przez wiarę
Układał hymny cudowne;
Sławiąc zasługi męczeństwa
Oddawał cześć grobom świętych.

5.     Odpędź, Ambroży, od stada
Srogiego wilka Otchłani;
Twojej nauki jasnością
Oświecaj nas i wspomagaj.

6.    Przyczyń się swoją modlitwą,
By Pan otworzył nam niebo,
Tam razem z Tobą pragniemy
Wychwalać Trójcę pieśniami. Amen.

powrót do strony głównej

ANDRZEJ APOSTOŁ

 

Hymn na Jutrznię                                                                         [43]

 

1.      Andrzeju, niegdyś rybaku,
A teraz dusz apostole,
Niech twoja sieć nas wyłowi
Z burzliwych świata odmętów.

2.    O bracie Piotra rodzony
I równy w śmierci sposobie,
Jesteście bardziej złączeni
Przez krzyż niż łono matczyne.

3.     O krwi wspólnoto czcigodna,
O jednakowa nagrodo!
Synami stali się krzyża
Kościoła pierwsi ojcowie.

4.    Przywiodłeś brata do Mistrza,
Bo rozpoznałeś w Nim życie,
I dla nas bądź przewodnikiem
Na błogiej drodze zbawienia.

5.     Wezwany byłeś przez Pana,
By z Piotrem głosić Nowinę,
Więc dziś daj wszystkim Kościołom
W Piotrowej zejść się owczarni.

6.    Tak blisko jesteś Chrystusa,
Dopomóż przeto nam zdążać
Do tej ojczyzny, gdzie Bugu
Będziemy śpiewać z radością, Amen.

[58]

Przynieśli dwie belki ustawili żwawo
Jedną wpoprzek drugiej, krzywo i koślawo,
Wbili kilka ćwieków, cztery zostawili.
Ach dlaczego cztery: Dowiedzcież się mili:
Dwa ćwieki na ręce, dwa ćwieki na nogi,
Oto co zamyślił prześladowca srogi.
Już kogoś prowadzą, zamęczą go ninie,
Padnij na kolana, wierny krześcianinie.

powrót do strony głównej

ANDRZEJ BOBOLA

 

Litania św. AndrzejaBoboli                                                         [61]
 
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
    - Święty Andrzeju Bobolo, *
    - Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
    - Święty Andrzeju, pobożny czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
    - Święty Andrzeju, prawdziwy synu św. Ignacego,
    - Święty Andrzeju, Ducha Bożego pełny,
    - Święty Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający,
    - Święty Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany,
    - Święty Andrzeju, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony,
    - Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
    - Święty Andrzeju, apostole Polesia,
    - Święty Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawracaniu grzeszników,
    - Święty Andrzeju, nauczycielu dzieci i prostaczków,
    - Święty Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwian;
    - Święty Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy,
    - Święty Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary,
    - Święty Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną ozdobiony,
    - Święty Andrzeju, po śmierci nieskazitelnością ciała uwielbiony,
    - Święty Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony,
    - Święty Andrzeju, chlubo naszego narodu,
    - Święty Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego,
    - Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski,
    - Święty Andrzeju, wielki Patronie odrodzonej Ojczyzny,
Abyśmy się wszyscy w jedności świętej, katolickiej wiary połączyli, uproś nam u Boga,
Abyśmy od tej wiary niczym oderwać się nie dali,
Abyśmy każdego grzechu ciężkiego mężnie unikali,
Abyśmy popełnione winy szczerą pokutą okupili,
Abyśmy około zbawienia duszy gorliwie pracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Pannę Maryję jako Matkę miłowali,
Abyśmy wszystkie przeciwności cierpliwie znosili,
Abyśmy z Tobą na wieki Boga chwalili,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
W.: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele,
O.: Dla mnie żyć, to Chrystus, a śmierć jest mi zyskiem.
Módlmy się.
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swo­je rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali i dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej męczen­nik. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Boże, któryś dla wyznania prawdziwej wiary - św. Andrzeja, rozlicznymi mękami utrapionego, uwielbił męczeństwem, spraw, prosimy, abyśmy w tej wierze niezachwiani, raczej przeciwności doznali, niż szkodę na duszy ponieśli. Przez Chrystusa, Pana na­szego. Amen.

 

Z polskiej pieśni religijnej:                                                           [7]

 

Wznieścież mu ołtarz, taka niebios wola,
Wznieścież doń modły, bo w niebie Bobola,
Zastępca wyrzekł Chrystusa na ziemi
W męczeńskim wieńcu z błogosławionymi.

O Drogi Ziomku, między niebianami,
Wstaw się Jędrzeju Bobolo za nami.

Gdzie upór, duma, nasienie niezgody,
Rzuciła między jednej matki dzieci,
I z bratem brata, z zagrodą zagrody
Waśni i w sercach zemsty wojnę nieci,

Spieszysz, Bobolo, do świętego boju,
Z wiarą, miłością i słowem pokoju.

I kędy stawasz jak ta błoga tęcza,
Zaklinasz burzę, co się w sercach sroży,
Wiara i miłość, i pokój uwieńcza
Każde Twe słowo, Apostole Boży.

Tłumnie do dawnej prawdy lud się garnie,
W jedną prawego Pasterza owczarnię.

 

Do świętego Andrzeja Boboli                                                                [1]

                   (t. W. Bełza;  m J. Suchodolski)

 

1.      Wyznawco wielki, złączon tak żywo
Własnym nieszczęściem z Polski niedolą!
Ojczyznę naszą ręką życzliwą
Wspieraj, Bobolo, wspieraj Bobolo.

2.    Niechaj nam krew Twa, hojnie przelana,
Wyjedna względy Bożego Syna,
I nas niech Jemu każda Twa rana
Wciąż przypomina.

3.     Pochodnio wiary co jasno płonie!
Obrońco Krzyża, czcicielu Marii!
K’Tobie błagalne podnosim dłonie,
Z naszej Kalwarii.

4.    Boś Ty krew nasza, kość z naszych kości,
W Tobie duch polski, pełen ofiary,
Aż się do niebios wzniósł wysokości
Na skrzydłach wiary.

5.     Niegdyś tę Polskę, coś jej ozdobą,
„Macierzą Świętych” nazwano w świecie:
Jakże się ona dziś chlubi Tobą,
Żeś Ty jej dziecię.

6.    O Synu Polski, o jej Patronie!
Do stóp się Twoich ścielem ze łzami:
Ty, co w męczeńskiej świecisz koronie,
Módl się za nami!

 

Hymn na Jutrznię                                                                         [43]

 

1.      Już dzień chwalebny jaśnieje
I nowa radość przynosi,
Bo Andrzej oddał swe życie
Za zjednoczenie Kościoła.

2.    O ciesz się, polska kraino,
Że zasłużyłaś na syna,
Którego śmierć opromienia
Prawdziwej wiary wspólnotę!

3.     Przez winę pychy rozdarto
Jedyną szatę Chrystusa;
Niech krew i miłość Andrzeja
Wybłaga jej połączenie.

4.    Bo ileż poniósł on trudów,
By do jednego Pasterza
Zwiedzionych przywieść na powrót
I w jednej wierze zachować!

5.     Andrzeju, Boży rycerzu,
Gdy dziś sławimy hymnami
Pamiątkę twego męczeństwa,
Oręduj w niebie za nami.

6.    Niech Jezus, nasz Odkupiciel,
Przebaczy grzechy upadłym
I da nam wieczne wesele
Przez męczennika zasługi. Amen.

 

Hymn na Nieszpory                                                                    [43]

 

1.      Męczenniku pełen mocy,
Któryś wielu moc przewyższył,
Jaka pieśń wysławić zdoła
Twoje imię niezrównane.

2.    Powołany głosem z nieba
Stajesz się żołnierzem Boga,
By poświęcić krew i życie
Pracy dla zbawienia ludzi.

3.     Jako dobry pasterz karmisz
Prawdą słów owczarnię Pana
I zbłąkanym ukazujesz
Jasną drogę Ewangelii.

4.    W Rzymie widzisz więź miłości,
Która łączy wszystkich wiernych,
Co potwierdzasz własną śmiercią,
Dając życie za twych braci.

5.     Cześć niech będzie Tobie, Jezu,
Z Twoim Ojcem, z Duchem Świętym
Za to, że w godzinie próby
Dajesz męstwo swoim świadkom. Amen.

powrót do strony głównej

ANDRZEJ ŚWIERAD

 

Pieśń                                                                                              [1]

Już tyle wieków na polskiej ziemi, jak gwiazda błyszczy postać Świerada
Świętości blaskiem w niebie się mieni, i nieustannie duszami włada.

Ref.: Świeradzie święty, Patronie Polski
W Twe ręce nasze składamy troski.
O mężu Boży, mocarzu ducha,
Przez Twą przyczynę Bóg bas wysłucha.

Gdy jeszcze puszcza rosła dokoła, w pogaństwie żyło praojców plemię,
Posyła swego Bóg Apostoła, by ziarno Prawdy zasiał w tę ziemię.

Ref.

Pustelnię wznosi w mozolnym trudzie, czas na modlitwę i posty dzieli,
I błaga Stwórcę, by wszyscy ludzie Chrystusa naukę zrozumieć chcieli.

Ref.

Karczuje lasy, sam bez ustanku, mieszkańcom głosi Słowa Żywota,
I czeka ufnie owego ranku, gdy wzejdzie wiary jutrzenka złota.

Ref.

Mosiężny łańcuch ciało mu rani, dla Pana znosi głód i cierpienie.
Całego siebie składa Mu w dani, aby przybliżyć wszystkim zbawienie.

Ref.

Szczęśliwe Tropie, bo już przez wieki, w Świeradzie świętym sławi Patrona,
Co dawno temu w pobliżu rzeki pokutne życie pędził w tych stronach.

Ref.

Do Tropia rzesze spieszą z daleka, by tu świętego czcić pustelnika,
On w swojej grocie na wszystkich czeka i łaską Bożą serce przenika.

Ref.

Wystarczy spojrzeć na jego postać, odetchnąć ciszą leśnej pustelni,
By sercem pełnym radości wołać że zawsze Bogu będziemy wierni.

Ref.

 

Pogasły rychło pogańskie znicze,
Gdy Świerad wskazał Pańskie Oblicze.
Synom i córkom sądeckiej ziemi,
Wędrując po niej stopy bosemi..

Świeradzie święty prosimy Ciebie,
Orędownikiem bądź naszym w niebie,
Ochraniaj Kościół umacniaj wiarę,
Broń od nieszczęścia, powstrzymaj karę.

Gdzie uroczyska były pogańskie,
Stanęły wkrótce świątynie Pańskie,
By w nich Jezusa, Maryi chwała,
Po wszystkie czasy radośnie brzmiała.

Świeradzie święty prosimy Ciebie,
Orędownikiem bądź naszym w niebie,
Ochraniaj Kościół umacniaj wiarę,
Broń od nieszczęścia, powstrzymaj karę.

 

Święty Świeradzie prowadź tam,
Gdzie wieczna radość, gdzie jest Pan!

 

Źródełko św. Świerada (fragment pieśni)

 

Do Świerada w Tropiu, do jego pustelni
Z bliska i z daleka przybywają wierni,
Niosą mu swe bóle i swoje nadzieje,
Bo na klęczkach przed nim i noc ciemna dnieje...

Spójrz na swoją ziemię, Twą drogą ojczyznę,
Ulecz świeże rany zagój krwawe blizny.
Uproś byt spokojny w wierze i miłości,
Niech pokój i prawda na zawsze w niej gości.

powrót do strony głównej

ANIELA MERICI

 

Litania do św. Anieli                                                                     [3]

 

Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, wysłuchaj naszego wołania
Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, *zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Boga i nasza, wielka Opiekunko św. Anieli, * módl się za nami
Święta Anielo, ubogacona łaskami Bożymi od urodzenia,

-         która godziłaś się na radość i cierpienie,
-         która umiałaś rozeznać wołanie Pana,
-         zawsze wierna natchnieniom Ducha Świętego,
-         która żyłaś wiarą, nadzieją i miłością,
-         która żyłaś podwójną miłością Boga i bliźnich,
-         która otrzymałaś dar modlitwy i kontemplacji,
-         zawsze aktywna i gotowa do działania,
-         wzorze wyrzeczenia i prawdziwej pokory,
-         niezmordowana pątniczko do miejsc świętych,
-         która otrzymałaś dar godzenia wrogów,
-         która w każdej okoliczności umiałaś przyjąć i zrozumieć człowieka,
-         która umiałaś szukać tego, co najważniejsze i ukazywać to innym,
-         która zaufałaś Wszechmocy Bożej i możliwościom człowieka,
-         apostołko wszystkich klas społecznych,
-         pełna pokoju i sprawczyni pokoju,
-         pełna radości i uprzejmości,
-         wybrana przez Boga, aby wprowadzić kontemplacyjno-apostolskie życie w Kościele,
-         założycielko Urszulanek,
-         która wybrałaś św. Urszulę za Patronkę Urszulanek,
-         która przyrzekłaś, że będziesz zawsze z twymi córkami, w życiu i po śmierci,
-         która pełna pogody, wolności i miłości, oddałaś Bogu ducha swego,
-         której ciało po śmierci nie uległo skażeniu,
-         opiekunko młodzieży,
-         opiekunko rodzin,
-         opiekunko tych, którzy poświęcają się Bogu według wymagań czasu i swoich możliwości,

Módl się za nami św. Anielo
Abyśmy odczuli skutki Twego wstawiennictwa do Boga za nami.

Modlitwa

Boże miłości i pokoju, Ty powołałeś w swoim Kościele świętą Anielę Merici, aby dała przykład życia całkowicie oddanego chwale Twojego Majestatu i dobru dusz, spraw, niech nami zawsze kieruje miłość ku Tobie i pragnienie zbawienia ludzi. Przez Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Do świętej Anieli Merici                                                                        [1]

                   (M. ks. F. Walczyński)

1.      Anielo święta Dziewico,
Matką Cię swoją głosimy.
Zakonu święta Rodzico.
Módl się za nami, prosimy.

2.    Uproś u Jezusa Pana
Dla córek Twoich niewinność,
Święta Anielo kochana,
Wejście w niebiosa przez miłość.

3.     Domem i nami wszystkimi
Opiekuj się, Matko droga,
Wspieraj modłami swoimi,
Byśmy dojść mogły do Boga.

4.    Pozwól się w niebie radować,
Gdzie jesteś, Anielo święta,
Z Tobą i Marią królować,
Co jest bez zmazy poczęta.

powrót do strony głównej

ANIELA SALAWA

 

Litania za przyczyną bł. Anieli Salawy.                                                [10]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, *Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże.
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, * Módl się za nami.
Błogosławiona Anielu Salwo, *
-         miłością Bożą pałająca,
-         miłująca Chrystusa w Najświętszym Sakramencie,
-         wielka czcicielko Męki Pańskiej,
-         orędowniczko za grzesznikami,
-         chlubo wszystkich niewiast,
-         niestrudzona apostołko Królestwa Bożego,
-         spotykająca Chrystusa w każdym człowieku,
-         rozmiłowana w pokorze i ubóstwie Chrystusa,
-         przykładzie cichości,
-         podejmująca najprostsze posługi,
-         wzorze sumiennej pracy
-         mistrzyni modlitwy i ofiary
-         nauczycielko prawdy i miłości,
-         pocieszycielko smutnych i strapionych,
-         nadziejo chorych i nieszczęśliwych,
-         wierna i roztropna służebnico Boża,
-         zapalona ogniem miłości Boga i bliźniego,
-         żyjąca w prostocie, ubóstwie bojaźni Bożej,
-         łagodnością prowadząca do Boga,
-         gorliwa w praktyce umartwienia,
-         zapobiegliwa o zbawienie ludzi,
-         wzorze anielskiej czystości,
-         cierpliwa w przeciwnościach,
-         wspomagająca duchownych,
-         gardząca chwałą ziemską,
-         troszcząca się i pomagająca w budowie kościołów,
-         ucieczko we wszystkich potrzebach,
-         wstawiająca się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże przyjmij nasze prośby i przez zasługi błogosławionej Anieli Salawy spraw, abyśmy miłując Ciebie ponad wszystko, a bliźnich ze względu na Ciebie, mogli się Tobie podobać w myślach i uczynkach. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

Pieśni śpiewane w kościele bł. Anieli Salawy w Krakowie               [54]

Perło w koronie.

·        Perło w koronie grodu krakowskiego,
Co błyszczysz blaskiem niezrównanych cnót,
Dana za przykład życia pokornego,
Wypróbowana poprzez krzyż i trud!

·        Ref.: Sprzyjaj, Anielo, wszystkim dobrym sprawom,
        Pooą z nieba wspieraj nas, Salawo!

·        Z Sieprawskiej ziemi przesadzony Kwiecie,
Tu rozwinęłaś swojej duszy czar,
I choć wyrosłaś w pełnym brudu świecie,
Ustrzegłaś świeży niewinności dar!

·        Ref.

·        Zanoś, Anielo, przed tron Boży modły,
Za Twych czcicieli, co ufają Ci,
A gdy nam grozi wróg zbawienia podły,
Pomóż nam wytrwać, jak wytrwałaś Ty!

·        Ref.

 

Radość w polskim Kościele.

1.      Radość w polskim Kościele,
Dzwon Zygmunta nam głosi:
Ojciec święty Anielę
na ołtarze wynosi.

2.    Spieszą ludzi tysiące,
Wieść się niesie nad krajem:
Prostej, wiejskiej służącej,
Kościół hołdy oddaje.

3.     Bo nie w tym wartość ludzi
Czy uczeni czy prości,
Tylko ile w ich trudzie
Jest prawdziwej miłości.

4.    O, Anielo Salawo,
Wznosimy modły do Ciebie:
Bóg otoczył Cię sławą,
Bądź patronką nam w niebie!

powrót do strony głównej

ANIOŁOWIE

Litania o Świętych Aniołach Stróżach.                                                 [33]

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże : *Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Święta Marya, Królowo Aniołów Stróżów naszych ! Módl się za nami.
Święci Aniołowie, Stróżowie nasi! *Módlcie się za nami.
ŚŚ Aniołowie, którzy mile Bogu pienie: Święty, Święty, Święty! śpiewacie,
-         którzy ciemności szatańskie rozpędziwszy, rozumy nasze oświecacie,
-         którzy rzeczy Boskie ludziom oznajmujecie,
-         którzy straż ludzką od Boga przyjęliście,
-         którzy zawsze na twarz Boga Ojca niebieskiego patrzycie,
-         którzy się nad jednym grzesznikiem pokutującym weselicie,
-         którzyście Lota z pośrodka grzeszników wyprowadzili.
-         którzyście przy narodzeniu Chrystusa Pana wesele ludziom zwiastowali,
-         którzyście na puszczy Chrystusowi Panu służyli,
-         którzyście Łazarza na łono Abrahamowe zanieśli,
-         którzyście przy grobie Jezusa w białych szatach siedzieli,
-         którzyście się po wniebowstąpieniu Pańskiem uczniom Jego pokazali,
-         którzy modlitwy nabożnych ludzi do Boga zanosicie,
-         którzy przy umierających bywacie,
-         którzy dusze sprawiedliwych od wszelkiej zmazy oczyszczone do nieba zaprowadzacie,
-         którzy cuda i dziwy mocą Bożą czynicie,
-         którzy dziedzictwo zbawienia biorącym na posługę posłani bywacie,
-         którzy nad królestwy i państwy postanowieni jesteście,
-         którzyście wojska nieprzyjacielskie często rozpraszali,
-         którzyście z więzienia i innych niebezpieczeństw ludzi wybawiali,
-         którzyście śś. Męczenników w mękach cieszyli,
-         którzy przed Chrystusem Panem na sąd ze znakiem Krzyża ś. przyjdziecie,
-         którzy wybranych na końcu świata zgromadzicie,
-         którzy złych od dobrych odłączycie,
Bądź nam miłościw, odpuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Od wszelakich niebezpieczeństw przez ŚŚ Aniołów Stróżów naszych, *Wybaw nas Panie!
Od wszelkiego kacerstwa i odszczepieństwa,
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Od śmierci wiekuistej,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
My grzeszni *Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie!

Abyś nam sfolgował,
Abyś Kościół Twój rządzić i zachować raczył,
Abyś królom i wszystkim panom chrześciańskim pokój i zjednoczenie dać raczył,
Abyś urodzaje ziemi dać i one w całości zachować raczył,
Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczne odpocznienie dać raczył,
Abyś nam Panie wszystkim błogosławić raczył, *Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś nas Panie wysłuchać raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata: przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata: wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata: zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson!

Ojcze nasz itd. Zdrowaś Marya itd. Wierzę w Boga Ojca itd.

W.: Przy obecności Aniołów śpiewać Ci będę Boże mój!
O.: Będę cześć oddawała w Kościele świętym Twoim i będę wzywała święte Imię Twoje.
Módlmy się.
Wszechmogący i miłosierny Boże! któryś nas anielską strażą opatrzył : zrządź, prosimy Cię, abyśmy pod taką obroną ubezpieczeni, od złych myśli na sercu wyzwoleni, i od wszystkich przeciwności na ciele wybawieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Litania do świętych Aniołów (Do prywatnego odmawiania)     [40]

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Boże Ojcze, Stwórco Aniołów, *Zmiłuj się nad nami.
Boże Synu, Panie Aniołów,
Boże Duchu Święty, Życie Aniołów,
Święta Trójco, jedyny Boże, rozkoszy Aniołów,
Święta Maryjo, Królowo wszystkich Aniołów, módl się za nami!

Wszystkie święte Chóry anielskie, *Módlcie się za nami!
-         Święci Serafini, Aniołowie miłości.
-         Święci Cherubini, Aniołowie prawdy,
-         Święte Trony, Aniołowie życia,
-         Święci Aniołowie pobożności,
-         Święte Zastępy,
-         Święte Potęgi,
-         Święci Książęta niebiescy,
-         Święte Moce,
-         Święty Archaniele Michale,
-         Pogromco Lucyfera,
-         Aniele wiary i pokory,
-         Stróżu świętego Namaszczenia,
-         Książę niebieskich zastępów,
-         Przewodniku dusz rozstających się z tym światem,
-         Święty Archaniele Gabrielu,
-         Aniele Wcielenia Bożego,
-         Wierny wysłanniku Boga,
-         Aniele nadziei i pokoju,
-         Stróżu Chrztu świętego,
-         Patronie kapłanów,
-         Święty Archaniele Rafale,
-         Aniele Bożej miłości,
-         Zwycięzco złego Ducha,
-         Pomocniku w ciężkich potrzebach,
-         Aniele boleści i zdrowia,
-         Patronie lekarzy, wędrowców i podróżujących,
-         Wszyscy wielcy święci Archaniołowie,
-         Aniołowie służby u Tronu Bożego,
-         Aniołowie służby dla nas ludzi,
-         Aniołowie Stróżowie,
-         Pomocnicy w naszych potrzebach,
-         Światła w naszych ciemnościach,
-         Wspomożyciele w każdym niebezpieczeństwie.
-         Budziciele naszych sumień,
-         Pośrednicy u Tronu Bożego,
-         Tarcze obronne przed atakami złego Ducha,
-         Nasi stali towarzysze życia,
-         Nasi najpewniejsi przewodnicy,
-         Nasi najwierniejsi przyjaciele,
-         Nasi mądrzy doradcy,
-         Nasze wzory w ochoczym posłuszeństwie,
-         Nasi pocieszyciele w opuszczeniu,
-         Wzory pokory i szczerości,
-         Aniołowie naszych rodzin,
-         Aniołowie naszych kapłanów i duszpasterzy.
-         Aniołowie naszych dzieci,
-         Aniołowie naszej Ojczyzny i naszego kraju,
-         Aniołowie Kościoła świętego,
-         Wszyscy święci Aniołowie,

Stańcie przy nas w życiu! Stańcie przy naszej śmierci!
Niech wdzięczność nasza okaże się w niebie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.. (3 razy)
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Chryste zmiłuj się nad nami!

Módlmy się :

Wszechmogący, wiekuisty Boże, udziel nam pomocy Twych niebieskich Zastępów, abyśmy dzięki nim żyli bezpiecznie przed atakami złego Ducha, a ocaleni najdroższą zapłatą Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa i wstawiennictwem najświętszej i niepokalanej Dziewicy Maryi w każdej potrzebie mogli Ci służyć w pokoju. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Pieśń ku czci św. Aniołów.                                                           [1, 25]

 

1.      Cześć winną Tobie, Stróżu mój Aniele,
Który mi świadczysz dobrodziejstw tak wiele,
Z całego serca dzięki swe ponawiam,
Ciebie pozdrawiam.

2.    Ty mnie na ręku jak matka piastujesz,
Ty mi do nieba drogę pokazujesz;
W pośrodku złudnych świata znikomości,
Świecisz w ciemności.

3.     We dnie i w nocy, co dzień, co godzina,
Co moment strzeżesz jako ojciec syna,
Jak matka córkę, jak skarbu Twego,
Tobie zleconego.

4.    Ty w smutku cieszysz, Ty duszę wątpiącą
Radą swą wspierasz, Ty upadającą
Wydźwigasz z grzechu, bronisz i od tyrańskich
Sideł szatańskich.

5.     Proszę Cię, święty Stróżu mój Aniele,
Który mi świadczysz dobrodziejstw tak wiele:
Strzeż, rządź i broń i mnie, aż nareszcie Ciebie
Zobaczę w niebie.

 

Pieśń ku czci św. Aniołów.                                                           [12]

         Aniele stróżu duszy, z pokorą błagam Cię
Gdy mnie myśl ziemska wzruszy, ach nie opuszczaj mnie!

Niech pod skrzydłami twymi złych marzeń pierzchnie rój
Ach, wspieraj mnie na ziemi, Aniele stróżu mój.

Jak blady promyk świeci Twój obraz w niebios tle,
Ku Tobie duch mój leci, dla ciebie serce wre.

Ty mi radami swymi pociechy zlewasz zdrój,
Ach, wspieraj mnie na ziemi, Aniele, stróżu mój!

Dla ciebie myśli moje i me najlepsze dni,
Gdy czuje tchnienie Twoje, z radości serce drży.

Niech chęci moje z twymi uplotą jeden zwój,
Ach wspieraj mnie na ziemi, Aniele stróżu mój!

 

Godzina czytań                                                                            [43]

 

1.      Stwórco wszechświata i Panie
Przestworzy, lądów i morza,
Ty sprawiedliwie oddajesz
Każdemu według uczynków.

2.    Niegdyś skazałeś na piekło
Zuchwałą tłuszczę demonów,
Ludzi zaś dałeś w opiekę
Prawdziwym orędownikom.

3.     Śmielej Cię przeto prosimy:
Przysyłaj często ich do nas,
Przez nich napełniaj nas hojnie
Darami łaski zbawiennej.

4.    Niechaj przynoszą pociechę,
Obmycie, miłość, naukę,
Dają zachętę ku dobru
I poskramiają szatana.

5.     Chwało anielskich zastępów,
Niech nasi święci Stróżowie
Wiodą nas drogą bezpieczną
Przed Boskie Twoje oblicze.

6.    Niechaj Cię wielbią, o Panie,
Zastępy Duchów niebieskich
Za to, że swoje bogactwa
Aniołom dajesz i ludziom. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                         [43]

 

1.      O najlepszy Stwórco świata,
Wszystko to, co zaistniało,
Jest potęgi Twojej dziełem
Wciąż wspieranym opatrznością.

2.    Wejrzyj, Boże, na grzeszników,
Co w pokorze proszą Ciebie;
Gdy jutrzenka wschodzi jasna,
Nowym światłem ich napełnij.

3.     Niechaj anioł Twój wybrany,
By się nami opiekował,
Tu przybędzie i obroni
Od zarazy wszelkich grzechów.

4.    Niech oddali od nas podstęp
Złego ducha, wroga ludzi,
By zdradzieckie jego sidła
Nie spętały serc niebacznych.

5.     Niech uwolni nas od lęku
Przed najazdem naszych granic;
Niech nam zgodę da i pokój,
A chorobom kres położy.

6.    Odkupieni męką Syna
I przez Ducha namaszczeni,
Wysławiamy Boga Ojca
Za strzegących nas aniołów. Amen.

powrót do strony głównej

ANNA

 

Litania do św. Matki Anny i jej całego Przyjacielstwa (1778 r.)        [53]

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,  * zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Św. Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta,  *módl się za nami.
-         Św. Józefie, troskliwy Obrońco Maryi, córki św. Anny,
-         Św. Joachimie, małżonku św. Anny,
-         Św. Janie, wnuku św. Anny,
-         Św. Jakubie, prawnuku św. Anny,
-         Św. Tadeuszu, wnuku św. Anny,
-         Św. Kleofasie, bratanku św. Anny,
-         Św. Szymonie, wnuku św. Anny,
-         Św. Józefie Justusie, wnuku św. Anny,
-         Św. Zachariaszu, szwagrze św. Anny,
-         Św. Elżbieto, siostrzenico św. Anny,
-         Św. Mario Kleofasowa, bratanico św. Anny,
-         Św. Mario Salomeo, siostrzenico św. Anny,
-         Św. Mario Joanno, wnuczko św. Anny,
-         Św. Anno, wybranko Boga Ojca,
-         Babko Jezusa Chrystusa,
-         narzędzie Ducha Świętego,
-         pochwało swojego małżonka,
-         sławo wszystkich niewiast starego Testamentu,
-         prawdziwe zwierciadło wszystkich pobożnych małżonek,
-         z boskiej woli niepłodna,
-         pobłogosławiona potomstwem,
-         matko ubogich,
-         pocieszenie strapionych,
-         wspomożycielko biednych,
-         schronienie prześladowanych,
-         pewna ochrono i osłono Twoich pobożnych czcicieli.

Prosimy Cię, wysłuchaj Panie nas grzesznych.

Przez zasługi i wstawiennictwo św. Anny, * prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie,
Przez specjalną łaskę, że Maryję, bez grzechu pierworodnego poczęła,
Przez radości, które odczuwała przy urodzeniu swojego dziecka,
Przez miłość, z którą Maryję w świątyni ofiarowała,
Przez jej cnoty i zasługi,
Przez jej współczucie i wielkoduszność wobec cierpiących i biednych,
Przez pocieszenie, które przez obecność Jezusa, Maryi i Józefa w chwili śmierci otrzymała,
Przez chwałę, którą wszyscy święci w niebie jej okazują,
Przez radości w niebie w obliczu Maryi i wszystkich świętych przyjaciół w niebie,
Obyś przez swoje potężne wstawiennictwo swym pobożnym czcicielom we wszystkich duchowych i ziemskich sprawach dopomóc raczyła,
Obyś wszystkim smutnym duszom udzieliła łaskę poddania się woli Bożej, pełnego zjednoczenia z Boską wolą i prawdziwy spokój serca,
Obyś wszystkie panny i wdowy w czystości ich stanu zachować dopomogła,
Obyś wszystkim małżonkom cierpliwości i jedności udzielić mogła,
Obyś nas uchroniła od strapień za życia, a w godzinie śmierci od postępów i przemocy szatana,
Prosimy Cię, Jezu, Wnuku św. Anny, wysłuchaj nas.

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, przez wstawiennictwo św. Anny, zachowaj nas,.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez wstawiennictwo św. Anny, wysłuchaj nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez wstawiennictwo św. Anny, zmiłuj się nad nami.

 

Litania do świętej Anny                                                                         [3, 5]


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Cryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, *Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, * Módl się za nami.

Święta Anno,      *
-         Matko Najświętszej Maryi Panny,
-         służebnico Ojca Przedwiecznego,
-         Matko Rodzicielki Syna Bożego,
-         świątynio Ducha Świętego,
-         piastunko Jezusa i Maryi,
-         naczynie wybrane Opatrzności Bożej,
-         miłością Bożą pałająca,
-         chlubo wszystkich niewiast,
-         przykładzie wiernych żon,
-         wzorze wszystkich matek,
-         cicha i pokorna,
-         Matko sprawiedliwa,
-         wzorze wychowania dzieci dla Boga,
-         wzorze cichego życia domowego,
-         aniele cierpliwości i wyrozumiałości,
-         mistrzyni modlitwy i ofiary,
-         nauczycielko prawdy i miłości,
-         nadziejo chorych i nieszczęśliwych,
-         obrono sierot i wdów,
-         pociecho ubogich i opuszczonych,
-         ucieczko błądzących,
-         opiekunko żniwnych pól,
-         przemożna Orędowniczko u Boga,

Prosimy Cię, święta Anno,
Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, * Wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała,
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała,
Abyś podróżujących od wypadków zachowała,
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała,
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła.

Módl się za nami, święta Anno,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty obdarzyłeś św. Annę godnością Matki Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela naszego. Spraw, byśmy za jej przykładem z radością witali każde poczęte życie i sumiennie wypełniali nasze obowiązki rodzicielskie. Tobie św. Anno, polecamy opiekę nad naszymi rodzinami, domami i wszystkim, co posiadamy. Oddalaj od nas wszelkie niebezpieczeństwa, abyśmy bez trwogi, ufni w Twoje wstawiennictwo, mogli w pokoju wykonywać obowiązki naszego stanu, Bogu z radością służyć i dostąpić zbawienia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Litania do świętej Anny. (Do użytku prywatnego)                       [5]

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, *Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Anno, * Módl się za nami.

-         Matko Najśw. Maryi Niepokalanie poczętej,
-         małżonko św. Joachima,
-         arko Noego sprawiedliwego,
-         arko przymierza,
-         różdżko Jessego,
-         ze krwi królewskiej idąca,
-         słowo Betleem,
-         przybytku Boski,
-         domie piękności,
-         obłoku jasny,
-         zwierciadło posłuszeństwa,
-         zwierciadło cierpliwości,
-         zwierciadło miłosierdzia,
-         zwierciadło nabożeństwa,
-         obrono Kościoła Bożego,
-         okręcie zbawienny tonącym,
-         drogo bezpieczna pielgrzymujących,
-         uwolnienie niewolników,
-         opiekunko ubogich sierot,
-         ozdobo stanu małżeńskiego,
-         matko osierociałych,
-         języku niemych przed Bogiem,
-         oświecenie ślepych,
-         pocieszycielko utrapionych,
-         uzdrowienie chorych,
-         ucieczko grzesznych,
-         wspomożenie wiernych,
-         ratunek z nieba dająca wszystkim, do Ciebie wołającym,
-         radości Apostołów,
-         córko Patryarchów,
-         prawdo Proroków,
-         Pani Apostołów,
-         umocnienie Męczenników,
-         chwało kapłanów i lewitów,
-         utwierdzenie Wyznawców,
-         korono Panieńska,
-         ozdobo wszystkich świętych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

         Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo.

W.: Ozdobne są łaską wargi Twoje.
O.: Dlatego Cię ubłogosławił Bóg na wieki.

         Módlmy się:

Panie Boże, któryś błogosławionej Annie łaskę dać raczył, iż zasłużyła być Matką Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twojego, dozwól miłościwie, abyśmy, którzy pamiątkę Jej obchodzimy, opiekuńczym Jej wstawieniem się do Ciebie, byli wspomagani, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Pieśń o św. Annie, matce Najśw. Maryi Panny.              [1, 25]

 

1.      Witaj Pani, Matko Matki Jezusa Pana
Anno święta, Tyś od Boga jest ludziom dana
Za patronkę w potrzebie, by się zawsze do Ciebie
Udawali, pomoc brali, o Anno święta.

2.    Anno święta, wszak u Boga Ty możesz wiele,
Wyjednaj nam zgromadzonym w tym tu kościele
U Jezusa miłego dar miłosierdzia Jego,
A Maryja niech nam sprzyja, o Anno święta.

3.     Ty w przygodach i nieszczęściu i w różnej trwodze
Dajesz pomoc i pociechy, w zbawiennej drodze;
Gdy łask matki szukają, Twojej opieki doznają,
Łaskawości i litości, o Anno święta.

4.    A gdy przyjdzie ów straszliwy moment przy zgonie,
Anno święta, dusze nasze miej w swojej obronie;
Wstawiaj się do Sędziego wespół i z Matką Jego,
Za wszystkimi Ci wiernymi, o Anno święta.

 

Pieśń                                                                                              [12]

 

Ja sobie wybrałem na obronę
Babkę Chrysta Pana, świętą Annę;
Ja onej oddaję duszę, ciało,
Onę chcę miłować, Jak przystało.

*Niech się, jak chce ze mną dzieje,
W tobie, święta Anno, mam nadzieję.

Ja się jej polecam dnia każdego,
Aby mnie broniła ode złego;
Ja onej swe nędze opowiadam,
I moje potrzeby jej przedkładam.

*

W smutku i nieszczęściu i w chorobie,
Że przyjdzie z pomocą ufam sobie,
Najmilsza matuchna, Anna święta,
Bo ona o sługach swych pamięta.

*

Ty, matko, nikogo nie opuścisz,
I mnie też grzesznego nie zapomnisz,
Boś ty jest pociechą zasmuconych,
Ty jesteś ratunkiem utrapionych.

         *

K’tobie się sieroty uciekają,
Wdowy uciśnione pomoc mają;
Boś ty, Anno święta wszystkich matka,
Wspomagasz każdego do ostatka.

         *

Gdy już czas przyjdzie, że umrzeć muszę,
Anno z Córką swoją strzeż mą duszę;
Uproście mi grzechów odpuszczenie
U Pana Jezusa i zbawienie.

powrót do strony głównej

ANTONI

 

Litania do św. Antoniego Padewskiego                                                [33]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - *Zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże.
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Marya, Matko Boża, módl się za nami.
Święci Aniołowie, słudzy Boży, módlcie się za nami.
Święty Antoni Padewski, *Módl się za nami.

-         Filarze Kościoła Chrystusowego,

-         Skarbnico Pisma świętego,

-         Seraficzny miłości ogniu,

-         Kaznodziejo Apostolski,

-         Obrazie świątobliwości,

-         Skrzynio wszystkich cnót,

-         Pochodnio gorejąca i świecąca,

-         Nauczycielu prawdy,

-         Biczu czartów,

-         Tryumfatorze z świata i z ciała,

-         Pocieszycielu utrapionych,

-         Piastunie najmilszego Dzieciątka Jezus,

-         Najgotowszy Przyczyńco,

-         Najchwalebniejszy Patronie,

-         Najsłodszy Ojcze i Obrońco,

Bądź nam Boże miłościw; Przepuść nam Panie.
Bądź nam Boże miłościw; Wysłuchaj nas Panie.

Przez przyczynę Św. Antoniego, od wszystkiego złego * Wybaw nas Panie.

-         Od sideł diabelskich,

-         Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

-         Od śmierci wiecznej,

-         Przez zasługi świętego Antoniego,

-         Przez najgorętszą jego miłość,

-         Przez prorockiego Ducha jego,

-         Przez pragnienie jego dusz nawrócenia,

-         Przez gorące jego pragnienie męczeństwa,

-         Przez szczególne jego zachowanie czystości i posłuszeństwa,

-         Przez niezemdlone jego prace,

-         Przez dziwne jego cudów czynienie,

-         W dzień ostateczny,

-         My grzeszni Ciebie Boga prosimy;

-         Abyś w sercach naszych ogień miłości Twojej zapalił,

-         Abyś tę ubogą Ojczyznę przez świętego Antoniego modlitwy, w całości zachować raczył,

-         Abyś wszystkim uciekającym się do Św. Antoniego zdrowia ciała i duszy użyczyć raczył,

-         Abyś za przyczyną św. Antoniego owoc ziemi i wszystkie rzeczy żywotowi służące dać raczył,

-         Abyś nam go we wszystkich ścieżkach i drogach za wiernego dać raczył przewodnika,

-         Abyś za nami proszącego miłościwie wysłuchał,

-         Abyś nasze modlitwy przyjąć raczył.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; Zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Modlitwa.

Święty Antoni Padewski, wszystkich do ciebie nabożnie się uciekających Patronie możny! przez one prace twoje dla chwały Bożej i zbawienia bliźnich, w kazaniach, pielgrzymkach i nawracaniu grzesznych podejmowane; przez twoją świętą męczeństwa żądzę, przez twoje święte i wielekroć za życia wznawiane przestawanie z najmilszem Dzieciątkiem Jezus, osobliwie w onych trzech godzinach, w których odpoczywał na piersiach twoich, wyrażając na sercu twem tajemnicę męki swojej, i łagodnie do ciebie przemawiając, proszę cię, o Święty! przez te łaski, któreś natenczas od Boga otrzymał, także przez niepokalaną Najświętszą Bogarodzicę Pannę, za której pomocą szatańskie najazdy rozproszyłeś; przez objawienie i łaskę z Nieba ci daną do wyzwolenia ojca twego, w dalekich natenczas od ciebie krainach zostającego: racz oddalić ode mnie, chwalebny nasz Obrońco! wszelkie uciski, utrapienia i niebezpieczeństwa; zjednaj mi, proszę, cierpliwość w przeciwnościach i szkodach, z domem moim i ze wszystkimi moimi zasłaniaj mię, a po przebytych nędzach żywota tego, racz mi uprosić szczęśliwą śmierć, i z tobą w Chrystusie błogosławiony spoczynek. Amen.

 

Litania do św. Antoniego Padewskiego                                                [13]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - *Zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże.
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, * Módl się za nami.

Święty Antoni, chwało miasta Padwy,
-         przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,
-         sługo Matki Niepokalanej,
-         wierny synu świętego Franciszka,
-         mężu świętej modlitwy,
-         perło ubóstwa,
-         lilio czystości,
-         wzorze posłuszeństwa,
-         zwierciadło cnoty,
-         miłośniku życia ukrytego,
-         gardzący chwałą ziemską,
-         różo miłości Bożej,
-         żarliwy apostole,
-         gotowy na męczeństwo za wiarę,
-         filarze Kościoła świętego,
-         przewodniku dusz,
-         gorliwy krzewicielu wiary,
-         nauczycielu prawdy,
-         skarbnico Pisma świętego,
-         niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,
-         nawracający grzeszników,
-         zwalczający występki,
-         aniele pokoju,
-         odnowicielu obyczajów,
-         zdobywający serca dla Chrystusa,
-         opiekunie uciśnionych,
-         postrachu złych duchów,
-         wskrzeszający umarłych,
-         odnajdujący rzeczy zgubione,
-         chwalebny cudotwórco,
-         ozdobo Zakonu Serafickiego,
-         wesele dworu niebieskiego,
-         odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju,
-         święty całego świata,
-         drogi u Boga nasz pośredniku.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święty Antoni !
L.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, Świętego Antoniego, i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie a w przyszłym uweseli wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Pieśni do św. Antoniego                                                               [1, 25, 13]

 

Jeśli cudów szukasz Antoniego
Spojrzyj na cały okrąg świata tego,
Poznasz, jak słynie w każdej krainie,
I ciebie jego ratunek nie minie.

Refren: O święty Antoni, o święty Antoni,
Niech nas przed Bogiem twoja prośba broni,
Twoja prośba broni.

Jeżeli śmierci lękasz się bez miary
Znikną sprzed oczu okropne poczwary,
Tylko pomocy, we dnie i w nocy,
Prosić nie przestań tego cudotwórcy.

Refren.

Niebezpieczeństwem jeśliś zagrożony,
Proś Antoniego do twojej obrony,
Zasadzek wiele unikniesz śmiele,
A on rozproszy twe nieprzyjaciele.

Refren.

Jeśli się znajdziesz w ostatniej potrzebie,
Głód, niedostatek ciężko dotkną ciebie:
On i w tej chwili ciebie zasili,
W Nim pokładana ufność Cię nie zmyli.

         Refren.

Gdy wiec, Antoni, z Bogiem żyjesz w niebie,
Wspólnymi głosy wołamy do Ciebie:
Stawaj w obronie, w życiu i w zgonie,
Nie daj mi zginąć, o święty Patronie!

         Refren.

Niech chwała Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Zawsze i ninie, na wieki słynie,
Jako w niebieskiej, tak ziemskiej krainie.

Refren.

 

Modlitwa do św. Antoniego
(ułożył św. Bonawentura)

„Jeżeli pytasz o cuda:

Śmierć, błąd, utrapienie
Czart i trąd znika, chorzy biorą uzdrowienie,
Bałwany morskie cichną, okowy spadają,
Zguby się odnajdują, członki odrastają.
Kiedy kto z wiarą prosi, co szuka, znachodzi,
Poświadczają to wszyscy i starzy i młodzi.
Niebezpieczeństwa pierzchną, w potrzebach staranie
Każdy składa w Antonim: świadkami Padwanie”.

W.: Dziwnym uczynił Pan Świętego swojego.

O.: Wysłucha mię Pan, gdy zawołam do Niego.

Pieśń śpiewana w kościele pw św. Antoniego Padewskiego w Koziegłówkach.

 

1.      Święty Antoni niebiański kwiecie.
Twe cuda słyną po całym świecie,
Ku modłom naszym swój wzrok dziś skłoń,
Święty Antoni, broń!

Refren: Cudowna Twoja przyczyna w niebie,
Niech nas wspomaga w każdej potrzebie,
Osłaniaj lud swój na każdy czas,
Święty Antoni, ratuj nas!

2.    O cudotwórco, święty Patronie,
Przed Twym ołtarzem składamy dłonie,
Ubłagaj, przeproś nam Boży Tron,
Święty Antoni, broń!

Refren.

powrót do strony głównej

AUGUSTYN

 

Litania do świętego Augustyna                                                             [5]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - *Zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże.
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Święty Ojcze Augustynie,  *ubłagaj nam Serce Boskie.
-         Synu pobożnych łez świętej Moniki,
-         Ojcze i założycielu zakonu pustelników,
-         Wybrane światło Doktorów,
-         Gorliwie studiujący Pismo Święte,
-         Nauczycielu teologów,
-         Wzorze apostolskiego życia,
-         Sławny głosicielu słowa Bożego,
-         Obrońco wiary,
-         Zraniony miłością Chrystusową,
-         Biskupie wielkiej pokory i litości,
-         Światło rozpraszające ciemności błędów,
-         Źródło boskiej wymowy,
-         Ojcze wielu zakonów żyjących pod Twoją regułą,
-         Łaskawy obrońco uciekających się do Ciebie,
-         Pociecho ubogich i utrapionych,
-         Przez przedziwne Twoje nawrócenie,
-         Przez miłość, którą pałałeś w obronie wiary,
-         Przez Twoje prace, którymi wspierałeś Kościół.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

         Módlmy się:

Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi, daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Hymn błagalny św. Augustyna.                                                             [12]

(Wydany z polecenia papieża Urbana VIII)

 

Przed oczy Twoje, Panie, winy nasze składamy,
A karanie, które za nie odbieramy przyrównywamy.

Jeżeli uważamy złości, któreśmy popełnili,
Mniej daleko cierpimy, niżeliśmy zasłużyli.

Cięższe to jest, do czego się znamy być winnymi,
A lżejsze to, co ponosimy.

Karę za grzechy dobrze czujemy,
A przecie grzeszyć przestać nie chcemy.

W pośród plag Twoich niedołężność nasza wielce truchleje.
Wszakże w nieprawości żadna zmiana się nie dzieje.

Umysł utrapieniem srodze uciśniony,
A upór w złym trwa nic nie poruszony.

Życie w uciskach prawie ustaje,
Złych jednak nałogów swoich nie poprzestaje.

Jeżeli nawrócenia łaskawie czekasz, my się nie poprawujemy;
Jeżeli się sprawiedliwie mścisz, wytrwać nie możemy.

Wyznawamy z płaczem w karaniu, czegośmy się dopuszczali,
A po nawiedzeniu zapominamy, czegośmy dopiero płakali.

Gdy miecz swój na nas podniesiony trzymasz, siłać obiecujemy,
A skoro go spuścisz, obietnic dokonać nie chcemy.

Kiedy nas karzesz, prosimy Cię, abyś się zmiłował,
A gdy przestaniesz, pobudzamy Cię znowu, abyś nam nie folgował.

Oto masz korzących się Tobie, wszechmogący Boże;
Wiemy, iż jeżeli miłosierdzie nie odpuści, sprawiedliwość słusznie nas zgubić może.

Racz nam tedy dać o co żebrzemy, lubośmy nie zasłużyli,
Któryś nas z niczego stworzył, abyśmy Cię chwalili.

 

Hymn na Jutrznię                                                                         [43]

 

1.      Jaśnieje w niebie blaskiem pełnym mocy
Wspaniała gwiazda mistrzów i pasterzy;
Płomieniem wiary nigdy nie przyćmionym
Oświeca ziemię.

2.    Niebiański Syjon niechaj cześć oddaje
Boskiemu Zbawcy, który Augustyna
Cudami łaski wiódł po różnych drogach
Do pełni światła.

3.     Ten wielki pasterz dotąd czujnie strzeże
Czystości wiary, przezwycięża błędy,
A swą nauką leczy obyczaje
Skażone grzechem.

4.    Owczarni Pańskiej stróżu niezrównany,
Przykładzie mnichów, wzorze dla kapłanów,
Niech twoje modły dla nas wyjednają
Łaskawość Boga.

5.     Niech będzie chwała Bogu w Trójcy Świętej,
Którego wielkość jeszcze tu, na ziemi,
Zgłębiałeś myślą, teraz już oglądasz
W światłości nieba. Amen.

 

Hymn na Nieszpory                                                                      [43]

 

1.      Słońce południa, potężne w swym blasku
Na firmamencie całego Kościoła,
Ponad wiekami jaśniejesz mądrością,
O Augustynie!

2.    Jakżeś jest bliski wątpiącym i grzesznym,
Bo doświadczyłeś zwodniczych bezdroży,
Lecz nawrócony przez łzy swojej matki,
Poznałeś prawdę.

3.     Wszedłeś w głębiny bezmiernych tajemnic,
Gdzie Bóg panuje nad sercem człowieczym,
Które nie znajdzie radości ni pełni,
Aż w Nim nie spocznie.

4.    Ty, który byłeś wybrany przez Pana,
By Ewangelię tłumaczyć ludowi,
Pomóż nam dzisiaj otworzyć swe dusze
Na słowa życia.

5.     Boże wszechmocny i w Trójcy Jedyny,
Niech będzie Tobie pokorna podzięka
Za to, że czynisz upadłych świętymi
Ku Twojej chwale. Amen.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~