~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


B

BARBARA

 

Litania o świętej Barbarze, Pannie i Męczennice.                 [33]

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże: *Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Święta Marya: * Módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święta Barbaro,

-         Panno i Męczenniczko,
-         Oblubienico Chrystusowa,
-         bezbożnego ojca pobożna córko,
-         różo między cierniem bałwochwalstwa,
-         ozdobo twojego narodu,
-         jasności Heliopolu,
-         wybrana z tysiąców,
-         chwało Krzyża świętego,
-         najnabożniejsza do Najśw. Sakramentu,
-         szafarko niebieskiego pokarmu,
-         pokarmem wieczności karmiąca,
-         twierdzo wieży na obronę naszą znakomita,
-         patronko umierających,
-         między domowymi wygnana,
-         w więzieniu wolna,
-         w osobności Niebu domowa,
-         ofiaro rodzica i tryumfatorko,
-         w pokoju wojująca,
-         okręcie chleb niosący,
-         zabiegająca wiecznemu głodowi,
-         kielichem zbawienia częstująca,
-         prowadząca swoich na drogę wieczności,
-         nadziejo grzesznych,
-         nauczycielko konających,
-         na sądzie strasznym patronko,
-         górom rozkazująca,
-         statecznie Boga się trzymająca,
-         na śmierć nieustraszona,
-         wzgardzicielko świata,
-         nad śmierć mocniejsza,
-         bieg życia zatrzymać mogąca,
-         ochłodo czyszcza.

Twoi słudzy ciebie prosimy: Wysłuchaj na Panie.

Abyś nam od wszego złego wybawienie wyjednała, *Przyczyń się za nami.
Abyś nas od nagłej i niespodziewanej śmierci strzegła,
Abyś nam bez Sakramentów świętych umierać nie dopuszczała,
Abyś nam folgę i cierpliwość w boleściach uprosiła,
Abyś nam łaskę ostateczną otrzymała,
Abyś nam konającym w pomoc przybyła,
Abyś na sądzie Bożym stronę naszą trzymać raczyła,
Abyś nas od wiecznego potępienia wyprosiła,
Abyś nam i wszystkim wiernym zmarłym pokój wiekuisty zjednała,
Abyś dusz naszych od mąk czyszczowych zachowanie wybłagała,
Przez zasługi twoje,
Przez boleść męczeństwa twego,
Przez śmierć twoję,
Przez owę łaskę, z której cię Chrystus Oblubienicą swoją nazwał,
Przez onę łaskę, z której cię Chrystus w więzieniu nawiedził i uzdrowił,
Przez wszystkie, któremi cię Chrystus obdarzył, dobrodziejstwa,
Przez wszystkie twoje od Boga odebrane łaski,
Panno Bogu najwdzięczniejsza.

Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata: Przepuść nam Panie.
Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata: Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata: Zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

W.: Módl się za nami, Św. Barbaro, Panno i Męczenniczko.
O.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa pierwsza.

Miłosierdzie nam Twoje, prosimy Cię Panie Boże! Panna i Męczenniczka Barbara święta niech ubłaga, która Tobie zawsze wdzięczna była i zasługą czystości i wiary Twojej wyznaniem, abyś nam i winy nasze miłościwie odpuścił, i łaski, o które Cię przez nię prosimy dać raczył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa druga.

Święta Panno i Męczenniczko, bardziej Boga i nieskażoną czystość niż życie miłująca, racz mi wyjednać modlitwami Twojemi u Oblubieńca twego, Jezusa Chrystusa, czystość duszy i ciała. Patronko konających, proszę cię serdecznie, uproś mi w godzinę śmierci mojej jak najskuteczniejszą skruchę za grzechy, i ufność w miłosierdziu Boga; niech bez poslenia się Chlebem Anielskim nie umieram, ale mocą i zasługą Krwi i Ciała Jezusa Chrystusa otrzymam żywot Błogosławionych w Królestwie Jego. Amen.

 

Litania do św. Barbary                                                                          [5]

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże: *Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Święta Maryjo: *Módl się za nami.
Święta Barbaro, *Módl się za nami.

-           panno i męczenniczko,
-           oblubienico Chrystusa,
-           różo między cierniem bałwochwalstwa,
-           ozdobo twego narodu,
-           pobożna czcicielko Najświętszego Sakramentu,
-           szafarko niebieskiego Pokarmu,
-           karmiona Pokarmem wieczności,
-           Patronko umierających,
-           nadziejo grzesznych,
-           nauczycielko konających,
-           ucieczko tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci,
-           wspomożenie chorych,
-           można Opiekunko umierających,
-           Patronko na sądzie,
-           nieustraszona w obliczu śmierci,
-           trzymająca się Boga,

Abyśmy Bogu zawsze służyli czystym sercem, Święta Barbaro,
Aby żadne cierpienie, ani nawet śmierć nie odrywały nas, grzesznych, od Jego miłości, Święta Barbaro,
Abyśmy zawsze byli gotowi dzięki modlitwie i postawie na przyjęcie Boga, Święta Barbaro,
Abyśmy byli wybawieni od nagłej i niespodziewanej śmierci, Święta Barbaro,
Abyś nam konającym na pomoc przybyć mogła, wyjednaj nam to, Panno,
Abyś nam i wszystkim zmarłym pokój wiekuisty wyjednała, wyjednaj nam to, Panno.

P.: Módl się za nami, święta Barbaro.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

         Módlmy się:

Wszechmogący Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci, za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw i w godzinie śmierci umocnij nas sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Litania do św. Barbary                                                                          [3]

 

Kyrie elejson. Chryste elejson.
Święta Barbaro, Panno i Męczenniczko *Módl się za nami.
-         Górom rozkazująca,
-         Twierdzo na obronę naszą znakomita,
-         W więzieniu wolna,
-         Opiekunko górników,
-         Patronko Polski Podziemnej,
-         Siostro kolporterek,
-         Strażniczko tajnych drukarzy,
-         Towarzyszko podziemnych żołnierzy,
-         Opiekunko łączniczek i kurierów,
-         Tarczo żołnierzy dywersji i sabotażu w walce o wolność,
-         Otucho więzionych,
-         Męstwo torturowanych,
-         Na śmierć nieustraszona,

Abyś nam męstwo i odwagę wyprosiła, *przyczyń się za nami!
Abyś nam cierpliwość i ufność wyjednała,
Abyś nam hart i pogodę ducha dała,
Abyś konającym z pomocą przybyła,
Abyś nam zwycięstwo wybłagała.

Chryste, który widzisz, iż za sprawiedliwą bijemy się rzecz, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!

Módlmy się:

Boże, święta Barbara, Męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci; za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw i w godzinie śmierci umocnij nas sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśni                                                                                             [12]

 

1.      Barbaro błogosławiona,
Męczenniczko uwielbiona.
Niech, którzy cię pozdrawiają,
Łaskę Bożą przez cię mają.

Barbaro kwiecie czystości,
Śliczna nad miesiąc w jasności,
Wszelkiej zmazy nieświadoma,
Łaską Bożą utwierdzona.

2.    Wejrzyj, panno, któraś w niebie,
Na nas którzy zdobią ciebie
Różańca co dzień koroną,
Bądź nam przed Bogiem obroną.

Barbaro kwiecie ...

3.     Którzy ci wiernie służymy,
Niech na wieki nie zginiemy,
Uproś pokutę prawdziwą,
Miłość, ufność, wiarę żywą.

Barbaro kwiecie ...

 

1.      Barbaro święta, perło Jezusowa,
Ścieżko do nieba grzesznikom gotowa,
Wierna przy śmierci patronko smutnemu,
Konającemu.

2.    Źródło czystości obmyta na wieki
Nie wypuszczaj mnie z swojej świętej opieki
Ty mnie przygotuj na drogę wieczności
W świątobliwości.

3.     Spraw, by mój Jezus był dozorcą moim
W życiu i zgonie, tak jako był twoim:
Niech duszę moją w niebie z twej pomocy
Z tobą zjednoczy.

4.    Twój i mój Jezus w Świętym sakramencie
Niech mię nakarmi w ostatnim momencie
Ostatnie słowo: Jezus i Maryja,
Niech mnie nie mija.
W ranach najsłodszych, w męce Jego drogiej,
Zakryj mnie, Panno, od szatańskiej trwogi;
Abym umierał dobrze z twej obrony,
Nieustraszony.

 

1.      Barbaro święta, Perło Jezusowa,
Ścieżkę do nieba wskazać nam gotowa,
Wierna przy śmierci Patronko smutnemu,
Konającemu.

2.    Spraw, by mój Jezus był zbawieniem moim,
W życiu i zgonie, tak jako był Twoim;
niechaj mnie w niebie przy Twojej pomocy
z Sobą zjednoczy.

3.     Twój i mój Jezus w świętym Sakramencie
Niech mnie nakarmi w ostatnim momencie;
Ostanie słowo „Jezus” niechaj skruszy
Wroga mej duszy.

4.    W Ranach najsłodszych, w Męce Jego drogiej,
Uchroń mnie, Panno, od szatańskiej trwogi;
Abym umierał pewny Twej obrony,
Nieustraszony

5.     Komuż bezpieczniej duszę swą polecę,
Jak Tobie? A Ty Jezusowi w ręce
Oddaj ją świętą, drogo zapłaconą,
Krwią odkupioną.

powrót do strony głównej

BARNABA

 

Litania do świętego Barnaby eremity                                       [41]

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Ojcze z nieba Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, * Módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Romualdzie, ojcze świętych pustelników,
Święty Romualdzie, pod którego regułą Barnaba święty, zostawał,
Święty Barnabo, wielki Boga wyznawco,

-         zwierciadło pogardy świata,
-         na Opatrzność Boską zupełnie się spuszczający,
-         zawsze w podłym o sobie rozumowaniu zostający,
-         rozkoszą ciała, pychą i wyniosłością niezmiemie się brzydzący,
-         dusz naszych doznany przed Bogiem obrońco,
-         w ostrości życia świętych Pięciu Męczenników społeczniku,
-         na ustawicznych postach i modlitwach życie całe trawiący,
-         na puszczy kazimierskiej innym pustelnikom z pokorą i cierpliwością ustępujący,
-         dla swych towarzyszów cudowny łaskawco,
-         łososia dla pożywienia braciom na sztuki siekający,
-         tegoż łososia w studzience zawsze całego znajdujący,
-         tymże łososiem cudownym króla Bolesława Chrobrego hojnie częstujący,
-         królowi po zjedzeniu tegoż łososia w studzience całego i pływającego pokazywający,
-         niechętnie dar królewski przyjmujący,
-         zarówno z braćmi pieniędzmi przez króla darowanymi gardzący,
-         te pieniądze królowi z rozkazu starszych na powrót odnoszący,
-         widząc męczeństwo braci przed królem płaczący,
-         tamże gdy ich dusze do nieba szły w światłości i towarzystwie anielskim, dziwnie się radujący,
-         królowi imiona i nazwiska zbójów opowiadający,
-         z królem do ciał świętych męczenników się powracający,
-         tymże ciałom z królem serdeczne ucałowania oddający,
-         zabójcom tym sposób pokuty i poprawy życia podający,
-         z tymi łotrami pustelnikami na puszczy kazimierskiej pokutujący,
-         dla przeszkody od budujących się w tej puszczy, do Bieniszewa z towarzyszami przeniesiony,
-         studzienką na tamtym miejscu dla wygody swojej i braci pod przełożeństwem Twoim zostających opatrzony,
-         lekarzu ludzi i bydląt chorych doświadczony,
-         łaskawy Ojcze dla synów i sługi Twoje,
-         mocny przed majestatem Boskim patronie,
-         przecudowny wzorze życia pustelniczego,
-         szczególnie garnących się do Ciebie obrońco
-         zagrzewający przykładem swoim wszystkich braci do ostrości życia,
-         od wszystkich chorób, a osobliwie od febry uwalniający,
-         porzucenie i obrzydzenie świata innym upraszajacy,
-         żywota pustelniczego nauczycielu,
-         pustelniku prawdziwej doskonałości,
-         we wszystkim zachowujący braterską miłość,
-         wszystkie pokusy mężnie zwalczający,
-         nieprzyjaciołom swoim chętnie i z serca odpuszczający,
-         bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Módl się za nami Barnabo święty. Uproś nam pokój boś u Boga wzięty.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, który dla zasług Barnaby uciekającym się jego przyczyny wszelkie łaski i dobrodziejstwa wyświadczasz, daj prosimy Cię, abyśmy za Jego pomocą od wszelkiego nieszczęścia i przypadku złego byli wybawieni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

BARTŁOMIEJ

 

Litania do świętego Bartłomieja Apostoła                        [3]

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, *Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, * Módl się za nami,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Święty Bartłomieju, Apostole,

-         otwarty na głos prawdy,
-         prawdziwy Izraelito,
-         wyznający Bóstwo Syna Bożego,
-         powołany na ucznia przez Jezusa,
-         wybrany apostołem,
-         uczestniku cudownego połowu ryb,
-         pełen wiary i pobożności,
-         nieustannie zjednoczony z Bogiem,
-         przepojony miłością Boga i bliźniego,
-         wzorze gorliwości apostolskiej,
-         głosicielu Dobrej Nowiny,
-         Apostole różnych ludów,
-         kolumno Kościoła świętego,
-         prześladowany dla Ewangelii,
-         męczenniku za wiarę Chrystusową,
-         krzyżowany na wzór Chrystusa,
-         wierny Chrystusowi aż do śmierci,
-         patronie różnych zawodów,
-         opiekunie podróżnych,
-         orędowniku nasz przed Bogiem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Barłomieju. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja z Twoim Synem, i spraw za Jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [36, 43]

 

1.      Bartłomieju, w niebiosach
Jaśniejesz wśród Apostołów;
Wysłuchaj teraz tej pieśni
I przyjmij nasze modlitwy.

2.    Na ciebie z wielką miłością
Skierował Jezus swe oczy,
Bo widział w tobie człowieka
O sercu szczerym i czystym.

3.     Głoszony słowem proroków,
Przez długie wieki wzywany,
Objawił Mesjasz się tobie,
A tyś Go przyjął z radością.

4.    Pomiędzy Panem a tobą
Zawarte ścisłe przymierze:
Po trudach drogi krzyżowej
Otrzymasz w niebie nagrodę.

5.     Chrystusa, władcy wszechświata,
Apostoł oraz przyjaciel;
Dla Mistrza żyjesz, a ludzi
Przez Mistrza życie umacniasz.

6.    Niech Bóg, którego wielbimy,
Przez twoje wielkie zasługi
Wprowadzi nas do ojczyzny
I wiecznym szczęściem obdarzy. Amen.

powrót do strony głównej

BEATA

 

Litania do świętej Beaty  (do prywatnego odmawiania)                      [3]

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, * zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Męczenników, * Módl się za nami.

Święta Beato,
-         oblubienico Chrystusa,
-         ozdobo Kościoła Bożego,
-         wierna służebnico Boga,
-         pełna ufności w Bogu,
-         pałająca miłością Boga i bliźniego,
-         naśladowczyni Chrystusa,
-         wytrwała w modlitwie i umartwieniu,
-         gorliwa w dążeniu do świętości,
-         wzorze chrześcijańskiej pobożności,
-         przykładzie gorliwości i poświęcenia,
-         wzorze życia chrześcijańskiego,
-         niezachwiana w wierze,
-         jaśniejąca wiarą i pobożnością,
-         prześladowana za wierność Chrystusowi,
-         umęczona za wytrwałość w wierze,
-         odważna w pokonywaniu niebezpieczeństw,
-         niestrudzona apostołko Królestwa Bożego,
-         przykładzie świętości i wiary,
-         pocieszycielko smutnych i strapionych,
-         gorliwa w nawracaniu grzeszników,
-         pełniąca uczynki miłosierdzia,
-         wytrwała w przedsięwzięciach,
-         przemożna orędowniczko u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże Ty wskazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, od Ciebie święta Beata otrzymała siłę do zniesienia męczeństwa, niech wszystkim, którzy się radują jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę do przezwyciężania pokus. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

BENEDYKT

 

Litania do św. Benedykta                                          [5, 37]

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, *zmiłuj się nad mani.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, * módl się za nami,
Święta Maryjo, Zwierciadło zakonnej doskonałości,
Święty Ojcze Benedykcie,
Święty Benedykcie, miłośniku krzyża,
-         wierny naśladowco Jezusa Chrystusa,
-         niezwykły w umartwieniu i surowości życia,
-         miłośniku ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, pobożności i wszelkich cnót,
-         serafinie pałający miłością Boga i bliźniego,
-         wzgardzicielu świata,
-         ojcze nieprzeliczonych synów i córek duchowych,
-         mistrzu wszelkiej doskonałości,
-         ozdobo Kościoła Bożego,
-         wdzięczny przybytku Ducha Świętego,
-         zwierciadło bogomyślności,
-         obrońco do ciebie się uciekających,
-         patronie przeciw pożarom, piorunom, gradobiciu, nieurodzajom i głodowi,
-         pocieszycielu smutnych i strapionych,
-         patronie we wszelkiej potrzebie,
-         uzdrawiający chorych znakiem krzyża świętego,
-         wspomożycielu konających,
-         patronie dobrej śmierci,
-         możny cudotwórco,
-         aniele obyczajów i życia,
-         następco patriarchów,
-         podobny męczennikom,
-         patriarcho mnichów,
-         wzorze przełożonych,
-         chwało wyznawców,
-         naśladowco Apostołów,
-         wielką chwałą ukoronowany,
Święty Benedykcie, patronie Europy.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Ojcze Benedykcie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, który nas przykładem świętego Benedykta do umiłowania doskonałości zachęcasz, oczyść serca nasze i napełnij łaską Twoją, ażebyśmy przez nią z Tobą złączeni wytrwali w dobrych postanowieniach naszych i służyli Ci wiernie do śmierci, a przez to osiągnęli szczęśliwość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do św. Benedykta (do prywatnego odmawiania)                   [37]

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Ojcze z nieba Boże, *zmiłuj się nad nami
Synu odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże

Święty Benedykcie z Nursji * módl się za nami,
-         Potomku Błogosławiony znakomitego rodu,
-         Dziedzicu Królestwa Niebieskiego, obiecanego ubogim,
-         Przyjacielu uczącej się młodzieży,
-         Przewodniku szukających Boga,
-         Pokutniku nie wątpiący w miłosierdzie Boże,
-         Pustelniku z Subiaco, oddany modlitwie i pracy,
-         Bojowniku zwycięski w walce z pożądliwością ciała,
-         Miłośniku ciszy nieskażonego środowiska,
-         Budowniczy klasztorów, wspólnot świętego życia,
-         Czytelniku gorliwy ksiąg świętych,
-         Ojcze pokorny rodziny monastycznej,
-         Głosicielu prawdy ewangelicznej i miłości,
-         Opacie z Cassino, niezwyciężony przez złe duchy,
-         Nauczycielu Służby Bożej,
-         Patriarcho mnichów wielbiących Boga,
-         Mistrzu doskonałej pobożności, chwalący Boga we wszystkim,
-         Patronie liturgicznej służby ołtarza,
-         Wodzu walczący z mocami ciemności,
-         Apostole pokoju Bożego,
-         Krzewicielu chrześcijańskiej kultury,
-         Natchnienie artystów i sztuki sakralnej,
-         Obrońco ładu społecznego i godności człowieka,
-         Orędowniku pokrzywdzonych i prześladowanych,
-         Naśladowco Chrystusa posłusznego Ojcu,
-         Przełożony uczący własnym przykładem,
-         Sługo Chrystusa, przyjmujący gości, ubogich i chorych,
-         Bohaterze wytrwałej cierpliwości w spokojnym działaniu,
-         Prawodawco Reguły życia chrześcijańskiego w duchu Ewangelii,
-         Stróżu roztropny karności zakonnej,
-         Zdobywco szczytów doskonałości, kochający góry,
-         Pocieszycielu umierających w jedności z Chrystusem,
Święty Benedykcie, Patronie Europy zjednoczonej w Chrystusie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, Ty św. Benedykta Opata ustanowiłeś wybornym mistrzem szkoły, w której uczymy się służyć Tobie, spraw prosimy, abyśmy biegli do nieba drogą przykazań Twoich, z sercem rozszerzonym miłością, ponad którą nic nie ma większego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Hymn z liturgii godzin                                                                           [43]

 

1.      Gdy nadszedł koniec dawnego porządku
I nowa ziemia rodziła się w bólu,
Stanąłeś, ojcze, na czasów granicy,
By chronić dobro.

2.    Posłuszny mocy Bożego wezwania
I do proroków podobny natchnieniem,
Poszedłeś drogą pokory i ładu
Pańskiego Prawa.

3.     Dla wielu ludzi spragnionych pokoju
Przez własne życie przykładem się stałeś
Szukania Boga i Jego miłości
We wszystkich braciach.

4.    I dzisiaj także przychodzi nieznane,
A świat jest pełen zamętu i kłamstwa;
Za twą przyczyną niech Pan nam ukaże
Właściwą ścieżkę.

5.     Najświętszej Trójcy niech będzie podzięka
Za Benedykta i jego naukę;
Niech Europa swą jedność odnajdzie
Przez wiarę w Boga. Amen.

powrót do strony głównej

BERNARD z CLAIRVAEUX

 

Litania do św. Bernarda (do prywatnego odmawiania)            [57]

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, *zmiłuj się nad nami
Synu odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Boża Rodzicielko, * módl się za nami,
Święta Maryjo, wzorze zakonnej doskonałości,
Święty Bernardzie, do służby Bożej powołany,
-         przez rodziców Bogu ofiarowany,
-         całym sercem i duszą Bogu oddany,
-         sławny synu Burgundii,
-         ozdobo Jasnej Doliny,
-         nauczycielu Miłości Bożej,
-         czcicielu Człowieczeństwa Chrystusowego,
-         gorący miłośniku Ukrzyżowanego,
-         wierny naśladowco Jezusa Chrystusa,
-         w ranach Zbawiciela zatopiony,
-         działaniu Ducha Świętego posłuszny,
-         modlitwie szczerze oddany,
-         w Piśmie Świętym rozmiłowany,
-         natchniony piewco Maryi Dziewicy,
-         wielki orędowniku u Matki Najświętszej,
-         dzielny obrońco Stolicy Apostolskiej,
-         potężna Kolumno Kościoła Bożego,
-         nieustraszony Stróżu jedności Kościoła Chrystusowego,
-         Doktorze Kościoła Powszechnego,
-         roztropny doradco sprawujących władzę,
-         gorliwy pojednawco skłóconych,
-         mężny strażniku wiary katolickiej,
-         płomienny kaznodziejo,
-         pewny przewodniku do nieba,
-         żywy wzorze cnót zakonnych,
-         chlubo życia poświęconego Bogu,
-         chwalebny przykładzie skromności,
-         miłośniku umartwienia,
-         budzicielu powołań do służby Bożej,
-         rozkrzewicielu zakonu cysterskiego,
-         lekarzu chorych na duszy i ciele,
-         możny pośredniku u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami święty Bernardzie
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:

Boże, Ojcze nasz najlepszy, który dozwalasz nam czcić i wychwalać zasługi św. Bernarda, daj nam naśladować jego cnoty i dostąpić obfitości Twoich łask, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

BŁAŻEJ

 

Wezwania                                                                                     [3]

Święty Błażeju, szlachetny w swoim człowieczeństwie, * módl się za nami,
-         wzorze życia chrześcijańskiego,
-         przykładzie gorliwości biskupiej,
-         pocieszycielu smutnych i strapionych,
-         gorliwy o chwałę Bożą,
-         zabiegający o wzorowe życie chrześcijan,
-         nieugięty w świętej wierze,
-         mężnie znoszący złość oprawców,
-         przyozdobiony palmą męczeństwa,
-         patronie lekarzy i służby zdrowia,
-         obdarzony łaską leczenia chorób gardła,
-         opiekunie chorych i cierpiących,
-         wspomożycielu w każdej potrzebie.
Przez męczeństwo świętego Błażeja:
-         obdarz nas, Panie, prawdziwą wolnością ducha, *wysłuchaj nas, Panie!
-         daj nam, Panie, abyśmy zawsze zachowali nienaruszoną wiarę,
-         spraw, Panie, abyśmy mężnie znosili utrapienia życia,
-         daj, Panie, abyśmy pokonali zasadzki szatana, ciała i świata.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa i męczennika, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach, otocz nas swoja opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń                                                                                              [3]

 

Błażeju święty od pierwszej młodości,
Tyś służył Bogu w serca niewinności,
A na biskupią godność wyniesiony,
Cnotą na wszystkie zajaśniałeś strony.

Między wiernymi, między poganami,
Jaśniałeś w chwale wielkimi cudami,
Któremiś kruszył bałwochwalstwo stare,
I szczepił świętą, Jezusowa wiarę.

A gdy cię tyran skazuje na męki,
Bije, rozdziera ostrymi osęki,
Bóg cię rozsławia cudami nowymi,
Byś był ratunkiem nam tu na tej ziemi.

Pokorne prośby zanosim do ciebie,
Błażeju święty przez imię twe wielkie,
Oddal cierpienia i choroby wszelkie.

Spraw niech będzie świętą nasza mowa,
Bo Jezus sądzi i z jednego słowa,
Spraw, byśmy Boga tu wiernie chwalili,
Z Bogiem i z tobą w niebie się cieszyli.

powrót do strony głównej

BOGUMIŁ

 

Litania do świętego Bogumiła, śpiewana w kościele w Dobrowie.

Panie zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami.
Chryste zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami.
Panie zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami.
Święty Bogumile, *módl się za nami,
-         słynny arcybiskupie gnieźnieński,
-         gorliwy pasterzu owiec Chrystusowych,
-         ozdobo Kościoła Świętego,
-         chlubo stanu duchownego,
-         miłośniku ubóstwa,
-         wzorze pokory i pokuty,
-         opiekunie ludu wiernego,
-         ojcze sierot i ubogich,
-         pocieszycielu strapionych,
-         prawdziwy aniele za życia,
-         gorejący ogniem miłości boskiej,
-         pośredniku nasz u Boga,
-         słynny cudotwórco,
-         orędowniku naszej ojczyzny,
-         patronie nasz łaskawy.
-         błogosławieństwo dla czczącego cię ludu Bożego, * uproś nam u Boga.
-         przywiązanie do wiary świętej,
-         gorącą miłość Boga i bliźniego,
-         czyste obyczaje młodego pokolenia,
-         opiekę dla ognisk rodzinnych,
-         życie pobożne i pomyślne,
-         zgodę i miłość bratnią,
-         łaskę wytrwania w dobrym do końca,
-         zbawienie wieczne.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

         Módl się za nami, Święty Bogumile,
         Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Wysłuchaj nas Panie, korzących się przed Tobą i za przykładem świętego Bogumiła, Wyznawcy Twego i Biskupa, otaczaj nas opieką, abyśmy przez jego wstawiennictwo otrzymali te pomoce dla duszy i ciała, o które z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                         [43]

 

1.      Bogumile, godzien hołdów,
Opiekunie swego ludu,
Twoje sławne imię znaczy,
Żeś jest wielce miły Bogu.

2.    W tobie Bóg swą dobroć zjawił
I ukazał drogę życia;
Sprawił, że jak wartki potok
Słowa twe pasły owce.

3.     Gdyś nauczał ścieżek wiary,
Potwierdzałeś ją cudami;
Moc szatana ustawała
I wracało chorym zdrowie.

4.    Także nas, o dobry ojcze,
Wyzwól z groźby śmierci wiecznej,
Byśmy mogli razem z tobą
Cieszyć się radością nieba.

5.     Chwała Ojcu i Synowi
Z Duchem Świętym, dawcą łaski,
Dziękczynienie za pasterza,
Który wsławił polską ziemię. Amen.

powrót do strony głównej

BOLESŁAWA LAMENT

 

Litania do błogosławionej Bolesławy Lament (do prywatnego odmawiania)               [3]

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, * zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, * módl się za nami.
Święta Maryjo, Królowo Dziewic,
Błogosławiona Bolesławo, *Módl się za nami.

-          niedościgniona w pobożności,
-          czyniąca wszystko na chwałę Bożą,
-          pełna żywej wiary,
-          żarliwa w modlitwie,
-          bezgranicznie ufająca Bogu,
-          całkowicie poddana woli Bożej,
-          pełna cierpliwości,
-          prowadząca głębokie życie wewnętrzne,
-          ściśle zjednoczona z Bogiem,
-          wzorze modlitwy i kontemplacji,
-          powołana do pracy apostolskiej,
-          bolejąca nad rozdarciem jedności Kościoła,
-          dążąca do zjednoczenia chrześcijan,
-          inspiratorko ekumenizmu przez miłość,
-          gorliwa w działalności misyjnej,
-          przykładzie życia ewangelicznego,
-          założycielko rodziny zakonnej,
-          wzorze czystości,
-          heroiczna w ubóstwie,
-          posłuszna woli Bożej,
-          czcicielko Serca Jezusowego,
-          miłośnico ukrzyżowanego Zbawiciela,
-          adoratorko Eucharystii,
-          wielbicielko Najświętszej Dziewicy,
-          naśladowczyni Świętej Rodziny,
-          wychowawczyni młodzieży,
-          pełna wyrzeczenia,
-          wzorze pracowitości,
-          przykładzie głębokiej pokory,
-          rozpalająca miłość do Boga,
-          umacniająca słabych w wierze,
-          wzorze męstwa i wytrwałości,
-          uwrażliwiona na potrzeby ubogich,
-          opiekunko upośledzonych i wzgardzonych,
-          doświadczona cierpieniem,
-          troskliwa o zbawienie grzeszników,
-          zabiegająca o pomnożenie chwały Bożej,
-          wspomagająca dusze w czyśćcu,
-         orędowniczko nasza przed Bogiem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami błogosławiona Bolesławo,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś błogosławioną Bolesławę do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości, spraw, abyśmy wsparci Jej modlitwami, w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

powrót do strony głównej

BRAT ALBERT (ADAM CHMIELOWSKI)

 

Hymn do Bł. Brata Alberta                                                          [7]

(Magdalena Kaczmarzyk)

 

Za Franciszkowym śladem idziemy razem wzwyż
Brat Albert nam przykładem
I mocą naszą krzyż.
W ubóstwie, posłuszeństwie, w miłości chcemy żyć,
Dla Ojczyzny, Kościoła, świętymi chcemy być.

Nam Matką Zgromadzenie,
Jak matka uczy nas,
Miłością, poświęceniem
Zapełniać życia czas.

O, Ojcze, na nas z nieba,
Z dobrocią zwróć swój wzrok,
Twej pomocy nam trzeba,
By nie chwiał się nasz krok.

Pragniemy, byś nas uznał,
Za własny ród, swój szczep,
Jak Ty, byśmy umiały
Dobrymi być jak chleb.

Okazać miłość wszędzie,
Czy bliski to, czy wróg,
W sercach naszych niech będzie
Na pierwszym miejscu Bóg.

Myślałeś o mnie, Kraków 1988

powrót do strony głównej

BRONISŁAWA

 

Do Bł. Bronisławy w klasztorze ss. Norbertanek jest kilka litanii, począwszy od roku 1785

Litania z 1785                                                                                [18]

Kyrye eleyson. Chryste eleyson. Kyrye eleyson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchay nas.
Oycze z Nieba Boże. * Zmiłuy się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu S. Boże,
Święta Tróyca, Jedyny Boże,
Święta Marya, * módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Błogosławiona Bronisławo, *Módl się za nami.
Bł. Bronisławo, Córko Kochana Norberta Świętego,
-         Siostro rodzona Jacka Świętego,
-         Oblubienico Pana Jezusa,
-         Sługo wierna Nayświętszey Maryi Panny,
-         W młodym wieku na służbę Bogu oddana,
-         Przed Tronem Boskim goreiąca pochodnio,
-         Uzdrowienie chorych do Ciebie się uciekaiących,
-         Opiekunko sierot i Dusz przed Bogiem w Czyszczu zostaiących,
-         Gardzicielko Swiatowey próżności,
-         Depcąca światowe wyniosłości,
-         Lilio Wonna w Zakonie Premostrateńskim,
-         W głębokiey pokorze zatopiona,
-         Krzyże i utrapienia dla Boga znosząca,
-         Kochanko ran Chrystusowych,
-         Wypędzicielko Czarta z ciał ludzkich,
-         Obrazie cierpliwości,
-         W wielkiey życia wstrzemieżliwości żyjąca,
-         Zwierciadło ochotnego posłuszeństwa,
-         Lilio czystości,
-         Profesko Zgromadzenia Zwierzynieckiego,
-         Siostry przykładami umacniająca,
-         Zwierciadło Cnót Swiętych,
-         Z świeckim ludem mówić się strzegąca,
-         Serce Boskie kontentuiąca,
-         Wizerunku pokory Swiętey,
-         Mistrzyni Swiętobliwości,
-         Pogromicielko naiazdów szatańskich,
-         Opiekunko do Ciebie się uciekaiących,
-         Straszliwa całemu piekłu,
-         Panieńskiey Czystości nayślicznieysza ozdobo,
-         Kochanko Ciebie pilnie kochających,
-         Obronicielko całego Miasta Krakowa,
-         W utrapieniach i nieszczęściach ochłodo,
-         Od morowego powietrza Płaszczem lud okrywająca,
-         Pilna Obrono korony Polskiey,
My grzeszni ciebie prosiemy, Przyczyń się za nami.
Przez Swiątobliwość życia Twoiego: Uproś nam życia świątobliwego pokorę.
Przez głęboką pokorę Twoią, Uproś nam wzgardę próżności swiatowych.
Przez łaski Boskiej ku tobie opatrzności, uproś nam grzechów odpuszczenie i duszne zbawienie.
Przez obecność Boga przy śmierci Twoiey, Uproś nam obecność Boską w godzinie śmierci.
Przez szczęśliwą śmierć Twoią, Uproś nam konanie dobre i śmierć szczęśliwą.
Bądź nam Matką w życiu i przy śmierci, *Ciebie prosiemy, wysłuchaj nas Panno.
Bądź obroną od nagłey i niespodziewaney śmierci,
Bądź nam tarczą i zasłoną w niesławie,
Bądź Dusz w Czyszczu wyprowadzeniam,

Baranku Boży, który gladzisz grzechy swiata, Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy swiata, Wysłuchay nas Panie.
Baranku Boży, który gladzisz grzechy swiata, zmiłuy się nad nami.

Kirye eleyson. Christe eleyson. Kirye eleyson.

Oycze nasz.. Zdrowaś Maria..

Modlitwa

Boże Wszechmogący! Panieństwa miłośniku, któryś Błogosławioną Bronisławę Pannę, Twoią miłością, i Niebieskimi darami przyozdobił: day prosiemy pokornie, którą powinnym czciemy Nabożeństwem, abyśmy onęż w czystości i miłości Twoiey naśladować mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Westchnienie

Bądź pozdrowiona Błogosławiona Bronisławo, ktoraś Panu Bogu miłą i przyiemną była, goreiąc zawsze w miłości Boskey. O Święte Zwierciadło Zakonney doskonałości ! Modl się za nami i za całym Królestwem Polskim do Pana Boga teraz i w godzinę śmierci naszey. Amen.

A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, za przyczyną Błogosławionej Bronisławy, niech odpoczywają w pokoiu wiecznym. Amen.

 

Druga litania, jak pierwsza, z nieznacznymi zmianami związanymi z pisownią, odmawiana do 1934 roku.

Trzecia, jak druga, odmawiana od 1934 do Soboru Watykańskiego II, z nieznacznymi skrótami.

Czwarta współczesna, z dużymi skrótami:

 

Wezwania do bł. Bronisławy                                                                 [18]

(odmawiane przy jej Relikwiach w Krakowie)

Błogosławiona Bronisławo, *módl się za nami.
-          Oblubienico Jezusa Ukrzyżowanego,
-          Wierna służebnico Niepokalanej,
-          Ozdobo zakonu norbertańskiego,
-          Strażniczko klasztoru zwierzynieckiego,
-          Drogowskazie świętości,
-          Świątynio żywej wiary,
-          Oazo nadziei i ufności,
-          Pochodnio Bożej miłości,
-          Wzorze pokory i posłuszeństwa,
-          Zwierciadło ludzkiej godności,
-          Przykładzie dobrowolnego ubóstwa,
-          Lilio czystości,
-          Pokutująca za grzechy świata,
-          Nauczycielko cierpliwości,
-          Lekarko chorych,
-          Obrono dobrej sławy,
-          Matko sierot i osób samotnych,
-          Apostołko pojednania i braterstwa,
-          Przyjaciółko młodzieży i ludzi dobrej woli,
-          Opiekunko ludu krakowskiego,
-          Patronko narodu polskiego,

My grzeszni przez Ciebie Boga prosimy, przyczyń się za nami.

Zrozumienie sensu życia, *uproś nam u Boga.
Umiejętność odczytywania znaków czasu,
Pokój i sprawiedliwość,
Życzliwość i miłość dla bliźnich,
Zdolność do ofiar i poświęceń,
Roztropność w działaniu,
Prostolinijność postępowania,
Odpowiedzialność za otrzymane zdolności,
Wierność życiowemu powołaniu,
Wrażliwość na sprawy zbawienia,
Łaskę chrześcijańskiej śmierci.

Módl się za nami błogosławiona Bronisławo,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Pieśń śpiewana z okazji 500-lecia śmierci Bł. Bronisławy, w uroczystej procesji 13.04.1759:

 

Wspomniy na Polskę, w któreyś się zrodziła
Y na to mieysce. Gdzieś Bogu służyła,
Weź w protekcyą to Miasto Krakowskie
         Królestwo Polskie.

Już nieprzyiaciel rożny następuie,
Kościoły niszczy, Wiarę Świętą psuie,
Śmierć nieużyta pastwi się nad nami,
         Twemi ziomkami.

Pospiesz się prosim przed tron Naywyższego,
Odday supliki od Narodu Twego,
Niech się nad nami Pan Jezus zmiłuie,
         Nam pofolguje.

 

Do błogosławionej Bronisławy.                                                             [1, 25]

 

1.      O, jak są wielkie dary Twoje, Boże!
Któż godnie za nie podziękować może,
Które wylewasz ze skarbu Twojego
Nieprzebranego.

2.    O jakaż radość serca nam napawa,
Gdy Twoje dary, z których wielka sława
Dla Bronisławy, dziś szczególniej czcimy
I w Niej wielbimy.

3.     Ciesz się Krakowie! Bóg nad Tobą czuwa,
Coraz ci nowych Patronów nadsuwa;
Szanuj ich cnoty i słuchaj ich rady,
Wstępuj w ich ślady.

4.    Patronko święta miasta i narodu!
Zepsucie, grzechy oddal z tego grodu,
Twą wielowładną przed Bogiem przyczyną
Niech cnoty słyną.

5.     O Bronisławo! Niech Twe imię święte
Zniszczy niesławę, nienawiści wszczęte;
Niech się nawzajem jak bracia kochamy
I pokój mamy.

 

Aktualnie w klasztorze ss. Norbertanek śpiewanych jest 16 pieśni, z nich fragmenty dwóch.       [18]

 

Odrowążów cudny kwiecie.

1.      Odrowążów cudny kwiecie
Siostro Jacka i Czesława,
Ukochane Boże Dziecię,
Tyś Polski chluba i sława!

2.    Tyś w życia Twego zaraniu
Bogu oddała się cała,
I w krzyża chętnem dźwiganiu
Rychłoś się rozmiłowała.

3.     Bronisławo, świeć przykładem,
Wypraszaj rodakom cudy,
A będą Cię naszym śladem
Wielbić wkrótce wszystkie ludy.

 

O Bronisławo, Ty jesteś z nami.                                                                      [18]

 

1.      Bronisławo, Ty jesteś z nami
dobroć Twa wciąż nam jaśnieje,
Ty opromieniasz ciągle łaskami
Polski, Ojczyzny Twej dzieje.

2.    Dziś, gdy niewiara szerzy się w świecie
rozpal miłości nas żarem
i w nowe prowadź nas tysiąclecie
pod Chrystusowym sztandarem.

3.     Uproś, niech wszyscy w naszym narodzie
serca dla prawdy otworzą,
byśmy za Tobą zdążali co dzień
gdzie światłość jaśnieje Boża.

4.    A Polski chlubę Ojca Świętego,
swoją opieką ogarnij
wspomóż by przywiódł wszystkie narody
do Chrystusowej owczarni.

powrót do strony głównej

BRUNON

 

Hymn na godzinę czytań                                                                       [43]

 

1.      Naszej Ojczyzny wierny przyjacielu,
Święty Brunonie, pasterzu i mnichu,
Twoje wspomnienie niechaj nas umacnia
W drodze ku Bogu.

2.    Byłeś przez Pana przerzuconym mostem
Ponad brzegami skłóconych narodów,
Aby je godzić mocą Ewangelii
Większą od granic.

3.     Czuwaj więc teraz nad swoimi braćmi,
Którzy u Ciebie szukają pomocy:
W ziemi rodzinnej i tam, gdzie przelałeś
Krew swą niewinną.

4.    Pomóż nam, ojcze, zawsze być z Chrystusem,
Głosić Go co dzień słowami i czynem,
Naucz wprowadzać pokój nieobłudny
Między zwaśnionych.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      Nad naszym krajem słońce promienne
Głosi pochwałę świętego męża,
A krew męczeńską, którą on przelał,
Umacnia wiarę polskiego ludu.

2.    Nie była próżna jego ofiara,
Którą zaświadczył o Bożej prawdzie,
Gdyż nasza gleba rodzi bez przerwy
Mężnych wyznawców i męczenników.

3.     Jak wielki Wojciech Prusy pogańskie,
Pięciu zaś Braci lechicką puszczę,
Tak biskup Bruno śmiercią niewinną
Niegdyś uświęcił podlaską ziemię.

4.    Niech się raduje cała Ojczyzna
Bogu składając za niego dzięki,
A dobry pasterz niechaj prowadzi
Naród Polaków pokoju drogą.

powrót do strony głównej

BRYGIDA

 

Litania do Świętej Brygidy                                                           [3]

(na podstawie modlitewnika Sióstr Brygidek używanego w klasztorze łuckim pt. „Nieostygły serca affekt” w nabożeństwie codziennym ku św. Brygidzie – Lwów, 1735)

Kyrie eleyson, Chryste eleyson, Kyrie eleyson,
Święta Trójco Jedyny Boże * zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo * módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad Pannami,
Święta Brygido, Matko nasza,

-         Fundamencie wiary,
-         Wielbicielko Boga,
-         Córko Wybrana Ojca Niebieskiego,
-         Oblubienico Syna Bożego,
-         Tchnienie Ducha Świętego,
-         Ognisko Mądrości Boskiej,
-         Głosie Słowa Przedwiecznego,
-         Wielbicielko Matki Boskiej,
-         Owocu Błogosławieństwa Bożego,
-         Kwiecie niewinności,
-         Lilio panieńskiej czystości,
-         Rolo urodzajna małżeństwa świętego,
-         Skarbie wdowieństwa wstrzemięźliwego,
-         Pochodnio sprawiedliwości,
-         Perło Świętości,
-         Skarbnico Cnót Świętych,
-         Matko ubogich,
-         Opiekunko Sierot,
-         Pocieszycielko strapionych,
-         Wybawicielko tonących,
-         Pielgrzymko dróg świętych,
-         Arko skryta tajemnic Bożych,
-         Służebnico Chrystusowa,
-         Posłanko Boża,
-         Prorokini cudowna,
-         Kaznodziejko wielmożna,
-         Nawrócenie grzeszników,
-         Reformatorko Kościoła Bożego,
-         Sprawczyni powrotu Stolicy Apostolskiej,
-         Czcicielko Męki Pańskiej,
-         Propagatorko Bożej Miłości,
-         Zwierciadło życia pobożności,
-         Krynico Łez Świętych,
-         Objawieniami uczona,
-         Ozdobo Królestwa Szwedzkiego,
-         Tarczo Królestwa Polskiego,
-         Fundatorko Zakonu Brygidiańskiego,
-         Patronko wszystkich do Ciebie się uciekających,

Św. Brygido, My grzeszni Ciebie prosimy * wysłuchaj nas Patronko Święta,

Abyś nam doskonałe skruchy żal za grzechy uprosić raczyła,
Abyś nam zagniewanego Boga ubłagać raczyła.
Abyś plagi gniewu Boskiego za grzechy od nas oddalić raczyła,
Abyś nam poprawę żywota uprosić raczyła,
Abyś nam obfitości łask w pomnożeniu cnót świętych uprosić raczyła,
Abyś nas od powietrza, głodu, ognia i wojny obronić raczyła,
Abyś od nas wszelkie najazdy szatańskie oddalić raczyła,
Abyś w tym Królestwie pokój, zgodę i jedność sprawić raczyła,
Abyś nas od nieszczęśliwych przypadków bronić raczyła w życiu naszym,
Abyś nam we wszelakich potrzebach na ratunek przybywać raczyła,
Abyś nam godne naśladowanie w pokorze i miłości uprosić raczyła,
Abyś nam pomocnie w godnym rozmyślaniu Męki Zbawiciela w nabożeństwie cierpliwości i czystości jednać raczyła,
Abyś Zakon przez Ciebie ufundowany we wszelakiej doskonałości pomnażać raczyła,
Abyś nam przy śmierci na ratunek przybywać raczyła,
Abyś grzechy nasze i niedoskonałości zasługami Twymi zastąpić raczyła,
Abyś nam przed Trybunałem Sędziego Sprawiedliwego Patronką stać się raczyła.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Kyrie eleyson, Chryste eleyson, Kyrie eleyson.

We wszelakim ucisku, w tym utrapieniu,
Bądź Ty nam, Matko święta, w tym utrapieniu,
Bądź Tym nam, Matko świata, ku tym pocieszeniu.

Modlitwa:

Boże, który przez zasługi świętych Twoich uwielbiony bywasz i za ich przyczyną grzesznych zbawiasz, zbaw prosimy grzeszne dusze nasze, a za przyczyną Świętej Brygidy, Matki naszej umiłowanej, Oblubienicy Twojej, we wszelakich naszych potrzebach dusznych i cielesnych racz nam być w pociesze ku pomocy, który żyjesz i królujesz Boże w Trójcy Jedyny przez nieskończone wieki wieków. Amen.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~