~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


E

EKSPEDYT

 

Litania do Św. Expedyta Męczennika                                                  [15]

(do prywatnego nabożeństwa)

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas !
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się, nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Św. Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Św. Maryjo, Królowo Męczenników * Módl się za nami!
Św. Expedycie, niezłomny szermierzu wiary,
-         wierny aż do zgonu,
-         który straciłeś wszystko dla pozyskania Jezusa,
-         chłostany rózgami,
-         chwalebnie ginący pod mieczem,
-         odbierający od Boga koronę sprawiedliwości i miłości,
-         Patronie młodzieży,
-         Wzorze żołnierzy,
-         Opiekunie podróżnych,
-         Orędowniku grzeszników,
-         Lekarzu przywracający zdrowie,
-         Pośredniku zwaśnionych,
-         Pomocniku w naglących sprawach, nauczający nas jak mamy „dziś” pracować na zbawienie, a nie odkładać do jutra,
-         Opiekunie nasz w godzinie śmierci,
-         Najwierniejsze oparcie tych, którzy Tobie ufają,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami, św. Expedycie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskawy i Wszechmogący Boże, wieczna słodyczy Ciebie kochających, dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, proszę Cię przez zasługi i przyczynę Świętego Expedyta, Męczennika Twego, nie gardź naszymi prośbami, ale racz je łaskawie wysłuchać ku chwale Twojej i pożytkowi dusz naszych. Amen.

powrót do strony głównej

ELŻBIETA WĘGIERSKA

Litania do św. Elżbiety

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas !
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się, nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Św. Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Św. Maryjo, *Módl się za nami!
Św. Elżbieto, Królewno węgierska i Księżno turyńska, Boga nad wszystko miłująca,
-    która służyłaś Bogu od swego dzieciństwa,
-    odzwierciedlenie Chrystusa,
-    szczególnie oddana Najświętszej Maryi Pannie,
-    ozdobiona darami niebieskimi,
-    miłująca Krzyż Chrystusa,
-    ożywiona duchem męstwa i stałości,
-    pokorna Córo królewska,
-    piękna ozdobo tronu książęcego,
-    mistrzyni życia chrześcijańskiego,
-    wzorze dobrych obyczajów,
-    prawdziwa matko ubogich,
-    szczodra szafarko dóbr ziemskich,
-    wspomożycielsko potrzebujących,
-    starannie pielęgnująca chorych,
-    ozdobo III Zakonu Świętego Franciszka,
-    przykładna małżonko i matko,
-    praktykująca dobrowolne ubóstwo,
-    wzorze ochotnego posłuszeństwa,
-    słynąca cnotami i cudami za życia i po śmierci,
-    stała w przeciwnościach,
-    orędowniczko u tronu Boga,
-    mężna w cierpieniach,
-    żarliwa w apostolstwie,
-    radosna w Panu,
-    matko nasza, do Ciebie się uciekamy,
-    pocieszycielko zasmuconych, do Ciebie wzdychamy,
-    potężna patronko nasza, do Ciebie wołamy.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

W.: Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi,

O.: Jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święta Elżbieta widziała i czciła Chrystusa w ubogich. Za jej wstawiennictwem daj nam ducha miłości, abyśmy wytrwale służyli potrzebującym i cierpiącym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

EMILIA

 

Wezwania do świętej Emilii de Vialár.                                                 [3]

 

Święta Emilio, - *  módl się za nami.
-         obdarzona wielkim umysłem i sercem,
-         posłuszna natchnieniom Bożym,
-         oddana dziełom miłosierdzia,
-         wierna służebnico ubogich,
-         pełna czci i szacunku dla biednych,
-         usługująca Chrystusowi w cierpiących,
-         czcicielko świętego Józefa Oblubieńca,
-         założycielko Zgromadzenia Sióstr od Objawienia świętego Józefa,
-         mądrze kierująca zgromadzeniem,
-         z wiarą łącząca dobre czyny,
-         przykładzie mocnej nadziei,
-         wzorze miłości Boga i bliźniego,
-         wzorze heroicznej cierpliwości,
-         wzorze niezwykłego męstwa,
-         wzorze podziwu godnej pokory,
-         pełna spokoju w przeciwnościach,
-         umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,
-         nauczycielko dobroci,
-         wzorze modlitwy,
-         chlubo kobiet poświęconych Bogu,
-         ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot,
-         ozdobo Kościoła świętego,
-         nasza orędowniczko u Boga.

Módl się za nami święta Emilio,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach, za wstawiennictwem św. Emilii, udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas mieszkać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Hymn                                                                                     [36]

 

Sławimy ciebie, służebnico Pana,
Gdy nikną blaski słoneczne,
Niech twoje imię będzie dla nas światłem
I prostą drogę wskazuje.

Znalazłaś Boga, który twoje życie
Przemienił swoją miłością,
Obdarzył ciebie skarbem niezrównanym
Słodkiego z Nim zjednoczenia.

Znalazłaś perłę droższą od wszystkiego:
Obecność Pana i pokój,
Jakiego ziemia nigdy dać nie zdoła,
Bo człowiek większy jest od niej.

Znalazłaś mądrość, wiedzę, doświadczenie
I ludziom nimi służyłaś,
By razem z tobą mogli się radować
Obliczem Syna Bożego.

Niech odkupieni męką Zbawiciela
Śpiewają hymny wdzięczności
jednemu Bogu w Trójcy wszechmogącej
Za świętość Jego wybranych. Amen.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~