~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


H

HIERONIM

Hymn na Jutrznię i Nieszpory                                   [43].

 

1.      Chwalmy z weselem świętość Hieronima,
Który jaśnieje jak gwiazda wspaniała,
Wiedzą, mądrością i przykładem życia
Pełnego męstwa i trudu.

2.    Wiarę zawartą w słowie objawionym
Zgłębiał wytrwale, by innych jej uczyć;
Wrogie napaści karcił gromką mową,
Do lwa gniewnego podobny.

3.     Z wielkim zapałem i ciągłym wysiłkiem
Pisma świętego poznawał tajniki;
Nim umocniony wszystkich sycił hojnie
Ożywczej łaski pokarmem.

4.    Wierny pragnieniu cichej samotności
Osiadł, czuwając przy żłóbku Chrystusa;
Tam kiełzał ciało srogim umartwieniem,
By Ojcu złożyć się w darze.

5.     Boże najlepszy, daj nam za przyczyną
Nauczyciela tak bardzo sławnego
Kroczyć drogami, które Ty wskazałeś,
I Ciebie wielbić na wieki. Amen.

powrót do strony głównej

HONORAT KOŹMIŃSKI

 

Wezwania do błogosławionego Honorata                          [3]

Bł. Honoracie, wierny naśladowco św. Franciszka  * módl się za nami.
-         pokorny i ubogi synu Serafickiego Ojca,
-         wnikliwy słuchaczu Słowa Bożego,
-         miłośniku Chrystusa utajonego w Eucharystii,
-         posłuszny natchnieniom Ducha Świętego,
-         niezmordowany głosicielu czci Maryi Niepokalanej,
-         wierny synu Kościoła świętego,
-         krzewicielu życia według Ewangelii,
-         patronie odkrywania drogi życiowej,
-         wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzkie,
-         wytrwały szafarzu Sakramentu Pojednania,
-         światły kierowniku sumień w konfesjonale,
-         zatroskany o losy Ojczyzny,
-         wzywający do trwania na ojczystej ziemi,
-         oddany modlitwie i pokucie,
-         pragnący wszystkim ukazać miłość Bożą,
-         cierpliwie noszący krzyże i utrapienia,
-         zachowujący nieustanną wdzięczność za dar powołania,
-         pokorny wobec tajemnic Bożych,
-         wzorze niezłomnej nadziei,
-         wytrwały w dążeniu do świętości,
-         patronie zawierzenia, budowania i wytrwania,
-         ukochany nasz Ojcze i przewodniku,
-         Błogosławiony Honoracie Koźmiński bądź nam patronem: -
-         niepodlegania złu,
-         czasów trudnych i wyjątkowych
-         odnowy człowieka i społeczeństwa
-         ewangelizacji pracy
-         dawania świadectwa w życiu
-         patronem trwania w przeciwnościach
-         budowania cywilizacji miłości
-         patronem solidarności narodowej.

Módlmy się:

Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata kapłana duchem troskliwej miłości i dałeś mu łaskę wiele dusz pojednać z Tobą, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę ............... i spraw, aby wszyscy chrześcijanie dostąpili Twojego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą w doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~