~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


I

IDZI

Litania do św. Idziego                                                                  [35]

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże,                     zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,                    zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,       zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo                             módl się za nami*
Święty Idzi, od młodości w naukach i pobożności ćwiczony, * módl się za nami
-         miłością do Boga pałający
-         ubogiego suknią własną okrywający
-         dostatkami i majętnością pogardzający
-         cudami wielkimi za życia słynący
-         na puszczy ostry żywot prowadzący
-        o tajemnicach niebieskich rozmyślający
-         mlekiem łani z Opatrzności Bożej karmiony
-         ziołami się żywiący
-         strzałą ciężko raniony (przez myśliwego goniącego łanię)
-         zbawinennych rad dawco
-         w służbie Bożej nieustający
-         klasztoru norbońskiego opacie
-         przykładzie cnót wszelkich
-         grzesznych do Boga nwracający
-         króla doskonały spowiedniku
-         zmarłego syna książęcego wskrzeszający
-         dzień śmierci swojej przepowiadający
-         Patronie do ciebie się uciekających
-         powietrze uśmierzający
-         na każdego nabożnego łaskawie spoglądający
-         za grzesznymi do Boga się przyczyniający
-         w królestwie niebieskim z Bogiem królujący
-         umierających uzdrawiający
-         sierot ubogich opiekunie
-         od szarańczy, psuchy i różnych niebezpieczeństw za nas do Boga proszący
-         w Mikorzynie cudami słynący.

 

W Mikorzynie śpiewane są trzy pieśni do św. Idziego (1, 2, 3):   [35]

 

1.      Zawitaj Idzi.

 

Zawitaj Idzi, nasz miły Patronie,
Wejrzyj Ty na nas ku wszelkiej obronie.

*Ciebie my czcimy, Ciebie wychwalamy
Ciebie my wszyscy za Patrona mamy.
O święty Idzi!

W mieście Atenach jesteś urodzony
I od młodości w naukach ćwiczony.

         *

Jesteś miłością Boga pałający
Ubogich opieką swą obejmujący.

         *

Swymi dostatkami i majętnościami
Pogardziłeś, Ty tutaj między nami.

         *

Na puszczy ostry żywot swój prowadził
O tajemnicach Bożych się tam radził.

         *

Mlekiem od łani z Opatrzności Boga
Sweś ciało karmił, nie było to trwoga.

         *

Byłeś tak ciężko na puszczy zraniony
A potem prędko od króla chwalony.

         *

Boga prosiłeś, by się nie goiła
Rana, która od strzały uczyniona była

         *

Dlatego stał się nemańskim opatem,
Klasztorowi tego osobliwym bratem.

         *

Więc byłeś rady każdemu w potrzebie
Wszystkim przykładem, co prosili Ciebie.

         *                          (Pieśń ma 15 zwrotek)

 

2.    Święty Opacie.

 

Święty opacie, nasz Patronie
Wielki, przed Bogiem dan obronie,
Czynisz różne cuda
Kto się tylko uda

         Do Twej opieki
         Pocieszony.

Greckiego państwa królewiczu
Sławnej krainy diedzicu
W Atenach zrodzony,
Berło i koronę

         Porzucasz na puszczy
         Sławiąc Bogu.

Lubo w pustyni sam zostaje
Idzi – Wyznawca, przecież daje
Bóg znaki mieszkania
Gdy go mlekiem łania

         Karmić nadchodzi
         W czasie swoim.

O, jak cudowny sługa Boży,
Jak tylko suknię swą założy
Na żebraka ciało
Które przedtem mdlało

         Natychmiast czerstwość,
         Zdrowie bierze.

Powiedz w okręgu, w Mikorzynie,
Czy Cię opieka Jego minie,
Gdy zawołasz w trwodze
W domu lub na drodze

         Wezwany strzeż
         Idzi święty.

Ciebie zastępów Pan zostawił
Na tym tu miejscu, by się wsławił,
By przed tronem Boga.

Gdy nas nęka trwoga

         Dręczy w ucisku,
         Wiele możesz.

Niejeden wzdycha, Ciebie prosi,
Gdy bydląt plagę znosi,
Pociesz strapione
Kuszenia zemdlone

         Na tym miejscu,
         nasz Patronie.              (pieśń ma 11 zwrotek)

 

3. O św. Idzi.

 

O święty Idzi od Boga wybrany
W naszych potrzebach za Patrona dany.
Użycz nam Twojej tak w dnie jak i nocy
         Wczesnej pomocy!

Pospiesz się, prosim i przed Najświętszego
Oddaj też prośbę za nas, też każdego.
Niech się nad nami Syn boży zmiłuje,
         Winę daruje.

Ty nam zdobywaj łaski Pana Twego,
Ty nas zalecaj czystej Matce Jego,
Nasze potrzeby przedłuż przed wszystkimi
         W niebie świętymi.

Ty nas strzeż w nieszczęściu, wzmacniaj w przeciwności,
Ty nas ciesz w smutku, rozświecaj ciemności,
Ty nas zdób w cnoty i otwórz żywota

         Wiecznego wrota.

Spojrzyjże na nas idących do Ciebie,
Przyjm nasze prośby, a oddaj je w niebie,
Którzy tu Twojej przyczyny żądamy

Niech jej doznawamy. Amen.

powrót do strony głównej

IGNACY LOYOLA

 

Litania do św. Ignacego Loyoli                                                              [5]

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste,        wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże,                      zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,                     zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,        zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo                              módl się za nami.
Święty Ignacy, założycielu Towarzystwa Jezusowego, * módl się za nami
-         Gorliwy naśladowco Syna Bożego,
-          Podporo Kościoła,
-          Gorliwie zachęcający do częstego przystępowania do Sakramentów świętych,
-          Opiekunie młodzieży,
-          Obrońco Wiary,
-          Niezmordowany wojowniku przeciw wszelkim występkom,
-          Naśladowco życia Pana Jezusa,
-          Przewodniku dusz,
-          Światły nauczycielu w rzeczach życia duchowego,
-          Pierwszy udzielający rekolekcji,
-          Zwierciadło prawdziwej pobożności,
-          Lekarzu chorych.
-          Żarliwy o zbawienie dusz,
-          Ucieczko uciśnionych,
-          Pociecho strapionych,
-          Wzorze posłuszeństwa,
-          Miłośniku i opiekunie czystości,
-         Któryś z najgłębszym uszanowaniem rozmyślał i czcił tajemnicę Trójcy Przenajświętszej,
-         Któryś pracował jako apostoł dla zbawienia dusz.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Ignacy.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego do szerzenia Twojej większej chwały, spraw, abyśmy walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego przykładem, zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Hymn na Jutrznię                                                                           [43]

 

1.      Oddajmy hołd Ignacemu,
Mężnego hufca wodzowi,
Co sławny mową, czynami
Zagrzewał swoich żołnierzy.

2.    Związany ściśle miłością
Z najwyższym Królem niebiosów,
Nie widział nic wznioślejszego
Nad Jego chwały krzewienie.

3.     Dlatego swoich i siebie,
Poświęcił na wojowanie,
By praw Chrystusa dochodzić
I zwalczać błędu ciemności.

4.    Pod tchnieniem Ducha Świętego,
Roztropny i doświadczony,
Opisał drogę zbawienia
Ku pożytkowi pokoleń.

5.     Rozesłał swych towarzyszy
Na krańce świata odległe,
I pragnął tylko, by Kościół,
Mnogością ludów rozkwitał.

6.    Niech będzie Bóg uwielbiony,
I niech nam da naśladować
Rycerski wzór Ignacego
Ku większej chwale Chrystusa. Amen.

 

Hymn na Nieszpory                                                                         [43]

 

1.      Twoje imię ogniem płonie,
Aby wzniecić pożar w sercach,
I rozpalić je miłością,
Która wreszcie świat przemieni.

2.    Cały stałeś się zarzewiem
Walki przeciw zła przemocy,
Bo rycerzem jesteś krzyża
Ku największej chwale Boga.

3.     Chcesz, by Jezus był poznany
Jako Król i Pan wszystkiego;
Jemu pragniesz poddać dusze,
Myśli, wolę i uczucia.

4.    Chcesz, by światło Ewangelii
Ogarnęło wszystkich ludzi;
Niech w Kościoła wieczne bramy
Wejdzie rzesza odkupionych

5.     Sław z Ignacym, ziemio cała,
Boga w Trójcy wszechmocnego;
Niech Jezusa zbawcze imię
W coraz większej będzie chwale. Amen.

powrót do strony głównej

IZAJASZ BONER

 

Litania o błogosławionym Izajaszu Bonerze                                                  [26]

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie, elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, * Zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, * Módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Błogosławiony Izajaszu Bonerze, * módl się za nami

-         rosą łaski Boskiej przy chrzcie świętym skropiony,
-         nie stojący o świat, dostojeństwa i odziedziczone po przodkach bogactwa,
-         pokory i ubóstwa zakonnego dobrowolny miłośniku,
-         krysztale czystości,
-         pustelniczego zakonu Augustyjańskiego prawdziwa ozdobo
-         powołania zakonnego niezachwiana twierdzo,
-         w ślubach i cnotach zakonnych doświadczony sługo Boży,
-         palmą godności naukowych uwieńczony,
-         Augustyna Świętego, Doktora w kościele Bożym i Patryarchy zakonu wierny naśladowco,
-         kościoła Augustyjańskiego w Krakowie potężny filarze,
-         Lilio świątobliwością życia kwitnąca,
-         prawdziwy miłośniku Boży,
-         gorącą miłością krzyża pańskiego pałający.
-         szczególniejszy Jezusa i Maryi Czcicielu,
-         w ciężkiej niemocy za przyczyną Najświętszej Maryi Panny cudownie uzdrowiony,
-         miodopłynny i gorliwy kaznodziejo,
-         na soborze powszechnym kościoła świętego jaśniejące światło,
-         wiary katolickiej potężny obrońco,
-         żarliwy około zbawienia dusz ludzkich pracowniku,
-         z nauki i pobożności swojej, chwały nie szukający,
-         darów i dobrodziejstw bożych doskonały szafarzu,
-         dyscypliną i ostrą włosienicą cnotę czystości umacniający,
-         w umartwieniach ciała swojego doskonały wzorze.
-         w czasie modlitwy i bogomyślności zachwycon, w powietrzu się unoszący,
-         umarłych wskrzesicielu,
-         chorych cudowny lekarzu,
-         zadatku dziedzictwa naszego,
-         zaszczycie rodzinnego miasta Krakowa,
-         orędowniku przed Bogiem narodu Polskiego,
-         Patronie do Ciebie się uciekających,
-         prosimy Cię, Aby nam Bóg miłościw być raczył,
Abyśmy przez prawdziwą pokutę z grzechów i nałogów naszych powstali,
Abyśmy w pokoju i miłości Jezusa i Maryę matkę jego chwalili,
Abyśmy się w szczęściu nie wynosili, a w nieszczęściu nie upadali na duchu,
Abyśmy od marnotrawstwa darów i dobrodziejstw bożych wybawieni byli,
Abyśmy starodawną pobożność odzyskać mogli,
Abyśmy w pokucie i wołaniu za grzechy nasze i grzechy ojców naszych wysłuchania dostąpili.
Synu Boży wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo.

Antyfona.

Przyrównam go mężowi mądremu, który na opoce dom swój zbudował.

Módl się za nami błogosławiony Izajaszu,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, który nas błogosławionego Izajasza wyznawcy Twojego zasługami i wstawieniem się za nami pocieszasz, prosimy cię, byśmy byli umocnieni darami łaski Twojej. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

Litania o Izajaszu Bonerze, zwanym błogosławionym, wersja współczesna      [26]

 

Kirie eleison, Chryste eleison, Kirie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże.
Duchu Święty, Boże.
Święta Trójco, jedyny Boże, * zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Ojcze Izajaszu, * módl się za nami.
-         szczególną łaską przy Chrzcie świętym obdarowany,
-         nie dbający o świat, dostojeństwa i bogactwa,
-         miłośniku pokory i ubóstwa zakonnego,
-         krysztale czystości,
-         ozdobo Zakonu Augustiańskiego,
-         niezachwiany w powołaniu zakonnym,
-         doświadczony sługo Boży w ślubach i cnotach zakonnych,
-         palmą godności naukowych uwieńczony,
-         wierny naśladowco ojca naszego, świętego Augustyna,
-         podporo naszego klasztoru,
-         prawdziwy miłośniku Boży,
-         płonący gorącą miłością do Krzyża Pańskiego,
-         szczególny czcicielu Jezusa i Maryi,
-         za przyczyną Najświętszej Marii Panny cudownie uzdrowiony,
-         gorliwy kaznodziejo,
-         wytrwały obrońco wiary,
-         żarliwy pasterzu,
-         nie szukający chwały w nauce i pobożności swojej,
-         doskonały szafarzu darów i dobrodziejstw Bożych,
-         wzorze w umartwieniach i modlitwie,
-         zmarłych wskrzesicielu,
-         chorych uzdrowicielu,
-         chlubo miasta Krakowa,
-         zadatku naszego dziedzictwa,
-         nasz orędowniku przed Bogiem,
-         patronie do Ciebie się uciekających,
-         prosimy Cię:

Abyśmy przez prawdziwą pokutę powstawali z grzechów,
Abyśmy w pokoju i miłości sławili Jezusa i Maryję, Matkę Jego,
Abyśmy w szczęściu zbytnio się nie wynosili, a w nieszczęściu nie upadali na duchu,
Abyśmy wybawieni zostali od marnotrawstwa darów Bożych,
Abyśmy w wierze i pobożności wytrwać mogli,
Abyśmy dostąpili wysłuchania próśb naszych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie;
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie;
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Módlmy się:

Boże, który pocieszasz nas i umacniasz przez zasługi i wstawiennictwo Izajasza Bonera, Twego Wyznawcy, prosimy Cię, byśmy byli umocnieni darami Twej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa o beatyfikację Izajasza Bonera

Wszechmogący Boże, przez zasługi Twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw aby dla chwały Twojej i Kościoła Świętego twój Sługa Izajasz Boner mógł być wyniesiony na Twoje ołtarze, i dalej wstawiać się za nami.

Izajasz będąc wzorem życia chrześcijańskiego naśladował Jezusa Chrystusa pokornego, posłusznego, czystego i ubogiego, i w ten sposób był przykładem dla swych współbraci i wiernych. On to umiłował Matkę Bożą Pocieszenia, której kult gorąco szerzył.

Prosimy Cię o to poprzez Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu

 

Pieśń o błogosławionym Izajaszu                                                          [26]

 

1.      Przezacna Perło, w Niebieskiej Koronie,
O Izajaszu, wielki nasz patronie,
Już pięć stuleci w miejscu tym klękamy,
I Ciebie wszyscy na pomoc wzywamy.

2.    Boś Ty Patronem jest Kraju naszego,
A nade wszystko Zakonu Swojego,
Broń nas i ratuj, broń w każdej potrzebie,
O co pokornie upraszamy Ciebie.

3.     Tyś wzór cnót prawych prześliczny splendorze,
Zachowaj że nas w prawdziwej pokorze,
Uproś nam spokój i cnoty u Boga,
Przez które prosta jest do Nieba droga.

4.    Królowa Nieba dla Twej pobożności,
Rzekła do Ciebie w swej świątobliwo
ci,
O Izajaszu sługo wierny miły,
Służ Bogu i mnie z całej Twojej siły.

5.     Życie jest krótkie tutaj na tej ziemi,
A dobrym wieczna nagroda z świętymi,
Praca i trudy i mozoły stałe,
Niech zasługują na tą wieczną chwałę.

6.    Sławny cudami w życiu i po zgonie,
Ratuj nas, ratuj o święty Patronie,
Uciski, nędza bije na nas sroga,
Wstawiaj się, wstawiaj za nami do Boga.

7.     By za Twą prośbą złe od nas odwrócił,
A czasy błogie jeszcze nam przywrócił,
Święta Maryjo pociecho jedyna,
Przyczyń się i Ty za nami do Syna.

8.    Bo ziemia cała zalana karami,
Niech Bóg nam zwolni za Twymi prośbami,
Byśmy bezpiecznie i w wolności żyli:
Boga i Ciebie z Świętymi chwalili.

 

Pieśń śpiewana w kościele oo. Augustianów pw. św. Katarzyny w Krakowie.     [26]

Do błogosławionego Ezajasza Bonera Polaka Zakonu św. Augustyna, którego Ciało spoczywa w kościele św. Katarzyny w Kazimierzu przy Krakowie.

 

Witaj Bonerze cudami słynący,
Świątobliwością życia jaśniejący,
Wysokie cnoty w Niebo Cię wynoszą,
I Twoje imię w całym świecie głoszą.

Zważałeś sobie jako świat zdradliwy,
Lubo się zdaje w sprzyjaniu życzliwy,
Honory jego prędko mijające,
Także bogactwa niedługo trwające.

Więc do pustyni Augustyniańskiej
Spieszno dążyłeś do godności Pańskiej,
I dostatkami gardząc bogatemi,
W ścisłym ubóstwie kryłeś się przed niemi.

Nie miały w Tobie miejsca złe pieszczoty
Bo im przystępu zabraniały Cnoty,
Które się w Tobie znacznie znajdowały,
Luboś je taił widzieć się dawały.

Jezus Marya to Twoje kochanie,
I ustawiczne o nich rozmyślanie,
Od których brałeś dary znamienite,
Łaski skuteczne, pociechy obfite.

Dla Ciebie Jezus serce swe otwiera,
A Twoje mile do siebie zabiera,
Co Miłosierdzia obraz prezentuje,
W którym otwarty Bok swój pokazuje.

Ciebie Marya Synem nazywała,
Gdy Cię przy śmierci do Nieba wzywała,
Której miłością serce twoje mdlało,
I od upałów do szczętu zetlało.

Gdy się w Jej Obraz twe wpatrzyło oko,
Wnet zachwycony bywałeś wysoko,
Gdzie z Aniołami przesłodko śpiewałeś
Dobroć Maryi dziwnie wysławiałeś.

Wzdychałeś głośno bądź nam litościwą,
Nędznym sierotom Matką Miłościwą,
Zaraz na ten głos umarli wstawali,
Strapieni pociech wszelkich doznawali.

Byłeś tu żyjąc ratunkiem w potrzebie,
Bądź teraz bardziej, gdy wiekujesz w Niebie,
Szczęśliwej śmierci, doznany Patronie
Gdy przyjdzie konać, miej nas w swej obronie.

Jezu w dobroci swojej nieskończony,
Od Ciebie Boner, gdy już uwieńczony
Koroną chwały, niech przez niego mamy
Dary zbawienne, niech łask doznawamy.

Marya. Twojej pieszczonej miłości
Doznawał Boner w przedziwnej słodkości
Bierz nasze serca w Święte Twe kochanie,
Niech mają Twoje rozkoszne sprzyjanie. Amen.

powrót do strony głównej

IZYDOR

 

Litania do św. Izydora                            [61]
 
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Izydorze, wierny sługo Boży, *
    - Święty Izydorze, patronie ludzi ubogich,
    - Święty Izydorze, wzorze ludzi pracowitych,
    - Święty Izydorze, ozdobo i pociecho nasza,
    - Święty Izydorze, oraczu błogosławiony,
    - Święty Izydorze, rolniku szczęśliwy,
    - Święty Izydorze, pracowniku pobożny,
    - Święty Izydorze, prostotą urzekający,
    - Święty Izydorze, mądrości niebieskiej pełny,
    - Święty Izydorze, Sługo Boży dobry i doskonały,
    - Święty Izydorze, Sługo Boży łaskawy i cichy,
    - Święty Izydorze, Sługo Boży pokorny i sprawiedliwy,
    - Święty Izydorze, Sługo Boży roztropny i miłosierny,
    - Święty Izydorze, Sługo Boży szczery i bogobojny,
    - Święty Izydorze, Sługo Boży trzeźwy i cudzego nie pragnący,
    - Święty Izydorze, Sługo Boży przykazań świętych przestrzegający,
    - Święty Izydorze, Ojcze ubogich,
    - Święty Izydorze, mistrzu nabożeństwa,
    - Święty Izydorze, władzy swej posłuszny,
    - Święty Izydorze, towarzyszu Aniołów,
    - Święty Izydorze, dziedzicu niebieski,
    - Święty Izydorze, maluczki na ziemi,
    - Święty Izydorze, zacny w niebie,
    - Święty Izydorze, przez Boga uczony,
    - Święty Izydorze, z Aniołami zrównany,
    - Święty Izydorze, między Świętych policzony,
    - Święty Izydorze, nad królów wywyższony,
    - Święty Izydorze, przez łaskę i miłość tobie daną,
    - Święty Izydorze, przez pokorę, jałmużnę i miłosierdzie twoje,
    - Święty Izydorze, abyśmy z grzechów powstali,
    - Święty Izydorze, abyśmy żywot nasz polepszyli,
    - Święty Izydorze, abyśmy łaskę Bożą otrzymali,
    - Święty Izydorze, abyśmy czyny twoje naśladowali,
    - Święty Izydorze, abyśmy od gniewu Bożego i wszystkiego zła wolni byli,
    - Święty Izydorze, abyśmy się w tym świecie nie zadomowili,
    - Święty Izydorze, abyśmy o Panu Bogu zawsze pamiętali,
    - Święty Izydorze, abyśmy Go sercem całym miłowali,
    - Święty Izydorze, abyśmy od głodu i wojny zachowani byli,
    - Święty Izydorze, abyśmy w dzień sądny po prawicy Bożej stanęli,
    - Święty Izydorze, abyśmy przy śmierci pomocy i ratunku twego doznali,
    - Święty Izydorze, abyśmy z tobą w niebie Pana Jezusa oglądali,
    - Święty Izydorze, abyśmy z Maryją i z tobą radości wiecznej zażywali,
    - Święty Izydorze, wielki Wyznawco,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
W.: Ja jestem winnym krzewem,
O.: Mój Ojciec jest rolnikiem.
Módlmy się.
O przezacny mieszkańcu niebieski, Święty Izydorze, proszę cię pokornie, abyś o mnie, grzeszniku, nędzami i pokusami różnymi doświadczanym, pamiętać raczył przed majestatem Pana, Boga naszego, aby On przez zasługi i przyczynę twoją raczył mnie za­chować od wszelkiego zła na duszy i na ciele. A wyproś mi łaskę do wypełniania świętych Jego przykazań i do coraz pobożniejszego życia. Przez Świętego Izydora, któregoś Boże, przy ciężkich pracach dziwną świątobliwością życia obdarował, daj nam, prosi­my Cię pokornie, abyśmy za jego przyczyną zachowani od wszel­kiego zła, pracując około rzeczy doczesnych, zapracowali sobie na wieczną szczęśliwość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Boże, spraw, abyśmy dzięki świętemu Izydorowi, świętemu rol­nikowi, mogli pokonać naszą pychę i zawsze służyć Tobie z poko­rą, w której sobie upodobałeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń do św. Izydora                                                                     [1, 25]

 

1.      Izydorze święty z roli w niebo wzięty,
Miłośniku Boga, spraw by nas zła trwoga
Za grzechy nie zabiła, w domu nie szkodziła,
Zwróć na nas łaskawie oczy w każdej sprawie.

2.    Bądź Patronem swego ludu rolniczego,
Święty Izydorze, przedziwnych cnót wzorze,
Od Boga uczczony, chwałą ozdobiony,
I módl się za nami, Twoimi sługami.

3.     A po pełnym trudów i zasług żywocie
Wprowadź nas do chwały w niebie wiecznie trwałej,
Byśmy tam dobrego Boga, Stwórcę swego,
Na wieki chwalili i z Nim się cieszyli.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~