~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


J

JACEK

Litania do świętego Jacka                                                                     [5]

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie, elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, * Zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Marya, * Módl się za nami.

Święty Jacku,
-         mężny zwycięzco świata, ciała i czarta,
-         prawdziwy naśladowco świętego Dominia,
-         przyjemna Chrystusowi ofiaro z umartwienia ducha i ciała,
-         przykładzie wszelkich zakonnych cnót
-         cudownie dźwigający modlitwą zniszczone zboża,
-         pierwszy w Polsce założycielu Zakonu Kaznodziejskiego i Różańca Maryi,
-         niezmordowany pracowniku winnicy Pańskiej,
-         cudowny lekarzu na wszelkie rodzaje chorób,
-         opiekunie wszystkich uciśnionych i opuszczonych sierot,
-         żarliwy obrońco ginących dusz,
-         nadziejo i pociecho konających,
-         apostole północnych i wschodnich krajów,
Abyśmy powstali przez prawdziwą pokutę z naszych grzechów,
Abyśmy pozostali zawsze zdrowi na duszy i ciele,
Abyśmy nie umarli bez prawdziwej skruchy i bez świętych Sakramentów.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie;
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Jacku.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, dzięki Twojej łasce święty Jacek przez wytrwałe głoszenie Ewangelii umocnił w wierze wiele narodów, za jego wstawiennictwem pomnóż naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wezwania do św. Jacka                                                                         [12]

 

Święty Jacku, odnowicielu życia chrześcijańskiego, * módl się za nami.
-         żarliwy apostole,
-          ostojo wiary chrześcijańskiej,
-          posłuszny powołaniu zakonnemu,
-          kwiecie Cnót kapłańskich i zakonnych,
-          przyjacielu ubogich i utrapionych,
-          strawiony pragnieniem zbawienia dusz nieśmiertelnych,
-          płomienny kaznodziejo,
-          wielki cudotwórco,
-          wierny stróżu Przenajświętszej Eucharystii,
-          gorliwy czcicielu Najświętszej Maryi Panny,
-          pierwszy krzewicielu Różańca św. na ziemiach naszych,
-          patronie i opiekunie nasz,
-          potężny u Boga nasz orędowniku,

Módl się za nami, święty Jacku!

Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Tyś świętego Jacka, Wyznawcę Twego, u rozlicznych narodów wsławił świętością życia i rozgłosem cudów; daj nam, prosimy Cię, abyśmy za jego przykładem w cnocie się odnowili, w przeciwnościach zaś byli wspierani jego pomocą. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Kilka wezwań z litanii odmawianej w kościele pw św. Jacka w Kamieniu Śląskim: [26]

 

Św. Jacku, Syna Boga Przedwiecznego, w Przenajśw. Sakramencie utajonego, piastunie * módl się za nami.

-          Panny Maryi w kamiennym obrazie nosicielu,
-          niestrudzony po bystrych falach żeglarzu,
-          złuszczone zboża modlitwy dźwigający,
-          lekarzu w ciężkich chorobach,
-          darem prorockim ozdobiony,
-          ozdobo zakonu dominikańskiego,
-          chwało Korony naszej,
-          za osobliwego Patrona uznawany.

 

Pieśń o świętym Jacku (z Godzinek)                                                    [25]

 

Jacyncie święty z familii dawnej,
W Polszcze zacnością, zasługami sławnej,
W wieku dwunastym na ten świat zrodzony
Bądź uwielbiony.

Wszyscy cię ludzie zowią swym patronem,
Bo ich pocieszasz w życiu i przed zgonem
W nieszczęściu prosim bądź naszą obroną,
W smutku zasłoną.

Do szkół oddany nauki pilnował,
Chronił się złego, bo Boga miłował:
Wzór dawał wszystkim w życia niewinności,
W kwiecie młodości.

W dojrzalszym wieku obrał stan duchowny,
Stąd trwoga i strach piekłu niewymowny,
Bo słowem Bożem grzeszników nawracał,
Z złej drogi zwracał.

Przytomny w Rzymie cudom Dominika,
Godność prałata zmienia w zakonnika:
Bogactw się zrzeka, ubóstwo obiera,
Światu umiera.

Wrócił do Polski w ubiorze zakonnym,
Wiarę rozsiewał narodom postronnym:
Z wielkich cnót Jacka wzięły wzory mocne
Kraje północne.

Jak zdobi słońce swą jasnością ziemię,
Tak Jacek święty swej ojczyzny plemię,
Oświecał duchem Bożym napełniony,
Na wszystkie strony.

Karząc występki w duchu łaskawości,
Uczył narody zbawiennej mądrości,
Co stwierdzał gdy był niedowiarek jaki,
Cudnemi znaki.

Wzrok ślepym wracał, niemym mowę dawał,
Głuchych, schorzałych cudownie uzdrawiał:
Wskrzeszał umarłych, leczył niemoc długą,
Swoją zasługą.

Wybawiał wielu ciężkiej godnych kary,
Co było skutkiem dobrej w Jacku wiary,
Z paszczęki czartów dusze wydzierając,
Bogu oddając.

Gdy bystra Wisła bardzo wylewała,
Przewozu ludziom mieć nie dopuszczała,
Jacek ją przeszedł suchemi nogami,
Z swemi uczniami.

Którzy w tem widząc Boską wcale sprawę,
Wzmocnieni wiarą, na płaszcz jak na nawę
Śmiało wstąpiwszy, mimo bystrość wody,
Przeszli bez szkody.

Matka Jezusa chwałą ozdobiona,
Mnóstwem Anielskich duchów otoczona,
Słowa łagodne do Jacka mówiła,
Mile cieszyła:

Wesel się synu, Jacyncie szczęśliwy,
Prośby twe przyjął Syn  mój dobrotliwy,
wszystko otrzymasz o co prosić będziesz,
Gdy w niebie siędziesz.

Z wielką czcią Jacka w niebo wprowadzono,
A po zapłatę przed Bogiem stawiono:
Szczęśliwy Jacek dwojakiej korony
Chwałą uczczony.

Wszyscy go Święci z weselem czekali,
Chóry anielskie mile go witali:
Król wiecznej chwały przyjął go do siebie,
Posadził w niebie.

To ci śpiewanie w serdecznej miłości,
Oddajem Jacku, ty za nasze złości
Przejednaj prosim, uczyń łaskawego,
Syna Bożego.

 

Hymn na Jutrznię                                                                           [43]

 

1.      Niech język i serce wychwala
Świętego Jacka zasługi,
Gdy on już w nieba światłości
Nagrodą Boga się cieszy.

2.    Wsławiony życiem bez skazy,
Poświadczał słowo cudami,
A to, co poznał w modlitwie,
Rozdzielał hojnie wśród ludzi.

3.     Panował nad wichurami,
Ujarzmiał fale swą mocą,
By przejście pewne i suche
Dla jego kroków dawały.

4.    Na jego rozkaz umarli
Wstawali znowu do życia,
Chodzili chromi, a ślepi
Widzieli Pana potęgę.

5.     Niech Ciebie, Boże jedyny,
Wysławia pieśń odkupionych,
A Ty, przez Jacka modlitwy,
W niebiosach daj nam zamieszkać. Amen.

 

Hymn na Nieszpory                                                              [43]

 

1.      Radosnym hymnem sławimy
Świętego Jacka wspomnienie
I wsparci jego opieką
Składamy hołd Wszechmocnemu.

2.    Dominik, wódz, prawodawca,
Przyłączył go do wspólnoty,
A wtedy Jacek ukazał,
Jak umie być apostołem.

3.     Odważnie poszedł śladami
Swojego nauczyciela;
Pogardził światem i wybrał
Zwycięstwo prawdy nad kłamstwem.

4.    To jego swoją pociechą
Wspomogła czysta Dziewica;
Przez niego ludziom się jawi
Cudowna łaska Chrystusa.

Niech Ciebie, Boże jedyny,
Wysławia pieśń odkupionych,
A Ty, przez Jacka modlitwy,
W niebiosach daj nam zamieszkać. Amen.

 

O świętym Jacku                                                                                    [1]

 

1.      O święty Jacku, Polski Patronie,
Chlubo ojczyzny, łowco dusz gorliwy,
Dzięki opiece Twej i obronie
Niech słynie naród jako lud cnotliwy.

2.     O święty Jacku, Polski Patronie!
Tyś zasiał ziarna Różańca świętego,
Aby na polskim wyrósł zagonie
W obfite żniwo apostolstwa Twego

3.     O święty Jacku, błagamy Ciebie,
Spraw, żeby lud Twój zawsze sercem czystym
Miłował Boga, a potem w niebie
Cieszył się z Tobą szczęściem wiekuistym.

 

O św. Jacku patronie Śląska                                                                 [12]

 

·        Niwy polskiej cudny kwiecie,
Coś na Śląska rozkwitł ziemi,
Święty Jacku, w białej szacie,
Wspieraj nas modlitwy swymi.

Refren : O święty Jacku, Twój lud cię błaga,
Usłysz wołania, opieką darz!
Proś świętą Maryję przed tronem Boga,
O ukochany patronie nasz.

·        Wejrzyj na nas święty Jacku,
Nasze sprawy weź w swe dłonie,
Naszą boleść zanieś Maryi,
Niechaj w sercu Jej zatonie.

Ref.: O święty Jacku...

·        Że wysłucha Syn modlitwy
Zapewniła Cię Maryja,
Bo za Matki pośrednictwem
Prośbom Twoim Jezus sprzyja.

Ref.: O święty Jacku...

·        Eucharystii i Maryi
Cześć po Polsce rozszerzyłeś,
I tą zbroją duszę, serca
W chwilach ciężkich umocniłeś.

Ref.: O święty Jacku...

·        Siłą modlitw różańcowych
Polskę całą opasałeś
Swej Ojczyźnie przeciw wrogom
Oręż Maryi w rękę dałeś.

Ref. O święty Jacku...

·        Z sakramentem, z Matką Bożą
Dniepr przeszedłeś bez przeszkody;
Niech ze skarbem tym przebrniemy
Udręk świata ciemne wody.

Ref.: O święty Jacku...

·        Poprzez nurty fal wiślanych
Suchą nogą brzeg nachodzisz;
W sercach naszych rozpętany
Namiętności żar ochłodzisz

Ref.: O święty Jacku ...

·        Łzy matczyne Cię wzruszyły,
Gdy nad martwym synem łkała;
Niech Cię nasze prośby wzruszą,
Wskrzesz nam dusze, uzdrów ciała.

Ref.: O święty Jacku...

·        Zbite gradem kłosy wstały,
Za modlitwy Twej przyczyną;
Niech złamane serca nasze
Znów ku niebu lot rozwiną.

Ref.: O święty Jacku...

·        Za Ojczyznę przed Maryją
Miej swe dłonie wciąż wzniesione,
Niech nad ludem swym roztoczy
Moc przedziwną i obronę.

Ref.: O święty Jacku...

powrót do strony głównej

JADWIGA KRÓLOWA

Nagrobek Królowej Jadwidze                                                               [7]

(Z historyi Długosza wg Władysława Syrokomli
„Poezje” Warszawa 1872)

Jan Długosz 1399 r.

Tutaj królowa Jadwiga spoczywa,
Niegdyś cnej Polski gwiazda i otucha.
Jej dom są Węgry ziemia nieszczęśliwa,
Która dziś prawa cesarskiego słucha.
Księżniczka, świetne plemię Ludwikowe,
Co rządził razem Lachy i Pannony,
Wniosła Jagielle za wiano godowe
Wieniec monarszej sarmackiej korony.

Dziewa została na podziw sąsiadów
Arką przymierza Korony i Litwy,
Czcicieli lasów, ogniska i gadów,
Boże! przywiodła przed Twój dom modlitwy.
Lecz wielkim wzorem znakomitych męży
Włożyła na się karności ogniwo. Gdy kogo przykra nędza uciemięży,
Chętnie otwarła rękę szczodrobliwą.
Za nic i głody, i pragnienia znojne,
Byle świątynie wznosić uroczyste,
I przyozdabiać, i posażyć hojnie,
Wzniosła niejeden Twój kościół, o Chryste!
Cnotliwym gwoli bywała jak matka,
Możnym nie była dokuczna jej władza.
Szczęsny, kto pychę zdławił do ostka
I gdzie należy ostrość ułagadza!
Ona wśród blasku i monarszej cześci,
łaskawie wspiera i w upadku dźwiga.
Dodaj pobożność, wielki duch niewieści,
Którym dostojnie słynęła Jadwiga.
W akademickiej szanownej budowie
Zostaną wiecznie jej starunku znaki.
Uczonych mężów z cudzych krain zowie
I mistrzów biegłych w mądrości wszelakiej,
Tkliwie się troska o następnych losach
Mędrca, co przybył w niepłonnej otusze.
Boga, co błyska i grzmi na niebiosach,
Najwyższe dobro, czciła z całej dusze.
Z wiarą przenosząc szczęście i nieszczęście,
Szukała dobra, co nigdy nie minie,
Z dostojnym mężem złączona w zamęście
Już dała życie królewskiej dziecinie –
I przyszła chwila, że się płód wyzwoli,
W sercu nadzieja ozwała się słodka....
Radosna matko! nie przeczułaś doli,
Jaka za chwilę twe niemowlę spotka.
Śmierć w dwoje ofiar jednym ciosem mierzy,
Matka i dziecię padły, pod żelazem,
Drobna dzieweczka śpi obok macierzy,
Jeden dzień zabrał dwie istoty razem...
Zabrał i naród pogrążył w żałobie,
W grobową otchłań płynie jęk boleści...
Ileż łez gorzkich wylano po tobie,
Westchnień i łkania, co w piersiach się zmieści!
Czerwcowe słońce paliło upałem
I z naszych lasów zniknął maj uroczy,
Kiedy królowa z niemowlęciem małem
Śmiertelną drzemką obciążyła oczy.
Znikła nadzieja i zbawienna tęcza
Ojczyzny, ludu i ojców senatu,
Zapłaczcie biedni, których los udręcza,
Wasza nadzieja odebrana światu!
Gwiazda królewska jasna, szczerozłota,
Na widnokręgu już się nie ukaże.
Niestety! nitka ludzkiego żywota
Przędzie się, pęka, jako los rozkaże.
Wierzę, że wszedłszy na wieczności łono,
Już nieśmiertelne posięgła rozkosze.
Wy, którym jeszcze pożyć dozwolono,
Swojemi modły wspomóżcie ją proszę.
Nadziejo nasza! Zbawicielu Chryste!
Racz ją w królestwo przyjąć wiekuiste.

 

Litania do św. Jadwigi Królowej                                         [61]
(napisał gen. Józef Haller)
 
Święta Królowo Jadwigo, *módl się za nami
-    Wierna Córo Boża,
-    z Bogiem w modlitwie złączona,
-    wzorowa małżonko królewska,
-    dbająca o wiernych poddanych,
-    fundująca kościoły i klasztory,
-    apostołko wiary Chrystusowej,
-    odnowicielsko Akademii Krakowskiej,
-    opiekunko studiującej młodzieży,
-    szerząca pokój,
-    przez potwarze doświadczona,
-    patronko Polski.
Abyśmy wiernie stali przy wierze Chrystusowej, *uproś nam u Boga,
Abyśmy prowadzili cnotliwe życie,
Aby naród polski zjednoczył się w Chrystusie,
Aby nasze rodziny były wzorem życia chrześcijańskiego,
Abyśmy czcili i szanowali Najświętszą Pannę jako Matkę Bożą i Królową Polski,
Abyśmy cierpliwie znosili wszystkie dolegliwości i cierpienia,
Abyśmy kierowali się Bogiem we wszystkich poczynaniach.
W.: Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami,
O.: Jeśli się będziecie wzajemnie miłowali.
Módlmy się:
Boże, życie wiernych i chwało pokornych, Ty uczyniłeś błogosławioną Jadwigę, Królową, gorliwą krzewicielką wiary i miłości. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy się stali apostołami prawdy i dobra. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Boże, który błogosławioną Jadwigę pociągnąłeś do miłości krzyża i uczyniłeś ją krzewicielką wiary, dozwól, prosimy, abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem zwyciężali wszystkie przeszkody w Twojej służbie i usiłowali innych przyprowadzić do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Hołd Królowej Jadwidze                                                                        [7]

(Maria Konopnicka)

 

Na grób Twój pójdziem i na miejsce Boże,
Z którego dzwon chwałę Twą ogłasza
O zapal w sercach naszych nowe zorze,.
O daj nam światło, co moc starą zmoże,
Królowo nasza!

Zapłomień zimne piersi iskrą ducha!
Oczyść nam usta węglem Izajasza!
Gdzie nędza cierpi, gdzie siedzi noc głucha,
Miłość z serc naszych niech ogniem wybucha.
Królowo nasza!

Pokaż nam drogę do bratnich serc ludu,
Gdzie chaty ciemne, gdzie mroczne poddasza!
Daj czołom naszym najświętszy chrzest trudu
I tęczą Twego opromień je cudu,
Królowo nasza!

Daj zgodę myśli i jedność daj czynu,
Daj karność - niech się chów Twój nie rozprasza.
O rozpal wśród niewiast polskich gminu,
Żar pożądania zasługi wawrzynu,
Królowo nasza!

Daj ziemi służyć! Daj bronić nam ziemi,
Gdy ją dłoń niecna przedawa Judasza,
Razem z prochami Ojców, razem z tymi,
Piastowych kmieci strzechami siwymi,
Królowo nasza!

Daj stać niewieścim duchom w tej świątyni,
Co dziś cześć Twoją skroś wieków roznasza,
I niech się światło nad nami uczyni,
O, pierwsza chramu tego Hospodyni,
Królowo nasza!

Zwiąż nas imieniem Twoim w zwarte roty!
Daj męstwo! Niech nas walka nie przestrasza,
Daj zburzyć twierdze krzywd, nędzy, ciemnoty,
Rozwiń nad nami proporzec Twój złoty,

Królowo nasza!

 

Jadwiga                                                                      [7]

(Władysław Bełza)

Błogosławiona bądź,o królowo!
Po wszystkie wieki i czasy!
Tyś Litwie wniosła zbawienia słowo
W jej dzikie puszcze i lasy.

Za twoją sprawą polskie orlęta,
Odtąd z „Pogonią” szły społem:
W naszej pamięci tyś zawsze Święta,
Tyś Polski stróżem - aniołem!

powrót do strony głównej

JADWIGA ŚLĄSKA

 

Wezwania do św. Jadwigi                                                                     [3]

(z agendy katowickiej)

Święta Jadwigo, * módl się za nami.
-         Patronko Śląska i Polski,
-          Chwało stanu książęcego,
-          Wzorze pobożności,
-          Nauczycielko pokory,
-          Przykładzie cichości,
-          Matko sierot i ubogich,
-          Ucieczko opuszczonych,
-          Chorych cudowna lekarko,
-          Pośredniczko pokoju,
-          Wychowawczyni dzieci,
-          Wzniosły przykładzie chrześcijańskich małżeństw,
-          Niestrudzona apostołko Królestwa Bożego,
-          Niestrudzona w trosce o godnych kapłanów,
-          Patronko budujących się kościołów,

         Módl się za nami święta Jadwigo.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, za Twoim natchnieniem, święta Jadwiga wyrzekła się przepychu świata i całym sercem wstąpiła na pokorną drogę naśladowania Twojego krzyża; spraw, abyśmy przez jej zasługi i za jej przykładem nauczyli się wznosić ponad przemijające rozkosze świata i obejmując Twój krzyż, zwyciężać wszelkie doświadczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Godzina czytań                                                                               [43]

 

1.      Święta Jadwigo, patronko przemożna,
Córo Bawarii i matko Ślązaków,
Bóg cię uczynił dla obu narodów
Znakiem pokoju i zgody braterskiej.

2.    Błogosławieństwem dla obcych się stałaś,
Widząc w nich dzieci przez Pana ci dane;
W nich czekał Chrystus na twoją posługę,
Miłość bez granic i pełną ofiarę.

3.     Głębię mądrości odkryłaś w cierpieniu
Wdowy i matki, co syna straciła;
W krzyżu Jezusa znalazłaś pociechę.
Która twe serce dla wszystkich otwarła.

4.    Z tobą pragniemy wysławiać na wieki
Ojca i Syna, i Ducha Jedności;
Pomóż nam, Święta, podążać drogami
Wiary, nadziei i czystej miłości. Amen.

 

Hymn na Nieszpory                                                                        [43]

 

1.      Ciesz się, ziemio śląska,
Raduj, cały kraju,
I wysławiaj Boga
Za Jadwigę świętą.

2.    Pan ją dał Ojczyźnie
Jako znak swej łaski
I dar pojednania
Między narodami.

3.     Pochodzeniem obca,
Swoim życiem nasza,
Mostem nam się stała
Nad przepaścią waśni.

4.    Boże, połóż wreszcie
Kres odwiecznej zwadzie,
Między wrogie ludy
Wprowadź pokój błogi!

5.     Niechaj za przyczyną
Świętej księżnej Śląska
Ludzie tego wieku
Dłoń podadzą sobie.

6.    O Jadwigo święta,
Pełna miłosierdzia,
Otocz nas opieką
I pojednaj w Panu.

7.     Chcemy razem z tobą
Wielbić Boga w Trójcy,
Który wszystkich ludzi
Stwórcą jest i Ojcem. Amen.

 

Pieśni                                                                                             [1, 3]

 

Cieszcie się dzisiaj, wszyscy chrześcijanie,
Łącząc swe hymny w dźwięczne, brzmiące głosy,
Bo Chrystus Sługę, świętą naszą Panią,
Jadwigę, zabrał w niebiosy.

Słońcem w obłoku świecąc śląskiej ziemi,
Rozliczne dary zlewała na ludy,
Jaśniała Wielka zasługi wielkimi
Jadwiga i swymi cudy.

Spraw, byśmy dzisiaj czcili Jej święto,
Niebieski Panie, Królu wszelkiej chwały!
Wespół z niebiany, z ich czcią niepojętą,
By nasze hymny zabrzmiały.

Spraw to prosimy, Boże Ojcze, Ciebie,
I Twojej, Synu, i Duchu, miłości
Trójco, odwiecznie królująca w niebie
Przez wszystkie wieki wieczności.

 

Jadwigo święta z cnót swoich przesławna,
Ciebie ma we czci cały naród z dawna,
I za patronkę przed Bogiem uznaje,
Opiece Twojej poleca swe kraje.

Fundujesz klasztor, zbierasz dziewic grono,
Mieścisz w nim córkę Bogu poświęconą,
I sama biorąc sukienkę zakonną,
Dajesz się Bogu na służbę dozgonną.

W modlitwach, postach byłaś ustawicznych,
Ubogim służąc w potrzebach ich licznych:
Słynęłaś darem proroczym, cudami,
Wstawiaj się, prosim, do Boga za nami.

Boże, co świętych przedstawiasz na wzory
Pogardy świata, głębokiej pokory;
Spraw to, abyśmy ich przykładem żyli,
Ciebie kochali, a światem gardzili.

 

Jadwigo święta, obroń nas od złego,
Patronko przezacna narodu całego,
Nie zapominaj nas, pamiętaj też na nas,
Patronko nasza, święta Jadwigo.

Proś też za nami Boga Przedwiecznego,
By nas tu zachował od wszelkiego złego,
Dokąd tu żyjemy, służyć Ci będziemy,
Patronko nasza, święta Jadwigo.

Patronko nasza, o Jadwigo święta,
Któraś za swe cnoty, jest do nieba wzięta,
Bądź nam na pomocy, jak we dnie tak w nocy
Patronko nasza, święta Jadwigo.

Gdy przyjdzie koniec żywota naszego,
Uproś nam śmierć dobrą u Boga wiecznego,
I dobre skonanie i duszy zbawienie,
Patronko nasza, święta Jadwigo.

 

O świętej Jadwidze wdowie, patronce Śląska                     [2]

 

Jadwigo święta, z cnót swoich przesławna,
Ciebie ma we czci lud śląski już z dawna,
Za patronkę cię przed Bogiem uznaje,
Opiece twojej poleca swe kraje.

W małżeńskim stanie jaśniałaś cnotami,
Bóg cię obdarzył licznymi dziatkami,
Przez powściągliwość, co mężem ślubujesz,
Godny małżonkom przykład zostawujesz.

Fundujesz klasztor, zbierasz dziewic grono,
Mieścisz w nim córkę Bogu poślubioną,
I sama, biorąc sukienkę zakonną,
Dajesz się Bogu na służbę dozgonną.

W modlitwach, postach byłaś ustawicznych,
Ubogim służąc w potrzebach ich licznych,
Słynęłaś darem proroczym, cudami:
Wstawiaj się, prosim, do Boga za nami!

powrót do strony głównej

JAKUB APOSTOŁ

 

Litania do Świętego Jakuba Apostoła                                                  [3]

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze, z Nieba Boże, * zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo Królowo Apostołów, * módl się za nami.

Królowo Męczenników,
Święty Jakubie Apostole, * módl się za nami.

-         Synu Zebedeusza,
-          Bracie świętego Jana Apostoła,
-          Gotowy na wezwanie Pana,
-          Powołany przez Jezusa na ucznia,
-          Wybrany Apostołem,
-          Opuszczający wszystko dla Jezusa,
-          Synu gromu,
-          Uprzywilejowany przez swego Mistrza,
-          Świadku wskrzeszenia córki Jaira,
-          Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb,
-          Obecny przy Przemienieniu Pańskim,
-          Towarzyszący Jezusowi w Ogrójcu,
-          Świadku męki i śmierci Jezusa,
-          Wierny Chrystusowi aż do końca,
-          Prześladowany dla Jezusa,
-          Głowo Kościoła Jerozolimskiego,
-          Jaśniejący wiarą i pobożnością,
-          Przyjacielu Chrystusa,
-          Znoszący wzgardę i poniżenie,
-          Doskonały w ubóstwie,
-          Przykładzie gorliwości apostolskiej,
-          Niestrudzony pielgrzymie,
-          Opiekunie wdów i sierot,
-          Pełen miłości bliźniego,
-          Przebaczający swemu zdrajcy i katowi,
-          Pozyskujący go dla Chrystusa,
-          Ścięty mieczem za wiarę,
-          Pierwszy męczenniku wśród apostołów,
-          Wspierający rycerzy w walce z wrogami,
-          Patronie zakonu rycerskiego,
-          Opiekunie pielgrzymów,
-          Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem,
-          Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem,
-          Patronie Portugalii i Hiszpanii,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Jakubie Apostole.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, który krwią męczeńską świętego Jakuba uświęciłeś pierwsze owoce kapłaństwa Twoich Apostołów, spraw, aby Twój Kościół został wzmocniony Jego wyznaniem wiary i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem. Panie, opiekuj się swoim ludem i strzeż go, aby wsparty pomocą świętego Jakuba Apostoła, podobał się Tobie swoim postępowaniem i służył Ci w wolności ducha. Daj nam, prosimy Cię Panie, naśladować w swoim życiu wiarę i czyny Twego sługi świętego Jakuba Apostoła, abyśmy wierni Tobie w wierze i miłości, służyli Ci godnie swoim postępowaniem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      Ciebie, Jakubie, sławimy
Śpiewając tobie z radością,
Ciebie, rybaku, którego
Pociągnął Chrystus ku szczytom.

2.    Jego wezwaniem przejęty,
Porzucasz ojca i sieci;
Imię i słowo Mesjasza
Rozgłaszasz wszędzie z zapałem.

3.     Świadkiem się stałeś tajemnic
Zdziałanych Bożą prawicą;
Chwały zjawionej na górze,
W Ogrójcu cierpień konania.

4.    Jesteś gotowy na mękę,
Gdy o kielichu jej słyszysz;
Ty pierwszy wśród Apostołów
Za miłość Pana umierasz.

5.     Wierny wyznawco Chrystusa
I siewco prawdy zbawienia,
Wiarą rozjaśnij umysły,
A serca ogrzej nadzieją.

6.    Pomóż nam dążyć gorliwie
Po drodze Mistrza przykazań,
Abyśmy wielbić Go mogli
Hymnami chwały na wieki. Amen.

 

Pieśń o św. Jakubie śpiewana w Ostrorogu                      [35]

 

1.      W krajach sarmackich słynie Jakub święty,
Apostoł wielki, żarliwością zdjęty.
Przy Ostrorogu cuda swe zakłada,
Łask Boskich pełen, zawsze nimi włada.

2.    Matka syneczka, gdy tego imienia
Jakuba topi, Bóg złość jej odmienia
W łaskawość, która gdy się już zapuszcza,
Złość swą wypełnić, lecz Bóg nie dopuszcza.

3.     Kapłanem będąc Jakuba świętego
Kościół zbudował patrona swojego,
W tym miejscu, gdzie go matka topić chciała,
Przez które często złość swą wyjawiała.

4.    To miejsce dawno cudami słynęło,
Lubo już temu 200 lat minęło.
Sierpy przyrosłe od rąk odpadały,
Podczas Mszy świętej cuda wyjawiały.

5.     Kalwin zazdrosny, gdy reformę obiera,
Na kościół złość swą szczególnie wywiera,
Apostołowi, gdy kościół rujnuje,
A pałac z cegły tej samej buduje.

6.    Bóg nie pozwala swojemu Świętemu,
Lecz Jakubowi, gdy tak zawistnemu
Heretykowi mieszkania nie daje
Niechaj tę cegłę na kościół oddaje.

7.     W ogniach i w tych dniach słynie Jakub święty
I za patrona od Polaków wzięty
Niechaj w tej jak w swej Komposteli świeci,
Niech na pogany dziwne ognie wznieci.

8.    Hiszpańskich jeńców, gdy ich wspomagałeś,
Na białym koniu zawsze ratowałeś.
Heremijana zbiłeś poganina,
Niech też tę łaskę ma Polska dziedzina.

9.    Rozgościłeś się w Ostrorogoskim polu,
Bądźże Polakom gotowy do boju.
Niechaj doznamy wielce łaski Pańskiej
Racz nas zachować od rzezi pogańskiej.

powrót do strony głównej

JAKUB STRZEMIĘ

 

Pieśń                                                                                              [3]

Witaj Jakubie błogosławiony, Arcypasterzu halickiej stolicy.
Na nią od Pana niegdyś wzniesiony, wiary strażniku i ojców ziemicy,
Ze Świętych naszych przemożnym gronem,
Bądź nam u Boga i dziś patronem.

Wielki żniwiarzu na Bożym dziele.
Tyś go obronił swym trudem niezmiernym.
Rosły świątynie ku Bożej chwale,
błędni znów ludem stawali się wiernym.
O daj nam Boże, na nasze łany i dziś Jakuby, zacne kapłany.

Przed Świętym świętych klęcząc w zachwycie
Mannę aniołów wielbiłeś cherubie.
Z niej moc czerpałeś, światło i życie, Tyś nas ku niebu pozywał Jakubie.
I my z czcią święte otoczmy stoły
Niech nas chleb Boży zmienia w anioły.

Niebios Królową czcząc sercem całym,
Rzewnie błagałeś, by matką ci była.
I oto Pani z Dzieciątkiem małym,
Matka ze Symen do ciebie zstąpiła.
Niech serca nasze ku tobie biją, daj nam Jezusa ujrzeć Maryjo.

Wieków Królowi niech będzie chwała, od nas sławiących wyznawcę Jakuba.
Raduj się Polska, żeś go wydała, w nim twoja ufność, wesele i chluba.

Nie skąp jej Boże łaski, opieki,
Niech świętych daje po wszystkie wieki.

powrót do strony głównej

JAN APOSTOŁ

Hymn                                                                                             [3]

·        Patrzyłeś, Janie, natchniony przez Boga,
Na tajemnicę początku wszechrzeczy;
Poznałeś Słowo zrodzone przez Ojca,
Nim czas się począł

·        Dotknąłeś Boga własnymi rękami,
Gdy pośród ludzi zamieszkał wcielony,
A On Cię raczył przygarnąć z miłością
Do swego serca.

·        Widziałeś w niebie majestat Baranka
I gody Jego ze świętym Kościołem;
Słyszałeś hymny śpiewane w wieczności
Przez odkupionych.

·        Więc dziś wołamy Twoimi słowami:
„O przyjdź już, Panie, bo Duch Cię przyzywa!
A kto spragniony, niech czerpie za darmo
Ze źródła życia”.

·        Niech Jezusowi, Synowi Dziewicy,
I Jego Ojcu wraz z Duchem płomiennym
Oddają chwałę spragnieni nadejścia
Nowego świata. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      Chóry świętych Serafinów
Niech śpiewają hymn pochwalny,
Aby sławić razem z nami
Ucznia Panu najmilszego.

2.    Jan poznawał tajemnicę,
By objawić ją ludzkości:
Syn zamieszkał w łonie Matki,
Chociaż jest na łonie Ojca.

3.     O szczęśliwy Apostole,
Ciebie wybrał Mistrz najlepszy,
Abyś widział blask Taboru
I w Ogrójcu Jego mękę.

4.    Tyś oglądał w zachwyceniu
Wnętrze nieba otwartego,
Gdzie Baranek w majestacie
Oblubieńcem jest Kościoła.

5.     Pan obdarzył cię imieniem
Syna swojej czystej Matki,
Ty nas uczyń Jej synami
I w Chrystusa ukryj sercu!

6.    Chwała Słowu Wcielonemu,
Które z wiarą uwielbiamy,
Chwała Jego Ojcu z Duchem
Teraz, zawsze i na wieki. Amen.

 

Pieśń: Święty Janie Apostole.                                                               [3]

(tekst: S. Matjasik)

 

Refren: Święty Janie Apostole i Ewangelisto
Tobie Jezus swą oddaje Matkę Przeczystą.

1.      Święty Janie Apostole,
Tyś jeden zasłużył,
Byś swą głowę na Jezusa
Święte Serce złożył.

2.    Przepełniony tą miłością
Odtąd święty Janie
Głosisz w życiu nieustannie
Jezusa wskazanie.

3.     Jego przykazanie
Miłość Boga i bliźniego
To testament Jezusowy
Dla świata całego.

4.    Potwierdzajmy swoim życiem
W głębi swego serca
Bóg Najwyższy jest miłością,
Nasz Pan jest miłością.

powrót do strony głównej

JAN BERCHMANS

 

Hymn z godziny czytań                                                                           [43]

1.      O Boski Mistrzu, kiedy dziś sławimy
Wiernego sługę, któregoś uświęcił.
Niech nasze serca całe się otworzą
Na Twoje słowa:

2.    „Niech przyjdzie do Mnie ten, kto utrudzony
I przytłoczony codziennym ciężarem,
Bo tylko we Mnie znajdzie pokrzepienie
Na dalszą drogę.

3.     Niech krzyż swój weźmie i podąża za Mną
po wąskiej ścieżce ofiarnej miłości,
A moje jarzmo słodkie jest i lekkie
Dla wiernych Ojcu”.

4.    Szczęśliwy człowiek, który to zrozumiał
I wszystko oddał, by posiąść zbawienie,
A jego życie było hymnem chwały
Dla Najwyższego.

5.     Wielbimy Ciebie, pełen majestatu
Wcielony Boże i Bracie nas wszystkich,
I Twego Ojca z Duchem, który mieszka
W pokornych duszach.

 

Hymn                                                                                     [36]

 

1.      O dobry Jezu, Ty chcesz, aby ludzie
Własnością Ojca na wieki się stali,
A Duch Najświętszy różnymi drogami
Wiedzie ku Niemu.

2.    Zrodzonych z Boga przez krew Twoją świętą
Umacniasz łaską i nowym natchnieniem
A dar miłości wzbudza w nich ziarno
Życia dla Ciebie.

3.     Ty sam ich wzywasz, a oni z radością
Rzucając wszystko, zdążają za Tobą,
Na ścieżce krzyża szukając wytrwale
Ojca samego.

4.    Ich mężne serce przylgnęło do Ciebie
I doskonale spełnili Twą wolę,
A Ty im dałeś za wierność niezłomną
Wieczną nagrodę.

powrót do strony głównej

JAN BEYZYM

 

Litania do błogosławionego Jana Beyzyma SJ.                                             [60]

        

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Synu Boga żywego,
Jezu, jedyny Zbawicielu świata,
Jezu. Drogo, Prawdo i Życie nasze,
Jezu, miłujący nas aż do końca.
Jezu, uświęcająca mocy dusz ludzkich,
Święta Maryjo, * Módl się za nami.

Święta Maryjo, wspomożycielko Ludu Bożego.
Święta Maryjo, pośredniczko łask wszelkich,
Święty Ignacy Loyolo, założycielu zakonu Towarzystwa Jezusowego.

Błogosławiony Janie, zacny obywatelu Wołynia,
-         duchowy synu św. Ignacego,
-         pałający duchem misyjnym,
-         wielki czcicielu Bogarodzicy
-         zawierający swe życie i dzieło Matce Zbawiciela,
-         mężu żarliwej modlitwy,
-         miłośniku woli Bożej,
-         wypełniający trudne posłuszeństwo przełożonym,
-         pokornie miłujący Jezusa,
-         miłośniku krzyża Jezusowego,
-         pragnący większej chwały Bożej,
-         pomagający ludziom w powrocie do Boga,
-         pragnący dobra ludzi i zbawienia ich dusz,
-         wzorze pokory i prostoty,
-         apostole Madagaskaru,
-         opiekunie Malgaszów,
-         ofiarny posługaczu trędowatych,
-         budowniczy schroniska i szpitala w Maranie,
-         pielęgniarzu chorych,
-         pragnący trądu, aby upodobnić się do swoich podopiecznych,
-         poświęcający życie swoje dla cierpiących, chorych przyjaciół,
-         duchowy apostole więźniów z Sachalina,
-         kochający drogich zmarłych,
-         tęskniący za Ojczyzną,
-         pragnący nieba.
        
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, błogosławiony Janie Beyzymie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty dla zbawienia cierpiących na Madagaskarze trędowatych obdarzyłeś błogosławionego Jana Beyzyma, kapłana, apostolską mocą i heroiczną cnotą miłosiernej miłości, spraw, abyśmy pobudzeni jego przykładem wzrastali w miłości do braci będących w potrzebie i spieszyli im z pomocą.

Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

powrót do strony głównej

JAN BOSKO

Hymn z godziny czytań                                                                            [43]

1.      Ufając, Janie, przeciw nadziei,
Szedłeś śladami twojego Mistrza,
I w Jego Matce pełnej litości
Siłę znalazłeś i wspomożenie.

2.    Prosiłeś Boga: „Oddal ode mnie
Wszystko, co moje, lecz daj mi dusze,
Bym młode serca przywiódł do Ciebie,
Ojcze najlepszy i celu życia”.

3.     Zaniosłeś wiarę, światło i pokój
Tam, gdzie samotność rodziła nędzę;
Pragnąłeś wszystkim stać się dla wszystkich.
Aby poznali nowinę łaski.

4.    Niech będzie chwała Ojcu, Synowi
Z Duchem Najświętszym wszelakiej prawdy;
Podzięka Bogu, który nam daje
Miłość, wesele i ład sumienia. Amen.

powrót do strony głównej

JAN CHRYZOSTOM

Hymn na Jutrznię i Nieszpory                                                                [43]

 

1.      O wielki Janie, szlachetny pasterzu,
Chóry aniołów oddają ci hołdy;
Złączeni z nimi, pragniemy cię, mistrzu,
Sławić pieśniami.

2.    Z zapałem głosisz złotymi ustami
Słowa miłości dobyte ze źródła
Hojnego serca, lecz także z odwagą
Gromisz występki

3.     Wszelakiej cnoty przejrzyste zwierciadło,
Świecisz przykładem swojemu ludowi
I tak jak Paweł z radością się stałeś
Wszystkim dla wszystkich..

4.    Niezłomny w walce, nieczuły na gromy
Gniewu monarchy, dostojny wygnańcze,
Do męczenników podobny cierpieniem
Chwałą jaśniejesz.

5.     A teraz pomóż nam swoją modlitwą
Do tronu Boga przystąpić z ufnością
I razem z tobą wywyższać Go hymnem
Wiecznej miłości. Amen.

powrót do strony głównej

JAN CHRZCICIEL

Litania do św. Jana Chrzciciela                                                            [5]

        

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, * Módl się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu, * Módl się za nami.
-         Wysłanniku Boży,
-          Poprzedniku naszego Zbawiciela,
-          Wzgardzicielu świata,
-          Głosie wołający na pustyni,
-          Zwiastunie prawdy,
-          Wskazujący drogę do nieba,
-          Światło proroków,
-          Przykładzie męczenników,
-         Któryś przed swoim poczęciem był oznajmiony przez Anioła,
-         Któryś był poświęcony już w żywocie matki,
-         Któryś otrzymał swoje imię z nieba,
-         Który poświęcił się najdoskonalszej miłości na służbę Jezusa Chrystusa,
-         Który przygotowałeś drogę do prawdziwej pokuty,
-         Który nawróciłeś przez matkę i przykład niezliczoną liczbę ludzi do Boga,
-         Który wypowiedziałeś nieustraszony Herodowi prawdę w oczy,
-         Który dla prawdy krew swą przelałeś,
-         O chwalebny patronie i orędowniku przed Bogiem,
My grzeszni, * Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
-          Abyś nam łaskę pokuty i poprawy życia uprosić raczył,
-          Abyś dla nas pomnożenie wiary, nadziei i miłości uprosić raczył,
-          Abyś nam czystość duszy i ciała uprosić raczył,
-          Abyś nam w godzinie śmierci dopomóc i przy sądzie za nami wstawić się raczył.
        
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Janie Chrzcicielu.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

Hymn na godzinę czytań                                                                         [43]

 

1.      Już od młodości w grotach pustyni
Szukałeś, Janie, schronienie przed ludźmi,
Aby nie skazić nieroztropną mową
Swojego życia.

2.    Twoim okryciem była sierść wielbłąda,
A z owczej wełny na biodra przepaska;
Miód i szarańcza siły twe wzmacniały,
Poiła woda.

3.     Inni prorocy w duchu przeczuwali
Promienne światło mające zabłysnąć,
Ty zaś swym palcem ukazałeś Tego,
Co gładzi grzechy.

4.    Nikt się tak wielki z ludzi nie narodził,
By stać się większym świętością od Jana,
On bowiem ochrzcił Pana, który zmywa
Przewiny świata.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      Jakżeś szczęśliwy, pełen wzniosłych zasług,
Bez żadnej skazy twej śnieżnej czystości,
Wielki proroku, pustyń miłośniku
I świadku wiary.

2.    Wiele dziś możesz dzięki swoim cnotom,
Więc nasze serca uwolnij z przewiny;
Równaj przed nami wyboiste drogi
I prostuj ścieżki.

3.     Aby nasz Stwórca wielce litościwy
I Odkupiciel tak bardzo łaskawy
Raczył swe kroki stawiać na gościńcu
Ku czystym duszom.

4.    Boże jedyny, w Trójcy niepojęty,
Aniołów hymny niech sławią Cię wiecznie,
Ty zaś nam okaż swoje miłosierdzie
I bezmiar łaski. Amen.

 

Hymn na Nieszpory                                                                        [43]

 

1.      Wyjednaj naszym wargom oczyszczenie,
Abyśmy mogli sławić twoje życie,
Cuda przez Boga dla ciebie zdziałane,
O święty Janie!

2.    Anioł posłany z nieba zapowiedział
Zachariaszowi twoje narodzenie,
Odkrył plan Boży ciebie dotyczący
W dziele zbawienia.

3.     Gdy nie dowierzał ojciec obietnicy,
Mowy odjęciem został ukarany,
Lecz narodzenie twoje przywróciło
Dar utracony.

4.    Jeszcze zamknięty w łonie rodzicielki,
Odczułeś przyjście Króla Najwyższego,
Jego zaś Matka śpiewała z radości
Pieśń uwielbienia.

5.     Niechaj zbawieni wysławiają zgodnie
Boga Jednego w Trójcy Przenajświętszej;
A my Go prośmy, aby nam łaskawie
Winy darował. Amen.

 

Do św. Jana Chrzciciela                                                                         [1]

 

1.      By zdolne były wdzięcznymi pieśniami
Twe dziwne dzieła sławić nieprzerwanie,
Pył wszelkiej winy, co wargi nam plami,
Zmyj święty Janie!

2.    Zlatując Anioł z niebiosów wyżyny,
Odsłania wielkość Twojego imienia,
I przed Twym ojcem Twe przyszłe wawrzyny
Rzędem wymienia.

3.     On, zawiniwszy niedostatkiem wiary
Za karę niemy przed ludem się chowa,
Lecz Ty mu zrodzon, po spełnieniu kary,
Dar wracasz słowa.

4.    Przed narodzeniem, jeszcze z matki łona,
Przeczułeś Króla, co w ziemskie zszedł niwy,
Stąd obu Matek pieśń wielbi natchniona
Spraw Bożych dziwy.

powrót do strony głównej

JAN KANTY

Litania do Świętego Jana Kantego

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, * Módl się za nami.

Święty Janie Kanty, * Módl się za nami.
-         Wierny Sługo Jezusa Chrystusa,
-          Żarliwy wyznawco i głosicielu Ewangelii Chrystusowej,
-          Czcicielu Męki Pańskiej,
-          Wzorowy pasterzu owczarni Jezusa Chrystusa,
-          Czcicielu Najświętszej Bogarodzicy,
-          Czcicielu Świętej Anny,
-          Gorliwy naśladowco świętych,
-          Miłośniku dusz odkupionych Krwią Chrystusową,
-          Ozdobo i patronie stanu kapłańskiego,
-          Ojcze ubogich,
-          Wzorze chrześcijańskiej dobroci,
-          Nauczycielu i wzorze miłosierdzia ewangelicznego,
-          Obrońco pokrzywdzonych,
-          Ucieczko strapionych,
-          Opiekunie więźniów,
-          Patronie i opiekunie pielgrzymów,
-          Wielki cudotwórco,
-          Uzdrawiający chorych,
-          Przywracający wzrok niewidomym,
-          Porcie ocalenia dla tonących,
-          Pociecho i ratunku umierających,
-          Głosicielu sprawiedliwości Bożej,
-          Orędowniku za grzesznikami przed Bogiem,
-          Patronie naszej Ojczyzny,
-          Patronie miasta Krakowa,
-          Ozdobo Akademii Krakowskiej,
-          Świetlany wzorze stanu profesorskiego,
-          Patronie stanu nauczycielskiego,
-          Opiekunie naukami się zajmujących,
-          Nauczycielu prawdy,
-          Ucieczko we wszystkich potrzebach,
-          Cieszący się z wybranymi w niebie,
Bądź nam miłościw - prosimy Cię Panie,
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas Panie,
Aby nam Bóg miłosierny daru mądrości chrześcijańskiej udzielić raczył, * święty Janie Kanty, przyczyń się za nami,
-         Aby w nas ducha czynnej miłości ku braciom odnowić raczył,
-         Aby dusze nasze łaską uświęcenia napełnić raczył,
-         Aby nas od niebezpieczeństw duchowych zachować raczył,
-         Aby nas w nieszczęściach i doświadczeniach doczesnych poratować raczył,
-         Aby w Kościele świętym ducha miłości braterskiej i jedności utwierdzić i pomnożyć raczył,
-         Aby Ojczyznę naszą zachował w pokoju i błogosławić jej raczył
-         Aby rodziny nasze we wzajemnej wierności i miłości umocnić raczył,
-         Aby dzieci i młodzież szczególną opieką otoczyć raczył,
-         Aby młodzież akademicką w wierności Ewangelii i chrześcijańskiej postawie utwierdzić raczył,
-         Aby jej ducha mądrości i wierności prawdzie udzielić raczył,
-         Aby Bóg wszechmogący wszystkich wiernych łaską wytrwania, a błądzących łaską nawrócenia i pokuty obdarować raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Janie Kanty.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże Ojcze miłosierny, prosimy Cię, przez przyczynę świętego Jana Kantego, kapłana - wysłuchaj naszych próśb i racz obdarzyć łaską i błogosławieństwem wszystkich, którzy się z ufności do Ciebie zwracają. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Kilka wezwań do św. Jana Kantego, odmawianych w kaplicy pod Jego wezwaniem w Olkuszu:    [35]

 

Święty Janie Kanty, miłośniku Męki Pańskiej, * módl się za nami.
-         kapłanie dobrotliwy,
-          proboszczu miasta Olkusza,
-          pochodnio cnót gorejąca,
-          niewinności zwierciadło,
-          przedziwny cudotwórco,
-          wskrzesicielu umarłych,
-          czartów zwycięzco,
-          nauczycielu nieumiejętnych,
-          ojcze karmiący ubogich,
-          porcie tonących,
-          więźniów wybawco,
-          strażniku pielgrzymów.

 

Z godziny czytań                                                                            [43]

 

1.      Janie, przejęty potrzebą
Pokuty i umartwienia,
Stałeś się wiary rycerzem
Przez biczowania i posty.

2.    Ojca dobrego śladami
I my zdążajmy gorliwie,
Aby nasz duch opanował
Żądzami ciało miotane.

3.     Z troską największą, wśród mrozu,
Okryłeś płaszczem biedaka;
Głodnych karmiłeś nędzarzy,
Podałeś napój pragnącym.

4.    Ty, któryś nigdy proszących
Bez wsparcia nie pozostawił,
Polskę, ojczystą krainę,
Otaczaj swoją opieką.

5.     Ojcu, Synowi, Duchowi
Niech będzie chwała na wieki;
Niechaj nam łaskę wyjedna
Świętego Jana modlitwa. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      Błogosławiony człowiek sprawiedliwy,
Łagodny, cichy i pełen pokory;
Błogosławiony ten, którego serce
Płonęło żarem miłości ku Bogu.

2.    Pan go obdarzył duchem miłosiernym,
By zdołał ulżyć niedoli swych braci,
Nieść im pociechę i ratować z nędzy,
Przebaczać wrogom, nauczać mądrości.

3.     Jego wspomnienie słodkie i spokojne,
Niech nam pomoże otworzyć się łasce,
Która uleczy nas z obojętności
Na ludzką biedę i smutek samotnych.

4.    Źródło dobroci, Boże jeden w Trójcy,
Gdy dzień już wschodzi nad naszą Ojczyzną,
Jana Kantego wzorem pobudzeni,
Pragniemy Ciebie wysławiać swym życiem. Amen.

 

Hymn na Nieszpory                                                                       [43]

 

1.      Chwało narodu polskiego,
Kapłanów wielka ozdobo,
Sławo wszechnicy i kraju,
O święty Janie, nasz ojcze!

2.    Prawa Bożego uczyłeś
I wypełniałeś je czynem,
Nic bowiem wiedza nie znaczy
Bez umocnienia miłością.

3.     Pieszo odbyłeś pielgrzymkę
Do Apostołów stolicy;
Kieruj naszymi krokami
Ku pożądanej ojczyźnie.

4.    Miasta wiecznego pamiątki,
Znaczone krwią Apostołów,
Hołdem uczciłeś pokornym,
Obficie łzami skrapiając.

5.     Spraw, niechaj twoje nauki
Zawładną sercem każdego,
Abyśmy wciąż się starali
Osiągnąć dary zbawienia.

Ojcu, Synowi, Duchowi
Niech będzie chwała na wieki;
Niechaj nam łaskę wyjedna
Świętego Jana modlitwa. Amen.

 

Pieśni                                                                                             [1, 7]

 

Wybrane zwrotki z wiersza tłumaczonego z łaciny (21 zwrotek):  [7, 25]

 

·        Osobliwy i prawdziwy,
Czysty w swym kandorze,
Wieczysty cnót wzorze,
Janie Kanty!

·        Ciebie, Święty, dały Kęty,
Gdzie z lat młodych kwiatu,
Czynisz zapach światu.
Janie Kanty.

·        Oświecenia i ćwiczenia
Pragnąc w szkołach młody,
Puszczasz się w zawody
Do Krakowa.

·        Profesorem i doktorem
w naukach się liczysz,
Swych uczniów w nich ćwiczysz,
Bogobojnie.

·        Trzykroć w Rzymie, cny Pielgrzymie,
Stawasz. Zbójcom srodze
Sprawiasz się na drodze
Z kilku złotych.

·        Smutnych cieszysz, z cudem spieszysz,
Dzban z mlekiem stłuczony
Czynisz naprawiony
Krzyżem świętym.

·        Ubogiemu i nędznemu
Płaszcz z siebie darujesz,
Wtem inszy przyjmujesz
z rąk Maryi.

 

1.      Przezacna perło w niebieskiej koronie,
O Janie -Kanty, święty nasz Patronie,
Między innymi sławny Patronami,
Módl się za nami.

2.    Ciebie za przykład uczonym podała,
Ręka niebieska, gdy odmalowała,
Świetlany w tobie wzór doskonałego
Życia naszego.

3.     Uproś nam światło prawdziwej mądrości,
Abyśmy śladem Twej doskonałości
Tam, gdzie przedwieczna światłość świeci wiecznie,
Zaszli bezpiecznie.

powrót do strony głównej

JAN NEPOMUCEN

Litania do świętego Jana Nepomucena                               [5]

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, *Módl się za nami.

Święty Janie Nepomucenie, * Módl się za nami.
-         Ustawicznie zachęcający do świętej spowiedzi,
-          Obrońco ludzkiej godności i dobrego imienia,
-          Najpewniejszy Patronie w niebezpieczeństwie zawstydzenia i szkalowania,
-          Najbezpieczniejsza ucieczko pokutujących,
-          Pociecho w smutkach i strapieniach,
-          Wielki czcicielu Chrystusa cierpiącego,
-          Rozmyślający o ranach Ukrzyżowanego,
-          Najwierniejszy przewodniku w nagłych przypadkach,
-          Broniący praw Kościoła Bożego,
-          Bardziej kochający zbawienie dusz ludzkich niż własne życie,
-          Mężu prawdziwych ust i prawdziwego serca,
-         Który gardząc groźbami i torturami króla ziemskiego, pozyskałeś sobie łaskę Króla Niebieskiego,
-         Który uwalniając dusze od śmierci grzechu, podjąłeś śmierć męczeńską,
-         Który zostałeś wrzucony do rzeki za dochowanie tajemnicy spowiedzi.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Janie Nepomucenie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, święty Jan Nepomucen umocniony przez Ciebie bronił aż do śmierci wolności Kościoła, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie sprawiedliwości i prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Godzina czytań                                                                               [43]

 

1.      Wśród mroków nocy głębokiej
I nieprzejrzanych ciemności
Zabłysnął płomień ognisty
Na rozkaz Bożej potęgi.

2.    Bo w nocy Jan się urodził,
Gdy gasły gwiazdy na niebie,
I w nocy był utopiony
Pod ich żałobną poświatą.

3.     Pałając żarem miłości,
Otwierał serce dla wszystkich,
Zadziwiał mowy słodyczą
I słowem pełnym dobroci.

4.    Łagodnie prawych kierował
Na pewną drogę zbawienia,
A złych ostrzegał przed karą
W otchłani wiecznej rozpaczy.

5.     Wspomagał biednych jałmużną.
Dla sierot był opiekunem
I bronił czci sprawiedliwych
Przed zniewagami oszczerców.

6.    Boże w Trójcy Jedyny,
Przez wzgląd na Jana zasługi
Przeniknij serca miłością
I czystą obdarz nas myślą. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                          [43]

 

1.      O święty Janie, którego życiem
Był Jezus Chrystus ukrzyżowany,
Przyjmij łaskawie pokorne hołdy
Przez nas składane w dniu twego święta.

2.    Mężny obrońco i opiekunie
Ludzi gnębionych jadem oszczerstwa,
Racz nas zachować od zła obmowy,
Którą możemy zranić niewinnych.

3.     Strzegłeś tajemnic strapionej duszy,
Za to zginąłeś w rzecznej głębinie;
Pomóż nam przeto dochować wiary
Tym, co szukają u nas ratunku.

4.    Kiedy wylewa wzburzona fala,
Ciebie wzywamy, abyś nas chronił;
Wstrzymaj więc napór zgubnego grzechu,
Który nam grozi bardziej niż powódź.

5.     Ojcu, Synowi z Najświętszym Duchem
Chwała niech będzie teraz i zawsze;
Bóg miłosierny niech nas wysłucha
Dzięki modlitwie swego kapłana. Amen.

 

Pieśni do św. Jana Nepomucena.                                                         [1]

 

1.      Ciebie chwalimy, wiekuisty Panie,
Który nam pomoc dajesz w świętym Janie
On opiekunem całej czeskiej ziemi
I Polska go też swym Patronem mieni.

2.    Kruszyłeś święty, grzesznych kazaniami
I utwierdzałeś cnót swych przykładami.
Za to był skazan na rozliczne męki,
Któreś niewinnie znosił z króla ręki.

3.     Spraw, byśmy cnoty Twe naśladowali,
I odtąd się już złego wystrzegali,
Niechaj doznamy opieki od ciebie,
Byśmy wychwalać mogli Boga w Niebie.

powrót do strony głównej

JAN PAWEŁ II

Litania do bł. Jana Pawła II, papieża

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Bogurodzico Dziewico, módl się za nami.
Papieżu Janie Pawle II  -  Pielgrzymie Dobrej Nowiny, * módl się za nami
Pielgrzymie niosący Prawdę,
Pielgrzymie dialogu,
Pasterzu intelektualistów,
Pasterzu dziennikarzy,
Pasterzu podróżników,
Pasterzu artystów,
Pasterzu sportowców,
Pasterzu pracujących i bezrobotnych,
Pasterzu Polaków,
Pasterzu całego świata,
Przyjacielu dzieci,
Wielki Przyjacielu młodzieży,
Wzorze oddania się Niepokalanej,
Wzorze pracowitości,
Wzorze pokory,
Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych,
Pociecho niepełnosprawnych,
Pociecho porzuconych i osieroconych,
Pociecho umierających,
Kapłanie otwarty na człowieka,
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny,
Orędowniku Miłosierdzia Bożego,
Orędowniku pokoju,
Orędowniku cywilizacji miłości,
Orędowniku sprawiedliwości społecznej,
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć,
Nauczycielu modlitwy,
Nauczycielu patriotyzmu,
Nauczycielu ekumenizmu,
Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć,
Obrońco godności każdego człowieka,
Olbrzymie wiary, nadziei i miłości,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

powrót do strony głównej

JAN SARKANDER

Litania do św. Jana Sarkandra (do prywatnego odmawiania)            [45]

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, *  zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu Świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,

Święta Maryjo *  módl się za nami!
Matko Kościoła,
Królowo Męczenników
Święty Janie Sarkandrze, * Módl się za nami.
-         Męczenniku za wiarę,
-          Gorliwy sługo Chrystusa Pana,
-          Niestrudzony głosicielu słowa Bożego,
-          Męczenniku jedności i pojednania,
-          Przykładzie gorliwości kapłańskiej,
-          Wzorze spowiedników,
-          Niezachwiany stróżu tajemnicy spowiedzi,
-          Nawołujący grzeszników do pokuty,
-          Odważnie występujący w obronie praw Kościoła,
-          Wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
-          Wzorze cierpliwości i pokory,
-          Orędowniku we wszystkich potrzebach,
-          Patronie naszej diecezji.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie!

-         Od każdego grzechu, * wybaw nas Panie!
-   Od powikłań sumienia,
-         Od odkładania spowiedzi i pokuty,
-         Od niebezpieczeństw grożących ciału i duszy,
-         Od fałszywych ludzi i zdrady przyjaciół,
-         Od wyjawiania tajemnic nam powierzonych,
-         Od zaniedbywania obowiązków naszego powołania,
-         Przez Twoje skazanie na śmierć krzyżową,
-         Przez Twoje haniebne zrównanie z łotrami,
-         Przez pośmiewiska doznane od faryzeuszów,
-         Przez ofiarną śmierć Twoją,
-         W dzień sądu Twego.

My grzeszni, Ciebie prosimy *  wysłuchaj nas, Panie!

-         Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,
-         Abyś nas do czytania i umiłowania Pisma świętego prowadzić raczył,
-         Abyś nam łaski nawrócenia i świętości życia udzielić raczył,
-         Abyś wszystkich chrześcijan do jedności wiary doprowadzić raczył,
-         Abyś cześć świętego Jana Sarkandra pomnożyć raczył,
-         Abyś prośby wszystkich Jego czczicieli przyjąć raczył.

Synu Boży Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj nad nami!

Módl się za nami święty Janie Sarkandrze,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, któryś św. Jana męczennika w wyznawaniu prawdziwej wiary umocnić raczył, prosimy Cię udziel nam łaski odważnego trwania w świętej wierze i spraw, abyśmy dzięki Jego wstawiennictwu szerzyli jedność myśli i serc wśród wszystkich wyznawców Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń o Błogosławionym Janie Sarkandrze                       [7]

 

1.      Już tam nad słońcem jaśnieje nasz święty Jan ze Skoczowa,
Jego palma nie więdnieje, gwiazdami uwieńczona głowa.

2.    Dostało Mu się w katowni na słupie powieszonemu,
śród palących pochodni dać cześć Jezusowi swemu.

3.     Piersi lubo opalone, przecie kryją powierzenia
W spowiedzi uczynione, nie zważając na męczenia.

4.    Na klątwy sędziów złośliwych, ich szydreskie zapytania,
Nie słychać słów popędliwych, ni też śród mąk narzekania.

5.     Cicha modlitwa kapłana, Jego serdeczne westchnienie:
Jezus, Maryja i Anna, to Mu przynosi ulżenie.

6.    Leżąc w więzieniu na słomie, członkami mało władając,
Jeszcze do Boga swe dłonie podnosi: Jezus, wołając.

7.     Oprawcy się śmieją z Niego, kopią okrutnie nogami,
Zdzierają chusty z ran Jego, trapią różnymi krzywdami.

8.    Lecz Męczennik nie narzeka, bo dusza z Bogiem złączona,
Z uśmiechem śmierci potyka, palma już Mu jest wręczona.

9.    Szczęśliwaś kraino nasza, bo masz zastępcę u Boga,
Który prośby twe przednasza, gdy nadchodzi nędza sroga.

10.           Niech śpiewamy z Tobą wiecznie: chwała Ojcu i Synowi,
W niebie, na ziemi społecznie, chwała świętemu Duchowi.

24.   Błogosławiony Patronie, nasz skoczowski opiekunie
        racz się modlić za nami, niegodnymi sługami.

 

Pieśń o Janie Sarkandrze ze Skoczowa                             [35, 45]

 

Jan Sarkander ze Skoczowa
Odwagą zasłynął wielką,
Stając w obronie Kościoła
Za co poniósł śmierć męczeńską.

Przykładem swej pobożności
Zawsze na parafian wpływał,
Nawet oziębłych we wierze
Do Pana Boga zdobywał.

W Częstochowie przed Maryją
Swe troski zawsze przedstawiał,
Jak u Matki rady szukał,
Z nią wszystkie sprawy omawiał.

Dziś cała Ziemia Cieszyńska
Cześć oddaje Ci w pokorze
I gorąco Ciebie prosi;
Pomóż wytrwać w świętej wierze.

Uproś także Męczenników,
By chrześcijanie się złączyli
I jak jedna rodzina
Panu Bogu hołd oddali.

 

Pieśni                                                                                             [7]

 

Gdy światło prawdziwej wiary gasło w herezji,
kiedy lud wierny ginął w zamęcie zwad,
dla prawdy ojców, abyś bronił ziemi,
Janie Sarkandrze, Bóg Cię zesłał nam.

Nieulękniony groźbom, pokonałeś mękę,
milczeniem zwyciężyłeś dzielnie
O, gwiazdo z gwiazd Jana z Nepomuku,
w ciemnościach herezji świeć nam bezpiecznie!

 

Sarkander

(fragmenty)

stąd gdzie Beskidów
wiślana droga
szedł ze Skoczowa
drogą do Boga (....)

kogo Bóg dotknie
swym powołaniem
ten odda życie
świętym zostanie

kto służy Bogu
On da mu siły
choćby go, ogień
z wodą trapiły (.....)

by naśladując
niezłomność Jana
dojść choć po trudach
do swego Pana (....)
kto swoje życie
złoży w ofierze.
tego Bóg zawsze
w ramiona bierze!

 

1.      Janie Sarkandrze, święty męczenniku,
Patronie krain polskich i morawskich,
Twoje wspomnienie niechaj nas umacnia
W drodze ku Bogu.

2.    Jesteś przez Pana przerzuconym mostem
Ponad brzegami poróżnionych braci,
Aby ich godzić mocą Ewangelii,
Większą od granic.

3.     Czuwaj więc teraz nad swoimi braćmi,
Którzy u Ciebie szukają pomocy.
W ziemi rodzinnej i tam, gdzie przelałeś
Krew Swą niewinną.

4.    Pomóż nam, Ojcze, zawsze być z Chrystusem,
Głosić Go co dzień słowami i czynem,
Naucz wprowadzać pokój nieobłudny
Między zwaśnionych.

5.     Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Świętej
Cześć i podzięka za Ciebie, Pasterzu,
Który męczeństwem potwierdzileś prawdę
Dobrej Nowiny.

powrót do strony głównej

JAN Z DUKLI

Litania do błogosławionego Jana z Dukli (do prywatnego odmawiania).              [3]

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, *Módl się za nami. Święty nasz Ojcze Franciszku,
Święty Janie Kapistranie, założycielu naszej Prowincji,
Święty Janie, wierny naśladowco Jezusa,
-         miłośniku krzyża Chrystusowego,
-          wielki czcicielu Najświętszej Maryi Panny,
-          wierny Synu Ojca naszego św. Franciszka,
-          świętość Kościoła wzbogacający,
-          mężu żywej wiary,
-          mężu chrześcijańskiej nadziei,
-          głoszący swym życiem cnotę Bożej miłości,
-          przykładzie pokory,
-          drogowskazie ubóstwa,
-          przykładzie czystości i niewinności,
-          nieustępliwy w zachowywaniu chrześcijańskich obyczajów,
-          wzorze miłości bliźniego,
-          potrzebującym nieustannie z pomocą spieszący,
-          głęboki i niestrudzony w rozważaniu tajemnic Bożych,
-          żarliwy apostole Bożego Królestwa,
-          hojny szafarzu Świętych Sakramentów,
-          gorliwy i wytrwały spowiedniku,
-          żarliwy kaznodziejo pokuty,
-          niestrudzony w poszukiwaniu dusz zagubionych,
-          męczenniku pragnieniem,
-          łaską uzdrawiania chorych obdarzony,
-          pociecho smutnych,
-          pomocy dla zwaśnionych i pragnących pojednania,
-          Patronie wielu Polaków,
-          chlubo Zakonu naszego,
-          Chwało naszej Prowincji.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty, Janie Z Dukli.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Święty Janie, cierpliwy i mężny w doświadczeniach, szczególnie przy utracie wzroku, Wyproś nam cnotę męstwa, byśmy nigdy nie narzekali na dźwiganie krzyży naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Módlmy się:

Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana z Dukli, kapłana, cnotami wielkiej pokory i cierpliwości, spraw, abyśmy naśladując jego przykład, otrzymali podobną nagrodę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Pieśni                                                                                             [7, 25]

 

Zbawco, coś uczył w mądrości,
Drogi do doskonałości,
I sam jej się stałeś wzorem,
Święci idą Twoim torem.

Opuszczają ziemskie mienia,
Bo im nie dość do zbawienia,
Pełnić przykazania dane,
Pełnią i rady wskazane.

Między tymi jest Jan święty,
Miłością Twoją przejęty,
Co opuścił świat dla Ciebie,
Aby Cię posiadał w niebie.

Oddał się na żywot ścisły,
Trapiąc ciało, martwiąc zmysły,
Według reguły świętego,
Franciszka Serafickiego.

Nam co wśród świata żyjemy,
I rad Twoich nie pełnimy,
Daj przynajmniej przykazania,
Wiernie pełnić do skonania.

Wzbudzaj w nas do cnót ochotę,
Potrzebę zamień nam w cnotę,
Byśmy zdarzone przykrości,
Ponosili w cierpliwości.

powrót do strony głównej

JERZY

Litania do św. Jerzego                                                                           [5]

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, *Módl się za nami.

Święty Jerzy, męczenniku Chrystusa Pana, * Módl się za nami.
-         źródło łask Bożych,
-         tarczo świętej wiary,
-         niepokonany w męstwie dla Chrystusa,
-         obrońco czystości,
-         zwycięzco ciała, czarta i świata,
-         gorliwy miłośniku Boga,
-         ozdobo wojska Męczenników,
-         wyznawco wiary w Boga w Trójcy Przenajświętszej,
-         doskonały wzorze umartwienia,
-         opiekunie ubogich i sierot,
-         naśladowco Krzyża Chrystusowego,
-         pokonujący wszelkie trudności dla Chrystusa,
-         chwało i ozdobo stanu rycerskiego,
-         wierny sługo Chrystusa,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Jerzy.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty dałeś świętemu Jerzemu moc do naśladowania naszego Zbawiciela w Jego męce, wysławiamy Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy, abyś za wstawiennictwem świętego Męczennika wspierał nas, słabych ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania (do prywatnego odmawiania)                                                  [3]

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, * zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.

Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święty Jerzy, * módl się za nami.
-         uproszony przez rodziców u Boga,
-          szlachetny przykładzie rycerzy,
-          oficerze rzymskich legionów,
-          otwarty na Boga,
-          mężu modlitwy i umartwienia,
-          miłujący Chrystusa,
-          wielki święty rycerzu,
-          wzorze odwagi i męstwa,
-          pełen darów Ducha Świętego,
-          nieugięty w wierze,
-          przykładzie pokory i cierpliwości,
-          naśladowco Chrystusa cierpiącego,
-          prześladowany za stałość w wierze,
-          torturowany za wierność Chrystusowi,
-          męczony na katowskim kole,
-          krzyżowany na wzór Chrystusa,
-          wielki Męczenniku,
-          chlubo prześladowanego Kościoła,
-          nieustraszony w doświadczeniach,
-          patronie bractw rycerskich,
-          wspomożycielu rolników,
-          opiekunie siodlarzy i rusznikarzy,
-          ostojo we wszelkich trudnościach,
-          przykładzie walki ze złem,
-          odwracający epidemie,
-          pogromco piekielnego smoka,
-          patronie harcerzy,
-          orędowniku przed Bogiem,
-          wzorze doskonałego zwycięstwa,
-          spieszący skutecznie z pomocą,
-          szczególny patronie Anglii i Litwy,
-          wstawiający się za nami u Boga,
-          przemożny nasz opiekunie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Jerzy.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, za wstawiennictwem świętego Jerzego dodaj nam siły w walce z naszą słabością i pozwól nam oczyścić się dokładnie ze zmazy naszych grzechów i zajaśnieć blaskiem nowego postępowania. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.

powrót do strony głównej

JOACHIM

Litania do św. Joachima                                                                       [5]

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, *módl się za nami.

Święty Joachimie, * módl się za nami.
-         któryś Jezusa miał za wnuka,
-          ojcze Matki Bożej,
-          ozdobo pokolenia Judy,
-          szlachetny potomku Jessego,
-          pochodzący z rodu Dawida,
-          wizerunku cierpliwości,
-          zwierciadło miłosiernych,
-          przykładzie pobożności i ufności,
-          wzorze mocnej wiary,
-          ucieczko uciśnionych,
-          ozdobo świętego stanu małżeńskiego.
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie
Bądź nam milościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od wszelkiego złego, * wybaw nas Panie
-         Od grzechu każdego,
-         Od przekraczania Twoich przykazań,
-         Od wszelkiej nieufności i niecierpliwości w zmartwieniach,
-         Od wszelkiego niebezpieczeństwa ciała i duszy,
-         Od śmierci wiecznej,
-         Przez wstawienie się za nami świętego Joachima,
My grzeszni, * prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
-         Abyś się nad nami zmiłował,
-         Abyś nam grzechy odpuścić raczył,
-         Abyś serca nasze do pożądania dóbr niebieskich wznieść raczył,
-         Abyś w nas stateczną chęć do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości wzbudzić raczył,
-         Abyś nas w cierpieniach i przykrościach tego życia wzmacniać raczył,
-         Abyśmy po tym życiu na wieczną nagrodę zasłużyć mogli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Janie Kanty.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś Joachima na ojca Maryi, która została Matką Twojego wcielonego Syna, przez jego wstawiennictwo daj nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

JOANNA FRANCISZKA DE CHANTAL

Litania do św. Joanny Franciszki de Chantal                                      [5]

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, *Módl się za nami.

Święta Matko Joanno, * módl się za nami.
-         niewiasto mężna,
-          niewiasto roztropna,
-          pełna bojaźni Bożej,
-          złączona z Bogiem przez modlitwę,
-          nauczycielko dzieci,
-         pocieszycielko chorych,
-          karmicielko ubogich,
-          wdowo Boga pragnąca,
-          na glos i wołanie Boskie zawsze gotowa,
-          nadziei pełna,
-          w nauce katolickiej mocno utwierdzona,
-          wzorze ubóstwa ewangelicznego,
-          roztropna przewodniczko oblubienic Chrystusa,
-          gorliwie starająca się o pomnożenie chwały Bożej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, dzięki Twojej łasce święta Joanna Franciszka zajaśniała wielką doskonałością w rozmaitych stanach życia, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy, wierni naszemu powołaniu, świecili dobrym przykładem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

JOLANTA (JOLENTA)

Litania do Błogosławionej Jolenty (do prywatnego odmawiania)   [14]

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, *Módl się za nami.

Święty Ojcze Franciszku,
Święta Klaro,
Błogosławiona Jolento, * módl się za nami.

-         Zwierciadło cnót chrześcijańskich,
-          Księżno świątobliwa,
-          Świątobliwy wzorze małżonek,
-          Przykładzie matek chrześcijańskich,
-          Wspomożycielko ubogich,
-          Opiekunko uciśnionych,
-          Dobra Matko sierot,
-          Wspomożycielko w każdej potrzebie,
-          Chlubo Zakonu franciszkańskiego,
-          Wielka naśladowczyni cnót św. Ojca Franciszka,
-          Córo miła świętej Klary,
-          Oblubienico Boża,
-          Wonny kwiecie cnót zakonnych,
-          Przepiękny wzorze umartwień,
-          Perło świętej pokory,
-          Naczynie miłości Chrystusowej,
-          Nabożna czcicielko ran Zbawiciela,
-          Łaskawa Cudotwórczyni,
-          Nasza Nadziejo błogosławiona,
-          Klejnocie narodu Polskiego,
-          Uczestniczko chwały niebieskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, błogosławiona Jolento.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, który serce błogosławionej Jolenty od zaszczytów i bogactw oderwałeś, a do umiłowania krzyża i umartwienia ciała skłoniłeś, pokornie Cię prosimy, racz sprawić przez Jej przyczynę i zasługi, byśmy wszelkiemi ziemskiemi rzeczami gardzili, a o niebieskie gorąco się starali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Pieśni do Błogosławionej Jolenty                                        [14, 9, 9]

 

Jolento, dziś Cię chwalimy,
Błagając Twojej przyczyny,
Boś cnotami w kraju sławna,
Ciebie Polska czci od dawna
 - Jolento!

Zapatrzona w Klary wzory,
Słynęłaś z cnoty pokory;
Rzuciwszy szatę bogatą,
Przyjęłaś ubóstwo za to
 - Jolento!

W klasztorze, zdala od świata,
Duch Twój wciąż ku Bogu wzlata;
Jego oddana miłości,
Oglądasz Boga w jasności
 - Jolento!

Błogosławiona przy zgonie,
Szczęśliwa przy Bożym Tronie;
Radujesz ziomków cudami
I obdarzasz ich łaskami
 - Jolento!

Proś, by Bóg nas tu na ziemi
Darzył łaskami Swojemi;
Proś za nami w niebie Boga
Matko święta, Matko droga
 - Jolento!

 

1.      Błogosławiona Jolanto naucz nas Twoich cnót,
Abyśmy drogą Twą jasną doszły do nieba wrót.
Dopomóż Twoim śladem w stronę Jezusa iść,
Jak Ty ponad świata skarby ukochać Jego Krzyż.

2.    W ramionach tego Krzyża odnaleźć życia moc,
Z Jezusem Ukrzyżowanym rozjaśniać świata noc,
Rozważać Mękę Pana, jak Ty ukochać Ją
I razem z Nim zbawiać dusze, zwyciężać grzechu zło.

3.     Błogosławiona Jolanto świeć Swym przykładem nam
O Matki Klary Córko, Tyś Jej Zakonu Kwiat.
Wspomagaj Swym wstawiennictwem byśmy za Tobą w ślad
Ojczyźnie naszej i światu niosły świętości blask.

 

1.      Przybyłaś do nas z węgierskiego kraju
Córo królewska, wzorze wielkich cnót
I poślubiłaś księcia kaliskiego,
By Naród Polski róść w potęgę mógł.

2.    Dziś się raduje nasze miasto Kalisz
W Jubileuszu ten radosny czas
Siedemset lat już jesteś między nami
Ojczyźnie służyć wiernie uczysz nas.

3.     Swą pobożnością i dobrym przykładem
Świeciłaś na kaliskiej ziemi tej,
Niechaj Polacy idą Twoim śladem,
Jak Ty z Miłością strzegą wiary swej.

4.    Ty budowałaś kaliskie świątynie,
Swym miłosierdziem otaczałaś lud,
Byłaś wzorową matką w swej rodzinie
Na pierwszym miejscu w niej był zawsze Bóg.

5.     Bądź dzisiaj wzorem dla polskiej rodziny,
Przed Bożym Tronem wyproś strumień łask,
By była Bogiem i wiernością silna
Z miłością strzegła zawsze życia dar.

6.    Broń polskie dzieci, czuwaj nad młodzieżą,
Niech w młodych sercach lśni czystości blask.
Otaczaj swą opieką ziemię naszą,
By Bóg był Królem polskich wsi i miast.

7.     W Grodzie nad Prosną dziś sławimy Ciebie
Dziękując Bogu, że nam Ciebie dał.
A Ty Jolanto proś za nami w niebie,
By Naród Polski wciąż przy Bogu trwał.

powrót do strony głównej

JOZAFAT KUNCEWICZ

Pieśń o św. Jozafacie biskupie i męczenniku (Cerkiewna)      [7, 25]

Świętych cnót zbiorze, z cudów wielkich jawny,
W życiu, po śmierci więcej nad wiek sławny:

O Jozafacie, o Jozafacie w męczeńskiej koronie,
Ciebie wzywamy, ciebie wzywamy doznany Patronie.

Jutrzenne światło Rusi z Włodzimierza,
W dzień twych urodzin, jedność chce przymierza,

Między narody, więc ci z krzyża jaśnie
W dziecinne piersi iskra padłwszy gaśnie,

Że zaś iskra z obrazu ci dana,
Nie psuła szaty, za cud Boski miana:

Z nią ty wraz rosłeś gorliwą ochotą,
Do Apostolskich, prac zebraną cnotą.

Dni twej młodości, usługa w świątyni,
Aniołem w chórze liczą Serafini:

Postać cichości z niewinnością razem,
Znać dały, żeś był Chrystusa obrazem.

Skąd twa najmilsza w kościele zabawa,
Zbrzydł świat, zysk, rozkosz, jak śmierci potrawa:

Wieczność w głębinę myśli twoje chwyta,
Gdzież miłość Stwórcy ustawicznie pyta.

W jedności miłość, a ta jedność święta,
W Trójcy jest wieczna, w kościele zaczęta

Od Apostolskich czasów, w trzecim wieku,
Jaśniała w wielkim Bazylim człowieku.

On, których ćmiła Schyzma kiedy dumna,
Z błędów wywodził jedności kolumna:

On głową świata uznał być Papieża,
Jedną owczarnię, jednego pasterza.

Jedność dziedzicznie czczą Bazylijanie,
Zaczem Jozafat w tymże chce być stanie:

Gdy się udał za Boskim promieniem,
Aby ta jedność dusz była zbawieniem.

Sam żył jak Anioł, prostaczków nauczał
Jak służyć Bogu, grzesznikom dokuczał:

Pokutującym w postach dopomagał
I w całonocnych psalmach Boga błagał.

Pracą się ręczną dla jałmużny bawił,
Lecz więcej czasu na modlitwie trawił:

Pokornych usług dał dowód codziennie,
Mówił ostrożnie a myślił zbawiennie

Swarliwych godził, upornych przestrzegał,
A na ratunek chorych prędko biegał:

Tak pragnął cierpieć, że żyć bez cierpienia,
Znał, że próżno się spodziewać zbawienia.

Bo kto swe ciało zbyt w wygodach pieści,
Ten się z Chrystusem cierpiącym nie zmieści:

Trzeźwość zaś świętą tak statecznie chował,
Że nie znał trunku prócz gdyby chorował.

Modlitwa chlebem, łzy napojem były,
Te się za jedność dusz wiernych toczyły:

Pięć słów nauczał by w pytaniach miewać,
Co wierzyć, czynić, strzec, bać się, spodziewać.

Skąd każdy grzesznik z nadziei wyzuty,
Widząc go, słysząc, brał się do pokuty;

Przezacna młodości to anielskie życie
Widząc, jak sam Bóg nagradza obficie,

Jak pożyteczne ojczyźnie te cnoty,
W usługach duszom, z nauk pokój złoty;

Pod jego rządy cisnęła się społem,
Chcąc za tym ziemskim dojść nieba aniołem.

Widziano bowiem między onym ludem,
Że wiara żywa jest prawdziwym cudem:

Z niej wszystkie cnoty heroiczne płyną,
Ma serca w ręku, cudów jest przyczyną.

Cuda są znaki dla zmysłów niewiernych,
W myśl trzeba Boskich oczu miłosiernych:

Bo ludzkie oko łatwo znak omyli,
Lecz rozum nigdy gdy go Bóg zasili.

Stąd bardziej cnoty w świętych poważano,
Niżeli znaków cudownych, szukano:

Za życia cnoty a po śmierci cuda,
Świadczą, że w świętych nie żyła obłuda.

Wiara w gruntownem posłuszeństwie żyje,
Czynić i cierpieć, na głos skłaniać szyję:

Wzajem posłusznym Bóg posłusznym bywa,
Gdy go w głębinie pokory kto wzywa;

Z tą wiarą czyta każde Boskie słowo
Jozafat wielbiąc nakłonioną głową;

Mądrość zaś Boska i bez ludzkiej sztuki,
W skruszone serce zlała swe nauki

Lecz to cud większy, że miłością dyszał,
Jezusa we śnie jak Symeon słyszał:

Sam Bóg jest miłość gdzie jego mieszkanie,
Ach! jakiż tam cud niełatwo się stanie.

Do każdej pracy poszczącym Anieli
Spieszą, a przy nim skrzydlastych widzieli,

Kiedy ofiary jaśniały w promieniach,
Lub gdy się karał za swój naród w cieniach.

powrót do strony głównej

JÓZEF

Litania o świętym Józefie                                                                      [33]

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nasz. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże. Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo! *Módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Jezusowa,
Oblubienico Józefa świętego,
Józefie Święty, synu Dawidów, * módl się za nami.

-         Piastunie i opiekunie Pana Jezusa,
-          Mężu według serca Bożego,
-          Sługo wierny i mądry,
-          Strażniku honoru Matki Bożej,
-          Świadku jej niewinności,
-          Łaskami i cnotami napełniony,
-          W panieństwie najczystszy,
-          W pokorze najgłębszy,
-          W miłości najgorętszy,
-          W bogomyślności najwyższy.
-         Któryś za świadectwem samego Ducha Świętego mężem sprawiedliwym jest nazwany,
-         Któryś z Nieba wiadomość wziął o świętej tajemnicy wcielenia Słowa przedwiecznego,
-         Któryś do Betlejem Pannę Maryą, tobie poślubioną, prowadził,
-         Któryś był godzien być przy narodzeniu, Syna Bożego, i Jego w żłobie położonego widzieć,
-         Któryś Chrystusa obrzezanego Jezusem mianował,
-         Któryś Dzieciątko Pana Jezusa z Panną Maryą w kościele ofiarował,
-         Któryś za anielskiem napomnieniem z Dzieciątkiem i Matką Jego do Egiptu uchodził,
-         Któryś po śmierci Heroda do ziemi izraelskiej z Dzieciątkiem Panem Jezusem i przeczystą Matką Jego powrócił,
-         Któryś z przeczystą Matką Pana Jezusową żałosny, Onego, gdy w Jeruzalem został, szukał,
-         Któryś Pana Jezusa po trzech dniach między doktorami siedzącego znalazł,
-         Któryś Pana nad Pany sobie na ziemi posłusznego miał,
-         Którego umierającego sam wcielony Bóg z Przenajświętszą Matką cieszył i ratował, i do wieczności szczęśliwej wyprawował,
-         Orędowniku nasz! Ratuj nas Józefie święty,
We wszystkich naszych uciskach, * Ratuj nas Józefie święty.
-         W godzinę śmierci naszej,
-         Przez przedwieczne wybranie twoje,
-         Przez najświętsze poślubiny twoje,
-         Przez wszystkie prace i trudy twoje,
-         Przez błogosławieństwo twoje,
My, którzy się pod obronę twoją uciekamy, ciebie prosimy, módl się za nami.
Przez przyczynę Józefa świętego:
Abyśmy woli Twej Boskiej we wszystkiem posłuszni byli: prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy w prawej wierze, żarliwej miłości i mocnej nadziei służyli Tobie zawżdy: prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy przy skonaniu naszem Ciebie z Matką Twą Najświętszą i z Józefem św. przytomnych sobie mieli : prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie!


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste usłysz nas. Jezu Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Ojcze nasz ... itd.

Antyfona. Józefie, synu Dawidów, nie bój się pojąć Maryi, małżonki twojej, albowiem to, co się w niej narodziło, z Ducha Świętego jest.

Módl się za nami święty Józefie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

         Modlitwa:

         Ratuj nas zasługami Oblubieńca przenajświętszej Rodzicielki Twojej, prosimy Cię, Panie! Żebyśmy to, czego z własnych sił dostąpić nie możemy, za jego przyczyną otrzymali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Św., Bóg po wszystkie wieki. Amen.

 

Litania do świętego Józefa                                                           [3, 5, 12]

 

Kyrie, elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże  *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo,  *módl się za nami.
Święty Józefie, * módl się za nami.

-         Przesławny potomku Dawida,
-          Światło Patriarchów,
-          Oblubieńcze Bogarodzicy,
-          Przeczysty Stróżu Dziewicy,
-          Żywicielu Syna Bożego,
-          Troskliwy Obrońco Chrystusa,
-          Głowo Najświętszej Rodziny,
-          najsprawiedliwszy,
-          najczystszy,
-          najroztropniejszy,
-          najmężniejszy,
-          najposłuszniejszy,
-          najwierniejszy,
-          Zwierciadło cierpliwości,
-          Miłośniku ubóstwa,
-          Wzorze pracujących,
-          Ozdobo życia rodzinnego,
-          Opiekunie dziewic,
-          Podporo rodzin,
-          Pociecho nieszczęśliwych,
-          Nadziejo chorych,
-          Patronie umierających,
-          Postrachu duchów piekielnych,
-          Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Ustanowił go panem domu swego.

I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśni                                                                                             [1, 12]

 

Józefie, święty Patronie,
Ku prośbom naszym się skłoń;
Do Ciebie wznosimy dłonie,
Opieką swoją nas chroń.

*Racz Stróżem być młodzieńczych lat,
By grzeszny im nie szkodził świat,
O strzeż, O strzeż młodzieńczych lat!
Jezusa lata młodzieńcze
Bóg zwierzył opiece Twej.
Przyjm także nasz wiek w swe ręce
I nad nim opiekę miej!

O zleć nas Zbawcy naszemu,
Któregoś Piastunem był,
I prowadź, prowadź ku Niemu,
Do cnoty dodawaj sił.

*Racz Stróżem być...

Niech w sercach naszych przebywa
Bóg Jezus, z Maryią wraz,
Niech grzech od nich nie odrywa
Przez wszystek żywota czas.

*Racz Stróżem być...

O nasz niebiański Patronie,
Ku prośbom naszym się skłoń,
Tak w życiu, jak i przy zgonie,
Opieką swoją nas chroń.

*Racz Stróżem być...

 

                                                                                              [1, 25]

1.      Szczęśliwy, kto sobie Patrona
Józefa ma za Opiekuna,
Niechaj się niczego nie boi -
Bo święty Józef przy nim stoi
Nie zginie!

2.    Idźcie precz, marności światowe,
Boście mnie zgubić gotowe,
Już ja mam nad wszystko słodszego
Józefa - Opiekuna swego,
Przy sobie.

3.     Ustąpćcie, szatańskie najazdy!
Przyzna to ze mną człowiek każdy,
Że choćby i piekło powstało,
Całe się na mnie zbuntowało,
Nie zginę!

4.    Gdy mi Józef ulubiony
Obrońca od każdej złej strony,
On mnie z swej nie puści opieki
I zginąć nie da mi na wieki
Po zgonie.

5.     Przeto Cię upraszam serdecznie,
Józefie, bym mógł żyć bezpiecznie,
A w końcu lekkie miał skonanie
I grzechów swoich darowanie
Przy śmierci.

6.    Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego
Stawić się wielce straszliwego,
Bądźże mi, Józefie, przy sądzie
Kiedy mię sądzić Bóg zasiądzie,
Patronem.

 

[1, 12]

1.      Dusza moja, niech pieśń twoja
Głosi Józefowi cześć!
On wybrany, niezrównany,
Więc mu hołdy trzeba nieść!

*Z nami chwałę niebo całe
Niech u Bożych złoży nóg
Że bez miary swoje dary,
Na Józefa rozlał Bóg.

2.    On w świętości i czystości
Po Maryi pierwszym był,
Przy Panience on w stajence
Pierwszy Boże Dziecię czcił,

*Z nami chwałę ...

3.     Na swym łonie, jak na tronie
Króla niebios Józef niósł,
W Nazarecie Boskie Dziecię,
Słodki Jezus przy nim rósł,

* Z nami chwałę...

4.    Z jego ręki wznosząc dzięki,
Nasz Zbawiciel pokarm brał,
I piastuna, opiekuna,
Bóg wcielony ojcem zwał,

*Z nami chwałę...

5.     Cóż dziwnego, że od niego
Takiej chwały bije blask,
Że na tronie, tam w Syjonie,
On szafarzem Bożych łask.

*Z nami chwałę...

6.    O. wzywajmy i błagajmy,
By opieką święcił nam.
By z ziemskiego życia tego,
Do niebieskich powiódł bram.

*Z nami chwałę...

 

Pieśni śpiewane w Kaliszu, w Kolegiacie pw NMP Wniebowziętej,
przed cudownym obrazem św. Józefa (Św. Rodziny)                [35]

 

Pieśń na odsłonięcie i zasłonięcie Cudownego Obrazu św. Józefa w Kaliszu

 

Pieśnią i sercem witamy znów Ciebie
Święty Józefie wzorze cnót
Wspieraj czcicieli Twych w każdej potrzebie
Od klęsk i nieszczęść chroń nasz gród.

Prowadź za rękę przez życie szare
Na straży ognisk domowych stój
Umacniaj miłość, nadzieję, wiarę
I łask nam uproś obfity zdrój.

 

Żegnamy Ciebie w głębokiej pokorze
Niechaj Cudowny Obraz Twój
Wciąż tkwi w pamięci, jak prześliczne zorze
I niech osładza życiowy znój.

Prowadź za rękę przez życie szare
Na straży ognisk domowych stój
Umacniaj miłość, nadzieję, wiarę
I łask nam uproś obfity zdrój.

 

Cieślo z rzesz Nazaretu.

Jakżeś Ty pełen odwagi
Dla ludzi w roli Ojca,
Dla Ciebie stróż Bożej chwały.
Sternik, rodzinny obrońca,
Czujny, wierny, wspaniały
Dla ludzi w roli Ojca
Dla Ciebie stróż Bożej chwały.
Dla oczu ludzkich rzemieślnik
Najprostszy człowiek i zwykły,
A dla Aniołów treść pieśni,
Wierny i prosty jak cyprys.

 

1.      Józefie święty z domu królewskiego
Mniemany Ojcze Boga Wcielonego
Synu Dawidów, stróżu ukochany
- Maryi Panny.

2.    Tobie Bóg Ojciec Jedynaka swego
Zlecił, podając z łona ojcowskiego
– Synaczka Jego.

3.     My się też Tobie ufnie oddajemy,
Pod Twoje skrzydła wszyscy się garniemy
Ty nas nie puszczaj z ojcowskiej opieki
- na wieczne wieki.

 

1.      Kto chce Boga kochać cały
W tej miłości być wytrwały
Ten niech w sercu zawsze nosi
I ustami swymi głosi!
Jezus, Maryja, Józef.

2.    Choćby piekło całe wstało
I swe siły wywierało
Niech się wcale go nie boi
Skoro tylko przy nim stoi:
Jezus, Maryja, Józef.

3.     Jezu wzywam Cię mój Panie
I Maryjo me kochanie
I Józefie mój Patronie
Bądźcie zawsze po mej stronie:
Jezus, Maryja, Józef.

 

1.      Niech Cię, cnót Twoich podziwem przejęci
Józefie, chwalą Aniołowie święci
Niech rzesze wiernych potężnymi głosy
Wynoszą cnoty Twoje pod niebiosy.

2.    Ty na swych rękach niesiesz Boga człeka
Gdy do Egiptu z Maryją
cieka,
W Jerozolimie szukając ze łzami,
Tam go, znajdujesz między doktorami.

3.     Inni się cieszą, gdy zamkną powieki
By w niebie z Bogiem zacząć żyć na wieki
Tyś jeden tylko między śmiertelnymi
W swym domu z Bogiem mieszkał już na ziemi.

4.    Poprzez Józefa potężną przyczynę
Odpuść nam Boże, naszych grzechów winę,
By dusze nasze, nieskalane, czyste
Wstąpiły w niebo, szczęście wiekuiste.

 

1        Niebieskich łask hojny szafarzu
Cudami sławny w tym ołtarzu
Które Ci w hołdzie uwielbienia
– Niesiemy.

2       Szczęśliwy los tego człowieka
Którego Twa sięga opieka
Kiedy mu łaska Twoja sprzyja
Zawsze go przykry los omija
- Z daleka.

3       Gdy Kalisz, a w nim tę świątynię
Obrałeś sobie za stolicę
Prosimy, strzeż lud, jak swego
Obrazu strzegłeś nietkniętego
- W ruinach.

4       Broń wszystkich od wszelkich złych przygód
Użycz łask, zdrowia, szczęścia, wygód,
Daj wsparcie w wszelkiej potrzebie
Spraw także, byśmy z Tobą w niebie
– Żyć mogli.

powrót do strony głównej

JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR

Pieśń ku czci Bł. Józefa Sebastiana Pelczara, Biskupa

(Marek Skwarnicki)

Bóg Ciebie wyniósł na Swoje ołtarze,
na królewskiej uczcie oblókł w jasną szatę.
O Błogosławiony Józefie Pelczarze,
bądź nam nadal ojcem, pasterzem i bratem.

Bóg uczynił Ciebie biskupem w Kościele,
dał pełnię kapłaństwa i moc apostolską,
otaczała Cię troską Matuchna Leżajska,
co chroni Przemyśla i czuwa nad Polską.

Osłaniaj nas nadal przed złem i niewiarą,
ucz nas miłosierdzia, zaparcia się siebie
i drogą nas prowadź przez Krzyż do świętości,
nasz dobry pasterzu, który mieszkasz w niebie.

 

Serce Jezusa włócznią przebite,
Bramo miłości otwarta na oścież,
potoki łask płyną obficie
z rany co zadał okrutny oścień.

Skrywa się w Tobie żar miłosierdzia,
płonie nadzieja, goreje wiara.

Chwałę Twą głosi Zakon Służebnic,
rodzina Twego sługi Pelczara.

Błogosławiony ojcze Pelczarze,
hołd Ci oddaje Twe Zgromadzenie.
Wszystkie Twe córki przynoszą w darze
powołań swoich ofiarne brzemię.

Niech Bóg je w szczęście wieczne przemieni
tych, którzy cierpią, łzy gorzkie leją.

Bądźmy dla bliźnich znakiem nadziei
gdyż Serce Boga naszą nadzieją.

powrót do strony głównej

JUDA TADEUSZ

Litania do Św. Judy Tadeusza                                                              [5]

Kyrie, elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże  *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo,  *módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święty Judo Tadeuszu, *módl się za nami.

-         chwalebny Apostole,
-          prawdziwy przyjacielu Chrystusa,
-          wierny sługo Boży,
-          powołany na przepowiadanie Ewangelii,
-          niezmordowany głosicielu Słowa Bożego,
-          rozniecający miłość Bożą w ludzkich duszach,
-          śmiało występujący w obronie świętej wiary,
-          będący przykładem chrześcijańskiego życia,
-          cierpiący prześladowanie dla świętej wiary,
-          potwierdzający swoją krwią wiarę świętą,
-          szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych,
-          możny orędowniku.
-         Abyśmy szczerze pokutowali, *uproś nam u Boga.
-         Abyśmy byli gorliwi w służbie Bożej,
-         Abyśmy wzrastali w cnocie,
-         Abyśmy żyli w jedności i zgodzie,
-         Abyśmy niezachwianie trwali w wierze,
-         Abyśmy nigdy nie ulegli zwątpieniu,
-         Abyśmy nigdy nie wpadli w rozpacz,
-         Abyśmy sprowadzali błądzących na prawdziwą drogę,
-         Abyśmy sami nie odstąpili od jedności z Kościołem katolickim
-         Abyśmy byli wolni od wszelkich niebezpieczeństw duchowych,
-         Abyśmy połączyli się z Tobą po ukończeniu życia doczesnego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Módlmy się:

         Boże, który przez świętego Judę Apostoła raczyłeś nas doprowadzić do poznania swego Imienia, spraw, prosimy Cię, abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w cnocie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~