~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


K

KAJETAN

Litania do św. Kajetana                                                                         [5]

Kyrie, elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże  *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Kajetanie, *módl się za nami.
-         pierwszy założycielu kleryków regularnych,
-          leczący boleści i choroby,
-          który wzywającym Cię w nieszczęściu przybywasz na pomoc,
-          naśladowco Apostołów,
-          który zdziałałeś wiele cudów w Imię Boga,
-          uczący ufności w Bogu,
-          ozdobo Kościoła Chrystusowego,
-          który świadczysz wiele łask braciom zakonnym,
-          ustawicznie modlący się za kościół święty.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Kajetanie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty udzieliłeś świętemu Kajetanowi, kapłanowi, łaski naśladowania życia Apostołów, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem zawsze pokładali ufność w Tobie i nieustannie szukali Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

KAMIL

Litania do św. Kamila                                                [61]

Kyrie, elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże  *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, *módl się za nami.

Święta Panno, pełna łaski,
Święty Kamilu,
-    ojcze ubogich i sierot,
-    patronie chorych i szpitali,
-    pocieszycielu strapionych,
-    przykładzie prawdziwej miłości bliźniego,
-    gorliwy pracowniku dla zbawieniua dusz nieśmiertelnych,
-    ozdobo Kościoła katolickiego,
-    kapłanie według Serca Bożego,
-    wielki pokutniku błądzeń swojej młodości,
-    serafinie świętej miłości,
-    czcicielu Krzyża świętego,
-    wielki dobrodzieju ludzkości,
-    jasno świecąca gwiazdo świętości,
-    wierny Sługo Najświętszej Maryi Panny,
-    wielki czcicielu pięciu Ran Chrystusowych,
-    dobrotliwy nasz pośredniku u tronu Chrystusa Pana,
-    we wszystkich potrzebach naszych,
-    w cierpieniach i dolegliwościach,
-    w pokusach i walkach  życia,
-    we wszystkich utrapieniach naszych,
-    w godzinie śmierci naszej,
-    który pragnąłeś umrzeć w służbie chorym,
-    który żarliwej modlitwie się oddawałeś,
-    który w cierpieniach i doświadczeniach woli Bożej się ufnie poddawałeś,
-    który prawdziwie apostolskie życie prowadziłeś,
-    który błogosławioną śmiercią żywot zakończyłeś.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami.

W.: Byłem chory,

O.: A odwiedziliście mnie.

Módlmy się:

Boże, Ty dałeś świętemu Kamilowi, kapłanowi, szczególną miłość ku chorym. Napełnij nas duchem Twojej miłości, abyśmy służyli Tobie w naszych bliźnich i w godzinie śmierci mogli spokojnie odejść do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Święty Ojcze Kamilu, Patronie chorych, pielęgniarzy i szpitali, racz spojrzeć na nas, którzy u stóp Twoich się korzymy. Szczerze ufając w Twoje pośrednictwo u Jezusa, miłosiernego Zbawiciela, uciekamy się do Ciebie i polecamy Twej ojcowskiej dobroci i troskliwości biednych chorych wśród nas żyjących. Z heroiczną bowiem miłością chorych pielęgnowałeś, ich cierpienia koiłeś i dla nich życie ofiarne prowadziłeś. Wejrzyj więc z nieba na wszystkich Twej czułej opiece oddanych. Oddalaj od serc ich wszelką małoduszność i niecierpliwość. Strzeż ich dobrotliwie w niebezpieczeństwach i bądź ich ojcem w każdej potrzebie. Spraw, aby poznali, iż Bóg krzyżami doświadcza tych, których ukochał, a przez boleść kształtuje i pogłębia ich dusze. W szczególności polecamy Tobie, wierny Sługo Boga, wszystkich umierających, którzy wkrótce mają stanąć przed Obliczem Pana i usłyszeć wyrok ostateczny. Uproś dla nich świętość miłość ku Bogu. Wzmacniaj ich w pokusach i nie dopuszczaj, aby szatan miał moc nad tymi, za których Zbawiciel Swą świętą Krew przelał i gorzką śmierć krzyżową poniósł. Uwolnij ich serca od wszelkich rzeczy doczesnych, a zwróć ku wiecznym. Spraw, aby Chrystus był ich życiem, a śmierć ich zyskiem. Niechaj modlitwa Twoja wyjedna im zgon zbawienny, a błogosławieństwo Twoje niechaj im towarzyszy do domu Ojca niebieskiego, gdzie będą w szczęśliwości razem z Tobą oglądać Boga. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

powrót do strony głównej

KAROLINA KÓZKA

                                                                                              [3]

Kiedy najeźdźcy, jak wzburzona fala
Jej wieś zalali, w las uprowadzona
Zginała z ręki dzikiego Moskala
Po krwawej walce śmiertelnie zraniona.
Droższą niż życie była dla niej cnota,
Gdy w jej obronie stoczyła bój z wrogiem.
Milszą śmierć sroga niż grzechu sromota,
Więc męczennicą stanęła przed Bogiem.

(ks. Paweł Wieczorek - Napis umieszczony na marmurowej tablicy wmurowanej u stóp krzyża w miejscu męczeństwa 18.11.1916 r.).

 

Hymn na Nieszpory                                                             [6]

 

Cudowny kwiecie polskiej ziemi
Prostego ludu, wiejskiej chaty;
W kielichu swym jak kryształ czysty
Błogosławiona Karolino,
Świeć nam przykładem swego męstwa
Bądź wzorem pracy i modlitwy,
Czystości życia i męczeństwa.

powrót do strony głównej

KATARZYNA

Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej                       [3, 5]

Kyrie, elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże  *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo,  *módl się za nami.

Święta Katarzyno, *módl się za nami.
-         panno i męczenniczko
-          Oblubienico Chrystusa,
-          napełniona darami Ducha Świętego,
-          wzorze cnoty czystości,
-          pałająca gorliwością w nawracaniu pogan do świętej wiary,
-          ucieczko pozostających w ciemnościach,
-          szczególna Patronko uczącej się młodzieży,
-          przewodniczko oślepionych błędami na drogę prawdy,
-          nawracająca do Chrystusa cesarzową i filozofów aleksandryjskich o wierze z nią rozmawiających,
-          nieustraszona okrutnymi mękami,
-          pogrzebana na górze Synaj.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Katarzyno, Panno i Męczennico.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, od Ciebie święta Katarzyna otrzymała siłę do zniesienia męczeństwa, niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą zawsze wyprasza łaskę do przezwyciężania pokus. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń legenda o św. Katarzynie
(z druku znana od początku w. XVII, zaznaczono numerację wierszy jak w oryginale)[2]

 

Z pomocą cesarza tego,
Jemu służy wszelakie niebo:
Archanieli i anieli, księstwo,
Mocarstwo i niebieskie państwo.

5

Jako drzewo ciernie grube
Wydają z siebie kwiateczki lube,
Tak też święta Katarzyna
Wyszła z ojca, złego poganina.

10

Miasto wielmi sławne było,
On Agier swoje imię miało,
Aleksander w nim panował,
Walecznych rycerzow obfitość miał.

15

Maksinus cesarz potym
Trzymał je z wielkim dostatkiem,
Przemienił mu pierwsze imię,
Kazał je zwać Aleksandryją.

 20

Panna, w mieście cudna była.
W ośmnaście się lat zsławiła,
We dwanaście lat okrzczona,
Przez pustelnika wiary nauczona.

25

W młodości Chrystusa poznała,
W kościele go zoglądała;
Pan Jezus rękę do niej skłonił,
Na jej palec złoty pier(ś)cień włożył.

30

Naczął cesarz myślić chytrze,
Posłał sobie po nauczone mistrze:
Ślubując im zapłatę dać,
By mu mogli tę pannę przegadać.

35

Panna przed mistrze wywiedziona,
Aby w rozumie była pohańbiona,
Panna mistrze przegadała,
A ich rozum w niwecz obrociła.

45

Ci doktorowie, mistrzowie,
Zostali w wielkiej omowie:
Stali jako zaduszeni,
Naukami tej panny związani.

50

Starszy mistrz z mistrzow zawołał,
Cesarzowi to powiedział:
My wierzymy w tego Boga,
Ktorego zjawiła Katarzyna młoda.

55 

Mowił cesarz Katarzynie
Jako chrześcijańskiej pannie:
Nawroć się ku moim bogom,
Będziesz na moim dworze wtora po krolowej.

60 

Cesarzu, źle mi to myślisz,
Bym ja to miała uczynić;
Nie dbam ci ja o świcką cześć,
Wolę w niebieskim pałacu usieść.

65

Jął się cesarz gniewem chlubić,
Kazał świętą Katarzynę okrutnie bić.
Ze wszech stron krwią opływała,
Zbawiciela chwalić nie przestała.

70 

Święta Katarzyna zraniona,
Do ciemnej ciemnice wsadzona,
Przed miastem panna klęczała,
Do Boga głosem wołała.

75

Zdrowaś, nadziejo wierzących,
Racz wysłuchać k tobie wołających.
Dobry Jezu proszę ja ciebie,
Racz mię wysłuchać w mojej prośbie.

80

Weźmi koronę męczeńską,
Masz mieć chwałę bez końca niebieską.
Katarzyna, panna święta,
Ostrym mieczem zatym ścięta.

 

                                                                                              [3]

 

·        Cześć oddawajmy świętej Katarzynie,
Której po całym świecie imię słynie,
Czyni ją sławną okrutne męczeństwo,
Sławy dodaje Bogu posłuszeństwo.

·        Kogóż nie zdziwi jak Boga wielbiła,
Gdy wszystek żywot Jemu poświęciła,
A Bóg w nagrodę za odważne czyny
Wsławił po świecie imię Katarzyny.

·        Ciebie za wiarę męczą torturami,
W koło wbitymi targają hakami,
Gdy się nad Tobą już dość napastwili,
Głowę od ciała mieczem oddzielili.

·        Teraz o Panno już w niebie godujesz
Z Twym Oblubieńcem wiecznie się radujesz,
Przez krótki żywot wiaryś dotrzymała,
A za to wiecznych rozkoszy doznała.

·        O, Katarzyno, sprawże niech kochamy
Tą wielką cnotę i postanawiamy
Jezusa kochać w tym życiu serdecznie,
Aby po śmierci z Nim cieszyć się wiecznie.

powrót do strony głównej

KATARZYNA LABOURÉ

Wezwania z litanii do św. Katarzyny Laboure:                  [3]

Święta Katarzyno Laboure, * módl się za nami.
-         od dzieciństwa całym sercem Bogu oddana,
-          w pracy i modlitwie z Bogiem zjednoczona,
-          przez Boga wielkimi darami ubogacona,
-          ciesząca się widzeniami mistycznymi,
-          zatopiona w kontemplacji Bożych tajemnic,
-          całym sercem kochająca Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
-          od dziecka kochająca Matkę Bożą,
-          wybrana powiernico Dziewicy Niepokalanej,
-          wiernie przekazująca wzór Cudownego Medalika,
-          wierna łasce powołania,
-          miłośniczko doskonałego ubóstwa,
-          wzorze anielskiej czystości,
-          rozmiłowana w pokorze i uległości przełożonym,
-          siostro chorych i ubogich,
-          wzorze cichej i pokornej służebnicy bliźnich,
-          apostołująca przykładem ewangelicznego życia,
-          chlubo sióstr miłosierdzia,
-          można nasza orędowniczko u Boga.

 

Pieśni                                                                                             [3]

 

1.      Niepokalanej córo ukochana,
Z wysokich niebios spojrzeć na nas chciej;
Wszak ty nas widzisz nimbem przyodziana,
Idących w ślad Twój w pieczy swej nas miej.

*O święta Katarzyno
Błagamy uproś nam,
Byśmy za twą przyczyną
Doszli do niebios bram.

2.    Ojca ubogich córo ukochana,
Tyś pokochała cnoty jego biel;
Błogosławionaś, boś sercem oddana,
Służbie ubogich, to twój życia cel.

*O święta Katarzyno...

3.     Sióstr miłosierdzia siostro ukochana,
Tyś im wskazała najpewniejszą z dróg;
Spraw to, niech każdy z łaski niebios Pana
Spotka się z tobą u Maryi stóp.

*O święta Katarzyno...

 

·        Przed Niepokalaną klęczysz,
Ku Niej ufne wznosisz oczy;
Los swój w Matki dłonie składasz,
By wstać pełna Bożej mocy.

* Ref. Powiernico Maryi, prosim zatroskani,
Święta Katarzyno, wstawiaj się za nami.
Wpatrzona w swą Matkę, wsłuchana w Jej głos,
Za mnie, za świat cały, prośby Moje wznoś.

·        O pokorna powiernico,
W szept Maryi zasłuchana;
Wierna sługo Matki niebios,
Mów, jak słuchać głosu Pana.

* Ref.

·        Święta siostro miłosierdzia,
Wzorze życia ukrytego;
Ucz wierności Bożej woli
W trudach życia codziennego.

* Ref.

·        Cudowny Medalik niesiesz,
W uwikłany świat grzechami;
U Maryi wszystko możesz,
Proś więc, oręduj za nami!

* Ref.

·        Uczysz serce dawać Bogu,
Ręce swe uświęcać pracą;
Niech dewizy Twej zbawiennej
Nigdy w sercu nie zatracę.

* Ref.

powrót do strony głównej

KATARZYNA SIENEŃSKA

Litania do św. Katarzyny Sieneńskiej                       [61]
 
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Katarzyno, chwało Zakonu Dominikańskiego, módl się za nami.
    - Święta Katarzyno, żarliwa czcicielko Najświętszej Maryi Panny, *
    - Święta Katarzyno, dla miłości Boga ponęt świata tego unikająca,
    - Święta Katarzyno, biczowaniem srogim umartwiająca niewinne ciało swoje,
    - Święta Katarzyno, we śnie przez świętego Dominika do wstąpienia do II-go zakonu zachęcona,
    - Święta Katarzyno, srogimi pokusami z woli Bożej doświadczana,
    - Święta Katarzyno, za jedyny pokarm Chleb Anielski spożywająca,
    - Święta Katarzyno, niewidzialnym pierścieniem Bogu w wierze poślubiona,
    - Święta Katarzyno, której ręka Boża Ciało i Krew Pańską do spożycia podała,
    - Święta Katarzyno, w zachwytach do nieba porywana,
    - Święta Katarzyno, gorliwością o zbawienie jak największej ilości dusz nieustannie trawiona,
    - Święta Katarzyno, w pokorze doskonała,
    - Święta Katarzyno, pokutę za innych czyniąca,
    - Święta Katarzyno, która pragnęłaś wziąć na siebie cały ciężar sprawiedliwości Bożej dla ocalenia jednej duszy,
    - Święta Katarzyno, która w prześladowcach swoich widziałaś tylko narzędzie Boże do doskonalenia Ciebie,      
    - Święta Katarzyno, dobrocią i przebaczeniem za zniewagi płacąca,
    - Święta Katarzyno, cnotą miłosierdzia przedziwna,
    - Święta Katarzyno, najniższe posługi chorym oddająca,
    - Święta Katarzyno, cuda czyniąca,
    - Święta Katarzyno, zwyciężająca złego ducha,
    - Święta Katarzyno, płomieniu miłości Bożej,
    - Święta Katarzyno, czcicielko żarliwa Męki Pańskiej,
    - Święta Katarzyno, dobrodziejstwa Krwi Świętej wykazująca,
    - Święta Katarzyno, pragnieniem męczeństwa trawiona,
    - Święta Katarzyno, której ręce, stopy i serce naznaczył Bóg stygmatami Krzyża,
    - Święta Katarzyno, radosną nadzieją ku szczytom Bożym sięgająca,
    - Święta Katarzyno, darami Ducha Świętego oświecona,
    - Święta Katarzyno, mistrzyni życia wewnętrznego, niezliczoną ilość dusz do Boga prowadząca,
    - Święta Katarzyno, matko najlepsza dla grona wybranych uczniów Twoich,
    - Święta Katarzyno, warownio Kościoła i oparcie Namiestnika Chrystusowego,
    - Święta Katarzyno, posłuszeństwo i karność wobec Stolicy Apostolskiej gorliwie zalecająca,
    - Święta Katarzyno, nieustraszona, schizmę piętnująca,
    - Święta Katarzyno, dziewico rycerska, puklerzem wiary uzbrojona,
    - Święta Katarzyno, o jedność w łonie Kościoła mężnie walcząca,
    - Święta Katarzyno, apostołko chwały Kościoła Chrystusowego,
    - Święta Katarzyno, życie swe za Kościół Bogu ofiarowująca,
    - Święta Katarzyno, przeczysta Oblubienico Jezusa, przyczyń się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
W.: Oto dziewica mądra, jedna z liczby roztropnych,
O.: Która wyszła na spotkanie Chrystusa z płonącą lampą.
Módlmy się.
Wszechmogący Boże, Święta Katarzyna ze Sieny, rozważając Mękę Pańską i służąc Twojemu Kościołowi, płonęła miłością ku Tobie. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy się zjednoczyli z misterium Chrystusa i radowali się z objawienia Jego chwały. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święta Katarzyno, Oblubienico Jezusa, światłością przedwieczną oświecona, Ty, która gotowa byłaś oddać po tysiąc razy życie swoje dla chwały imienia Bożego i dla zbawienia dusz, spraw, proszę, abym za przyczyną Twoją nie pokładał ufności w mądrość tego świata, ale ku niebieskiej mądrości dążył, a poznawszy Boga, uwielbiał Go po­nad wszystko. Niech nic innego w sercu nie czuję tylko miłość gorącą ku Zbawicielowi memu i ku onej Krwi, którą w męczeństwie do ostatniej kropli wylał za mnie. Niech jak w źródle błogosławionym obmyję w niej duszę moją od wszelkiej zmazy grzechowej, niech strawię w niej wolę moją, tak nieraz niezgodną z wolą Boga mego. A jako Cię nic od miłości Jezusa Ukrzyżowanego oderwać nie mo­gło, wyproś mi modłami swymi moc i żarliwą stałość w służbie Jego. Umocnij w mym sercu pragnienie ofiary, wreszcie wyjednaj mi u Boga śmierć szczęśliwą, a po niej żywot wieczny w nieustannej ra­dości oglądania miłosiernego oblicza Pana naszego, Jezusa Chrystu­sa, któremu cześć i chwała niech będą na wieki wieków. Amen.

 

Godzina czytań                                                                               [43]

1.      Roztropnych dziewic otoczona chórem
Biegnie na gody czysta Katarzyna,
Głębokiej nocy rozpraszając mroki
Światłem swej lampy.

2.    Gdy już się zbliżał Boski Oblubieniec,
Wyszła z pośpiechem, aby z Jego ręki
Otrzymać pierścień, znamię i zadatek
Świętej miłości.

3.     Porwana siłą wewnętrznego żaru
Mądra dziewica patrzy w głębię nieba,
Ubogacona tajemniczym znakiem
Ran Chrystusowych.

4.    Spoczywa odtąd już na sercu Pana,
W pełni szczęśliwa i błogosławiona;
Jak nowa gwiazda błyszczy wśród wybranych
W chwale wieczności.

5.     Cześć niechaj będzie Bogu w Trójcy Świętej,
Który obdarza ludzi swoją łaską
I zawsze rządzi z mocą i dobrocią
Całym wszechświatem. Amen.

 

Hymn na Jutrznię                                                                [43]

 

1.      Oto dzisiaj wysławiamy
Ciebie, święta Katarzyno,
Światło dane Kościołowi,
Który wieńczy twoje skronie.

2.    Jaśniejąca cnót darami
Wiodłaś życie nieskalane;
Mocna wiarą i pokorna
Poszłaś wąską drogą krzyża.

3.     Byłaś gwiazdą dla narodów,
Której blask przywracał pokój;
Twoja dobroć przemieniała
Zbyt okrutne obyczaje.

4.    Pod natchnieniem Ducha prawdy
Popłynęły twoje słowa
Pełne żaru miłowania
I mądrości niezrównanej.

5.     Gdy ufamy twej modlitwie,
O dziewico miła Panu,
Spraw, by Jego królowania
Wciąż szukały nasze serca.

powrót do strony głównej

KAZIMIERZ

Litania do świętego Kazimierza                                                            [5]

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże.

Święta Maryjo, - *módl się za nami.
Święty Kazimierzu, *módl się za nami.

-         Lilio czystości,
-          Pochodnio gorejąca w domu Bożym,
-          Patronie Litwy i Polski,
-          Wzorze dla możnych tego świata,
-          Zwierciadło sprawiedliwości,
-          Lekarzu niemocnych,
-          Przykładzie cierpliwości,
-         Wzgardzicielu królewskich godności,
-          Miłośniku Boży,
-          Naśladowco Chrystusa,
-          Wierny sługo Maryi,
-          Pocieszycielu strapionych,
-          Uzdrowienie chorych,
-          Pomocy konających,
-          Źródło dobroci,
-          Rozkrzewicielu wiary świętej,
-          Ojcze ubogich i sierot,
-          Młodzieńcze niepokalany,
-          Wzorze pokory i łaskawości,
-          Radości i chwało Wilna.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Módl się za nami święty Kazimierzu.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

         Módlmy się:

         Boże Ty dałeś wytrwanie w dobrem świętemu Kazimierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata, prosimy Cię, abyśmy za jego wstawiennictwem nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych i dążyć do wiecznych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do św. Kazimierza                                                                     [46]

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże.

Święta Maryjo, - *módl się za nami.
Święty Kazimierzu, różdżko szczepu Jagiellonów, *módl się za nami.

-         gorący miłośniku Ukrzyżowanego,
-          miłością Boga zawsze pałający,
-          żarliwy Najśw. Maryi Panny czcicielu,
-          wcielony aniele,
-          lilio czystości pośród rozkoszy i uciech dworu królewskiego,
-          przybytku cnót wszelkich,
-          wzorze pokory,
-          mężny pogromco ciała, świata i szatana,
-          kwiecie skromności,
-          wspaniałomyślny wzgardzicielu świata,
-          miłośniku ubóstwa pośród bogactw królewskich,
-          oburzający się na wszelką bezbożność,
-          nieprzyjacielu kacerstwa,
-          patronie młodzieży,
-          opiekunie ubogich, wdów i sierot,
-          pocieszycielu strapionych,
-          uzdrowienie chorych,
-          pomocy konających,
-          umarłych do życia przywracający,
-          wzorze dla możnych tego świata,
-          przykładzie wytrwałości,
-          obrońco jedności Kościoła katolickiego,
-          rzeczniku nasz przed Bogiem,
-          gorący orędowniku i dzielny obrońco naszej ojczyzny,
-          zwycięzco nieprzyjaciół,
-          cudowny przodowniku do niebieskiej ojczyzny,
-          wzorze i pociecho nasza, uproś nam zachowanie wiary naszych ojców.
Abyśmy wśród utrapień i przeciwności tego życia przy wierze świętej wytrwali, - *uproś nam św. Kazimierzu.
-         Abyśmy z grzechów naszych powstali,
-         Abyśmy cnoty twoje naśladowali,
-         Abyśmy miłość Boga i bliźniego w sercach naszych wzmacniali,
-         Abyśmy natchnieniom Boskim posłusznymi byli,
-         Abyśmy się zawsze do woli Boga stosowali,
-         Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali,
-         Abyśmy zawsze bogobojnie żyli,
-         Abyśmy św., rzymsko - katolickiemu Kościołowi i najwyższemu pasterzowi z należną czcią i miłością uległymi byli,
-         Abyśmy, czcząc i szanując pasterzy dusz naszych, ich naukę i dobre przykłady naśladowali,
-         Aby młodzież nasza za twoim przykładem pobożność, czystość i wszystkie inne cnoty umiłowali,
-         Abyśmy pomyślne i przykre rzeczy z rąk Boga, ze spokojem ducha przyjmowali i cierpliwie znosili,
-         Abyśmy w trudach i nieszczęściach życia błogosławili wyrokom Opatrzności Bożej.
-         Abyśmy w szczęściu i powodzeniu pokornymi i wdzięcznymi Bogu byli,
-         Abyśmy nieprzyjaciół naszych dla Boga szczerze miłowali,
-         Abyśmy dobre przykłady naśladując, chwałę Boga na ziemi pomnażali i stali się kiedyś jej uczestnikami,
-         Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli,
-         Abyśmy Boga w niebie oglądać i razem z Tobą wielbić Go i wychwalać na wieki mogli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie, elejson. Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Módl się za nami Święty Kazimierzu. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się:

         Wszechmogący wieczny Boże, któryś św. Kazimierza cudem łaski Twojej pośród zepsucia świata niezmazanym od grzechu zachował, wśród blasku majestatu królewskiego, zamiłowaniem pokory i ubóstwa obdarzył,daj nam, prosimy Cię za Jego pośrednictwem, abyśmy naśladując Jego niewinność anielską i gardząc próżnością dóbr ziemskich, do niebieskich ciągle wzdychali. Przez Pana naszego Jeszusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Św. żyje i króluje na wieli wieków. Amen.

 

Litania do św. Kazimierza (do prywatnego odmawiania)                  [3]

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże.

Święta Maryjo, - *módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święty Kazimierzu, Patronie narodu polskiego, *módl się za nami.

-         jasna gwiazdo w Kościele polskim świecąca,
-          różdżko szczepu Jagiellonów,
-          Wilna skarbie i zaszczycie,
-          pośród bogactw królewskich ubóstwo miłujący,
-          pośród wygód królewskiego domu czystość nad życie lubiący,
-          ciała, świata i szatana pogromco,
-          blaskiem korony polskiej gardzący,
-          serdeczny czcicielu Boga utajonego w Przenajświętszym Sakramencie,
-          gorącym nabożeństwem ku Najświętszej Maryi pałający,
-          nieprzyjacielu bezbożnych,
-          ziemskiej ojczyzny twojej pobożny miłośniku i obrońco,
-          do ojczyzny niebieskiej przewodniku cudowny,
-          lilio niewinności przed tronem Boga wiernie kwitnąca,
-          ojcze ubogich,
-          młodzieńcze niepokalany,
-          aniele wcielony,
-          chwało, wzorze i pociecho.
Abyśmy do wiary i pobożności ojców naszych wrócili, - *prosimy Cię, Panie,
-         Aby miłość Boga i bliźniego w naszych sercach rosła,
-         Abyśmy wśród utrapień i przeciwności mężnie przy wierze świętej dotrwali,
-         Abyśmy Kościół rzymski i najwyższą Głowę jego gorącym sercem kochali,
-         Abyśmy pasterzy naszych duchownych szanowali a z nauki ich życia cnotliwego pobudkę do świętości mieli,
-         Abyśmy wśród nieszczęść i utrapień błogosławili wyroki Boskiej Opatrzności,
-         Aby młodzież nasza za twoim przykładem i przyczyną pobożność i czystość miłowała,
-         Abyśmy w powodzeniu i pociechach wdzięczni i pokorni Bogu byli,
-         Abyśmy krzyż codziennych przykrości naszych z miłością i odwagą nosili,
-         Abyśmy nieprzyjaciół naszych szczerze miłowali,
-         Abyśmy w dobrem postępując królestwo Boże pośród nas widzieć i sprawować mogli,
-         Abyśmy co Bóg każe z miłości czynili,
-         Abyśmy co Bóg zsyła i dopuszcza z miłością cierpieli,
-         Abyśmy Cię w niebie oglądali i z Tobą razem Boga na wieki chwalili.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie, elejson. Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Módl się za nami święty Kazimierzu.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste! któryś świętego Kazimierza darami swej łaski ubogacał, pośród zepsucia i dostatków niezmazanym od grzechu zachował i wśród majestatu, królewskiego ubóstwem ducha obarczył, daj nam, prosimy, abyśmy w miłości Twojej i w wierze utwierdzeni, niewinność jego anielską naśladowali, Matkę Twoją jak on pobożnie wychwalali i gardząc ziemskich dóbr próżnością - do niebieskich nieustannie wzdychali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg jeden na wieki. Amen.

 

Pieśni o św Kazimierzu                                                                          [24]

 

1.      Przezacny święty Patronie,
Polskich dzieci opiekunie,
Witaj święty Kazimierzu,
Ty niebieski rycerzu!

2.    Z Jagiellonów ród twój płynie,
Których imię w Polsce słynie,
Tyś ozdobą ich rodu
I polskiego narodu.

3.     Życie twe było bez skazy,
Bez występku i bez zmazy,
I tak piękne, tak czyste,
Jak to niebo gwiaździste.

4.    Za wszystkie nas polskie dziatki,
Wstaw się do tej Bożej Matki,
Którąś tak czcił w pokorze,
A ona nam dopomoże.

 

[1, 25]

1.      Kazimierzu przewyborny,
Młodzieńcze czysty, pokorny:
Niegdyś Polski królewiczu,
A teraz niebios dziedzicu.

2.    Ozdobo kraju naszego,
Wzorze cnót wieku młodego,
Któż może ku Twojej chwale
Uwielbić Cię doskonale ?

3.     Ty już w małości dziecięcej,
W rozkoszy życia książęcej,
Całym światem pogardziłeś.
W Bogu się zatopiłeś,

4.    Chwałę Jezusa miłego
I świętej Matuchny Jego
Całą siłą pomnażałeś,
Nocami klęcząc, czuwałeś.

5.     Boże, jakżeś Ty łaskawy!
Że Święte sług Twoich sprawy
Tutaj sobie tak szacujesz,
Że w niebie je koronujesz.

6.    Przez Kazimierza zasługi,
Win naszych daruj nam długi,
Zbaw nas od wszelkiego złego,
Ziemskiego i wieczystego.

7.     Uproś, święty Kazimierzu,
Abyśmy z Bogiem w przymierzu
Trwali wiernie i statecznie,
By potem w niebie żyć wiecznie.

 

[46]

O Kazimierzu, święty Królewiczu,
Naszej modlitwy głos do ciebie leci,
Rzuć nam ten promień, co na twym obliczu
Blaskiem świętości i nadzieją świeci!

Ref.: Prosimy ciebie, Chrystusa Rycerzu,
Broń nas w potrzebie, święty Kazimierzu.

Polskiej młodzieży stróżu i patronie,
Bogaty w cnoty i przesławne czyny,
Miej twych rodaków w pieczy i obronie,
Umacniaj w wierze domy i rodziny.

Ref.

Tyś kraj ukochał jako matkę swoją,
Oddałeś Polsce serce i zdolności,
Bądź twej ojczyźnie siłą i ostoją,
Strzeż jej pokoju, sławy i wolności!

Ref.

Szczęsny Krakowie, grodzie starodawny,
Tyś Polsce wydał syna tak zacnego,
Co pobożnością i cnotami sławny
Jest jej ozdobą. Radujże się z tego!

Ref.

powrót do strony głównej

KINGA

Litania do św. Kingi                                                                     [46]

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Zakonu Serafickiego, - *módl się za nami.
Święta Kingo, niepodzielnie oddana Bogu, *módl się za nami.

-         Oblubienico Chrystusa,
-          posłuszna natchnieniom Ducha Świętego,
-          wierna czcicielko Trójcy Przenajświętszej,
-          pełna ufności w Bożą opatrzność,
-          zjednoczona z Bogiem i służąca ludziom,
-          wiernie idąca śladami Bogarodzicy,
-          wzorowa uczennico św. Franciszka,
-          duchowa córko Św. Klary,
-          dziewico wielkiej pobożności,
-          dziewico anielskiej czystości,
-          księżno ewangelicznie uboga,
-          troskliwa Matko powierzonego ci ludu,
-          zatroskana o zbawienie każdego człowieka,
-          opiekunko kapłanów,
-          pełna szacunku dla sług Kościoła,
-          roztropna przewodniczko do nieba,
-          hojna fundatorko kościołów i klasztorów,
-          Pani, której nieobca była nędza,
-          wspomagająca nas w trudzie nowej ewangelizacji,
-          chlubo narodu węgierskiego,
-          mądra Matko naszej Ojczyzny,
-          strażniczko dobra narodu,
-          piastunko polskiej mowy,
-          zasłużona dla polskiej kultury,
-          patronko kopalni soli,
-          przemożna patronko nasza.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Kyrie eleison, Chryste eleison. Kyrie eleison,
Abyśmy prawdziwie chrześcijańskim życiem nieustannie uwielbiali dobroć miłosiernego Boga - *uproś nam święta Kingo.
-         Abyśmy w codziennych doświadczeniach zaufali Bożej opatrzności,
-         Abyśmy naszą modlitwą i troską otaczali zawsze sprawy Kościoła, Ojczyzny, Narodu,
-         Abyśmy umieli otwierać nasze serca na potrzeby bliźnich
-         Abyśmy żyjąc w prawdziwej jedności i pokoju wzajemnie sobie przebaczali,
-         Aby wszyscy Polacy dbali szczerze o potrzeby bliźnich, o pomyślność i rozwój Ojcyzny,
-         Aby klasztor sądecki promieniował swym duchowym dziedzictwem,
-         Abyśmy pełni wiary w miłosierdzie Boże z radością oczekiwali na wezwanie Pana.
Módlmy się:

Boże, Ty obdarzyłeś świętą Kingę hojnym błogosławieństwem i zachowałeś dziewicą nawet w małżeństwie, spraw za Jej wstawiennictwem, abyśmy dzięki czystości życia zawsze trwali przy Tobie i wstępując w Jej ślady mogli dojść do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo

Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, który przeszedłeś przez ziemię dobrze czyniąc, prosimy Cię, spraw w swoim niepojętym miłosierdziu, abyśmy umieli żyć Twoją Ewangelią i wprowadzać w czyn Twoje przykazanie miłości. Naucz nas, za przykładem świętej Kingi, łączyć miłość Boga z miłością naszych bliźnich. Pomóż nam dostrzegać wokół siebie tych, którzy bardzo cierpią z powodu chorób, nieszczęść, rozpaczy lub samotności, spraw, abyśmy umieli nieść im pomoc, ulgę, otuchę, pokój i radość. Amen.

 

Litania do bł. Kingi (do użytku prywatnego)                              [30]

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - * módl się za nami.

Święta Kingo, *módl się za nami.
-         Kwiecie wonny cnót chrześcijańskich,
-          Dziewico wielce pobożna.
-          Dziewico anielskiej czystości,
-          Małżonko świątobliwa,
-          Wzorze wdów chrześcijańskich,
-          Księżno najsprawiedliwsza,
-          Pani pełna miłosierdzia i łaskawości,
-          Tkliwa matko dla swych poddanych,
-          Opiekunko uciśnionych i nieszczęśliwych,
-          Pocieszycielko smutnych i cierpiących,
-          Mistrzyni cnót zakonnych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa,
-          Naśladowczyni pokornego Franciszka Serafickiego,
-          Miłośnico krzyża Chrystusowego,
-          Czcicielko szczególna św. Jana Chrzciciela,
-          Cześć św. Stanisława bpa szerząca,
-          Fundatorko domu zakonnego,
-          Nieoceniony skarbie klasztoru sądeckiego,
-          Patronko osobliwa narodu Polskiego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Kingo.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

         Boże, któryś świętą Kingę z niezbadanych wyroków swej Opatrzności na szczególną patronkę narodu polskiego przeznaczył, spraw prosimy Cię, abyśmy z ufnością jej wstawiennictwa przed Tobą wzywając, w obecnych potrzebach naszych za jej przyczyną wspomożeni zostali, a kiedyś wraz z nią wielbili Ciebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Pieśni                                                                                             [1, 6]

 

·        Ty coś zrodzona na królewskim dworze,
Jeszcze przy piersiach umartwienia wzorze,
I czci Jezusa, Maryi imienia,
Przyjm Kunegundo od nas chwały pienia.

·        Postanowiwszy zachować panieństwo,
Bolesławowi oddanaś w małżeństwo:
Lecz skłaniasz do tej cnoty wolę jego,
Przez co otrzymał nazwę Wstydliwego.

·        Litość twa znana nad ubogim ludem,
Nie jednym sławnaś za żywota cudem:
Tobie powszechne podanie przyznaje,
Żeś obdarzyła solą polskie kraje.

·        Klasztor, schronienie panieńskiej czystości,
Budujesz w Sączu, w wielkiej odludności:
Po śmierci męża gdy zstępujesz z tronu,
Tam się zamykasz i trwasz w nim do zgonu.

·        Boże co w świętych przedstawiasz nam wzory,
Pogardy świata, głębokiej pokory:
Spraw to abyśmy ich przykładem żyli,
Ciebie kochali a światem gardzili.

 

[29]

1.      Do grobu Twego święta Pani
z modlitwą spieszy polski lud,
cześć ci o Kingo niesie w dani,
w opiekę zleca życia trud.

2.    Za Twoich czasów Tatar srogi
Ojczyznę naszą oblał krwią,
dziś w tej Ojczyźnie Boga wrogi
wiarę z serc naszych szarpią, rwią.

3.     Więc jako Polskę ratowałaś
tak nas od wszelkiej złości broń,
jak naszych przodków wspomagałaś
tak nam łaskawą podaj dłoń.

 

[29]

1.      Patronko nasza Kingo królowo
W dziejowych mrokach Twa postać lśni
Cnót Twoich blaskiem rozświeć na nowo
Ojczystej ziemi pochmurne dni,
I racz nie gardzić tymi prośbami,
Pani sądecka módl się za nami.

2.    Ty, któraś Polsce sól niosła w dani,
Nasz lud górniczy w opiece miej,
Strzeż go w podziemiach przesławna Pani,
Od złej przygody zachować chciej.
Ratuj nas, wspieraj Twymi modłami,
Patronko nasza, módl się za nami.

3.     Okryta blaskiem niebieskiej chwały,
Hołdy przyjmując pątniczych rzesz,
Z współczuciem patrzysz na naród cały,
I czego pragnie, najlepiej wiesz.
O byt nasz walczym znojem i łzami,
O matko nasza, módl się za nami.

4.    Panie, co los nasz ważysz na szali,
Pomnij, że „Matką Świętych” nasz kraj,
Byśmy przy wierze ojców wytrwali,
Świętych, ach świętych Ojczyźnie daj!
Niech nas obdarzą swych cnót blaskami,
O Kingo święta, módl się za nami.

 

Pieśń śpiewana w czasie Mszy św. kanonizacyjnej, „Jaka piękna jesteś Kingo”.

 

1.      Jaka piękna jesteś Kingo w miłosierdzia swego zorzy,
Bo na wzór własnego Serca Twoje serce pan Bóg stworzył.
Dziś składamy w Twoje ręce, sławna córko świętej Klary,
Życie ludzi co w udręce mężnie bronią skarbu wiary.

2.    Pan Bóg skrawek swej dziedziny, polskiej ziemi, Ci wydzielił
Góry śliczne i doliny śpiewem ptaków rozweselił.
I Pieniny Stwórca przeciął ostrzem dunajcowej klingi,
Tatr koroną opromienił piękną ziemię Świętej Kingi.

3.     Ty, co byłaś na tej ziemi dobrodziejką i królową,
Przemów dziś do Pana światła za swych wiernych dobre słowo.
W Tobie bowiem Siostro Kingo pokładamy swą nadzieję,
Bo w Twej duszy Chrystus ukrył sól, co nigdy nie wietrzeje.

 

Legenda o św. Kindze – pieśń „Pierścień Kingi”

 

Raz u ojca na gościnie
Była w węgierskiej krainie;
Dla uciechy swojej córy,
Powiózł ją w karpackie góry.
Skoro do żup się zbliżyli
W marmoruskiej okolicy,
Zasępiła się w tej chwili:
„Czemu w polskiej mej ziemicy
Takich kopalń solnych nie ma?...
Chcę, by sól Polacy mieli!”
I błagając go oczyma,
Ozwie się do króla Beli:
„Ojcze, daj mi ten szyb soli!”
Ojciec wnet uczynił zadość
Córki ukochanej woli.
Okazując wielką radość,
Kinga wyciągnąwszy rączkę,
Rzuca złotą swą obrączkę
Z półuśmiechem w sam głąb szybu,
Według feudalnego trybu,
Biorąc ojcowskie nadanie
W wiekuiste posiadanie.
Aż w lat kilka, gdy odkryto
W Bochni kopalnię obfitą,
To pierwsza rozbita bryła
Pierścień Kingi w głębi kryła,
Ten sam co do solnej toni
W Węgrzech padł z jej świętej dłoni.
I tak pierścień on cudowny
O miłości niewymownej
Świadczy jej ku polskiej ziemi,
Gdy modłami gorącymi
Skarb ten jedna dla ojczyzny,
Ubogaca kraj żyzny.

powrót do strony głównej

KLARA

Litania do świętej Matki Klary                                                             [3, 21]

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - * módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Matko Klaro, *módl się za nami.

-         Przed narodzeniem od Boga światu objawiona,
-          Światłem świata od Chrystusa nazwana,
-          W młodości na służbę Bożą wybrana,
-          Lilio anielskiej czystości,
-          Klejnocie Jezusa i Maryi,
-          Chwalebna wzgardzicielko świata,
-          Mężna zwyciężycielko ciała,
-          Odważna pogromicielko złych duchów,
-          W wierze niewzruszona,
-          W nadziei ugruntowana,
-          Miłością seraficką pałająca,
-          Świątobliwością na cały świat promienna,
-          Córko świętego Ojca Franciszka najukochańsza,
-          Naśladowczyni św. Ojca Franciszka najochotniejsza,
-          Wzorze głębokiej pokory,
-          Zwierciadło zakonnej doskonałości,
-          Nadzwyczajna miłośnico ubóstwa,
-          Ozdobo Serafickiego Zakonu,
-          W męce i cierpieniach Chrystusowych pogrążona,
-          Obecnością Jezusa i Maryi uczczona,
-          Darem proroctwa zaszczycona,
-          Cudami sławna,
-          Od Jezusa w opiekę wraz z siostrami przyjęta,
-          Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu,
-          Wzgardzicielko bogactw i marności światowych,
-          Perło posłuszeństwa,
-          Braci Mniejszych Siostro ukochana,
-          Matko wielu dziewic zakonnych,
-          Od najwyższego Biskupa za życia błogosławiona,
-          Po śmierci do nieba przez aniołów zaniesiona,
-          Uczestniczko niebieskiej chwały,
-          Orędowniczko nasza przed Bogiem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Antyfona:

O najmilsza Klaro, usłysz serdeczne westchnienia nasze,
Okaż nam twoją miłość.

Klaro, wyjednaj nam pokój,

Klaro niebiańska, módl się za nami.

O Klaro wierna, Matko święta nasza,
Wejrzyj na córki Twoje pomocy żebrzące.

Zwróć serca nasze do umiłowanego Twego, Jezusa Chrystusa,

Zbawcy i Odkupiciela naszego.

Spraw, abyśmy cześć Mu oddając wołały:
Przybądź, o Jezu, pociągnij nas za sobą.

Abyśmy miłosierdzie Twoje wyśpiewać mogły,

Z świętymi Twymi na wieki wieków.

 

Módl się za nami święta Matko Klaro.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

         Boże, dawco pokoju i źródło miłości, któryś błogosławioną Matkę naszą, Klarę, Oblubienicę Twoją, przedziwną ku bliźnim miłością obdarzyć raczył; spraw prosimy, abyśmy przez Jej zasługi i za Jej przyczyną, w miłości ku Tobie utwierdzeni, żadnym pokusom od Ciebie oderwać się nie dozwolili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

         Nie oddawaj, Panie, dusz w Tobie ufających na pastwę nieprzyjaciół i otocz opieką sługi Twoje, któreś Krwią Przenajdroższą odkupił. Amen.

 

Pieśni do Św. Klary                                                                       [21]

 

Jak nad źródłem lilia cicha
Schyla się ku jasnej toni,
Tak nad złoty krąg kielicha
Święta Klara głowę kłoni.

Spod spuszczonych nisko powiek
Oczy jej miłością płoną,
Tu jej Zbawca – tu Bóg - Człowiek
Chleba okryty zasłoną.

Jakże drżą niewinne ręce
Piastujące Wszechmocnego,
Jakże serce drży dziewczęce,
Miły mój jest, a ja Jego.

Wszystko oddać, wszystko stracić,
Obrać nędzę, ból, sromotę,
Jego krzyżem się wzbogacić
Iść w ślad za Nim na Golgotę.

Tak też szła przez ziemskie życie,
W Wieczną Miłość zapatrzona,
Dziś w niebiańskim już zachwycie
Nie zapomnij matko nas.

Rozprosz naszych smutków cienie,
Świeć nam jako jasna zorza,
Zapal serca tym płomieniem,
Który w Twoim sercu gorzał.

 

1.      Jako liliowy, śliczny kwiat, jasna i czysta,
Kwitła we wiośnie młodych lat dla Jezu Chrysta.
Przed tego świata żądzą zła uszła za kratę,
By nieskalaną duszę swą dać na obiatę.

2.    Za miękkie szaty świata cór, dziewicze ciało
Z węzłami pas, pokutny wór na się odziało.
Zasłoną skrył zakonny kwef urocze lica:
Z radością szła na Boży zew Klara – dziewica.

3.     Świętej ją Hostii ciągnął czar: Utajonemu
Oddała serca swego żar: jedna – Jednemu.
Nikt inny tylko On znał sam jej ócz szafiry;
I w dzień i w noc gorzała tam jak ziarnko mirry.

4.    Duchem wśród gwiezdnych żyła pól między świętymi,
Lecz zrozumiała zło i ból i nędzę ziemi.
Błogosławiony naród, kraj w lilie bogaty -
Ojczyźnie naszej, Jezu, daj dusz świętych kwiaty!

 

Święta Klaro, córko ziemskiego Serafina,
Matko panieńskiego pokolenia świętego.
Macierzyńskie obróć Twoje oczy na niegodne córki
Twej pomocy i opieki żebrzące.

 

O święta chwilo, gdy przed tron Boga,
Wznosimy modły, o Matko droga:
Niech Twa opieka świeci nad nami,
O Święta Klaro, módl się za nami. (bis)

O Matko nasza, niech imię Twoje
Osładza nasze cierpienia, znoje,
Weź nas, o Matko, w swoje ramiona,
O Święta Klaro uszczęśliwiona. (bis)

Nasz klasztor cały weź w swą opiekę,
Spojrzyj na serca nasze skruszone,
Wspieraj nas, ratuj w każdej potrzebie,
Módl się za nami, o Matko w niebie. (bis).

 

                                                                                              [3, 21]

1.      Oby żyć jak Święta Klara,
Oby takie mieć konanie,
I tam pójść gdzie zniknie wiara
I gdzie miłość nie ustanie. (bis)

2.    Lecz na ziemi twarda droga,
Krzyżem, cierniem najeżona,
Ratuj nas, gdy ściśnie trwoga.
Święta Klaro uwielbiona. (bis)

3.     Ten, co w Hostii przyrzekł Tobie,
Że On zawsze strzec cię będzie,
Niech nas chroni w każdej dobie,
Niech ratuje, dźwiga wszędzie. (bis)

4.    A gdy przyjdzie chwila zgonu,
Gdy wieczności błyśnie zorza,
Niech i do nas, z niebios tronu
Pochyli się Matka Boża. (bis).

 

Pieśni śpiewane w Kaliszu, w kościele pw. św. Stanisława bpa.         [9]

 

1.      Przed wiekami idąc w białych lilii łan
Spośród wielu właśnie Klarę wybrał Pan
Aby innym przewodziła
I do Boga prowadziła
Niespokojny, zanurzony w grzechu świat.

2.    Klara czysta i promienna jak jutrzenka
Chciała mówić o miłości lecz bez słów
Cicho trwała u Stóp Pana
Swą modlitwą wypraszała
Pomoc światu. Miłosierdzie w trudny czas.

3.     Kiedy Asyż otoczyły wojska wrogie
Klara rzekła do Swych Córek: módlmy się
I upadła na kolana,
Prosząc o ratunek Pana
A On odrzekł: „Ja was zawsze będę strzegł”.

4.    Dziś powtarza się historia z dawnych wieków
Nad Ojczyzną naszą wisi chmura zła
Prośmy razem z Matką Klarą
Aby Polskę Ukochaną
Bóg obronił i w Opiece zawsze miał.

5.     Tu pod Krzyżem, na kaliskim naszym wzgórzu
Przed obrazem Matki Klary prośmy Go
Za Polaków aby trwali
Pod Zwycięskim Znakiem Wiary
By z ojczyzny naszej znikło wszelkie zło.

 

Miłości blask.

1.      Wśród kwiatów asyskich łąk,
rozwinął się Lilii Pąk.
To Klara wpatrzona w Monstrancji Blask,
Ofiaruje Swej Miłości kwiat.

2.    O Matko poprowadź nas,
Gdzie Wiecznej Miłości blask,
Tyś Jasna i Czysta, ucz promiennie żyć,
Za ubogim Jezusem iść.

3.     U stóp Jezusowych siąść,
I wsłuchać się w Jego głos.
Dopomóż usłyszeć co mówi dziś nam,
W białej Hostii Ukryty nasz Pan.

4.    Ja czekam na ciebie przyjdź!
Beze Mnie nie możesz żyć!
Rozgrzeję twe serce, rozjaśnię twą noc,
Tylko we Mnie odnajdziesz twą moc.

5.     Więc spieszmy do Jezusa stóp,
W tej Hostii On żywy Bóg,
On czeka i pragnie swą Miłość dać nam,
Nie pozwólmy by pozostał sam.

Zostań z Nim!

powrót do strony głównej

KLEMENS DWORZAK         

Wezwania do św. Klemensa                                            [3]

Święty Klemensie Mario,              módl się za nami
-         Żywy wzorze kapłanów,
-         Chlubo kościoła Bożego,
-         Ozdobo zgromadzenia redemptorystów,
-         Mężu głębokiej wiary,
-         Wzorze bezgranicznej ufności w Bogu,
-         Miłujący Boga całym życiem,
-         Wzorze miłości bliźniego,
-         Mężu pokornej modlitwy,
-         Wytrwały w osiąganiu celu,
-         Ojcze opuszczonych,
-         Nauczycielu młodzieży,
-         Apostole Warszawy,
-         Nasz orędowniku u Boga,

 

Oto rządca wierny i roztropny, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby wydzielał jej żywność w odpowiednim czasie.

powrót do strony głównej

KONRAD

Wezwania :                                                                              [3]

Święty Konradzie z Konstancji               módl się za nami
-         Gorliwy pasterzu diecezji,
-         Wzorze pobożności,
-         Czcicielu Męki Pańskiej,
-         Mężu modlitwy,
-         Przykładzie żywej wiary,
-         Przykładzie mocnej nadziei,
-         Przykładzie miłości Boga i bliźniego,
-         Obrońco ludzi krzywdzonych,
-         Opiekunie ubogich,
-         Budowniczy przytułków dla bezdomnych,
-         Budowniczy kościołów,
-         Orędowniku nasz u Boga.
Módl się za nami święty Konradzie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Hymn [z brewiarza o pasterzach (patrz św. Albin)}

 

Psalm

Chwalcie słudzy Pańscy,*
Chwalcie imię Pana.

Niech imię Pana będzie błogosławione,*
Teraz i na wieki.

Od wschodu aż do zachodu słońca*
Niech będzie pochwalone imię Pana.

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze*
I w dół spogląda na niebo i ziemię?

Podnosi z prochu nędzarza*
I dźwiga z gnoju ubogiego,

By go posadzić wśród książąt,*
Wśród książąt swojego ludu.

Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu*
Jako matce cieszącej się dziećmi.

powrót do strony głównej

KRYSTYNA

Litania do św. Krystyny

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - *Módl się za nami.
Święta Krystyno, *módl się za nami.

-         Nieustraszona w obliczu śmierci,
-          Przyozdobiona nimbem męczeństwa,
-          Z palmą męczeństwa idąca na spotkanie z Boskim Oblubieńcem,
-          Przez męczeństwo upodobniona do Jezusa,
-          Umiłowaniem Krzyża Świętego słynąca,
-          Różo między cierniami bałwochwalstwa,
-          Gorejąca pochodnio wiary,
-          Wielka czcicielko Najświętszego Sakramentu,
-          Słowem Bożym wypełniająca swe myśli i czyny,
-          Dla miłości Boga porzucająca ziemskie uczucia,
-          Napełniona Bożym pokojem,
-          W samotności z Bogiem zjednoczona,
-          Modlitwą i pokutą chroniąca się przed pokusami świata,
-          Zawsze wierna Jezusowi,
-          Wybrana przez Boga dla zawstydzenia bałwochwalstwa,
-          Ciesząca się nagrodą wieczną w niebie,
-          Królująca z Jezusem na wieki,
-          Przezwyciężająca pokusy doczesnej szczęśliwości,
-          Wszelkie zło i przemoc miłością zwyciężająca,
-          Patronko żeglarzy,
Abyśmy od zła wszelkiego byli zachowani, - *święta Krystyno przyczyń się za nami.
-         Abyśmy pokonywali wszelkie zasadzki ciała i świata,
-         Abyśmy w ostatniej godzinie dostąpili łaski pojednania,
-         Abyśmy w łasce wiary aż do końca wytrwali,
-         Abyśmy umieli przyjmować krzyż i mężnie znosili utrapienia życia,
-         Abyśmy w cierpieniach łaską wytrwania obdarzeni byli,
-         Abyśmy wieczne zbawienie osiągnęli,
-         Aby w rodzinach naszych panowała zgoda i miłość,
-         Aby nas Bóg zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci,
-         Przez okrutne męczeństwo twoje,
-         Przez zasługi twoje,
-         Przez bohaterską śmierć twoją,
-         Przez chwałę twoją.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Krystyno.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

         Wysłuchaj, Boże, naszych próśb, zanoszonych za wstawiennictwem św. Krystyny dziewicy i męczennicy, i spraw abyśmy, jeśli taka jest Twoja wola, otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Przez wstawiennictwo św. Krystyny i wszystkich męczenników wołajmy do Pana:

-         Przez męczenników, którzy ponieśli śmierć dla słowa Bożego, wysławiajmy naszego Zbawiciela, wiernego Świadka - *Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.

-         Przez Twoich męczenników, którzy dobrowolnie śmierć ponieśli dając świadectwa wierze, obdarz nas, Panie prawdziwą wolnością ducha,

-          Przez Twoich męczenników, którzy przelaną krwią potwierdzili swoje wyznanie wiary; daj - abyśmy zawsze zachowali nienaruszoną wiarę,

-          Przez Twoich męczenników, którzy przyjmując krzyż poszli Twoimi śladami, spraw Panie, abyśmy mężnie znosili utrapienia życia,

-          Przez Twoich męczenników, którzy obmyli swe szaty we krwi Baranka, daj, Panie, abyśmy pokonali zasadzki ciała i świata.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, wspominając świętą Krystynę, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa - prosimy Cię - niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Hymn z Godziny czytań                                              [43]

 

O Chryste, kwiecie czystości,
Wielbimy Ciebie pieśniami,
Bo dziś wsławiłeś dziewicę
Chwalebną palmą męczeństwa.

Roztropna, mężna i mądra,
Odważnie wiarę wyznała,
Dla Ciebie duszą niezłomną
Przyjęła ciała udrękę.

Bogata w dary Twej łaski,
Wzgardziła władcą ciemności,
Bo odrodzona cierpieniem
Posiadła wieczną nagrodę.

Przez jej zasługi prosimy,
Byś dał nam udział w jej szczęściu
I karmił nas owocami
Twej własnej męki na krzyżu.

O Synu Matki Dziewicy,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Majestat bądzie i chwała
Przez całą wieczność bez kresu. Amen.

powrót do strony głównej

KRZYSZTOF

Pieśń – legenda o św. Krzysztofie.                                   [2]

 

Tak gdy ten był od Boga przejrzany,
Pytał się gdzie by był tak pan możny,
Co by insze wszytki rządził,
A nadeń możniejszy nie był;
Aż na cesarski dwor trafił.

15

Jednąc gdy tam przed cesarzem stał,
Z żarty diabła błazen mianował,
Cesarz znak strachow ukazał.
Widząc Krystof, że się go cesarz bał,
Hnet się diabła szukać wezbrał.

20

Czart mu się wielmi możny ukazał;
Chodząc s nim krzyżowy znak ujrzał,
Diabeł, jako zwykł, uciekał,
Widząc to Krystof, że się go diabeł bał,
Możniejszego pana szukał.

25

Z przygody na pustelnika ugodził,
Wszytko mu oznajmił, o czym dawno chodził.
Pustelnik mu to wszystko zjawił,
Na dobrą go wiarę naprawił,
Tam go przy sobie zostawił.

30

A tam rzeka wielmi bystra była,
Która wiele ludzi potopiła;
Pustelnik Krystofa prosił,
Aby ludzie przez rzekę przenosił,
By to Bogu ku czci czynił.

35

Pan Jezus na brzegu dzieciątkiem stanął,
Krystof go na swoje ramiona wziął;
Tam (z) strachu, z wielkiej ciężkości
Przyszedł ku prawej znajomości,
Iż to był Pan, wszej możności.

40

Potym moc Boską jawnie wyznawał,
Iż k temu przyszedł, o co dawno stał:
Potym go cesarz jąć kazał,
Chcąc, aby go k sobie nawrocić miał,
Do ciemnice go wsadzić kazał.

45

Dwie pannie piękne k niemu posłali,
Aby go tamo namawiały;
Panny skoro go ujrzały,
Przyszedł na nie strach niemały
Hnet ku jego Bogu przystały.

50

Kazał je cesarz marnie potracić;
Chcąc Krystofa mękami odstraszyć
Hełm żelazny rozpalić dał,
Na głowę mu ji włożyć kazał;
Rozpłynął się, by woda stał.

55

Potym stoł żelazny rozpalono,
I Krystofa na nim położono:
A tamo dziw boski słynął,
Iż się stoł jako wosk rozpłynął,
Z świętego i włos nie zginął.

60

A tak, miły Krystoforze święty,
Gdyś tak poważnie od Boga wzięty,
Jedno iż tak wszytcy znamy,
My zwłaszcza, co się w tobie kochamy,
Niech twych zasług zawżdy używamy.

85

Nasz miły Panie w Trójcy jedyny,
Gdyżeś tak łaskaw na ludzkie syny,
Za twych świętych przyczynami,
Gdy, co chcesz, to czynisz z nami,
Miejże lutość, panie, nad nami. Amen.

90

Modlitwa kierowcy:

Boże, daj mi pewną rękę i bystre oczy, abym na drogach nie wyrządził szkody. Nie pozwól, Dawco życia, abym się stał przyczyną śmierci lub kalectwa. Zachowaj, Panie, od wypadku i nieszczęścia tych, za których na drodze odpowiadam. Naucz mnie używać pojazdu w sposób właściwy i dla dobra bliźnich. Pohamuj u mnie pokusę nadmiernej szybkości. Oby piękno stworzonego świata, radość i obecność Twojej łaski towarzyszyły mi zawsze. Amen. - Święty Krzysztofie, patronie podróżujących, módl się za nami.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~