~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


N

NORBERT

Litania do Św. Norberta (do prywatnego odmawiania)           [3]

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - *módl się za nami.
Królowo wyznawców,
Święty Norbercie, *módl się za nami.

-         cudem uchroniony od śmierci,
-          wyrwany z drogi zatracenia,
-          owocu łaski Bożej,
-          oddany życiu pokutnemu,
-          żarliwy w modlitwie,
-          mężu surowych obyczajów,
-          oddany surowej ascezie,
-          gardzący zaszczytami świata,
-          wędrowny apostole,
-          płomienny kaznodziejo,
-          wytrwały siewco słowa Bożego,
-          głoszący pokutę i nawrócenie,
-          nawołujący do zmiany obyczajów,
-          niestrudzony misjonarzu,
-          pełen troski o zbawienie dusz,
-          oddany pracy apostolskiej,
-          reformatorze życia kleru i wiernych,
-          zwalczający błędnowierstwo,
-          zwalczający wrogów Kościoła,
-          obrońco Kościoła i jego praw,
-          gorliwy o sprawy Boże,
-          niedościgniony przykładzie pokory,
-          wzorze czystości,
-          przykładzie posłuszeństwa,
-          miłośniku ewangelicznego ubóstwa,
-          wielki czcicielu Eucharystii,
-          założycielu zakonu,
-          niestrudzony w pracy duszpasterskiej,
-          promotorze życia zakonnego,
-          wzorze kapłanów i biskupów,
-          pokorny i gorliwy w służbie Bożej,
-          wierny Synu Kościoła,
-          Ojcze ubogich,
-          jaśniejący duchem miłosierdzia Bożego,
-          wielki Cudotwórco Boży,
-          możny orędowniku przed Bogiem,
-          cierpliwy w przedsięwzięciach,
-          nasz możny Patronie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Norbercie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Norbert, biskup, odznaczał się w służbie Kościoła duchem modlitwy i pasterską gorliwością, daj aby lud Twój, za jego wstawiennictwem cieszył się pasterzami według serca Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~