~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


U

URSZULA

 

Pieśń do św. Urszuli                                                                      [4]

 

Święta Urszulo, Orędowniczko świętych panieńskich zastępów,
Ty nam bądź wzorem, Ty przewodniczką w drodze zbawiennych postępów,
Jak Towarzyszek Twych niegdyś grono w męczeńskiej waszej żegludze,
Oto się garniem na Twoje łono, wszak i my Twoje, nie cudze.

Dom nasz to nawa pod sterem Twoim, co nas ochrania i niesie,
Gdzie światło wiary z cnoty pokojem jak gwiazdy świecą przy kresie.
Wiedźże nas ku nim, a gdy Ci złożym plon z naszej pracy na ziemi,
Dajże nam stanąć na sądzie Bożym z towarzyszkami Twoimi.

 

Rota Urszulańska                                                                                   [4]

 

1.      Święta Urszulo, wodzu nasz, zwycięska Ty Królowo,
Weź nas w rycerską mocną straż, na drogę życia pewną.
Krzyż ciężar swój i lekkość ma, Soli Deo gloria, gloria.

2.    Z bretońskich ziem do Rzymu wrót szłaś z wiarą w dziewic gronie,
Spraw niech w nas żar i światło cnót w Kościoła służbie płonie.
Z Chrystusem jest, kto z Piotrem trwa, Soli Deo gloria, gloria.

3.     O czystość serc przelałaś krew, by dać świadectwo Bogu,
Śmierć Twa, to dla nas wodza zew, złe siły nas nie zmogą.
Bo czyste serce Boga ma, Soli Deo gloria, gloria.

4.    Dziś palmę zwycięstw dzielisz już z tysiączną dziewic rzeszą,
Chrystusa znak na czole złóż tym, co w Twe ślady śpieszą.
W miłości jedność siłę ma, Soli Deo gloria, gloria.

powrót do strony głównej

URSZULA LEDÓCHOWSKA

Litania do błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej                            [61]

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - *zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, - *módl się za nami.

Błogosławiona Urszulo, która umiałaś wierzyć bez zastrzeżeń,
-    która umiałaś ufać wbrew nadziei,
-    która umiałaś miłować wśród doświadczeń,
-    która wzrastałaś w promieniach Eucharystii,
-    która u stóp Ukrzyżowanego czerpałaś siłę w cierpieniu,
-    która uczyłaś się miłości w szkole Serca Jezusa Konającego,
-    która umiałaś łączyć kontemplację z aktywnością,
-    która umiałaś uświęcać szarą codzienność,
-    wsłuchana w głos Ojca Niebieskiego i rozmiłowana w Jego woli,
-    odpowiadająca miłością na „Pragnę” Boskiego Odkupiciela,
-    posłuszna natchnieniom Ducha Świętego,
-    wierna córo Kościoła,
-    mądra mistrzyni życia duchowego,
-    odpowiedzialna przewodniczko wspólnoty zakonnej,
-    troskliwa opiekunko sierot,
-    miłująca wychowawczyni i nauczycielko dzieci i młodzieży,
-    gorliwa apostołko dobroci i radości,
-    oddana głoszeniu dobrej nowiny o zbawieniu,
-    budująca braterską jedność wśród różnie myślących,
-    szukająca wspólnej drogi z braćmi odłączonymi,
-    zatroskana o przygotowanie robotników w Winnicy Pana,
-    wrażliwa na znaki czasu,
-    wyczuwająca potrzebę chwili,
-    współczująca z najbiedniejszymi,
-    wpatrzona w Służebnicę Słowa Wcielonego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

W.: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,

O.: I nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże.

Módlmy się:

Boże, Ojcze, miłosierny, Ty raczyłeś powołać błogosławioną Urszulę do naśladowania Twojego syna, którego posłałeś na świat, aby głosił Dobrą Nowinę i dał życie wszystkim. Spraw, abyśmy za jej przykładem i przez jej wstawiennictwo przyczyniali się do zbawienia naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~