~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

ROZDZIAŁ 7

LITANIE I PIEŚNI


Z

ZUZANNA

 

Wezwania do św. Zuzanny.                                                         [3]

Święta Zuzanno, męczennico, * módl się za nami.
-         otwarta na prawdę,
-         jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie,
-         czcicielko jedynego Boga,
-         posłuszna natchnieniom Bożym,
-         ciesząca się łaską świętej wiary,
-         Oblubienico Chrystusa,
-         odważnie wyznająca wiarę świętą,
-         gorliwa apostołko Bożej prawdy,
-         błądzących doprowadzająca do prawdziwej wiary,
-         przykładzie mocnej nadziei,
-         miłująca Chrystusa ponad życie,
-         składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,
-         z Bogiem na modlitwie zjednoczona,
-         umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeni8ach,
-         cierpliwie znosząca złość oprawców,
-         podziwu godny wzorze stałości,
-         wzorze czystości i męstwa,
-         zbudowanie dla chrześcijan,
-         ozdobo chrześcijańskich kobiet,
-         ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot,
-         ozdobo Kościoła świętego,
-         chwało bohaterów chrześcijańskich,
-         potężna orędowniczko u Boga,
-         patronko cierpiących,
-         patronko Rzymu,
-         opiekunko nieszczęśliwych,
-         ucieczko oczernianych,
-         patronko umierających z Chrystusem.

Do Ciebie, Panie, lgnie moja dusza,
Prawica Twoja mnie wspiera.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże. Nich nas wspiera modlitwa świętej Zuzanny, męczenniczki Twojej, abyśmy zawsze doznawali skutków jej orędownictwa i mogli cieszyć  się Twoją nieskończoną dobrocią. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona.

Oto święta, która nie bała się gróźb prześladowców, bo Chrystus był jej mocą i źródłem męstwa, On jest jej światem na wieki.

Bóg ją wybrał i bardzo umiłował.
Dał jej zamieszkać w swoim przybytku.

 

Hymn [z brewiarza dla męczenników (patrz Daria)]

powrót do strony głównej

ZYTA

 

Wezwania do świętej Zyty                                                            [3]

 

Święta Zyto, dziewico, - *módl się za nami.
-         Święta Zyto, chlubo ziemi włoskiej,
-          patronko służących,
-          wzorze pobożności,
-          gorliwa w uczęszczaniu na Mszę świętą,
-          wzorze modlitwy,
-          wzorze posłuszeństwa,
-          wzorze pracowitości,
-          wzorze dobroci,
-          przez całe życie z Bogiem zjednoczona,
-          ciesząca się łaską kontemplacji,
-          słynąca cudami,
-          dźwigająca trud pracy służebnej,
-          żyjąca w ubóstwie,
-          znana z czynów miłosierdzia,
-          jaśniejąca głęboką pokorą,
Abyśmy byli wierni Chrystusowi, - *uproś nam u Boga.
-         Abyśmy kochali Boga i bliźniego,
-         Abyśmy łączyli pracę z modlitwą,
-         Abyśmy służyli Bogu w pokorze,
-         Aby nasza praca zbliżała nas do Pana Boga.

 

Hymn z liturgii godzin                                                [43]

 

1.    Trzymając lampę płonącą
Na gody weszłaś, dziewico,
By Chrystus, Król wiecznej chwały,
Poślubił ciebie na zawsze.

2.  Już jedno z Panem stanowisz
I tobą cieszy się niebo,
Bo zasłużyłaś przez czystość,
By Oblubieniec cię wybrał.

3.   A teraz ukaż nam drogę,
Modlitwą broń nas od złego
I pomóż mężnie odpierać
Przebiegłe ciosy szatana.

4.  Maryjo, Matko Jezusa,
Dziewiczej przykład miłości,
Niech się przyczynia za nami
I ulży doli wygnańców,

5.     Niech Bogu w Trójcy Jedynemu
Na wieki będzie podzięka
Za serca wierne i czyste,
Żyjące tylko dla Niego. Amen.

 

Pieśń do św. Zyty                                                                          [3]

 

W kraju włoskim urodzona,
Święta Zyto bądź wielbiona,
Nasza Patronko i Opiekunko,
Cudami sławna Panienko.

Pogardziłaś rozkoszami,
Światowymi uciechami,
Częstoś mawiała: „Jam się zrodziła,
Ażebym Bogu służyła”.

Na modlitwie zatopiona,
Bywałaś jak zachwycona,
Choć pracowałaś, w sercu miałaś
Jezusa, bo Go kochałaś.

Ukochałaś nade wszystko
Pokorę i posłuszeństwo,
W czystości żyłaś, w niej się ćwiczyłaś,
Jak skarb ją drogi ceniłaś.

O święta wielka Patronko,
Nas tu biednych opiekunko,
Ciebie błagamy, módl się za nami,
Twymi wiernymi sługami.

Niech w twe ślady wstępujemy,
Niech Jezusa miłujemy,
Byśmy się stali godnymi chwały
W niebie, i z Tobą mieszkali.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~