~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

BIBLIOGRAFIA

 

Nazwisko i imię

Tytuł

Wydawnictwo

 

Auctaria ad Acta Sanctorum
Index Alphabeticus Generalis Sanctorum

Paryż 1863-1887, t. 1-61

 

Biblia Tysiąclecia

Poznań – W-wa, 1982

 

Bibliotheca Sanctorum – Roma,  Universita Lateraneuse

1961 – 1970, t. I – XIII + t. XIII Index

 

Felix Saeculum Cracoviae – Krakowscy Święci XV wieku, materiały sesji naukowej 24.04.1997

Wyd. UNUM, K-ów 1998

 

Hagiografia polska. Słownik biblograficzny (praca zbiorowa)

Poznań 1971 – 1972

 

KAI Katolicka Agencja Informacyjna

W-wa

 

Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce

W-wa, 1951 –2004

 

Kronika miasta Poznania – Święci poznańscy i wielkopolscy.

Nr ¾, 1994

 

Lexikon der christlichen Ikonographie der Heiligen, tom 5-8

Wyd. Herder, 1976

 

Les vis des Saints

Paris 1739

 

Miejsca i obiekty kultu w Wielkopolsce

Poznań 1996

 

Miejsca święte Rzeczypospolitej – leksykon

Wyd. Znak, 1998

 

Pijarzy w Polsce

Nasza Przeszłość 15/1962

 

Poczet Papieży

Wyd. Novum W-wa 1985

 

Polacy beatyfikowani i kanonizowani przez Jana Pawła II

Wyd. Epigraf Łódź 1995

 

Polscy Święci

Wyd. ATK W-wa 1983 –1996, t. I – XI

 

Przewodnik po zabytkowych kościołach połudnowej Warmii

Wiad. Diec. 1973

 

Roczniki, informatory, katalogi, schematyzmy i strony internetowe poszczególnych diecezji

1997-2004

 

Sanktuaria diecezji tarnowskiej – praca zbiorowa

Tarnów 1983

 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

W-wa 1881

 

Słownik Historyczno – Geograficzny woj. krakowskigo w średniowieczu

Wrocław 1980

 

Święte pamiątki Krakowa

Wyd. Napierski A. 1883

 

Wykaz parafii w Polsce

Inst. Statystyki Kościoła Katolickiego SAC W-wa 1993, t. 1, 2

Adamczyk Józef

Śladami świętych i błogosławionych oraz kandydatów na ołtarze

Wyd. Salwator K-ów 2003

Baranowski Władysław

Z badań nad katolicyzmem ludowym

Zeszyty Nauk. Uniw. Łódź, seria I 63/1969, s. 83

Bauer Z., Leszkiewicz A.

Leksykon świętych

Wyd. Pinnex  t. 1, 2, 3

Bednarz Mieczysław

Jezuici a religijność polska

Nasza Przeszłość 7/1958, 20/1964

Bellini di Pietro

Augustiański sposób życia

Wyd. Polska Prowincja Augustianów 1998

Brudziński A.

Kanonicy Regularni od Pokuty na ziemiach polskich

Wyd. UNUM Kraków 2003

Brükner Aleksander

Dzieje kultury polskiej

Wyd. Książka i Wiedza 1957, t. 1, s. 238, 288, 303, 469

Bubak Józef

Księga naszych imion

Wyd. Ossolineum 1993

Budkowa Zofia

Początki piśmiennictwa w Polsce

Annalecta Cracoviensia 7/1975, s. 223

Bukowicz Jan MIC

Męczennicy z Rosicy

Wyd. Księży Marianów, W-wa 1993

Bukowski Kazimierz

Słownik Polskich Świętych

Wyd. Impuls K-ów, 1995

Bukowski Kazimierz

Święci Polscy

Wyd. Impuls K-ów, 1996

Burszta Józef, red.

Kultura ludowa Wielkopolski

Poznań 1967, t. I-III

Bystroń Jan Stanisław

Dzieje obyczajów w dawnej Polsce

W-wa 1932

Chapiat M., l’abbe

Le Saint de chaque jour

Paris 1892

Chełmicki Zygmunt

Podręczna encyklopedia kościelna

1909

Chrzanowski Tadeusz

Przewodnik po zbytkowych kościołach północnej Warmii

Olsztyn 1978

Dąbrowski Jan

Dawne dziejopisarstwo polskie

Wrocław 1964

Estreicher Karol

Bibligrafia polska

T. I-XI, K-ów 1870-1890

Fros Henryk, SJ

O miejsce dla kultu świętych

Collectanea Theologica 3/1993

Fros Henryk, SJ

Pamiętając o mieszkańcach Nieba

Wyd. Biblos Tarnów 1994

Fros Henryk, SJ

Święci doby współczesnej 1939-1983

WAM 1995

Fros Henryk, SJ

Święci i błogosławieni Towarzystwa Jezusowego

WAM K-ów, 1992

Fros Henryk, SJ

Wspomnienie Świętych na każdy dzień roku

K-ów 1992

Fros Henryk, Sowa Franciszek, SJ

Księga Imion Świętych

T. I-V, WAM Kraków 1977-2004

Fros Henryk, Sowa Franciszek, SJ

Twoje Imię

WAM K-ów 1995

Fryszkiewicz Melchior, OFMConv

Rzecz o aniołach

Wyd. Michalineum 1985

Gadacz Kornel, o.

Inwentarz zbiorów sztuki Prowincji Krakowskiej Zakonu OO Kapucynów

Lublin 1965

Gorzandt Antoni, ks.

Mój święty Patron

Wyd. Kurii Biskupiej w Lublinie 1988

Gustaw Romuald,  OSM

Hagiografia Polska

Poznań, 1971

Hoever Hugo, SOCist

Żywoty Świętych Pańskich

Warmińskie wyd. diec. 1988

Jakubowski Z., i inni

Studia z dziejów kościoła pw. Bożego Ciała w Krakowie

Kraków 1977

Janicka – Krzywda Urszula

Patron. Atrybut. Symbol

Wyd. Pallotinum Poznań 1988

Jaroszewicz Florian

Matka świętych Polska

1767

Kasprzycki A.

Wspomnienie o świętych, błogosławionych i świątobliwych sługach Bożych w diecezji sandomierskiej

Kronika Diec. Sandom. Nr 9/1935, s. 216; 11/1935, s. 290; 12/1935, s. 317; 1/1936, s.4

Kętrzyński Stanisław

O imionach piastowskich do końca XI w.

Życie i Myśl 1951, s. 680, 735

Klinger Witold

Doroczne święta ludowe w Polsce

K-ów 1931

Kłoczowski Jerzy, red.

Duchowość zakonna. Kozal Józef – oprac. Katalogu Zakony w Polsce

Wyd. Znak 1994

Kominek M. K. OPS

Święci i błogosławieni Zakonu Dominikańskiego

Wyd. św. Tomasza z Akwinu, W-wa 2001

Kompf Adam

Nieśmiertelne Świeczniki Narodu Polskiego

Wyd. św. Wojciecha Poznań 1914

Koneczny Feliks

Święci w Dziejach Narodu Polskiego

Wyd. Michalineum 1988

Koszutski Hilary

Żywoty Świętych    -    w Polsce

1865

Kowalczyk G.

Sanktuaria archidiecezji warszawskiej

Wiad. Archidiec. Warsz. 1987, s. 199

Kracik Jan

Relikwie

Wyd. Znak 2002

Kramarska Krystyna

Dzieje klasztoru PP Norbertanek w Krakowie

Nasza Przeszłość 57/1977, s. 5

Krzyżanowski Julian, red.

Słownik folkloru polskiego

W-wa 1965

Kumor Bolesław, ks.

Powstanie i rozwój sieci parafialnych w Małopolsce

Prawo Kanon. 1963, s. 452

Kupis B.,   i inni

Księga Imion

Wyd. Książka i Wiedza 1975

Kutnik Józef

Początki chrystianizacji państwa Wiślan

Życie i Myśl 1965, nr 78, s. 24; 9, s. 52

Labuda Gerard

Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów

PWN W-wa 1960

Lindner Edilbert OFMCap

Święci Zakonu OO Kapucynów

Gdańsk 1984

Łoziński Bogumił

Leksykon zakonów w Polsce

Katol. Agencja Inf.  W-wa 1998

Łydka Stanisław

Sanktuaria diecezji kieleckiej

Wyd. Jedność Kielce 1990

Majka Józef, ks.

Społeczne środki kultu religijnego

Roczniki Teoleg. Kanon. 16/1969, s. 65

Malec M.

Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce

K-ów, 1994

Mandziuk J., Pater J.

Katalog ruchomych zabytków sztuki sakralnej w archidiecezji wrocławskiej

Wrocław 1980-82

Marschall Werner

Alte Krichenpatrozinien des Archidiakonaters Breslau

Köln-Graz 1966

Mikołajczyk M.

Masz na imię

Wyd. Gaudalt Piekary Śl.

Namaczyńska St.

Kronika klęsk elementarnych w Polsce w latach 1048-1696

Lwów 1934

Nowodworski Michał

Encyklopedia Kościelna T. I – XXX

Włocławek 1873-1933

Olszewski Daniel

Życie religijne w diecezji kieleckiej w XX w.

Nasza Przeszłość 57/1982, s. 115

Orłoń Marian

Wierni do końca

Tow. Salezjańskie Wrocław 1999

Padacz Władysław

Błogosławieni i słudzy Boży działający na terenie archidiecezji warszawskiej

Wiad. Archidiec. Warsz. 1971, s. 29 i 62

Parczewski Alfons

Początki chrystianizmu w Polsce

Poznań 1902

Piskorska Józefa

Lidzbark Warmiński. Inwentarz Ruchomych Zabytków Sztuki Kościelnej diec. warmińskiej wg stanu roku 1980

Studia Warmińskie 19/1982

Plezia Janina, (tłumacz z j. łacińskiego)

Średniowieczne żywoty i cuda patronów polskich

PAX W-wa 1987

Popłatek Jan

Studia z dziejów Jezuickiego Teatru Szkolnego w Polsce

PAX W-wa 1987

Prokop, kapucyn o.

Żywoty Świętych Pańskich

W-wa 1913

Pruszcz H.P.

Kleynoty stołecznego miasta Krakowa i co w nich jest widzenia godnego i znacznego

K-ów 1745

Radoński Karol, bp

Święci i Błogosławieni Kościoła Katolickiego

Poznań 1948

Rożek M.

Krakowskie Sanktuaria

Wyd. Karpaty K-ów 1995

Salij Jacek,  OP

Legendy dominikańskie

Wyd, W drodze 2002

Samsonowicz Jan

Złota jesień polskiego średniowiecza

W-wa 1971

Schauber Vera, Schindler Michael

Ilustrowany Leksykon Świętych

Wyd. Jedność, Kielce 2002

Schenk Wacław, ks.

Pielgrzymki Polaków do Sanktuariów Maryjnych i Świętych Pańskich (X-XVI w.)

Częstoch. Studia Teolog., t. VII/1979

Seweryn Tadeusz

Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce

W-wa 1958

Silnicki Tadeusz

Dzieje i rozwój Kościoła a Śląsku

W-wa 1953

Sinka T., CM

Symbole liturgiczne

Wyd. Instytut Teolog. Księży Misjonarzy Kraków 1991

Skarga Piotr

Żywoty Świętych Polskich

WAM 1986

Skarga Piotr

Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu

Wyd. Perfekt 1994-1995, t. I-II

Skarżyński Zygmunt

Żywoty świętych polskich na tle dziejów ojczystych

W-wa 1913

Słotwiński T., Damian N.

Święci franciszkańcy na każdy dzień

Wyd. św. Antoniego 2003

Starnaski Jerzy

Drogi Rozwojowe Hagiografii Polskiej i Łacińskiej w wiekach średnich

Wyd. Pol. Tow. Teolog. 1993

Styk

Matka Świętych Polska

1976

Świątek Franciszek

O cześć i kanonizacje patronów polskich

Kielce 1929

Świątek Franciszek

Życiorysy świątobliwych Polaków i Polek

Miejsce Piastowe 1932

Tobiasz Mieczysław

Kraków benedyktyński

Nasza Przeszłość 15/1962

Twardowski Jan, ks.

Trochę plotek o świętych

Czytelnik W-wa 1996

Weryński Henryk, ks.

O polskich świętych

Curenda 1948, s. 458

Wierciszewski Władysław

Żywoty Świętych, t I-III

K-ów 1880-1882

Wiprzycka Ewa, Starowieyski Marek, ks.

Męczennicy

Wyd. Znak 1997

Wiśniewski M.

Lecznicze źródełka w miejscach sakralnych

Wyd. Inst. Teolog. Księży Misjonarzy K-ów 1998

Witkowaska A., OSU  i inni

Nasi Święci Polski, Słownik hagiograficzny

Wyd. Księgarnia św. Wojciecha Poznań 1993

Zaleski Wincenty, SDB

Święci na każdy dzień

Wyd. Salezjańskie 1982

Zaleski Wincenty, SDB

Rok kościelny

Wyd. Salezjańskie W-wa 1985, t.. I; 1993 t. II

Zaleski Wincenty, SDB

Materiały niepublikowane zebrane z ksiąg parafialnych do 1982 roku

(rękopisy)

Zaremska Hanna

Bractwa w średniowiecznym Krakowie

Wrocław 1977

 


 

LITERATURA DOT. POSZCZEGÓLNYCH ŚWĘTYCH

Nazwisko i imię

Tytuł

Wydawnictwo

 

Błogosławiona Kinga

Wyd. Salezjańskie, W-wa 1934

 

Błogosławiony ks. Alojzy Orione. Życiorys z okazji beatyfikacji 26.10.1980

 

 

Łaskami słynąca figura św. Mikołaja w Pierścu

Agencja Poligr. Wydawn. Karniowice

 

Sanktuarium św. Jana Vianney’a w diec. częstochowskiej

Częstochowa Wiadom. Diec. 1987, s. 28

 

Sprawozdanie z wizyty pasterskiej w Gruszycach (św. Walenty)

Kronika diec. Kujawsko-Kaliskiej 1/1908, s. 28

 

Św. Wojciecha biskupa i męczennika żywot pierwszy

Pomniki Dziejowe Polski 6/1962

 

Świadectwo. Życie Sl. B. Kolumby Białeckiej

Wyd Karmelitów Bosych K-ów, 1999

 

Wiadomości o życiu i śmierci św. Idziego

W-wa 1893

 

Wiadomości o życiu bł. Sadoka

Płock 1817

Andrasz Józef, TJ

O objawieniach św. Gertrudy

Głos Karmelu7, 8/1950

Andruszkiewicz M.

Bł. Bronisława patronka Polski

Lwów 1926

Augustyniak Katarzyna

Nabożeństwo do św. Idziego

 

Balewajder E.

Intronizacja obrazu św. Antoniego w Wałczu (czczony od trzech wieków w Korcu na Wołyniu)

Koszal. - Kołobrz. Wiadom. Diec., 1982 s. 338

Bar Joachim, OFM Conv - redaktor

Błogosławiona Bronisława

ATK W-wa 1984

Bar Joachim, OFM Conv - redaktor

Błogosławiona Salomea

ATK W-wa 1985

Baranowski Władysław

Relikty wierzeń w św. Piotra Palikopę

Kwartalnik Historyczny 76/1969 s. 896

Baudouin de Cartelay Ehrenkrautzowa C.

Kwiatki św. Jerzego

Kurier Wieleński 1927 nr 93, s. 2

Bazielicki Antoni

Początki kultu św. Andrzeja Ap. w Polsce

Nasza Przeszłość 7/1958, s. 257

Bieniarz Janina

Kult św. Józefa w świetle wizytacji w XVIII w.

Ateneum Kapł. 1978 s. 505

Bobrowski W., bp

Sanktuarium św. Świerada i Benedykta w Tropiu

Currenda 1-4/1983, s. 85

Borkowska Maria

Kult liturgiczny św. Urszuli w Polsce

Roczn. Human KUL 2/1966, s. 109

Boroń Piotr

Błogosławiona Bronisława norbertanka

K-ów 2000

Boruta T.

Sen św. Józefa

Tygodn. Powszechny 17.03.2002

Borzyszkowski Marian, ks.

Dorota z Mątowów i jej droga na ołtarze Pańskie

Studia Warm. 1977 s. 517

Brzeżewski Samuel

Żywot pobożny, cuda znaczne y śmierć szczęśliwa Michała Giedroycia

K-ów 1655

Brzuszek Bogdan

Rola św. Bonawentury w Polsce

Studia Teolog. Varsaviensis

Chmura Tomasz, ks.

Kult liturgiczny św. Floriana w Krakowie od połowy XIV wieku

Ruch Bibl. i Liturg, 1984, s. 318

Chociszewski Józef

Żywot śś. Braci Cyryla i Metodego apostołów Słowian

Poznań 1885

Cholewińska Krystyna

Być dobrym jak chleb (Brat Albert)

Skoszyn 1998

Ciesielski Augustyn

Rys historyczny kultu bł. Benigny

Przegląd Teolog. Colectanea Theolog. 2/1968, s. 177

Cybulski Franciszek

Życie y cuda wiel. Sługi Bożey Jolenty

Poznań 1775

Czaputa Teodor

Życie i śmierć Jana Sarkandra

Cieszyn 1920

Danielski Wojciech, ks.

Z dziejów kultu liturgicznego św. Wojcieha na ziemiach polskich. Święta ku czci św. Wojciecha

Roczniki Teolog. Kan, 4/1967

Dąbrowski Klemens

Św. Benedykt i jego dzieło

K-ów 1926

Deveky Adorjan

Św. Emeryk patron młodzieży węgierskiej

W-wa 1923

Dobraczyński Jan

A to jest zwycięzca – Szczęsny Feliński

PAX W-wa 1986

Dobraczyński Jan

Najlepsza cząstka. Opowieść o Matce Franciszce Siedliskiej

PAX W-wa 1982

Dobrowolski Kazimierz

Dzieje kultu św. Floriana w Polsce

W-wa 1923

Dobrowolski Kazimierz

Żywot św. Jacka

K-ów 1926

Drzewiecki Zbigniew, ks.

Kult św. Krzysztofa jako patrona podróżnych

Wiad. Archidiec. Warszaw. 67/1977, s. 132

Drzymała Kazimierz, SJ

Św. Kazimierz

WAM K-ów 1983

Drzymała Kazimierz, SJ

Kult Piotra Skargi

Przegl. Powszechny 6/1982

Dunin - Wąsowicz Teresa

Saint Giles. Polska we wczesnym średniowieczu. Kult św. Idziego

Archeog. Polska 16/1971, s. 651

Dunin - Wąsowicz Teresa

Rzymskie kulty świętych w Polsce średniowiecznej: kult św. Maurycego i Legionu Tebańskiego

Roczniki Teolog. Kanon. 20/1973, s. 4

Dusza Tadeusz, ks.

Pięciu Braci – kwestie kontrowersyjne (Pięciu Braci Męczenników)

Nasza Przeszłość 68/1987

Dworzaczek Włodzimierz

Bernard z Wąbrzeźna w świetle nowych badań historycznych

Homo Dei 1984, s. 134

Dynak Władysław

O kulcie św. Huberta w Polsce

Przegl. Powszechny 4/1986

Fąka Marian, ks.

Ziarno wrzucone w ziemię, o bł. Edmundzie Bojanowskim

Księgarnia św. Wojciecha Poznań 1999

Feleszyński Wawrzyniec

Żywot wiel. Sługi Bożej Bronisławy

K-ów 1789

Fischer Antoni

Sól św. Agaty

Kalendarz Rolnika Polskiego 1925

Fischer Antoni

Hubert patron leśnych ostępów

Tyg. Ilustrowany II 1913, s. 988

Gębarowicz Mieczysław

Początek kultu św. Stanisława

Wiad. Diec. Lubelskie Lwów 1927

Gierliński Jan

Kult św. Mikołaja w Archidiecezji Poznańskiej

Przewodnik Katolicki 1968, s. 446

Gil Czesław, OCD

Ojciec Rafał Kalinowski

K-ów 1979

Gorczycki Akwilian Michał, ks.

Żywot wzór apostolskiej doskonałości Stanisław Kazimierczyk

K-ów 1702

Gottschalle Joseph

St. Hedwig Herzogin von Schlesien

Köln 1964

Górecka

Kult liturgiczny św. Barbary

Studia z dziejów literatury w Polsce Lublin 1976

Grivec Franc

Cyryl i Metody

K-ów 1930

Grudziński K.

Bernardyńskie sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy

1-7/ 1964

Grudziński K.

Bł. Władysław z Gielniowa patron Warszawy

Wiad. Archidiec. Warszawskiej 1966, s. 258

Grudziński Kajetan, Gustaw Romuald,  OSM

Szymon z Lipnicy

Wyd. Calvarianum 1988

Grzebień Ludwik, SJ – redaktor

Chwalcie z nami Panią Świata (praca zbiorowa), (św. Michał Anioł)

WAM K-ów 1985

Grzybowski M.

Kult św. Stanisława bpa w diecezji płockiej

Mies. Pasterski płocki 1/1974, s. 28

Helmudt

Kronika Słowian (św. Wit)

W-wa 1974

Hetel Jacek

Wojciech, czy Adalbert. Problem użyalności tych imion w Polsce średniowiecznej

Sprawozd. TN w Tor. 1971, s. 28

Humeński J.

Jan Boży

K-ów 1946

Ilcewicz Edmund. bp

Św. Otylia patronka Urzędowa

Wiad. Diec. Lubelskie 1982, s. 93

Jaromir Henryk

Zarys historii Kongregacji Oratorium im. Filipa Neri w Polsce

Nasza Przeszłość 32/1970, s. 5

Jemielity Witold, ks.

Św. Bruno z Kwerfurtu

Studia Warm. 1982, s. 45

Jette Marie Henri

Św. Katarzyna Sjeneńska

W-wa 1980

Joly H.

Św. Ignacy Loyola

W-wa 1900

Kaczmarek Konrad, ks.

Z dziejów kultu św. Mikołaja w Polsce

Leszno 1993

Kaczmarzyk Magdalena, SAPU

Życie Sł. Bożej Bernardyny Jabłońskiej (1878 – 1940)

K-ów 1988

Kamińska Stefania

Klasztory Brygidek w Gdańsku

Gdańsk 1970

Karolewicz Grażyna

Kult św. Marcina w Polsce u schyłku XVI w.

Studia Teol. W-wa 1/1970, s.421

Karwasińska Jadwiga

Bruno z Kwerfurtu świadek czasów. Polska w świecie.

W-wa 1972

Kawula K.,  ks.

Łaskami słynący obraz św. Grzegorza W., papieża na Górach w Gorzejowej

Currenda 1959, s. 645

Kiełbasa Antoni

Bł. Czesław i św. Jadwiga

Wyd. W Drodze 1984

Klimlowski Leszek

Kult św. Rozalii w Polsce

Euhemer 3/1972, s. 83

Kłoczowski Jerzy

Kult św. Michała Archanioła w średniowiecznej Polsce

Zeszty Nauk. KUL 4/1971

Konstanty z Głogowa

Cudowny św. Antoni Padewski w kościele kapucynów w Olesku

Olesko 1931

Kostecki Romuald

(św. Albert Wielki)

Ateneum Kapł. 1930, Lwów 1934

Kostkowski Z.

Życie i męczeństwo św. Andrzeja wielkiego patrona Polski

Łódź 1938

Kowalewicz Henryk

Nieznane pieśni Władysława z Gielniowa

Ars Historica Poznań 1976

Kryszak Franciszek

Błogosławiony Bogumił w świetle historii

Wiad. Archidiec. Gnieźn. 3/1948, s. 364

Kubit Anzelm

Wielki Apostoł Jakub Strepa

Homo Dei 1959, s. 824

Kuś Jan

Bł. Izajasz z Krakowa

Nasza Przeszłość 38/1972

Kuś Jan

Kościół św. Walentego

Ruch Bibl. i Liturg, 1986/42

Kutnik Józef

Początki chrystianizacji księstwa Wiślan (św. Hipolit)

Życie i Myśl 9/1966, s. 55

Kwapiszewski Henryk

Ermita Andrzej Świerad

Nasza Przeszłość 38/1972

Labuda Gerard

Św. Wojciech w literaturze i legendzie

Gniezno 1974

Lanckorońska Karolina

Le vertigie del cultu Cirillo – Metodiano in Polonia

Antemurale 1/1954, s. 13

Langrod

O św. Iwonie patronie

W-wa 1970

Laurentin René

Powiernica Niepokalanej św. Katarzyna Labourè 1806 – 1876

Kraków 1982

Le Golff Jackes

Kultura średniowiecznej Europy (św. Ludwik)

W-wa 1970

Leszczyński Mariusz, ks.

Śladami św. Brata Alberta i Siostry Bernardyny po diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej

Zamość 1997

Librowski Stanisław, ks.

Z dziejów kolegiaty św. Wita w Kruszwicy

Arch. Bibl. i Muzea kościelne 15/1967, s. 251

Lis K.

Góra św. Anny

Wiad. Diec. Opolskiej 1974, s. 310

Łaś Tadeusz

Przedtrydencki kult św. Klemensa Rzymskiego w diecezji krakowskiej w śweitle wezwań kościołów

Roczniki Teolog. Kanon. 1967, s. 39

Łaś Tadeusz

Przedkanoniczny kult św. Jana Kantego

Roczniki Teolog. Kanon. 3/1969, s. 3

Łubieńska Maria Cecylia

Ojczyzna św. Anieli i jej życie

K-ów 1935

Macharska Maria

Wzór graficzny dwóch krakowskich cykli legendy o św. Florianie

Roczn. Bibl. PAN 12/1965, s. 183

Machay Franciszek, ks.

Z życia religijnego w Krakowie (św. Teresa od Dzieciątka

Athenum Kapł. 1919, s. 83

Machejek Michał, OCD

Śladami św. Wojciecha

Wyd OO Karmelitów Bosych, K-ów 1995

Majkowski Józef,  SJ

Św. Stanisław Kostka

Inst. Studiów Kościelnych Rzym 1965

Mandziuk Józef

Kult św. Elżbiety Węgierskiej na Śląsku

Nasza Przeszłość 55/1981

Mari Immaculata, s.

Błogosławiona Kinga

Opole 1949

Markiewicz Stanisław, ks.

Podominikański kościół i klasztor św. Jakuba Ap w Sandomierzu (Męczennicy Sandomierscy)

Wyd. Diec. Sandom. Sandomierz 1979

Mazepa Hiacynta Opream

Błogosławiona Bronisława

ATK W-wa 1984

Mazur Zygmunt

Kolumba Bielecka

Wyd. W Drodze 1984/5

Merdas Alina, RSCJ

Św. Magdalena (Zofia Barat)

Wyd. W Drodze 1984/5

Meyer Rafał, o.

Żywot św. Jana Bożego

Łódź 1999

Michułka Walenty, ks.

Ksiądz Bronisław Markiewicz

Wyd. Michalineum 1959

Milczarski Stanisław

Łaskami słynący obraz św. Antoniego w warszawskim kościele oo Franciszkanów

Wiad. Archidiec. Warszaws. 1959, s. 292

Milik Józef

Święty Świerad (św. Urban)

Roma 1966

Miłkowski

Krystyn (985 – 1003)

 

Młynarski Zdzisław, ks.

Św. Antoni Padewski Patron parafii Huszlew

Rzym 1979

Morawski Zdzisław

Sanktuarium św. Stanisława bpa w Górecku Kościelnym

Wiad. Diec. Lubelskie I- 6/1970, s. 11

Morawski Zdzisław

Św. Karol Boromeusz w świetle odrodzenia reformacji w XVI w.

Wyd. św. Wojciecha Poznań 1922

Murawiec Wiesław Franciszek

Bernardyni w Polsce. Bł. Wadysław z Gielniowa

K-ów 1972/111

Niewiera Florian, ks.

Dzieje kultu św. Kazimierza w kraju

Nasza Przeszłość 33/1970, s. 61

Niezgoda Cecylian, OFMConv

Matka Anna Kaworek cicha bohaterka

K-ów 1993

Nocuń Małgorzata

Rozliczyć się za życia (św. Maria Magdalena)

Tygodn. Powszechny 31.10.2004

Nowak Władysław,  ks.

Bruno z Kwerfurtu i jego dzieje w diecezji warmińskiej

Studia Warmiń. 1982, s. 61

Obłąk Jan,  bp

Kult św. Wojciecha w diecezji warmińskiej

Studia Warmiń. 1966

Opatovius Paulni Adamus

Żywot i cuda bł. Salomei

K-ów 1633

Pabis Jan

Zarys kultu bł. Kingi

Currenda 96/1947, s. 317

Paszek Stefan

Pięciu Braci Męczenników

Wyd. Markuz Konin 2001

Perczak Edward

Polski wątek folklorystyczny o św. Jerzym

Lud 5-6/1972, s. 192

Piątek Stanisław, ks.

„Magnifikat” w życiu Matki Celiny Borzęckiej

Homo Dei 1951, s. 449

Piątek Stanisław, ks.

Jadwiga Borzęcka (1863-1906)

Homo Dei 1951, s. 734

Piątek Stanisław, ks.

Matka Maria Angela Truszkowska

Homo Dei 1951, s. 125

Plezia Marian

Dookoła sprawy św. Stanisława

Analekta Cracoviensia, 1979, s. 251

Podlacha Władysław

Tryptyk św. Jana Jałmużnika w Krakowie

Sprawozd. Tow, Nauk we Lwowie

Popłatek Jan

Bł. Andrzej Bobola, życie, męczeństwo, kult

K-ów 1935

Prądnicki

Św. Roch i jego kult w Polsce

Arch. Naszej Przeszłości 113

Przybyszewski B.,  ks.

Na 700-lecie śmierci bł. Bronisławy (1259-1959

Notif. E Curia Cracoviensis, 1959

Przybyszewski B.,  ks.

Św. Jan Kanty, wspomnienie w 500 rocznicę

Notif. E Curia Cracoviensis, 1972, s. 210

Przybyszewski B.,  ks.

Św. Stanisław na tle swoich czasów

Notif. E Curia Cracoviensis, 9-10/1972, s. 197

Rąb J.

Kult św. Józefa w diecezji przemyskiej od XVIII wieku

Wiadom. Diec. przemyskiej 1979

Rogalewski Tadeusz, MIC, ks.

Ojciec Stanisław Papczyński

Księża Marianie, W-wa 1986

Rojewski Andrzej, ks.

Zarys kultu liturgicznego św. Zygmunta w Polsce w okresie przedtrydenckim

Roczn. Teolog. Kanon. 4/1967, s. 113

Romanowicz Jan,  ks.

Bł. Jan Bosko

W-wa 1929

Rumiński Stanisław

Drugie Ogólnopolskie Sympozjum Józefilogiczne w Kaliszu

Athenum Kapł. 1979, s. 19

Rusecki Innocenty, OFM

Bernardyni krakowscy stróżami relikwi bł. Szymona

Wyd. Calvarianum 1998

Ryłko Stefan, ks

Pamiątka beatyfikacji bł. Stanisława Kazimierczyka

K-ów 1993

Sanna Ambroży, o.

Sylwetka duchowa Sł. B. Anieli Salawy

Homo Dei 1987, s. 255

Sawicki Franciszek

Bł. Jolanta, życie, dzieje kultu

Gniezno 1980

Sinka Tarsycjusz, CM, ks..

Błogosławiony Ojciec Pio

Wyd. Inst. Teolog. Księży Misjonarzy, K-ów 1999

Skrudlik Mieczysław

Legenda o św. Łukaszu

Athenum Kapł. 21/1928, s. 269

Skrudlik Mieczysław

Maria Magdalena w Ewangelii i legendzie

Poznań 1937

Sobeczko Helmut, ks.

Kult liturgiczny św. Wacława na Śląsku w świetle średniowiecznych rękopisów liturgicznych

Roczn. Teolog. Kanon. 14/1967

Sosala Jan

Św. Anna patronka główna terytorium Śląska Opolskiego

Wiad. Diec. opolskiej 1972, s. 27

Sosala Jan

Św. Jacek główny patron diecezji opolskiej

Wiad. Kurii Biskup. Śląska Opolskiego 2/1972

Sroka

Pieśń o św. Agnieszce

K-ów 1901

Starzyńska Maria

Jedenaście klęczników (Męczennice z Nowogródka)

Rzym 1992

Swastek Józef, ks.

Przedtrydencki kult św. Jerzego

Roczn. Teolog. Kanon. 1967/44

Swastek Józef, ks.

Proweniencje i rozwój kultu św. Jerzego

Wrocł. Studia Teolog. 1969

Swastek Józef, ks.

Andrzej Świerad i jego kult w Tropiu

Nasza Przeszłość 52/1979, s. 55

Swastek Józef, ks.

Kult św. Świerada na Śląsku (św. Gotard)

Wrocł. Studia Teolog. 1984

Swirek K.

Błogosławiony Wincenty Kadłubek

Kronika diec. sandom. 3-10/1983, s. 210

Szafraniec Sykstus

Kult św. Józefa w Polsce

Homo Dei 2/1958, s. 165

Szczaniecki Paweł

Mnich- arcybiskup (św. Radzim)

Wyd. W Drodze 198/9, s. 12

Szelińska Wiesława

Izajasz Boner

K-ów 1997

Szmidt Zofia

Romuald Traugutt

Nasza Przeszłość 51/1979, s. 91

Szołdrski Władysław

Kościół św. Benona w Warszawie

Currenda 1958, s. 521

Szołdrski Władysław

Św. Benon biskup i męczennik

Homo Dei 1961, s. 71

Szołdrski Władysław

Św. Klemens Hofbauer apostoł Warszawy

K-ów 1927

Szołdrski Władysław

Św. Władysław król węgierski

K-ów 1912

Szołdrski Władysław

Św. Wojciech w legendzie

Homo Dei 1951, s. 191

Szwagra Kazimierz

Kult liturgiczny bł. Kingi w Polsce

Roczn. Teolog. Kanon., t. 18/1971, s. 53

Świątecka Maria

Św. Wincenty a Polska

Nasza Przeszłość 1960, s. 35

Świątek Franciszek, ks.

W blaskach anioła, Aniela Salawa

K-ów 1949

Świerzawski Wacław

Michał Giedroyć - życie i duchowość

Analekta Cracoviensia, 17/1985, s.401

Tazbir Janusz

Społeczna funkcja św. Izydora „Oracza” w Polsce w XVIII wieku

Przegl. Histor. 46/1955, s. 420

Trochu Franciszek, ks.

Święta Bernadetta Soubirous

Księg. św. Wojciecha, Poznań 1974

Ubiszewski Maciej

Żywot bł. Świętosława

K-ów 1729

Urban Jan

Bernard z Wąbrzeźna

Wyd. W Drodze L4006/1

Urban Wincenty, bp

Kult bł. Czesława we Wrocławiu

Wrocł. Wiadom. Kościelne 1949, s. 159

Urbański Stanisław, ks.

O duchowości św. Kazimierza królewicza

Homo Dei 1984, s. 24

Vrehlicky Jar

Legendy o św. Prokopie

Lwów 1900

Walicki

Krakowska legenda Jana Jałmużnika

W-wa 1966

Wanat Benignus Józef

Kult św. Józefa u Karmelitów Bosych w Krakowie

 

Wanat Benignus Józef

Łaskami słynący obraz św. Józefa

Atheneum Kapł. 1986, s. 262

Wierczyński Stefan

Wybór tekstów staropolskich (św. Aleksy)

W-wa 1963

Wiktorska A.

Sanktuarium św. Wojciecha w Gdańsku

Gdańsk 1997

Wilczyński Maurycy

Klasztor 00 reformatów w Kętach (Wenanty Andress)

Kraków, 1893

Włodarski Bronisław

Bronisława i Salomea. Kronika Kaliska karta z dziejów wprowadzenia Klarysek do Polski

Nasza Przeszłość 5/1957, s. 61

Wojnarowski Jan

Ciernista droga kapłaństwa św. Klemensa Dworzaka

Homo Dei 3/1970, s. 204

Woroniecki Jacek

Bł. Czesław dominikanin (1175-1245)

Opole 1947

Woroniecki Jacek

Św. Jacek Odrowąż i wprowadzenie zakonu kaznodziejskiego do Polski

Katowice 1947

Wyczawski Hieronim, ks.

Arcybiskub Zygmunt Szczęsny Feliński

W-wa 1975

Wyczawski Hieronim, ks.

Bł. Jan z Dukli, Życie i cześć

K-ów 1957

Wyrobek

O zwyczajach staromarcińskich

Kurier Literacko Nauk. 1925, s. 21

Zaleski Sariusz

Patron czasu św. Ekspedyt

Poznań 1920

Zathey Jerzy

Z dziejów kultu św. Idziego w Polsce

Życie i Myśl 1951, s. 274

Zathey Jerzy

O kilku przepadłych zabytkach (św. Jerzy)

Studia z dziejów Kultury Polskiej

Zawadzki Roman

Lektura naukowa św. Jana Kantego

Analekta Cracoviensia. 3/1971, s. 405

Zawadzki Roman

Wartość i kształt. U źródeł przemian i wzrostu królowej Jadwigi

Analekta Cracoviensia. 19/1967, s. 197, 1988

Zasada Stanisław

Wydzierają sobie Świętych (Pięciu Pierwszych Polskich Męczenników)

Tygodn. Powszechny 4.05.2003

Żebrowski T.

Kult św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej

Mies. Psterski Płocki 4/1977, s. 146

Żelazek Józef, ks.

Inwentarz przedmiotów kultu bł. Bogumiła

Roczn. Teol. Kanon. 1973 t. 21, s. 4

Żelazek Józef, ks.

Inwentarz zaginionych i zniszczonych przedmiotów kultu bł. Bogumiła

Roczn. Teol. Kanon. 1974, s. 4

Żukowski Jan

Św. Michał Archanioł patron Lublina

Wiad. Diec. Lubelskiej 1968, s. 255

 

 


Literatura do rozdziału Litanie i pieśni 

Nr

Autor

Tytuł

Wydawnictwo, rok

1

Siedlecki Jan ks.

Śpiewnik kościelny

Św. Krzyża w Opolu, 1982

2

Korolko M. Opracowanie

Średniowieczna pieśń religijna polska

Zakłady Narod. Ossolińskich, 1980

3

Ks. Tarsycjusz Sinka

Twój Patron

Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1991-2001

4

 

Twój Patron (śś. Wojciech, Urszula, Cecylia)

Ośrodek Misyjny Salwatorianów

5

Kontkowski Jerzy ks.

100 Litanii

WAM Księża Jezuici, Kraków 1995

6

Bukowski Kazimierz ks.

Słownik polskich Świętych

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 1995

7

Bukowski Kazimierz ks.

Święci Polscy

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 1996

8

Łydka Władysław ks.

Sanktuaria diecezji kieleckiej

„Jedność”, Kielce, 1999

9

 

Bł. Jolanta księżna Kalisko – Gnieźnieńska, Klaryska

Kalisz, 1998

10

 

Litania do bł. Anieli Salawy

Kraków, Kł. pw. bł. Anieli Salawy

11

 

Polskie wierszowane legendy średniowieczne

Wrocław, 1962

12

 

Skarbiec modlitw i pieśni

Katowice, 1959, 1977

13

 

Święty Antoni Padewski, patron parafii Huszlew

Huszlew

14

 

Żywot i nowenna do bł. Jolenty

Gniezno, 1930

15

 

Nowenna do św. Ekspedyta

Kraków, 1948

16

 

Nowenna ku czci Jana z Dukli

Przeworsk, 1948

17

 

Nowenna do Judy Tadeusza

 

18

 

Materiały ze zbiorów SS. Norbertanek

Kraków

19

 

Pieśni ku czci bł. Bronisławy

Księgarnia św. Wojciecha, 1930

20

 

Wezwania do św. Maksymiliana

Niepokalanów

21

 

Modlitwy SS. Klarysek

Kraków

22

Seswatowski W.

Książka do nabożeństwa, żywot i cuda bł. Szymona z Lipnicy

Kraków, 1864

23

Piwosz H. o.

Modlitwy i zwyczaje ojców Bernardynów

OFM, Kalwaria Zebrzydowska

24

Keller Szczepan

Zbiór Pieśni

Pelplin, 1871

25

Mioduszewski Michał

Śpiewnik kościelny

Kraków, 1838

26

 

Materiały ze zbiorów Księży Augustianów

Kraków

27

Bar Joachim, OFM Conv – redaktor

Błogosławiona Salomea

ATK Warszawa, 1985

28

 

Pamiątka bł. St. Sołtysa zwanego Kazimierczykiem

 

29

 

Nowenna ku czci bł. Kingi

 

30

 

Błogosławiona Kinga

ATK, Warszawa, 1985

31

 

Msza św. i kanonizacja bł. Kingi

Stary Sącz, 16.06.1999

32

 

Nabożeństwo we wszelkich potrzebach do bł. Czesława

Wrocław

33

 

Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików

Leszno – Gniezno, 1844

34

 

Śpiewnik „Do Miłosierdzia Twego”

Kraków, 1997

35

Zaleski Wincenty ks.

Z notatek (rękopis)

 

36

Zaleski Wincenty ks.

Rok Kościelny (t. I, II)

Wyd. Salezjańskie, 1989, 1993

37

 

Medalik św. Benedykta

Tyniec

38

 

Studia Warmińskie

1977

39

 

Mały modlitewnik

Wyd. Św. Krzyża, Opole, 1979

40

 

Ku czci Świętych Aniołów

Broszurka

41

 

Pięciu Braci Męczenników

Wyd. Markuz, Konin, 2001

42

 

Litania do św. Wawrzyńca

Folder z kł pw św. Wawrzyńca w Dolsku

43

 

Liturgia godzin (t. 1 – 4)

 

44

 

Materiały z parafii pw św. Saturnina w Antony (Francja)

Tłumaczenie autora

45

 

„Chwalcie Pana”

Modlitewnik djecezjalny diec. Bielsko Żywieckiej

46

Drzymała K., ks.

Św. Kazimierz

Apostolstwo Modlitwy, Kraków 1984

47

Borkiewicz I.

Śladami bł. Kingi

1990

48

 

Żywot św. Leonarda

Ulotka wyd. przez Parafię św. Leonarda w Tyszowcach

49

 

Materiały przesłane przez proboszcza Parafii pw św. Leonarda

Futoma

50

 

Pieśń o św. Walencinie

Wyd. Fr. Fołtyn, Wadowice 1883

51

 

Śpiewnik Kościelny

Tarnów, 1910

52

Rusecki Inocenty O.

Bernardyni Krakowscy Stróżami Relikwi bł. Szymona

Wyd. Calvarianum, 1998

53

Hanich A.

Góra św. Anny

Instytut Śląski, Opole, 1999

54

 

Śpiewnik

Wyd. Franciszkanów, 1992

55

s. Noemi Dalska CSS

Błogosławiony Gwidon z Montpellier

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego, Kraków, 2002

56

Opracowanie Siostry Zgromadzenia MB Miłosierdzia

Litania i nowenny do świętej Siostry Faustyny

Wyd. „Misericordia”, Kraków 2003

57

O Korneliusz Jackiewicz, cysters

„U stóp Jezusa i Maryi” Nabożeństwo do św. Bernarda

OO Cystersi, Kraków 1989

58

Zambrzycki Władysław

Pieśn o św. Andrzeju

Życie i Myśl 1960, s. 24

59

Jabłońska – Deptuła Ewa

Patriotyczne treści kultu św. Stanisława bp w okresie rozbiorów i niewoli narodowej

Zeszyty Nauk. KUL nr 1/3, s. 123

60

 

Bł. Ojciec Jan Beyzym SJ – Apostoł odrzuconych.

WAM Księża Jezuici, Kraków 2002


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~