~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

SKRÓTY STOSOWANE W OPRACOWANIU
AS – Auctaria ad Acta Sanctorum
Abp – arcybiskup
Ap. – apostoł
arch. – archidiecezja
Bp – biskup
d. – dawny
diec. – diecezja
Ew. – Ewangelista
Fund. – fundator, fundowany
Gr.– Grupa
h. – herb
Kł – kościół
Kł fil – kościół filialny
Kł par – kościół parafialny
Kł pom. – kościół pomocniczy
kondygn. – kondygnacja
KZSwP – Katalog Zabytków Sztuki w Polsce
m. in. – między innymi
mal., – malowidło, malowany
MB – Matka Boża
MBzD – Matka Boża z Dzieciątkiem
MzaW – Męczennicy za Wiarę
NMP – Najświętsza Maryja Panna
NSPJ – Najświętszego Serca Pana Jezusa
O. Kła – Ojcowie Kościoła
Oł. – ołtarz
Oł. b. – ołtarz boczny
Oł. gł. – ołtarz główny
Par. – parafia
PJ – Pan Jezus
pw – pod wezwaniem
sygn. – sygnatura, sygnowany
wyk. – wykonany
DIECEZJA              Symbol diec
        
Białostocka                            Bi
Bielsko-Żywiecka                 
Bydgoska                               Bd
Częstochowska                      Cz
Drohiczyńska                        Dr
Elbląska                                 Eb
Ełcka                                     
Gdańska                                Gd
Gliwicka                                Gl
Gnieźnieńska                        Gn
Kaliska                                   Kl
Katowicka                             Kt
Kielecka                                 Ki
Koszalińsko-Kołobrzeska      KK
Krakowska                             Kr
Legnicka                                Le
Lubelska                                Lb
Łomżyńska                            Łż
Łowicka                                 Ło
Łódzka                                   Łd
Opolska                                 Op
Pelplińska                             Pe
Płocka                                  
Poznańska                             Po
Przemyska                            Pr
Radomska                             Ra
Rzeszowska                           Rz
Sandomierska                       Sa
Siedlecka                               Si
Sosnowiecka                         So
Szczecińsko-Kamieńska       SK
Świdnicka                             Sd
Tarnowska                            Ta
Toruńska                               To
Warmińska                           Wm
Warszawska                          Wa
Warszawsko-Praska             WP
Włocławska                          
Wrocławska                          Wr
Zamojsko-Lubaczowska       ZL
Zielonogórsko-Gorzowska    ZG

powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~