~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

Obrazy Świętych

 

Na zakończenie zebrano fotografie dostępnych wizerunków Świętych, występujących w opracowaniu. Korzystano:

·  z informacji w internecie;

·  z książeczek wydawnictwa księży misjonarzy (3);

·  z pojedynczych tzw. „świętych obrazków”;

·  z książeczek zawierających fotografie obrazów znanych malarzy;

·  z fotografii obrazów w niektórych sanktuariach, np.

Mikołaj - Pierściec

Michał Archanioł - Blizne

Jacek - Gidle

Wojciech - Gdańsk

Karol Boromeusz - Niepołomice

Dorota z Mątowów - Mątowy Wielkie

Pięciu Pierwszych Polskich Męczenników - Kazimierz Biskupi

 

W miarę możliwości wybierano taki obrazek Świętego, który przedstawiał charakter jego życiorysu, np.

Faustyna Kowalska z obrazem Chrystusa Miłosiernego

Maksymilian Kolbe z ofiarowywanymi mu koronami

Jan Paweł II z figurą Matki Bożej Fatimskiej

Ewangeliści z ich symbolami-kluczami:

Mateusz - twarz (człowiek - anioł)

Marek - lew

Łukasz - wół

Jan - orzeł

 

Wyjątkowo święty jest przedstawiany na więcej niż jednym obrazie, np.

Jan jako Apostoł opiekujący się Matką Bożą na polecenie Jezusa z Krzyża;

Jan jako ewangelista z symbolem orła;

Jan na wyspie Patmos piszący Apokalipsę


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~