~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek i Maria Łempiccy
~~~~~~~~~~~~~~~

Święci w Polsce i ich kult
w świetle historii
powrót do strony głównej

„Wierzę .... w Świętych
obcowanie ...

(Skład Apostolski)

 

 

Wstęp do książki „Święci w Polsce i ich kult w świetle historii”.

 

Książka ta ma ukazać kult Świętych w historii Polski. W dzisiejszych czasach, gdy nadaje się coraz więcej imion nie mających związku z żadnym Świętym, pozbawia się te dzieci patrona – Świętego, Pośrednika, Pomocnika i Opiekuna. Dziś jest czas sceptycyzmu, braku wiary w możliwości Świętych.

W dawnych wiekach tak nie było. W księgach parafialnych istnieją zapisy wielu cudów przypisywanych pośrednictwu Świętych i choć wiele z nich uznaje się dziś za niemożliwe, przesadne – to w książce tej starano się je przytoczyć, bo świadczą one o wierze ówczesnych ludzi.

Nie możemy też wykluczyć – przy całej naiwności opisów – że wiele z nich zdarzyło się naprawdę, wszakże istnieje powiedzenie „wielka wiara czyni cuda”, co oparte jest też na Ewangelii (Mt.21, 21-22).

Znaczenie Świętych chciał też podkreślić Papież Jan Paweł II, który przeprowadził tak dużo, jak nigdy przedtem, beatyfikacji i kanonizacji.

Chodzi nam też o to, by wzrosło zainteresowanie własnym patronem, wiedza o nim i o miejscach, gdzie jest on szczególnie czczony, czy to w wizerunku, czy poprzez wezwanie kościoła, odpusty, pielgrzymki, itp.


powrót do strony głównej

KRAKÓW 2008
~~~~~~~~~~~~~~~